На головну    

 Ринкова стратегія і структура промислово-господарської системи в умовах фінансової кризи - Менеджмент

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФГТУ ВПО «Східно-Сибірського ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ »

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ СКС

Курсова робота

З дисципліни «Теорія організації»

Ринкова стратегія і структура промислово-господарської системи в умовах фінансової кризи

Улан-Уде 2011

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи ринкової стратегії

1.1 Ринкова стратегія в умовах фінансової кризи

1.2 Структура ПХС в умовах фінансової кризи

Глава 2. «Улан-Уденський Авіазавод» в умовах фінансової кризи

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

2.3 Можлива стратегія виходу з кризової ситуації

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Актуальність курсової роботи полягає в тому що стрижнем сучасного стратегічного управління стає стратегія організації, точніше система стратегій, що включає ряд взаємопов'язаних конкретних маркетингових, підприємницьких і функціональних стратегій і правильна організація структури ПХС. Правильно обрана стратегія і розвиток структури ПХС є першим найважливішим результатом і ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона целеустремляет і мобілізує використання всього потенціалу організації в певних напрямках, що гарантують досягнення успіху.

Сучасний стан ринкової економіки характеризується посилюється нестабільністю зовнішнього середовища. Події стають все більш незвичними і невпізнанними; підвищуються темпи змін, які значно перевершують швидкості реакцій у організації; зростає частота появи несподіваних подій, їх непередбачуваність.

В таких умовах стає неможливим здійснювати управління шляхом реакції на вже виниклі проблеми на основі попереднього досвіду або його екстраполяції. Для своєчасної та ефективної відповідної реакції необхідні передбачення, дослідження і творчість. Все це вимагає використання специфічних моделей прийняття та реалізації стратегічних рішень.

Очевидно, що самостійним господарюючим суб'єктам без чітких програмних дій існувати неможливо; одних тільки заходів менеджменту по адаптації компанії до швидко мінливого зовнішнього середовища, недостатньо. Для того, щоб вижити і посилити свої позиції в ринковому середовищі, необхідно на професійному рівні займатися стратегічним плануванням, при цьому не тільки на функціональному рівні, а й на рівні програмування поетапних дій, націлених на результат, який передбачає розвиток.

У моїй роботі висвітлені вищевикладені аспекти, а прикладом підприємства для моєї курсової роботи послужив ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод».

Мета курсової роботи полягає у вивченні теоретичних положень (принципів, закономірностей, моделей), використанні їх для наукового аналізу та встановлення шляхів вдосконалення методів стратегічного управління підприємства.

Завдання курсової роботи вивчити і дати характеристику

1) Ринкової стратегії в умовах фінансової кризи

2) Структури ПХС в умовах фінансової кризи

3) Підприємства в умовах фінансової кризи на прикладі «Улан-Уденського авіазавод»

4) Можливості виходу підприємства з кризової ситуації.

Курсова робота складається з вступу, теоретичної частини, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1. Теоретичні основи ринкової стратегії

ринкова стратегія криза фінансова

1.1 Ринкова стратегія в умовах фінансової кризи

Будь-який успішний бізнес починається з вироблення гарної ринкової стратегії (процес аналізу можливостей підприємства, вибору цілей, розробки та формулювання планів, здійснення маркетингових заходів і контроль над їх реалізацією). Зовсім не обов'язково, для того щоб почати успішне справа, мати велику стартову суму. Хороші підприємці завжди знають, що вони можуть отримати з того, що вони мають і як максимізувати прибуток від цього.

Маркетингова стратегія і є той самий план, за яким починає діяти компанія. Вона розглядає всі наявні у компанії ресурси і знаходить саме вигідне їм застосування. Важливо не зовсім те, що ви маєте в розпорядженні, важливо те, як ви можете цим правильно скористатися, наскільки творчо ви до цього підійдете.

Ринкова стратегія - це результат хорошого маркетинг-плану. Менеджери маленьких і нових бізнес проектів приділяють велику увагу дрібницям, за допомогою яких вони зможуть привернути увагу клієнтів і зробити свою справу більш конкурентоспроможним.

Багато дрібні виробники бояться вступати в конкурентну боротьбу з великими компаніями, що мають величезні фінансові кошти. Якщо ви виробляєте дійсно хорошу продукцію, і у вас є чітка і добре продумана ринкова стратегія - вам нема чого боятися.

Ринкова стратегія зазвичай завжди ґрунтується на певній ринкової мети. Стратегія формується відповідно з цією метою, яка і визначає період часу, на який буде спрямована ринкова стратегія. У кожній компанії приймається своя власна ринкова стратегія, вона залежить від того, якого роду товари і послуги надає компанія.

Деякі компанії з малим капіталом знаходять свій власний незайнятий сегмент ринку товарів чи послуг і концентруються на ньому. Її великі конкуренти, дивлячись на весь ринок у цілому, в силу певних обмежених можливостей не можуть змагатися з нею на даній ділянці ринку. Тому слід зайнятися пошуком своєї власної ніші і працювати над нею.

Поняття кризи і його природа на підприємстві

Криза - це фаза економічного циклу, що характеризується знижувальної динамікою.

Криза ринкової системи господарства характеризується різким спадом виробництва, який починається поступово з звуження, скорочення ділової активності (рідше полягають торгові угоди, зменшується обсяг ділових операцій, здійснюваних як в кредит, так і за готівковий розрахунок). Криза відрізняється порушенням рівноваги між попитом і пропозицією на який-небудь товар або в якій-небудь певній галузі господарства, тим що він виникає як загальне надвиробництво, супроводжуване стрімким падінням цін, банкрутством банків і зупинкою виробничих підприємств, зростанням позичкового відсотка, безробіття.

В умовах падіння попиту найбільш страждають наступні галузі:

- Галузі промисловості, які випускають засоби виробництва (виробниче і с / г обладнання), так як інвестиції в засоби виробництва різко зменшуються;

- Виробництва, випускають споживчі товари тривалого користування, тому що населення починає відкладати купівлю цих товарів;

- Будівельна промисловість, т.к. зменшується попит на будівництво житлових і промислових будівель.

Самий завбачливий і далекоглядний керівник не в силах уникнути неприємних несподіванок, пов'язаних як з сюрпризами з боку партнерів, постачальників або клієнтів, так і з внутрішньоорганізаційними конфліктами. Найбільший теоретик стратегічного управління Ігор Ансофф визначає ситуацію як кризову в тому випадку, якщо:

- Ситуація виникає раптово і всупереч очікуванням;

- Ситуація ставить нові завдання, які відповідають минулому фірми (при невмінні прийняти контрзаходи це призводить або до великого фінансового збитку, або до погіршення можливостей отримання прибутку);

- Контрзаходи повинні бути прийняті терміново, але звичайний, існуючий у фірмі порядок дій цього не дозволяє.

Існують різновиди криз.

1. Найчастіше кризова ситуація проявляється як конфлікт, різке і хворобливе зіткнення осіб та (або) організацій, залучених в дану ситуацію.

Менеджери стикаються з двома типами конфліктів на кризовому підприємстві:

- Конфлікти, в які вони залучені в якості однієї з діючих сторін;

- Конфлікти, що виникають у трудовому колективі, які вони повинні врегулювати (дозволити), виконуючи свої функції керівника.

Характер виникаючих на кризовому підприємстві конфліктів визначається тим, який з двох факторів -Зміст виробничої та управлінської діяльності або відносини, що складаються в ній, - домінує в конфліктній ситуації. Якщо основной- перший фактор, то менеджер стикається з виробничими конфліктами, викликаними зіткненнями інтересів при розподілі ресурсів, суперечливою взаємозалежністю завдань, протилежністю в ціннісних орієнтаціях і пов'язаними з цим корінними відмінностями в розумінні цілей спільної діяльності і шляхів їх досягнення, відсутністю ефективної комунікацію. Якщо переважає другий чинник, то на кризовому підприємстві соціальні та міжособистісні конфлікти, які носять самодостатній характер, відтісняючи виробничі проблеми на другий план.

Слід враховувати наявні установки у самого менеджера (на вирішення виробничих завдань або на відносини), які в чималому ступені можуть зумовити характер і спрямованість розвитку складаються на підприємстві конфліктів.

2. Застій - друга форма кризи. Може здатися, що стан застою не несе в собі проблеми, поки економічні показники ростуть досить швидко. Але це помилка. В застій може впасти будь-яка організація. Сучасна економіка, що розвивається просто не дає компаніям перебувати в цьому стані занадто довго. Зовнішні ознаки застою цілком очевидні: застарілі товари та послуги. Зниження обсягу продажів і цін на акції, відтік клієнтів і талантів. Однак у високотехнологічних і нових компаніях застій може протікати і без зовнішніх ознак; в цих компаніях стагнація проявляється у відсутності гідного висвітлення в пресі або нездатності залучати новий капітал і найбільш талановитих фахівців. Цей стан може бути обумовлено цілою низкою чинників: слабкістю стратегії, відсутністю лідера, змінами на ринку, провалом продукту або відсутністю нових товарів і послуг, обмеженістю ресурсів (в першу чергу людських), старінням технологій і процесів, а також невиконанням планів.

3. Стрес - ще один прояв кризи. Надмірний стрес дорого обходиться організаціям, оскільки знижує ефективність і добробут індивідуума. Як стверджує доктор Альбрехт: '' Тепер ясно, що багато проблем співробітників, які відображаються на грошах і результатах роботи, так само як і на здоров'я і благополуччя співробітників, кореняться в психологічному стресі. Стрес прямо і побічно збільшує витрати на ведення справи і знижує якість трудового життя. ''

Стрес може бути викликаний чинниками, пов'язаними з роботою і діяльністю організації або подіями особистого життя працівника. Широко поширеною, зрозумілою причиною стресу є перевантаження або навпаки, занадто мала робоча навантаження.

Таким чином, криза - це такий стан організації, кінець якого може покласти лише втручання осіб, що володіють авторитетом і владою: генерального директора, ради директорів, великих акціонерів і, можливо. Внутрішнього комітету з оперативних питань.

У кризових ситуаціях, в більшості випадків, керівники втрачають довіру співробітників, в очах оточуючих вони виглядають винуватцями виникнення цього положення.

Вибір стратегії в умовах фінансової кризи

У кризовій ситуації підприємство може вибрати різні стратегії.

Стратегії відкачування капіталу та ліквідації.

У деяких випадках зміни в зовнішньому середовищі або внутрішні зміни можуть призводити до того, що раніше приваблива сфера бізнесу перестає приносити необхідну прибуток, і єдиним правильним рішенням стає припинення її діяльності в рамках портфеля. Тут виникають кілька можливостей. Перша - продати паче не привабливу організацію. Друга - ліквідувати. Третя - дочекатися банкрутства.

При розгляді першого альтернативи слід спробувати знайти організацію, для якої дана сфера бізнесу може становити інтерес, тобто організацію, з якою дана сфера бізнесу має найбільші СС.

При розгляді можливості реалізації стратегії ліквідації, яка передбачає закриття організації та розпродаж її активів, слід мати на увазі, що вартість розпродаються окремо активів може виявитися значно нижче вартості цільної організації. Це пояснюється, наприклад, тим фактом, що при ліквідації губляться нематеріальні активи, що складають в деяких випадках левову частку інтегральних активів організації. У тих випадках, коли відсутня надія на виживання організації, а покупець не знайдений, оперативна ліквідація з фінансової точки зору більш виправдана в порівнянні з банкрутством, при якому може постраждати імідж всього портфеля сфер бізнесу.

При виборі загальної стратегії підприємство повинне ґрунтуватися не тільки на бажанні, а й на можливостях розвитку, які з'ясовуватися в ході стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

Процес розробки стратегії включає ряд етапів:

1) Аналіз зовнішнього середовища.

2) Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

3) Перегляд місії та системи цілей підприємства.

4) На основі проведеного аналізу проводиться розгляд двох альтернативних варіантів: визнання підприємства банкрутом або вихід підприємства з кризи і його оздоровлення шляхом розробки та реалізації антикризової стратегії.

5) Вибір певної стратегії, яка спрямована на вихід підприємства з кризового становища.

1.2 Структура ПХС в умовах фінансової кризи

Виробничо-господарська система (ПХС) - освіта (система), в якому цілеспрямовано і планомірно комбінуються елементи матеріально-технічної та соціальної природи, щоб за допомогою виготовлення (виробництва) та реалізації продуктів, виробів, послуг і т. П. Забезпечити досягнення поставлених цілей.

З позицій теорії систем будь-яка освіта (системи, створені людиною) являє собою організаційну систему з перетворення ресурсів з метою отримання на виході продукції (послуги) для кінцевого споживання.

Організації, зіткнувшись із зниженням попиту на вироблену продукцію і браком кредитних коштів для здійснення діяльності, прийшли до необхідності розробки антикризових програм, пошуку можливостей забезпечення виживаності шляхом мінімізації внутрішніх витрат. Складається обстановка показує, що багато підприємств бачать можливості зменшення витрат в скороченні чисельності персоналу та тривалості робочого часу. Однак такі кроки приведуть до зростання безробіття і здешевленню робочої сили. У цих умовах виграють ті підприємства, які зуміють використати кризову ситуацію в своїх інтересах, вживши заходів до зниження витрат, у тому числі за рахунок підвищення продуктивності праці персоналу.

За оцінками фахівців, від продуктивності праці залежить до 60% собівартості продукції (це прямі витрати - заробітна плата і Єдиний соціальний податок, а також амортизаційні відрахування, інші непрямі витрати; у зв'язку зі скороченням тривалості виробничого циклу зменшуються кошти, вкладені в сировину і матеріали) .

Алгоритм управління ПХС в умовах фінансової кризи

Система управління продуктивністю праці включає в себе вимір і оцінку продуктивності, аналіз факторів підвищення продуктивності праці для стратегічного і оперативного планування з урахуванням потреб бізнесу, постійний контроль впровадження запланованих заходів, а також розробку програм мотивації персоналу за конкретні результати підвищення продуктивності праці.

На малюнку 1 (див. Додатки) представлений пропонований авторами алгоритм управління продуктивністю праці на підприємстві.

Перший функціональний блок у механізмі управління продуктивністю праці включає оцінку і вимір існуючих показників фінансово-економічної діяльності підприємства. На цьому етапі здійснюються аналіз ринкової кон'юнктури, оцінка позиції товару, що випускається на ринку, визначення необхідного рівня якості і складу послуг сервісного обслуговування для підвищення конкурентоспроможності товару на ринку, а також плануються бажані підсумкові показники діяльності підприємства. З встановлених (або прогнозованих) цін на ринку аналогічних товарів, планованого прибутку від комерційної діяльності визначаються необхідна величина та напрями зниження собівартості продукції. При цьому слід враховувати, що саме підвищення продуктивності праці є одним з найбільш ефективних напрямків зниження собівартості продукції.

Другий блок включає визначення необхідного підвищення продуктивності праці для зниження собівартості до конкурентного рівня, вибір напрямів підвищення продуктивності, а також планування заходів щодо досягнення заданого рівня продуктивності праці.

Третій блок - організація роботи з підвищення продуктивності праці - полягає в реалізації запланованих заходів з розподілом за центрами відповідальності (місць реалізації).

Четвертий блок передбачає розробку системи мотивації працівників до підвищення продуктивності праці.

П'ятий блок складається в оцінці та контролі отриманих результатів реалізації заходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві. Контроль виконання роботи повинен здійснюватися постійно. Заключний контроль виражається в оцінці отриманих результатів і визначенні внеску конкретних працівників у загальний результат з подальшим винагородою.

Глава 2. «Улан-Уденський авіазавод» в умовах кризи

2.1 Характеристика підприємства та структура ПХС

Улан-Уденський авіаційний завод заснований в 1939 році.

Улан-Уденський авіаційний завод - одне з провідних підприємств авіаційної промисловості та оборонно-промислового комплексу Росії. Майже 70 років виробляє військові та цивільні літаки і вертольоти, які успішно експлуатуються по всьому світу. За ці роки авіазавод напрацював унікальний досвід співпраці практично з усіма авіаційними дослідно-конструкторськими бюро колишнього СРСР. Даний досвід дозволяє успішно працювати в сучасних умовах.

ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» випускає як вертольоти, так і літаки. Це дає можливість при виробництві авіатехніки комбінувати застосування літакових і вертолітних технологій, що забезпечує особливу якість продукції, що випускається. В даний час авіазавод виробляє вертольоти середнього / важкого класу Мі-171, Мі-171А, Мі-171Ш, літаки-штурмовики Су-25УБ та Су-39, беремо участь у ряді коопераційних програм, надаємо повний комплекс сервісного обслуговування авіатехніки. На Улан-Уденський авіаційному заводі зосереджений повний цикл виробництва авіатехніки. Підприємство застосовує сучасні технології та обладнання для провідних російських і західних компаній. Виробнича система заводу сертифікована Авіаційним Регістром Міжнародного Авіаційного Комітету. На всіх етапах виробництва здійснюється жорсткий і безперервний контроль якості. Система якості заводу відповідає стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, військовому стандарту ГОСТ РВ 15.002-2003, стандарту авіакосмічної галузі AS 9001 REV.B. Однією з наших особливостей є застосування літакових технологій до якості і технологій при виробництві вертолітної техніки. Завдяки цьому, що випускаються заводом вертольоти відрізняються особливою якістю. Завод здатний за короткий період часу освоювати виробництво нових типів літальних апаратів, поєднувати виготовлення дослідних зразків з випуском серійної авіатехнікі.На підприємстві працює інженерно-технічний і робочий персонал. Багато наші співробітники є випускниками провідних авіаційних і технічних вищих навчальних закладів Росії та України. Персонал заводу володіє унікальним досвідом виробництва самої різної авіатехніки. Сьогодні підприємство знаходиться в кризовому фінансовому становищі і не може виплачувати дивіденди по акціях, що тягне за собою низький попит на акції ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» на ринку цінних паперів.

2.2 Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

Важливим етапом у здійснення стратегічної діяльності є проведення стратегічного аналізу, який дозволяє оцінити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства, що обумовлюють вибір стратегії та перспективи її реалізації.

Стратегічний аналіз поділяють на дві частини: аналіз зовнішнього середовища і управлінський аналіз. Аналіз зовнішнього середовища є функцією відділу маркетингу, а проведення управлінського аналізу - прерогативою інших основних функціональних служб підприємства. Важливим є здійснення стратегічного планування на підприємстві. Це особливий вид практичної діяльності, яка полягає в розробці стратегічних рішень (у формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування таких цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління, реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування в довгостроковій перспективі.

На ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» проводиться аналіз внутрішніх факторів для виявлення причин його кризового становища. Відділом маркетингу досліджувалися зовнішні фактори діяльності підприємства. Дану інформацію в розробці антикризової стратегії. Але через труднощі, які переживає підприємство в даний час, має місце нестача фінансових ресурсів для здійснення глибоких маркетингових досліджень. На підприємстві розроблявся план заходів, які в довгостроковій перспективі могли б сприяти виходу підприємства з кризи. Виходячи з можливості реалізації даних заходів, здійснювався прогноз різних показників діяльності підприємства: зміни випуску продукції, її собівартості, фінансових показників. Одним з напрямків стратегічного менеджменту на кризовому підприємстві є розробка плану фінансового оздоровлення. На ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» був створений план фінансового оздоровлення, який є інструментом планування фінансово-економічних, технологічних і управлінських заходів з реформування неспроможного підприємства відповідно до потреб ринку, з метою відновлення платоспроможності та підвищення конкурентних переваг. Необхідно відзначити, що даний план є потужним інструментом реклами продукції підприємства та основним документом, необхідним для залучення інвестицій у виробництво. Реалізація цих заходів дозволяє забезпечувати оплату поточних витрат підприємства і накопичувати кошти для покриття кредиторської заборгованості, а також зберегти значну кількість робочих місць.

У зовнішньому середовищі основними факторами ризику є:

- Невиплата дивідендів по акціях

-підвищення процентних ставок за кредитами в банках.

Отже, виходячи з вищесказаного та дослідивши ресурсні умови виживання підприємства, перспективи його розвитку, а також зовнішні умови бізнесу, можна сказати, що підприємство має потенційні можливості виходу з кризового становища. Продукція ВАТ «Улан-Уденського авіазавод» за якістю не поступається продукції конкурентів. На заводі є все необхідне обладнання та виробничі площі для виготовлення перспективних видів продукції, якими є вертольоти середнього / важкого класу Мі-171, Мі-171А, Мі-171Ш, літаки-штурмовики Су-25УБ та Су-39. Задоволення потреби в даній продукції допоможе підприємству розширити масштаби його діяльності, збільшити прибуток. Вивчивши перспективи зростання обсягів діяльності підприємства, отримання додаткових фінансових ресурсів, вдосконалення системи управління, технічних ресурсів, зростання потенціалу трудових ресурсів, можна сказати, що ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» володіє середніми можливостями до виживання і подальшого розвитку. Необхідно розробити стратегію виходу підприємства з кризового становища.

2.3 Можлива стратегія виходу з кризової ситуації

Криза є об'єктивною рисою і передумовою розвитку будь макро і мікроекономічної системи. Кризові явища в діяльності підприємства виявляються у формі різкого загострення протиріч, які виникають у процесі взаємодії окремих елементів економічної системи між собою і з зовнішнім оточенням.

ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» знаходиться в кризовому становищі. Про це свідчить зниження підприємством виробничої діяльності, зниження фінансової стійкості. В даний час ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» є неплатоспроможним і фінансово нестабільним підприємством. Необхідно вживати термінових заходів для відновлення платоспроможності підприємства.

Такими заходами можуть бути:

1. Реструктуризація підприємства, з виділенням прибуткових виробничих підрозділів.

2. Збереження сформованих господарських зв'язків. Руйнування сформованих господарських зв'язків негативно позначається на виробництві, ускладнює матеріально - технічне постачання виробництва і загрожує посиленням його економічного спаду. У цьому зв'язку підприємству слід проводити роботу по збереженню сформованих зв'язків зі своїми партнерами.

3. Слід провести інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишки можна вигідно продати за ринковими цінами. Таким чином можна отримати додаткові фінансові ресурси.

4. Необхідно проаналізувати, які вироби більш рентабельні і мають у споживачів найбільший попит, а потім зосередити увагу на виробництві цих виробів. Виробництво низькорентабельних виробів найкраще припинити. Вивільнені внаслідок цього матеріальні та фінансові кошти треба спрямувати на виробництво високорентабельних виробів.

5. Зниження собівартості продукції. Очевидні три основні напрями зниження матеріальних витрат:

по-перше, пошук і покупка на ринку відносно недорогої сировини і матеріалів;

по-друге, скорочення втрат матеріалів за рахунок недопущення їх перевитрат при прийманні, перевезенні та зберіганні на складі і в робочій зоні, а також при їх безпосередньому використанні;

по-третє, скорочення витрат на сировину і матеріали за рахунок їх економії на основі спрощення і полегшення конструкцій, застосування нових прогресивних видів матеріалів, конструкцій та деталей.

6. Удосконалення ціноутворення на продукцію, що випускається.

Суть стратегії виживання проста - знижувати ціни на товари, щоб залучити покупців, якщо не новизною і якістю, то хоча б дешевизною своїх виробів. Але не всі підприємства можуть використовувати таку стратегію, щоб покривати всі витрати на вироби, а також отримувати частину прибутку. До того ж така цінова стратегія повинна супроводжуватися активною роботою в області маркетингу. Крім того, питання ціноутворення повинні триматися під постійним контролем, так як ситуація на ринку постійно змінюється і ціни - якраз той елемент в господарській політиці підприємства, який дає можливість оперативно відгукуватися на всі побажання попиту і пропозиції, попереджаючи виникнення фінансових труднощів.

7. Реорганізація відповідних компонентів або системи управління підприємством в цілому, підвищення кваліфікації менеджерів.

8. Участь підприємства в різних інвестиційних та інноваційних програмах, що дає можливість використання пільг з оподаткування та кредитування.

Також можливе співробітництво з ВАТ "Вертольоти Росії"

Дані заходи можуть сприяти поліпшенню фінансового становища підприємства.

У висновку необхідно сказати, що реалізація на підприємстві запропонованої антикризової стратегії дозволить вийти йому з кризового становища, відновити платоспроможність, розширити межі виробничої діяльності.

Висновок

У процесі розвитку будь-якого підприємства існує ймовірність настання кризи, яка проявляється у формі різкого загострення суперечностей, що виникають при взаємодії окремих елементів економічної системи між собою і з зовнішнім оточенням. В даний час ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» знаходиться в кризовому становищі. Про це свідчить збільшення суми поточних зобов'язань перед бюджетом по оплаті праці, по страхуванню, збільшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Все це говорить про необхідність розробки антикризової стратегії підприємства, яка дозволила б відновити його платоспроможність, фінансову стабільність та інші аспекти даного підприємства.

Пошук шляхів виходу з кризи безпосередньо пов'язаний з визначенням внутрішніх сил протистояння, тобто наявний потенціал підприємства, завдяки якому підприємство може подолати кризу. ВАТ «Улан-Уденський Авіазавод» має необхідні передумови для виходу з кризового стану. Виходячи з результатів проведеного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, як його стратегії доцільно запропонувати стратегію виживання. Основними її напрямками є: вдосконалення структури управління; пошук інвестора, зацікавленого у випуску дизельної продукції на даному підприємстві; поліпшення структури випуску продукції; зниження собівартості продукції; участь у спільних підприємствах і різних державних програмах для припливу інвестицій в дану галузь.

Реалізація запропонованої стратегії дозволить у довгостроковій перспективі забезпечити фінансову стабільність підприємства, відновити його платоспроможність, розширити масштаби виробничої діяльності.

Список використаної літератури

1. Вісник McKinsey, № 20 за 2008 рік

2. Журнал «Управління виробництвом», №1 за 2009 рік

3.Теорія і практика антикризового управління: [Учеб. для студентів екон. спец. вузів] / Г.З. Базаров, С.Г. Бєляєва, В.І. Кошкіна. - М .: Закон і право; вид. об-ня "ЮНИТИ", 1996. - 469 с.

4. Антикризове управління: Підручник [для вузів з екон. спец. / З.М. Коротков, А.А. Бєляєв, Д.В. Валовий и др.]; Під ред.З.М. Короткова; Держ. ун-т упр. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 431 с.

5. Банкрутство: стратегія і тактика виживання / Іванов Г.П., Кашин В.А. та ін .; Міжнар. ін-т ринкові. досліджень. - М .: СПМЛІ "ПСБ Трейдинг. Інк", 1993. - 350 с.

6. Баринов В.А. Антикризове управління [Учеб. посібник для екон. вузів за спец. "Нац. Економіка"] / Ріс екон. акад. ім. Г.В. Плеханова. - М .: ІДФБК-ПРЕСС, 2002 - 515 с.

7. Гусєв Ю.В. Стратегія розвитку підприємств. - СПб .: Изд. СПб УЕФ, 1992. - 160 с.

8. Виханский О.С. Стратегічне управління. - М .: Изд. МГУ, 2000. - 252 с.

Економічна стратегія фірми: Учеб. посібник / [Градів А.П., Іванов Е.А., Кельнер Є. М и др.]; Під ред.А.П. Градова. - 3-е изд., Испр. - СПб .: Спец. лит., 2000. - 588 с.

9. Гончаров В.В. У пошуках досконалості управління. Керівництво для вищого управлінського персоналу. - М .: МНІІП, 1998.

10. http://kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/analiz_pro/cours.html#2 - стаття Дружин П.В. "Аналіз виробничої діяльно-сті"

11. Курс Лекцій з "інституціональної економіки" Кузьмінов Я., Юдкевич М

12. Аистова М. Реструктуризація підприємств. 2002, 287 стор.

13. Антикризове управління: Навчальний посібник: У 2 т. Том 2 .: Економічні основи / Відп. ред. Г.К. Таль. - 2004.

14. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. - Спб .: Питер Ком, 2005. - 416с.

15. Ансофф І. Стратегічне управління. - М .: Економіка, 2003. - 519с.

16. Треньов А.Н. Стратегічне управління. - М .: ПРІОР, 2007. - 288с.

17. Стратегічний менеджмент (Авт.д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус і Д. Х'юстон): - М .: Проспект, 2003. - 336с.

18. Економічна стратегія фірми / під ред. А.П. Графова. - СПб .: Спеціальна література, 2005. - 416с.

ринкова стратегія криза фінансова

Інтернет ресурси:

19. www.uuaz.ru/emitter.html

20. http://ru.wikipedia.org/wiki/Улан-Удэнский_авиационный_завод

21. http://business.damotvet.ru/strategic-planning/479163.htm

22. http://upmind.ru/node/71

23. http://www.vedomosti.ru/glossary/рыночная%20стратегия

24. http://www.studatf.com/416-200905.html

25. http://www.studatf.com/416-200905.html

Додаток

Рис. 1. Алгоритм управління продуктивністю праці

© 8ref.com - українські реферати