На головну    

 Проектування бізнес-процесів інформаційної системи банківських кредитів для покупки автомобіля - Менеджмент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НОУ ВПО АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ «ТИСБИ»

Факультет інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Курсова

З дисципліни: Управління інформаційними проектами

На тему

Проектування бізнес-процесів інформаційної системи банківських кредитів для покупки автомобіля

Виконав:

Студент факультету управління групи ІМ-616

Абгарян Гарік

Казань 2010

Зміст

1. Введення

2. Управління проектом, як особливий тип управління

3. Основні поняття і методи управління проектами

4. Огляд системи управління проектами (Microsoft Project)

5. Аналіз інформаційного проекту

6. Коротка характеристика проекту

7. Методика впровадження корпоративної системи управління проектом у сфері teamer.ru

8. Висновок

9. Список літератури

1.Вступ

Управління організаційними проектами стає особливо актуальним, коли в Росії формуються умови широкого використання методології управління проектами. Даний метод є ефективним засобом управління в реальних російських умовах і в той же час перевіреним інструментом реалізації організаційних проектів необхідної якості, у встановлені терміни, в рамках прийнятого бюджету.

Проект - справа, пов'язана не тільки з інноваціями і з необхідністю великих інвестицій. Проект передбачає численні фактори невизначеності, а це ускладнює розрахунки. До цього ще треба додати, що робота над проектом здійснюється в команді і вимагає від усіх її учасників особливих навичок і здібностей. Тому підприємству слід з великою ретельністю підійти до питань планування, ведення та управління будь-яким комплексним проектом. Умілий менеджмент виведе починання компанії на дорогу успіху.

Управління проектом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (кажуть також - проектного циклу), спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості.

Уміння розробляти і здійснювати проекти в суворій відповідності з поставленими цілями - велике мистецтво. Йому неможливо навчити досконало, але кожному під силу освоїти основні методи управління і зрозуміти логіку

Мета даної курсової роботи - розглянути як потрібно управляти проектами.

Завданнями курсової роботи є:

- Зрозуміти сутність управління проектами;

- Розглянути роль управління проектами в сучасній Росії;

- Вивчити управління ефективністю, рентабельністю і продовж-ності проекту;

- Розглянути діяльність людей в проектах;

- Вивчити фактори і правила досягнення успіху в управлінні проектами.

В ході написання даної курсової роботи були використані описовий, графічний метод.

2.Управленіе проектом, як особливий тип управління

Проект функціонує в певному оточенні, що включає внутрішні і зовнішні компоненти, що враховують економічні, політичні, соціальні, технологічні, нормативні, культурні та інші чинники.

Проект завжди націлений на результат, на досягнення певних цілей, на певну предметну область. Реалізація проекту здійснюється повноважним керівництвом проекту, менеджером проекту і командою проекту, що працює під цим керівництвом, іншими учасниками проекту, які виконують окремі специфічні види діяльності, процеси по проекту. У роботах по проекту, як правило, на умовах часткової зайнятості, можуть брати участь представники лінійних і функціональних підрозділів компаній, відповідальних за виконання покладених на них завдань, видів діяльності, функцій, включаючи планування, керівництво, контроль, організацію, адміністрування та інші загальносистемні функції.

Управління проектом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (кажуть також проектного циклу), спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості.

Для ефективного управління проектами система повинна бути добре структурована. Суть структуризації (кажуть також декомпозиції) зводиться до розбивки проекту та системи його управління на підсистеми і компоненти, якими можна управляти.

Основною структурною одиницею учасників проекту є команда проекту - спеціальна група, яка стає самостійним учасником проекту (або входить до складу одного з цих учасників) та здійснює управління інвестиційним процесом в рамках проекту.

Реалізація проекту відбувається в рамках організаційної форми, структура якої значною мірою впливає на сам проект.

Життєвий цикл проекту (проміжок часу між моментом появи, зародження проекту і моментом його ліквідації, завершення) є вихідним поняттям для дослідження проблем фінансування робіт за проектом і прийняття відповідних рішень. Життєвий цикл проекту можна розділити на три основні смислові фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну.

Подальше розбиття істотно залежить від специфіки проекту. Так, життєвий цикл може ділитися на фази, в тому числі:

· Концептуальна фаза, що включає формулювання цілей, аналіз інвестиційних можливостей, обґрунтування здійсненності (техніко-економічне обґрунтування) і планування проекту;

· Фаза розробки проекту, що включає визначення структури робіт і виконавців, побудова календарних графіків робіт, бюджету проекту, розробку проектно-кошторисної документації, переговори і укладення контрактів з підрядниками і постачальниками;

· Фаза виконання проекту, що включає роботи з реалізації проекту, включаючи будівництво, маркетинг, навчання персоналу;

· Фаза завершення проекту, що включає в загальному випадку приймальні випробування, дослідну експлуатацію і здачу проекту в експлуатацію.

· Експлуатаційна фаза, що включає: приймання і запуск, заміну обладнання, розширення, модернізацію, інновацію.

Функції управління проектом включають: планування, контроль, аналіз, прийняття рішень, складання і супровід бюджету проекту, організацію здійснення, моніторинг, оцінку, звітність, експертизу, перевірку і приймання, бухгалтерський облік, адміністрування.

Підсистеми управління проектом включають: управління змістом і обсягами робіт, управління часом, тривалістю, управління вартістю, управління якістю, управління закупівлями і поставками, управління розподілом ресурсів, управління людськими ресурсами, управління ризиками, управління запасами ресурсів, інтеграційне управління, управління інформацією та комунікаціями.

3. Основні поняття і методи управління проектами

Управління проектами за останній час завоювало визнання як найкращий метод планування та управління реалізацією інвестиційних проектів. За американськими оцінками застосування методології Управління Проектами забезпечує високу надійність досягнення цілей проекту і на 10-15% скорочує витрати на його реалізацію. У світі накопичено величезний досвід застосування Управління проектами. Зокрема, ця методологія застосовується у всіх великих компаніях світу. Програмні засоби управління проектами встановлені у всьому світі на мільйонах комп'ютерах - тільки пакет Microsoft Project встановлений більш, ніж на двох мільйонах комп'ютерів. Асоціація управління проектами Project Management Institute (Інститут Управління Проектами) об'єднує близько 40 тисяч членів і має відділення на всіх континентах крім Антарктиди. Нещодавно було утворено його Московське відділення. Тепер і в нашій країні все більше організацій застосовує технологію управління проектами і інтерес до цієї технології безперервно зростає.

Проект - це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів або послуг.

"Тимчасове" означає, що у будь-якого проекту є початок і неодмінно настає завершення, коли досягаються поставлені цілі, або виникає розуміння, що ці цілі не можуть бути досягнуті.

"Унікальних" означає, що створювані продукти або послуги істотно відрізняються від інших аналогічних продуктів і послуг. Приклади проектів: будівництво будинку, розробка нового обладнання, бізнес реінжиніринг, розробка або впровадження програмних засобів, проведення рекламної компанії, проведення виборів і т.д.

Унікальність продуктів або послуг проекту обумовлює необхідність послідовного уточнення їх характеристик у міру виконання проекту.

Управління проектами - це застосування знань, досвіду, методів і засобів до робіт проекту для задоволення вимог, що пред'являються до проекту, і очікувань учасників проекту. Щоб задовольнити ці вимоги й очікування необхідно знайти оптимальне поєднання між цілями, термінами, витратами, якістю та іншими характеристиками проекту.

Управління проектами підпорядковується чіткої логіці, яка пов'язує між собою різні галузі знань і процеси управління проектами.

Насамперед, у проекту обов'язково є одна або декілька цілей. Під цілями розуміються не тільки кінцеві результати проекту, а й обрані шляхи досягнення цих результатів (наприклад, застосовувані в проекті технології, система управління проектом).

Досягнення цілей проекту може бути реалізовано різними способами. Для порівняння цих способів необхідні критерії успішності досягнення поставлених цілей. Зазвичай в число основних критеріїв оцінки різних варіантів виконання проекту, входять терміни і вартість досягнення результатів. При цьому заплановані цілі і якість зазвичай служать основними обмеженнями при розгляді та оцінки різних варіантів. Звичайно, можливе використання і інших критеріїв та обмежень - зокрема, ресурсних.

Для управління проектами необхідні важелі. Впливати на шляху досягнення результатів проекту, цілі, якість, терміни і вартість виконання робіт можна, обираючи застосовувані технології, склад, характеристики і призначення ресурсів на виконання тих чи інших робіт. Таким чином, застосовувані технології та ресурси проекту можна віднести до основних важелів управління проектами. Крім цих основних існують і допоміжні засоби, призначені для управління основними. До таких допоміжним важелів управління можна віднести, наприклад, контракти, які дозволяють залучити потрібні ресурси в потрібні терміни. Крім того, для управління ресурсами необхідно забезпечити ефективну організацію робіт. Це стосується структури управління проектом, організації інформаційної взаємодії учасників проекту, управління персоналом.

Інформація, яка використовується в управлінні проектами, зазвичай не буває стовідсотково достовірною. Облік невизначеності вихідної інформації необхідний і при плануванні проекту і для грамотного укладання контрактів. Аналізу та обліку невизначеностей присвячений аналіз ризиків.

Будь-який проект, в процесі своєї реалізації проходить різні стадії, звані в сукупності життєвим циклом проекту. Для реалізації різних функцій управління проектом необхідні дії, які іменуються процесами управління проектами.

Процеси управління проектами можуть бути розбиті на шість основних груп, що реалізують різні функції управління:

1. Процеси ініціації - ухвалення рішення про початок виконання проекту;

2. Процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;

3. Процеси виконання - координація людей і інших ресурсів для виконання плану;

4. Процеси аналізу - визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху і прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних дій;

5. Процеси управління - визначення необхідних коригувальних впливів, їх узгодження, затвердження і застосування;

6. Процеси завершення - формалізація виконання проекту і підведення його до впорядкованого фіналу.

Практично методологія управління проектами допомагає:

· Обгрунтувати доцільність інвестицій,

· Розробити оптимальну схему фінансування робіт,

· Скласти план робіт, що включає терміни виконання робіт, споживання ресурсів, необхідні витрати,

· Оптимально організувати виконання робіт і взаємодію учасників проекту,

· Здійснювати планування і управління якістю,

· Здійснювати аналіз і управління проектними ризиками,

· Оптимально планувати і управляти контрактами,

· Аналізувати відхилення фактичного ходу виконання робіт від запланованого і прогнозувати наслідки виникаючих відхилень,

· Моделювати коригувальні дії на інформаційних моделях проектів і приймати обґрунтовані управлінські рішення,

· Вести архіви проектів і аналізувати досвід їх реалізації, який може бути використаний в інших проектах, і т.д.

Методи управління проектами дозволяють:

1. - визначити цілі проекту та провести його обгрунтування; виявити структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи);

2. - визначити необхідні обсяги та джерела фінансування;

3. - підібрати виконавців - зокрема через процедури торгів і конкурсів; підготувати та укласти контракти;

4. - визначити терміни виконання проекту, скласти графік його реалізації, розрахувати необхідні ресурси;

5. - розрахувати кошторис і бюджет проекту, планувати і враховувати ризики;

6. - забезпечити контроль за ходом виконання проекту.

Методи управління проектами включають такі, як: мережеве планування і управління, календарне планування, логістику, стандартне планування, структурне планування, ресурсне планування, імітаційне моделювання на ЕОМ та інші.

4. Огляд системи управління проектами (Microsoft Project)

Відмінними рисами Microsoft Project є реалізація концепції многопроектной планування і широкі можливості по організації групової роботи. Менеджер проекту може використовувати існуючу інфраструктуру електронної пошти для зв'язку з членами своєї робочої групи з метою призначення завдань і узгодження строків їх виконання (можна вказувати як стандартні поля - найменування завдання, дата початку, закінчення, трудомісткість, - так і користувальницькі); оповіщення про зміни по проекту; отримання інформації від виконавців про хід виконання завдань (скільки годин відпрацьовано по даній задачі, можливе час завершення та ін.) При інтеграції поштової служби виконавця з програмою Microsoft Outlook завдання, що посилаються менеджером проекту, включаються в календар виконавця. Використовуючи корпоративний Web-сайт (або Personal Web-site з комплекту Microsoft Project), можна ефективно організувати групову роботу. При цьому реалізуються ті ж функції, що і при використанні електронної пошти. Існує можливість зберегти інформацію по всьому проекту у вигляді публікації на Web-сайті для доступу до неї всіх учасників проекту. Інформація про хід виконання проекту, що надійшла від виконавців, автоматично інтегрується в календарний план проекту, що значно полегшує роботу менеджера. Ви можете реалізувати функцію послідовного узгодження поточного проекту, пославши його план по електронній пошті одному адресату або їх групі і вказавши порядок проходження. Можливість вставляти в якості окремих завдань зовнішні проекти, в свою чергу, відкриває значні можливості по структуризації проектів; розподілу відповідальності за складові частини складних проектів між різними менеджерами; проведенню консолідованого планування й аналізу по групах незалежних проектів або проектам, що використовують загальні ресурси. Головні особливості нового продукту Microsoft згруповані в три розділи відповідно до проектних цілями, які ставили перед собою розробники при створенні Microsoft Project 2000:

1. Поліпшення продуктивності роботи в команді за допомогою залучення членів команди та інших зацікавлених осіб до управління проектами.

2. Підвищення користувальницької ефективності даних Microsoft Project.

3. Широке поширення операцій з управління проектами всередині організації.

Поліпшення продуктивності роботи в команді за допомогою залучення членів команди та інших зацікавлених осіб до управління проектами. Продуктивність діяльності організації при використанні Microsoft Project Central істотно підвищується, оскільки до планування і контролю проектів може тепер залучатися практично будь-який співробітник. Навіть ті члени команди, на комп'ютерах яких, Microsoft Project 2000 не встановлений, можуть знайомитися з інформацією проекту та вносити до неї зміни через спеціальний інтерфейс для Microsoft Internet Explorer (версія від 4.x) або модуль браузера для Microsoft Project Central (цей модуль заснований на Win32 API і поставляється в складі програмного продукту для замовників, що не використовують MS IE 4.x)

Зараз інтерес до Microsoft Project 2010 величезний, тому це не рядова оновлення, це принципово нове рішення, в якому Microsoft переглянув багато свої підходи. Такий радикалізм потрібно для створення продукту нового покоління актуального для нової економічної ери починається разом з глобальною кризою. Якщо попередні версії MS Project в чому були створені як звичайне оновлення для поточних користувачів, то MS Project 2010 зроблений з розрахунком захоплення частини клієнтської бази конкурентів, тобто так званий продукт-кілер (killer product). Продукти-кілери випускаються на ринок не часто, і коли таке трапляється постачальник продукту озброює своє дітище потужним функціоналом до зубів, тому обороняти клієнтську базу легше, ніж її забирати. Потрібно мати переважна технологічну перевагу, щоб «пограбувати» конкурентів. І як ми побачимо далі, шанси у MS Project 2010 на це досить великі.

Microsoft Project 2010 як і його попередники надасть надійні засоби управління проектом з прекрасним поєднанням практичності, потужності і гнучкості, завдяки чому ви зможете управляти проектами раціональніше і ефективно. Ви будете отримувати інформацію, управляти проектними роботами, планами і фінансами і зберігати узгодженість роботи колективу, але в той же час підвищите продуктивність завдяки інтеграції з відомими програмами системи Microsoft Office, потужним функціям звітності, а також керованому плануванню, майстрам і гнучким засобам.

З Microsoft Project 2010 -це ефективне відстеження та аналіз проектів з кращим розумінням планування та впливу змін, а також ефективний фінансовий контроль і більш ретельний аналіз.

5.Анализ інформаційного проекту

Керівник проекту - це найскладніша роль розробки ПЗ. Для цієї ролі потрібно найрізноманітніші навички. Керівник проекту повинен бути фахівцем в таких областях як:

1.Технологія розробки За (мови, інструменти, платформи)

2.Методи розробки ПЗ

3.фінанси

4.Переговорний процес

5.Управленіе персоналом

Керівник проекту повинен уміти взаємодіяти з іншими підрозділами:

· Відділ кадрів

· Бухгалтерія

· Відділ продажу

· IT підрозділи

· Вище керівництво

Керівник проекту - це особа, відповідальна за управління проектом.

В управління проектом входить:

- Визначення вимог

- Установка чітких і досяжних цілей

- Зрівноважування суперечать вимог щодо якості, змісту, часу і вартості

- Корекція характеристик, планів і підходу згідно з думкою та очікуваннями різних учасників проекту.

Менеджер проекту:

1. Має унікальну мета в кожному проекті, в ідеалі - чітко поставлену і детально описану.

2. Керує проектом, існування якого обмежено в часі.

3. Управляє тимчасової командою, причому її складу за час проекту може змінюватися, а учасники - мати подвійне підпорядкування: менеджеру проекту і своєму функціональному керівнику.

4. Зазвичай в підпорядкуванні - команда різнопрофільних фахівців.

5. Може не бути фахівцем в предметної області проекту.

6. Після закінчення кожного проекту може виявитися «тимчасово безробітним».

7. Кар'єра в основному «горизонтальна», зростання полягає в управлінні все більш складними, масштабними проектами.

8. Головна мотивація - бонус, що залежить від результатів проекту.

Посадова інструкція керівника IT-проекту наведена в додатку.

Робота керівника проекту організована таким чином:

Дії Керівника проекту за допомогою середовища teamer.ru, виглядають наступним чином:

завдання діляться на всіх учасників проекту в моєму випадку для системного архітектора та аналітика вимог.

6.Краткая характеристика проекту

Постановка завдань.

Розробити ІС обробки замовлень:

- Із застосуванням структурного підходу, створивши: початкову контекстну діаграму; концептуальну модель даних з атрибутами; діаграму потоків даних нульового рівня для процесів ІС; діаграму системних процесорів нульового рівнів; діаграму послідовності екранних форм.

- Із застосуванням об'єктно-орієнтованого підходу в середовищі Rational Rose реалізувати: діаграму варіантів використання; діаграму класів; діаграму послідовності.

Інформаційна система обробки замовлень передбачає вирішення наступних завдань: публікацію двічі на рік каталогів продукції, розсилку каталогів клієнтам, придбання товарів клієнтам, оформлення замовлень компанією і відправку товарів за адресами клієнтів і т.д. Система повинна відстежувати замовлення від моменту його отримання до відправлення товару. Перелік вирішуваних завдань у процесі роботи системи обробки замовлень, перелік вхідний і вихідний інформації наведені у таблиці 3.

Таблиця 3.Перелік завдань інформаційної системи обробки замовлень

 Найменування завдання Вхідна інформація Вихідна інформація Споживач інформації

 Розсилка каталогів клієнтам Каталог Замовлення Клієнт

 Придбання товарів клієнтами Замовлення Накладна Менеджер компанії, клієнт

 Відправка товару клієнту Товар Товар Менеджер, клієнт

База даних «Каталог»: номер товару, найменування, ціна, кількість, фірма-виробник, країна, короткий опис.

База даних «Клієнт»: номер клієнта, ПІБ, адреса, телефон, паспортні дані, ІПН, е-mail.

1. Першим кроком при побудові ієрархії DFD є побудова контекстних діаграм. Перед побудовою контекстної DFD необхідно проаналізувати зовнішні події (зовнішні сутності), мають вплив на функціональні системи. Кількість потоків даних на контекстній діаграмі має бути по можливості невеликою, оскільки кожен з них може бути надалі розбитий на кілька потоків на наступних рівнях діаграми.

2.При розробці ERD-моделей ми повинні отримати наступну інформацію про предметної області:

1. Список сутностей предметної області.

2. Список атрибутів сутностей.

3. Опис взаємозв'язків між сутностями.

ERD-діаграми зручні тим, що процес виділення сутностей, атрибутів і зв'язків є ітераційним. Розробивши перший наближений варіант діаграм, ми уточнюємо їх, опитуючи експертів предметної області. При цьому документацією, в якій фіксуються результати бесід, є самі ER-діаграми.

3. Діаграма потоків даних (DFD) є основним засобом моделювання функціональних вимог до проектованої системи. З їх допомогою ці вимоги представляються у вигляді ієрархії функціональних компонентів (процесів), пов'язаних потоками данних.Главная мета такого подання-продемонструвати, як кожен процес перетворить свої вхідні дані у вихідні, а так само виявити відносини між цими процесами.

Основними компонентами діаграм потоків даних є:

? Зовнішні сутності

? Системи і підсистеми

? Процеси

? Накопичувачі даних

? Потоки даних

4. Діаграма системи процесорів показує всі суті, всі потоки даних, зв'язку, базу даних, всі взаємодії сутностей. Показує як працює система в цілому, і що від чого залежить і які потоки даних куди надходять, і яку інформацію несуть.

5.Екранная форма меню створена для зручності користувача. Зручний інтерфейс сприяє швидкому перегляду каталогу і відправки заявки на замовлення клієнтом.

6. Діаграма варіантів використання описує типове взаємодія між користувачем і системою. Описує всі функції системи.

7. Кооперативна діаграма послідовності відображає потік подій через конкретний сценарій варіанту використання. Діаграми послідовності впорядковані в часі, а діаграми кооперативні загострюють увагу на зв'язках між об'єктами.

8. Діаграми послідовності являє собою фрагмент життєвого циклу об'єкта в процесі взаємодії. Кожне повідомлення представляється у вигляді стрілки між лініями життя двох об'єктів.

9. Повна діаграма класів є центральною ланкою об'єктно-орієнтованого методу. Вона визначає типи об'єктів системи і різного роду статистичні зв'язки, які існують між ними (асоціації, підтипи) .На діаграмі класів відображаються так само атрибути класів, операції та обмеження, які накладаються на зв'язку між об'єктами.

7. Методика впровадження корпоративної системи управління проектом у сфері teamer.ru

«Teamer.ru - веб-сервіс для організації командної роботи над проектами. Насамперед - над інтернет-проектами, хоча цілком може бути використаний для планування якихось особистих справ або ще чогось.

Все це нагадує тікет-систему на зразок тієї, що встановлена ??у компанії, яка продає вам хостинг, але ще більше - те, що люди називають дивними словами Getting Things Done (GTD) і веб-два-нуль. »

Взагалі - тон комунікації настільки ж поважний, як і вільний, що реально підкуповує нашого брата, і точно потрапляє в манеру спілкування вільно-працюючих товаришів.

Особливості:

Проект призначений під використання невеликими групами людей, які вирішують якісь завдання.

Люди групуються в проекти і ставлять один перед одним завдання (тікети на їх манер). У проектах бувають керуючі (вони бачать всі завдання, створені в рамках проекту) і виконавці (вони бачать тільки ті завдання, які стосуються безпосередньо їх). Всі ці люди можуть писати повідомлення (коментарі) в рамках завдань і прикладати до них якісь файли.

Основні розділи цього сайту: «Що робити?», «Хто винен?» І «Де все?» (Робоча назва останнього розділу - «Хто тут?» :).

У розділі «Що робити?» Автоматично зосереджуються поточні і майбутні завдання:

Розділ «Хто винен?» Більш корисний керуючим проектами, але в міру накопичення ще не виконаних завдань буде цікавий і безпосередньо виконавцям: тут зосереджуються всі ваші завдання і завдання, які ви ставили своїм колегам, тільки у вигляді переляканого календаря, для наочності:

«Де все?» Концентрує в собі тих людей, з якими ви взаємодієте в рамках Teamer'а, тут же ви можете запросити кого-небудь ще, щоб попрацювати спільно:

В деталях уявляючи собі текстуру бороди Кукуца і знаючи, що починати роботу завжди непросто, ми зробили кнопку «Мені пощастить». Вона використовується в той момент, коли робота (тобто невиконані завдання) є, а чим конкретно зайнятися - ви не знаєте, не можете визначитися.

Ця нескладна схема доповнена парою великих кнопок, одну з яких бачить виконавець завдання, а іншу - ініціатор. Як тільки виконавець розуміє, що завдання виконано, він негайно натискає на свою кнопку і переходить до виконання наступного завдання. У свою чергу, виконане завдання потрапляє на перевірку до його ініціатору, який повинен натиснути свою велику кнопку у випадку, якщо все дійсно круто.

8. Висновок

Все різноманіття процесів, можна представити як сукупність соціальних, технічних, організаційних, економічних проектів. Якщо навчитися цими проектами управляти, а керівники, покликані приймати рішення, будуть прислухатися до рекомендацій професійних управляючих проектами, можна стверджувати, що проведені в країні реформи будуть йти успішніше.

Центральні мети управління організаційними проектами - якість, витрати на проект і термін закінчення проекту. Якщо зірвана одна з головних цілей управління організаційним проектом, під ударом виявляються і інші.

Значення проекту в сучасному мистецтві управління постійно підвищується. Це пов'язано з тим, що пошук ефективної форми існування виробництва, дії підприємства на ринку і перетворення самої діяльності - все це знаходиться в постійній трансляції, існує в рамках численних проектів і неабиякою мірою залежить від уміння менеджерів управляти цими проектами.

Водночас зрозуміло, наскільки складно розробити і реалізувати на практиці систему управління, адекватну життєвим реаліям.

Тому було б перебільшенням сказати, що методологія управління проектами є панацеєю від усіх збоїв у механізмі реформ.

Якість співпраці між людьми, яке виражається в стилі керівництва і взаємодії, має першорядне значення в управлінні проектами. Турбота про людей являє собою те підставу, на якому базуються високі показники у виконанні робіт.

Масштабом для оцінки успіху проекту є характеризують його мети, т. Е. Цілі, що стосуються виконання робіт, термінів, витрат і т.п. для того, щоб уникнути довільної оцінки успішності проекту, її масштаби повинні бути визначені ще до початку робіт по здійсненню проекту.

Успіх проекту залежить від різних факторів, до яких відносяться, крім іншого, політика підприємства, технічні ризики, конфлікти в команді та внесення замовником запізнілих змін.

Ключовий момент управління проектом - управління. Протягом усього періоду робіт над проектом керівник проекту тримає його під контролем за допомогою відповідних інструментів управління. Для цього йому постійно слід визначати актуальні дані і зіставляти їх з даними підприємства. На цій стадії вирішальними є управлінські якості. Управління організаційними проектами - це розгорнута концепція управління, покликана забезпечити здійснення комплексних завдань своєчасно, економічно і з високою якістю.

9. Список використаної літератури

1. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2004. - 222 с. - (Серія «Вища освіта»)

2. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес. - М .: Гардарика, 2002

3. Дітхелм Г. Управління проектами. У 2 т. Т. I: Пер. з нім. - СПб .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2004. - 288 с.

4. Дітхелм Г. Управління проектами. У 2 т. Т. II: Пер. з нім. - СПб .: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2004. - 288 с.

5. Клок К., Голдсміт Дж. Кінець менеджменту і становлення організаційної демократії. - СПб .: Питер, 2004

6. Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управління проектами: Учеб. Посібник для вузів / За заг. Ред. І.І. Мазура. - М .: ЗАТ «Видавництво« Економіка », 2009. - 574 с. - (Сучасне бізнес-освіта)

7. Мінцберг Г. Структура в кулаці: створення ефективної організації. - СПб .: Питер, 2007.

8. Нельсон Р., Вінтер С. Еволюційна теорія економічних змін. - М .: Финстатинформ, 2006

9. Семюел А. Мелоун. Навички мислення для менеджера. Серія 1000 секретів успіху. Ростов н / Д: «Фенікс», 2009. - 320 с.

10. Управління організацією / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А. Саломатина. - М .: ИНФРА-М, 2008

11. Управління проектами. MS Project. Навчальний посібник за спеціальністю «Менеджмент організації» / М.Ф. Мене. - М .: Омега-Л, 2009. - 276 с .: іл.

Додаток

Посадова інструкція керівника IT-проекту

управління проект інформаційний

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

Прізвище І.О. ___

«___» ___ ___ Р

1. Загальні положення

1.1. Керівник IT-проекту відноситься до категорії керівників.

1.2. Керівник IT-проекту призначається на посаду і звільняється з неї наказом генерального директора компанії.

1.3. Керівник IT-проекту підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

1.4. На посаду керівника IT-проекту призначається особа, яка відповідає таким вимогам: освіта - вища, досвід аналогічної керівної роботи від трьох років.

1.5. Керівник IT-проекту повинен знати:

- Принципи обробки інформації;

- Стандарти та методології проектного підходу;

- Управління часом;

- Навички ведення переговорів.

- Менеджмент.

1.6. Керівник IT-проекту керується у своїй діяльності:

- Законодавчими актами РФ;

- Статутом компанії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;

- Наказами та розпорядженнями керівництва;

- Цією посадовою інструкцією.

2. Посадові обов'язки керівника IT-проекту

Керівник IT-проекту виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Визначає статут, цілі, завдання та результат проекту.

2.2. Продумує і складає план з підготовки та впровадження нового проекту, визначає контрольні точки.

2.2.1. Визначає склад робіт, необхідних для опрацювання та впровадження проекту.

2.2.2. Визначає і документує залежності між роботами.

2.2.3. Оцінює тривалість робіт, становить критичний шлях.

2.2.4. Визначає кількість часу, необхідне для здійснення проекту.

2.3. Визначає кількість та оцінює вартість ресурсів, необхідних для виконання робіт проекту.

2.4. Оцінює вартість і визначає бюджет проекту.

2.5. Вибирає команду проекту.

2.5.1. Визначає професійні навички, необхідні учасникам команди проекту.

2.5.2. Прописує ланцюжок взаємозв'язків між учасниками команди проекту.

2.5.3. Продумує систему мотивації команди проекту.

2.6. Організовує зібрання команди проекту.

2.7. Бере участь у розробці детального бізнес-плану.

2.8. Контролює підготовку необхідної документації для впровадження нового проекту.

2.9. Контролює підготовку необхідної документації для впровадження нового проекту.

2.9.1. Забезпечує своєчасні збір, накопичення, поширення, зберігання і подальше використання інформації проекту.

2.9.2. Координує надання потрібної інформації в обумовлені терміни всім учасникам проекту.

2.10. Контролює і відслідковує заходи щодо опрацювання та впровадження і при необхідності коректує дані процеси.

2.10.1. Контролює дотримання термінів процесів опрацювання та впровадження.

2.10.2. Контролює зміни бюджету проекту

2.10.3. Відстежує відхилення від плану, вносить коректування в план і погодить його з усіма учасниками проекту.

2.10.4. Аналізує можливий вплив відхилень у виконаних обсягах робіт на хід реалізації проекту в цілому.

3. Права керівника IT-проекту

Керівник IT-проекту має право:

3.1. Отримувати інформацію в обсязі, необхідному для вирішення поставлених завдань.

3.2. Надавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи і роботи компанії.

3.3. Вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових обов'язків і збереження всіх документів, що утворюються в результаті діяльності компанії.

3.4. Приймати рішення в межах своєї компетенції.

4. Відповідальність керівника IT-проекту

Керівник IT-проекту несе відповідальність:

4.1. За невиконання та / або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків.

4.2. За недотримання діючих інструкцій, наказів та розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки.

© 8ref.com - українські реферати