На головну    

 Розрахунок собівартості продукції виробничого підприємства - Економіка

Зміст

Введення

1. Тип виробництва

1.1 Обгрунтування типу виробництва

1.2 Визначення річного обсягу виробництва

2. Організація виробничої дільниці

2.1 Визначення трудомісткості наведеного обсягу за видами робіт

2.2 Визначення необхідної кількості обладнання на ділянці і коефіцієнта його завантаження

2.3 Визначення величини виробничої площі

2.4 Визначення чисельності основних (виробничих) робітників у серійному виробництві

2.4.2 Визначення чисельності допоміжних робітників

3. Економічні розрахунки

3.1 Розрахунок річного фонду зарплати основних робочих

3.1.1 Розрахунок розцінки за операціями

3.2 Складання кошторису витрат з утримання та експлуатації обладнання

4. Цехові витрати

4.1 Витрати за змістом приміщенню

5. Техніко-економічні показники виробничої дільниці

Вихідні дані

 Число операцій

 Річна програма випуску

 (Тис. Шт)

 Штучний час

 (Хв)

 Сумарна потужність обладнання

 (КВт)

 Вартість обладнання

 (Тис.руб.)

 Т- 1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5

 4 95 12 15 20 10 - 15 80

Введення

Для визначення економічного ефекту від впровадження спроектованого обладнання, оснащення та технологічного процесу необхідно знати собівартість продукції (робіт), виробленої з їх застосуванням.

Витрати промислового підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражена в грошовій формі, складають собівартість продукції. Машинобудівні заводи здійснюють витрати на придбання засобів виробництва, оплачують працю робітників і службовців, послуги інших підприємств, несуть витрати з організації та обслуговування виробництва, збуту продукції, управління. І, крім того, підприємства відраховують кошти на соціальне страхування своїх працівників.

Усі ці витрати і складають собівартість, У міру виготовлення виробу витрати наростають. До витрат на матеріал, наприклад додаються витрати на виготовлення деталей, їх транспортування, збірку і т.д. За послідовності формування витрат на підприємстві залежно від місця їх здійснення та обсягу розрізняють такі види собівартості: цехову, виробничу і повну.

Собівартість є узагальнюючим показником, що відображає рівень організації виробництва, раціонального економічно обґрунтованого господарювання на підприємстві. Собівартість є найважливішим показником при встановленні ціни на виріб.

Різні витрати входять у собівартість вироби, по різному змінюються в міру переходу від одиничного до серійного і масового виробництва. У міру переходу від одиничного до серійного і масового виробництва собівартість виробу значно знижується.

1. Тип виробництва

1.1 Обгрунтування типу виробництва

собівартість продукція виробничий

Для обґрунтування типу виробництва визначається показник рівня спеціалізації ділянки - коефіцієнт закріплення операцій КЗО; він характеризує кількість різних технологічних операцій, що виконуються протягом розрахункового періоду на одному робочому місці.

КЗО = Fоб * 60 / Nгод * Тшт.ср. (1.1)

де Fоб - дійсний фонд робочого часу роботи одиниці устаткування дорівнює 3960 год / рік.

Nгод- річна програма випуску виробу 95000 шт.

Тшт.ср.- середнє штучне час техпроцесу, хв.

Тшт.ср. = ? Тшт..i / 0 = (12 + 15 + 20 + 10) / 4 = 14.25 хв.

КЗО = 3960 * 60/95000 * 14.25 = 0.1755

Виходячи з отриманого результату КЗО приймає що виробництво масове.

1.2 Визначення річного обсягу виробництва

Визначимо коефіцієнт трудомісткості Кт, який показує частку трудомісткості заданого вироби від трудомісткості всієї річної програми дільниці.

Кт = Nгод * Тшт.сум. / Соб * Fоб * 60 = 95000 * 57/26 * 3960 * 60 = 0,8765 (1.2)

Звідси, річна приведена виробнича програма буде визначена за формулою:

Nпр. = Nгод / Кт = 95000 / 0,8765 = 108385,62 ?108386 шт. (1.3)

Визначимо величину місячної програми випуску вироби шт.

Nмес. = Nпр. / 12 = 108386/12 = 9032,2 ? 9032 шт. (1.4)

Визначимо величину оптимальної партії запуску у виробництво

Nопт. = Nмес / 10 = 9032/10 = 903,2 шт.

2. Організація виробничої дільниці

2.1 Визначення трудомісткості наведеного обсягу за видами робіт

Qф = Nпр * Тшт. / Кв * 60 (2.1)

де Тшт. Сума штучного часу на операціях, де застосовується дане устаткування

Кв - коефіцієнт виконання норм робочим (Кв = 1,05).

Qф1 = Nпр * Тшт 1. / Кв * 60 = 108386 * 12 / 1,05 * 60 = 20644,95 (н / год)

Qф2 = Nпр * Тшт 2. / Кв * 60 = 108386 * 15 / 1,05 * 60 = 25806,19 (н / год)

Qф3 = Nпр * Тшт 3. / Кв * 60 = 108386 * 20 / 1,05 * 60 = 34408,25 (н / год)

Qф4 = Nпр * Тшт 4. / Кв * 60 = 108386 * 10 / 1,05 * 60 = 17204,12 (н / год)

2.2 Визначення необхідної кількості обладнання на ділянці і коефіцієнта його завантаження

Число одиниць обладнання (робочих місць) розраховується за формулою:

Nрасч. = Qф / Fоб (2.2)

Nрасч.1 = Qф1 / Fоб = 20644,95 / 3960 = 5,21 Nпр.1 ? 5

Nрасч.2 = Qф2 / Fоб = 25806,19 / 3960 = 6,46 Nпр.2 ? 7

Nрасч.3 = Qф3 / Fоб = 34408,25 / 3960 = 8,68 Nпр.3 ? 9

Nрасч.4 = Qф4 / Fоб = 17204,12 / 3960 = 3,34 Nпр.4 ? 3

Визначимо коефіцієнт завантаження кожного робочого місця за формулою:

Кзаг. = Nрасч. / Nпр. (2.3)

Кзаг.1 = Nрасч.1 / Nпр1. = 5,21 / 5 = 1,042

Кзаг.2 = Nрасч.2 / Nпр.2 = 6,46 / 7 = 0,922

Кзаг.3 = Nрасч.3 / Nпр.3 = 8,68 / 9 = 0,964

Кзаг.4 = Nрасч.4 / Nпр.4 = 3,34 / 3 = 1,11

Визначимо середнє значення:

Кзаг СР = Кзаг1 + Кзаг2 + Кзаг3 + Кзаг4 / 4 = 1,0095 (2.4)

Таблиця 2.1

 № опер. Тшт (хв) Qф (н / год) Ф Число робочих місць Кзаг.

 по розр. привед.

 1 12 20644,95 5,21 5 1,042

 2 15 25806,19 6,46 7 0,922

 3 20 34408,25 8,68 9 0,964

 4 10 17204,12 3,34 3 1,11

 Разом 57 23,69 24 4,038

2.3 Визначення величини виробничої площі

Розмір виробничої площі займаної обладнанням з урахуванням проходів та проїздів визначають за формулою:

Рпл. = Fуд. * Nоб. (2.5)

де Fуд - питома площа; Fуд = 11 кв. м.

nоб. - Число однакових видів обладнання

Рпл. = Fуд. * Nоб. = 11 * 24 = 264 (_В. М.)

2.4 Визначення чисельності основних (виробничих) робітників у серійному виробництві

Рпр. = Qф / Fраб (2.6)

де Fраб - фонд часу робітника в рік 1860 годин.

Таблиця 2.2

 Професія № операції на якій застосовується дана професія Число робочих

 За розрахунком прийняте

 Токар 1 11,09 12

 фрезерувальник 2 13,87 14

 шліфувальник 3 18,49 19

 зварювальник 4 9,25 10

 РАЗОМ: 52,7 55

Рпр1. = Qф1 / Fраб = 20644,95 / 1860 = 11,09

Рпр2. = Qф2 / Fраб = 25806,19 / 1860 = 13,87

Рпр3. = Qф3 / Fраб = 34408,25 / 1860 = 18,49

Рпр4. = Qф4 / Fраб = 17204,12 / 1860 = 9,25

Таблиця 2.3

 Професія Число робочих По змінах За розрядами Rср.

 1 2 3 4 5 6

 Токар 12 6 6 3 5 2 2 4.3

 фрезерувальник 14 7 7 2 5 4 3 4.6

 шліфувальник 19 10 9 5 5 5 4 4.4

 зварювальник 10 5 5 3 2 4 1 4.3

 РАЗОМ: 55 28 27 13 17 15 10 4.5

Rср = 3 * 13 + 4 * 17 + 5 * 15 + 6 * 10/55 = 4.5

Rср.1 = 3 * 3 + 4 * 5 + 5 * 2 + 6 * 2/12 = 4.3

Rср.2 = 3 * 2 + 4 * 5 + 5 * 4 + 6 * 3/14 = 4.6

Rср.3 = 3 * 5 + 4 * 5 + 5 * 5 + 6 * 4/19 = 4.4

Rср.4 = 3 * 3 + 4 * 2 + 5 * 4 + 6 * 1/10 = 4.3

2.4.2 Визначення чисельності допоміжних робітників

Кількість допоміжних робітників приймаємо за нормами обслуговування і складаємо відомість допоміжних робітників аналогічно відомості виробничих робітників у вигляді таблиці. Також визначаємо для допоміжних робітників середній розряд.

Таблиця 2.4

 Посада Кількість По змінах За розрядами Rср.

 1 2 2 3 4 травня

 Прибиральник 2 Будiвництво 1 1 2 лютого

 Контролер 2 Будiвництво 1 1 4 лютого

 Ел. монтер 1 січня 1 Квітня

 Вантажник 2 Будiвництво 1 1 2 лютого

 Слюсар 1 лютого 1 січня 1 3,5

 Налагоджувальник 1 січня 1 травня

 РАЗОМ: 10 6 4 4 1 4 1 3,2

Rср = 2 * 4 + 3 * 1 + 4 * 4 + 5 * 1/10 = 3,2

Таблиця 2.5

 Посада Кількість По змінах Оклад за місяць т. Руб. Зарплата за окладами в рік т. Руб.

 1 лютому

 Начальник 1 1 15 000 180 000

 Ст. майстер 1 1 10 000 120 000

 Змінний майстер 1 1 8 000 96 000

 Технолог 1 січня 7000 84 000

 Нормувальник 1 січня 6000 72000

 РАЗОМ: 5 4 1 46 000 552 000

Таблиця 2.6

 Категорії працюючих Усього працюючих По змінах У відсотках від кількості

 1 лютому Виробничих робітників Загальних числа робочих

 Виробничі робітники 55 28 27 100% 78,57%

 Допоміжні робітники 10 6 квітня 18,18% 14,29%

 Керівники та спеціаліста 5 1 квітня 9,09% 7,14%

 РАЗОМ: 70 38 32

3. Економічні розрахунки

3.1 Розрахунок річного фонду зарплати основних робочих

3.1.1 Розрахунок розцінки за операціями виробляємо за формулою

Рсд. = Счас * Тшт. / 60 (р) (3.1)

де Счас - годинна тарифна ставка по розряду роботи

Тшт. - Штучний час операції в хв.

Таблиця 3.1

 № операції Розряд Годинна тарифна ставка (руб) Т штучне (хв) Розцінки (руб)

 1 4.3 40 12 8

 2 4.6 40 15 10

 3 4.4 40 20 13,3

 4 4.3 40 10 6,6

 РАЗОМ 4.5 37,9

Рсд.1 = Счас * Тшт. / 60 = 40 * 12/60 = 8 (руб)

Рсд.2 = Счас * Тшт. / 60 = 40 * 15/60 = 10 (руб)

Рсд.3 = Счас * Тшт. / 60 = 40 * 20/60 = 13,3 (грн)

Рсд.4 = Счас * Тшт. / 60 = 40 * 20/60 = 6,6 (руб)

Річний фонд зарплати виробничих робітників визначаємо для всієї програми з урахуванням виплат за преміальною системою і доплат. Зарплата за розцінками за рік складе:

Зрасц. = 37,9 * Nгод = 37,9 * 95000 = 3600 500 (руб) (3.2)

Таблиця 3.2

 Види оплати Відсоток доплат Сума в тис. Руб.

 Зарплата за розцінками 3600,5

 Премії з фонду зарплати 40 1440,2

 Премії з фонду майстра 3 108,015

 Доплата за нічні години 2,5 900,125

 Доплата не звільненим бригадирам 0,5 18

 Доплата за наставництво 3 108,015

 Разом: годинний фонд зарплати

 Доплата підліткам 0,5 18

 Разом: денний фонд зарплати

 Оплата відпусток 1 36

 Доплата за виконання держ. обов'язків 0,5 18

 РАЗОМ: Річний фонд зарплати 6246,855

3.2 Складання кошторису витрат з утримання та експлуатації обладнання

Таблиця 3.3

 № статті Зміст Сума в тис. Руб.

 3.3.1 Зарплата допоміжних робітників 758,88

 3.3.2 Енергія для виробничих потреб 28,079

 3.3.3 Поточний ремонт обладнання 7,2

 3.3.4 Амортизаційні відрахування по обладнанню 11

 3.3.5 Допоміжні матеріали за змістом устаткування 44

 3.3.6 Відшкодування зносу малоцінного інструменту 140,25

 3.3.7 Інші витрати 65,076

 РАЗОМ: 1054,485

Таблиця 3.2.1

Зарплата допоміжних робітників (річний фонд)

 Види оплати Відсоток доплат Сума в тис. Руб.

 Зарплата за розцінками 558

 Премії з фонду зарплати 25 139,5

 Премії з фонду майстра 3 16,74

 Доплата за нічні години 2,5 13,95

 Доплата не звільненим бригадирам 0,5 2,79

 Доплата за наставництво 3 16,74

 Разом: годинний фонд зарплати 747,72

 Доплата підліткам 0,5 2,79

 Разом: денний фонд зарплати 750,51

 Оплата відпусток 1 5,58

 Доплата за виконання держ. обов'язків 0,5 2,79

 РАЗОМ: Річний фонд зарплати 758,88

Тарифний фонд заробітної плати допоміжних робітників визначається за формулою:

Зтар. = Сср.час * РВСП. * Fгод = 30 * 10 * 1860 = 558 000 (крб) (3.3)

де Сср.час - годинна тарифна ставка;

РВСП. - Кількість допоміжних робітників на ділянці;

Fгод - річний фонд часу робочого 1860 годин.

Енергія для виробничих потреб

Розраховується за формулою:

ЕПР. = Руст.сум. * Fгод * Кодн. * Кз.ср. / Кс * ККД = (3.4)

= 15 * 3960 * 0,3 * 0,88 / 0,97 * 0,95 = 17 017,47 (кВт * год)

де Руст.сум. - Сумарна встановлена ??потужність обладнання на ділянці;

Fгод - річний фонд часу роботи обладнання (3960 годин);

Кодн. - Коефіцієнт одночасності роботи обладнання (0,3);

Кс - коефіцієнт враховує втрати в мережі (0,97);

ККД - приймаємо 0,95 - 0,97.

Таблиця 3.4

 Вид енергії (од) Встановлена ??потужність Витрата на програму Вартість

 Од. Всього

 Електроенергія кВт * год 15 17 017,47 1,65 руб 28 078,82 руб

 РАЗОМ:

Витрати на всі види ремонту обладнання приймаємо 9% від його вартості

80 000 * 9/100 = 7200 рублів

Амортизаційні відрахування по обладнанню

Агод. = На * ПСТ / 100 = 12,5 * 80 000/100 = 11000руб. (3.5)

де На - річна норма амортизації, На = 12,5%

Пст - первісна вартість обладнання, визначається як ціна устаткування збільшена на 10% (витрати на транспортування і монтаж)

Пст = 80 000 + 80 000/10 = 88 000 руб.

Витрати на допоміжні матеріали

55 * 800 = 44 000 рублів.

Відшкодування зносу малоцінних і швидко зношують інструментів приймаються 2550 руб. на одного виробничого робітника.

55 * 2550 = 140 250 руб.

Інші витрати по утриманню та експлуатації обладнання приймаються 20% від суми витрат по попереднім статтям.

((758,88 + 28,079 + 7,2 + 11 + 44 + 140,25) / 100) * 20 = 65,076 руб.

4. Цехові витрати

Таблиця 4

 № п / п Стаття витрат Сума в тис.руб.

 4.1 Зарплата керівників і фахівців 552

 4.2 Додаткова зарплата основних і допоміжних робітників 2847,24

 4.3 Відрахування на соціальні потреби 2002,79

 4.4 Зарплата на охорону праці та техніку безпеки 161

 4.5 Витрати з утримання приміщень 99,055

 4.5.1 Електрична енергія на освітлення 26,68

 4.5.2 Пар на опалення 68,088

 4.5.3 Вода для господарсько - побутових потреб 4,287

 4.6 Інші витрати 1800,25

 РАЗОМ: 7561,39

Зарплата керівників і фахівців беремо з таблиці, вона дорівнює 552 000 рублів на рік.

Додаткова зарплата основних і допоміжних робітників визначається як різниця річного фонду зарплати і основної зарплати для виробничих робітників; а також різниця річного та тарифного фонду для допоміжних робітників.

(6246,855-3600,5) + (758,88 - 558) = 2847,24 руб.

Відрахування на соціальні потреби, тобто відрахування по єдиному соціальному податку приймаються в розмірі 26.5% від фонду оплати праці основних, допоміжних робітників, керівників і фахівців.

((6246,855 + 758,88 + 552) / 100) * 26,5 = 2002,79 руб.

Витрати на охорону праці та техніку безпеки приймаються в розмірі 2,3 тис. Рублів на кожного робітника.

2 300 * 70 = 161 000 рублів

4.1 Витрати за змістом приміщенню

Електроенергія для освітлення

0,02 * Fпр * Fд.осв. * 1,05 * Sосв. = (4.1)

= 0,02 * (11 * 28) * 2500 * 1,05 * 1,65 = 26 680,5 руб.

де 0,02 - кількість кВт / год електроенергії, що витрачається на протязі години на 1 кв.м. виробничої площі;

Fд.осв. - Річне число годин освітлювального навантаження (при двозмінній роботі - 2500 годин)

Sосв. - Вартість 1 кВт / години освітлювальної енергії 1.65 рублів.

Пар на опалення:

(Sп * q * H * V) / (540 * 1000) = (4.2)

= 95 * 25 * 4654 * 3326,4 / 540 * 1000 = 68088,02 руб.

де Sп - вартість 1т. пара;

q - витрата тепла в ккал / год на 1 кубічний м. будівлі 25 - 35 ккал / год;

H - кількість годин в опалювальному періоді - 4654 годин;

V - об'єм будівлі, дорівнює добутку виробничої площі на висоту приміщення (10.8 метра);

540 - середнє теплосодержание 1 кг. Пара в ккал / год.

Вода для господарсько - побутових потреб:

(Sв * Qв * Рраб. * Dраб.) / 1000 = (4.3)

= (10 * 25 * 70 * 245) / 1000 = 4 287,5 руб.

де Sв - вартість 1т. води;

Qв - витрата води на 1 працюючого приймається рівним 25 літрів в зміну;

Рраб. - Загальна чисельність працюючих на дільниці;

Dраб. - Кількість робочих днів у році.

Інші витрати приймаються 50% від основної зарплати виробничих робітників.

3600,5 / 2 = 1800,25 рублів.

Таблиця 5

 № п / п Статті калькуляції На програму (т.р.) На одиницю (грн.)

 1. Основна зарплата виробничих робітників 3600,5 0,033

 2. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1054,485 0,009

 3. Цехові витрати 7561,39 0,06

 РАЗОМ цехова вартість. 12216,3 0,102

5. Техніко-економічні показники виробничої дільниці

 № п / п Показники Од. вим. Величина Примітки

 1 Річний випуск продукції

 1.1 Випуск за заданим виробу шт. 95000 З завдання

 1.2 Приведений випуск шт. 108386 /1.1.3/

 1.3 Випуск за трудомісткістю н.час 102 966,7 Тштсумм * Nпр. / 60

 1.4 Випуск за цехової собівартості т.руб 12216,3 З таблиці. 5

 2 Персонал ділянки

 2.1 Основні робочі чол. 55 З табл.2.6

 2.2 Допоміжні робітники чол. 10 З табл.2.6

 2.3 Керівники та фахівці чол. 5 З табл.2.6

 3 Устаткування ділянки

 3.1 Число одиниць обладнання шт. 24 З табл.2.1

 3.2 Вартість обладнання т. Руб. 80000 З завдання

 3.3 Середній коефіцієнт завантаження 1,0095 /2.4/

 3.4 Фондовіддача (1.4) / (3.2)

 4 Трудомісткість вироби н.час 0,95 Тштсумм ./60

 5 Повна собівартість виробу т. Руб. 12216,3 З табл.5

Графік до таблиці 2.1

Кзаг.

№ опер.

© 8ref.com - українські реферати