На головну

 Роль Інтернету в сучасній економіці - Маркетинг

Зміст

Введення

1. Роль Інтернету в сучасній економіці

2. Реклама в Інтернеті

3. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ «ІНТ - Експрес» із застосуванням Інтернет

3.1 Розробка Веб- сайту

3.2 Застосування елементів інтернет-реклами ...

Висновок

Список літератури

Введення

Протягом усього періоду існування нашої цивілізації ми вдосконалювали методи передачі й обміну інформацією. Спочатку була винайдена писемність, пізніше з'явилися книги, телеграф телефон, телебачення. Кожне з цих винаходів в корені змінювало спосіб ведення бізнесу. Наприклад, з появою телеграфу фінансові ринки перейшли на якісно новий рівень: з'явилася можливість здійснювати угоди в реальному часі, навіть якщо клієнти при цьому перебували в різних містах.

Телефон дозволив бізнесменам приймати рішення швидше, майже миттєво обмінюватися інформацією і контролювати віддалені філії. Саме цей винахід дало поштовх до глобалізації компаній і появи перших транснаціональних корпорацій. Але все ж найбільший прорив у сфері інформаційних технологій стався наприкінці XX століття з появою Інтернету. За допомогою такої інформаційного середовища як Інтернет бізнесмени отримали доступ до приголомшливого кількістю даних і можливість майже миттєво обмінюватися будь-якою формою інформації (текст, графіка, звук, відео).

Першим процесом, який створює технічні умови для формування та розширення масштабів мережевої економіки, є розвиток і поширення Інтернет-технологій. Найбільш застосовувані нині види Інтернет-технології, складаються з коштів оперативного обміну та поширення інформації (текстова, звукова, відео і т.п. електронна пошта і засновані на ній групові дискусійні форуми), а також засобів створення і підтримки інформаційних ресурсів (веб -сторінок) у мережі Інтернет. Ці базові технічні засоби постійно розвиваються, а постійне зниження цін на їх придбання і використання підвищує доступність Інтернет-технологій.

Сьогодні застосування мережі Інтернет у різних секторах економіки є незамінним складовим економічного розвитку будь-якої країни. Інтернет все активніше використовується в бізнесі, зокрема в його маркетингової діяльності і в істотному ступені сприяє підвищенню його ефективності.

Мета даної курсової роботи розглянути всі можливості маркетингу в мережі Інтернет.

Щоб досягти зазначеної мети потрібно вирішити наступні завдання:

1. Роль Інтернету в сучасному бізнесі. Розвиток інтернет-технологій.

2. Особливості маркетингових досліджень в мережі Інтернет.

а) Методи збору маркетингової інформації в мережі Інтернет.

б) Переваги і недоліки маркетингових досліджень в Інтернеті.

3. Особливості реклами в Інтернеті.

а) Види реклами в Інтернеті

б) Рассмотеть достоїнства і недоліки контекстної реклами на прикладі системи «Бегуін» та системи «Яндекс Директ»

Розібравши дані завдання в теорії і практиці можна буде зробити висновки про роль інтернет-маркетингу в сучасному житті і про маркетингові возмождностямі в мережі Інтернет.

1.Роль Інтернету в сучасній економіці

Сучасні досягнення в розвитку глобальних інформаційних і комунікаційних технологій (Інтернет-технології) призвели до формування глобальної електронної середовища для економічної діяльності, що, в свою чергу, відкрило нові можливості для організаційного та інституційного дизайну в бізнесі та інших сферах соціально-економічної діяльності людини.

Одна з назв цієї нової середовища - "мережева економіка", часто згадується в поєднанні зі словом "глобальна". Р.І. Цвилев пов'язує виникнення мережевої економіки з розвитком інформаційних технологій, що призводить до еволюції сучасних економічних систем, розвитку неринкових механізмів регулювання та мережевих організаційних структур. [1] Інтернет - технології

Першим процесом, який створює технічні умови для формування та розширення масштабів мережевої економіки, є розвиток і поширення Інтернет - технологій. Найбільш застосовувані нині види Інтернет - технології, складаються з коштів оперативного обміну та поширення інформації (текстова, звукова, відео і т.п. електронна пошта і засновані на ній групові дискусійні форуми), а також засобів створення і підтримки інформаційних ресурсів (веб -сторінок) у мережі Інтернет. Ці базові технічні засоби постійно розвиваються, а постійне зниження цін на їх придбання і використання підвищує доступність Інтернет - технологій.

Другим процесом формування мережевої економіки є перенесення в електронне середовище мережі Інтернет різних видів соціально-економічної діяльності.

Третім процесом формування мережевої економіки є процес перетворення традиційних організацій в мережеві структури. Ці процеси захоплюють всю ієрархічну вертикаль в економіці (тобто мережева модернізація в тій чи іншій мірі зачіпає як нижній рівень, що складається з окремих фірм, так і утворені ними фінансово-промислові групи, міжнародні об'єднання, цілі ринки).

Четвертий процес формування мережевої економіки - створення мережевих варіантів "горизонтальних" економічних структур, які обслуговують все розмаїття організацій в економіці. До таких структур належать: торговельна та фінансова інфраструктури, система трудових відносин, юридична система і т.п.

«Розвиток інформаційних технологій значною мірою знизило вартість збору і поширення інформації. В результаті цього змінюється структура витрат окремих фірм і цілих галузей. Все це може змінити традиційний бізнес до невпізнання »[2]

Сьогодні, використовуючи переваги Інтернету, менеджери можуть зібрати і проаналізувати раніше недоступне кількість інформації і, відповідно, прийняти більш ефективні рішення. В таких умовах структура інформаційних потоків всередині фірми набуває особливої ??важливості, кожен менеджер повинен бути максимально обізнаний про що відбуваються у фірмі процесах. На думку експертів, у всьому світі оптимізація інформаційних потоків усередині фірми є найбільш затребуваним видом консультаційних послуг.

10-15 років тому ніхто не передбачав і навіть не говорив про електронну комерцію або про становлення Інтернету як основного каналу для розповсюдження товарів і послуг. Ладу залізниці і літаки, людство скоряло простір, але сьогоднішня ментальність електронної комерції не визнає простору. У довгостроковій перспективі за допомогою Інтернету в світі буде сформована одна спільна економіка та один ринок.

Процес «стирання кордонів» вже почався. Вплив Інтернету на процес глобалізації бізнесу можна спостерігати, наприклад, за статистикою світової торгівлі. Так, протягом 90-х років обсяги міжнародної торгівлі зростали приблизно в два рази швидше, ніж відповідні показники ВВП. Сьогодні в міжнародній торгівлі задіяна майже чверть усієї виробленої у світі продукції.

Фінансові ринки також були порушені хвилею змін. Інтернет дозволяє користувачам торгувати акціями, залучати кредити і купувати страховку безпосередньо. Кількість посередників в ланцюжках зменшується, комісійні на ринках падають, а обороти стрімко зростають. Так, наприклад, оборот світового валютного ринку сьогодні складає більше $ 1500 млрд у день.

Висока швидкість обміну інформацією дозволяє корпораціям одночасно координувати дії безлічі віддалених філій - закуповувати матеріали і компоненти в двох різних країнах, збирати товар у третій і продавати в четвертій країні, при цьому всі управління може здійснюватися з якого-небудь іншого місця. Такі методи ведення бізнесу дозволяють оптимізувати витрати в недоступних раніше масштабах.

Висновок з усього вищесказаного можна зробити такий: по-перше, сьогодні вже не стоїть питання про доцільність виходу бізнесу в Інтернеті. По-друге, це потрібно робити вже зараз тільки для того, щоб у майбутньому не втратити своїх позицій на ринку.

2. Реклама в Інтернеті

Реклама є сьогодні одним з найпоширеніших інструментів комунікативної політики компанії. Це твердження настільки ж справедливо і стосовно до поширеності її використання в Інтернеті.

Інтернет надає безліч інструментів для впливу на цільову аудиторію рекламодавця. Серед них можна виділити: розміщення реклами на тематичних і общеінформаціонних сайтах, банерні мережі, e-mail-маркетинг, просування за допомогою пошукових систем і каталогів, обмін посиланнями, рейтинги, партнерські і спонсорські програми та ін. Природно, при такій кількості можливостей і обмеженому рекламному бюджеті, становлячи медіа-план, слід ретельно зважити всі «за» і «проти»

Цілями реклами можуть бути збільшення товарного обороту, розповсюдження чи посилення іміджу товару, фірми, ознайомлення з продуктом, інформація про функції та вартості продукту, посилення довіри до продукту, залучення відвідувачів на web-сайт компанії та багато інших.

Реклама- будь-яка оплачувана конкретним замовником форма неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг. [3]

Цілі і завдання рекламної кампанії

Першим етапом організації будь-якої рекламної кампанії є постановка її цілей і завдань. Ними можуть бути підвищення обізнаності споживачів про фірму і її товари, збільшення числа відвідувачів web-сайту компанії, інформування про проведення будь-якої маркетингової акції в Інтернеті, збільшення обсягу продажів і т.д.

Завдання, поставлені перед рекламною кампанією, в свою чергу, визначають використовувані методи і засоби. Наприклад, від них будуть залежати форми впливу на аудиторію, тимчасові рамки проведеної акції, вибір рекламних носіїв, критерії відбору рекламних майданчиків і т. Д. Кінцеві завдання також визначають проміжні цілі, якими можуть бути залучення відвідувачів, заповнення ними заявок, отримання зворотного зв'язку і т. д .;

Великий вплив на методи досягнення цілей рекламної кампанії надає розмір виділяється бюджету. Від його обсягу залежить кількість задіяних напрямків, схеми розміщення реклами, частота показів, надаються знижки і ще цілий ряд факторів.

Одним з важливих елементів, які лежать в основі розрахунку вартості рекламної кампанії, є цінові моделі розміщення реклами.

Основними інструментами зовнішньої реклами в Інтернеті, які будуть розглянуті в цьому розділі, є:

· Банерна реклама - одне з найпоширеніших засобів рекламування web-сайту і залучення відвідувачів, а також хороший інструмент іміджевої реклами;

· Реєстрація сайту в web-каталогах і його індексація пошуковими системами - одні з найбільш ефективних інструментів залучення відвідувачів на web-сайт;

· Реклама з використанням електронної пошти, списків розсилки, служб телеконференцій і дощок оголошень;

· Партнерські програми - ефективний спосіб залучення нових відвідувачів і збільшення обсягів продажів через Інтернет.

Другим (і центральним) ланкою реклами в Інтернеті є web-сайт, що представляє основний обсяг інформації та послуг. Тобто все те, що користувач отримує після взаємодії з зовнішньою рекламою, розміщується саме на ньому.

Якщо розглядати можливості Інтернету стосовно маркетингу, то він може бути, насамперед, використаний у наступних напрямках: реклама (розміщення інформації про продукт, розсилання електронних листів, участь у телеконференціях); стимулювання збуту; зв'язки з громадськістю (публікації в мережі прес-релізів, надання поточної інформації для акціонерів, для громадськості, посилення впізнаваності організації, відповіді на питання щодо організації та її продуктах; та ін.); продаж товарів через Інтернет (електронна торгівля); проведення маркетингових досліджень; надання післяпродажних послуг (консультування, інформація за запитами) і т.д.

Інтернет надає безліч інструментів для впливу на цільову аудиторію рекламодавця. Серед них можна виділити: розміщення реклами на тематичних і общеінформаціонних сайтах, банерні мережі, e-mail-маркетинг, просування за допомогою пошукових систем і каталогів, обмін посиланнями, рейтинги, партнерські і спонсорські програми. Природно, при такій кількості можливостей і обмеженому рекламному бюджеті, становлячи медіа-план, слід ретельно зважити всі «за» і «проти». При цьому можна скористатися наступними видами інтернет-послуг: [4]

- Послуги загальних і спеціалізованих сайтів. Очевидно, що тематичні сервери будуть вдалим вибором для реклами, призначеної для певного сегмента інтернет-аудиторії. Моторні масла, наприклад, бажано рекламувати на автомобільних сайтах, а кухонні комбайни - на кулінарних та інших жіночих сайтах. При виборі сайтів рекламодавцю слід враховувати ряд факторів:

- Популярність ресурсу, широта його аудиторії, тематика і наявність сайтів-конкурентів

- Вид реклами, розмір тексту та рекламних банерів

- Місце розміщення (розділ на сайті)

- Вартість, цінова модель

- Можливість оперативних змін

- Надається статистика.

Наприклад, на сайті туристичної компанії «VIP Сервіс », що займається також реалізацією авіа та ж / д квитків, є реклама на готелі та електронні квитки, інформація про яких знаходитися тут же на сайті. Висить банер з номером телефону для замовлення квитків приватним особам, що привертає увагу відвідувачів.

- Послуги банерних мереж. Будь-який власник сайту, підключившись до даної системи, зможе рекламувати його безкоштовно. Відбувається все наступним чином.

Ви розміщуєте на своїх сторінках чиїсь банери, а ваші, в свою чергу, показуються на інших сторінках. Кожен відвідувач вашої сторінки ініціює показ чужого банера. Скільки ви покажете банерів на своїй сторінці, стільки й ваших буде показано на сторінках банерної системи, за винятком тих 10-20% показів, що забирає собі власник банерної мережі як «комісійних» за послугу. Цими відсотками він розпоряджається на свій розсуд - зазвичай продає покази рекламодавцям.

- Використання пошукових систем і каталогів, в тому числі:

а) безкоштовна реєстрація сайту у всіх значимих серверах. Кожен користувач пошукової системи або каталогу шукає інформацію, використовуючи ключові слова і вирази і їх синоніми. Сервер знаходить сотні відповідних запиту сторінок, але відображає їх на екрані порціями, зазвичай по 10-20. Природно, в першу чергу відображаються найбільш релевантні, на думку системи, сторінки. Завдання рекламодавця - домогтися того, щоб його сторінки стояли в перших рядах результатів пошуку за ключовими словами, що мають відношення до його сайту. Якщо даний сайт потрапить в список під номером, скажімо, 398, то ймовірність того, що до нього добереться користувач, украй низька;

Пошукова система Яндекс за ключовими словами «Бронювання авіаквитків» відображає сайт компанії «VIP Сервіс »під номером 26, тобто в третій десятці, що цілком непогано, тому як результатів пошуку 12 млн сторінок. За ключовими словами «бронювання ж / д квитків» сайт відображається під номером 22, на третю сторінки з 982 тис. Сторінок знайдених. [5] Дані показники свідчать про хорошу роботу маркетологів компанії.

б) фіксоване розташування банера на головній сторінці сервера (flat fee). Розрахунок ведеться, як правило, за час розміщення - день, тиждень, місяць. Вартість залежить від популярності (відвідуваності) пошукової системи, її аудиторії, розміру і розташування банера на сторінці. Вартість реклами на російськомовних ресурсах коливається від 7 до 10 (!) Доларів за тисячу показів;

в) контекстний показ реклами. У цьому випадку рекламодавець "купує" в пошуковій системі певні ключові слова. Туристична фірма може купити слова «Франція», «курорт», «готель», «тур». При здійсненні пошуку, запит якого містить одне з цих ключових слів, користувач, крім посилань на сторінки, побачить відповідну рекламу даної турфірми. Вартість показів під ключові слова становить зазвичай від 30 до 50 доларів. Відгук на рекламу, як показує практика, збільшується при цьому в 2-3 рази;

Загальновизнано, що контекстна реклама - це дуже ефективний інструмент збутової, торгової реклами. У російськомовній частині інтернету присутні три основні гравці ринку контекстної реклами: Яндекс.Директ, Бігун і Google Adwords.

Порівняємо 2 системи контекстної реклами, які реалізують модель "оплата за переходи": систему "Бігун" і систему "Яндекс.Директ" [6] Система контекстної реклами "Бігун"

Система контекстної реклами "Бігун" була відкрита для публічного доступу 30 березня 2002. В даний час оголошення "Бігуна" транслюються на багатьох рекламних майданчиках, таких як: www.aport.ru, www.mail.ru, www.km.ru, www.lycos.ru і ще десятках.

Переваги системи:

· Перш за все, варто відзначити оригінальний дизайн системи, досить привабливий і зручний.

· Більший охоплення аудиторії. Ваші оголошення одночасно транслюються на десятках рекламних майданчиків.

· Можливість автоматичного керування ставками. Користувач може задати межа ставки (вартості переходу цільового відвідувача), причому ставка буде перевищувати ставку конкурента на 1 цент, поки не досягне межі. Дана опція зручна в тому випадку, якщо ставки часто змінюються конкурентами і кількість оголошень в рекламній кампанії вимірюється десятками. Можна виставити граничні ставки для кожного оголошення і просто стежити за відхиленнями.

· Ще одним приємним моментом є різноманіття способів поповнення рахунку. "Бігун" пропонує 9 способів оплати своїх послуг. (Для порівняння "ЯндексДірект" пропонує всього 4 способи оплати реклами).

· Детальна статистична інформація. Рекламодавець може отримати інформацію про кількість переходів, вартості відвідувача, часу переходу, рекламного майданчика, з якою прийшов відвідувач. Статистичні дані можна групувати по майданчиках, часу, оголошеннями, що дуже зручно. (В "Директі" можливість угрупування статистичних даних реалізована більш слабо, а вивантажити дані в Excel взагалі неможливо).

· Зручність складання звітів про проведену рекламної кампанії. Статистику можна легко вивантажити в Excel, а потім вже аналізувати їх.

· В "Директі" довжина заголовка і опису значно менше.

· Зручний інтерфейс для редагування / додавання оголошень. Можна одночасно редагувати / додавати кілька оголошень. Для порівняння, в "Директі" можна редагувати лише одне оголошення.

· Наявність партнерської програми. Дозволяє заробляти 10% від витрат рекламодавця, що прийшов по партнерському посиланню.

Недоліки системи:

· Недостовірність статистики системи. Статистика системи побудована таким чином, що буває складно скласти прогноз витрачання коштів на рекламну кампанію.

· Занадто довгий оновлення статистики рекламної кампанії. Затримка може становити часом до доби. Це досить незручно для користувача, так як неможливо подивитися кількість переходів і витрата коштів в режимі реального часу. Іноді змінені оголошення (ставки, тексти і т.п.), замість заявлених 30 хвилин, модеруються значно довше. Як правило, проблема усувається при першому зверненні в службу підтримки.

· Відсутність регіонального таргетингу. Досить істотний мінус системи. Рішенням даної проблеми може служити вказівка ??міста (регіону) в заголовку або тексті оголошення.

· Неможливість створення одного оголошення під декілька запитів (ключових слів).

· Платний таргетинг. Заплативши 25 у.о. в місяць, ви можете використовувати деякі додаткові можливості системи:

· Ще одним недоліком є ??те, що деякі рекламні майданчики, які співпрацюють з "Бігуном", прив'язують показ оголошень до певної групи запитів (пов'язаних так чи інакше з тематикою площадки). При цьому страждає якість відвідувачів.

· Більш низька якість аудиторії, ніж при використанні системи "Яндекс.Директ". Пояснюється значним відсотком непошукового трафіку. Відвідувачі, що прийшли з каталогів і тематичних майданчиків, найчастіше менш активні і роблять менше покупок.Сістема контекстної реклами "Яндекс.Директ"

Система "ЯндексДірект" була відкрита 31 липня 2001 як засіб для організації малобюджетних рекламних кампаній. Система контекстної реклами "ЯндексДірект" до недавнього моменту реалізовувала модель залучення відвідувачів "оплата за покази". 11 листопада 2003 була введена в дію нова версія системи "ЯндексДірект", що реалізує модель оплати за кліками.

Переваги системи:

· Наявність регіонального таргетингу, а також статистики по регіонам і містам. Дає можливість налаштувати рекламодавцеві покази оголошень для певного міста (групи міст) або регіону. Даний вид таргетингу дуже зручний, насамперед, для регіональних рекламодавців. Ще однією перевагою є те, що ніякої додаткової плати за таргетинг не стягується.

· Більш якісна аудиторія, ніж при використанні системи "Бігун". Це пояснюється тим, що оголошення Директа транслюються тільки в результатах пошуку т.е одержуваний трафік - строго пошуковий.

Недоліки системи:

· Кілька громіздкий інтерфейс статистики. При порівняно великій кількості оголошень в рекламній кампанії (10 і більше оголошень) працювати з таким поданням статистики досить незручно. Логічніше було б представити дані в табличному вигляді (як це зроблено, наприклад, в тому ж "Бігуні").

· Неможливість показу оголошень за запитами, що складається більш ніж з п'яти слів.

· Відсутність можливості автоматичного управління ставками.

· Неможливість вивантаження статистики рекламної кампанії в зовнішні редактори (Excel або Word).

Звичайно, будь-яка система недосконала і має свої переваги і недоліки. В цілому ж, розглянуті системи контекстної реклами дозволяють проводити ефективні рекламні кампанії в Інтернеті.

- Участь сайту в рейтингу. Це не тільки допоможе рекламодавцю зрозуміти, наскільки його сайт популярний в порівнянні з іншими сайтами, але і те, чи може він бути стабільним джерелом припливу відвідувачів, а значить, варто на ньому розміщувати рекламу чи ні. З найпопулярніших російських рейтингів можна виділити Rambler Top 100 (www.rambler.ru) і List100 (www.list.ru). Участь у них, як і в більшості міжнародних рейтингів, безкоштовне;

Сайт компанії «V.I.P. Сервіс »не бере участі в рейтингах Rambler Top 100 і List100, але бере участь в рейтингах SpyLoGрейтінг [7] і KMindex.ru [8]. Посилання на відповідні рейтинги є на сайті.

- Послуги зі створення сайту і реєстрація місця з усіма інтерактивними двигунами пошуку. Хороший web-сайт може використовуватися для реклами, отримання загального уявлення про фірму, розпізнавання зареєстрованого патентованого назви, забезпечення зв'язків з широкою публікою, офіційних повідомлень для друку, загального субсидування, прямого збуту, підтримки замовника і технічної допомоги. Ключами до успіху в перерахованих напрямках є вдало розроблений сайт і ефективний маркетинг, що гарантують велику кількість «натискань» користувачами Інтернету. Але розробники повинні відштовхуватися немає від ідеї створення сайту, як це вони часто роблять, а від маркетингу проектів замовника;

- Послуги спеціалізованих агентств інтернет-маркетингу, а також медіа-баїнгових агентств. Інтереси вашого сайту можуть представляти професіонали в галузі продажу реклами в Мережі - агентства інтернет-маркетингу або медіа-баїнгу. У міжнародній мережі їх типовим представником є ??Сybereps (www.cybereps.com). На відміну від рекламних мереж вони представляють інтереси конкретного сайту, а не всієї Мережі. Зазвичай представники агентств більш досвідчені в продажах і мають велику клієнтську базу.

В цілому ж можна сказати, що використання Інтернету сьогодні стосується майже всіх аспектів маркетингової діяльності, причому його роль постійно збільшується. Безумовно, базою цього використання служать і традиційні інструменти маркетингу, які стають в Мережі більш ефективними, а також нові можливості, що надаються Інтернетом. Звичайно, Мережа Інтернет і віртуальний маркетинг не можуть вирішити всіх питань організації маркетингу, але переваги і користь від глобальної інформаційної системи неоціненні.

3. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ «ІНТ - Експрес» із застосуванням Інтернет

3.1 Розробка Веб-сайту

В якості одного з найбільш значущих шляхів підвищення ефективності маркетингової діяльності будь-якого підприємства можна розглядати оптимізацію його комунікативної політики.

Комунікативна політика, що проводиться в Інтернеті - це курс дій підприємства, направлений на планування і здійснення взаємодії фірми з усіма суб'єктами маркетингової системи на основі використання комплексу засобів комунікацій Інтернету, що забезпечують стабільне і ефективне формування попиту і просування товарів і послуг на ринки з метою задоволення потреб покупців та отримання прибутку.

Маркетингові комунікації в Інтернеті залежно від кінцевої мети можуть бути розділені на два види:

1) комунікації, пов'язані з розробкою, створенням, вдосконаленням товару і його поведінкою на ринку;

2) комунікації, пов'язані з просуванням товару.

Web-сайт компанії зазвичай виступає центральним елементом комунікативної політики, що проводиться в Інтернеті. Тому так важлива задача його просування, від успішної реалізації якої в значній мірі залежить ефективність всієї комунікативної політики.

Web-сайт надає компанії широкий ряд додаткових можливостей, на додаток до доступним раніше комунікаційним службам. Головна їхня особливість полягає в тому, що тепер компанія може надавати користувачам додатковий сервіс: давати інформацію, надавати перед- і післяпродажне обслуговування, продавати товари та послуги. При наявності власного сайту зростає ефективність проведених в Мережі рекламних заходів, оскільки будь-яка реклама може містити посилання на сайт компанії, де користувачеві стане доступно значно більшу кількість інформації, і він складе більш повне думку про фірму і її пропозиції. Крім того, інформація про поведінку відвідувачів на сайті може відразу ж потрапляти в інформаційну систему компанії і служити для більш якісного їх обслуговування.

З точки зору маркетингу, web-сайт - це набір інформаційних блоків та інструментів для взаємодії з одним або декількома сегментами цільової аудиторії. Яка інформація буде представлена ??на ньому, які інструменти будуть задіяні, як вони будуть взаємодіяти між собою - все це залежить від обраної моделі бізнесу, короткострокових і довгострокових завдань, а також від типу сегментів цільової аудиторії і можливості контактувати з нею тим, чи іншим способом.

На рис. 3.1 представлена ??загальна блок-схема побудови web-сайту. Вона включає чотири основні етапи.

Перший етап - визначення цілей та шляхів їх досягнення, проведення маркетингових досліджень, розробка плану необхідних заходів. Цей етап має основоположне значення, оскільки від отриманих на ньому даних і прийнятих на їх основі рішень буде залежати ефективність побудованої системи та її життєздатність в цілому.

Наступним етапом є реалізація web-сайту. На ньому мають бути вирішені такі питання, як вибір місця розміщення сервера, вибір постачальника послуг Інтернету, розроблений дизайн сервера і його структура, вироблено його первісне інформаційне наповнення, розглянуті питання суміщення з існуючою інформаційною системою підприємства, і, після проведення попереднього тестування, web- сервер може бути розміщений в Інтернеті.

Після цього потрібно вирішити питання залучення на нього користувачів - поточних і потенційних клієнтів фірми. Тому наступним етапом є проведення комплексу заходів щодо залучення відвідувачів на сервер. Цей етап передбачає використання всіх видів реклами в Інтернеті: від розміщення банерів до використання списків розсилки та участі в телеконференціях.

Рис. 3.1. Блок схема побудови web-сайту [16, C.178]

Зазначені три етапи завершує четвертий - підведення підсумків на основі порівняння отриманих результатів із запланованими в розрізі встановлених раніше критеріїв.

При правильному підході до побудови бізнесу з використанням Інтернету, він буде продовжувати удосконалюватися і розвиватися.

Спробуємо показати приблизний план роботи з проектування сайту як ефективного інструменту для компанії. Перш за все, варто сказати, що до моменту, коли компанія приступає до створення сайту, повинні бути поставлені маркетингові цілі.

У нашому випадку основною метою розробки web-сайту для ТОВ «ІНТ - Експрес» є: отримання можливості побудови ефективних систем взаємодії з усіма суб'єктами ринку. В рамках поставленої мети можуть вирішуватися такі завдання:

1) використання Інтернету як засобу для продажу рекламних послуг споживачам;

2) використання Інтернету для організації через нього системи постачання компанії.

Маючи сформульовані цілі, можна переходити до визначення того, як сайт буде працювати на їх досягнення.

Перший крок при розробці web-сайту - це визначення цільових аудиторій. Найбільш важлива цільова аудиторія практично для будь-якого підприємства і ТОВ «ІНТ - Експрес» - не виняток, це - потенційні і реальні клієнти. Для рекламного агентства, в першу чергу, це юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на території міста Камишина. Другий цільової аудиторій, у відповідності з поставленими завданнями, можна вважати - постачальників обладнання, матеріалів і комплектуючих для здійснення рекламного бізнесу. Третьою цільовою аудиторією можуть виступати великі рекламні агентства Росії і зарубіжних країн, для яких ТОВ «ІНТ - Експрес» може виступити в ролі посередника.

На другому етапі визначаються завдання, які можуть бути вирішені з використанням інтернет-технологій, і визначаються необхідні інструменти, які повинні бути реалізовані на сайті для вирішення цих завдань. У нашому випадку, сайт повинен бути максимально простий і зручний для потенційного замовника рекламної продукції. У нього обов'язково повинні бути включені наступні функціональні розділи:

1) Координати, контактні телефони, e-mail і контактні особи рекламного агентства;

2) Інформація про компанію: історія розвитку, організаційна структура, основні принципи роботи з клієнтами;

3) Пропоновані послуги у розбивці по розділах. Наприклад:

Розділ 1. Поліграфічні послуги

Розділ 2. Зовнішня реклама

Розділ 3. Реклама в ЗМІ

Розділ 4. Сувенірна продукція

Розділ 5. Печатки та штампи

Кожен розділ повинен містити опис пропонованої продукції і послуг, приклади виконаних робіт і типові прайс-листи;

4) Бланк заявки на виконання послуг рекламного характеру, автоматично за бажанням замовника, що відправляється по електронній пошті на електронну адресу ТОВ «ІНТ - Експрес»;

5) Блок новин, що сповіщає потенційних і реальних клієнтів про появу нових видів послуг та рекламної продукції.

6) Розділ - наші вакансії.

7) Розділ - наші клієнти (партнери), що пропонує відвідувачеві сайту переглянути найбільш вдало виконані замовлення клієнтів.

8) Розділ - наші потреби, спеціально призначений для оптимізації роботи з постачальниками, в якому мають бути відображені всі необхідні позиції матеріалів, сировини, комплектуючих і устаткування для виробництва рекламної продукції, із зазначенням ціни, яку ТОВ «ІНТ - Експрес» готове заплатити.

9) Гостьова книга - розділ, в якому відвідувачі можуть залишити свої повідомлення, задати питання.

Крок третій увазі постановку комунікативних завдань і закладення комунікативних функцій сайту. Сайт можна розглядати як маркетингове комунікативний простір, причому з інформацією взаємодіють як відвідувачі сайту, в тому числі і представники цільових груп, так і компанія. Завдання маркетолога при проектуванні сайту організувати цей простір таким чином, щоб забезпечити максимально комфортні умови передачі інформації цільовим групам.

Інструменти, які можуть бути використані на сайті для передачі інформації, забезпечують практично весь набір маркетингових комунікацій, а саме:

1) Реклама. На сайті можна використовувати всі рекламні звернення до цільової аудиторії, адаптувавши їх до інтернет-технологій.

2) Стимулювання збуту. В Інтернеті можна використовувати практично всі прийоми, включаючи надання знижок, купонів і т. Д., Тим більше що, за допомогою сайту, набагато простіше забезпечити попадання їх цільовій групі. А, забезпечивши на сайті механізми авторизації користувачів, ми маємо можливість звертатися до потенційних покупців індивідуально;

3) Зв'язки з громадськістю (піар). Про важливість сайту як джерела інформації для журналістів вже згадувалося. Але інформаційні приводи цікаві і відвідувачам сайту з інших цільових груп, і при можливості краще забезпечити їх трансляцію на сайті (в нашому випадку можна використовувати новинний блок).

4) Прямі продажі (за допомогою блоку - заявка покупця);

5) Директ-маркетинг. У даному випадку мова не йде про спам, а про розсилках новин зацікавленим користувачам, якими можуть бути фахівці з реклами та маркетингу великих підприємств міста, а також керівникам невеликих фірм, самостійно визначають власну рекламну політику. Адже, якщо користувач погодився отримувати інформацію з сайту, значить, він в ній зацікавлений і пробачить невелику кількість реклами, яке можливо буде присутній в даних повідомленнях.

Перелік інструментів, які повинні забезпечувати поставлені завдання по комунікативної ефективності сайту складається з наступних пунктів:

1) Наявність блоку реєстрації на сайті;

2) Автоматична розсилка новин про компанію зареєстрованим користувачам;

3) Гостьова книга, що підтримує прямий зв'язок з клієнтами;

4) Форма заявки, що дозволяє швидко оформити і відправити замовлення ТОВ «ІНТ - Експрес».

Також не слід забувати і про можливість збору маркетингової інформації. Інструменти для цього також мають бути передбачені на етапі проектування. Що стосується отримання інформації, то крім звичайних інструментів маркетингових досліджень, таких, як анкетування чи опитування, варто пам'ятати про можливість отримання невербальної інформації від відвідувача сайту. Адже будь-яка дія відвідувача сайту може бути зафіксовано і відповідно проаналізовано. Таким чином при розробці сайту необхідно закласти можливість фіксування всіх ітерацій відвідувача і складання звіту за цими даними.

Крок четвертий спрямований на залучення і утримання цільових груп. В рамках даного кроку ми повинні подбати про просування даного сайту не тільки в Інтернет просторі, але і в інформаційному просторі міста. Для досягнення даної мети рекомендується:

1) Використовувати програми пошукового та непошукового просування сайту, що є окремим етапом роботи з сайтом.

2) Провести невелику рекламну іміджеву кампанію з просування сайту, яка повинна носити двояку роль. З одного боку, вона дозволить привернути увагу потенційних споживачів до появи сайту компанії, і буде носити ознайомлювальний характер, з іншого боку - ще раз нагадає про існування рекламного агентства «ІНТ - Експрес», і буде носити нагадує характер.

Дана рекламна кампанія повинна використовувати такі засоби рекламної дії як зовнішня реклама, реклама в ЗМІ та директ мейл.

3) Провести стимулюючу акцію по залученню відвідувачів на сайт. Наприклад, розіграш призу для кожного сотого відвідувача.

Тепер, пройшовши попередні кроки, можна скласти функціональну структуру сайту, яка ґрунтується на проведеному аналізі. А потім і логічну структуру сайту на підставі передбачуваного і бажаної поведінки відвідувачів.

ункціональная структура сайту представлятиме список інформаційних матеріалів і сервісів, які повинні бути представлені на ньому. Причому якщо при попередніх кроках ми відштовхувалися від потреб представників цільових груп, то в даному випадку, навпаки, складається список (таблиця) функцій сайту з описом цільових груп і завдань, які вирішуються цією функцією для кожної з цільових груп. (Див. Таблицю 2.1. В Додатку Б)

Логічна структура сайту розробляється виходячи з передбачуваної моделі поведінки цільових груп на сайті. При цьому бажано враховувати маркетингові цілі компанії щодо цільової групи. Фактично поведінку користувача сайту являє собою комунікаційний акт, при якому адресант - творець сайту передає повідомлення - інформацію, розміщену на сайті, - і отримує відповідь повідомлення адресата, виражене його поведінкою на сайті. В ідеальному випадку відвідувач сайту поводиться в повній відповідності з передбачуваною моделлю поведінки.

Результатом зроблених кроків будуть сформульовані вимоги до функціональності сайту, які необхідно доповнити вимогами до дизайну і технологічним рішенням. Далі можна переходити до етапу створення технічного завдання до проекту і до його реалізації.

3.2 Застосування елементів інтернет-реклами

інтернет реклама технологія сайт

Реклама є сьогодні одним з найпоширеніших інструментів комунікативної політики компанії. Це твердження настільки ж справедливо і стосовно до поширеності її використання в Інтернеті.

Цілями реклами можуть бути збільшення товарного обороту, розповсюдження чи посилення іміджу товару, фірми, ознайомлення з продуктом, інформація про функції та вартості продукту, посилення довіри до продукту, залучення відвідувачів на web-сайт компанії та багато інших.

У порівнянні з традиційними засобами реклами, Інтернет вигідно відрізняють наступні властивості:

1) Інтернет є ефективним засобом представлення об'єкта реклами. Це пов'язано, з одного боку, з можливістю надання максимуму необхідної інформації про рекламований об'єкт, з іншого - з мультимедійною природою його середовища, що дозволяє використовувати всі можливі види доведення до користувача інформації - текст, графіка, звук, відеозображення. Крім того, гіпертекстова природа Мережі надає споживачеві можливість самому контролювати пошук і отримання інформації і, тим самим, залучає його до процесу вивчення об'єкта реклами і максимально зближує з ним;

2) Інтернет є інтерактивним середовищем, в результаті чого, крім пасивного впливу на користувачів Мережі, реклама може відігравати активну роль;

3) Інтернет надає рекламодавцеві ефективний спосіб фокусированного впливу на цільову аудиторію і конкретних користувачів;

4) базуючись на сучасних інформаційних технологіях, Інтернет надає найширші можливості оперативного і глибокого аналізу результатів проведення рекламних заходів.

Інтернет, як інструмент реклами значно відрізняється від традиційних рекламних засобів не тільки своїми властивостями, але і вживаними підходами. Так основна особливість організації реклами в ньому полягає в її дворівневому будові.

Першою ланкою реклами в Інтернеті є зовнішня реклама у вигляді банерів, текстових блоків та інших носіїв, що розміщуються на популярних і тематичних web-сайтах або розсилається по електронній пошті. Також це може бути реклама з використанням пошукових систем, каталогів, конференцій, списків розсилки і т. Д. Основне завдання зовнішньої реклами полягає в залученні користувачів на web-сайт компанії, хоча можуть переслідуватися та інші цілі.

Основними інструментами зовнішньої реклами в Інтернеті є:

1) банерна реклама - одне з найпоширеніших засобів рекламування web-сайту і залучення відвідувачів, а також хороший інструмент іміджевої реклами;

2) реєстрація сайту в web-каталогах і його індексація пошуковими системами - одні з найбільш ефективних інструментів залучення відвідувачів на web-сайт;

3) реклама з використанням електронної пошти, списків розсилки, служб телеконференцій і дощок оголошень;

4) партнерські програми - ефективний спосіб залучення нових відвідувачів і збільшення обсягів продажів через Інтернет.

Другим (і центральним) ланкою реклами в Інтернеті є web-сайт, що представляє основний обсяг інформації та послуг. Тобто все те, що користувач отримує після взаємодії з зовнішньою рекламою, розміщується саме на ньому.

Даний дворівневий підхід вимагає самого уважного ставлення, як до реалізації першого рекламного ланки, так і другого. При цьому для отримання позитивного результату обидва етапи повинні бути виконані на досить високому рівні.

У попередньому параграфі керівництву ТОВ «ІНТ - Експрес» було запропоновано для підвищення ефективності комунікативної політики використовувати такий метод використання інтернет-технологій як створення web-сайту.

У цьому параграфі розглянемо як можна, застосовуючи методи інтернет-реклами, «розкрутити» web-сайт.

Можна виділити три основних способи залучення відвідувачів на Web-сайт:

1) сервер може бути виявлений за допомогою пошукових машин;

2) на сервер можна потрапити по гіпертекстових посиланнях;

3) про сервер можна дізнатися з інших джерел інформації, у тому числі традиційних (газети, журнали, радіо і т.д.).

Виходячи з цього, рекламна кампанія, спрямована на оповіщення користувачів Інтернет про Web-сервер може містити наступні заходи:

1) реєстрація сервера на пошукових машинах;

2) розміщення безкоштовних посилань в Web-каталогах;

3) розміщення посилань на інших серверах;

4) розміщення платних рекламних оголошень на добре відвідуваних серверах;

5) використання імені сервера у всіх видах рекламної продукції компанії і використання традиційних видів реклами.

Також слід враховувати поширеність інтернету у потенційних клієнтів.

Банерна реклама - найпопулярніший комерційний метод просування в Інтернеті. У цьому напрямку є свої плюси і мінуси. Особливостей, секретів і різних хитрощів тут велика кількість.

Банерна реклама, безумовно, стала одним найбільш вивчених передбачуваних і надійних методів залучення нових відвідувачів на сайт. Зараз приблизно 70% реклами в Інтернет припадає на банерну рекламу.

Наведемо рекомендації, корисні при використанні банерів для просування Web сайту:

1) Реєстрація в банерообменних мережах. Потрібно зареєструватися в 1,2,3-х банерообмінних мережах. Різні мережі пропонують різні коефіцієнти обміну. Тобто, десь пропонують 8 показів банера за 10 показів на Вашому web-сайті, десь 7. Додайте банери на всіх ваших електронних сторінках. Таким чином, ви, врешті-решт, зможете вибрати оптимальну баннерообменную мережу.

2) Зміст. Коли рахунок іде на секунди, а іноді навіть на частки секунди, щоб захопити увагу відвідувача потрібно, щоб банер всім своїм виглядом і змістом «кричав» - «подивися на мене». Після того, як увага захоплено, потрібно щоб відвідувач клікнув по банеру. Тут необхідно чимало часу приділити змістом.

3) Колірна гамма. Яскраві кольори зазвичай більш ефективні, ніж червоний і чорний. Оптимальні для використання: жовтий, оранжевий, синій, зелений кольори.

4) Анімація. Анімовані банери мають багаторазові переваги порівняно зі статичними. Припустимо, що банер складається з 3-х послідовно мінливих кадрів. У цьому випадку перший кадр повинен грати роль привертає увагу, а інші два повинні дати уявлення про web-сайті і зацікавити відвідувача.

5) Швидкість завантаження. Розмір банера повинен бути 3-4 Кб - це найкраще. Можна до 7 Кб. Але банер не повинен бути більше 10 Кб. Великі банери будуть довго завантажуватися і, отже, відвідувач може піти, не чекаючи завантаження баннера.

6) брендингові реклама. Це стосується не всіх банерів. Але якщо є можливість, то потрібно намагатися вставляти в банер логотип, або назва ресурсу. Навіть якщо користувач не клацне по банеру, все одно користь буде. Тому що він бачив назва вашого сайту, логотип сьогодні, завтра він ще де-небудь побачить, у результаті він запам'ятає або адресу сайту, або назву компанії, і, можливо, пізніше він прийде на сайт, просто набираючи адресу в рядку браузера.

7) Текст. Коли пишіть текст з 5-10 слів для статичного банера, або 5-7 слів для першого кадру анімованого банера, то зверніть увагу на наступні теми: побоювання, цікавість, гумор, велике обіцянку. Наприклад: «Увага! Такого не пропонував ніхто в рекламному бізнесі! ».

8) Безкоштовно. Слово номер один в банерній рекламі: free (безкоштовно). Обіграйте це слово, яким або образом в рекламному малюнку. Запропонуйте щось безкоштовне: безкоштовна підписка на розсилку, безкоштовні програми і т. П.

9) "Натисни сюди". Не думайте, що користувач, який дивиться на банер, знає, що йому робити далі, якщо його зацікавила ця реклама. У Мережі постійно з'являються новачки. Напишіть де-небудь: "Натисни тут" або "Жми сюди".

10) Розміщення. Особливо ефективним вважається фіксоване розташування банера на головній сторінці сервера (flat fee). Розрахунок ведеться, як правило, за час розміщення - день, тиждень, місяць. Вартість залежить від популярності (відвідуваності) пошукової системи, її аудиторії, розміру і розташування банера на сторінці. У нашому випадку можна використовувати популярні міські сайти. Наприклад: www.kamishin.ru.

10) Ефективність. Можна купувати не покази банерів, а кліки. Також можна порахувати витрати на залучення одного відвідувача і скільки, в середньому, ви заробляєте на одному відвідувача. Таким чином, можна коригувати економіку банерної реклами.

Приклад розрахунку ефективності банерної реклами наведено в Таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Приклад розрахунку ефективності банерної реклами

 Надходження і витрати $ USD

 1 лютому

 Виготовлення банера - 50 $

 Публікація банера на популярних сайтах протягом певного періоду - 650 $

 Збільшення відвідуваності в період + 90 $

 Збільшення прибутку в період + 180 $

 Збільшення іміджу торгової марки + 450 $

 Доходи майбутніх періодів + 180 $

 Разом: + 200 $

 Ефективність: 28,57%

Недоліком цього виду реклами є те, що він може викликати у користувачів негативні емоції по відношенню до фірм, що використовують цей вид реклами і зменшенням швидкості роботи інтернету.

Висновок

Виникнення Інтернет-технологій привели до формування глобальної електронної середовища для економічної діяльності, одна з назв цієї середовища-«економічне середовище». Вона зачіпає всі сфери сучасного бізнесу і доцільність виходу бізнесу у всесвітню мережу очевидна: менеджери можуть зібрати і проаналізувати раннє недоступне кількість інформації. Інтернет дозволяє користувачам торгувати акціями, залучати кредити і купувати страховку безпосередньо. Кількість посередників зменшується, комісійні на ринку падають, а обороти стрімко зростають.

Неможливо ефективно управляти всією сукупністю маркетингових заходів при отствіі постійно оновлюваною і відповідної дійсності інформації.

Інтернет впливає на маркетингову інформаційну систему:

1. Інтернет охоплює широкі верстви населення, велика кількість компаній і містить інформацію з усіх областей людської діяльності.

2. Сучасні технології забезпечують зберігання маркетингових даних і здійснює доступ до них. Доступ до інфформаціі можуть отримувати як споживачі, так і виробники продукції.

3. Великий обсяг даних обробляється і стає доступним у вигляді звітів

Дослідницькими компаніями інтернет розглядається одночасно і як об'єкт і як інструмент дослідження. Інтернет для збору інформації про ринку- один з найбільш важливих способів, за допомогою яких підприємства можуть розробляти міжнародні та внутрішні ринки.

Інтернет надає безліч інструментів для впливу на цільову аудиторію рекламодавця. Серед них можна виділити: розміщення реклами на тематичних і общеінформаціонних сайтах, банерні мережі, e-mail-маркетинг, просування за допомогою пошукових систем і каталогів, обмін посиланнями, рейтинги, партнерські і спонсорські програми.

В цілому ж можна сказати, що використання Інтернету сьогодні стосується майже всіх аспектів маркетингової діяльності, причому його роль постійно збільшується. Безумовно, базою цього використання служать і традиційні інструменти маркетингу, які стають в Мережі більш ефективними, а також нові можливості, що надаються Інтернетом. Звичайно, Мережа Інтернет і віртуальний маркетинг не можуть вирішити всіх питань організації маркетингу, але переваги і користь від глобальної інформаційної системи неоціненні.

Список літератури

1. Багиев Г. Л., Успенський І. В., Ченцов В. І. Інтерактивні моделі маркетингових рішень на віртуальних ринках. - СПб: СПГУЕіФ, 1998. - 152 с.

2. Крутиков Ф.А. організація і методи вивчення попиту на непродовольчі товари // Довідник товарознавця // Т.Г. Богатирьова, Ю.П. Гризанов, Е.Е. Задесенець, М.: Економіка, 1988

3. Цвилев Р.І., Постіндустріальне розвитку. Уроки для Росії., М .: Наука, 1996, 206 с.

4. Маркетинг по нотах: практичний курс на російських прикладах: підручник / за редакцією Л.А. Данченок. 2-е іздю М: Маркет ДС, 2006. 756с.

5. Ф. Котлер. «Основи маркетингу» Москва Видавництво «Прогрес» 1991

6. Інтернет-маркетинг. І.В. Успенський / Підручник СПб .: Изд-во СПГУЕіФ

7. Галкін С. Є. Бізнес в Інтернет. - М: «Центр», 1998. - 124 с.

8. Гарнаев А. Ю. Excel, VBA, Internet в економіці і фінансах: СПб: видавництво BHV, 2002. - 816 с.

9. Гуров Г. Г. Інтернет для бізнесу. - М., 1997. - 304 с.

10. Коннекут Д. Використання Інтернет, 2-е видання. - Київ: Діалектика, 1997. - 415 с.

11. Кент П. Internet / Пер. c англ. В.Л. Григор'єва. - М .: Комп'ютер, ЮНИТИ, 2002. - 356 c.

12. Принцип електронного бізнесу / Переклад: Рубцов В., Грачова М.В. - Вид-во: Відкриті системи, 2001. - 256 с.

13. Петл К., Маккартні М.П., ??Секрети успіху в електронному бізнесі / Пер. з англ. під ред. Осипова Г.С. - СПб .: Питер, 2001. - 138 с.

14. Соколова А. Н., Геращенко Н. І. Електронна комерція: світовий і російський досвід. - М .: Відкриті системи, 2000. -263 с.

15. Успенський І. В. Інтернет як інструмент маркетингу. - СПб .: БХВ - Санкт-Петербург, 1999. - 286 с.

16. Успенський І. В. Енциклопедія Інтернет-бізнесу. - СПб .: Питер, 2001. - 156 с.

17. «Інвест газета» випуск 13 квітня 2010 http://www.investgazeta.net/

18. http://gallupmedia.ru

19. http://www.uznet.net/content/view/239/2/

20. http://www.i2r.ru/static/257/out_21276.shtml

21. http://rating.spylog.ru/?cid=486632

22. http://www.kmindex.ru/page-k.asp?p=59Ғ

Додаток А

Таблиця 1.1.

Використання Інтернет-послуг в маркетинговій діяльності

 Області застосування Інтернету в маркетингу Засоби Інтернету Цільові групи Способи здійснення маркетингових заходів Інтернет-послуги

 1 2 3 4 травень

 Підтримання ділового зв'язку

 -e-mail (електронна пошта)

 -usenet (електронні дошки оголошень)

 -listserv (поштові реєстри в електронній пошті)

 -voice mail (голосова пошта)

 -video conferencing (проведення відеоконференції)

 -MUDS (Багатокористувацький діалог)

 IRC - Internet Relay Chat (ретрансляція бесіди в Інтернеті) Постачальники, споживачі, агенти, дистриб'ютори, партнери, центри досліджень, урядові установи

 персоніфіковане звернення;

 звернення до конференцію або дискусійний лист

 використання дощок оголошень

 -спіскі-розсилки та спеціалізовані дискусійні листи (у тому числі по послуги з передплати та моніторингу)

 -послуги з комплектування матеріалів з преси

 -рассилкі новин сервера

 Рекламні послуги на дошках оголошень

 -міжнародні організації зв'язку

 Вивчення ринку WWW, інформаційний пошук і його програмне забезпечення - Netscape, Microsoft, Gopher і т.д., e-mail, власний сайт Звіти по дослідженню країн і ринків, специфічні звіти галузей, торговельні контакти, агенти і дистриб'ютори, ринкові лідери, споживачі (потенційні і фактичні), агенти та дистриб'ютори

 Пошук вторинної інформації:

 1. друк ключових слів з використань одній з пошукових систем WWW

 2. звернення до одного з ділових міжнародних каталогів

 Первинні дослідження з використанням різних класичних методів таких як опитування, анкетування, інтерв'ю

 Надання інформації державним установам на власних сайтах

 Web-сторінки періодичних видань

 Комерційні Web сторінки

 Послуги з комплектування матеріалів преси

 Спеціальні програми по фільтрації через спостереження і через співпрацю

 Купівля в Інтернеті Такі ж як у попередніх рядках Постачальники, агенти, дистриб'ютори, партнери

 Інтернет-магазини,

 Аукціонні продажі

 Інтернет супермаркети

 Віртуальні виставки-продажу

 E = mail маркетинг

 Надання фінансових послуг через Інтернет

 Розвиток Інтернет банків, брокерських серверів і платіжних систем

 Побудова співтовариств, націлених на електронну комерцію

 Продаж через Інтернет WWW-сайт Глобальні покупці (фактичні та потенційні)

 Business to business -торгівля промисловими товарами або бізнес послугами між підприємствами, а також оптові продажі

 Business to consumer -Роздрібна продажу споживчих товарів кінцевому споживачеві Такі ж як і в попередніх рядках

 Реклама товарів у Мережі WWW-сайт, дошки оголошень Потенційні покупці Розміщення реклами на тематичних та інформаційних сайтах, створення каталогів і брошур, банерні мережі, обмін посиланнями, партнерські і спонсорські програми

 Послуги по створенню сайту, реєстрація місця з усіма інтерактивними двигунами пошуку

 Безкоштовна реєстрація сайту у всіх значимих серверах

 Фіксоване розташування банера на головній сторінці сервера, контекстні показ реклами, спеціалізовані агентства Інтернет реклами

 Сервіс і післяпродажне обслуговування Такі ж як у попередніх рядках Фактичні покупці Консультування з e-mail, інформування на Web сайтах про новини Розсилання новин сервера

Додаток Б

Таблиця 2.1.

Функціональна структура сайту ТОВ «Прінт-Експрес»

 Список сервісів web сайту ТОВ «Прінт-Експрес» Функціональна приналежність сервісу Цільова група, для якої призначений сервіс

 1 2 3

 Елементи навігації: карта сайту, гіперпосилання для повернення до попередньої сторінки сайту, меню - список основних розділів сайту Елементи навігації повинні дозволяти не тільки швидко знайти саме те, що необхідно, але і відразу давати уявлення про склад сайту. Для всіх цільових груп.

 Інформація про компанію: історія розвитку, організаційна структура, основні принципи роботи з клієнтами Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці. Споживачі

 Координати, контактні телефони, e-mail і контактні особи рекламного агентства Даний сервіс полегшить зворотний зв'язок з відвідувачем сайту, при появі у нього бажання відвідати агентство Для всіх цільових груп.

 Пропоновані послуги у розбивці по розділах Цей сервіс призначений для більш повного ознайомлення відвідувачів сайту з номенклатурою та асортиментом пропонованих рекламних послуг і продукції Споживачі

 Бланк заявки на виконання послуг рекламного характеру Цей сервіс спрощує процес здійснення замовлення, виключаючи необхідність особистого контакту і скорочуючи витрати часу. Споживачі

 Новинний блок Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці Для всіх відвідувачів

 Сервіс розсилки новин Даний сервіс носить характер нагадує реклами Споживачі

 Наші вакансії Сервіс призначений для додаткового джерела надходження інформації про кадри і поповнення кадрової бази підприємства Для всіх відвідувачів

 Наші клієнти (партнери) Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці Споживачі

 Гостьова книга Даний сервіс призначений для здійснення зворотного зв'язку з відвідувачами сайту Для всіх відвідувачів

 Наші потреби Сервіс, спеціально призначений для оптимізації роботи з постачальниками, в якому мають бути відображені всі необхідні позиції матеріалів, сировини, комплектуючих і устаткування для виробництва рекламної продукції Постачальники

[1] Цвилев Р.І., Постіндустріальне розвитку. Уроки для Росії., М .: Наука, 1996, 206 с.

[2] «Інвест газета» випуск 13 квітня 2010 http://www.investgazeta.net/

[3] Ф. Котлер. «Основи маркетингу» Москва Видавництво «Прогрес» 1991

[4] http://www.uznet.net/content/view/239/2/

[5] Сайт компанії «V.I.P. Сервіс »по он-лайн квитків www.biletix.ru

[6] http://www.i2r.ru/static/257/out_21276.shtml

[7] http://rating.spylog.ru/?cid=486632

[8] http://www.kmindex.ru/page-k.asp?p=59Ғ

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com