На головну

 Товарознавчо характеристика, асортимент та оцінка якості шоколаду, реалізованого в магазині "Асорті" - Маркетинг

Білкоопспілки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

«Білоруський ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ »

Кафедра товарознавства продовольчих товарів

Курсова робота

По курсу: «Товарознавство продовольчих товарів»

На тему: «Товарознавча характеристика, асортимент та оцінка якості шоколаду, реалізованого в магазині« Асорті »

Заочний факультет

Комерції та менеджменту

Група Дс-32

Копиткове Г.Г.

Науковий керівник:

Доцент, к. Т. Н.

Ухарцева І. Ю.

Гомель 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Товарознавчо характеристика ШОКОЛАДА

1.1 Споживчі властивості шоколаду

1.2 Класифікація і сучасний асортимент шоколаду

1.3 Формування якості шоколаду в процесі виробництва

1.4 Шляхи вдосконалення асортименту та якості шоколаду

2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ШОКОЛАДА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

2.1 Аналіз ринку шоколаду в Республіці Білорусь

2.2 Аналіз асортименту шоколаду, реалізованого магазином «Асорті»

2.3 Об'єкти і методи дослідження шоколаду

2.4 Оцінка якості за органолептичними показниками

2.5 Визначення рівня якості шоколаду

2.5.1 Розробка бальної шкали для визначення рівня якості шоколаду

2.5.2 Рівень якості

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ВСТУП

Шоколад - це кондитерський виріб, виготовлений з какао продуктів і цукру. Для його вироблення можуть також використовуватися розтерті і подрібнені ядра горіхів, сухе молоко, сухі вершки, сухі фрукти та інші добавки. Шоколад є висококалорійним виробом тривалого терміну зберігання, він відрізняється високою харчовою та енергетичною цінністю, особливим смаком і ароматом. Шоколад легко засвоюється організмом людиною. Алкалоїди - теобромін і кофеїн - надають збудливу дію, знижують втому, підвищують працездатність.

У всьому світі шоколад давно ставитися до товарів повсякденного вжитку. У Республіці Білорусь досі збереглося ставлення до шоколаду як до свята, відпочинку, насолоди. Попит на нього свідчить про економічну ситуацію в країні. Якщо ринок шоколаду росте, значить, доходи людей збільшуються, і у них з'являється можливість купувати не тільки товари першої необхідності.

Останнім часом споживачі віддають перевагу не конкретним виробникам, а певних брендів. Сьогодні в нашій республіці дуже сильні позиції вітчизняних брендів.

Основними виробниками шоколадних виробів в Республіці Білорусь є ВАТ «Спартак» м Гомель, ВАТ «Комунарка» м.Мінськ і «Перша шоколадна компанія» м Брест.

Сьогодні білоруські виробники представляють нам широкий асортимент шоколадної продукції. Вся продукція відмінної якості, складається з натуральних продуктів. Ніяких замінників - в цьому один з принципів роботи компаній. Це гарантує споживачеві безпеку випускаються кондитерських виробів. Асортимент продукції постійно розширюється. Вся продукція відповідає сучасним смакам і вимогам покупців. Білоруські виробники не хочуть втрачати зароблену роками репутацію.

Актуальність роботи полягає в тому, що від асортименту та якості шоколаду залежить конкурентоспроможність вітчизняних виробників на ринку Республіки Білорусь, а також за її межами. Якість і всі питання з ним пов'язані дуже актуальні в даний час. Роль і значення асортименту та якості продукції постійно зростає під впливом розвитку технологій виробництва і потреб людини.

Підйом рівня культури і освіти з кожним днем ??робить споживачів більш розбірливими та прискіпливими.

Метою цієї курсової роботи є вивчення асортименту та якості шоколаду, реалізованого в магазині «Асорті».

Завдання по виконанню роботи: розглянути споживчі властивості та класифікацію шоколаду; проаналізувати ринок шоколаду в Республіці Білорусь; ознайомитися з методами дослідження шоколаду; оцінити органолептичні показники шоколаду; розробити бальну шкалу для визначення рівня якості; визначити рівень якості досліджуваних зразків та розробити рекомендації щодо розширення асортименту шоколаду і поліпшення його якості.

1 Товарознавчо характеристика ШОКОЛАДА

1.1 Споживчі властивості шоколаду

Номенклатура споживчих властивостей шоколаду - сукупність властивостей, що обумовлюють задоволення реальних або передбачуваних потреб. Споживчі властивості шоколаду залежать, в основному від його складу. Для шоколаду характерна сукупність споживчих властивостей, наведених у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Номенклатура споживчих властивостей шоколаду.

 Nп / п Група споживчих властивостей Споживчі властивості

 Призначення Функціональне, соціальне, універсальність застосування

 Надійність Збереженість (при встановлених умовах)

 Естетичні властивості Товарний вигляд, художня виразність, композиційна цілісність упаковки

 Безпека Токсілогіческая, радіаційна, мікробіологічна, хімічна

 Харчова цінність Фізіологічна, біологічна, енергетична, органолептическая, засвоюваність, доброякісність

 Ергономічні властивості Антропометричні, фізіологічні, психоло-фізіологічні, гігієнічні, психологічні

 Екологічні властивості Шкідливий вплив на навколишнє середовище

Примітка - Джерело: власна розробка.

Призначення визначає необхідність виробництва шоколаду, соціальну спрямованість (для дітей, для космонавтів), відповідність необхідному асортименту по запитам споживачів. Властивості функціонального призначення забезпечують здатність шоколаду виконувати основну функцію, тобто його корисність, поживну цінність і універсальність споживання.

Для шоколаду універсальність застосування може бути у вигляді використання його для приготування тортів, гарячих напоїв та безпосереднього вживання.

Надійність - здатність шоколаду зберігати функціональне призначення в процесі зберігання і споживання протягом заздалегідь встановлених термінів та умов.

Збереження шоколаду обумовлена ??його структурою, хімічним складом і властивостями

складових речовин, наявністю захисту від несприятливих зовнішніх впливів (упаковка) і залежить від умов, термінів зберігання, транспортування. Терміни зберігання шоколаду (в міс): 6 - без додавань, загорнутий і фасований; 4 - без додавань ваговій і не загорнутий; 3 - з додатками, з начинками, загорнутий і фасований; 2 - з додатками, ваговий, що не загорнутий; 1 - білого шоколаду.

Ергономічні властивості шоколаду сприяють найбільш повному задоволенню потреб людини відповідно до антропометричними (розмірними), психологічними та психолого-фізіологічними характеристиками споживача.

Психо-фізіологічні властивості шоколаду забезпечують душевну комфортність. Наприклад, у стані стомлення, стресів, депресій у різних людей виникають неоднакові потреби. Хтось намагається зняти нервову напругу за допомогою чаю, кави, хтось - за допомогою шоколаду.

Естетичні властивості задовольняють естетичні потреби людини, показниками естетичних властивостей шоколаду служать: зовнішній (товарний) вигляд, цілісність, інформаційна виразність, досконалість виробничого виконання. Всі ці показники в основному, відносяться до упаковки і пакувальних матеріалів шоколаду. Важливе значення мають фірмовий стиль, упаковка та маркування шоколаду. Зміцнення за допомогою дизайну престижу фірми, посилення «впізнаваності» своїх товарів для утримання певного сегмента ринку - ось до чого прагнуть багато великі вітчизняні та зарубіжні фірми.

Безпека - найважливіша властивість якості шоколаду і характеризується відсутністю небезпечних для здоров'я людини хімічних речовин, хвороботворних мікробів і токсинів.

Харчова цінність шоколаду обумовлюється, насамперед, фізіологічної цінністю і залежить від складу речовин, які мають вплив на організм людини. Фізіологічна цінність шоколаду визначається наявністю фізіологічно активних речовин (теоброміну, кофеїну і дубильних речовин), що стимулюють діяльність організму людини.

Харчова цінність характеризує всю повноту корисних властивостей продукту і його смакові достоїнства, обумовлені містяться в ньому різноманітними поживними речовинами. Харчова цінність тим вища, чим більшою мірою продукт задовольняє фізіологічні потреби організму в цих речовинах і забезпечує його нормальне функціонування.

Харчова цінність шоколаду обумовлена ??високим вмістом засвоюваних вуглеводів, жирів і білків [20]. Енергетична цінність характеризується сумарною кількістю енергії, що виділяється при біологічному окислюванні містяться в 100 г продуктів поживних речовинах і використовуваної для підтримки фізіологічних функцій організму.

У середньому калорійність гіркого шоколаду становить-525, молочного- 529, белого- 500 кілокалорій [19].

У таблиці 1.2 наведені дані по харчової цінності декількох видів шоколаду.

Таблиця 1.2 - Харчова цінність шоколаду

 Про-дукт Бе-лок Ж Вуглеводи Ккал / 100 г Na K Ca Mg Fe Cu P Cl

 г / 100 г Мг / 100 г

 Темний шоколад 55,6 335,2 52,5 5544 1143 2257 663 1131 22,9 00,8 1138 44,8

 Молоч -ний шоколад 88,7 337,6 54,5 5588 2275 3349 2246 559 11,7 00,5 2218 1170

 Шоколад

 асорті 44,1 118,8 73,3 4467 660 2243 992 551 11,8 00,5 1121 1177

Примітка - Джерело:

Висновок: згідно з таблицею видно, що найбільше білка і жирів міститься в молочному шоколаді, а найбільшу кількість вуглеводів містить шоколад асорті. Так як жирів більше містить молочний шоколад, то він найбільш калорійний (588 ккал). Найбільша кількість Na, K, Ca, P містить молочний шоколад. Темний шоколад найбільш багатий Mg, Fe, Cu. Найбільш енергетично цінних шоколадом є - молочний, з утримання в 100 грамової плитці шоколаду 588 Ккал.

Біологічна цінність відображає перш за все якість білків в продукті, їх амінокислотний склад, перевариваемость і засвоюваність організмом. У більш широкому сенсі в це поняття включають вміст у продукті інших життєво важливих речовин (вітаміни, мікроелементи, незамінні жирні кислоти та ін.).

Екологічні властивості для шоколаду можуть бути виражені через можливість утилізації упаковки або шоколаду через порушення безпеки його споживання.

Ергономічні властивості шоколаду сприяють найбільш повному задоволенню потреб людини відповідно до антропометричними (розмірними), психологічними та психолого-фізіологічними характеристиками споживача.

Психо-фізіологічні властивості шоколаду забезпечують душевну комфортність. Наприклад, у стані стомлення, стресів, депресій у різних людей виникають неоднакові потреби. Хтось намагається зняти нервову напругу за допомогою чаю, кави, хтось - за допомогою шоколаду.

Білки є основними будівельними матеріалами для всіх клітин організму (нервів, органів почуттів, м'язів, хрящів, кісток, сухожиль, зв'язок, шкіри, імунної та гормональної систем). Як ферментів і складових частин гормонів білкові речовини управляють всіма біохімічними процесами в організмі. Також транспортування кисню і поживних речовин забезпечується за допомогою білків. По-науковому білки називаються протеїнами.

Вміст білка в шоколаді тим вище, чим вище частка молока в ньому. Крім того, біологічна цінність протеїну шоколаду явно збільшується за рахунок додавання молока. У білому шоколаді міститься найбільша кількість білка 9,1 грам, в порівнянні з іншими видами шоколаду (для порівняння в молочному 8,7, в темному шоколаде- 5,6).

Білкове багатство какао бобів складають альбуміни і глобуліни. Численні і амінокислоти, серед яких в какао бобах зустрічаються лейцин, валін, тирозин, аланін і деякі інші, що володіють корисними для здоров'я і протизапальними властивостями.

У шоколаді джерелами жирів служать натуральне какао-масло з какао-бобів, молочний жир в молочному шоколаді і в кондитерських корпусах типу молочних цукерок, рослинні жири в кондитерських корпусах і в таких інгредієнтах, як горіхи. Жирами найбільш багатий молочний шоколад- в 100 грамах 37,6 (в темному 35,2).

Основний інгредієнт в шоколаді - це сахароза. Клітковина присутній в дуже невеликих кількостях у вигляді рослинних волокон в горіхах, какао, фруктах та інших подібних натуральних інгредієнтах. Найменше вуглеводів в темному шоколаді 52,5 в 100 грамах (в темному 54,5).

Магній, калій, кальцій і мідь містяться в шоколаді в підвищених кількостях.

У молочному шоколаді, в порівнянні з темним шоколадом, міститься майже в чотири рази більше кальцію. Одна порція (40 р) молочного шоколаду покриває приблизно 8%, одна порція темного шоколаду - більше 2% добової потреби в кальції дорослої здорової людини з масою тіла близько 70 кг.

Одна порція молочного шоколаду (40 г) покриває приблизно 8% - 10%, одна порція темного шоколаду (40 г) - більше 15% добової потреби в магнії середньостатистичного дорослої людини.

Шоколад містить приблизно така ж кількість калію, як яблуко.

У молочному шоколаді міститься приблизно стільки ж калію, скільки в темному шоколаді. Одна порція шоколаду (40 г) покриває приблизно 9% добової потреби в калії середньостатистичного дорослої людини.

Калій же спільно з натрієм відповідає за водний і електролітний баланс у клітинах і тканинах, який впливає на кров'яний тиск і важливий для підтримки нормальної частоти серцевих скорочень.

Магній, що входить до складу шоколаду, дає стійкість до стресів і депресій.

Крім магнію і калію, в шоколаді міститься фосфор і кальцій. Перший необхідний нашому мозку, а кальцій збільшує міцність кісток.

Не менш важливий для людського організму мікроелемент - залізо активно впливає на процес транспорту кисню з кров'ю до всіх тканин і органів.

Ще до складу шоколаду входить мікромінерал мідь. Недолік міді в організмі викликає зниження рівня захисних ліпопротеїдів високої щільності (HDL) і підвищує ризик розриву аорти, великої артерії, що відходить від серця.

Фтор, якого багато в шоколаді зміцнює зуби, а тітаніни володіють антибактеріальними властивостями і перешкоджають утворенню зубного нальоту.

Крім антиоксидантів, в шоколаді містяться і велика кількість вітамінів. Плитка шоколаду містить вітаміни A, B (В1, B2,

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com