На головну

 Магазин побутової техніки "Вимпел" - Маркетинг

Міністерство освіти Російської Федерації

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Іжевський державний технічний університет»

Факультет «Менеджмент і маркетинг»

Кафедра «Фінанси і кредит»

Контрольна робота

з дисципліни Інформаційні системи в економіці

назва проекту: Магазин побутової техніки "Вимпел"

Автор проекту

Маматазізова Н.К.,

Пітілімова Л.І.

Перевірив: Вологдин С.В.

Іжевськ - 2011

Резюме

Таблиця №1

 Продукт 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010

 холодильник 4,00 3,52 3,11 2,75

 телевізор 7,99 7,04 6,22 5,51

 пральна машина 3,00 2,64 2,33 2,07

 пилосос 11,99 10,55 9,32 8,26

 мікрохвильова піч 14,99 13,19 11,65 10,33

Загальна інформація

Назва підприємства: ВИМПЕЛ

Дата створення: 01.11.2009

Адреса: Удмуртська р-ка, м Іжевськ, вул. К.Маркса, 29. індекс 427200;

Тел: 71-78-11. Е-mail: wimpel@mail.ru

Керівники підприємства:

Іванов Іван Іванович (35 років) - директор. Кваліфікація - вища економічна освіта, бухгалтер, досвід роботи - 5 років.

Смирнов Петро Петрович (30 років) - заступник директора: вища економічна освіта, економіст. Досвід роботи - 3 роки.

Відомості про підприємство

Сфера діяльності та галузева приналежність:

роздрібний продаж побутової техніки

Організаційно-правова форма підприємства:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Відомості про основних акціонерів:

Іванов І.І. - 50%

Смирнов П.П - 30%

Петров С.С. - 20%

Філії і дочірні підприємства:

немає

Основні види виробленої продукції або надання послуг:

побутова техніка: холодильники, телевізори, пилососи, пральні машин, мікрохвильові печі. постачальниками продукції є великі виробники побутової техніки, що зарекомендували себе на ринку побутових товарів, як виробники якісної продукції. продукція надходить в зібраному вигляді і готова до продажу.

Основні споживачі:

населення м Іжевська

Виробничі потужності:

торговий зал 25 м2. , Складське приміщення 35м2. - Знаходиться у власності.

транспортний засіб - ГАЗ 3310 1999 г.в.- знаходиться у власності

Персонал:

2009 - 1 директор; 1 заст. директора; 1 бухгалтер; 4 менеджерів з продажу; 1 адміністратор; 1 касир; 1 водій; 1 прибиральниця.

середньооблікова чисельність 11 осіб.

2010г.1 директор; 1 заст. директора; 2 бухгалтер; 6 менеджерів з продажу; 1 адміністратор; 2 касир; 1 водій; 2 прибиральниця.

середньооблікова чисельність 16 чоловік.

ФЗП 144000 руб.

Фінансові показники:

обсяг продажів (рік) 394122522,66;

валовий прибуток (рік) 239139644,11;

прибуток після сплати податків 92849859,04;

чистий прибуток 69637394,28 руб.

Короткий опис проекту

Мета проекту:

отримання прибутку

Стратегія реалізації проекту:

реклама, збільшення асортименту, вихід на нові ринки збуту

Форма і ступінь участі держави:

участь держави здійснюється через систему оподаткування.

отримана ліцензія на продаж побутової техніки

Потреба в інвестиціях:

Кошти засновників, довгостроковий кредит

Графік реалізації проекту:

3 міс.

Використання капіталу:

ремонт будівлі, покупка касових апаратів, система сигналізації, закупівля побутової техніки.

Фінансове забезпечення:

заставу, кредит

Метод репатріації прибутку:

у вигляді грошових коштів

Ризики:

пожежа, пограбування

Захист від крадіжок: система сигналізації

Таблиця №2 «Список продуктів / послуг»

 Найменування Од. вим. Поч. продажів

 холодильник шт 01.11.2009

 телевізор шт 01.11.2009

 пральна машина шт 01.11.2009

 пилосос шт 01.11.2009

 мікрохвильова піч шт 01.11.2009

Оточення

Аналіз навколишнього середовища

Аналіз навколишнього середовища має проводитися постійно, тому його результатом є отримання інформації, на основі якої робляться оцінки щодо поточного становища компанії.

Аналіз навколишнього середовища припускає вивчення трьох її складових: зовнішнього середовища, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища організації.

Аналіз довкілля є процес, з якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно організації чинники, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Аналіз зовнішнього середовища включає вивчення впливу економіки, правового регулювання і управління, політичних процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, науково-технічний і технологічний розвиток суспільства, інфраструктури і т.п.

Аналіз середовища допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості.

Економіка:

інфляція 8%

Соціальний розвиток:

зростає

Культурні, соціально-економічні аспекти: -

Політика та законодавство:

імпорт товарів обмежується законодавством

Аналіз ринку

Аналіз ринку - послідовні дії по збору інформації про ринки або споживачах. Є дуже важливим компонентом при виробленні стратегії бізнесу.

Аналіз споживачів:

покупцями побутової техніки є жителі м.Іжевськ та інших прилеглих населених пунктів. Мотиви: поява нової вдосконаленої технікі.покупкі відбуваються безпосередньо в магазині

Сегментація рику:

переважання міського населення. Статус: населення з середнім і високим рівнем доходу.

Аналіз каналів збуту:

безпосередньо споживачам

Аналіз конкурентів:

сильні сторони - широке розповсюдження реклами

слабкі сторони - продаж продукції мало відомих марок

Характер реакцій:

заходи: розстрочка, знижки, розпродаж

Аналіз соціально-економічного середовища:

діє система знижок, кредитів

Корпоративний, або внутрішній, аналіз:

Корпорація Центр, Ваш будинок, Радіотехніка

Конкуренція

Конкуренція (економіка) - суперництво учасників ринкового господарства за кращі умови купівлі-продажу товарів.

Характер конкуренції:

можливість появи на ринку нових продавців аналогічної продукції.

широка реклама своєї продукції

Конкурентні ціни:

ціна техніки в нашому магазині вище вартості в магазинах конкурентів

Сильні сторони конкурентів:

реклама, знижки, розстрочка, кредит

Слабкі сторони конкурентів:

якість продукції, післяпродажне обслуговування

Вплив на конкуренцію зовнішніх чинників:

на конкурентів впливає податкова система, законодавство

Інвестиційний план

Місцезнаходження

Ділянка:

загальна площа 60м2.УР р Іжевськ, вул. К.Маркса, 29

Природне довкілля:

загрози природних катаклізмів немає

Вплив на навколишнє середовище: немає

Соціально-економічна політика:

підтримка малого підприємництва

Фіскальні та правові аспекти: немає

Залежність від інфраструктури:

наявність транспортної інфраструктури і надійних засобів зв'язку

Доступність ресурсів:

наявність виробничих ресурсів. потреба у фахівцях задовольняється за рахунок населення міста.

Близькість споживачів:

територія має перевагу з точки зору наявності потенційних споживачів

Виробничі потужності

Будинки і споруди:

торговий зал 25м2

складське приміщення 35м2

УР, г.Ижевск, вул.К.Маркса, 29

знаходиться у власності

Капіталовкладення у будівництво:

проведення оздоблювальних робіт

Технологія виробництва:

немає виробництва

Обладнання

касові апарати, система сигналізації, комп'ютери, ксерокси - у власності

ГАЗ 3310 1999 р.в. - У власності

амортизація обладнання за методом ФІФО

Необхідні виробничі потужності:

8-годинний робочий день при 5-денному робочому тижні

Капітальні вкладення:

планується розширення виробничих площ, покупка додаткового обладнання за рахунок очікуваного прибутку

Календарний план проекту

Освіта юридичної особи:

Іванов І.І. - Протягом 15 днів

Розробка детального фінансового плану:

Смирнов п.п.- протягом 1 місяця

Набір персоналу:

витрати - 2000 руб

протягом 7 днів

Придбання обладнання і технологій:

касовий апарат 8000руб. (5 днів)

комп'ютер 15000руб. (2 дні)

система сигналізації 15000руб. (2 дні)

Попередній маркетинг:

проведення маркетологом маркетингових досліджень

витрати 20000руб.

Витрати на емісію цінних паперів:

10000руб за реєстрацію

Операційний план

Стратегія маркетингу

Стратегія маркетингу - формування цілей, досягнення їх і вирішення завдань підприємства-виробника по кожному окремому товару, по кожному окремому ринку на певний період. Стратегія формується з метою здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства.

Географічний аспект стратегії: немає

Вибір стратегії:

продаж продукції при використанні середнього рівня цін

Практичний досвід і кваліфікація:

знання ринку, здатність просувати товар

Визначення цілей маркетингу:

оборот 1000000 крб.

частка ринку 10%.

прибуток 15%

Тактичний план маркетингу

Після узгодження стратегій по кожному напрямку йде визначення тактики з розробкою тактичного плану, визначенням бюджету. Тактичне планування охоплює планування всіх основних елементів комплексу маркетингу, тобто асортименту продукції, збуту і розподілу, реклами і стимулювання продажів, розробку планів обгрунтування і зміни цін.

Стимулювання продажів

гарантійне обслуговування, розстрочка, знижки, акції, возмодность доставки додому

Програма запуску:

ЗМІ, листівки

Використання торгових агентів:

відсоток від продажів, знижки на покупку в своєму магазині

Рекламна компанія:

при відкритті магазину - знижки та подарунки, розважальна програма

Використання пошти:

замовлення по інтернету

Підготовка персоналу:

планується навчання персоналу

Навчання споживачів:

консультування потенційного покупця в торговому залі

Гарантійне обслуговування:

гарантійне обслуговування встановлюється виробниками продукції відповідно до сертифіката якості

Інформування клієнтів:

ЗМІ - 30000руб.

листівки - 5000руб.

Допоміжні матеріали:

плакати, вітрини, білборди - 80000руб. - Позикові кошти

Матеріальні ресурси

Оброблені промислові матеріали:

постачальники SAMSUNG.LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC

умови придбання - договір поставкі.скідкі постійним клієнтам

Допоміжні виробничі матеріали:

електроенергія, опалення, вода - возможностьполученія спеціальних знижок. постачальники: іжводоканал, іжмашенерго

Сховища і транспорт:

транспорт відповідає вимогам підприємства

План персоналу

Система стимулювання:

знижки за покупку в своєму магазині

Виплати і податки на фонд заробітної плати:

ПДФО, ЄСП: ПФ - 20%; ФСС 2,9%; ФОМС - 3,1%.

Навчання персоналу:

планується в майбутньому - 15000руб.

Ринок робочої сили:

моральний клімат сприятливий; плинність кадрів відсутня

Накладні витрати

Накладні витрати - додаткові до основних витрат витрати, необхідні для забезпечення процесів виробництва, пов'язані з управлінням, обслуговуванням, утриманням і експлуатацією устаткування плюс ненормовані витрати.

Загальні виробничі витрати:

електроенергія, водопостачання, опалення

Загальні адміністративні витрати:

витрати на відрядження - укладання договорів, оплата канцелярського приладдя

Загальні витрати на маркетинг:

витрати на рекламу, підготовка та друк рекламних матеріалів - інформування потенційних покупців

Управління

Організаційно-управлінська структура:

ТОВ, лінійна система управління

Система мотивації:

преміювання

Використання сторонніх консультантів:

використання послуг юриста, нотаріуса, маркетолога

Загальна потреба в капіталі

Оборотний капітал:

1000000руб.

Джерела фінансування

Акціонерний капітал:

статутний капітал 500000руб.

Позики:

кредит 3533785,22

Фінансові коефіцієнти:

Валюта проекту

Основна валюта проекту - Рублі (крб.

Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США ($ US

Курс на момент введення: 1 $ US = 28.000 руб.

магазин маркетинг продаж план

Таблиця №3 «Темпи зростання / падіння курсу (%)»

 1 рік

 0,00

Таблиця №4 «Ставка рефінансування»

 Валюта 1 рік

 Рублі 6,00

 Долар 0,00

Ставка рефінансування - розмір відсотків у річному вирахуванні, що підлягає сплаті центральному банку країни за кредити, надані кредитним організаціям. Зазвичай під ставкою рефінансування увазі ставку кредитування на одну ніч («овернайт», надається кредитної організації в кінці дня в сумі непогашеного внутрішньоденного кредиту), розмір якої найбільший в порівнянні з встановленими ставками кредитування на інші терміни.

Таблиця №5 «Інфляція (Рублі)»

 Об'єкт 1 рік

 Збут 400 000,00

 Прямі витрати 200 000,00

 Загальні витрати 100 000,00

 Зарплата 144 000,00

 Нерухомість 0,00

Інфляція (лат. Inflatio - здуття) - підвищення загального рівня цін на товари та послуги. При інфляції за одну і ту ж суму грошей після деякого часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У цьому випадку говорять, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші втратили частину своєї реальної вартості.

Таблиця №6 «Податки»

 Назва податку База Період Ставка

 Податок на прибуток Прибуток Місяць 25%

 ПДВ Додати. стоїмо. Місяць 18%

 Податок на майно Майно Квартал 2%

 Виплати в пенс. фонд Зарплата Місяць 20%

 Виплати в ФОМС Зарплата Місяць 3.1%

 Виплати в ФСС Зарплата Місяць 2.9%

 Виплати в ФЗ Зарплата Місяць 1.5%

 Транспортний податок Зарплата Місяць 1%

 Податок на освіту Зарплата Місяць 1%

 Податок на користей. автодоріг Обсяг продажів Місяць 2.5%

 Відрахування в житлофонд Обсяг продажів Місяць 1.5%

Таблиця №7 «Список етапів»

 Назва Тривалість Дата початку Дата закінчення

 реєстрація 1 01.11.2009 02.11.2009

 отримання ліцензії 5 01.11.2009 06.11.2009

 ремонтні роботи 30 01.11.2009 01.12.2009

 обладнання торгового залу 15 01.11.2009 16.11.2009

 закупівля побутової техніки 30 01.11.2009 01.12.2009

 набір персоналу 7 01.11.2009 08.11.2009

Таблиця №8 «Планований обсяг поставок»

 Продукт / Варіант Од. вим. 11-12.2009 1-10.2010

 холодильник шт 4,00 48,00

 телевізор шт 8,00 96,00

 пральна машина шт 3,00 36,00

 пилосос шт 12,00 144,00

 мікрохвильова піч шт 15,00 180,00

Під збутом слід розуміти комплекс процедур просування готової продукції на ринок (формування попиту, отримання та обробка замовлень, комплектація та підготовка продукції до відправлення покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу або призначення) і організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета збуту - реалізація економічного інтересу виробника (отримання підприємницької прибутку) на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів.

Таблиця №9 «Збут (Ціноутворення)»

 Продукт / Варіант Ціна (грн.) Ціна ($ US) Опис

 холодильник 10 500,000

 телевізор 7 500,000

 пральна машина 7 500,000

 пилосос 2 550,000

 мікрохвильова піч 2 550,000

Таблиця №10 «Збут (Умови оплати)»

 Продукт / Варіант Опис

 холодильник

 Продаж за фактом

 телевізор

 Продаж за фактом

 пральна машина

 Продаж за фактом

 пилосос

 Продаж за фактом

 мікрохвильова піч

 Продаж за фактом

Таблиця №11 «Збут (Умови продажів)»

 Продукт / Варіант Опис

 холодильник

 телевізор

 пральна машина

 пилосос

 мікрохвильова піч

Таблиця №12 «Виробництво»

 Найменування Пр. цикл Графік виробництва

 холодильник 0 днів Необмежена виробництво

 телевізор 0 днів Необмежена виробництво

 пральна машина 0 днів Необмежена виробництво

 пилосос 0 днів Необмежена виробництво

 мікрохвильова піч 0 днів Необмежена виробництво

Таблиця №13 «Сумарні прямі витрати»

 Найменування Од. вим. (Грн.) ($ US)

 холодильник шт 7 000,00 0,00

 телевізор шт 5 000,00 0,00

 пральна машина шт 5 000,00 0,00

 пилосос шт 1 700,00 0,00

 мікрохвильова піч шт 1 700,00 0,00

Прямі витрати - витрати, які відносяться до конкретного, одному виду продукції, об'єкта витрат; безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг, виробничі витрати, що включаються в собівартість продукції.

Таблиця №14 «Прямі витрати холодильник»

 Найменування Витрата Втрати (грн.) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі 7 000,00 0,00

 Відрядна зарплата 0,00 0,00

 Інші витрати 0,00 0,00

 Всього 7 000,00 0,00

Таблиця №15 «Прямі витрати телевізор»

 Найменування Витрата Втрати (грн.) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі 5 000,00 0,00

 Відрядна зарплата 0,00 0,00

 Інші витрати 0,00 0,00

 Всього 5 000,00 0,00

Таблиця №16 «Прямі витрати пральна машина»

 Найменування Витрата Втрати (грн.) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі 5 000,00 0,00

 Відрядна зарплата 0,00 0,00

 Інші витрати 0,00 0,00

 Всього 5 000,00 0,00

Таблиця №17 «Прямі витрати пилосос»

 Найменування Витрата Втрати (грн.) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі 1 700,00 0,00

 Відрядна зарплата 0,00 0,00

 Інші витрати 0,00 0,00

 Всього 1 700,00 0,00

Таблиця №18 «Прямі витрати мікрохвильова піч»

 Найменування Витрата Втрати (грн.) ($ US)

 Матеріали й комплектуючі 1 700,00 0,00

 Відрядна зарплата 0,00 0,00

 Інші витрати 0,00 0,00

 Всього 1 700,00 0,00

Таблиця №19 «План по персоналу»

 Посада Кількість Зарплата (грн.) Зарплата ($ US) Платежі

 Управління

 директор 30 січня 000,00 Щомісяця, весь проект

 заст. директора 20 січня 000,00 Щомісяця, весь проект

 бухгалтер 15 січня 000,00 Щомісяця, весь проект

 адміністратор 1 грудня 000,00 Щомісяця, весь проект

 менеджер 4 жовтня 000,00 Щомісяця, весь проект

 прибиральниця 1 липня 000,00 Щомісяця, весь проект

 водій 1 серпня 000,00 Щомісяця, весь проект

Всього: 10 чол.

132 000,00 руб.

Таблиця №20 «Загальні витрати»

 Назва Сума (грн.) Сума ($ US) Платежі

 Управління

 витрати на рекламу 10 000,00 Щомісяця, весь проект

 витрати на охорону 4 000,00 Щомісяця, весь проект

 витрати на відрядження 1 000,00 Щомісяця, весь проект

 витрати на опалення 8 000,00 Щомісяця, весь проект

 витрати на освітлення 2 000,00 Щомісяця, весь проект

Висновок

Одним із завдань аналізу проекту є визначення чутливості показників ефективності до змін різних параметрів. Необхідно аналізувати стійкість проекту до можливих змін як економічної ситуації в цілому (зміна структури і темпів інфляції, збільшення термінів затримки платежів), так і внутрішніх показників проекту (зміна обсягів збуту, ціни продукції). Такий аналіз називається аналізом чутливості.

Мета аналізу чутливості проекту - визначити ступінь впливу окремих варьирующих факторів на його фінансові показники (насамперед на грошові потоки). Даний аналіз здійснюють на етапі планування.

Аналіз чутливості дозволяє відповісти на запитання: «Що буде, якщо значення такого-то фактора зміниться на стільки-то?»

У ринковій економіці в якості факторів що найбільший ступінь впливу на показники ефективності витрат, виступають:

- Фізичний обсяг продажів продукції або послуг;

Валовий обсяг продажів = 789 004,5 ??тис.руб.

- Ціна на реалізовану продукцію (роботи і послуги);

- Вартість прямих витрат на виробничі витрати;

Прямі витрати = 296160 тис.руб.

- Величина умовно-постійних витрат на управління, виробництво, маркетинг або комерційних витрат;

Сумарні постійні витрати = 322087 тис.руб

- Розмір інвестиційних витрат: на покупку устаткування, на будівництво (ремонт) складів для матеріалів і готової продукції; на реконструкцію основних виробничих і допоміжних площ;

- Вартість позикового капіталу (% за кредит);

% По кредиту = 136 тис.руб

- Податок з продажу = 31560 тис.руб

- Податок на прибуток - 34 478 тис руб

та ряд інших факторів (інфляція, затримки платежів і т.д.).

У висновку оцінюють вплив цих змін на показник ефективності проекту. Показник чутливості встановлюють як відношення процентної зміни критерію - вибраного показника ефективності інвестицій (щодо базового варіанту) до зміни значення чинника 1%.

Валовий прибуток = 461284 тис.руб.

Чистий прибуток = 103435 тис.руб.

Середня норма рентабельності = 5367,70%

Індекс прибутковості = 53,68%

Тривалість = 0,87 років

Комплексний контроль беззбитковості полягає в непрерином контролі за отриманими доходами і поточними витратами фірми, визначенні того, в якому положенні відносно точки беззбитковості знаходиться фірма.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com