На головну

 Поняття маркетингу - Маркетинг

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Алтайський державний технічний університет ім. И.И.Ползунова

Контрольна робота

За дісцтпліне «МАРКЕТИНГ»

Варіант - 5

Виконав: студент групи 9М-71

заочного факультету шифр 07144035

Заточувальна Юлія Анатоліївна

Перевірив: Тузовская Світлана Олександрівна

Барнаул 2011

Зміст

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Література

бостонська мaтpіца маркетинг

Завдання 1

 Первинні продажу, шт. Для покупців (d), замещающіхтовар через n років

 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік d% n років

 41000 59000 90000 98000 31000

 15

 65

 20

2

3

4

Визначити місткість ринку за умови, що додаткові покупки на даному ринку не здійснюються.

Таблиця 1 - Визначення місткості ринку на основі підсумовування первинних, повторних і додаткових продажів

 Ггода

 Первинні

 продажу (П пер.)

 Вторинні

 продажу (П втор.)

 Додаткові продажу (П доп.)

 Місткість ринку

 (Е р)

 11 41000 0 0 41000

 22 59000 0 0 59000

 33 90000 6150 0 96150

 44 98000 35500 0 133500

 55 31000 64550 0 95550

Покупці замінять товар через 2 роки, отже, продажі зростуть на початку 3-го року.

41000 * 0,15 = 6150

59000 * 015 = 8850

90000 * 0,2 = 18000

Покупці замінять товар через три роки, отже, продажі зростуть на початку 4-го року.

41000 * 0,65 = 26650

59000 * 0,65 = 38350

Покупці замінять товар через 4 роки, отже, продажі зростуть на початку 5-го року.

41000 * 0,2 = 8200

Отже вторинних продажів в 1-й і 2-й рік не буде.

У 3-й рік вторинні продажі складуть 6150.

В 4-й рік = 8850 + 26650 = 35500

У 5-й рік = 18000 + 38350 + 8200 = 64550

Таким чином, місткість ринку (Ep): Ер = Ппер. + ПДОП. + Пвтор.

Ep1 = 41000

Ep2 = 59000

Ep3 = 90000 + 6150 = 96150

Ep4 = 98000 + 35500 = 133500

Ep5 = 31000 + 64550 = 95550

Завдання 2

Оберіть товар і виконайте обстеження - аналіз його конкурентоспроможності.

Таблиця 2 - Аналіз конкурентоспроможності продукції «Барнаульского майонезного заводу» («БМЗ»)

 Фактори

 Конкурентоспроможності «БМЗ» Конкуренти

 Маху Слобода Оливьез

 Продукт

 (Назва)

 Майонез

 «Святковий»

 Майонез

 «Маху»

 Майонез

 «Слобода»

 Майон

 «Оливьез»

 Якість 5 травня 4 березня

 Технічні параметри - - - -

 Право заміни виробу - - - -

 Стиль 5 травня 4 квітня

 Престиж торгової марки 5 травня 2 Квітня

 Надійність 5 5 5 4

 Захищеність патентами 5 травня 4 квітня

 Рівень ремонтного обслуговування - - - -

 Багатоваріантність у використанні 5 5 5 5

 Упаковка: 5 4 4 4

 Універсаотность - - - -

 Термін зберігання 5 5 5 5

 Габарити 5 5 5 5

 Ціна:

 Прейскурантна 4 квітня 5 квітня

 Податкова знижка - - - -

 Знижка з ціни,% 5. 4 4 4

 Термін платежу - - - -

 Умови кредиту - - - -

 Умови фінансування - - - -

 Збут:

 Пряма доставка 4 травня 4 квітня

 Торгові представники 5 5 5 5

 Оптові посередники 4 4 4 4

 Комісіонери і маклери - - - -

 Дилери - - - -

 Ступінь охоплення ринку 5 травня 3 Травня

 Система транспортування, контролю запасів 5 квітня 4 квітня

 Просування товарів на ринку:

 Рекламна дiяльнiсть 5 4 4 3

 Індивідуальна продаж: - - - -

 а) стимул. для споживачів; 4 Травня 4 квітня

 б) демонстрація; - - - -

 в) показ зразків виробів; - - - -

 Просування продуктів по каналах торгівлі: - - - -

 а) продаж на конкурентній основі; - - - -

 б) купони; - - - -

 в) премії торговим посередникам; 4 4 4 4

 Телевізійний маркетинг 5 4 4 3

 Згадка про вироби в засобах масової інформацією 5 3 4 1

 Загальна кількість балів 102 93 90 80

Таким чином, наше підприємства («БМЗ», під торговою маркою «Святковий») є явним лідером, не поступаючись ні по одному параметру. Конкуренцію йому складають 2 підприємства майонезній промисловості краю - маху і Слобода, які по всіх оцінюваних параметрах знаходяться приблизно на одному рівні. Аутсайдером ринку є продукція компанії «Оливьез».

Завдання 3

Для того щоб визначити положення товару «БМЗ» на ринку в конкретний момент часу, скористаємося Бостонської матрицею.

Бостонська мaтpіцa пoзвoляeт фіpмe:

1) Клaccіфіціpoвaть кожен з cвoиx товарів пo eгo дoлe нa pинкe oтнocітeльнo ocнoвниx кoнкypeнтoв і тeмпaм гoдoвoгo pocтa в oтpacлі.

2) Опpeдeліть, кaкoй з товарів фиpм зaнімaeт вeдyщіe пoзіціі пo cpaвнeнію c кoнкypeнтaмі, кaкoвa дінaмікa eгo pинкoв.

3) Пpoізвecті пpeдвapітeльнoe pacпpeдeлeніe cтpaтeгічecкіx фінaнcoвиx pecypcoв мeждy товарами компанії.

Мaтpіцa пpeдлaгaeт cлeдyющyю клaccіфікaцію тіпoв товарів - "Звeзди", "Дoйниe кopoви", "Важкі діти", "Невдахи" - і пpeдпoлaгaeт cooтвeтcтвyющіe cтpaтeгіі для кaждoгo з ниx.

З позиції «Зірок», «Корів», «Важкі діти» можна віднести стратегію «БМЗ» до «Зіркам», тому як компанія має сильні конкурентні позиції і швидко розвивається, товари забезпечують зростання доходів і прибутку компанії.

Серед «Зірок» варто відзначити таку продукцію як майонез. Від даної продукції компанія має високу частку ринку, завоювала репутацію в очах споживача. «БМЗ» отримує найбільші прибутки і перспективи зростання.

«Дійних корів» - томати, кетчуп. На даному виді продукції заробляють кошти в обсягах, що перевищують їхні потреби в реінвестування. Існують дві причини, з яких бізнес, який потрапляє в даний квадрант, стає дійною коровою. У зв'язку з тим, що відносна частка ринку цього господарського підрозділу велика і воно займає лідируючі позиції в галузі, обсяги продажів і хороша репутація дозволяють йому отримувати суттєві доходи. Оскільки темпи зростання галузі невеликі, компанія отримує від поточної діяльності коштів більше, ніж необхідно для збереження лідируючих позицій на ринку і капітальних реінвестицій.

Гірчицю і соуси «БМЗ» віднесемо до групи «Важкі діти».

Соки «БМЗ» слід віднести до групи «Невдахи». На ринку соків «БМЗ» має низьку частку ринку і слабкі перспективи їх зростання, відстаючих позицій на ринку і того, що знаходження позаду лідерів на кривій досвіду обмежує розмір їх прибутку.

Завдання 4

Планується відкриття виробничої лінії «Сири» на «БМЗ».

Здійсненна чи наша ідея?

Асортимент виробленої продукції становить близько 100 найменувань і постійно розширюється. Але існує ряд напрямків, поки не охоплених компанією. Один з видів спеціалізованої продукції, яка поки не випускається «Барнаульском майонезну заводі», - це сири.

Молочні продукти відносяться до категорії швидкопсувних. Вони мають досить короткі терміни реалізації, що утруднює їх поставки з інших регіонів Росії. Тому пропонований продукт має хороші перспективи, так як люди дбають про своє здоров'я, і ??за наявності альтернативи перевага буде віддаватися продукції з невеликими термінами реалізації місцевого виробництва. До того ж виробник «БМЗ» має стійкий позитивний імідж в очах споживачів.

Товари будуть відповідати незадоволеного попиту і будуть конкурентноздатні, так як виробництво сирів місцевого виробника - більш переважно покупцями.

Аналіз ринку

Успіх малого бізнесу залежить від знання ринку. Щоб дізнатися ринок, його необхідно проаналізувати, а для цього потрібні час і зусилля. Аналіз ринку передбачає збір даних про петенціальних клієнтів і попиті на наші товари і послуги. Чим більше інформації ми зберемо, тим більше шансів буде у нас зайняти місце на ринку.

Оцінимо можливості розвитку підприємства щодо виробництва нового виду продукції - сири. У виробництві будуть використовуватися тільки натуральні інгредієнти, продукт буде збагачений корисними для здоров'я вітамінами і кальцієм.

В даний момент продукт знаходиться в стадії розробки робочого проекту.

В даний час в Алтайському краї існує два успішних і реальних конкурентів - «Рубцовский молочний завод» і ТОВ «Майма-Молоко» випускають молочну продукцію, в тому числі сири.

Основною конкурентною перевагою «Барнаульского майонезного заводу» є випуск продукції з невеликим терміном реалізації з натуральної високоякісної сировини. Адже у споживачів існують побоювання, що в продукт додані шкідливі для здоров'я консерванти, що збільшують терміни придатності продукту. У широких верств населення сформований стереотип про шкідливість консервуючих добавок.

Передбачуваний ринок збуту «БМЗ» - місто Барнаул, Алтайський край і інші міста в сусідніх регіонах, де підприємство має свої представництва - Новокузнецьк, Кемерово, Томськ, Новосибірськ, Челябінськ.

Спочатку продукція буде реалізовуватися в роздрібних магазинах міста Барнаула, включаючи мережі магазинів «Марія-Ра», «Роздолля», «Холідей класик», «Тереза».

Також планується збут продукції в дитячі дошкільні установи, школи та лікарні.

Результати досліджень свідчать про те, що в купівельному поводженні представників різних статевовікових груп є істотні відмінності. Ці відмінності пов'язані як з споживчою поведінкою в цілому, так і зі смаковими уподобаннями і ціновими очікуваннями зокрема.

За даними опитування, до активних покупцям сирів, які купують їх один раз на тиждень, відносяться 54% опитаних. Більше третини респондентів - 36% - здійснюють покупку сирів 2-3 рази на тиждень, а 10% - щодня.

Як правило, сири купується для всіх членів сім'ї або для більшості її членів і для дітей - про це заявили 66% опитаних. Решта респондентів купують цю продукцію виключно для себе.

Щільність ринку можна оцінити таким чином: ринок сирів в Барнаулі і краї насичений трохи вище середнього - 60-75%. Таким чином, можливості для заповнення цієї ніші, для просування свого товару існують.

При характеристиці ринку сирів в Барнаулі і Алтайському краї необхідно зупинитися також на аналізі підприємств, які спеціалізуються на збуті зазначеної продукції. Найбільшим збутовиком в краї є компанія «Марія-ра». Асортимент продукції даної організації складає понад 30 видів сирів. Другим великим, в області асортименту продукції, підприємством - збутовиком є ??«Холлідей - класик» - понад 25 найменувань сирів.

Моделювання купівельної поведінки на ринку сирів Барнаула і краю дозволило прийти до наступних висновків: споживач, як правило, купуючи певний асортимент молочної продукції (вершкове масло), набуває додатково до неї і сир. Коли ціна на молочну продукцію зростає, він починає обходити інші торгові точки в пошуках того ж самого товару, але, за нижчою ціною і, навіть якщо він його не знаходить, як правило, тому він вже не повертається. Якщо такі моменти відстежувати і влаштовувати дегустації, то можна вплинути на поведінку споживача. Коли ціна стабільна, стверджують експерти, вплинути на що-небудь нереально, ніякі рекламні акції тут не допоможуть, споживач буде брати все у звичному і зручному йому місці.

Отримані в ході дослідження дані дозволяють стверджувати, що виробництво сирів різних видів є прибутковим напрямом бізнесу.

Аналіз товарів

З метою аналізу товарів було проведено дослідження ринку сирів.

Найбільшою популярністю у жителів користуються тверді сири. Їх воліють 30% опитаних. Перевагу м'яким сирам (таким як Адигейський, бринза) віддають 25% опитаних.

Що стосується ковбасних сирів їх найчастіше презнаходять близько 35% респондентів.

Плавлені сирки воліють 10% опитаних.

В основному споживачі сиру задоволені існуючим різноманітністю смаків. Тільки кожен третій - 33% опитаних - хотів би появи плавлених сирів з різними смаковими наповнювачами. Близько 40% респондентів не відчувають потреби в новинках, а 25% не замислювалися над цим питанням. Не змогли відповісти на це питання 2% опитаних.

До бажаним новим смакам відносяться грибний і шинки - в сукупності на них припадає близько 18% всіх конкретних побажань, а також зі смаком вареного згущеного молока - 6% відповідей.

Варто відзначити, що серед всіх вікових груп найбільшу зацікавленість у появі новинок проявила молодь: 49% респондентів у віці до 25 років проти 35% в середньому по всій вибірці заявили, що хотіли б спробувати сири з новими смаками.

При покупці сиру респонденти в основному керуються такими характеристиками продукції, як термін реалізації - так відповіли відповідно 75 і 49% опитаних. Крім того, в ряду значущих критеріїв вибору респонденти відзначали зовнішній вигляд, ціну і марку. Що стосується представників молодіжної групи, то їх при покупці в першу чергу цікавить смак - так відповіли 69% респондентів цього віку. Звертає на себе увагу невисока оцінка важливості асортименту з точки зору смакового розмаїття при виборі сиру: цей фактор має значення для 10% опитаних.

В цілому думки респондентів про важливість марки при виборі сиру розділилися приблизно порівну - значущим цей критерій вибору продукції називають 46% опитаних, причому 33% з них вважають його просто важливим, а 13% дуже важливим. Важливість марки при виборі сиру визнають 54% споживачів.

Варто відзначити, що для більшості чоловіків - 58% - марка сиру не має принципового значення. "Брендовое" свідомість в даному випадку притаманне переважно жінкам у віці 25-55 років, тобто найбільш активним покупцям молочних продуктів. Так, 68% представниць цієї вікової групи в цілому по вибірці вважають марку / виробника важливою або дуже важливою.

Перші місця в рейтингу знання / споживання займають такі загальнонаціональні та активно просуває бренди, як сир "Очаківський" (ВАТ "Очаківський молочний завод", Москва).

Особливо серйозною проблемою споживачі вважають недотримання терміну придатності - цей фактор відзначили 10% опитаних.

Результати дослідження дозволяють оцінити ринок сирів міста Барнаула як висококонкурентний. Переважаючі позиції займають загальнонаціональні марки. Високий споживчий попит на нові смаки дає підставу прогнозувати зміщення конкуренції між виробниками в сторону пропозиції все більш різноманітних видів даного продукту.

Фінанси

Виробництво розроблюваного продукту організовується на діючих виробничих площах ЗАТ «Барнаульський майонезний завод».

Виробництво сиру досить клопітка справа. Якщо мова йде про твердих сичужних сирах (Пошехонський, Російський і т.д.), то сама технологія виробництва містить деякі дуже незручні фактори, як то дозрівання сиру, що триває до 30 днів. Тобто практично готовий продукт буде знаходитися на виробництві без можливості його продажу, тому незрілий сир річ огидна і говорити про завоювання ринку якісним і смачним продуктом не доводиться.

Будь-яке прозводство, пов'язане з молоком, повинно мати власну лабораторію. У ній перевіряється якість поступаемого сировини, виявляється наявність зараженого молока (мастит), контролюються виробничі процеси (ступінь зрілості сиру, наявність / відсутність вад).

З персоналу нам потрібні: лаборант, технолог і пара-трійка робітників. Бажано, щоб навіть у робітників було відповідну освіту.

З технічного оснащення: пастеризатор, гомогенізатор, ємності для приймання молока, трубопроводи, ємності для формування сирного зерна (залежно від сорту сиру - з підігрівом або без), далі просолочная камера (басейн), преси (і форми для них), ємності для парафіну з підігрівом.

Сировина: молоко, сичуг, багато солі, парафін.

Таблиця 3 - Розрахунок норм витрат сировини в сироваріння

 Кіль-кість переробки-танного моло

 ка в сметану Вид сиру Масова частка жиру в молоці,% Час дозрівши-вання, дні Термін хране-ня, місяць Ємність сироіз-готуєте-теля Особливі умови відходу жиру в сиво-Ротко Вид упа-ковки

 10000

 11000

 12000

 13000

 14000

 15000

 16000

 17000

 18000

 19000

 20000

 3000

 Шейцарскій

 Алтайський

 Радянський

 Кубанський

 Український

 Пікантний

 Російський

 Голландський

 Ярославський

 Костромської

 Швейцарський

 Угліческій

 3,2

 3,4

 3,6

 3,3

 3,8

 3,8

 3,5

 3,4

 3,6

 3,5

 3,8

 3,5

 10

 20

 30

 10

 20

 30

 10

 20

 30

 20

 10

 20

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

 5000

 5000

 2500

 10000

 5000

 1000

 2500

 2500

 5000

 5000

 10000

 2500

 0,56

 0,58

 0,37

 0,42

 0,44

 0,45

 0,37

 0,30

 0,37

 0,28

 0,57

 0,43

 Штабель

-

 Штабель

 Тара

-

 Тара

-

 Тара

-

 Тара

-

 Тара

Таблиця 4 - Капітальні вкладення (одноразові витрати)

 Вид вкладень Вартість

 Комплект обладнання для виробництва твердих та м'яких сирів ~ 2526564 руб.

 Комплект обладнання для виробництва плавленого сиру ~ 804 654 руб.

 Будівельно-монтажні роботи ~ 32232,94 руб.

 Разом ~ 3363450,94 руб.

Для виробництва 1 тонни сиру, грубо кажучи, потрібно близько 10 тонн молока (середня вартість одного літра становить 8 рублів) - приблизно 80000 руб .; 25 кг солі (середня вартість 1 кг становить 5 рублів) - приблизно 125 руб. Також додаткові витрати будуть вироблятися на упаковку.

Інші витрати складаються з витрат на сплату заробітної плати робітникам, страхових платежів, податки, амортизаційні відрахування.

Завдання 5

Яке позиціонування державного екологічного комітету правильно і чому?

1. «Екологія - це загальносвітова проблема!»;

2. «Наш комітет уповноважений стежити за екологією»;

3. «Ми і ви разом не любимо їх - порушників екології»;

4. «Ми сповіщаємо через пресу громадськість про всі порушення»;

5. «Ми стежимо за екологією і строго караємо всіх порушників!»

З представлених гасел, на мій погляд, найбільш правильне позиціонування державного екологічного комітету: «Екологія - це загальносвітова проблема!», Тому як проблеми екології - це загальносвітові проблеми, які вимагають негайного розгляду на рівні урядів. Людство занадто повільно підходить до розуміння масштабів небезпеки, яку створює легковажне ставлення до навколишнього середовища. Тим часом рішення таких грізних глобальних проблем, як екологічні, вимагає невідкладних спільних зусиль міжнародних організацій, держав, регіонів, громадськості. Екологія великих міст світу знаходиться на критичній стадії, коли саме існування людини в місті буде під великим питанням. На даний момент в Росії тільки починають усвідомлювати загрозу постійного погіршення екологічного середовища. Людина сьогодні забув про те, що світ природи вимагає трепетного і розумного відносини і використання.

Однією з найважливіших проблем сучасності для людства стала екологічна проблема у зв'язку з цим екологічний комітет повинен використовувати запропонований слоган для свого позиціонування.

Завдання 6

У США законодавчо заборонені запевнення типу «Наша фірма - найкраща». Обходячи це обмеження, співробітники найбільшої компанії з прокату автомобілів носять значки з написом: «Ми в своєму бізнесі - другі, а тому намагаємося для Вас»

Завдання 7

Як відомо, торговий бум для виробляють іграшки компаній припадає на різдвяні свята. Їх проблема полягає в тому, що наступні два місяці в торгівлі іграшками відзначається виражений спад. Люди вже витратили суму, призначену для покупки подарунків, і стійко опираються благань своїх дітей про придбання нових іграшок. Таким чином, виробникам іграшок необхідно домогтися високого рівня продажів під час різдвяного сезону і в той же самий час забезпечити достатній попит на іграшки протягом наступних місяців.

Виробники знайшли оригінальне рішення, яке не потребує збільшення видатків на рекламу. Це рішення засноване на розумінні могутньої тяги споживачів до послідовності. Вони починають перед Різдвом активно рекламувати по телебаченню певні іграшки. Діти, природно, хочуть отримати те, що вони бачать, і вивуджують у батьків обіцянки подарувати їм ці іграшки на Різдво. Ось тут-то і вступає в дію оригінальний план компаній: вони поставляють в магазини недостатня кількість іграшок, обіцяних батьками своїм дітям. Більшість батьків виявляють, що потрібні їм іграшки розпродані, і вимушено замінюють їх іншими рівноцінними подарунками. Звичайно, виробники іграшок забезпечують безперебійне постачання магазинів безліччю різних замінників. Потім, після Різдва, компанії знову починають нав'язливо рекламувати ті, «особливі» іграшки. Це змушує дітей бажати обіцяних іграшок особливо сильно. Вони починають бігати за своїми батьками, хнича: «Ви обіцяли, ви обіцяли», - і дорослим доводиться згнітивши серце йти в магазин, щоб не порушити дане ними слово. В результаті цього принципу послідовності продаж і застосованої на основі його маркетингової стратегії в наступні два місяці продажі падають досить незначно, а сумарна кількість проданих іграшок значно вище.

Завдання 8

«Найбільший продавець машин» - Джо Гірард (його ім'я увійшло в книгу рекордів Гіннеса, де він і був так названий) стверджував: «Знайдіть продавця, який би подобався покупцям, встановіть прийнятну ціну - і ви будете постійно укладати вигідні угоди». Але існує деяка неясність. Незрозуміло, чому Гірард подобався покупцям більше, ніж інші торговці, які теж пропонували відповідну ціну. Що робив Гірар для того, щоб викликати більшу відповідь прихильність покупців, ніж це вдавалося іншим продавцям автомашин.

Секрет його успіху на перший погляд унікальний. Більшу половину свого робочого часу Джо Гірард займався тим, що надписував і відправляв листівки. Більш ніж 13 тис. Колишніх клієнтів отримували по листівці щомісяця. Вітальна тема постійно змінювалася («З днем ??народження», «З Новим роком», «З Днем святого Валентина» і т. Д.), Але написаний від руки або надрукований текст не змінювався ніколи: «Мені подобаєтеся Ви і Ваш стиль життя» - і підпис. Титулу «найбільший продавець машин» він зобов'язаний одному - єдиному маніпулятивного прийому.

бостонська матриця маркетинг

Література

1. Березін І.С. Маркетинг та дослідження ринку. - М .: Російська Ділова Література, 2006. - 416 с.

2. Мак-Доналд М. Стратегічне планування маркетингу. - СПб .: Питер, 2000. - 320 с.

3. Портер М. Конкруенція. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2008.- 564с.

4. Тузовская С.А. Маркетинг: Навчальний посібник. - Барнаул: Видавництво АлтГТУ, 2006. - 193 с.

5. Фатхутдінов Р.А. Стратегічний маркетинг: Підручник для вузів. - 3-е изд. -СПб .: Питер, 2003. - 347 с.

6. Федорець М.Н. Аналіз споживача як необхідна складова успішної роботи на ринку // Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії. - 2007. - № 1. - С. 16 - 23.

7. Чалдини Р. Психологія впливу. - СПб .: Видавництво «Пітер», 1999. - 272 с.

8. Васильєва Р.А. Виробничий облік: Навчальний посібник для спеціальності «Технологія молока і молочних продуктів». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2006. - 46 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com