На головну

 Просування на ринок нового приладу для вимірювання вібрацій "Атлант-8" - Маркетинг

1. Резюме

Об'єктом бізнесу, який планується просувати на ринок, є прилад для вимірювання вібрацій «Атлант-8».

Даний прилад дозволяє здійснювати вимірювання рівня вібрацій, з метою оцінки можливості експлуатації обладнання, а так само проводити складні дослідження та діагностики, вести статистику.

Потенційними споживачами «Атланта-8» є технічні підприємства, заводи, комбінати продуктів харчування.

Пріоритети, якими керується користувач при покупці: універсальність, технологічна простота конструкції, наочність і зручність у використанні, можливість суміщення декількох функції одночасно.

Фактори, що впливають на розширення ринку: залучення нових покупців шляхом активного просування продукції на ринки суміжних регіонів.

Заходи по підвищенню конкурентоспроможності: передбачається можливість адаптації товару до запитів споживача, що включає внесення деяких доповнень за бажанням споживача.

Цінова політика передбачає зниження ціни при розширенні ринку збуту.

Продукцію передбачається просувати на ринок за допомогою прямого контакту зі споживачами (прямий маркетинг). Передбачається розповсюдження рекламних буклетів в підприємства потенційних споживачів, а також рекламних банерів в мережі Інтернет.

Необхідна сума капіталовкладень - 536353руб.

Запас фінансової міцності (ЗПФ) дорівнює 1092351 крб.

Коефіцієнт ЗПФ дорівнює 78%, що означає, що розробка приладу для вимірювання вібрації «Атлант-8» має високий ступінь фінансової стійкості.

2. Характеристика приладу для вимірювання вібрацій «Атлант-8» з позиції маркетингу

Сучасні технології вимагають безперервного контролю за багатьма параметрами технологічного процесу і контролю стану обладнання. Одними з найважливіших є параметри механічного руху, зокрема параметри періодичних переміщень досліджуваного об'єкта в просторі (вібрації).

Область застосування даного приладу в самих різних областях: у напівпровідниковій електроніці (контроль вібрації установок для вирощування кристалів), в мікроелектроніці (вібрація установок фотолітографії), в машинобудуванні (вібрація верстатів і биття деталей), в автомобільній промисловості (контроль вібрації окремих вузлів автомобілів і всього автомобіля в цілому), на залізничному транспорті (датчики наближення поїзда), в енергетиці (контроль вібрації лопаток газових турбін), в авіабудуванні (контроль биття турбін) і т.д.

Переваги даного приладу очевидні: універсальність, можливість внесення змін практично на будь-якому етапі роботи, можливість адаптації до конкретного технологічного підприємству.

Оскільки зараз особлива увага приділяється підвищенню якості продуктивності та застосуванню прогресивних технологій, то можна вважати, що пропонований прилад для вимірювання вібрацій буде користуватися попитом.

3. Дослідження та аналіз ринку

Орієнтовний обсяг продажів приладу для вимірювання вібрації «Атлант-8» представлено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Орієнтовна сегментація ринку збуту «Атлант-8»

 Сегменти ринку Плановані обсяги продажів по роках (шт)

 2011 2012 2013

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. I півріччя II півріччя Всього

 1.Ростовская область

 2.Северо-Кавказький округ

 3.Центральний ФО

2

5

6

3

6

7

4

7

6

4

7

7

9

 15

 13

9

 14

 16

 18

 28

 30

 Разом 13 16 17 18 37 39 76

Можливі фактори успіху: новий для ринку продукт, можливість внесення деяких доповнень до програми з плином часу, а також за бажанням споживача.

Пріоритети, якими керується користувач при покупці:

· Зручність представлення матеріалу, наочність і скорочення часу доступу до інформації;

· «Атлант-8» розроблений за стандартами РФ, що не вимагає ніяких додаткових технічних впроваджень.

Продукцію реалізують безпосередньо розробники, які працюють напряму з покупцями.

Фактори, що впливають на розширення ринку:

· Залучення нових підприємств, шляхом поширення продукції в суміжних регіонах за допомогою реклами;

· Надання додаткових послуг, таких як доставка, установка і плановий технічний огляд.

4. План маркетингових дій

Товарна політика

Товарна політика передбачає заходи з підвищення конкурентоспроможності виробленого приладу, насамперед щодо поліпшення якісних характеристик, що відповідають запитам кінцевих споживачів.

Нами пропонується можливість адаптації товару до запитів споживача, що включає можливість внесення деяких доповнень за бажанням споживача.

Цінова політика

Цінова політика передбачає:

· Застосування гнучких систем знижок оптовим клієнтам;

· Зниження ціни при розширенні ринку збуту.

Збутова політика

Продукцію реалізує безпосередньо розробник, який працюють напряму з покупцями.

Передбачається розповсюдження рекламних буклетів та рекламних банерів в мережі Інтернет. А також інформування та проведення консультацій розробником.

Сервісне обслуговування

Організація післяпродажного сервісу який передбачає комплекс робіт з гарантійного і післягарантійного обслуговування (діагностика, налагодження приладу, ремонт, постачання запасних частин та ін.)

5. Виробничий план

Для виготовлення системи використовується наявне обладнання.

Розрахунок витрат:

Потреба в комплектуючих у розрахунку на один примірник наведена в таблиці 2. Потреба в персоналі та коштах на оплату праці наведена в таблиці 3.

Таблиця 2 - Потреба в комплектуючих у розрахунку на один примірник

 Найменування елемента Тип або номінал Ціна за одиницю, руб. Кількість Сума, руб.

 Резистор

 МЛТ-0,125

 C2-36

 0,3

 0,7

 37

 97

 11,1

 67,9

 Конденсатор

 EHR-35В-22

 К10-17б

 15

5

 43

 24

 645

 120

 Діод КД522Б 10 30 березня

 Транзистор КТ303Д 17 лютого 34

 Стабілітрон КС172 3 2 6

 DIP-перемикач КС172 70 2 червня

 Резонатор кварцовий HC-49U 25 1 вересня

 Мікропроцесор

 PIC18F452 - 500 1500

 Мікросхема CD4017BCN - 350 березня 1050

 Блок перетворювача - 3000 1 400

 Тороїдальний трансформатор - 1500 1 1500

 Корпус - 2000 1 2000

 Металлорукав - 1000 1 1000

 Упаковка - 250 1250

 Припій ПОС-61 - 40 0,5 20

 Флюс КЕ - 3 0,3 0,9

 Разом 10260

Таблиця 3 - Потреба в персоналі та оплаті праці

 Категорія персоналу Чисельність, людина. Оплата праці за 1 годину, руб. Необхідний час на випуск Сумарна заробітна плата, руб.

 Інженер-електронник 30 січня 4120

 Монтажник РЕА 20 січня 6120

 Разом 50 10 240

У таблиці 4 представлена ??калькуляція собівартості «Атлант-8»

Таблиця 4 - Калькуляція собівартості

 Показники Формула розрахунку Сума, руб.

 Матеріальні витрати М Про

 М Про 10260

 Основна заробітна плата З Про

 З Про 240

 Додаткова зар. плата Д Про

 Д О = 20% від З Про 48

 Внески до державних позабюджетних фондів соціального призначення (ЄСП)

 ЄСП = 26% від (З О + Д О) 74

 Загальновиробничі витрати Р опр

 Р опр = 150% від З Про 360

 Загальногосподарські витрати Р ох

 Р ох = 400% від З Про 960

 Виробнича собівартість Спроізв Спроізв = Мо + Зо + До + ЄСП + Ропр + Рох 11942

 Комерційні витрати

 До ОММ = 2-5% від З произв 447

 Повна собівартість З П

 З П = С вироб + Ком

 12390

Для визначення ціни розраховується плановий прибуток.

Припустимо, що буде забезпечена рентабельність Р = 25%, тоді прибуток складе:

П = С - (Р / 100)

П = 3097 руб.

Визначається оптова ціна пристрою за формулою:

Цо = С + П

Цо = 15488 руб.

Вільна відпускна ціна (ціна продажу) визначається за формулою:

Цпр = Цо + ПДВ,

де ПДВ - податок на додану вартість, ПДВ = 18% від Цо

Цпр = 18276 руб.

Приймемо ціну продажу рівній Цпр = 18276 руб.

Витрати на виробництво та реалізацію системи в калькуляційної розрізі представлені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Витрати на виробництво і реалізацію в калькуляційної розрізі

 Статті витрат 2011р. 2012р. 2013р.

 1 п \ г. 2 п \ г. 1 п \ г. 2 п \ г. рік

 Обсяг продажів, шт. 29 35 37 39 76

 Матеріальні витрати М О,

 тис. руб. 297,54 359,1 379,62 400,14 779,76

 Основна заробітна плата З О, тис. Руб. 6,96 8,4 8,88 9,36 18,24

 Додаткова заробітна плата Д О, тис. Руб. 1,392 1,680 1,776 1,872 3,648

 Внески до державних позабюджетних фондів соціального призначення (26%), руб. 2,171 2,620 2,77 2,92 5,69

 Загальновиробничі витрати Р опр, тис. Руб. 10,44 12,6 13,32 14,04 27,36

 Загальногосподарські витрати Р ох, тис. Руб. 27,84 33,6 35,52 37,44 72,96

 Комерційні витрати, тис. Руб. 10,39 12,54 13,256 13,973 27,229

 Повна собівартість З П, тис. Руб. 359310 433650 458430 483210 941640

 Прибуток, тис. Руб. 89,827 108,412 114,607 120,802 240,529

 Обсяг продажів за оптовою ціною, тис. Руб. 530,004 639,660 676,212 712,764 138,8976

Витрати на виробництво «Атлант-8» складаються з суми витрат на технологічну підготовку виробництва, проведення маркетингу і неврахованих витрат. Розміри необхідних капітальних вкладень наведені в таблиці 6.

Таблиця 6 - Потреба в капітальних вкладеннях, руб.

 Показники 2011 2012 2013

 Витрати на технологічну підготовку виробництва 5% від Qпр, руб. 49204 - -

 Витрати на маркетинг 10% від Qпр, руб. 98409 116860 120264

 Поповнення оборотних коштів 10% від М, тис. Руб. 65664 77976 77976

 Загальна потреба в кап. вкладеннях, руб. 536353

Таким чином, загальна потреба в капіталовкладеннях для реалізації проекту становить 536353 крб.

6. Потенційні ризики

ринок збут конкурентоспроможність товар

Слід враховувати наступні види ризиків: виробничі, комерційні, пов'язані з форс-мажорними обставинами.

Виробничі ризики пов'язані з різними порушеннями у виробничому процесі. Це може бути: відключення світла, вихід з ладу оргтехніки та ін.

Щоб уникнути виробничих ризиків створюється система безпеки, що включає в себе:

· Створення резервних копій всіх наявних документів,

· Встановлення джерела безперебійного живлення, і стабілізаторів напруги.

Комерційні ризики пов'язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів і місткості ринків, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів).

Заходами зниження комерційних ризиків можуть бути:

· Відповідна цінова політика;

· Утворення мережі сервісного обслуговування;

· Реклама.

Ризики, пов'язані з форс - мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбаченими обставинами (від зміни політичного курсу країни до страйків і землетрусів).

Мірою щодо їх зниження є робота з достатнім запасом фінансової міцності.

Для зниження загального впливу ризиків на ефективність роботи необхідно передбачити комерційне страхування по діючих систем (страхування майна, транспортних перевезень, ризиків закладених в комерційних контрактах на які укладаються угоди, перестрахування та ін.).

7. Фінансовий план

Фінансовий план містить обґрунтування економічної ефективності витрат, зроблених у зв'язку з розробкою та реалізацією «Атлант-8».

Передбачувані доходи від продажів визначаються за формулою:

Q = Цпр - N,

де: N - обсяг продажів за періодами, шт.,

Цпр - оптова ціна.

Отримуємо таблицю доходів і витрат, в результаті визначена чистий прибуток за періодами (таблиця 7).

Таблиця 7 - Доходи і витрати по випуску продукції, руб.

 Показники 2011 2012 2013

 1 п \ г 2 п \ г 1 п / р 2 п / г рік

 1. Обсяг продажів

 (Q ПР = Ц ПР - N), тис. Руб. 530004 639660 676212 712764 1388976

 2. Собівартість

 випуску продукції (С = С П - N), тис. руб. 359310 433650 458430 483210 941640

 3. Прибуток

 від реалізації продукції

 (П = Q ПР -С), тис. Руб. 170694 206010 217782 229554 447336

 4.Налог на

 прибуток Н ПР

 (20% від П), тис. Руб. 34138 41202 43556 45910 89467

 5.Чістая прибуток

 (П Ч = П-Н ПР), тис. Руб. 136556 164808 174226 183644 357869

 6. Планований

 випуск продукції, шт. (N) (довідково) 29 35 37 39 76

У таблиці 8 представлений розрахунок можливості погашення капітальних вкладень.

Таблиця 8 - Розрахунок можливості погашення капітальних вкладень, руб.

 Показники 2011 2012 2013 р.2 п / г

 1 п / р 2 п / г 1 п / р 2 п / г

 Сума капітальних вкладень, руб. 536353 - - - -

 Очікуваний чистий прибуток, руб. 136556 164808 174226 183644 357869

 Дисконтована чистий прибуток, руб. 130053 156960 171353 176538 334657

 Непогашений залишок кредиту на кінець періоду, руб. 406300 249340 77987 - -

 Залишок чистого прибутку на кінець періоду, руб. - - - 98551 433208

Формула розрахунку коефіцієнта дисконтування, з урахуванням очікуваної інфляції (Е = 18%):

Таким чином, з таблиці 8 видно, що повернення капітальних вкладень повинен відбутися в 2012 році, після чого можлива капіталізація прибутку.

Розрахунок обсягу беззбитковості на 2011 рік.

Для визначення обсягу беззбитковості розраховуються фіксовані (постійні) і змінні витрати.

Змінні витрати (V) в розрахунку на рік визначають прямим рахунком на одиницю продукції, до них умовно можна віднести: матеріальні витрати, заробітну плату, єдиний соціальний податок.

= 676 791 руб.

Постійні витрати (W) визначають в цілому на обсяг випуску продукції за розрахунковий період. До постійних витрат умовно відносяться: загальновиробничі, загальногосподарські та комерційні витрати.

107410 руб.

Розрахунок обсягу беззбитковості проводиться за такою формулою:

249790 руб.,

де kпер- питома вага змінних витрат в обсязі продажів.

57%

22 шт.

Запас фінансової міцності розраховується за формулою:

919874 руб.

Коефіцієнт запасу фінансової міцності КЗФПопределяется відношенням величини запасу фінансової міцності до обсягу продажів. Він характеризує ступінь фінансової стійкості, рекомендована нижня межа - 30% до обсягу продажів:

78%

Розрахунок обсягу беззбитковості на 2013 рік.

Змінні витрати (V) в розрахунку на рік:

= 803 690 руб.

Постійні витрати (W) визначають в цілому на обсяг випуску продукції за розрахунковий період.

127549 руб.

Розрахунок обсягу беззбитковості проводиться за такою формулою:

296625 руб.,

де kпер- питома вага змінних витрат в обсязі продажів.

57%

26 шт.

Запас фінансової міцності розраховується за формулою:

1092351 руб.

Коефіцієнт запасу фінансової міцності КЗФПопределяется відношенням величини запасу фінансової міцності до обсягу продажів. Він характеризує ступінь фінансової стійкості, рекомендована нижня межа - 30% до обсягу продажів:

78%

Результати розрахунків зведені в таблицю 9.

Таблиця 9 - Розрахунок беззбитковості

 Показники Од. вимірювання 2011 2013

 1. Обсяг продажів руб. 1169664 1388976

 2. Змінні витрати руб. 676791 803690

 3. Постійні витрати руб. 107410 127549

 4. Питома вага змінних витрат в обсязі продажів% 57 57

 5.Об'ем беззбитковості (поріг рентабельності) руб. 249790 296625

 6. Обсяг беззбитковості шт. 22 26

 7. Запас фінансової міцності руб. 919874 1092351

 8. Коефіцієнт запасу фінансової міцності% 78 78

Обсяг беззбитковості на 2011 рік становить 249 790 рублів. Запас фінансової міцності в 2011 році становить 919 874 руб., Коефіцієнт запасу фінансової міцності дорівнює 78% при нормативі 30%, що свідчить про достатньої фінансової стійкості проекту.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com