На головну    

Формування допрофесійної компетенції учнів для вступу до фізкультурний вуз - Фізкультура і спорт

(на основі курсу "основи безпеки життєдіяльності")

Є.Ю. Галіченко

Сибірський державний університет фізичної культури і спорту, Омськ

Завданням нашого дослідження було виявлення рівня підготовленості учнів з предмета "Забезпечення безпеки життєдіяльності" (ОБЖ) у загальноосвітніх установах. Головними завданнями освіти на цьому ступені є: формування основ допрофесійної компетентності в даній предметній області; формування світогляду безпечного способу життя і ризик-мислення; забезпечення наступності між загальним і професійною освітою, тим самим сприяючи самовизначенню учнів у цій галузі.

Для виявлення рівня знань і вмінь учнів в області безпеки життєдіяльності нами були протестовані школярі середніх (8-9-х), а також старших (10-11-х) класів. Були використані тестові завдання, що включають питання по трьох основних розділів курсу, що відповідають вимогам якості знань на середній і старшій щаблях по курсу ОБЖ.

В результаті обробки отриманих даних в 8- 9-х класах середній бал склав 3, 8 (n - відповідно 95 і101), що говорить про низький рівень оволодіння знаннями про причини і характер надзвичайних ситуацій соціального, техногенного, природного характеру і правил поведінки в них, а також відсутності сформованості навичок надання першої долікарської допомоги. Такі низькі результати пов'язані насамперед з тим, що вивчення ОБЖ є обов'язковим лише в старшій школі, навчання ж в середній ланці здійснюється на межпредметном рівні в курсі вивчення "біології", "географії", "хімії", "фізики". Систематичного контролю за засвоєнням тем не ведеться, що призводить до відсутності зворотного зв'язку, зниження пізнавальної активності, інтересу до досліджуваних тем з боку учнів, зниженню навчальної мотивації до предмета.

Результати тестування 10-х класів виявили, що рівень теоретичних знань і оволодіння практичними навичками також відповідають низькому рівню, середній бал в паралелі склав 3, 4 (n = 144). Середній рівень набутих знань і умінь показали учні 11-х класів (середня оцінка склала 4, 1, n = 92).

Дані, отримані в ході педагогічної діагностики, підтверди чи є необхідність впровадження в навчальний процес додаткових форм здобуття знань, що сприяють формуванню основ допрофесійної компетенції з ОБЖ в 8-9-х класах. З цією метою був розроблений і впроваджений у навчальний процес факультативний курс, зміст і форма організації якого спрямовані на розширення знань в системі "людина-середовище проживання", формування практичних навичок у конкретній предметній області, для подальшого самовизначення учнів. Курс розрахований на 34 год (по 1 ч в тиждень) з застосуванням різноманітних форм і методів організації навчального процесу: лекцій, практичних занять, екскурсій; з використанням ділових ігор, методу аналізу проблемних ситуацій, імітаційних вправ. Показником ефективності курсу є підвищення якості знань в області ОБЖ, пізнавального інтересу та мотивації до предмета.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http: / /lib.sportedu.ru

© 8ref.com - українські реферати