На головну    

 Технічна експлуатація автотранспортних засобів - Транспорт

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТВЕРСЬКА ДЕРЖАВНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Трактори і автомобілі»

Курсова робота

На тему

«Технічна експлуатація автотранспортних засобів»

Виконав

студент гр-І 41 Башилов А.А

Прийняв: к.т.н., доцент

Горбатенков А.І.

ТВЕРЬ 2007р.

Введення

Основною метою даної курсової роботи з технічної експлуатації автотранспортних засобів є прищеплення стійких навичок практичного застосування теоретичних знань в галузі планування, проведення робіт з технічного обслуговування та діагностування в умовах автотранспортних підприємств, парків сільськогосподарських підприємств, а також станцій технічного обслуговування.

Об'єктом курсової роботи є умовне господарство.

Основним завданням автотранспорту є повне і своєчасне задоволення економіки країни і населення в перевезеннях.

Технічна експлуатація є найважливішою системою АТ. ТЕА реалізує потенційну можливість здійснення транспортного процесу.

ТЕА як наука визначає шляхи та методи найбільшої ефективності управління технічним станом автопарку з метою забезпечення регулярності та безпеки перевезень при повній реалізації технічних можливостей конструкції і рівнем надійності а / м, а також оптимізація матеріальних і трудових витрат.

Основними завданнями технічної експлуатації є:

Реалізація потенційних властивостей автомобіля, закладених при його створенні

· Зниження витрат на утримання автомобіля і підтримання його працездатності

· Збільшення продуктивності автомобіля за рахунок зменшення простоїв у несправному стані

Шляхи вирішення завдань:

· Зміна закономірностей зміни технічного стану а / м

· Розробка і застосування науково обґрунтованих методів підтримки а / м в працездатному стані

· Повсюдне застосування планово-запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту та її вдосконалення

· Організація матеріально-технологічного постачання і зберігання рухомого складу

1. Аналіз природно-виробничих умов експлуатації автотранспортних засобів підприємства

1.1. Характеристика дорожніх і природно-кліматичних умов

Дати характеристику дорожньому покриттю, умовам руху, типу рельєфу місцевості та природно-кліматичного району. А також визначити категорії умови експлуатації відповідно до вихідними даними.

Вихідні дані

Дорожні умови: дегтебетон (при відстанях перевезень більше 20 км), грунт укріплений (при відстанях перевезень до 20 км).

Природно-кліматичний район: теплий.

Тип рельєфу місцевості: горбистий.

Умови руху: за межами приміської зони.

За додатком 5 таблиці 5.1. За межами приміської зони (більше 50 км від меж міста).

Дорожні покриття:

Д3- дегтебетон, щебінь (гравій) без обробки;

Тип рельєфу місцевості: горбистий Р3 (понад 300 до 1000 м).

Категорія умови експлуатації - 2 (при відстанях перевезень більше 20 км)

Дорожні покриття:

Д5- грунт, укріплений або поліпшений місцевими матеріалами; Лежневим і бревенчатое покриття;

Тип рельєфу місцевості: горбистий Р3 (понад 300 до 1000 м).

Категорія умови експлуатації -4 (при відстані перевезень до 20 км).

1.2. Характеристика автопарку підприємства

Вихідні дані

Марки автомобілів: ГАЗ-САЗ-4509; ЗІЛ - 4331;

КаМаЗ - 55102.

Марка автомобіля: ГАЗ-САЗ-4509

Кількість автомобілів - 7шт;

Тип автомобіля - самоскид;

Вантажопідйомність - 4 т;

Тип і марка двигуна - ГАЗ-542.10 / Д (125 к.с.);

Нормативний витрата палива - 17 л. (На 100 км);

Нормативний пробіг автомобіля: до 1-го капітального ремонту - 200 км; до списання - 350 тис.км.

Середній пробіг автомобілів даної марки -54617км;

Пробіг на кінець вантажоперевезень:

1 -96100км;

2 -91200км;

3 -99400км;

4 -172100км1км;

5 -23000 (після КР) км;

7 -140700км;

Марка автомобіля: ЗІЛ-4331

Кількість автомобілів - 8 (шт);

Тип автомобіля - бортовий;

Вантажопідйомність - 6 т;

Тип і марка двигуна - ЗІЛ-645 / Д (185 к.с.);

Нормативний витрата палива - 25 л. (На 100 км);

Нормативний пробіг автомобіля: до 1-го капітального ремонту - 300 км; до списання - 540 тис.км.

Середній пробіг автомобілів даної марки - 55217км;

Пробіг на кінець вантажоперевезень:

8 -108200км;

9 -58700км;

10 -89700км;

11 -209700км;

13 -137900км;

14 -182000км;

Марка автомобіля: КаМаЗ-55102

Кількість автомобілів - 6 (шт);

Тип автомобіля - самоскид;

Вантажопідйомність - 7 т;

Тип і марка двигуна - КамаЗ-740.10 / Д (210 к.с.);

Нормативний витрата палива - 32 л. (На 100 км);

Нормативний пробіг автомобіля: до 1-го капітального ремонту - 300 км; до списання - 540 тис.км.

Середній пробіг автомобілів даної марки - 67050км;

Пробіг на кінець вантажоперевезень:

16 -85000км;

17 -85900км;

18 -85300км;

19 -58400км;

20 -57600км;

21 -30100км;

2. Розрахунок потрібного автопарку підприємства

2.1. Складання річного календарного плану транспортних робіт підприємства

Основою розрахунку необхідної кількості транспортних засобів для підприємства або його підрозділу є календарні плани перевезень. У разі визначення потрібної кількості транспортних засобів для с-г підприємства основою можуть бути також технологічні карти на обробіток з-х культур. Транспортні роботи підприємства, піддаються плануванню (перевезення будівельних матеріалів, готової продукції, добрив, кормів і т.д.) представляється у формі таблиці 1

Таблиця 1 План вантажоперевезень підприємства

 № Найменування транспортної роботи Обсяг роботи, ?, т Календарні терміни початку і закінчення роботи Відстань перевезення вантажу, Lпг, км

 1 Балки сталеві 3500 01.01-02.08 95

 2 Блоки дерев'яні 550 01.01-06.04 80

 3 Блоки стінові 2500 07.04-02.08 75

 4 Боби і бобові 350 19.08-29.08 8

 290 27.07-10.09 70

 5 Глина 1600 01.01-02.08 20

 6 Гравій 2100 16.06-25.07 30

 7 Земля всяка 1250 27.07-10.09 15

 8 Злаки (зерно, насіння) 1600 03.08-20.08 15

 1500 27.09-31.12 90

 9 Вапно 1250 01.01-24.08 55

 10 Камінь різний 500 07.09-01.11 15

 11 шлак 350 30.08-10.09 10

 12 Капуста свіжа всяка 260 26.09-08.10 20

 220 02.11-31.12 80

 13 Картопля свіжа 5500 20.08-20.09 15

 4500 21.09-31.12 105

 14 Цегла пористий 3400 01.01-14.06 95

 15 Комбікорм 1500 09.10-31.12 85

 16 Зерно кукурудзи 240 11.09-20.09 15

 180 01.01-09.02 70

 18 Морква 120 31.08-12.09 10

 70 12.09-14.09 90

 19 Борошно всяка 140 10.02-26.03 50

 20 Сміття різний 30 13.09-15.09 10

 21 М'ясо в тушах 35 15.08-18.08 95

 22 Гній коров'ячий 6000 01.01-25.07 45

 23 Овес 300 03.08-14.08 15

 280 04.08-24.08 10

 25 Овочі свіжі 150 01.09-17.09 15

 120 27.03-21.05 70

 26 Огірки свіжі 100 15.06-12.07 85

 27 Буряк 450 16.09-27.09 10

 28 Сіно і солома прес 220 26.07-10.08 10

 220 11.08-18.08 5

 29 Сіно і солома непресс 100 26.07-10.08 10

 100 11.08-19.08 5

 30 Силос всякий готовий 750 25.08-06.09 10

 750 03.07-24.08 5

 31 Торф і пил торф'яна 1200 21.09-31.12 30

 32 Тресту і солома лляна 250 15.09-27.09 65

 33 Добрива мінеральні 600 28.09-31.12 70

 600 07.09-31.12 10

 34 Цемент 1400 01.01-10.09 70

 35 Частини запасні 50 20.08-31.08 105

 36 Щебінь 3300 01.01-08.10 20

 37 Щити дерев'яні 400 11.09-25.09 10

 38 Яблука свіжі 100 19.08-11.09 95

 39 Отрутохімікати 4 15.06-15.06 120

 40 Яйця 25 07.09-15.09 90

 41 Ячмінь 170 03.08-14.08 15

 150 18.09-31.12 85

2.2 Розрахунок річного календарного плану транспортних робіт

Календарний план виконується у вигляді таблиці.

Графи 1-4 і 11 таблиці 1.2. заповнюються за даними таблиці 1.1.

Кількість календарних днів підраховується за календарем.

Кількість робочих днів підраховується за календарем з урахуванням всіх вихідних і святкових днів, що припадають на період, що розглядається.

Тривалість робочого дня ТРД вказується в годинах, яка не повинна перевищувати допустимі з охорони праці значення. Нормативна тривалість зміни в сільському господарстві становить 7 год, за винятком шкідливих умов роботи.

У графах 8, 9 вказується клас вантажу і відповідний коефіцієнт використання вантажопідйомності, Кг.

У графі 10 наводиться категорія умов експлуатації. Категорія умов експлуатації залежить від наступних трьох показників [2]: типу дорожнього покриття, рельєфу місцевості, місця експлуатації автомобіля.

У графі 11 указується відстань перевезення вантажу Lпг в кілометрах

Графи 12, 13, 14 заповнюються за результатами обгрунтування марочного складу вантажних автомобілів, а також причепів для виконання відповідних транспортних робіт. Вибір здійснюється для кожної окремої роботи на підставі наявних рекомендацій щодо ефективного використання транспортних засобів, а також, можливо, обмежень на використання тієї чи іншої марки автомобілів. У графі 14, після заповнення графи 23, визначаються конкретні автомобілі, які виконують дану транспортну роботу.

У графі 15 указується загальна вантажопідйомність транспортного агрегату Qa, що включає вантажопідйомність автомобіля і причепа.

У графах 16, 17 зазначаються відповідно швидкості руху транспортного агрегату з вантажем і без вантажу.

У графах 18, 19 наводяться відповідно годинна W і денна Wd продуктивності транспортних агрегатів в тоннах перевезеного вантажу, які визначаються за нормативними даними або розрахунковим шляхом [3].

У загальному випадку годинну продуктивність транспортного агрегату можна визначити за формулою

W = QA * Kг / Tц.TP

де Тц тр - тривалість транспортного циклу, ч.

Час транспортного циклу визначається як сума часу руху і часу вантажно-розвантажувальних операцій, виражених в годинах

ТЦ.ТР. = tдв + tпр

Час руху транспортного агрегату визначається за формулою

tдв = Lпг / (?e ? VT),

де ?е - коефіцієнт використання пробігу; Vт - технічна швидкість, км / год.

Оскільки найчастіше при організації перевезень вантажів змушені використовувати митників маршрути (?е = 0,5), формула (3) може прийняти такий вигляд:

tдв = 2 ? Lпг / VT,

Час навантаження і розвантаження tnp можна визначити за нормативними даними або розрахунковим шляхом [4].

tпр = tП + tР + tд

Денна продуктивність визначається наступним чином

Wд = W ? TPд

У графах 20, 21 зазначаються відповідні продуктивності в тонно-кілометрах Wткм і Wдткм, одержувані з урахуванням відстані перевезення Lпг з графи 11 у вигляді творів:

годинна продуктивність Wtkm, ткм / год,

Wткм = W ? Lпг

денна продуктивність Wдткм, ткм / день,

Wдткм = Wd ? Lпг

У графі 22 указується загальна кількість рейсів Ze, скоєних транспортним засобом для виконання транспортної роботи. Кількість рейсів визначається за формулою

Ze = ? / (Qa ? Kг)

У графі 23 розраховується потрібне кількість автомобілів для виконання кожної i-й роботи за формулою

nai = ? / (W ? tрд ? Др)

У графі 24 визначається сумарний пробіг Lni автомобілів даної марки на кожній роботі за даними граф 11, 22.

Lni = 2Lпг ? Ze

У графі 25 визначається пробіг в розрахунку на один інвентарний автомобіль даної марки за даними графи 24 відповідно до формули

LП1 = Lni / nai

де nai- інвентарна кількість автомобілів даної марки з графіка машіноіспользованія.

Наведемо наочний приклад розрахунку:

1- Робота № = 4.2;

2- Транспортна робота - Боби і бобові;

3- Обсяг робіт, Q = 290;

4- Календарні строки: 27липня - 10сентября;

5- Кількість календарних днів-49;

6 Кількість робочих днів-36;

7- Тривалість робочого дня - 7;

8- Клас вантажу-2;

9- Коефіцієнт грузоподемность-0.85;

10- Відстань вантажоперевезень-70км;

11- № автомобіля-10;

12- Вантажопідйомність-6т;

13- Швидкість з вантажем-49км / год;

14- Швидкість без вантажу-49км / год;

Розрахунок:

Годинна продуктивність: W = QA * Kг / Tц.TP, = (6 * 0,85) / 2,4 = 1,39;

ТЦ.ТР. = tдв + tпр = ((2 * 70) / 49) + (0,3 + 0,3 + 0,22) = 2,4;

Денна продуктивність: Wд = W ? TPд = 1,39 * 7 = 9,72;

Годинна продуктивність: Wткм = W ? Lпг = 1,39 * 70 = 97,17;

Денна продуктивність: Wдткм = Wd ? Lпг = 70 * 9,72 = 680,22;

Кількість рейсів: Ze = ? / (Qa ? Kг) = 290 / (6 * 0,85) = 56,8.

Приймаються = 57рейсов;

Необхідну кількість автомобілів: nai =

? / (W ? tрд ? Др) = 290 / (1,39 * 7 * 31) = 0,96. Приймаються = 1автомобіль;

Загальний пробіг автомобілів: Lni = 2Lпг ? Ze = 2 * 70 * 57 = 7980км;

Пробіг на 1 автомобіль: LП1 = Lni / nai = 7980/1 = 7980км;

2.3 Побудова графіків машіноіспользованія

Графік машіноіспользованія будується для кожної обраної марки вантажного автомобіля

По горизонтальній осі відкладаємо календарний час в місяцях від січня до грудня, розділених на п'ятиденки. Для кожної операції по осі абсцис відкладаємо календарний час виконання роботи Дк відповідно до граф 4, 5 таблиці 2.2.

По осі ординат відкладаємо потрібне кількість вантажних автомобілів nai- для виконання кожної i-й роботи з графи 23. Також слід вказувати номер виконаної роботи з графи 1 таблиці 1.2.

Коригування графіка здійснюється наступними способами: зміна календарних термінів виконання робіт і тривалості робочого дня в допустимих межах; перерозподіл транспортних робіт між різними марками автомобілів; вирівнювання площ на графіках за рахунок зміни кількості автомобілів, зайнятих на одній операції в різні періоди її виконання; використанням причепів.

2.4. Визначення необхідної кількості автомобілів і вибір відсутніх автомобілів

Потрібне кількість вантажних автомобілів кожної марки паопределяется за найбільшою ординате кожного графіка машіноіспользованія після коригування. Списочное число Ncn автомобілів по маркам визначається з урахуванням простоїв автомобілів в ТО і ремонті:

Ncn = na / ?тг,

де ?тг - коефіцієнт технічної готовності (КТГ = 0,9). Кількість відсутніх автомобілів Nн розраховується помарочно:

Nн = Ncn-Nф,

де Nф - фактичне число автомобілів даної марки на підприємстві.

Розрахунок: ГАЗ - 4509

Списочное число: Ncn = na / ?тг, = 6 / 0,9 = 6,667 = 7 автомобілів;

Кількість відсутніх автомобілів: Nн = Ncn-Nф, = 7-7 = 0-зайвих машин немає;

ЗІЛ - 4331

Списочное число: Ncn = na / ?тг, = 6 / 0,9 = 6,667 = 7 автомобілів;

Кількість відсутніх автомобілів: Nн = Ncn-Nф, = 7-8 = -1 - машина зайва, віддаємо в оренду іншому господарству;

Камаз - 55102

Списочное число: Ncn = na / ?тг, = 6 / 0,9 = 6,667 = 7 автомобілів;

Кількість відсутніх автомобілів: Nн = Ncn-Nф, = 7-6 = 1 - машини не вистачає, беремо в оренду у другова господарства.

3. Визначення програми з технічного обслуговування автомобілів підприємства

3.1 Побудова графіків пробігу автомобілів

Вихідними даними для складання річного плану ТО є:

- Пробіг автомобілів на початок планованого періоду;

- Плановані пробіги на кожен автомобіль;

- Періодичність проведення видів ТО в кілометрах пробігу. Існує кілька методів планування ТО автомобілів. У курсовій роботі використовується графічний метод, що дозволяє визначити види ТО, їх кількість і терміни проведення для кожного автомобіля підприємства.

3.2. Коригування періодичності видів технічного обслуговування.

Перед побудовою план-графіка ТО автомобілів виробляємо коригування періодичності видів ТО. Попередньо на графіках пробігу автомобілів паралельно осі пробігу будуємо шкали ТО-1, ТО-2, КР за марками або групам автомобілів з однаковою періодичністю.

Відповідні номери ТО на шкалі, проставляємо на підставі нормативів пробігу для конкретного типу автомобілів, скоригованих відповідно до умов експлуатації. Коригування здійснюється за формулами

LTOi = LHTOiK1K3; Lkp = LHKPK1K2K3;

де LTOi, Lкр- періодичність i-ro виду обслуговування і КР автомобіля даної марки, км; LHTOi, LHKP- нормативна періодичність i-ro виду обслуговування і КР, км; K1- коефіцієнт коригування нормативів залежно від умов експлуатації; К2- коефіцієнт коригування нормативів залежно від модифікації рухомого складу; К3- коефіцієнт коригування нормативів залежно від природно-кліматичних умов.

Вихідні дані: Таблиця 3

 Марка машини № Пробіг

 Поч. року Кон. року ТО-1 ТО-2 К.Р.

 ГАЗ-4509 1 15000 76100 4000км 16000км 200000км

2

 230000

 30000после КР 91200

 3 50000 99400

 4 125000 172100

 5 180000 23200

 7 75000 140700

 ЗІЛ-4331 8 50000 108200 300000км

 9 0 (нов) 58700

 10 25000 89700

 11 150000 209700

 13 100000 137900

 14 130000 182100

 КАМАЗ-55102 16 0 (нов) 85000 300000км

 17 45000 130900

 18 70000 155300

 19

 350000

 50000после КР 108400

 20 150000 207600

 21 270000 300100

Розрахунок

LTOi = LHTOiK1K3 = 4000 * ((1 + 1) / 2) = 4000км. Для всіх марок автомобілів.

LTOi = LHTOiK1K3 = 16000 * ((1 + 1) / 2) = 16000км. Для всіх марок автомобілів.

Lkp = LHKPK1K2K3 = 200000 * ((1 + 1) / 2) = 200000км. Для ГАЗ-4509.

Lkp = LHKPK1K2K3 = 300000 * ((1 + 1) / 2) = 300000км. Для ЗІЛ-4331 і КАМАЗ-55102.

3.3 Побудова план-графіка технічного обслуговування

Побудова план-графіка ТО здійснюємо в такій послідовності. Від відповідних ділень для ТО - 1 і ТО - 2, а також капітального ремонту на вертикальній шкалі ТО проводимо горизонталі до перетину з кривою пробігу конкретного автомобіля даної марки. Потім від отриманих точок перетину опускаємо вертикалі до перетину з відповідними календарними шкалами ТО - 1 і ТО - 2 і ставимо умовні значки. Центр прийнятого знака відповідає календарному терміну проведення ТО даного виду.

3.4 Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування

Кількість ТО - 1 і ТО - 2 в розрахунку на n-ий автомобіль nnTО-1та ППТО-2определяем по числу відповідних знаків на календарної шкалою ТО.

Загальна кількість ТО кожного виду для автомобілів даної марки протягом j-ro місяця визначається у вигляді суми

NTOiMj = ? nnTОij

Де NTOiMj- сумарна кількість ТО i-гo виду в j-му місяці для автомобілів даної марки.

Місячне число обслуговувань NЕОс.Мjвиполняемих щодня при поверненні рухомого складу з лінії і випуск на лінію, визначається з виразу:

NЕОс.Мj = noj * Дpj

де Дpj- кількість днів роботи розглянутого рухомого складу в j-му місяці.

Місячне число обслуговувань NЕОс.Мjвиполняемих перед ТО і ТР.

NЕОс.Мj = (NТО-1.Mj + NТО-2.Mj) * 1,6

де NТО-1.Mjі NТО-2.Mj- відповідно місячна кількість ТО-1 і ТО 2;

1,6 - коефіцієнт, що враховує проведення ЕО при ТР.

Приклад розрахунку

Для ГАЗ№1;

NTOiMj = 5 ТО-1;

NTOiMj = 2 ТО-2;

NЕОс.Мj = 2 * 23 = 46

NЕОт.Мj = (NТО-1.Mj + NТО-2.Mj) * 1,6 = (2 + 5) * 1,6 = 11,2 = 12;

Таблиця 4 Програма технічного обслуговування автомобілів

 Види ТО і Р за марками ТС кол-во (шт) / трудомісткість (люд.-год)

 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 ЕОс:

 ГАЗ-4509 46 / 23,2 40 / 20,2 44 / 22,2 42 / 21,2 46 / 23,2 42 / 21,2 44 / 22,2 46 / 23,2 28 / 14,1 46 / 23 44 / 22,2 42 / 21,2

 ЗІЛ 115 / 82,8 100 / 72,0 110 / 79,2 105 / 75,6 115 / 82,8 105 / 75,6 110 / 79,2 115 / 82,8 100 / 72,0 115/82, 8110 / 79,2 105 / 75,6

 КАМАЗ-55102 138 / 111,0 120 / 96,5 132 / 106,1 126 / 101,3 138 / 111,0 126 / 101,3 132 / 106,1 138 / 111,0 118 / 94,6 92 / 74,0 88 / 70,8 84 / 67,5

 ЕОт:

 ГАЗ-4509 12 / 6,0 8 / 4,0 15 / 7,6 10 / 5,0 13 / 6,6 10 / 5,0 8 / 4,0 8 / 4,0 10 / 5,0 12 / 6,0 10 / 5,0 13 / 6,6

 ЗІЛ 10 / 7,2 12 / 8,6 12 / 8,6 12 / 8,6 12 / 8,6 10 / 7,2 10 / 7,2 7 / 5,0 13 / 9,4 10/7, 2 15 / 10,8 12 / 8,6

 КАМАЗ-55102 13 / 10,5 13 / 10,5 15 / 12,1 13 / 10,5 15 / 12,1 15 / 12,1 13 / 10,5 5 / 4,0 12 / 9,6 18 / 14,5 15 / 12,1 16 / 12,9

 ТО-1:

 ГАЗ-4509 5 / 13,2 3 / 7,9 6 / 15,8 6 / 15,8 5 / 13,2 4 / 10,6 4 / 10,6 5 / 13,2 4 / 10,6 5 / 13 4/11 7/18

 ЗІЛ 6 / 22,3 5 / 18,6 5 / 18,6 6 / 22,3 5 / 18,6 3 / 11,2 6 / 22,3 2 / 7,4 7 / 26,0 5/18, 6 5 / 18,6 7 / 26,0

 КАМАЗ-55102 7 / 19,2 5 / 13,7 5 / 13,7 6 / 16,5 6 / 16,5 6 / 16,5 5 / 13,7 3 / 8,2 4 / 11,0 9 / 24,7 4 / 11,0 7 / 19,2

 ТО-2:

 ГАЗ-4509 2 / 21,8 2 / 21,8 3 / 32,8 0 / 0,0 3 / 32,8 2 / 21,8 1 / 10,9 0 / 0,0 2/22 2/22 2 / 22 1/11

 ЗІЛ 0 / 0,0 2 / 28,8 2 / 28,8 1 / 14,4 2 / 28,8 3 / 43,2 0 / 0,0 2 / 28,8 1 / 14,4 1/14, 4 4 / 57,6 0 / 0,0

 КАМАЗ-55102 1 / 16,8 3 / 50,4 4 / 67,2 2 / 33,6 3 / 50,4 3 / 50,4 3 / 50,4 0 / 0,0 3 / 50,4 2 / 33,6 5 / 84,0 3 / 50,4

 СО

 ГАЗ-4509 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 6 / 13.08 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0/0, 0 5 / 10.9 0 / 0,0

 ЗІЛ 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 6 / 14,4 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0/0, 0 6 / 14,4 0 / 0,0

 КАМАЗ-55102 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 6 / 20,2 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 4 / 13,4 0 / 0,0

2.5 Коригування нормативів по трудомісткості технічного обслуговування

Коригування нормативних трудоемкостей щоденних і планових технічних обслуговувань проводиться за висловом

ti = ti (H) K2K5

де ti - скоригована трудомісткість i-ro виду обслуговування, люд.-год; V, - нормативна трудомісткість i-ro виду обслуговування, люд.-год;

К2, K5- коефіцієнти, що враховують відповідно модифікацію рухомого складу і число автомобілів в АТП.

Коригування питомої трудомісткості поточного ремонту проводиться:

tTP = tTP (H) K1K2K3K4K5

гдe tTP- скоригована питома трудомісткість поточного ремонту,

люд.-год / 1000 км; tTP- нормативна питома трудомісткість ТР, люд.-год / 1000 км; K1, K3, K4- коефіцієнти, що враховують відповідно категорію умов експлуатації, кліматичний район і пробіг рухомого складу з початку експлуатації.

Нормативні трудомісткості ЄВ, ТО і ТР, коефіцієнти коригування і скориговані нормативні трудомісткості ЄВ, ТО і ТР необхідно оформити у вигляді таблиці 2.4.

Приклад розрахунку: Для автомобіля ГАЗ-4509

tEOc = tEOc (H) * K2 * K5 = 0,42 * 1,00 * 1,20 = 0,50

tEOm = tEOm (H) * K2 * K5 = 0,42 * 1,00 * 1,20 = 0,50

tTO-1 = tTO-1 (H) * K2 * K5 = 2,20 * 1,00 * 1,20 = 2,64

tTO-2 = tTO-2 (H) * K2 * K5 = 9,10 * 1,00 * 1,20 = 10,92

tTP = tTP (H) * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 = 3,70 * 1,20 * 1,00 * 0,90 * 0,70 * 1,20 = 3,36

tCO = 0.2 * tTO-2 = 0.2 * 10,92 = 2,18

Таблиця 5 Коригування трудомісткості ЄВ, ТО, ТР і СО.

 Рухомий склад Вид технічного впливу Нормативні трудомісткості ЄВ, ТО (чел.ч) і ТР (чел.ч / 1000 км) Коефіцієнти коригування Скориговані значення трудомісткості ЄВ, ТО (чел.ч) і ТР (чел.ч / 1000 км)

 К1 К2 К3 К4 К5

 ГАЗ-4509

 ЄВ з 0,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,50

 ЗІЛ 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,72

 КамАЗ-55102 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,80

 ГАЗ-4509

 ЄВ т 0,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,50

 ЗІЛ 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,72

 КамАЗ-55102 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 0,80

 ГАЗ-4509 ТО-1 2,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 2,64

 ЗІЛ 3,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 3,72

 КамАЗ-55102 2,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 2,75

 ГАЗ-4509 ТО-2 9,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 10,92

 ЗІЛ 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 14,40

 КамАЗ-55102 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 16,80

 ГАЗ-4509 ТР 3,70 1,20 1,00 0,90 0,70 1,20 3,36

 ЗІЛ 3,80 1,20 1,00 0,90 0,70 1,20 3,45

 КамАЗ-55102 4,00 1,20 1,00 0,90 0,70 1,20 3,63

 ГАЗ-4509 СО 2,18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,18

 ЗІЛ 2,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,88

 КамАЗ-55102 3,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,36

2.6 Розрахунок обсягів робіт ЄВ, ТО і ТР.

Обсяг робіт ЄВ і ТО протягом заданого місяця для автомобілів кожної марки визначаємо за виразом:

ТiMj = Nimj ? ti

де Timj- обсяг робіт i-ro виду обслуговування в j-му місяці, люд.-год; Nimj-сумарна кількість обслуговуванні i-ro виду автомобілів даної марки jM місяці; ti- трудомісткість i-ro виду обслуговування, люд.-год

Обсяг робіт з ТР визначається за виразом

TTPMj = LПi ? tTP / 1000

Далі підсумовують значення трудоемкостей за видами для всіх марок транспортних засобів. Підсумовуючи трудомісткості по водах робіт в даному місяці визначають загальну трудомісткість робіт в j-му місяці. Склавши значення трудомісткості робіт по кожному місяцю отримують загальну річну трудомісткість робіт по ТО і ТР автомобілів, виходячи з якої проводиться розрахунок необхідної кількості виробничих робітників. Результати розрахунків необхідно занести в таблицю №. З метою уточнення розрахунків необхідної кількості робітників, необхідно місячні значення трудомісткості представити у вигляді гістограми і визначити найбільш навантажений місяць, для якого при необхідності провести розрахунок необхідної кількості робітників.

Приклад розрахунку: Для автомобіля ГАЗ-4509

TEOcянварь = NЕОс. Січень * tEOc = 46 * 0.50 = 23.2

TEOm. Січень = NЕОm. Січень * tEOm = 12 * 0.50 = 6

TTO-1січня = NTO-1.январь * tTO-1 = 5 * 2.64 = 13.2

TTO-2январь = NTO-2январь * tTO-2 = 2 * 10.94 = 21.8

TTPянварь = (LПянварь * tТР) / 1000 = (26540 * 3.36) /1000=89.16

TCO.январь = NCO.январь * tCO = 6 * 2.18 = 13.08

Таблиця 6 Програма поточного ремонту автомобілів

 Показники Місяці

 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 Пробіг ТС lпi по маркам, км

 ГАЗ 26540 27330 27840 27310 28120 27910 27750 26900 26490 26410 28300 27300

 ЗІЛ 27730 27860 27210 27620 27840 27930 27420 27210 27110 27540 27980 27850

 КАМАЗ 33620 33610 33610 33590 33570 33510 33490 33500 33480 33520 33300 33500

 Трудомісткість ТР, люд.-год:

 ГАЗ 89,17 91,82 93,54 91,76 94,48 93,78 93,24 90,38 89,0 88,73 95,09 91,73

 ЗІЛ 95,67 96,12 93,87 95,29 96,10 96,36 94,60 93,87 93,53 95,01 96,53 96,08

 КАМАЗ 122,04 122,00 122,00 121,93 121,85 121,64 121,57 121,61 121,53 121,67 120,90 121,61

Таблиця 7 Обсяг робіт з ТО і ТР автомобілів

 Трудомісткість робіт за видами, люд.-год. Місяці

 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 ЕОс 216,9 188,6 207,5 198,1 216,9 198,1 207,5 216,9 181,0 180,0 172,1 164,3

 ЕОт 23,7 23,1 28,3 24,1 27,3 24,3 21,7 13,1 24,0 27,7 27,9 28,1

 ТО-1 54,8 40,3 48,2 54,6 48,3 38,2 46,6 28,9 47,6 56,5 40,2 63,8

 ТО-2 38,6 101,0 128,8 48,0 112,0 115,4 61,3 28,8 86,6 69,8 163,4 61,3

 СО 0 0 0 47.68 0 0 0 0 0 38.7 0 0

 ТР 306,88 309,94 309,41 308,98 312,43 311,28 308,41 305,86 304,06 305,41 313,29 309,42

 Загальна трудомісткість, люд.-год. 640,88 662,94 722,21 672,68 716,93 687,28 654,51 593,56 643,26 667,21 716,89 629,92

 Разом за рік: ТiГ = 8005,27

2.7 Визначення чисельності виробничих робітників

Технологічно необхідний (явочное) число робочих Рті штатний Ршопределяются за виразами

PT = Tir / Фt = 8005,27 / 1890 = 4,23?5 (ч)

РШ = ТiГ / Фш = 8005,27 / 1596 = 5,1?6 (ч)

де Tir- річний обсяг робіт по зоні ЄВ, ТО, ТР чи ділянці, люд.-год; ФТ- річний фонд часу технологічно необхідного робочого при однозмінній роботі, год; Фш- річний фонд часу штатного робітника, ч

Річний фонд часу технологічно необхідного робочого при однозмінній роботі визначається наступним чином

ФТ = 7 (Дк-Дв-Дп) = 7 ? 270 = 1890

де 7 - тривалість зміни, ч., Дк, Дв, Дп - відповідно кількість календарних днів у році, кількість вихідних днів у році, кількість святкових днів у році.

Річний фонд часу штатного робітника визначається так

Фш = Фт -7 ? (Дот + Дуп) = 1890-7 ? (28 + 14) = 1596

де Дот, Дуп - відповідно кількість днів відпустки, число днів невиходу на роботу з поважних причин.

Технічне обслуговування автомобілів

3. Матеріально-технічне забезпечення автотранспортних засобів

3.1 Нормування витрати палива

а) Бортові вантажні автомобілі, тягачі.

Нормативне значення витрати палива визначається за наступним співвідношенням

QН = 0,01 * (НSап * S + Hw * W) * (1 ± 0,01D)

де Qн - нормативна витрата палива, л або м3; НSАП = Нs + hд ? GПР- норма витрати палива на пробіг автопоїзда, л / 100 км або м / 100 км; НД- норма витрати палива на додаткову масу причепа або напівпричепа, л / 100 т-км або м3 / 100 т-км; Hs - базова норма витрати палива на пробіг автомобіля (тягача), л / 100 км або м3 / 100 км; S - пробіг автомобіля або автопоїзда, км; Hw- норма витрати палива на транспортну роботу, л / 100 т-км або м3 / 100 т-км; W = Gгр ? SГР- обсяг транспортної роботи, т-км; Gгр-маса вантажу, т; SГР- пробіг з вантажем; GПР- власна маса причепа або напівпричепа, т; D - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження) до норми,%.

б) Самоскиди.

Qн = 0,01 Hsапс ? S (1 ± 0,01 D) + Hz * Z

де Hsаnc = Hs + Hw (Gпр + 0,5q) - норма витрати палива самосвального автопоїзда, л / 100 км; Hw - норма витрати палива па транспортну роботу і додаткову масу причепа або напівпричепа Gпр, л / 100 т-км (або м3 / 100 т-км); Hz -додаткова норма витрати палива на кожну їздку з вантажем за зміну незалежно від типу двигуна і вантажопідйомності: бензин, дизельне паливо, скраплений газ - 0,25 л, природний газ -0,25 m3; q -Вантажопідйомність причепа, т; z - кількість поїздок з вантажем за зміну.

Проводимо розрахунки необхідної кількості палива на річний обсяг транспортних робіт. Витрата палива визначається за типами і марками автомобілів.

Приклад розрахунку:

а) Бортові вантажні автомобілі тягачі (ЗІЛ-4331):

QН = 0,01 * (НSап * S + Hw * W) * (1 ± 0,01D) = 0,01 * (25 * 331300 + 2 * 1455880) * * (1 + -0,01 * 4,2 ) = 116644 л;

W=70*290+30*2100+15*1250+90*1500+20*260+95*3400+85*1500+90*70+5*220+10*100+65*250+70*1400+20*3300+10*400+120*4=1455880(т*км);

б) 1. Возідла (ГАЗ-4509):

Qн = 0,01Hsапс ? S (1 ± 0,01D) + Hz * Z = 0,01 * 17 * 327700 * (1 + 0,01 * 4,2) + 0,25 * * 3800 = 64655 л;

Z=230+625+103+400+313+148+88+65+71+53+36+35+8+11+89+83+36+30+113+221+221+500+150+150+13+8=3800(рейсов);

S = 61100 + 61200 + 49400 + 47100 + 43200 + 65700 = 327700 (км);

2. (КАМАЗ-55102):

Qн = 0,01 * 32 * 402300 * (1 + 0,01 * 4,2) + 0,25 * 3492 = 124979 л;

Таблиця 8 Потрібне кількість палива за марками автомобілів

 № Тип автомобіля Марка а / м Марка палива Планований витрата палива, л

 1 Самоскид ГАЗ-4509 ДТ 64655

 2 Бортовий ЗІЛ-4331 ДТ 116644

 3 Самоскид КАМА-З55102 ДТ 124979

Річна витрата по маркам палив ??iопределяем підсумовуванням планованого витрати даної марки палива за марками автомобілів ?тi.

Таблиця 9 Річна витрата по маркам палив

 Марка палива ДТ АІ-76 Аі-92 Зріджений газ

 Кількість, л 306 278 0 0 0

Вартість палива:

ДТ = 306278 * 16,50 = 5053587 (руб).

3.2 Нормування витрати мастильних матеріалів

Норми витрати масел встановлюються для кожної марки і моделі автомобілів в літрах на 100 л загального нормативних витрат палива, а норми витрати пластичних мастил - в кілограмах на 100 л витрати палива.

Для автомобілів вітчизняного виробництва та їх модифікацій, на які відсутні індивідуальні норми витрати масел і мастил, встановлені тимчасові норми

Таблиця 10 Тимчасові норми витрат мастил

 Види і сорти масел (мастил) Тимчасова норма витрати масел НМС в літрах (мастил в кг) на 100 л витрати палива, розрахованого за нормами, для:

 Вантажних автомобілів працюють на бензині та зрідженому газі Вантажних автомобілів працюють на дизельному паливі позашляхових автомобілів-самоскидів, що працюють на дизельному паливі

 Моторні масла 2,4 3,2 5,0

 Трансмісійні масла 0,3 0,4 0,5

 Спеціальні масла 0,1 0,1 1,0

 Консистентні мастила 0,2 0,3 0,2

Потрібне річна кількість мастил ?мс залежно від планованого витрати палив по маркам ??i визначається за виразом:

?мс = НМС ? ??i (1 ± 0,01F) / 100,

де F - поправочний коефіцієнт (сумарна відносна надбавка або зниження) до норми,%.

Таблиця 11 Потрібне кількість мастил

 Види і сорти масел (мастил) Кількість масел ?мс в літрах (мастил в кг) для:

 ГАЗ-4509 ЗІЛ-4331 КАМАЗ-55102 всього

 Моторні масла 1621 3733 3999 7732

 Трансмісійні масла 259 467 500 1226

 Спеціальні масла 65117125307

 Консистентні мастила 194350375919

Приклад розрахунку: ГАЗ-4509

- Моторні масла: ?мс = НМС ? ??i (1 ± 0,01F) / 100 = (3,2 * 50655) / 100 = 1621 л;

- Трансмісійні масла: (0,4 * 64655) / 100 = 259л;

- Спеціальні масла: (0,1 * 64655) / 100 = 65 л;

- Консистентні масла: (0,3 * 64655) / 100 = 152 л;

3.3 Нормування витрати запасних частин

Нормування витрати запасних частин проводиться за номенклатурним нормам, що характерно для великих і середніх автотранспортних підприємств, автобаз агропромислових підприємств і т.д. Для умов цієї курсової роботи визначається величина оборотного фонду підприємства:

ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3 / 100

де Н - номенклатурна норма витрати деталі (кількість деталей в обмінному фонді), шт на 100 автомобілів на рік; А -кількість автомобілів даної моделі, шт; KitK2, К3-коефіцієнти, що враховують умови експлуатації, модифікацію рухомого складу та природно-кліматичні умови.

Результати розрахунку зводяться в таблицю 3.3.

Таблиця 12 Кількість оборотних агрегатів в обмінному фонді.

 № Марка / модель Двигун КПП Вісь передня Міст ведучий Рульовий механізм

 1 ГАЗ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 2 ЗІЛ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25

 3 КАМАЗ 0,4 0,4 ??0,3 0,3 0,3

Приклад розрахунку: Автомобіль ГАЗ-4509:

- Двигун: ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3 / 100 = (4 * 6 * 1,4 * 1,0 * 0,9) / 100 = 0,30;

- КПП: ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3 / 100 = (4 * 6 * 1,4 * 1,0 * 0,9) / 100 = 0,30;

- Вісь передня: ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3 / 100 = (4 * 6 * 1,4 * 1,0 * 0,9) / 100 = 0,30;

- Міст задній: ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3 / 100 = (4 * 6 * 1,4 * 1,0 * 0,9) / 100 = 0,30;

- Рул. механізм: ПЗЧ = Н ? A ? К1 ? K2 ? К3100 = (4 * 6 * 1,4 * 1,0 * 0,9) / 100 = 0,30;

4. Проектування технологічного процесу технічного обслуговування агрегатів (механізмів, систем) автомобіля

Вихідні дані:

Марка автомобіля: ІЖ-2715;

Агрегат (механізм, система): ТО-2 системи змащення;

Несправність: знижений тиск в системі мастила;

Об'єкт поточного ремонту: масляний насос;

Система мастила

Малюнок - 1: Система змащення двигуна

Система змащення призначена для забезпечення Мослі труться К.Ш.М. і часткового охолодження двигуна. Якісна робота системи подовжує роботу двигуна на 15-25% від загального пробігу. При неякісній роботі системи, відбувається підвищений знос Прущ поверхонь К.Ш.М., і двигун перегрівається.

Основні несправності системи змащення і способи їх усунення.

Знижений тиск масла:

- Робота двигуна на невідповідному рекомендованому маслі. Замінити масло відповідно до рекомендацій заводської інструкції;

- Втрата пружності пружини редукційного клапана масляного насоса або потрапляння під клапан сторонніх часток. Зняти масляний насос, розібрати і промити. Очистити клапан від сторонніх часток і задирок, при необхідності пристукнути кульку до гнізда корпусу;

- Корпус, кришка або шестерні масляного насоса зношені або мають дефекти. Відремонтувати масляний насос (див.нижче);

- Надмірний зазор між корінними і шатунними підшипниками. Розібрати двигун і виконати відповідний ремонт;

- Несправність електричного покажчика тиску масла. Перевірити і замінити несправні деталі.

Підвищений тиск масла:

- Підвищена в'язкість масла або двигун не прогрітий. Прогріти двигун. Залити масло, відповідне сезону експлуатації;

- Заїдання редукційного клапана в закритому положенні. Зняти насос, розібрати, промити і очистити клапан від сторонніх часток і задирок.

Підвищена витрата масла:

- Текти масла через нещільність в з'єднаннях. Усувається підтяжкою з'єднань і заміною зношених манжет;

- Знос або пошкодження маслоотражательних ковпачків. Замінити маслоотражательних ковпачки;

- Закоксованность поршневих кілець в канавках поршня, Усувається шляхом видалення нагару за допомогою спеціального розчину.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ МАСТИЛА (ТО-2)

Технічне обслуговування системи змащення включає проведення планових робіт, передбачених настановою з експлуатації автомобіля, і робіт, пов'язаних з підтримкою працездатності автомобіля.

ТО-2 для легкових автомобілів в середньому проводиться через кожні 15000 км пробігу.

Воно включає:

1) Перевірити герметичність ущільнень;

2) Замінити масло в картері двигуна;

3) Замінити масляний і повітряний фільтри;

4) Очистити і промити деталі вентиляції двигуна;

Перевірка рівня масла і герметичності ущільнень.

Рівень масла перевірити на холодному непрацюючому двигуні. Воно повинно знаходитися між ризиками «Мін» і «Макс» на стрижні. При необхідності долити свіже масло через заливну горловину на кришці головки циліндрів. Категорично забороняється експлуатація двигуна з рівнем масла менше нижньої мітки. Зайва кількість масла призводить до збільшеного нагарообразованию, закоксовування поршневих кілець, забризкування маслом свічок, порушення вентиляції картера і потрапляння масла в фільтруючий елемент повітроочисника.

Герметичність з'єднань і манжет на колінчастому валу перевірити візуально по наявності підтікань масла, при необхідності усунути підтікання підтяжкою з'єднань або заміною манжет з попередньою розбиранням двигуна.

Заміна масла і масляного фільтра.

Замінювати масло необхідно на добре прогрітому двигуні. Для цього вивернути зливну пробку (попередньо знявши кришку заливної горловини) і злити масло в ємність. Витримати 10 хвилин, поки масло не стече.

Зняти масляний фільтр. Фільтр відвертається від руки з додатком незначного зусилля. При виникненні труднощів при його відверненні скористатися спеціальним пристосуванням, що складається з щільно охоплює корпусу фільтра хомута і рукоятки.

При установці нового фільтра переконатися в наявності та цілісності кільця ущільнювача на фільтрі, чистоті площин фільтра і блоку циліндрів. Новий фільтр загортають тільки зусиллям руки (попередньо змастивши кільце ущільнювача маслом для двигуна), після торкання прокладки фільтра довернуть його ще на ? обороту.

Якщо при зміні масла і фільтра було виявлено, що масло дуже темне (на стрижні не є видимим ризики), треба, не знімаючи фільтра, злити масло, дати йому повністю стекти. Загорнути пробку і залити 2,5 ... 2,75л миючого масла ВНІІНПФД в двигун і дати йому попрацювати з мінімальною частотою обертання колінчастого вала 10 хв. Після цього злити миючий масло, замінити фільтр і залити 3,4 л свіжого масла відповідно до сезону. Пустити двигун, дати йому попрацювати 5 ... 10 хв і перевірити герметичність фільтра і пробки.

Очищення і промивання деталей вентиляції.

Для промивки від'єднати шланги, зняти кришку головки циліндрів і зняти з неї маслоотражатель. Промити бензином або гасом шланги і маслоотражатель, а також трубку відсмоктування картерних газів в карбюраторі. Перевірити чистоту внутрішньої поверхні шлангів і герметичність їх з'єднання в місцях затягування хомутів.

Операційно-технологічна карта ТО-2 автомобіля ІЖ-2715.

Загальна трудомісткість-18,0 чел.ч

Технологічна карта №1

Система мастила

Таблиця 13

 № п / п Найменування і зміст робіт операцій Місце виконання операцій Число точок обслуговування Трудомісткість чол. - год Прилади, інструменти, пристосування. Технічні вимоги та вказівки

 1 Перевірити герметичність системи змащення Спереду 5 0,35 Візуально Патьоки масла повинні бути відсутніми

 2 Перевірити рівень масла в системі Спереду 1 0,2 Візуально за допомогою стрижня Масло має бути між мітками «Мін» і «Макс»

 3 Заміна масла Спереду 1 0,26 Заливаємо за допомогою воронки; ключ №17. Масло має бути між мітками «Мін» і «Макс»

 4 Заміна масляного фільтра Спереду 1 0,14 Вручну Кільце ущільнювача має бути без пошкоджень і змазано; дотичні поверхні чистими

 5 Очищення і промивання деталей вентиляції В точках з'єднання 4 0,46 Компресор; посудину з бензином або гасом; ключ №10 і №12 Внутрішні і зовнішні поверхні повинні бути чистими

Разом: 1,41чел'час

Розробка схеми пошуку та усунення несправності.

Несправність - знижений тиск масла.

Узагальнені параметри технічного стану мастильної системи - тиск масла в магістралі і його температура. При справному стані двигуна тиск і температура картерной масла взаємопов'язані.

На тиск і температуру масла впливають: знос сполучень кривошипно-шатунного механізму, стан системи охолодження, теплової та навантажувальний режими двигуна, сорт застосовуваного масла.

1- робота двигуна на невідповідному рекомендованому маслі. Замінити масло відповідно до рекомендацій заводської інструкції;

2- втрата пружності пружини редукційного клапана масляного насоса або потрапляння під клапан сторонніх часток. Зняти масляний насос, розібрати і промити. Очистити клапан від сторонніх часток і задирок, при необхідності пристукнути кульку до гнізда корпусу;

3- корпус, кришка або шестерні масляного насоса зношені або мають дефекти. Відремонтувати масляний насос (див.нижче);

4- надмірний зазор між корінними і шатунними підшипниками. Розібрати двигун і виконати відповідний ремонт;

5- несправність електричного покажчика тиску масла. Перевірити і замінити несправні деталі.

Перевірка масляного насоса.

Зазвичай в умовах експлуатації не виникає необхідності в ревізії масляного насоса. Тільки при падінні тиску масла через насоса доцільно зняти і розібрати насос для перевірки стану його деталей в такій послідовності:

- Закріпити масляний насос в лещатах, простеживши за тим, щоб не пошкодити корпус;

- Відвернути шість гвинтів кріплення кришки масляного насоса і зняти кришку, провідну і відому шестерні;

- Після розбирання всі деталі насоса ретельно промити і продути стисненим повітрям;

- Ретельно оглянути кришку і корпус насоса, при наявності значного зносу деталі замінити;

- Оглянути провідну і відому шестерні, при наявності підвищеного зносу замінити їх;

- Перевірити зазор між робочими поверхнями зубів в зачепленні шестерень, цей зазор повинен бути 0,5 ... 0,22 мм. Граничний знос по зазору дорівнює 0,30мм, при збільшенні зазору шестерні замінити;

- Перевірити зазор між зовнішнім діаметром відомої шестерні і розточкою в корпусі насоса за допомогою щупа. Монтажний діаметральний зазор дорівнює 0,105 ... 0,175мм. Цей зазор змінюється дуже мало; якщо ж він перевищить 0,22 мм, замінити корпус насоса, а якщо необхідно, то і шестерню;

- Перевірити щупом зазор між зовнішнім діаметром провідної шестерні і корпусом, який повинен бути 0,140 ... 0,216 мм; якщо ж він перевищить 0,25 мм, замінити найбільш зношену або обидві деталі;

- Перевірити щупом зазор між внутрішнім діаметром провідної шестерні і виступом корпусу, який повинен бути 0,050 ... 0,10 мм; якщо ж він перевищить 0,15 мм, замінити найбільш зношену або обидві деталі;

- Перевірити щупом зазор між торцями шестерень і площиною корпусу насоса, який повинен бути 0,05 ... 0,122 мм; якщо ж він перевищить 0,15 мм, підігнати площину прилягання корпусу до кришки або замінити корпус;

- Перевірити неплощинність кришки, яка допускається не більше 0,03 мм; при необхідності притерти або пришліфованою площину. Товщина кришки після шліфування не повинна бути менше 4,20 мм;

- Зібрати масляний насос в послідовності, зворотному розбиранні. При цьому шестерні масляного насоса встановити так, щоб торці з фаскою були звернені у бік корпусу. Після установки шестерні рясно змастити моторним маслом.

Масляний насос

Малюнок-3: Масляний насос

 Замінити ущільнювальні манжети головного гальмівного циліндра, видалити гальмівну рідину з підсилювача.

Вибір номенклатури запасних частин для поточного ремонту вузла автомобіля.

Поточний ремонт призначений для усунення відмов і несправностей з метою забезпечення ресурсу автомобіля до капітального ремонту. При поточному ремонті допускається заміна всіх деталей крім базових, при цьому, як правило, не замінюють основні деталі.

Базові - основні і корпусні деталі, які забезпечують розміщення всіх інших деталей.

Основні - забезпечують функціонування вузла.

Масляний насос встановлений в картері блоку двигуна і приводиться в дію від колінчастого вала за коштами зубчастої передачі.

Базові деталі - корпус, кришка, маслозаборнік.

Основні деталі - ведуча і ведена шестерні, редукційний клопан.

Замовлення на запасні частини автомобіля ІЖ - 2715

Вузол - масляний насос.

Таблиця 14

 Найменування деталі Номер за каталогом ОКПО Кількість

 Колесо зубчасте ведене 412-1011032 1 шт.

 Запобіжний клапан 412-1011364 1 шт.

 Прокладка кришки 412-1011065-10 1 шт.

 Кришка масляного насоса 412-1011052-10 1 шт.

 Пружина редукційного клапана 412-1011368

Список літератури

1. Афанасьєв Л.Л. Єдині транспортні системи і перевезення. - М:

Транспорт, 1982. - 382 с.

2.Міронюк С.К. Використання транспорту в сільському господарстві. - М / Колос, 1982.-287 с.

3.Рибаков К.В. Транспорт у сільськогосподарському виробництві. Навчальний посібник. - М .: МГАУ, 1998. - 52 с.

4. Єдині норми часу на перевезення вантажів автомобільним

транспортом і відрядні розцінки для оплати праці водіїв від 13 березня

1987 року. ПС СРСР але праці та соціальних питань № 153/6. ВЦРПС №

142. (джерело: www.регеvozki.ru)

5. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. - М .: Транспорт, 1988. - 78 с.

6. Норми витрати палив і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. - М .: «Ось-89», 1997. - 48 с.

7. Кузнецов Є.С., Болдін А.П., Власов В.М. Технічна експлуатація автомобілів. - М .: Наука, 2001. - 535 с.

8. Водолазів Н.К. Курсове та дипломне проектування з механізації. Навчальний посібник. -М .: Агропромиздат, 1991 -335 с.

9. Регулювання автомобілів, що застосовуються у сільському господарстві: Довідник / В.Є. Гореліков, В.Т. Каширін, П.Д. Козлов та ін. - Л .: Машинобудування, 1984. -311 с.

10. Газарян А.А. Технічне обслуговування автомобілів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: «Видавничий Дім Третій Рим», 2000. - 272 с.

11. Автомобілі Урал моделей-4320-01, -5557: Пристрій і технічне обслуговування. С.Л. Антонов, В.А. Трофимов, А.І. Штурюкін та ін. - М .: Транспорт, 1994. - 245 с.

12. І. Кузнєцов А.С., Глазачев СІ. Автомобілі моделей ЗІЛ-4333, ЗІЛ-4314 та їх модифікації: Пристрій, експлуатація, ремонт. - М .: Транспорт, 1996. - 288 с.

13.ЗІЛ-5301 і його модифікації: Керівництво по ремонту, каталог деталей. А.С. Кузнєцов, СІ. Глазачев, В.М. Калінцева та ін. - М .: Еліт-прес, 2000. - 476 с.

14. Карагодин В.І., Карагодин Д.В. Автомобілі КамАЗ: пристрій, технічне обслуговування та ремонт. - М .: Транспорт, 2001. - 342 с.

15. Синельников А.Ф., Васильєв Б.С. Автомобілі МАЗ: Технічне обслуговування та ремонт. - М .: Транспорт, 2000. - 372 с.

16. Довідник інженера-механіка сільськогосподарського виробництва. Навчальний посібник / П.А. Андрєєв, В.М. Баутін, А.Н. Батишев та ін. - М .: Інформагротех, 1995.-576 с.

17. Спічкін Г.В., Третьяков AM Практикум з діагностування автомобілів. Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп.- М .: Вища школа, 1986.- 439 с.

18. Довідково-інформаційна система автомобілів «АвтоКаталог -АвтоПредпріятіе AutoSoft SP».

© 8ref.com - українські реферати