На головну    

Транспортний комплекс Республіки Білорусь - Транспорт

Установа освіти

Брестський державний університет імені А.С. Пушкина

Реферат по темі:

Транспортний комплекс Республіки Білорусь

транспортний пасажирський логистический

Студента групи ЦЯ-58

Савчука Олександра

Брест 2011

Транспортний комплекс Республіки Білорусь

Транспортний комплекс Республіки Білорусь поміщається виключно важливу в життєзабезпеченні її багатогалузевої економіки і реалізації соціальної політики держави. Стійке і ефективне його функціонування є необхідною умовою стабілізації, підйому і структурної перебудови всієї економіки республіки, забезпечення національної безпеки, поліпшення умов і підвищення рівня життя населення.

На підприємствах транспортного комплексу зайнято біля 5% від загальної чисельності працюючих в республіці. Він об'єднує біля 17% виробничих фондів і щорічно на його розвиток відраховується понад 11% всіх капітальних вкладень республіки. Крім того, він є великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Щорічно від загального об'єму споживання в республіці ним використовується біля 5% електроенергії, 75% бензини і 54% дизельного палива. Його питома вага у валовому внутрішньому продукті складає більше за 8%.

У Республіці Білорусь перевезення вантажів і пасажирів здійснюються шістьма видами транспорту: автомобільним, залізничним, повітряним, водним, міським електричним (тролейбуси, трамваї, метро) і трубопровідним. Діє 381 транспортне підприємство.

У 2000 р. питому вагу автомобільного транспорту в загальному об'ємі перевезених вантажів становив 76,0%; залізничного - 23,3%; річкового і повітряного - 0,7%, а вантажообіг відповідно 22,6%; 77,1% і 0,3%.

Питома вага автомобільного транспорту в загальній чисельності пасажирів, що перевозяться становила 33,6 %; залізничного - 64,5 %; повітряного і водного - біля 2 %.

Парк вантажних автомобілів в республіці складає біля 220,0 тис. одиниць, з них автобусів - більше за 36,0 тис., легкових автомобілів - більше за 1,2 млн.

У Білорусі, так само, як і в зарубіжних країнах, перевезення пасажирів здійснюється транспортом загального і індивідуального користування.

Пасажирський транспорт загального користування для республіки має виключно важливе соціальне значення. Він перевозить 76% пасажирів (щорічно більше за 2,5 млрд. чоловік).

Для перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування організоване 732 міських регулярних автобусних маршруту, 2585 регулярних приміських маршрутів, 500 регулярних маршрутів в міжміському і 82 - в міжнародному повідомленні.

Міському електричному транспорту приділяється пріоритетна увага. Широке впровадження цього вигляду транспорту дозволить значно поліпшити екологічний стан в 17 самих великих містах, де проживає більше за 5 млн. жителів і понад 70% міського населення республіки, а також зменшити фінансове навантаження на місцеві бюджети за рахунок більш низької собівартості перевезення пасажирів в порівнянні з автобусами.

У 1999 р. парк жвавого складу міського електротранспорту становив 1776 тролейбусів і 357 трамвайних вагонів. Загальна протяжність експлуатаційної одиночної тролейбусної лінії в республіці складає більше за 900 км. У Мінську працює метро, будівництво якого продовжується. Транспортний комплекс Республіки Білорусь займає виключно важливе місце в життєзабезпеченні її багатогалузевої економіки і реалізації соціальної політики держави. Стійке і ефективне його функціонування є необхідною умовою стабілізації, підйому і структурної перебудови всієї економіки республіки, забезпечення національної безпеки, поліпшення умов і підвищення рівня життя населення.

На підприємствах транспортного комплексу зайнято біля 5% від загальної чисельності працюючих в республіці. Він об'єднує біля 17% виробничих фондів і щорічно на його розвиток відраховується понад 11% всіх капітальних вкладень республіки. Крім того, він є великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Щорічно від загального об'єму споживання в республіці ним використовується біля 5% електроенергії, 75% бензини і 54% дизельного палива. Його питома вага у валовому внутрішньому продукті складає більше за 8%.

У Республіці Білорусь перевезення вантажів і пасажирів здійснюються шістьма видами транспорту: автомобільним, залізничним, повітряним, водним, міським електричним (тролейбуси, трамваї, метро) і трубопровідним. Діє 381 транспортне підприємство.

У 2000 р. питому вагу автомобільного транспорту в загальному об'ємі перевезених вантажів становив 76,0%; залізничного - 23,3%; річкового і повітряного - 0,7%, а вантажообіг відповідно 22,6%; 77,1% і 0,3%.

Питома вага автомобільного транспорту в загальній чисельності пасажирів, що перевозяться становила 33,6 %; залізничного - 64,5 %; повітряного і водного - біля 2 %.

Парк вантажних автомобілів в республіці складає біля 220,0 тис. одиниць, з них автобусів - більше за 36,0 тис., легкових автомобілів - більше за 1,2 млн.

У Білорусі, так само, як і в зарубіжних країнах, перевезення пасажирів здійснюється транспортом загального і індивідуального користування.

Пасажирський транспорт загального користування для республіки має виключно важливе соціальне значення. Він перевозить 76% пасажирів (щорічно більше за 2,5 млрд. чоловік).

Для перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування організоване 732 міських регулярних автобусних маршруту, 2585 регулярних приміських маршрутів, 500 регулярних маршрутів в міжміському і 82 - в міжнародному повідомленні.

Міському електричному транспорту приділяється пріоритетна увага. Широке впровадження цього вигляду транспорту дозволить значно поліпшити екологічний стан в 17 самих великих містах, де проживає більше за 5 млн. жителів і понад 70% міського населення республіки, а також зменшити фінансове навантаження на місцеві бюджети за рахунок більш низької собівартості перевезення пасажирів в порівнянні з автобусами.

У 1999 р. парк жвавого складу міського електротранспорту становив 1776 тролейбусів і 357 трамвайних вагонів. Загальна протяжність експлуатаційної одиночної тролейбусної лінії в республіці складає більше за 900 км. У Мінську працює метро, будівництво якого продовжується.

Логистическая система РБ

В Програмі:

- визначені цілі, задачі і шляхи розвитку логистической системи республіки на даний період,

- представлена класифікація логистических центрів, розроблені основні підходи до їх створення,

- визначені земельні дільниці для будівництва логистических об'єктів, запропонований механізм створення пільгового режиму для потенційних інвесторів і система критеріїв їх вибору,

- розроблені методологічні підходи до управління логистической системою Республіки Білорусь,

- позначені підходи до інформаційного забезпечення управління і функціонування логистической системи країни і інш.

Митний союз республіки Білорусь, Російської федерації і республіки Казахстан

З 1 січня 2010 року Білорусь увійшла в єдиний митний простір з Росією і Казахстаном. Загальний ринок створений на території більше за 20 млн. кв. км, з населенням майже 170 млн. людина і сукупним товарооборотом біля 900 млрд. доларів США.

Вкладаючи свої капітали в економіку Білорусі, потенційний інвестор отримає вільний доступ не тільки на білоруський ринок, але і на величезні ринки Росії і Казахстану.

На території цих держав тепер застосовуються єдині заходи:

- митно-тарифного регулювання (тарифні пільги, Єдиний митний тариф, тарифні преференції),

- нетарифного регулювання.

Почалося формування єдиного торгового режиму з третіми країнами.

Велике значення для потенційних інвесторів має ряд принципових рішень, прийнятих в рамках митного союзу, в тому числі:

- безмитне ввезення товарів, що є внеском засновника у вус- тавный фонд;

- звільнення від ввізних митних зборів технологічного обладнання, комлектуючий до нього, сировини, матеріалів, що увозиться для реалізації інвестиційних проектів, що мають велике значення для розвитку економіки держави;

- перенесення контролю з білорусько-російської межі, а в подальшому з російсько-казахстанський - на зовнішню межу митного союзу, що скоротить час проходження контрольних операцій і зменшить витрати транспортно-експедиційних компаній на шляху товарів з Європейського співтовариства в країни Азії через територію Беларуси.Преїмущества інвестиційної співпраці з республікою Білорусь в сфері логистики

Починаючи бізнес в нашій країні, інвестор користується рядом властивих Республіці Білорусь переваг, таких як:

1. Політична і економічна стабільність, відсутність конфліктів міжнаціонального або релігійного характеру, низький рівень злочинності і корупції.

2. Вигідне економічне і географічне становище на перехресті найважливіших європейських транспортних коридорів.

3. Прогресивне інвестиційне законодавство.

У Республіці Білорусь прийнятий ряд заходів, направлених на радикальну лібералізацію економіки і підвищення інвестиційної привабливості.

Декрет Президента Республіки Білорусь № 10 від 06.08.2009 створює пільгові умови для реалізації інвестиційних проектів.

Згідно з Декретом інвестор і (або) організація, створена цим інвестором або з його участю,

мають право на:

- будівництво об'єктів по інвестиційному проекту паралельне з розробкою проектно-кошторисної документації;

- надання земельної дільниці без проведення аукціону. При цьому розмір орендної плати протягом всього терміну реалізації інвестиційного проекту залишається фіксованим;

звільняються від:

- переліку до республіканського бюджету плати за право укладення договору оренди земельної дільниці;

- відшкодування втрат сільськогосподарського і (або) лесохозяйственного виробництва, викликаних вилученням земель для реалізації інвестиційного проекту, а також від компенсаційних виплат, пов'язаних з перенесенням і вирубкою зелених насаджень на землях населених пунктів;

- сплати ввізних митних зборів і податку на додану вартість при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь обладнання і запасних частин до нього для інвестиційного проекту;

- сплати державного мита за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства дозволів на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь, а вказані іноземні громадяни і особи без громадянства звільняються від сплати державного мита за видачу дозволу на тимчасове мешкання в Республіці Білорусь.

Преференційний правовий режим у вільних економічних зонах (СЭЗ)

У всіх обласних центрах і в столиці Білорусі діють вільні економічні зони зі спеціальними податковими, митними і реєстраційними режимами, а також додатковими пільгами для інвесторів.Податкові пільги

Резиденти СЭЗ звільняються від податку:

- на прибуток терміном на 5 років з моменту її оголошення, включаючи перший прибутковий рік, після закінчення - в розмірі 50 відсотків від встановленої ставки, але не більше за 12 відсотків;

- на нерухомість по основних коштах (об'єктам незавершеного будівництва), розташованих на території відповідних СЭЗ, і транспортним засобам, незалежно від напряму використання вказаних основних коштів (об'єктів незавершеного будівництва) і транспортних засобів;

- на придбання автомобільних транспортних засобів, незалежно від мети їх придбання.

ПДВ сплачується в розмірі 50 відсотків від належній сплаті суми вказаного податку з оборотів по реалізації на території Республіки Білорусь товарів власного виробництва, які зроблені резидентами СЭЗ на її території і є импортозамещающими, відповідно до Переліку, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.03.2010 № 315. Митні пільги

При ввезенні іноземних і вітчизняних товарів на територію вільних економічних зон і при вивозі продукції власного виробництва з території вільних економічних зон митні збори не стягуються і заходи економічної політики не застосовуються.

Спеціальний правовий режим для резидентів СЭЗ залишається незмінним протягом семи років з дати реєстрації як резиденти СЭЗ.

У Білорусі функціонує спеціалізована державна організація - Національне агентство інвестицій і приватизації (www.invest.belarus.by).

Цілі агентства:

- створення сприятливого інвестиційного клімату в Білорусі,

- підвищення економічного потенціалу Білорусі за рахунок залучення іноземних і національних інвестицій.

Напряму діяльності:

- міжнародна співпраця,

- надання інформаційних послуг,

- супровід інвестиційних проектів «під ключ»,

- надання консультацій з питань інвестицій,

- організація конференцій, форумів і семінарів,

- взаємодія з органами державного управління і вітчизняними організаціями.Транспортна система Білорусі

Транспортний комплекс республіки включає в себе наступні види транспорту:

- автомобільний,

- залізничний,

- водний,

- повітряний.

Мережа автомобільних доріг має протяжність 85,7 тис. км,

в тому числі 74 тис. км - дороги з твердим покриттям.

Протяжність залізничних шляхів загального користування составля- ет 5,5 тис. км, в тому числі електрифікованих - 897 км. Для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті відкриті 247 станцій і 56 вантажних дворів. На Білоруській залізниці є 16 контейнерних терміналів по переробці великовантажних 20-футовий контейнерів, з яких 7 мають можливість переробляти 40-футовий контейнери.

Водний транспорт забезпечує перевезення вантажів і пасажирів на внутрішніх водних шляхах протяжністю біля 2 тис. км і переробку вантажів в 10 річкових портах, розташованих в басейнах судноплавних рік республіки. Система «Буг - Днепро-Бугский канал - Пріпять - Дніпро» з виходом в Чорне море включена до складу Європейських внутрішніх водних шляхів. Портове господарство оснащене плавучими і портальними кранами, вантажними механізованими лініями швидкісної обробки судів. Технічні можливості портів дозволяють перевозити більше за 8 млн. тонн і обробляти 15 млн. тонн вантажів в рік.

Через повітряний простір республіки проходять найкоротші авіа- лінії з Японії, Австралії, Сингапура в Європу, з Америки - на Ближній Схід, по яких кожні доби забезпечується безпека до 700 польотів, що виконуються літаками, належними більш ніж 920 авіакомпаніям з 96 країн.

У республіці розміщене 7 аеропортів. З Білорусі здійснюються регулярні польоти літаків по більш ніж 20 міжнародним авіалініям.

Національний аеропорт «Мінськ» є «повітряними комірами» столиці республіки. Його пропускна спроможність становить 5,8 млн. пасса- жирів в рік. Злітно-посадочна смуга аеродрому має довжину 3,6 км. У аэ- ропорту одночасно можуть розміститися 34 повітряних судна. Вантажний комплекс загальною площею 2,8 тис. кв. м дозволяє обробляти понад 400 тонн вантажів в доби.

Кожний з обласних аеропортів - в містах Брест, Могильов, Гродно, Вітебськ і Гомель - має статус міжнародного, розташовує найбільш прикордонну- мі, митними і іншими службами, необхідними для забезпечення ме- ждународных польотів.

У Республіці Білорусь в 2009 році:

- всіма видами транспорту загального користування (крім трубопровідного) перевезене 245,3 млн. тонн вантажів і 2198,8 млн. пасажирів;

- автомобільним транспортом загального користування перевезене 106 млн. тонн, а залізничним транспортом - 133,9 млн. тонн вантажів;

- експорт транспортних послуг автомобільного, залізничного і повітряного транспорту склав біля 1,4 млрд. доларів США;

- через територію республіки перевезено транзитом біля 151,5 млн. тонн вантажів, в тому числі залізничним транспортом - 43,4 млн. тонн, автомобільним - біля 10,1 млн. тонн;

- виконане 831,4 тис. транзитних поїздок на вантажних автомобілях і 16,4 тис. поїздок на автобусах, належних іноземним перевізникам.

Через територію Республіки Білорусь проходять шляхи, що з'єднують країни Евросоюза з Росією, Казахстаном і іншими азіатськими країнами.

Білорусь перетинають два трансъевропейских транспортних коридора, визначених по міжнародній класифікації під номером «II» («Захід- Схід») і під номером «IX» («Північ-Південь») з відгалуженням «IXВ». Завдяки цьому є потенційні можливості для стимулювання транзиту пасажирів і вантажів через республіку.

Завдяки розвитку транспортних коридорів, що проходять через Республіку Білорусь, постійно удосконалюються технології перевезень вантажів прямими прискореними поїздами.

Залізницею Білоруській курсують наступні прискорені контейнерні поїзди:

- «Вікінг» поїзд комбінованого транспорту (Клайпеда - Мінськ - Одеса/Ільічевськ);

- «Казахстанський вектор» (Брест - Мінськ - Актобе - Арись);

- «Східний вітер» (Берлін - Брест - Мінськ - Москва);

- «Монгольський вектор» (Брест - Мінськ - Улан-Удэ - Улан- Батор);

- «Фольксваген-РУСС» (Брест - Мінськ - Калуга (ст. Перспективна)).

Тільки в 2009 році всіма контейнерними поїздами перевезене 126,4 тис. контейнерів (в двадцатифутовом еквіваленті).Логистическая система Республіки Білорусь

Програмою розвитку логистической системи в Республіці Білорусь на період до 2015 року визначено 50 земельних дільниць для будівництва і розміщення логистических центрів в республіці. З них 11 дільниць призначені для будівництва вказаних об'єктів РУП «Белтаможсервіс», що є найбільшим оператором і лідером по наданню послуг в області митної справи і логистических послуг.

Вибір місця розташування логистических центрів визначається їх близькістю до найбільших автомобільних і залізничних трас, на напрямах руху основних товаро- і вантажопотоків, наступних по території Білорусі.

Створення об'єктів логистической інфраструктури передбачається в кожній області республіки, в тому числі в Мінській - 16, Вітебської - 13, Брестської - 7, Гродненської - 6, Гомельської і Могильовської областях - по 4 об'єкти.

Крім того, передбачається можливість виділення інвестору додаткових земельних дільниць для розміщення логистических об'єктів, не вказаних в Програмі.

Створення логистических центрів передбачається здійснювати з використанням двох основних підходів:

1. За рахунок модернізації і переобладнання існуючої промыш- ленной або складської нерухомості в сучасні логистические центри.

Основна частина функціонуючих на території Республіки Білорусь складів по мірі оснащеності і технічному стану відноситься до складів типу «З» і «D». Програмою визначені перспективи розвитку сучасних складських комплексів типу «А» і «В», які будуть працювати по логистическим технологіях товародвижения.

У Республіці Білорусь є в наявності 8 947 складів організацій оптової торгівлі, розташованих в спеціальних приміщеннях. Їх загальна площа становить 2 593,8 тис. кв. м. При цьому фактично використовуються 8 758 складів, або 97,9 %. Майже половина (46 %) складських площ розміщена в м. Мінську.

2. Шляхом створення логистических центрів «з нуля» - з вибором земель- ного дільниці і подальшим будівництвом комплексу.

По всіх дільницях прийняті рішення облисполкомов про їх вилучення для проведення аукціонів на право висновку договорів оренди. При укладенні інвестиційного договору на основі Декрету Президента Республіки Білорусь № 10 від 06.08.2009 земельна дільниця надається в оренду без проведення аукціону.

Будівництво і розміщення транспортно-логистических центрів пре- дусматривается в обласних центрах і в інших містах в безпосередній близькості від тих, що проходять через територію республіки трансъевропейских транспортних коридорів:

- номер «II» (Берлін - Варшава - Мінськ - Москва - Нижній Новгород);

- номер «IX» з відгалуженням «IXВ» (Київ - Мінськ - Вильнюс-Каунас - Клайпеда/Калінінград),

- автомобільних доріг республіканського значення.

Логистическая система РУП «Белтаможсервіс»

РУП «Белтаможсервіс» є найбільшим оператором на ринку логистических послуг Білорусі.

Відомча логистическая система РУП «Белтаможсервіс» має три рівні і складається з головного логистического центра (республіканського), регіональних логистических центрів (по областях на базі філіали) і територіальних (на базі визискуваних митних терміналів).

У цей час РУП «Белтаможсервіс» в рамках Програми про- водить роботу по створенню мережі логистических центрів. Її основною метою є створення багаторівневої прецездатний системи транспортно-логистических центрів для надання повного комплексу послуг в області митної, транспортно-експедиційної, складської і інформаційної логистики.

© 8ref.com - українські реферати