трусики женские украина

На головну

Транспортний комплекс Республіки Білорусь - Транспорт

Установа освіти

Брестський державний університет імені А.С. Пушкина

Реферат по темі:

Транспортний комплекс Республіки Білорусь

транспортний пасажирський логистический

Студента групи ЦЯ-58

Савчука Олександра

Брест 2011

Транспортний комплекс Республіки Білорусь

Транспортний комплекс Республіки Білорусь поміщається виключно важливу в життєзабезпеченні її багатогалузевої економіки і реалізації соціальної політики держави. Стійке і ефективне його функціонування є необхідною умовою стабілізації, підйому і структурної перебудови всієї економіки республіки, забезпечення національної безпеки, поліпшення умов і підвищення рівня життя населення.

На підприємствах транспортного комплексу зайнято біля 5% від загальної чисельності працюючих в республіці. Він об'єднує біля 17% виробничих фондів і щорічно на його розвиток відраховується понад 11% всіх капітальних вкладень республіки. Крім того, він є великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Щорічно від загального об'єму споживання в республіці ним використовується біля 5% електроенергії, 75% бензини і 54% дизельного палива. Його питома вага у валовому внутрішньому продукті складає більше за 8%.

У Республіці Білорусь перевезення вантажів і пасажирів здійснюються шістьма видами транспорту: автомобільним, залізничним, повітряним, водним, міським електричним (тролейбуси, трамваї, метро) і трубопровідним. Діє 381 транспортне підприємство.

У 2000 р. питому вагу автомобільного транспорту в загальному об'ємі перевезених вантажів становив 76,0%; залізничного - 23,3%; річкового і повітряного - 0,7%, а вантажообіг відповідно 22,6%; 77,1% і 0,3%.

Питома вага автомобільного транспорту в загальній чисельності пасажирів, що перевозяться становила 33,6 %; залізничного - 64,5 %; повітряного і водного - біля 2 %.

Парк вантажних автомобілів в республіці складає біля 220,0 тис. одиниць, з них автобусів - більше за 36,0 тис., легкових автомобілів - більше за 1,2 млн.

У Білорусі, так само, як і в зарубіжних країнах, перевезення пасажирів здійснюється транспортом загального і індивідуального користування.

Пасажирський транспорт загального користування для республіки має виключно важливе соціальне значення. Він перевозить 76% пасажирів (щорічно більше за 2,5 млрд. чоловік).

Для перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування організоване 732 міських регулярних автобусних маршруту, 2585 регулярних приміських маршрутів, 500 регулярних маршрутів в міжміському і 82 - в міжнародному повідомленні.

Міському електричному транспорту приділяється пріоритетна увага. Широке впровадження цього вигляду транспорту дозволить значно поліпшити екологічний стан в 17 самих великих містах, де проживає більше за 5 млн. жителів і понад 70% міського населення республіки, а також зменшити фінансове навантаження на місцеві бюджети за рахунок більш низької собівартості перевезення пасажирів в порівнянні з автобусами.

У 1999 р. парк жвавого складу міського електротранспорту становив 1776 тролейбусів і 357 трамвайних вагонів. Загальна протяжність експлуатаційної одиночної тролейбусної лінії в республіці складає більше за 900 км. У Мінську працює метро, будівництво якого продовжується. Транспортний комплекс Республіки Білорусь займає виключно важливе місце в життєзабезпеченні її багатогалузевої економіки і реалізації соціальної політики держави. Стійке і ефективне його функціонування є необхідною умовою стабілізації, підйому і структурної перебудови всієї економіки республіки, забезпечення національної безпеки, поліпшення умов і підвищення рівня життя населення.

На підприємствах транспортного комплексу зайнято біля 5% від загальної чисельності працюючих в республіці. Він об'єднує біля 17% виробничих фондів і щорічно на його розвиток відраховується понад 11% всіх капітальних вкладень республіки. Крім того, він є великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Щорічно від загального об'єму споживання в республіці ним використовується біля 5% електроенергії, 75% бензини і 54% дизельного палива. Його питома вага у валовому внутрішньому продукті складає більше за 8%.

У Республіці Білорусь перевезення вантажів і пасажирів здійснюються шістьма видами транспорту: автомобільним, залізничним, повітряним, водним, міським електричним (тролейбуси, трамваї, метро) і трубопровідним. Діє 381 транспортне підприємство.

У 2000 р. питому вагу автомобільного транспорту в загальному об'ємі перевезених вантажів становив 76,0%; залізничного - 23,3%; річкового і повітряного - 0,7%, а вантажообіг відповідно 22,6%; 77,1% і 0,3%.

Питома вага автомобільного транспорту в загальній чисельності пасажирів, що перевозяться становила 33,6 %; залізничного - 64,5 %; повітряного і водного - біля 2 %.

Парк вантажних автомобілів в республіці складає біля 220,0 тис. одиниць, з них автобусів - більше за 36,0 тис., легкових автомобілів - більше за 1,2 млн.

У Білорусі, так само, як і в зарубіжних країнах, перевезення пасажирів здійснюється транспортом загального і індивідуального користування.

Пасажирський транспорт загального користування для республіки має виключно важливе соціальне значення. Він перевозить 76% пасажирів (щорічно більше за 2,5 млрд. чоловік).

Для перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування організоване 732 міських регулярних автобусних маршруту, 2585 регулярних приміських маршрутів, 500 регулярних маршрутів в міжміському і 82 - в міжнародному повідомленні.

Міському електричному транспорту приділяється пріоритетна увага. Широке впровадження цього вигляду транспорту дозволить значно поліпшити екологічний стан в 17 самих великих містах, де проживає більше за 5 млн. жителів і понад 70% міського населення республіки, а також зменшити фінансове навантаження на місцеві бюджети за рахунок більш низької собівартості перевезення пасажирів в порівнянні з автобусами.

У 1999 р. парк жвавого складу міського електротранспорту становив 1776 тролейбусів і 357 трамвайних вагонів. Загальна протяжність експлуатаційної одиночної тролейбусної лінії в республіці складає більше за 900 км. У Мінську працює метро, будівництво якого продовжується.

Логистическая система РБ

В Програмі:

- визначені цілі, задачі і шляхи розвитку логистической системи республіки на даний період,

- представлена класифікація логистических центрів, розроблені основні підходи до їх створення,

- визначені земельні дільниці для будівництва логистических об'єктів, запропонований механізм створення пільгового режиму для потенційних інвесторів і система критеріїв їх вибору,

- розроблені методологічні підходи до управління логистической системою Республіки Білорусь,

- позначені підходи до інформаційного забезпечення управління і функціонування логистической системи країни і інш.

Митний союз республіки Білорусь, Російської федерації і республіки Казахстан

З 1 січня 2010 року Білорусь увійшла в єдиний митний простір з Росією і Казахстаном. Загальний ринок створений на території більше за 20 млн. кв. км, з населенням майже 170 млн. людина і сукупним товарооборотом біля 900 млрд. доларів США.

Вкладаючи свої капітали в економіку Білорусі, потенційний інвестор отримає вільний доступ не тільки на білоруський ринок, але і на величезні ринки Росії і Казахстану.

На території цих держав тепер застосовуються єдині заходи:

- митно-тарифного регулювання (тарифні пільги, Єдиний митний тариф, тарифні преференції),

- нетарифного регулювання.

Почалося формування єдиного торгового режиму з третіми країнами.

Велике значення для потенційних інвесторів має ряд принципових рішень, прийнятих в рамках митного союзу, в тому числі:

- безмитне ввезення товарів, що є внеском засновника у вус- тавный фонд;

- звільнення від ввізних митних зборів технологічного обладнання, комлектуючий до нього, сировини, матеріалів, що увозиться для реалізації інвестиційних проектів, що мають велике значення для розвитку економіки держави;

- перенесення контролю з білорусько-російської межі, а в подальшому з російсько-казахстанський - на зовнішню межу митного союзу, що скоротить час проходження контрольних операцій і зменшить витрати транспортно-експедиційних компаній на шляху товарів з Європейського співтовариства в країни Азії через територію Беларуси.Преїмущества інвестиційної співпраці з республікою Білорусь в сфері логистики

Починаючи бізнес в нашій країні, інвестор користується рядом властивих Республіці Білорусь переваг, таких як:

1. Політична і економічна стабільність, відсутність конфліктів міжнаціонального або релігійного характеру, низький рівень злочинності і корупції.

2. Вигідне економічне і географічне становище на перехресті найважливіших європейських транспортних коридорів.

3. Прогресивне інвестиційне законодавство.

У Республіці Білорусь прийнятий ряд заходів, направлених на радикальну лібералізацію економіки і підвищення інвестиційної привабливості.

Декрет Президента Республіки Білорусь № 10 від 06.08.2009 створює пільгові умови для реалізації інвестиційних проектів.

Згідно з Декретом інвестор і (або) організація, створена цим інвестором або з його участю,

мають право на:

- будівництво об'єктів по інвестиційному проекту паралельне з розробкою проектно-кошторисної документації;

- надання земельної дільниці без проведення аукціону. При цьому розмір орендної плати протягом всього терміну реалізації інвестиційного проекту залишається фіксованим;

звільняються від:

- переліку до республіканського бюджету плати за право укладення договору оренди земельної дільниці;

- відшкодування втрат сільськогосподарського і (або) лесохозяйственного виробництва, викликаних вилученням земель для реалізації інвестиційного проекту, а також від компенсаційних виплат, пов'язаних з перенесенням і вирубкою зелених насаджень на землях населених пунктів;

- сплати ввізних митних зборів і податку на додану вартість при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь обладнання і запасних частин до нього для інвестиційного проекту;

- сплати державного мита за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства дозволів на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь, а вказані іноземні громадяни і особи без громадянства звільняються від сплати державного мита за видачу дозволу на тимчасове мешкання в Республіці Білорусь.

Преференційний правовий режим у вільних економічних зонах (СЭЗ)

У всіх обласних центрах і в столиці Білорусі діють вільні економічні зони зі спеціальними податковими, митними і реєстраційними режимами, а також додатковими пільгами для інвесторів.Податкові пільги

Резиденти СЭЗ звільняються від податку:

- на прибуток терміном на 5 років з моменту її оголошення, включаючи перший прибутковий рік, після закінчення - в розмірі 50 відсотків від встановленої ставки, але не більше за 12 відсотків;

- на нерухомість по основних коштах (об'єктам незавершеного будівництва), розташованих на території відповідних СЭЗ, і транспортним засобам, незалежно від напряму використання вказаних основних коштів (об'єктів незавершеного будівництва) і транспортних засобів;

- на придбання автомобільних транспортних засобів, незалежно від мети їх придбання.

ПДВ сплачується в розмірі 50 відсотків від належній сплаті суми вказаного податку з оборотів по реалізації на території Республіки Білорусь товарів власного виробництва, які зроблені резидентами СЭЗ на її території і є импортозамещающими, відповідно до Переліку, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.03.2010 № 315. Митні пільги

При ввезенні іноземних і вітчизняних товарів на територію вільних економічних зон і при вивозі продукції власного виробництва з території вільних економічних зон митні збори не стягуються і заходи економічної політики не застосовуються.

Спеціальний правовий режим для резидентів СЭЗ залишається незмінним протягом семи років з дати реєстрації як резиденти СЭЗ.

У Білорусі функціонує спеціалізована державна організація - Національне агентство інвестицій і приватизації (www.invest.belarus.by).

Цілі агентства:

- створення сприятливого інвестиційного клімату в Білорусі,

- підвищення економічного потенціалу Білорусі за рахунок залучення іноземних і національних інвестицій.

Напряму діяльності:

- міжнародна співпраця,

- надання інформаційних послуг,

- супровід інвестиційних проектів «під ключ»,

- надання консультацій з питань інвестицій,

- організація конференцій, форумів і семінарів,

- взаємодія з органами державного управління і вітчизняними організаціями.Транспортна система Білорусі

Транспортний комплекс республіки включає в себе наступні види транспорту:

- автомобільний,

- залізничний,

- водний,

- повітряний.

Мережа автомобільних доріг має протяжність 85,7 тис. км,

в тому числі 74 тис. км - дороги з твердим покриттям.

Протяжність залізничних шляхів загального користування составля- ет 5,5 тис. км, в тому числі електрифікованих - 897 км. Для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті відкриті 247 станцій і 56 вантажних дворів. На Білоруській залізниці є 16 контейнерних терміналів по переробці великовантажних 20-футовий контейнерів, з яких 7 мають можливість переробляти 40-футовий контейнери.

Водний транспорт забезпечує перевезення вантажів і пасажирів на внутрішніх водних шляхах протяжністю біля 2 тис. км і переробку вантажів в 10 річкових портах, розташованих в басейнах судноплавних рік республіки. Система «Буг - Днепро-Бугский канал - Пріпять - Дніпро» з виходом в Чорне море включена до складу Європейських внутрішніх водних шляхів. Портове господарство оснащене плавучими і портальними кранами, вантажними механізованими лініями швидкісної обробки судів. Технічні можливості портів дозволяють перевозити більше за 8 млн. тонн і обробляти 15 млн. тонн вантажів в рік.

Через повітряний простір республіки проходять найкоротші авіа- лінії з Японії, Австралії, Сингапура в Європу, з Америки - на Ближній Схід, по яких кожні доби забезпечується безпека до 700 польотів, що виконуються літаками, належними більш ніж 920 авіакомпаніям з 96 країн.

У республіці розміщене 7 аеропортів. З Білорусі здійснюються регулярні польоти літаків по більш ніж 20 міжнародним авіалініям.

Національний аеропорт «Мінськ» є «повітряними комірами» столиці республіки. Його пропускна спроможність становить 5,8 млн. пасса- жирів в рік. Злітно-посадочна смуга аеродрому має довжину 3,6 км. У аэ- ропорту одночасно можуть розміститися 34 повітряних судна. Вантажний комплекс загальною площею 2,8 тис. кв. м дозволяє обробляти понад 400 тонн вантажів в доби.

Кожний з обласних аеропортів - в містах Брест, Могильов, Гродно, Вітебськ і Гомель - має статус міжнародного, розташовує найбільш прикордонну- мі, митними і іншими службами, необхідними для забезпечення ме- ждународных польотів.

У Республіці Білорусь в 2009 році:

- всіма видами транспорту загального користування (крім трубопровідного) перевезене 245,3 млн. тонн вантажів і 2198,8 млн. пасажирів;

- автомобільним транспортом загального користування перевезене 106 млн. тонн, а залізничним транспортом - 133,9 млн. тонн вантажів;

- експорт транспортних послуг автомобільного, залізничного і повітряного транспорту склав біля 1,4 млрд. доларів США;

- через територію республіки перевезено транзитом біля 151,5 млн. тонн вантажів, в тому числі залізничним транспортом - 43,4 млн. тонн, автомобільним - біля 10,1 млн. тонн;

- виконане 831,4 тис. транзитних поїздок на вантажних автомобілях і 16,4 тис. поїздок на автобусах, належних іноземним перевізникам.

Через територію Республіки Білорусь проходять шляхи, що з'єднують країни Евросоюза з Росією, Казахстаном і іншими азіатськими країнами.

Білорусь перетинають два трансъевропейских транспортних коридора, визначених по міжнародній класифікації під номером «II» («Захід- Схід») і під номером «IX» («Північ-Південь») з відгалуженням «IXВ». Завдяки цьому є потенційні можливості для стимулювання транзиту пасажирів і вантажів через республіку.

Завдяки розвитку транспортних коридорів, що проходять через Республіку Білорусь, постійно удосконалюються технології перевезень вантажів прямими прискореними поїздами.

Залізницею Білоруській курсують наступні прискорені контейнерні поїзди:

- «Вікінг» поїзд комбінованого транспорту (Клайпеда - Мінськ - Одеса/Ільічевськ);

- «Казахстанський вектор» (Брест - Мінськ - Актобе - Арись);

- «Східний вітер» (Берлін - Брест - Мінськ - Москва);

- «Монгольський вектор» (Брест - Мінськ - Улан-Удэ - Улан- Батор);

- «Фольксваген-РУСС» (Брест - Мінськ - Калуга (ст. Перспективна)).

Тільки в 2009 році всіма контейнерними поїздами перевезене 126,4 тис. контейнерів (в двадцатифутовом еквіваленті).Логистическая система Республіки Білорусь

Програмою розвитку логистической системи в Республіці Білорусь на період до 2015 року визначено 50 земельних дільниць для будівництва і розміщення логистических центрів в республіці. З них 11 дільниць призначені для будівництва вказаних об'єктів РУП «Белтаможсервіс», що є найбільшим оператором і лідером по наданню послуг в області митної справи і логистических послуг.

Вибір місця розташування логистических центрів визначається їх близькістю до найбільших автомобільних і залізничних трас, на напрямах руху основних товаро- і вантажопотоків, наступних по території Білорусі.

Створення об'єктів логистической інфраструктури передбачається в кожній області республіки, в тому числі в Мінській - 16, Вітебської - 13, Брестської - 7, Гродненської - 6, Гомельської і Могильовської областях - по 4 об'єкти.

Крім того, передбачається можливість виділення інвестору додаткових земельних дільниць для розміщення логистических об'єктів, не вказаних в Програмі.

Створення логистических центрів передбачається здійснювати з використанням двох основних підходів:

1. За рахунок модернізації і переобладнання існуючої промыш- ленной або складської нерухомості в сучасні логистические центри.

Основна частина функціонуючих на території Республіки Білорусь складів по мірі оснащеності і технічному стану відноситься до складів типу «З» і «D». Програмою визначені перспективи розвитку сучасних складських комплексів типу «А» і «В», які будуть працювати по логистическим технологіях товародвижения.

У Республіці Білорусь є в наявності 8 947 складів організацій оптової торгівлі, розташованих в спеціальних приміщеннях. Їх загальна площа становить 2 593,8 тис. кв. м. При цьому фактично використовуються 8 758 складів, або 97,9 %. Майже половина (46 %) складських площ розміщена в м. Мінську.

2. Шляхом створення логистических центрів «з нуля» - з вибором земель- ного дільниці і подальшим будівництвом комплексу.

По всіх дільницях прийняті рішення облисполкомов про їх вилучення для проведення аукціонів на право висновку договорів оренди. При укладенні інвестиційного договору на основі Декрету Президента Республіки Білорусь № 10 від 06.08.2009 земельна дільниця надається в оренду без проведення аукціону.

Будівництво і розміщення транспортно-логистических центрів пре- дусматривается в обласних центрах і в інших містах в безпосередній близькості від тих, що проходять через територію республіки трансъевропейских транспортних коридорів:

- номер «II» (Берлін - Варшава - Мінськ - Москва - Нижній Новгород);

- номер «IX» з відгалуженням «IXВ» (Київ - Мінськ - Вильнюс-Каунас - Клайпеда/Калінінград),

- автомобільних доріг республіканського значення.

Логистическая система РУП «Белтаможсервіс»

РУП «Белтаможсервіс» є найбільшим оператором на ринку логистических послуг Білорусі.

Відомча логистическая система РУП «Белтаможсервіс» має три рівні і складається з головного логистического центра (республіканського), регіональних логистических центрів (по областях на базі філіали) і територіальних (на базі визискуваних митних терміналів).

У цей час РУП «Белтаможсервіс» в рамках Програми про- водить роботу по створенню мережі логистических центрів. Її основною метою є створення багаторівневої прецездатний системи транспортно-логистических центрів для надання повного комплексу послуг в області митної, транспортно-експедиційної, складської і інформаційної логистики.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка