На головну    

 Врівноваження геодезичних мереж згущення спрощеним способом - Геологія

Курсова робота

Зрівнювання геодезичних мереж згущення спрощеним способом

Зміст

Введення

1. Обчислення координат додаткового пункту, обумовленого прямий багаторазової зарубкою

1.1 Вихідні дані

1.2 Складання схеми розташування визначається і вихідних пунктів

1.3 Вибір найкращих варіантів зарубки

1.4 Рішення найкращих варіантів зарубки

1.5 Оцінка очікуваної точності отриманих результатів

2. Обчислення координат додаткового пункту, визначеного зворотного багаторазової зарубкою

2.1 Загальні вказівки і вихідні дані

2.2 Складання схеми розташування визначається і вихідного пунктів

2.3 Вибір найкращих варіантів зарубки

2.4 Рішення найкращих варіантів зарубки

2.5 Оцінка очікуваної точності результатів

3 Зрівнювання ходів полігонометрії другого розряду, що утворюють одну вузлову точку

3.1 Загальні вказівки і вихідні дані

3.2 Обчислення координат вихідних пунктів і дирекційних кутів вихідних напрямків

3.3 Обчислення і зрівняння дирекційного кута вузловий боку

3.4 Обчислення і зрівняння координат вузлової точки

3.5 Зрівнювання збільшень координат і обчислення координат всіх точок

4. Зрівнювання ходів технічного нівелювання способом полігонів професора В.В. Попова

4.1 Загальні вказівки і вихідні дані

4.2 Зрівнювання перевищень за способом полігонів професора В.В.Попова

4.3 Обчислення висот точок по ходах, по зрівняним перевищенням

4.4 Оцінка точності отриманих результатів

Висновок

Список використаної літератури

Перелік скорочень

Мм - міліметри

М - метри

Км - кілометри

Табл. - Таблиця

Дод. - Додаток

Тобто - Тобто

Т.ч. - Таким чином

Введення

Метою курсової роботи є освоєння методики математичної обробки результатів геодезичних вимірювань в мережах згущення при виконанні наступних завдань:

1. обчислення координат додаткових пунктів, визначених прямого і зворотного багаторазовими кутовими зарубками;

2. роздільного зрівнювання системи ходів полігонометрії другого розряду з одного вузловий точкою;

3. зрівнювання перевищень технічного нівелювання за способом полігонів професора В.В.Попова.

Для проведення роботи, пов'язаної з використанням землі потрібно вивчення форм, рельєфу, розташування об'єктів та виробництво спеціальних вимірювань, обчислювальна обробка і складання карт, планів і профілів, які служать основною продукцією геодезичних робіт і дають уявлення про форму і розміри поверхонь всієї землі або окремих її частин.

Матеріалом для виконання завдань служать результати польових вимірів кутів і перевищень, які наводяться як вихідні дані.

У наш час, коли земля набуває все більшої цінності, стали дуже актуальні геодезичні вимірювання та обчислення. Без базових знань, які я освоїла в результаті виконання курсової роботи, неможливе вирішення багатьох геодезичних задач, що мені доведеться вирішувати в моєї майбутньої професії. На даний момент актуальність цієї курсової роботи полягає в тому, що я ознайомилася з тими видами робіт, які належить виконувати на літній практиці.

З впровадженням в геодезичну науку більш точних електронних приладів помилки вимірювань можуть значно зменшитися.

1. Обчислення координат додаткового пункту, обумовленого прямий багаторазової зарубкою

1.1 Вихідні дані

Пряма зарубка - це завдання за визначенням третього пункту за двома даними пунктами і двом виміряним при цих пунктах кутах. Для контролю правильності обчислення координат зарубку роблять багаторазової.

Я знайшла індивідуальні поправки:

?? '= 3 * N = 3 * 4 = 12'

?x = ?y = 25,50 * N = 25,50 * 4 = 102м

Таблиця 1 - Вихідні дані для розв'язання прямої зарубки.

 позначення виміряні напрямки

 виправлені напрямки

 з урахуванням № координати

 градуси хвилини секунди градуси хвилини секунди XY

 A P 0 0 0 0 0 0 5552,55 2402,09

 B 88 44 20 88 56 20

 B A 0 0 0 0 0 0 4853,04 2151,60

 P 43 16 20 43 04 20

 C 72 57 28 72 57 28

 C B 0 0 0 0 0 0 4813,24 3008,33

 P 91 15 39 91 03 39

Порядок вирішення задачі:

1. складання схеми розташування визначається і вихідних пунктів

2. вибір найкращих варіантів зарубки

3. рішення найкращих варіантів зарубки

4. оцінка очікуваної точності отриманих результатів.

1.2 Складання схеми розташування визначається і вихідних пунктів

Складання схеми я справила на аркуші міліметрового паперу формату А4. При цьому оцифрувала в масштабі 1: 10000. За координатами з таблиці 1 завдала вихідні пункти А, В, С. Бажаємий пункт Р завдала по кутах за допомогою геодезичного транспортира. Схема представлена ??в додатку А.

1.3 Вибір найкращих варіантів зарубки

Для визначення найкращих варіантів зарубки справила побудова інверсійних трикутників. Для цього на схемі з програми А зробила наступні побудови:

- Від пункту Р за напрямками РА, РВ, РС відклала відрізки r, довжину яких вирахувала за формулою:

, (1) де

С - довільно вибране число

S - відстань від обумовленого пункту до вихідного, виміряний за схемою в сантиметрах.

Для мого варіанту:

С = 10, S1 = 6,8 см, S2 = 10,1 см, S3 = 5,1 см

r1 = 1,47 см, r2 = 0,99 см, r3 = 1,96 см

Вершинами інверсійних трикутників є пункт Р і кінцеві точки відповідних відрізків ri. Кращі варіанти зарубки - ті, у яких найбільші площі інверсійних трикутників (визначаємо візуально). На моїй схемі це трикутники r1r3P і r2r3P, отже, для вирішення потрібно використовувати зарубки РАС і ВРС, але зарубка РАС не може бути використана через те, що невідомий кут РАС. Тому для знаходження координат точки Р я використовувала зарубки АВР і СВР (позначення згідно з дод. 1).

1.4 Рішення найкращих варіантів зарубки

Для вирішення варіантів зарубки будемо використовувати формули Юнга:

(2)

де X1, X2, Y1, Y2- координати вихідних пунктів

?, ? - горизонтальні кути, виміряні на вихідних пунктах.

У формулах (2) позначення відповідають схемі, зображеної на малюнку 1.

Рисунок 1 - Схема до обчислень прямий зарубки.

Використовуючи формули (2) вирахувала координати обумовленого пункту Р, результати обчислень наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Обчислення варіантів прямої зарубки.

 позначення кути X ctg ?, ctg ? Y

 пунктів кутів градуси хвилини секунди ctg ? + ctg ?

 1 (A) ? 88 56 20 5552,55 0,018522 2402,09

 2 (B) ? 43 04 20 4853,04 1,069662 2151,60

 P 5310,45 1,088184 3040,65

 1 (B) ? 29 53 08 4853,04 1,740068 2151,60

 2 (C) ? 91 03 39 4813,, 24 -0,018517 3008,33

 P 5310,46 1,721551 3040,66

Розбіжність координат, отриманих при вирішенні двох варіантів зарубки, з урахуванням точності вимірювань допускається до 0,2 м.

У моєму випадку розбіжність по Х склало 0,1 м, і по Y - 0,1 м. Розбіжності знаходяться в допуску, отже, за остаточні значення координат приймаємо середні значення двох варіантів.

Середнє Х = 5310,455

Середнє Y = 3040,655

1.5 Оцінка очікуваної точності отриманих результатів

Я визначила середню квадратичну помилку положення точки для кожного варіанту зарубки за формулою:

(3)

де m?- середня квадратична помилка вимірювання кутів (в завданні приймаємо m? = 10 ''),

- Кут в трикутнику при точці Р,

S1, S2- боку зарубки, м (визначені за схемою),

= 206265 ''.

Середню квадратичну помилку координат, отриманих з двох варіантів зарубки, знайшла з формули:

(4).

кути ? знайшла за визначенням, що сума кутів трикутника дорівнює 180 °: для АВР ? = 180 ° - (88 ° 56'20 '' + 43 ° 04'20 '') = 47 ° 59'20 ''

для СЗР ? = 180 ° - (29 ° 53'08 '' + 91 ° 03'39 '') = 59 ° 03'13 ''

З формули (4) нащла середню квадратичну помилку координат, отриманих з двох варіантів зарубки:

м

Отже, в цьому завданні я вирішила два варіанти прямої багаторазової зарубки і вирахувала координати додаткового пункту. Розбіжності координат, отриманих у першому і другому варіантах зарубки виявилися в допуску, тому за остаточне значення координат вихідного пункту Р я прийняла Х = 5310,455 і Y = 3040,655. При оцінці точності отриманих результатів отримала такі помилки:

- Середню квадратичну помилку положення торчки Р для кожного варіанту зарубки: mp1 = 0,079 м, mp2 = 0,064 м

- Середню квадратичну помилку координат, отриманих з двох варіантів зарубки: MpCp = 0,051 м

2. Обчислення координат додаткового пункту, визначеного зворотного багаторазової зарубкою

2.1 Загальні вказівки і вихідні дані

Зворотній зарубка - це завдання за визначенням четвертого пункту за трьома даними пунктами і двом виміряним при визначеному пункті кутах.

Для контролю правильності рішення задачі при точці вимірюють третій кут між напрямками на один з перших трьох пунктів і на четвертий даний пункт.

Таким чином, для вирішення завдання з контролем необхідно бачити з обумовленої точки чотири пункти вихідної мережі і виміряти при точці три кути.

При вирішенні задачі я скористалася вихідними даними, виправленими з урахуванням порядкового номера, які наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Вихідні дані для рішення зворотної зарубки.

 назва пункту координати

 виміряні на

 пункті Р напрямки

 X Y

 1 7105,31 3851,55

 0 00 '00 "

 2 6613,86 3816,43

 59 06 '36 "

 3 6653,66 2959,70

 177 19 '41 "

 4 7353,17 3210,20

 273 10 '38 "

Порядок вирішення задачі:

1. складання схеми розташування визначається і вихідних пунктів

2. вибір найкращих варіантів зарубки

3. рішення найкращих варіантів зарубки

4. оцінка очікуваної точності отриманих результатів.

2.2 Складання схеми розташування визначається і вихідного пунктів

Складання схеми я справила на аркуші міліметрового паперу формату А4. При цьому оцифрувала її в масштабі 1: 10000. За координатами з таблиці 3 завдала вихідні пункти А, В, C, D (додаток Б). Шуканий пункт Р завдала за напрямами (за способом Болотова) на аркуші кальки формату А4 (додаток В).

2.3 Вибір найкращих варіантів зарубки

Для вибору кращих варіантів зарубки виробляються ті ж дії, що і при прямої зарубки:

- Будуються інверсійні трикутники (вершинами цих трикутників будуть тільки кінцеві точки відрізків ri)

- Візуально визначаються трикутники з великими площами, і саме вони вибираються для вирішення зворотного зарубки.

У моєму варіанті були обрані трикутники 3-4-1 і 3-4-2 для вирішення.

2.4 Рішення найкращих варіантів зарубки

Обчислення координат додаткового пункту, визначеного зворотного багаторазової зарубкою, наведено в табл. 4.

Таблиця 4 - Схема для обчислень зворотного кутовий зарубки.

 позначення пунктів координати - ?XBC - ?YBC

 A XA YA ?AP - tg ?AP -

 ?2 ?XBC ctg ?2 ?YBC

 B XB YB ?BP - tg ?BP -

 ?3 ?XCA ctg ?3 ?YCA

 C XC YC - ? - ?

 P XP YP YP '?X0

 tg ?AP -

 tg ?BP ?Y0

Для вирішення завдання спочатку я визначила дирекційний кут напрямку АР, прийнятого в якості головного, за формулою Деламбра:

(5),

далі визначаємо дирекційний кут наступного напрямки:

(6).

Після того, як визначила дирекційний кути напрямків АР і ВР, вирахувала координати точки Р за формулами Гаусса:

(7)

(8)

Для контролю обчислень застосувала формулу:

(9).

У формулах (5-9) позначення відповідають схемі, представленої на малюнку 2.

Рисунок 2 - Схема позначень до обчислень.

Рішення завдання представлено в таблицях 5 і 6.

Таблиця 5 - Рішення зворотної кутової засічки.

 Позначення пунктів координати - -247,86 - 641,35

 3 (A) 6653,66 2959,70

 241 48'22 "- 1,865475 -

 95 50'57 "699,51 -0,102443 250,50

 4 (B) 7353,17 3210,20

 337 39'19 "- -0,411042 -

 182 40'19 "-451,65 21,427930 -891,85

 1 (С) 7150,31 3851,55 - 0 - 0

 P 6890,00 3400,58 3400,58 -10390,93 2,276517 -19384,02

Таблиця 6 - Рішення зворотної кутової засічки.

 Позначення пунктів координати - -739,31 - 606,23

 3 (A) 6653,66 2959,70

 241 48'18 "- 1,865398 -

 95 50'57 "699,51 -0,102443 250,50

 4 (B) 7353,17 3210,20

 337 39'15 "- -0,411065 -

 241 46'55 "39,8 0,536601 -856,73

 2 (C) 6613,86 3816,43 - 0 - 0

 P 6890,01 3400,59 3400,59 -656,53 2,276463 -1224,69

Координати в двох варіантах різні, але розбіжності не перевищують 0,2 м, за остаточні значення координат приймаємо їх середні значення:

Середнє Х = 6890,005

Середнє Y = 3400,585.

2.5 Оцінка очікуваної точності результатів

Далі я вирахувала середню квадратичну помилку положення визначається пункту:

(10),

де- середня квадратична помилка вимірювання кутів (10 ''),

S - відстані, виміряні за схемою, м,

=, - Кути, вимірювані транспортиром за схемою.

Середню квадратичну помилку координат, отриманих як середні значення з двох варіантів, вирахувала за формулою:

(11).

З формули (10) середня квадратична помилка положення визначається пункту:

З формули (11) знайшла середню квадратичну помилку координат, отриманих як середні значення з двох варіантів:

Отже, в цьому завданні було вирішено два найкращих варіанту зарубки. Для вирішення завдання була побудована схема розташування визначається і вихідних пунктів, обрані найкращі варіанти зарубки за допомогою інверсійних трикутників, вирішені ці варіанти зарубки. Координати пункту Р, отримані в двох варіантах, виявилися в допуску та за остаточні значення координат були прийняті їх середні значення: середня Х = 6890,005 м, середнє Y = 3400,585 м.

Обчислення були виконані з наступними помилками:

- Середня квадратична помилка положення визначається пункту: mp1 = 0,036 м і mp2 = 0,031 м

- Середня квадратична помилка координат, отриманих як середні значення з двох варіантів: МpСр = 0,02 м

зрівняння геодезична мережа згущення зарубка

3. Зрівнювання ходів полігонометрії другого розряду, що утворюють одну вузлову точку

3.1 Загальні вказівки і вихідні дані

Полігонометрії (від грец. Polygonos - багатокутний і ... метрія), метод визначення взаємного положення точок земної поверхні для побудови опорної геодезичної мережі шляхом вимірювання довжин прямих ліній, що пов'язують ці точки, і горизонтальних кутів між ними. Застосовується в залісненій і забудованої місцевості замість тріангуляції.

Найкращий результат виходить при спільному зрівнюванні всіх виміряних величин. Число вимірювань в полігонометричних мережі велике, виміряні величини різнорідні (кути і відстані), мережа має складну форму. Суворе зрівняння на практиці виконується надзвичайно рідко, тому що являє собою складну і трудомістку задачу.

Завдання зрівнювання значно полегшується при послідовному несумісних зрівняння. При цьому спочатку зрівнюють кути, а потім збільшення координат (абсцис і ординат). Отримані таким чином результати будуть відрізнятися від результатів суворого зрівнювання полигонометрических мережі.

Завданням передбачено виконати зрівняння системи ходів роздільним способом.

3.2 Обчислення координат вихідних пунктів і дирекційних кутів вихідних напрямків

За даними, зміненим відповідно до порядковим номером, я вирахувала координати вихідних пунктів і дирекційний кути вихідних напрямків. Обчислення справила в таблиці 7.

Таблиця 7 - Дані по вихідним пунктам.

 пункт кути дирекційний кути Сторона, м Координати, м

 град. хв. сек. град. хв. сек. X Y

 A 43 54 55 2349486,73 9475377,12

 144 17 33 3301,47

 B 103 52 34 2346805,92 9477304,01

 220 24 59 4296,16

 C 32 12 31 2343535,03 9474518,65

 8 28 грудня 6013,30

 A 43 54 55 2349486,73 9475377,12

 144 17 33

Дирекційний кути напрямків ВС, СА були обчислені за формулою:

(12),

збільшення координат:

і (13),

координати вихідних пунктів:

і (14).

3.3 Обчислення і зрівняння дирекційного кута вузловий боку

За вузлову я прийняла сторону 6-7.

Обчислення при зрівнюванні дирекційного кута вузловий боку занесла в таблицю 8.

Таблиця 8 - Схема до обчислень при зрівнюванні дирекційного кута сторони 6-7.

 ходу кол-во кутів вага ходу P = c / n Сума ізмерен.углов ?? Вихідний кут дирекції ?ісх Дирекційний кут вузловий боку ?i

 доп

 1 липня 1,429

 1385 12'10 "

 324 17'33 "

 199 05'23 "33" 3 "

 53 "

 2 червня 1,667

 1025 12'08 "

 144 17'33 "

 199 05'25 "42" 5 "

 49 "

 3 липня 1,429

 1101 19'47 "

 220 24'59 "

 199 05'12 "17" -8 "

 53 "

Дирекційний кут сторони 6-7 обчислений за формулою:

(15).

1 = 32417'33 "+ 180 * 7 - 138512'10" = 19905'23 "

2 = 14417'33 "+ 180 * 6 - 102512'08" = 19905'25 "

3 = 22024'59 "+ 180 * 7 - 110119'47" = 19905'12 "

Найімовірніше значення дирекційного кута вузлової лінії за даними всіх ходів знайдено за формулою:

(16),

де,

- Наближене значення.

Кутові нев'язки обчислені за формулою:

(17).

Допустимі значення нев'язок:

(18).

Всі значення нев'язок виявилися в допуску, значить можна ввести поправки в усі виміряні кути.

3.4 Обчислення і зрівняння координат вузлової точки

За зрівняним кутах я вирахувала дирекційні і кути і збільшення координат для всіх ходів.

За даними кожного ходу вирахувала координати вузлової точки за формулами:

і (19).

1 = 2349486,73 + (-2967) = 2346519,73 м

1 = 9475377,12 + (-456,22) = 9474920,90 м

2 = 2346805,92 + (-286,16) = 2346519,76 м

2 = 9477304,01 + (-2383,07) = 9474920,94 м

3 = 2343535,03 + 2984,74 = 2346519,77 м

3 = 9474518,65 + 402,19 = 9474920,84 м

Наведено розрахунки для першого ходу.

За формулами:

і (20)

я знайшла ймовірне значення координат за даними всіх ходів.

3.5 Зрівнювання збільшень координат і обчислення координат всіх точок

Обчислення при зрівнюванні координат вузлової точки наведені в таблиці 9.

Таблиця 9 - Схема до обчислень при зрівнюванні координат вузлової точки.

 периметр ходу вага ходу сума збільшень координати вузлової точки невязки по ходам

 ?X ?Y X Y ?X ?Y ?XY ?XY / S

 3001,938 0,0033 -2967 -456,22 2349486,73 9475377,12 -0,02 0 0,02 1/150100

 2451,275 0,0041 -286,16 -2383,07 2346805,92 9477304,01 +0,01 +0,04 0,04 1/59452

 3068,592 0,0033 2984,74 402,19 2343535,03 9474518,65 +0,02 -0,06 0,06 1/48519

Для обчислення відносних невязок необхідно було провести попередні обчислення:

(21).

Відносну невязку вирахувала за формулою:

(22)

і порівняла з величиною 1/5000, невязка менше цієї величини, отже, вона допустима.

Ввела поправки в прирости координат пропорційно довжині ліній.

Після зрівнювання збільшень координат вирахувала координати всіх точок ходів.

Обчислення завдання представлені в таблиці 10.

Таблиця 10 - Обчислення при зрівнюванні ходів полігонометрії другого розряду

 № кути дирекційний кути боку збільшення координат координати

 град. хв. сек. град. хв. сек. ?Х ?Y X Y

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 перший хід

В

 324 17 33

 А 315 7 35 +0,01 2349486,73 9475377,1

 189 09 58 497,140 -490,79 -79,19

 1 180 56 36 2348995,95 9475297,9

 188 13 22 502,751 -497,58 -71,90

 2 179 4 17 2348498,37 9475226,0

 189 09 04 500,857 -494,48 -79,65

 3180 13 32 2348003,89 9475146,3

 188 55 33 511,387 -505,19 -79,34

 4180 25 45 +0,01 2347498,70 9475067,0

 188 29 48 478,306 -473,06 -70,67

 5 180 0 44 2347025,65 9474996,3

 188 29 04 511,497 -505,90 -75,47

 6 169 23 44 2346519,75 9474920,9

 199 20 травня

7

 ? 1385 12 10 3001,938 -2967 -456,22

 другий хід

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 144 17 33

 В 66 49 31 -0,01 2346805,92 9477304,01

 257 28 01 512,727 -111,26 -500,51

 13 180 0 18 -0,01 2346694,66 9476803,49

 257 27 43 508,706 -110,43 -496,57

 14 179 59 42 -0,01 -0,01 2346584,23 9476306,91

 257 28 01 521,445 -113,15 -509,02

 15 180 0 3 2346471,07 9475798,88

 257 27 58 427,178 -92,70 -416,99

 16 150 22 50 -0,01 2343378,37 9475380,89

 287 05 07 481,219 141,38 -459,98

 6 267 59 46 2346519,75 9474920,90

 199 20 травня

7

 ? 1025 12 08 2451,275 -286,16 -2383,07

 третій хід

В

 220 24 59

 З 27 23 1 -0,01 +0,01 2343535,03 9474518,65

 13 01 58 504,716 491,72 113,82

 12 180 7 35 -0,01 2344026,74 9474632,48

 12 54 24 506,8 494,00 113,20

 11 179 55 47 +0,01 2344520,73 9474745,68

 12 58 37 497,121 484,42 111,63

 10 180 1 19 +0,01 2345005,15 9474857,32

 12 57 18 454,503 442,93 101,89

 9202 28 30 +0,01 2345448,08 9474959,22

 350 28 48 411,747 406,08 -68,09

 8 183 44 41 +0,01 2345854,16 9474891,14

 346 44 07 354,236 344,79 -81,28

 7147 38 46 +0,01 2346198,95 9474809,87

 379 05 20 339,469 320,80 111,02

 6 2346519,75 9474920,90

 ? 1101 19 47 3068,592 2984,74 402,19

При вирішенні цього завдання я навчилася зрівнювати ходи полігонометрії другого розряду роздільним способом. Засвоїла, що при цьому способі необхідно спочатку зрівняти кути, потім зрівнювати збільшення координат і вже по зрівняним приращениям обчислювати координати.

4. Зрівнювання ходів технічного нівелювання способом полігонів професора В.В. Попова

4.1 Загальні вказівки і вихідні дані

Простий і в той же час строгий спосіб зрівнювання ходів технічного нівелювання способом полігонів запропонував професор В.В.Попов. Цей спосіб зводиться до послідовному розподілу нев'язок в кожному полігоні пропорційно довжинам ходів. При цьому якщо в сусідньому полігоні вже було вироблено розподіл нев'язок, то на величину поправки, яка прийшлася на загальний обом полігонам хід, потрібно попередньо виправити з урахуванням її знака невязку цього підлягає увязанія полігону. Таким чином, справа зводиться до методу послідовних наближень. Застосування способу Попова вимагає розташування обчислень в певною схемою. Зручно ці обчислення виробляти на схемі розташування ходів, як це рекомендує сам автор.

Перед зрівнюємо я Викреслити схему нівелірної мережі (додаток Г), на яку виписала по ходах і полігонах периметри, виміряні перевищення, фактичні і допустимі нев'язки в сумі перевищень по полігонах. Для встановлення знака невязки напрямок обходу в кожному полігоні вибрала по ходу годинникової стрілки. Контролем правильності обчислення нев'язок є умова [fh] = 0. вирахувала допустимі нев'язки за формулою:

fhдоп = ± 20vL (23),

де L - периметр полігону, км.

Попередньо виправила вихідні дані, з огляду на свій порядковий номер. Ці обчислення проводяться в таблиці 11. Довжину ходів вирахувала за формулою :, (24),

?l = + 0.2км * № = 0,16 км. Висота вихідних реперів HRp1 = 106.985 -

3мм * № = 106,973 м, HRp2 = 100.132 м.

4.2 Зрівнювання перевищень за способом полігонів професора В.В.Попова

Далі Викреслити схему незалежних нівелірних полігонів, на яку виписала невязки полігонів (додаток Д). Нев'язки в перевищеннях виписані всередині відповідних полігонів в прямокутних рамках. Полігони пронумеровані.

Поруч з ходами, що йдуть по периметру полігонів, підготувала таблички для запису значень поправок. Поправки по кожному ходу викидалися за полігон, таким чином для внутрішніх ходів - по дві таблички і по одній з кожного зовнішнього боку.

Для кожного ходу вирахувала коефіцієнт пропорційності або «червоні числа» за формулою:

ri = (25),

де Li- довжина ходу, [L] - периметр ходу. Знайдені відносини виписала на схему над табличками поправок для кожного ходу червоним кольором. Контролем правильності обчислення цих чисел є рівність = по кожному полігону (наприклад, для полігону I «червоні числа» вийшли 0.22, 0.25, 0.28, 0.25, в сумі вони дійсно дають одиницю).

Почала розподіл нев'язок з полігону, що має найбільшу за абсолютною величиною невязку. У моєму варіанті цим полігоном є полігон II з нев'язкої -14. Нев'язки в полігонах розподіляють пропорційно «червоним числах». Отже, примножувала невязку полігону на відповідні цьому полігону «червоні числа», округляючи до цілих, і записувала в таблички, що лежать поза полігону, причому зі знаком, однаковим знаку нев'язки. Контролем є: сума поправок повинна дати величину нев'язки.

Перейшла до наступного полігону (III). У ньому хід 12-13 вже отримав поправку, тому невязку цього полігону слід було змінити на величину поправки ходу 12-13. Отримана залишкова невязка вписується в рамку під числом вихідної невязки полігону III. Далі цю залишкову невязку примножувала на відповідні цьому полігону «червоні числа». Отримані поправки виписуємо в рамки, що знаходяться поза цього полігону. Кожен раз виробляла контроль обчислень!

І так далі, переходила до наступного полігону за годинниковою стрілкою і виконуємо ті ж операції (виправляла вихідну невязку полігону з урахуванням поправок, які прийшли з інших полігонів, і розподіляла поправки пропорційно «червоним числах», виконуючи контроль). Так, коли повернулася до полігону II, значить завершила перше коло розподілу нев'язок. Перейшла до другого кола, повторюючи все в тому ж порядку.

У полігоні II невязку я вже розподілила, але в цьому полігоні є поправки, які прийшли з інших полігонів. Склавши їх, отримала нову невязку цього полігону, яку повинна розподілити вищеописаним порядком, вписуючи вторинні поправки по ходам у відповідні рамки.

Таким же шляхом пройшла по всіх інших полігонах у другому колі. Після перейшла до третього, четвертого і так далі. У моєму випадку, знадобилося пройти 5 кіл.

Тепер необхідно в кожній рамці підрахувати алгебраїчну суму поправок. Для зовнішніх ходів потрібно у знайдених результатів складання по кожному ходу змінити знак на зворотний і перенести всередину полігону. Так, наприклад, у ходу 2-12 поправка дорівнює -19, перенісши її всередину II-ого полігону, отримаємо поправку для ходу 2-12, рівну 19. Для загальних ходів кожної пари суміжних полігонів є по дві рамки, розташовані по різні сторони ходу . Вирахувала поправки по кожному ходу як різниця між сумами поправок по внутрішньої і зовнішньої табличкам. Ці величини вписала при даному ході, кожну всередині відповідного полігону.

Контролем служить те, що сума поправок за всіма ходам полігону повинна дати взяту з протилежним знаком величину первісної невязки, що припадає на даний хід (в моєму випадку по кожному полігону вийшло, що сума поправок за всіма ходам збіглася з первісної нев'язкої, взятої з протилежним знаком:

по I полігону - 12 мм, по II - 14 мм, по III - 8 мм, по IV - 14 мм, по V - 12мм).

4.3 Обчислення висот точок по ходах, по зрівняним перевищенням

Далі, т.к. контроль виконався, вирахувала зрівнені перевищення між точками нівелювання і висоти точок по кожному ходу. Поправки у виміряні перевищення знайшла, розподіляючи поправку на хід пропорційно числу станцій між точками нівелювання.

Таблиця 11 - Виміряні величини і результати зрівнювання

 № ходу № точки довжина ходу, Li, км число станцій

 Переви

 шення, м Поправки, мм зрівнені

 Перевищення, м Висоти, м

 1 2 4 5 6 7 8 9

 1 Rp1 106,973

 1 4,8 29 -3,979 +5 -3,974 102,999

 2 7,1 35 -1,251 +6 -1,245 101,754

 ? 11,9 64 -5,23 +11 -5,219

 2 лютого 101,754

 3 6,3 36 -1,098 +2 -1,096 100,658

 4 7 37 -2,002 +2 -2,000 98,658

 ? 13,3 73 -3,1 +4 -3,096

 4 березня 98,658

 5 5,3 26 8,953 +1 +8,954 107,612

 6 5 28 -5,092 +1 -5,091 102,521

 7 4,8 26 -0,858 0 -0,858 101,663

 ? 15,1 80 3,005 +2 +3,005

 4 липень 101,663

 8 7,4 33 -1,038 -3 -1,041 100,622

 Rp1 6,1 28 6,353 -2 +6,351 106,973

 ? 13,5 61 5,315 -5 +5,310

 5 лютого 101,754

 9 7,8 41 -3,186 +6 -3,180 98,574

 10 6,7 30 7,461 +4 +7,465 106,039

 11 6,5 38 15,617 +5 +15,622 121,661

 12 6,8 28 -16,824 +4 -16,820 104,841

 ? 27,8 137 3,068 +19 +3,087

 6 грудня 104,841

 13 7 36 7,299 +1 +7,300 112,141

 ? 7 36 7,299 +1 +7,300

 13 липня 112,141

 4 5,7 25 -13,481 -2 -13,483 98,658

 ? 5,7 25 -13,481 -2 -13,483

 8 грудня 104,841

 14 10,6 54 4,811 +10 +4,821 109,662

 ? 10,6 54 4,811 +10 +4,821

 14 вересня 109,662

 13 7,1 28 2,480 -1 +2,479 112,141

 ? 7,1 28 2,480 -1 +2,479

 14 жовтня 109,662

 15 5,4 29 -7,899 +6 -7,893 101,769

 16 5,6 28 3,885 +6 +3,891 105,660

 Rp2 6,5 32 -5,536 +8 -5,528 100,132

 ? 17,5 89 -9,55 +20 -9,530

 11 Rp2 100,132

 17 6,8 38 1,066 -4 +1,062 101,194

 7 6,8 25 0,472 -3 +0,469 101,663

 ? 13,6 63 1,538 -7 +1,531

В результаті зрівнювання я визначила висоти всіх точок. Для контролю використовувала відомі висоти Rp1 = 106.973 м, Rp2 = 100,132 м.

4.4 Оцінка точності отриманих результатів.

Далі я обчислюємо середню квадратичну помилку одиниці ваги поформуле

, (26),

де- вага ходу

С - постійне довільне число, С = 10

N - кількість станцій в ході

V - поправка в перевищення на хід з зрівнювання

N - число ходів

q - число вузлових точок.

Вирахувала середню квадратичну помилку виміряного перевищення на один кілометр ходу за формулами

, (27),

де nкм- число станцій на 1 км ходу

?n - загальне число станцій по всьому ходам

?L - периметр всіх ходів.

Вирахувала середню квадратичну помилку виміряного перевищення на станції за формулою:

(28)

Таблиця 12 - Схема обчислень при оцінці точності

 позначення ходу L, км n V V? P PV?

 1 11,9 64 -5,219 27,238 0,156 4,249

 2 13,3 73 -3,096 9,585 0,137 1,313

 3 15,1 80 3,005 9,030 0,125 1,129

 4 13,5 61 5,310 28,196 0,164 4,624

 5 27,8 137 3,087 9,529 0,073 0,696

 6 7 36 7,300 53,290 0,278 14,815

 7 5,7 25 -13,483 181,791 0,400 72,716

 8 10,6 54 4,821 23,242 0,185 4,360

 9 7,1 28 2,479 6,145 0,357 2,194

 10 17,5 89 -9,530 90,821 0,112 10,172

 11 13,6 63 1,531 2,344 0,159 0,373

 ? = 143,1 ? = 710 2,159 ? = 116,581

При вирішенні цього завдання я освоїла зрівняння ходів технічного нівелювання способом полігонів професора В.В.Попова. Дізналася що таке «червоні числа» і навчилася розподіляти невязки пропорційно цим числам. По тому, що після вирішення цього завдання, у мене виконалися всі необхідні контролі, я зробила висновок, що правильно засвоїла методику зрівнювання.

Висновок

У цій роботі оброблені і освоєні результати геодезичних вимірювань в мережах згущення методом прямого і зворотного зарубки, зрівняні ходи полігонометрії 2 - го розряду, а також зрівняні ходи нівелювання 4 класу способом полігонів професора В.В.Попова.

В результаті обчислення координат додаткового пункту, обумовленого прямого і зворотного багаторазової зарубками я отримала такі дані:

Пряма зарубка:

- Графічний спосіб: Х = 5328 м, Y = 3045 м;

- Аналітичний спосіб: Х = 5310,46 м, Y = 3040,66 м.

Зворотній зарубка:

- Графічний спосіб: Х = 6893 м, Y-3407 м;

-аналитический спосіб: Х = 6890,01 м, Y = 3400,59 м.

Зрівняння ходів полігонометрії другого розряду, що утворюють одну вузлову точку дало вероятнейшее значення координат за даними всіх ходів: Хв = 2346519,75 м, Yв = 9474920,90 м.

Зрівняння ходів технічного нівелювання способом полігонів професора В.В. Попова отримала висоти точок по ходах, по зрівняним перевищенням. З проведених обчислень і контролю отримала висоти Rp = 106,973 м1 і Rp2 = 100,132 м.

Список використаної літератури

1. Пархоменко Н.А лекції з дисципліни «Геодезія», 2005

2. Пархоменко Н.А., Седишев М.Є. «Методика математичної обробки результатів геодезичних вимірювань в мережах згущення», Омськ: ФГТУ ВПО ОмГАУ, 2004 - 24 с.

3. Маслов А.В., Гордєєв А.В., Батраков Ю.Т. «Геодезія», 2005.

© 8ref.com - українські реферати