На головну

Україна в роки першої світової війни - Історія

Україна в роки першої світової війни

Зміст

1. Україна в роки першої світової війни

1.1 Українське питання в передвоєнних міжнародних відносинах

1.2 Відношення до війни різних політичних партій в Україні

1.3 Військові дії на українських землях в 1914-1916 рр.

1.4 Політики російської, австро-угорської і німецької влади на українських землях

Список використаних джерел

1. Україна в роки першої світової війни 1.1 Українське питання в передвоєнних міжнародних відносинах

За десятиріччя, які пройшли після закінчення першої світової війни, до її наслідків і уроків зверталося не одне покоління істориків з метою всебічно проаналізувати події тих трагічних років, відповісти на питання про її причини і можливість запобігання.

У історичних трудах, документальних збірниках, мемуарній літературі, присвячених цій події, більшість дослідників роблять висновок, що запобігання війні було неможливе через переплетення геополітичних і соціально-економічних протиріч між державами.

Мотивом до війни послужило вбивство 28 червня 1914 р. членом сербської націоналістичної організації Г. Прінципом в Сараєво, столиці Боснії, спадкоємця австро-угорського престолу Франца-Фердинанда. Австрійський уряд звинуватив в цьому Сербію, вручило її уряду ультиматум і 28 липня 1914 р. початок військові дії. Монархію Габсбургов підтримала кайзеровская Німеччина. На захист Сербії виступила Російська імперія, яка почала загальну мобилизацию.1 серпня 1914 р. Німеччина оголосила війну Росії, 3 серпня - Франції, а 4 серпня - війну Німеччини оголосила Англія. Почалася перша світова війна, яка продовжувалася до листопада 1918 року. У цю війну було втягнуто 38 держав світу з населенням в 1,5 млрд. чоловік. За роки війни в діючу армію було мобілізовано 73,5 млн. чоловік, 10 млн. з яких загинули і 20 млн. були поранилися.

Головною причиною першої світової війни були економічні і політичні протиріччя між державами двох військових блоків - Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина і Італія) і Антанти (Росії, Франції і Англії). Кожна з воюючих країн у відповідності зі своїми національними інтересами будувала свої плани відносно України. Причому кожна з них відкрито про свої наміри не заявляла, але розуміла, що Україна географічно знаходиться в центрі Європи і безпосередньо впливає на розв'язання політичних і економічних проблем.

Австро-Угорська імперія виношувала плани розширення своєї території за рахунок Волині і Подолії, що знаходилися в складі Російської імперії.

Російські правлячі кола дотримувалися позиції законності її володінь і не хотіли вважатися з тим, що всі ці території були приєднані внаслідок експансіоністської політики царизму. Крім того, царська Росія переслідувала мету приєднати Галічину, Буковину і Закарпатье під приводом приєднання споконвічних "російських земель" і возз'єднання українського народу.

Відносини між Росією і Австро-Угорщиною відносно України визначалися переважно слов'янофільською шовіністичною ідеологією, якою було властиве негативне відношення до розвитку української культури в Галічине і прагнення до "возз'єднання пригнобленій Русі" з Росією на принципах етнографічної єдності. Між Росією і Австро-Угорщиною йшла боротьба за гегемонію в слов'янському світі, яка неминуче позначалася на територіальній єдності України.

У роки першої світової війни український народ виявився між двома протиборствуючими сторонами. Біля 3,5 млн. українців в цій війні виступили на стороні російської армії і 250 тис. - на стороні Австро-Угорщині. Трагедія українського народу полягала в тому, що українці вимушені були воювати на своїй землі не тільки за інтереси тих імперій, які їх пригноблювали, а і вбивати один одну.

Грандіозні плани відносно України в роки першої світової війни були і у кайзеровской Німеччини. Передбачалася окупація "Середньої Європи", до якої приєднувалися на сході Україна, Білорусь і Прибалтика. Особлива роль відводилася Україні, яка повинна була стати відправним пунктом для майбутнього завоювання Німеччиною світового простору. Експансіоністські плани Німеччини зв'язувалися з військовим ослабленням Російської імперії, відділенням від неї України. Німеччина виходила з того, що Росія як велика держава завжди несло загрозу для центральних країн Європи, тому прагнула ослабити її могутність і геополітичний вплив.

Плани Німеччини відносно України не обмежувалися тільки геополітичними намірами, існували також економічні інтереси. Вона розглядала Україну як житницю Європи. Натякаючи на незалежність, кайзеровская Німеччина в той же час бачила в Україні передусім колонію, яка стане головною базою постачання продовольства і сировини.

У геополітичному плані тісно перепліталися інтереси інших держав - Англії і Франції. Буржуазія цих країн прагнула зайняти пануючі позиції на півдні України і в Криму.

Польське населення Російською і Австро-Вегерской імперій розраховувало на відродження в ході війни польської державності, з включенням до складу майбутньої Польщі галицких і западноукраинских земель як "історично польських". Про приєднання частини Буковини при сприятливому розвитку військового конфлікту мріяла Румунія.

Посилена увага до України пояснювалася не тільки перспективними планами територіальних придбань, але і стратегічними розрахунками на найближчу перспективу. Майбутні військові суперники прагнули підірвати потенційну могутність протилежної сторони шляхом провокування в ній сепаратистських рухів. Наприклад, значний інтерес до України напередодні війни виявляли міністерства іноземних справ і преса Англії і Франції. Вони прагнули так "срежиссировать" події, щоб внаслідок розвитку українського сепаратистського руху ослабити Австро-Угорщину. Швеція, навпаки, услід за Німеччиною, чекала такий же результат, але вже відносно Росії. У боротьбі за контроль над чорноморськими протоками на подібний варіант розвитку подій розраховувала Туреччина.

Звісно, більше усього зусиль прикладали найближчі сусіди українців. Так, при Міністерстві іноземних справ Австро-Угорщини був створений спеціальний відділ - "Українська агітація". Його метою була конкретна ідеологічна обробка українців. У Міністерстві іноземних справ Німеччини подібний відділ функціонував ще з 1897 року. Він збирав інформацію, аналізував проблеми українських земель, налагоджував контакти з прихильниками Німеччини (потрібними людьми). Ця діяльність продовжувалася і під час війни. Осінню 1915 р. в Берліні було створене суспільство "Україна", що видавало журнал "Майбутнє Східної Європи", в якому українська тематика займала ведучі позиції. "Українському питанню" значна увага напередодні і в ході війни приділялося і в Росії.

1.2 Відношення до війни різних політичних партій в Україні

В перші дні після початку війни політичні партії і громадські організації у воюючих країнах розвернули пропагандистську кампанію в підтримку військових дій своїх урядів.

У складному положенні виявилися українські національні партії, оскільки вони діяли як в австро-угорській, так і в російській частинах України в умовах заборони і переслідування з боку центральної влади і місцевої адміністрації. У таких складних умовах політичним партіям ставало виробити певну позицію по відношенню до подій, що відбувалися на українських землях.

україна перша світова війна

В своєму труді "Відродження нації" В. Вінніченко писав про політичну орієнтацію українських політиків в умовах війни. До першої групи він відносив тих українських політиків, кого війна застала на території Росії, хто вірив, що перемога Росії примусить її ослабити національний гніт і наблизить свободу для пригноблених народів. Друга група українських політиків, особливо українців Галічини, орієнтувалася на перемогу Австро-Угорщини у війні і перехід під її протекторат всієї України. Третю групу складали політики, які орієнтувалися не на Росію, Австро-Угорщину або Німеччину, а виключно на власні сили українського народу. До цієї групи відносилися представники переважно соціалістичних партій.

Хід війни дуже швидко показав не тільки відсутність організаційної єдності українського національного руху, але і відсутність загальних для різних політичних течій ідейних і стратегічних орієнтирів. Більшість українських політичних сил з обох сторін лінії фронту поспішили виразити повну лояльність до власних монархій.

Демонструючи своє довір'я до царизму політичні діячі підтримали його військові зусилля, закликали українських робітників і селян захищати Росію, зміцнювати фронт і тил. Наприклад, в Союз земств і міст Південно-Західного фронту входили українські ліберали Д. Дорошенко, А. Вязлов, А. Нікольський. Вони відкрили і містили на свої кошти приватні лазарети для поранених воїнів. У них же було організоване навчання грамоті і різним ремеслам.

З початком війни активізувало свою діяльність Товариство українських поступовцев (ТУПИЙ).12 серпня 1914 р. ТУПИЙ виступило з декларацією "Війна і українці" за підписом С. Петлюри, редактора "Українського життя", яке видавалося в Москві. У декларації виражалася упевненість, що українці "виконають своє зобов'язання громадян Росії в цей важкий час до кінця". Одночасно в ній виражалася надія на те, що народності Росії, виконавши свій суспільний борг перед нею, зможуть розраховувати на надання їм "і відповідних прав". Під час війни С. Петлюра залишався прихильником Антанти, не сумнівався в її перемозі. Він вважав, що приєднання Галічини і Буковини до Російської імперії відповідає українським інтересам, оскільки збільшить силу і роль українського елемента і в кінцевому результаті приведе до визнання Петербургом культурних і політичних прав українського народу.

Київська газета "Рада" в передовій статті закликала українців охороняти Російську державу, бо цим вони будуть охороняти власну землю від ворога.

У ході війни погляди поступовцев мінялися. Рада ТУПИЙ вирішила стриматися від звертань як в підтримку війни, так і проти, і зайняла нейтральну позицію. У 1916 р. члени ТУПИЙ виступили проти війни і підтримки будь-якої з воюючих сторін. Визначаючи свої задачі в декларації "Наша позиція" поступовцы підкреслювали, що вони боролися і будуть боротися за "демократичну автономію України, гарантовану федерацією рівноправних народів, за забезпечення культурно-національних цінностей і політичних прав українського народу".

На інакшій політичній платформі стояли українські партії в Австро серпня 1914 р. у Львові була заснована Головна українська рада (ГУР), в яку увійшли представники трьох ведучих українських партій: національно-демократичної, радикальної і соціал-демократичної. Головою Ради був вибраний К. Левіцкий. Головна українська рада повинна була захищати інтереси українського народу в Австро серпня ГУР видала маніфест до галицким українців, в якому закликала одностайно виступити проти царської Росії.

Однієї з важливих задач, якою займалася ГУР була організація в австрійській армії окремої української вояцької частини, яка повинна була стати основою майбутньої національної армії. Австрійське командування дало згоду на формування українського легіону під назвою "Українські січові стрільці" (УСС). Добровольцями в УСС записалося 30 тис. чоловік. Австрійське командування дозволило озброїти тільки 2 тис. чоловік. У складі УСС були майбутні українські політики, вчені, літератори, журналісти, які залишили добре документовану історію УСС і багату літературно-письмову спадщину.

У серпні 1914 р. група діячів українського визвольного руху, які вимушені були виїхати з Придніпровської України утворили у Львові Союз звільнення України (СОУ). Його організаторами були Д. Донцов, В. Дорошенко, Н. Залізняк, А. Жук, А. Скоропіс - Йолтуховський. Союз опублікував відозву "До українського народу в Росії" і звернення "До суспільної думки Європи", в яких прагнув довести, що самостійна Україна зможе стати опорою для Європи в боротьбі з російською експансією. Він також опублікував "Платформу Союзу", в якій мова йшла про те, що український народ має право на національну самостійність. Майбутня держава представлялася ним як конституційна монархія з демократичним ладом. У склад СОУ входили в основному представники лівих партій - социал - демократи, бувші руповцы, члени "Спілки", групи українських эсеров. Союз розглядав себе як зародок майбутнього українського уряду. Після окупації Львова російськими військами члени СОУ переїхали в Вену. Союз проіснував майже до закінчення війни.

Москвофилы, що виїхали із западноукраинских земель, заснували у Києві Карпато-російський визвольний комітет, який закликав галицких українців зустрічати російську армію як освободительницу.

У складних умовах виявилися соціалістичні партії. У підпіллі ліві соціал-демократичні партії керувалися положеннями, сформульованими більшовиком В. Леніним в маніфесті ЦК РСДРП "Війна і російська соціал-демократія". Виходячи з інтересів боротьби за перемогу соціалізму, він висунув лозунг: "перетворення війни імперіалістичної у війну цивільну і поразки свого уряду в імперіалістичній війні".

1.3 Військові дії на українських землях в 1914-1916 рр.

Україна з'явилася ареною військових дій в першій світовій війні. По її території проходив Південно-Західний фронт, який простягся від Івангорода до Кам'янець-Подільського загальною протяжністю 450 кілометрів. У його склад на початку війни входили чотири російські армії: 4-я і 5-я були розташовані в напрямі на Перемишль і Львів, 3-я і 8-я - на Левів і Галіч. Їм протистояли чотири австро-угорські армії.

Бойові дії на Південно-Західному фронті почалися в Галічине. Галицкая битва продовжувалася з 6 серпня по 13 вересня 1914 року. З обох сторін в ній брало участь біля 1,5 млн. людина - 700 тис. російських і біля 830 тис. австро-угорських солдат і офіцерів. Військово-оперативна обстановка на початку військових дій для 4-й і 5-й російських армій не була сприятливою і вони вимушені були відступити на північ до міст Красник і Томашов. Але оперативний простір успішно використали лівофлангові 3-я і 8-я армії, які почали настання з району Дубна і Проськурова в напрямі на Левів і Галіч. На притоках Дністра - берегах рік Золота Липа (13-15 серпня 1914 р.) і Гнила Липа (16-18 серпня) вони подолали опір австрійських військ і вимусили їх відступити. Успішне настання закінчилося взяттям 3 вересня Львова і 4 вересня - Галіча. Австрійські війська відступили до рік Сян і Дунаєц. Російські війська блокували добре укріплену міцність Перемишль і вийшли на рубіж ріки Віслока, яка знаходиться на відстані 80 км від Кракова.

Внаслідок Галіцкой битви російські війська зайняли всю східну частину Західної Галічини і майже всю Буковину з м. Чернівці. У ході цієї операції австрійська армія втратила 400 тис. чоловік, в т. ч.100 тис. військовополоненими, 400 знарядь. Плани німецького командування втримати Східний фронт тільки силами Австро-Угорщини потерпіли крах.

Під час проведення бойових дій на западноукраинских землях загострилася оперативна обстановка на півдні. На стороні австро-німецького блоку у війну вступила Туреччина. У акваторій Чорного моря через Дарданелли увійшли німецькі крейсери "Гебен" і "Бреслау" і разом з турецьким флотом потіснили англо-французькі ескадри, в жовтні 1914 р. раптово обстріляли Севастополь, Одесу, Феодосию і Новоросійськ. Для Росії з'явився ще один фронт - Кавказький.

У кінці 1914 р. як на Західному, так і на східному фронтах були припинені активні бойові дії, почався етап позиційної війни, що свідчило про крах німецького плану блискавичної настання. Важливу роль в провалі цього плану зіграла російська армія, яка своїми активними діями відтягла на Східний фронт значні германо-австрійські сили. Антанта примусила країни Четверного союзу воювати на два фронти, але перемоги також не досягла.

У 1915 р. країни Четверного союзу змінили стратегічну спрямованість головного удару. З метою розгрому Росії його центр був зміщений на Східний фронт. Це давало можливість союзникам істотно поповнити матеріальні ресурси, після чого можна було зосередитися на розгромі Англії і Франції.

Розробляли свою стратегію і тактику і країни Антанти. У стратегічному відношенні ставилася задача наступу на Берлін і вступ на територію Угорщини шляхом активних військових дій в Карпатах. Але ці плани були відірвані від об'єктивної дійсності. Головним їх недоліком було те, що вони недостатньо враховували матеріальне забезпечення військових операцій. У російській армії не вистачало озброєння, боєприпасів, одягу, взуття, продовольства.

Протягом лютого-березня 1915 р. російські армії вели бої в Карпатах. Їх результатом була капітуляція гарнізону міцності Перемишль, захват 120 тис. військовополонених і 900 знарядь.

Реалізовуючи свої стратегічні плани по розгрому Росії, австро-німецьке командування перекинуло з Західного фронту на Східний великі людські резерви, техніку і боєприпаси. Готуючись до головного удару в Галічине, німецьке командування створило з передислокованих частин 11-ю армію під командуванням генерала Макензена. У взаємодії з 4-й австрійською армією вона сосредотачивается на прориві російського фронту між містами Голіца і Громник. Добре технічно забезпечені, маючи перевага в артилерії, германо-австрійські війська в середині 1915 р. перейшли в настання.

Російські війська, не маючи в достатній кількості озброєння і боєприпасів, не могли протистояти наступлению.3-я російська армія під командуванням Радко-Дмитриева до кінця квітня відступила за ріку Сян. Почався відступ і інших армій Південно-Західного фронта.8,9 і 11 російські армії протягом травня 1915 р. залишили Перемишль і відступили за Дністер. У липні 1915 р. російські війська залишили Львів і велику частину Галічини.

Щоб не допустити оточення своїх військ між Віслой і Горбом, російське командування почало загальний відступ. До осені 1915 р. російські війська залишили Польщу, Литву, частину Латвії і Білорусі. Під Австро-німецьку окупацію попали українські землі - Східна Галічина, Північна Буковина і п'ять повітів Волині.

До жовтня 1915 р. Східний фронт проходив по лінії Чернівці - Тернопіль - Дубно - Пінськ - Барановичи - Двінськ - Рига. Австро-німецьке командування не змогло досягнути своєї стратегічної мети - вивести Росію з війни, хоч вона і понесла великі втрати. Не реалізовувала своїх стратегічних планів і Росія. Війна знов придбала позиційний характер.

Для 1916 р. була характерна сама висока активність і широта військових дій на Східному фронті. Весною 1916 р. лінія Південно-Західного фронту простяглася на 400 км від Пінських боліт до румунської межі. Фронт тримали чотири російські армії: 7-я, 8-я, 11-я і 19-я загальною чисельністю біля 639 тис. солдат і офіцерів. На їх озброєнні було 1770 легких і 168 важких знарядь. Відповідно австро-німецькі війська мали 475 тис. чоловік, 1300 легких і 545 важких знарядь.

Головнокомандуючим Південно-Західним фронтом був призначений генерал Олексій Брусилов. Досконально вивчивши обстановку, він ретельно розробив бойову операцію прориву по всьому фронту. Її реалізація почалася масової артподготовкой 4 червня 1916 р. і продовжувалася по всій лінії фронту від 8 до 48 годин. Після цього всі чотири армії перейшли в настання і невдовзі прорвали фронт австрійських військ, які почали відступ 7 червня. Розгромивши 4-ю австрійську армію, 8-я російська армія зайняла Луцьк. Настання продовжувалося три дні, протягом яких в полон попало біля 100 тис. чоловік. На лівому фланзі зусиллями 9-й армії були взяті Чернівці. За місяць наступальної операції, до середини серпня 1916 р., російські війська підійшли до Карпатським перевалів, звільнивши від австрійських військ територію Буковини і Південну Галічини. На початку вересня Південно-Західний фронт простягся по лінії рік Стоход - Кислін - Золочев - Бережани - Галіч - Ворохта. На цій лінії настання припинилося через недостачу боєприпасів, продовольство, одяг в арміях. Наступальні операції 1916 р. мали велике значення, оскільки була значно підірвана боєготовність австро-угорської армії, яка втратила убитими і військовополоненими біля 500 тис. чоловік. Німецькі війська вимушені були припинити настання на Західному фронті і перекинути на Східний фронт 11 дивізій. У серпні 1916 р. у війну проти Четверного союзу вступила Румунія. До кінця 1916 р. війна знов придбала позиційний характер.

1.4 Політики російської, австро-угорської і німецької влади на українських землях

Внаслідок того, що військові дії в ході першої світової війни проходила на території України, український національний рух переслідувався урядами і Австро-Угорської, і Російської імперій.

Війна, що почалася на Балканах, була в певній мірі результатом негативного відношення Росії до українського руху в Галічине. Російські офіційні кола розглядали Галічину як осереддя українського сепаратизму. Цьому сприяло і український національний рух, передусім в Австро-Угорщині, яке мало тенденцію до його поширення на Придніпровську Україну.

Росія робила все можливе, щоб запобігти поширенню цього руху з Львова на Придніпровську Україну. Росію непокоїли політичні досягнення українців на парламентських виборах 1913 р. в Віденський парламент, в який пройшло 30 українців і тільки 1 москвофил (на попередніх виборах 12 українців і 8 москвофилов), а також їх вплив у Львівському сеймі. Тому для Росії було необхідним покінчити з центром українського відродження в Галічине.

Трагедія українського національного руху полягала в тому, що його представники, не маючи власної державності, щоб захистити свої інтереси, розділені територіально, були вимушені воювати один проти одного в арміях інших держав, які ігнорували українські національні інтереси.

З початком війни в Австро-Угорській імперії розвернулася боротьба з українським рухом. По підозрах в русофильстве українців арештовували, висилали, знищували. Тисячі людей були арештовані і відправлені в спеціальні табору в Австрії, де їх без суду і слідства роками тримали в найважчих умовах. По неповним даним 36 тис. українців, в т. ч. стариків і жінок, було розстріляно і повішене і стільки ж українських укладених загинуло в австрійських концентраційних таборах.

Царський уряд вже в перші дні війни почав здійснювати широкомасштабні антиукраїнські акції, прагнучи знищити національно - визвольний рух, вважаючи його "сепаратизмом" і "мазепинством". Ці акції були направлені передусім проти друкарських органів "Просвіти" і клубів. У Києві було припинене видання газети "Рада", щомісячного видання "Літературно-наукові вісті" і "Українська хатина", популярного тижневика "Село". Редактора "Української хатини" П. Богацкого заслали в Східний Сибір. Багато які політичні і культурні діячі виявилися в посиланні. Так, М. Грушевський після повернення в 1914 р. в Київ був арештований і засланець спочатку в Симбірськ, пізніше в Казань. У 1916 р. його перевели в Москву під голосний нагляд поліції, де він і знаходився до березня 1917 року.

Успіхи російських військ в Галіцкой операції дали можливість розширити репресії і переслідування "мазепинцев" в цьому регіоні України. З окупованих територій царський уряд утворив Галицко-Буковинское генерал-губернаторство, яке очолив чорносотенець граф Г. Бобрінський. Він заявляв, що "Східна Галічина і Лемковщина изпокон віків частина єдиної великої Русі; в цих землях корінне населення завжди було російським, лад їх тому повинен бути заснований на російських принципах. Я буду впроваджувати тут російську мову, закон і пристрій".

Услід за цим було розроблене нове адміністративне ділення земель. Генерал-губернаторство було розділене на чотири губернії - Перемишльськую, Львівську, Тернопільську і Чернівецьку. Їх очолили російські чиновники і місцеві москвофилы, які почали репресії проти українців.

Політика російської адміністрації була направлена на ліквідацію національної самосвідомості і так званого "мазепинского дух". Вже в жовтні 1914 р. при генерал-губернаторі почав діяти жандармський відділ, який переслідував українських суспільних діячів. У звіті жандармського полковника Мезенцева зазначалося, що протягом декількох місяців було проведено біля 1000 обшуків 1200 арештів, 578 чоловік за рішенням генерал-губернатора були засланці у віддалені райони Росії.

Особливо жорсткі репресії застосовувалися до священослужитель греко-католицької церкви. Російська адміністрація арештовувала їх і висилала в Сибір. У Львові 19 вересня 1914 р. був арештований митрополит А. Шептіцкий. Спочатку його вивезли в Курськ, а потім в монастирську в'язницю в Суздале, з якої він був звільнений тільки з початком революції 1917 року. У той же час позиції православ'я в генерал-губернаторстві зміцнювалися. Здійснення "православної акції" Св. Синод поклав на архієпіскопа Волинського Евлогия. По його розпорядженню на греко-католицькі парафії, залишені униатскими священиками, призначалися православні настоятелі, які прагнули покінчити з греко-католицькою церквою і силою звернути населення в православ'я.

Ще більшим трагізмом обернулося для українського руху відступ російських військ. Відступаючи, вони спустошували край, масово вивозили на Схід населення. Було розграбовано багато українських установ культури, зокрема Наукове товариство ім. Шевченко, вивезені цінні предмети з музею і бібліотеки Народного будинку у Львові. Австрійські війська, що Наступали проводили таку ж руйнівну роботу, що і російські, що відступали: переслідували українців, арештовували і саджали у в'язницю населення по обвинуваченню в шпигунстві на користь росіян, здійснювали суди і розстріли мирних жителів.

Поразку російської армії в 1915 р. обумовили зміни відносно російської громадськості і урядових кіл до українського питання. Лідер конституційних демократів П. Мілюков добився прийняття партією резолюції про визнання прав українців на широке культурне самовизначення. На сесії Державної думи він, а також депутати Н. Суханов, Н. Чхеїдзе виступили з різким засудженням політики Росії в Галічине. На одному з думських засідань фракції соціал-демократів і трудовиков був поданий запит відносно заборони української преси. Під час дискусії з цього питання позиція уряду була піддана різкої критики у виступах депутатів І. Александрова, А. Дзюбінського, Н. Чхеїдзе.

Резонансне значення мало лист Красноярського єпископа Нікона в журналі "Біржові відомості" за червень 1915 р. під назвою "Орли і ворони" відносно реакції російського духовенства і адміністрації, які підтримали антиукраїнську політику царизму.

У активну боротьбу включилися суспільні діячі України. У Державну думу звернулася українська делегація в складі професора Е. Іванова, письменниця С. Русової і журналіста Ф. Матушевського з меморандумом про потреби народної освіти в Україні і про необхідність введення української мови в школі.

Активний рух за відродження української культури і освіти розвернувся на місцях. На різних губернських і уїздних, професійних і суспільних зборах приймалися рішення про введення української мови в школах, свободу української преси, діяльності "Просвіти" і інших культурно-освітніх організацій.

Значну роль в поновленні українською суспільно - політичному і культурному життю грали Союз звільнення України і Товариство українських поступовцев. Незважаючи на те, що СОУ підтримував Німеччину, але одночасно він виступав за припинення війни і висловлював надію на те, що "всі цивілізовані народи світу, в тому числі і український, має повну свободу для рішення своєї долі і організації політичних, суспільних і економічних зв'язків зі своїми сусідами згідно з своїми бажаннями". Однак обидві організації обмежилися тільки деклараціями. Конкретних практичних дій в умовах війни вони не робили.

Введення військового положення посилило репресії з боку царської влади: була введена цензура, що значно погіршило політичну роботу в масі.

З самого початку військові дії наклали відбиток на всі сфери внутрішнього життя України. Передусім війна істотно підірвала продуктивні сили. У армію було мобілізовано біля половини прецездатний чоловічого населення України: в Волинської губернії - 49,9%, Київської - 51,8, Полтавської - 49,4, Харківської - 49,1, Чернігівської - 50,6%. Декілька менше був відсоток мобілізованих в Екатерінославської губернії (34,2%), промисловість якої безпосередньо працювала на військові потреби. Дефіцит робочої сили в містах (в різних галузях промисловості - на 25-30%) покривався за рахунок жінок, підлітків, військовополонених, селян.

Поповнення підприємств за рахунок виходців з села істотно ускладнювало гостру ситуацію з робочими руками в сільському господарстві. Повсюдне погіршення якісного складу робітників приводило до різкого падіння продуктивність труда. Кризові явища придбали величезні масштаби. Н а протязі 1914-1916 рр. в Україні було закрито більше за 1400 підприємств і припинили роботу 26 доменних печей.

У Галічине за роки війни було зруйновано біля 40% господарських і житлових споруд, біля 1,5 тис. промислових об'єктів. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3.

Перша світова війна мала негативні наслідки і для сільського господарства. У Україні посівні площі скоротилися на 1889 тис. десятини, в середньому на 8% знизилася врожайність, збір зернових меншав на 200 млн. пудів щорічно. Кількість зерна, зібраного в 1916 р., поменшала в порівнянні з 1913 р. на 27, а його товарна частина - на 32,6%.

Серед народної маси посилювалося невдоволення війною, господарською розрухою в країні, взагалі політикою самодержавства. Збільшувалася кількість страйків, які охоплювали всі промислові центри. Якщо в 1915 р. в Україні відбулося 113 страйків, в яких брало участь 48 тис. робітників, то в 1916 р. їх кількість зросло до 218, а число учасників відповідно до 193 тисяч. Зросла кількість виступів селян, посилилися антивоєнні настрої солдат. Країна стояла перед новим революційним вибухом.

Список використаних джерел

1. Британ В.Т., Вісоцький О.Ю. Історія України з давнини до качану XXI століття. Навчальній посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007.170 з

2. А.I. Чуткий Iсторії України / А.I. Чуткий - Киiв, 2006

3. Грушевський М. Іллюстрірованная історія України / Грушевський М. - "БАО", 2004 - 768 з.

4. Ісакова Н.П. Історія України в схемах і таблицях / Ісакова Н.П. - До., 2005

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com