На головну

Основні закони діалектики - Філософія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АЕРОКОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»

КАФЕДРА Історії і політології

РЕФЕРАТОсновние закони діалектики

По дисципліні: Філософія

РЕФЕРАТ ВИКОНАВ СТУДЕНТ

8-го факультету заочного відділення

Я.А. Тереб

Санкт-Петербург 2011 р.

Зміст

1. Введення

2. Історичний розвиток поняття

2.1. Діалектика античності

2.2. Ідеалістична діалектика німецької класичної філософії

2.3. Матеріалістична діалектика

3. Основні закони діалектики

3.1. «Закон єдності і боротьби протилежностей» (закон суперечності)

3.2. «Закон переходу кількісних змін в якісні»

3.2.1. Якість і властивості

3.2.2. Поняття про якість і кількість

3.2.3. Перехід кількісних змін в якісні(закон розвитку)

3.2.4. Стрибки

3.3. «Закон заперечення заперечення»

Список літератури

діалектика, що використовується філософія закон заперечення

1. Введення

Діалектика (греч.διαλεκτική - мистецтво сперечатися, вести міркування) логічна форма і спосіб рефлексивного теоретичного мислення, що має своїм предметом суперечності мислимого змісту цього мислення.[1]

У письменах праславянской цивілізації діалектика - Дівалетіко - двоелетно - діяти і мислити протилежними категоріями, діалектично.

Щоб зрозуміти суть діалектики треба розглянути історію її розвитку від древньогрецький філософів до Маркса і Енгельса.

Родоначальниками діалектики можна вважати Сократа і софістів. Разом з тим, діалектика розроблялася в філософії як метод аналізу дійсності. Пригадаємо вчення про розвиток Геракліта, Канта і інш. Однак тільки Гегель додав діалектиці найбільш розвинену і довершену форму.

Гегель характеризував діалектику як рушійну душу істинного пізнання, як принцип, що вносить в зміст науки внутрішній зв'язок і необхідність. Заслуга Гегеля, в порівнянні з його попередниками, складається в тому, що він дав діалектичний аналіз всіх найважливіших категорій філософії і сформував три основних закони: закон переходу кількісних змін в якісні, закон взаимопроникновения протилежностей і закон заперечення заперечення. Маркс і Енгельс розглянули закони діалектики Гегеля через призму матеріального світу.

Також в діалектиці сформувалося поняття діалектичної тріади. Теза - антитезис - синтез.

Теза - це деяка ідея, теорія або рух. Теза, швидше усього, викличе противоположение, опозицію, оскільки, як і більшість речей в цьому світі, він, ймовірно, буде небезперечний, тобто не позбавлений слабих місць.

Протилежна йому ідея (або рух) називається антитезисом, оскільки вона направлена проти першого - тези.

Боротьба між тезою і антитезисом продовжується доти, поки не знаходиться таке рішення, яке в якихсь відносинах виходить за рамки і тези, і антитезиса, визнаючи, однак, їх відносну цінність і намагаючись зберегти їх достоїнства і уникнути недоліків. Це рішення, яке є третім діалектичним кроком, називається синтезом.

Одного разу досягнутий, синтез, в свою чергу, може стати першим рівнем нової діалектичної тріади і дійсно стає нею, якщо виявляється одностороннім або незадовільним по якійсь іншій причині. Адже в останньому випадку знов виникне опозиція, а значить, синтез можна буде розглядати як нова теза, яка породила новий антитезис. Таким чином, діалектична тріада поновиться на більш високому рівні; вона може піднятися і на третій рівень, коли досягнуть другий синтез.

Також необхідно відмітити, що замість використання термінів теза, антитезис і синтез, діалектики часто описують діалектичну тріаду за допомогою термінів «заперечення (тези)» - замість «антитезиса» і «заперечення заперечення» - замість «синтезу».

Як приклад використання діалектичного методу можна привести цитату з роботи Гегеля:

Звук є зміна специфічної внеположности матеріальних частин і її заперечення, - він є тільки абстрактна або, так би мовити, тільки ідеальна ідеальність цієї специфічності. Але тим самим ця зміна сама безпосередньо є запереченням матеріального специфічного стійкого існування; це заперечення є, таким чином, реальна ідеальність питомої ваги і зчеплення, тобто теплота.

Примітка. Нагрівання звучних тіл - звучних як від удару, так і від тертя один об одну - є вияв теплоти, виникаючої згідно з поняттям разом із звуком

Завдяки діалектичній логіці в філософії з'явилися закони, що мають об'єктивне і онтологічне значення, описуючі сущностные основи світу, його першооснови, в їх русі і розвитку. Дані закони засновані на науковому світогляді і не зачіпають ті області, на які претендують релігійний або містичний світогляди.

2. Історичний розвиток поняття

В історії філософії виділяються наступні історичні форми діалектики:

1. Діалектика античності (найбільш яскраві представники - Геракліт і досократики, Демокріт, Сократ, Платон і Арістотель).

2. Ідеалістична діалектика німецької класичної філософії XVIII - першої половини XIX в. (І. Кант, Г. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г. Гегель).

3. Матеріалістична діалектика (К. Маркс, Ф. Енгельс, філософи радянської школи Е. Ільенков, Вазюлін В. А., Готт В. С. і інш.)

2.1 Діалектики античності

Вже в античності складається діалектичний підхід до миру. Починаючи з досократиков, у яких предметом філософствування був космос. Він представлявся ним що складається із звичайних почуттєвих стихій: землі, води, повітря, вогню і ефіру, взаємно перехідної один в одну внаслідок згущення і розрідження.

Наприклад Анаксимандр бачив в світовій першооснові суто абстрактні, безтілесні першооснови двох класів: 1) первовещества - тепле і холодне, 2) первосилы - антиподического взаємодії теплої і холодної.

Для Анаксимена першооснова була і речовинним, і духовним, одночасно. Це був повітря - і як речовинний компонент світу, і як душу, дихання світу, душу людини.

Далі грецькі філософи зверталися до первовеществу - вогню. Мир Піфагора був вогненною кулею, що вдихає пустоту (повітря). Згідно з вченням Геракліта, все сталося з вогню і перебуває в стані постійної зміни. Вогонь - найбільш динамічна, мінлива з всіх стихій

Діалектика у Геракліта, як і у його попередників, - це передусім констатація і фіксування вічності змін, що відбуваються в світі. Думка про зміни, характерна для самих перших грецьких філософів, у Геракліта придбаває форму думки загальної, тобто філософської ідеї. Все змінюється, і змінюється постійно; немає межі змінам; вони є завжди, скрізь і у всьому - ось що спресовано в славнозвісній короткій формулі, що приписується Геракліту: „Все тече, все змінюється". Гераклит вважав, що все в житті виникає з протилежностей і пізнається через них: «Хвороба робить приємною і благим здоров'я, голод - ситість, втома - відпочинок». Логос загалом є єдність протилежностей, системообразующая зв'язок.

На цьому тапе розвитку поняття, філософи містичним образом поділяють природу на протилежні класи, маючи на увазі одночасну єдність цих класів. Але філософська думка не стоїть на місці і удосконалюється.

Так, Анаксагор з Клазомен проголосив вічність буття. Крім того, Число матеріальних елементів (гомеомерий - матеріальні елементи) - вважав він - нескінченно, а рушійна сила (розум) лише одна". Удосконалення систематизації світових діалектичних протилежностей створила умови їх метафизации. Метафізика вже закладена в положеннях Анаксагора. Його "гомеомерии", існуючи як би самі по собі, приводяться однак в рух зовнішньою силою - всесвітнім розумом.

Эмпедокл, намагаючись примирити діалектичний і метафізичний напрями в філософії, ще далі йде в антиномическую метафізику. Він вважав "корінням" первовещества вогонь, повітря і землю, а первосилами - дві протилежних рушійних сили.

Причому, "коріння" приводиться в рух цими силами - або сполучаються, або відокремлюються. Позитивні сили: Дружба, Приязнь, Гармонія, Милість, Веселіє, Кипріда, Афродіта. Негативні сили: Ненависть, Ворожнеча, Арес. Тут вже явно виступає самостійність протилежностей як речовинного, так і нематеріального (силового) класів. Особливо метафизично дроблення позитивних і негативних сил.

Закономірним результатом усього попереднього розвитку філософської думки було вчення Демокріта. Він заперечує принцип нескінченної подільності Емпедокла і Анаксагора і вводить поняття неподільних частинок - атомів.

Теорія атомизма виникла у Левкиппа і (у його учня) Демокріта на основі: 1) спостережень і 2) деяких аналогій". "Демокрит вважав, що вічні початки (атоми) за своєю природою маленькі сутності нескінченно багато які по числу". Це обгрунтування - "класичний приклад виникнення наукової гіпотези".

Демокрит вычленяет з об'єктивної реальності незліченну кількість неподільних частинок-атомів, розділених пустотою, рухомих власними вихорами. Цими атомами і їх вихорами, организующими атомічний процес, великий метафизик-атомист, між іншим, знову скочується на позиції діалектики.

Але ці матеріальні форми світу, в зв'язку з їх малістю, непідвладні почуттям. "Лише в загальній думці - вважає Демокріт - існує солодке, в думці гірке, в думці тепле, в думці холодне, в думці колір, насправді існують тільки атоми і пустота".

Після формування «діалектики досократиков» на філософську арену виходять софісти яким протистоїть Сократ.

Історія софістики ділиться на два періоди. Перший пов'язаний з діяльністю "старших софістів". До них відносяться Протагор з Абдер, Гиппій з Елеї, антифонт і Георгій. Другий етап - діяльність "молодших софістів": це Алкидамант, Лікофрон, Фразімах.

Розповсюджуючи вчення про поза природне походження суспільства, софісти протиставляють "природне" і "штучне".

Універсальне зіставлення природи мистецтву розгортається в троякому плані: в плані виникнення суспільства і гос-ва, законодавства, релігії і віри в богів.

Протагор:  "Людина є міра всіх речей, існуючих - в тому, що вони існують, - і неіснуючих - в тому, що вони не існують".

Георгій:1)...ніхто не існує; 2)...якщо і є щось існуюче, то воно не пізнаване і 3)...якщо воно навіть і пізнавано, то його пізнання невимовне і нез'ясовне.

Гиппийуказал в своєму визначенні закону на насильне примушення як на умову можливості законодавства.

Продік:  "Які люди, що користуються речами, такі і самі речі".

Алкидамант: "Природа нікого не створила рабами, і люди народжуються вільними"

антифонт відстоював "переваги природи перед встановленнями культури і над мистецтвом"

Фразімах, соціальний аналітик, виявив відносність соціально-етичних норм: "Кожна влада встановлює закони, корисні для неї самої, демократія - демократична, тирания - тиранистические і т.д."

Це був шлях критики і сумнівів, описаний уперше Протагором. "Він перший заявив, що про всякий предмет можна сказати двояко і протилежним образом".

Гегель писав, що софістика встала на шлях вільного мислення, яке повинне було "вивести за межі існуючих вдач і наївної релігійної віри".

Таким чином, софісти не тільки підготували принципи діалектичної відносності (як вважав Гегель), але і заклали, по ленінському вираженню, "софістику нігілізму" анти аристократичного напряму, що використовується тепер однак одіозними школами иррационализма і фашизму.

Інтерес до людини хоч і був спільною межею софістів і Сократа, але діалектика в її позитивному значенні, в її постійному шуканні об'єктивної істини відрізняла філософію Сократа від софістики.

Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини шляхом зіткнення протилежних думок, спосіб ведіння вченої бесіди, ведучий до істинних визначень понять.

Якщо вчення Геракліта про боротьбу протилежностей, як про рушійну силу розвитку природи, зосередження своєї уваги, головним чином, на об'єктивній діалектиці, Сократ, уперше виразно поставив питання про суб'єктивну діалектику, про діалектичний спосіб мислення. Основні складові частини "сократического" методу: "іронія" і "майевтика" - за формою, "індукція" і "визначення" - за змістом.

Сократический метод - це передусім метод послідовно і питань, що систематично задаються, що мають на своєю меті приведення співрозмовника до суперечності з самим собою, до визнання власного неуцтва. Що і є сократовской "іронією". Але він не ставить своєю задачею тільки "іронічне" розкриття протиріч в затвердженнях співрозмовника, але і подолання цих протиріч з метою добитися істини". Продовженням і доповненням "іронії" служила "майевтика" - повивальное мистецтво" Сократа (натяк на професію своєї матері). Він говорив, що як би допомагає своїм слухачам народитися наново, пізнанню "загального" як основи істинної моралі. Сократ хотів цим сказати, що він допомагає своїм слухачам Основна задача "сократического" методу - знайти "загальне" в моральності, встановити загальну етичну основу окремої, приватної доброчесності. Ця задача повинна бути дозволена за допомогою своєрідної "індукції" і "визначення". "Індукція" і "визначення" в діалектиці Сократа взаємно доповнюють один одну.

1. "індукція" - це відшукання загального в приватній доброчесності шляхом їх аналізу і порівняння

2. "визначення" - це встановлення родів і видів, їх співвідношення.

З ім'ям Платона пов'язане відродження античної діалектики, яка зазнала значного збитку в школах софістів, Сократа і Демокріта. Діалектика Платона уперше не тільки отримує власне найменування, але і знаходить своє аналітичне звучання як уміння будувати логічні міркування, вести бесіду, діалог.

Але не тільки суб'єктивність була метою платоновской діалектики. Антична філософія носила объективистский характер у всі часи. "Для Платона - повідомляє В.Ф. Асмус - діалектика це - не логіка тільки, хоч в ній є і логічний аспект; це не вчення про метод тільки, хоч в ній є і аспект методу. Діалектика Платона - передусім вчення про буття, про роди істинно сущого буття і про ідеї ... "Ідеї" Платона - не тільки поняття (хоч вони мають свій понятійний аспект), а істинно сущі роди буття. Відповідно до цього "діалектика", як її розуміє Платон, не тільки шлях і метод пізнання, це передусім онтологічні прообрази, зразки і причини віщої почуттєвого світу".

Буття містить в собі протиріччя: воно єдине і множинне, вічно і скороминуще, незмінно і мінливо, покоїться і рухається. Суперечність є необхідна умова для спонукання душі до роздуму. Це мистецтво і є, по Платону, мистецтвом діалектики.

Будучи вірним учнем, шанувальником і послідовником метафізичного ідеаліста, Сократа, Платон, природно, не зміг подолати метафизичности і в своєму вченні. Його відособлені "ідеї" тільки протиставлялися "речам". Платон називав діалектику логічний метод, за допомогою якого на основі аналізу і синтезу понять відбувається пізнання істинно сущого - ідей, рух думки від нижчих понять до вищих.

Розвиток діалектики продовжували неоплатоники (Дамб, Прокл). У них словом «діалектика» означається науковий метод аналізу і синтезу, який виходить з Єдиного, щоб до Єдиного повернутися.

У Платона діалектика - мистецтво вести бесіду. У Арістотеля - мистецтво вести ймовірностний міркування (спосіб доказу, коли виходять з положень, отриманих від інших, і достовірність яких невідома). Аристотель розрізнює аналітику і діалектику. Аналітика встановлює все абсолютно точно. Все тече і все змінюється. Якщо говорити про актуальне, треба мати на увазі можливість, що реалізовувалася. Закон неприпустимості протиріч: не можна затверджувати про об'єкт одночасно в одному і тому ж місці і в один і той же час різного позитивного і негативного. Закон виключеного третього: якщо є дві думки і перше помилкове, то друге істинне, третього не дано. Протиріччя: контрадикторные (переступають закони формальної логіки), контрарні (один говорить білий, інший чорний, а об'єкт може бути сірим). Є приватна думка. Це вирок, завдання рамки, вилки, в межах якої розглядається об'єкт. Закон тотожності - я є я. Виступає проти софістики. Зрештою, Арістотель - це ціла система формально-логічних силогізмів.

2.2 Ідеалістична діалектика німецької класичної філософії

Епоха Освіти створила справжній культ розуму. Його можливості в пізнанні і аналізі як природного, так і соціального миру здавалися безмежними. Однак практичне здійснення «обгрунтованих розумом» проектів соціального перевлаштування (французька буржуазна революція 1789-1794 рр.) дещо зменшило захоплення апологетів просвещенческого раціоналізму. З лозунгів свободи, рівності, братства і щастя хіба що перші два могли вважати себе реалізованими, так і те в сильно урізаному вигляді. Стало ясно, що філософсько-ідеологічні аксіоми Освіти потребують порції безсторонньої критики. Цю задачу з блиском виконала німецька класична філософія останньої третини XVIII - першої третини XIX вв. Її безумовним достоїнством стало те, що глибокий критичний аналіз не зруйнував, але зберіг і навіть примножив філософські новації епохи Освіти, ставши, по суті, новим етапом розвитку західноєвропейської філософської думки.

Німецька класична філософія - це певний період в розвитку німецької філософської думки (з середини XVIIIв. до середини XIXв.), представлений вченнями Іммануїла Канта, Іоганна Фіхте, Фрідріха Шеллінга, Георга Гегеля і Людвіга Фейербаха. Всі вони - дуже різні філософи, але, проте, їх творчість прийнято оцінювати як єдина духовна освіта. Незважаючи на всі відмінності між классиками німецької філософії, їх зусилля були направлені в єдине русло, яке характеризують дві особливості: спадкоємність по відношенню до ідей епохи Освіти і філософське новаторство.

Одним з найбільших розумів людства, основоположником класичного німецького ідеалізму, що відродив ідеї діалектики, був Іммануїл Кант (1724-1804). Саме з Канта займалася ранкова зоря філософії новітнього часу. Але не тільки в філософії, а і в науці Кант був глибоким, проникливим мислителем. Розроблена ним концепція походження Сонячної системи з гігантської газової туманності досі є однією з фундаментальних ідей в астрономії.

У своєму вченні про пізнання Кант велике місце відводив діалектиці: суперечність розглядалася як необхідний момент пізнання. Але діалектика для нього - лише гносеологічний принцип, вона суб'єктивна, оскільки не відображає протиріч самих речей, а тільки протиріччя мыслительной діяльності. Саме тому, що в ній протиставляються зміст знань і їх логічна форма і предметом діалектики стають самі ці форми в їх відриві від змісту знань, Ленін називав логіку Канта «формальним».

Кант протиставляв ноумен (непізнавана «річ в собі») і феномен, тобто суб'єктивний зміст нашої свідомості, що не відображає об'єктивної дійсності.

Знання дається шляхом синтезу категорій і спостережень. Кант уперше показав, що наше знання про мир не є пасивним відображенням реальності, а є результатом активної творчої діяльності свідомості.

Німецька класична філософія після Канта розроблялася такими видатними філософами, як Іоганн Готліб Фіхте (1762-1854) і Фрідріхом Вільгельм Йозеф фон Шеллінг (1775-1854). Обидва прагнули подолати кантовское зіставлення феномена і ноумена. Обгрунтувавши пізнавальну активність в деякому єдиному принципі:

- Фихте- в абсолютному Я (Річ в собі пропадає. Людина сама творить цей мир.)

- Шеллинг - в абсолютній тотожності буття і мислення.

Останній дав тонкий аналіз категорій діалектики, зокрема свободи і необхідності, тотожності, єдиної і багато чого і інш., послуживши передвісником гегелевской об'єктивно-ідеалістичної діалектики.

Вищим досягненням німецької класичної філософії з'явилася діалектика Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831). На об'єктивно-ідеалістичній основі він розвинув вчення про закони і категорії діалектики, уперше в систематизованому вигляді розробив основні принципи діалектичної логіки і піддав критиці метафізичний метод мислення, пануючий як в ідеалістичних, так і в матеріалістичних вченнях того часу. Кантовской «речі самої по собі» він протипоставити принцип: суть виявляється, явище істотне. Гегель затверджував, що категорії суть об'єктивні форми дійсності, в основі якої лежить «світовий розум», «абсолютна ідея» або «світовий дух». Це - діяльний початок, що дав імпульс до виникнення і розвитку світу. Діяльність абсолютної ідеї полягає в мисленні, мета - в самопознании. У процесі самопознания розум світу проходить три етапи:

- перебування самопознающей абсолютної ідеї в її власному лоні, в стихії чистого мислення (логіка, в якій ідея розкриває свій вміст в системі законів і категорій діалектики);

- розвиток ідеї в формі «инобытия» у вигляді явищ природи (розвивається не сама природа, а лише категорії);

- розвиток ідеї в мисленні і в історії людства (історія духа). На цьому останньому етапі абсолютна ідея повертається до самої собі в формі людської свідомості і самосвідомості.

"Все що розумно - дійсно, а все що дійсно - розумно".

Основні принципи філософських ідей Гегеля можуть бути представлені в наступних положеннях:

- Принцип єдності протилежностей.

- Систематика принципів і категорій діалектики.

- Ідея історичної закономірності.

- Принцип історизму в додатку до всіх областей людського знання і дії.

Безперечною заслугою Гегеля є реформа логіки, теорії пізнання, вчення про мир, про категорії філософії, ідеї якої сконцентровані в трьох книгах під загальною назвою «Наука логіки».

2.3 Матеріалістична діалектика

Поняття діалектики в своїх творах використали Карл Генріх Маркс(1818 - 1883) і Фрідріх Енгельс (1820 - 1895), які перевели її в матеріалістичну площину (діалектичний матеріалізм).

Маркс як філософ сформувався значною мірою під впливом робіт Гегеля. У основі ідей Гегеля лежало зіставлення «суб'єктивного духа» (окремої людини), «об'єктивного духа» (системи умов і умовності, яка відділяє людину від бога) і «абсолютного духа» (в термінах релігії - «бога», в термінах Платона - «ідеї»). Гегель вважав, що в русі своєї думки людина може піднятися з рівня свого суб'єктивного мислення на рівень абсолютного умогляду, т. е. на рівень бога, долаючи систему об'єктивних обмежень і розділень. Цей рух Гегель іменував «феноменологією духа», а логіку цього руху «діалектикою». Маркс дуже глибоко засвоїв це уявлення про абсолют, майбутній окремій людині, про систему об'єктивних обмежувачів, що стоять на шляху до єдиного «абсолюту», і про те, що розвиток абсолюту і розвиток світу можливі передусім через роботу людського розуму, т. е. через діалектику.

Так, Маркс розуміє філософію як науку і намагається побудувати її суворо по науковому методу. Він переходить від абстрактного до конкретного. Буття визначає свідомість, свідомість розуміється як властивість матерії відображати саму себе, а не як самостійна суть. Матерія знаходиться в постійному русі і розвивається. Матерія вічна і нескінченна і періодично приймає різні форми. Найважливішим чинником розвитку є практика. Розвиток відбувається по законах діалектики - єдності і боротьби протилежностей, переходу кількості в якість, заперечення заперечення.

Маркс пішов далі по шляху творчої переробки (або, виражаючись німецьким філософським терміном, «критики») Гегеля - він запропонував поставити на місце умоглядного «абсолютного духа» конкретне співтовариство людей з їх колективним мисленням. Суспільство, а не бог, є абсолютом, майбутнім окремій людині. Щоб пізнати і поліпшити мир, треба пізнати і поліпшити своє суспільство. Здійснюючи цю «філософську революцію», він знайшов союзника в особі Ф. Енгельса. Маркс і Енгельс вважали, що тільки історичний розвиток людського співтовариства - а не кабінетний аналіз - зможе насправді поліпшити мир: «Філософи лише різним образом пояснювали мир, але справа полягає в тому, щоб змінити його».

У радянський час єдиною допустимою формою діалектики вважався марксизм-ленінізм, і до спроб неортодоксального його розвитку відносилися з підозрою. Після розпаду СРСР діалектика значною мірою «вийшла з моди», хоч багато які автори продовжують оцінювати її позитивно.

Вітчизняна філософська традиція (особливо матеріалісти) діалектику Гегеля сприйняла в інтерпретації Енгельса, який сформулював так звані «Три закони діалектики».

1. Закон єдності і боротьби протилежностей.

2. Закон переходу кількісних змін в якісні.

3. Закон заперечення заперечення.

Для сучасного стану науки характерно замовкання діалектики одночасно з істотним розвитком і конкретизацією її ідей під іншими назвами. Замовкання представляється відгомоном ідеологічної боротьби між марксизмом-ленінізмом і філософією «відкритого суспільства» в ХХ віці і, ймовірно, має скороминущий характер.

3. Основні закони діалектики

3.1 Закон єдності і боротьби протилежностей (закон суперечності)

«Рух і розвиток в природі, суспільстві і мисленні зумовлено роздвоєнням єдиного на взаимопроникающие протилежності і вирішення виникаючих протиріч між ними через боротьбу»

Закон єдності і боротьби протилежностей - загальний закон дійсності і її пізнання людським мисленням, що виражає суть, «ядро» матеріалістичної діалектики. Кожний об'єкт містить в собі протилежності. Під протилежностями діалектичний матеріалізм розуміє такі моменти, «сторони» і т. п., які знаходяться в нерозривній єдності, взаимоисключают один одну, причому не тільки в різних, але і в одному і тому ж відношенні, тобто взаимопроникают.

При розкритті цього закону, Енгельс підкреслював існування зв'язку і взаємодії між протилежностями, доводячи, що вони рухомі, взаємопов'язані і взаємодіючі тенденції, і цей взаємозв'язок виражається в тому, що кожна з них має власну протилежність.

Іншою стороною діалектичних протилежностей є взаємне заперечення сторін і тенденцій, саме тому сторони єдиного цілого суть протилежності, вони знаходяться не тільки в стані взаємозв'язку, але і у взаємному запереченні. Вирішення будь-яких протиріч являє собою стрибок, якісну зміну даного об'єкта, перетворює його в якісно інакший об'єкт, заперечливий старий.

Єдність і боротьби протилежностей можна проілюструвати в біологічній еволюції: шляхом боротьби спадковості і мінливості відбувається становлення нових форм життя.

Марксистське вчення про суспільний розвиток побудоване на застосуванні даного закону, на дослідженні протиріч суспільства, воно обгрунтовує тезу про боротьбу класів як рушійну силу розвитку класового суспільства і робить з нього свої висновки.

Всякий суспільний устрій є закономірний результат розгортання і вирішення шляхом соціальної революції протиріч суспільного, що передував йому устрій. Протиріччя і форми їх дозволу багатоманітні. Марксизм затверджує, що соціалізм також розвивається шляхом протиріч, але вони носять специфічний характер (антагоністичні і неантагоністичні протиріччя). Категорія діалектичної суперечності має важливе методологічне значення і для сучасного природознавства, яке все частіше стикається з суперечливою природою об'єктів.

Гегель при характеристиці дії цього закону оперує категоріями: тотожність, відмінність, протилежності, протиріччя.

Тотожність - категорія що виражає рівність об'єкта самому собі або декількох об'єктів один одному.

Відмінність - це категорія, що виражає відношення нерівності об'єкта самому собі або об'єктів один одному.

Протилежності - це категорія, що відображає взаємовідносини таких сторін об'єкта або об'єктів один з одним, які корінним образом відрізняються один від одного.

Суперечність- ця процес взаимопроникновения і взаимоотрицания протилежностей.

Категорія суперечності є центральною в даному законі. При розкритті дії цього закону, Гегель підкреслював існування зв'язку і взаємодії між протилежностями. Він доводив, що істинні дійсні протилежності постійно знаходяться в стані взаимопроникновения, що вони являють собою рухомі, взаємопов'язані і взаємодіючі тенденції і моменти. Нерозривний взаємозв'язок і взаимопроникновение протилежностей виражаються в тому, що кожна з них, як своя протилежність, має не просто деяку інакшу, а свою інакшу протилежність і існує як така лише остільки, оскільки існує ця її протилежність. Взаимопроникновение протилежностей Гегель показував на прикладі таких явищ як магнетизм і електрика. «Північний полюс в магніті, - писав він, - не може бути без південного. Якщо розріжемо магніт на дві половини, то у нас не виявиться в одному шматку північний полюс, а в інший південний. Точно також і в електриці позитивна і негативна електрика не суть два різних, окремо існуючих флюїда» (Гегель. Соч. Т. 1. - З. 205).

Гегель підкреслював, що протилежності в будь-якій формі їх конкретної єдності знаходяться в стані безперервного руху і такої взаємодії між собою, який веде до їх взаємних переходів один в одну, до розвитку взаимопроникающих протилежностей, взаимопредполагающих одна іншу і в той же час що борються, заперечливих один одну. Саме такого роду взаємовідношення протилежностей Гегель називав протиріччями.

Протиріччя, згідно з вченням Гегеля, є внутрішньою основою розвитку світу. Розвиток являє собою процес становлення, загострення і вирішення протиріч.

Діалектична суперечність в пізнанні не зводиться до зіткнення тези і антитезиса. Воно полягає в русі до його дозволу. Зрозуміти діалектичну суперечність - значить зрозуміти, як воно розвивається і дозволяється. Дозвіл його аж ніяк не зводиться до простого усунення плутаних формально-логічних протиріч в міркуванні. Адекватно сформулювати діалектичну суперечність всередині теорії можна лише в творчому процесі сходження від абстрактного до конкретного (Абстрактне і конкретне). Тому розгорнений виклад теорії не може бути втиснений в рамки єдиної «несуперечливої системи». Процес розвитку здійснюється через зіткнення як внутрішніх, так і зовнішніх протилежностей. Діалектика розглядає зовнішні протилежності не як спочатку різні сутності, а як результат роздвоєння єдиного, зрештою як похідні від внутрішніх.

Діалектичний підхід допоміг встановити, що еволюція відбувається на всіх рівнях матерії, включаючи неживу природу. При цьому сучасні розробки принципу боротьби протилежностей показали універсальність рушійних сил еволюції. Як згадувалося вище, рушійною силою біологічної еволюції є боротьба протилежностей: спадковість і мінливість. Аналогічні протилежності реалізовуються і на інших рівнях еволюції, тому зміст цих понять був істотно розширений.

Мінливість забезпечує різноманіття, вона реалізовується через випадковість в умовах невизначеності. Це турбулентність і броунівський рух (в неживій природі), мутації (в біології), конфлікти (в суспільстві). Спадковість зумовлює здатність зберігати свої особливості, залежність майбутнього від минулого. Таким чином, мова йде про збагнення загального характеру рушійних сил (протилежностей) на всіх рівнях еволюції, від елементарних частинок до суспільства, включаючи техніку і культуру.

3.2 Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні

«Розвиток здійснюється шляхом накопичення кількісних змін в предметі, що неминуче приводить до порушення його заходи (стабільного стану) і стрибкоподібному перетворенню в якісно новий предмет»

Ще в древньогрецький філософи звернули увагу на те, що незначні, до пори до часу, що залишаються непомітними зміни того або інакшого предмета, нагромаджуючись, можуть приводити до змін вельми помітним. Скажемо, збавляння числа піщинок в купі піску або волосся на голові людини рано або пізно приводить до того, що купа піску зникає, а людина стає лисою. Причому межа переходу одного стану в інше тут розмита, невловима, в інших же випадках вона прочерчивается різко.

Такого роду життєвих, практичних, а потім і наукових прикладів можна привести велику безліч. По крупинках нагромаджуються, а згодом стають вельми помітними спортивна і професійна майстерність, образованность і мудрість. Непомітно підкрадається до людини старість. Підступна межа переходу від випадкових, разових употреблений алкоголю або наркотика до алкоголізму, наркоманії. Поступово підсумовуються багато які шкідливі впливи виробництва на навколишнє середовище. Починаючись з нешкідливих доз, забруднення повітря, водоймищ, наростаючи, досягає згодом катастрофічного рівня. Нагрівання або охолоджування тіл до певної температури міняє їх агрегатні стану.

Гегель побачив в таких змінах не просто цікаві випадки, а загальну закономірність, що отримала назву закону переходу кількісних змін в якісні. У марксистській філософії цей закон отримав науково-матеріалістичне осмислення і був застосований для пояснення всіляких явищ в природі і суспільстві.

3.2.1 Якість і властивості

Мир багатоманітний. Він з'являється перед людиною не скупченням однакових предметів, а як безліч предметів, явищ, процесів, наділених різними властивостями. Кожний предмет володіє не якимсь одним, а цілим рядом властивостей і тому має не одну, а безліч різноманітних характеристик.

Властивості бувають істотні і неістотні. Скажемо, з ділової точки зору істотний не колір очей, зростання людини, стиль його одягу; важливо, якої він фахівець, високий або низький рівень його професіоналізму. Предмети, по тих або інакших причинах істотні властивості, що втратили, не просто переходять в новий стан, але стають іншими предметами. Наприклад, потерпілий аварію літак перестає бути машиною, перетворюється в металолом.

Розрізнюють також специфічні і неспецифічні властивості. Певне значення атомної ваги специфічне для даного хімічного елемента, вага ж взагалі - загальна характеристика будь-яких матеріальних тіл, що знаходяться в полі тяжіння. Специфічні властивості, властиві даному явищу, характерні для нього, часто називають ознаками або симптомами. Вони дозволяють виявляти той або інакший предмет серед багатьох інших, що не володіють такими ознаками (відбитки пальців в ситуації злочину, характерний для даного захворювання висип і інш.).

Деякі властивості предмета можуть видозмінюватися, їх можна придбавати і втрачати. Однак є також невід'ємні властивості. У філософії їх називають атрибутами. Так, предмети немислимі без характеристик простору, часу, руху. Для людської особистості атрибутивною властивістю є, зокрема, пам'ять. Людина, що втратила пам'ять, втрачає разом з нею людський вигляд.

Розрізнюються також актуальні і потенційні властивості. Перші вже реалізовані і спостерігаються в даний час. Другі (їх називають диспозиционными) носять як би прихований характер і розгортаються, виявляються поступово при різних взаємодіях даного предмета з іншими. Такі властивості, як електропровідність, розчинність, людська чуйність і інш., виявляються саме таким чином.

Предмети - це не механічний набір або проста сума властивостей, але їх взаємозв'язок, єдність. Ось чому пізнання предметів вимагає зусилля думки - синтезу їх багатоманітних виявів. Стійка сукупність властивостей предмета виражається в філософії поняттям якість. А множинність різних предметів характеризується як якісне різноманіття. Властивості виявляються як вияви тих або інакших рис, сторін предметів в їх відносинах з іншими предметами. Кожний предмет багатогранний. Він може повертатися до інших предметів і до людей різними сторонами, входити в різні зв'язки з іншими предметами, по-різному використовуватися в людській практиці.

Схожість і відмінності властивостей визначають існування якісно однотипних і різнотипних груп предметів, явищ, процесів. Під якістю розуміють цілісну, інтегральну характеристику предмета (єдність його властивостей) в системі його зв'язків і відносин з іншими предметами.

Люди тілесно (а не тільки в думках, духовно) включені в складні взаємодії предметів, беруть участь в них. Вони мають можливість судити про властивості, якості речей по тому, як вони представлені в їх досвіді. Кант називав це "явищами" - на відміну від характеристик "речей самих по собі". Доводиться визнати, що всі властивості речей пізнаються нами в формі суб'єктивних образів об'єктивного світу". Але людський досвід містить в собі реальні можливості наростання об'єктивних знань про мир, про різні властивості і якісне різноманіття предметів. Така можливість забезпечується багаторазовими контактами з предметами, притому кожний раз в інакших умовах, на іншій основі. Справі допомагають також різні процедури перехресних практичних перевірок знань, що отримуються, їх історичне накопичення, підсумовування зусиль безлічі людей.

Поняття якості виражає специфіку, своєрідність великих і малих груп предметів. Воно допомагає з'ясуванню якісних меж між природою і суспільством, живою і неживою природою, твердими тілами, рідинами і газами, рослинним і тваринним світом і т.д. Встановлення якісних меж лежить в основі класифікацій мінералів, рослин, тваринних, технічних пристроїв, професій, націй і народності. Разом з тим якісне різноманіття світу не є застиглим. Воно вельми жваве. Чим же визначаються якісні характеристики предметів, явищ, процесів? Для відповіді на це питання необхідне поняття якості співвіднести з протилежним йому поняттям кількості.

3.2.2 Поняття про якість і кількість

Якість - така визначеність предмета (явища, процесу), яка характеризує його як даний предмет, що володіє сукупністю властивих йому властивостей і належний до класу однотипних з ним предметів.

Кількість - характеристика явищ, предметів, процесів по мірі розвитку або інтенсивності властивих ним властивостей, що виражається у величинах і числах.

Навколо нас дуже багато самих різних предметів і явищ, причому всі вони постійно рухаються і змінюються. Але, незважаючи на це, ми не плутає ці предмети, а розрізнюємо і визначаємо їх. А кожний з них відрізняється від інших своєрідними, тільки йому властивими особливостями і властивостями.

Візьмемо, наприклад, такий метал, як золото. Воно володіє характерним жовтим кольором, тягучість і ковкість, має певну густину і теплоємність, температуру плавлення і кипіння. Золото не розчиняється ні в лугах, ні в цілому ряді кислот, хімічно воно малоактивне, на повітрі не окислюється. Все це, разом взяте, і відрізняє золото від інших металів.

Все те, що робить предмет саме даним, а не іншим предметом, що відрізняє його від незліченної безлічі інших, і є його якість.

Якістю володіють всі предмети і явища. Це і дозволяє нам визначати і розрізнювати їх. Чим відрізняється, наприклад, живе від неживого? Здатністю вступати в обмін з навколишнім середовищем, доцільно відповідати на зовнішні впливи, розмножуватися. Ці і деякі інші риси і є його якістю.

Якісно розрізнюються і суспільні явища. Так, капіталізм відрізняє від феодалізму панування товарного виробництва, наявність капіталістичної власності, найманого труда і інші ознаки.

Якість виявляється і у властивостях. Властивість характеризує річ з якого-небудь одного боку, тоді як якість дає уявлення про предмет загалом. Жовтий колір, ковкість, тягучість і інші ознаки золота, взяті окремо, є його властивостями, а ці ж властивості в їх сукупності - його якістю.

Крім певної якості кожний предмет володіє і кількістю. На відміну від якості кількість характеризує предмет з боку міри розвитку або інтенсивності властивих йому властивостей, а також його величини, об'єму і т.п. як правило, кількість виражається числом. Чисельне вираження мають розміри, вага, об'єм предметів, інтенсивність властивих ним кольорів, що видаються ними звуків і т.д.

Кількісна характеристика властива і суспільним явищам. Кожний суспільно-економічний лад володіє відповідним рівнем, мірою розвитку виробництва. Держава має в своєму розпорядженні певні виробничі потужності, людські, сировинні і енергетичні ресурси.

Кількість і якість єдині, оскільки вони являють собою сторони одного і того ж предмета. Але між ними є і серйозні відмінності. Зміна якості приводить до зміни предмета, до перетворення його в інший предмет; зміна ж кількості у відомих межах не приводить до помітного перетворення предмета.

Єдність кількості і якості називається мірою. Міра - це свого роду межа, рамки, в яких предмет залишається самим собою. "Порушення" міри, цього певного поєднання кількісної і якісної сторін, приводить до зміни предмета, до перетворення його в інший предмет. Так, мірою для ртуті в рідкому стані є температура від -39 гр. до +357 гр. При температурі -39 гр. ртуть затвердіває, а при +357 гр. починає кипіти, переходить в пароподібний стан.

Міра - діалектична єдність якості і кількості або такий інтервал кількісних змін, в межах якого зберігається якісна визначеність предмета.

Кількісна і якісна визначеність властива і суспільним явищам. У пізнанні і практичній діяльності виключно важливо враховувати єдність кількісної і якісної сторін явища.

3.2.3 Перехід кількісних змін в якісні (закон розвитку)

Як було сказано, зміна кількості у відомих межах не приводить до зміни якісного стану предмета. Але варто тільки вийти за цю межі, "порушити" міру, як що раніше здавалися неістотними кількісні зміни обов'язково приведуть до корінних якісних перетворень. Кількість перейде в якість. У процесі розвитку, писав К.Маркс, "чисто кількісні зміни на відомому рівні переходять в якісні відмінності".

Перехід кількісних змін в якісні - загальний закон розвитку матеріального світу. Мало того, сам розвиток і є передусім перехід кількісних змін в якісні, оскільки саме в процесі цього переходу відбувається рух предметів і явищ від нижчого до вищого, від старого до нового.

Широко поширеним виявом закону є численні перетворення речовини з одного агрегатного стану в інше (з твердого в рідке, з рідкого в газоподібне і т.д.). Так, при нагріванні води понад 100 град. вона перетворюється в інакшу якість - пара. Пара має відмінні від води властивості.

Закон особливо яскраво виявляється в хімічних процесах. Періодичний закон хімічних елементів Д.І. Менделеєва встановлює, що якість хімічних елементів залежить від кількості позитивного заряду ядра їх атома. До відомих меж кількісна зміна заряду ядра не викликає якісних змін хімічного елемента, але на певному рівні ці кількісні зміни приводять до утворення нового елемента. Так, при радіоактивному розпаді з втратою атомної ваги і заряду ядра уран перетворюється, зрештою, в якісно інакший елемент - свинець. Хімія взагалі являє собою науку про якісні перетворення речовин, що є результатом кількісних змін. Молекула кисня, наприклад, містить два атоми, але варто тільки приєднати до цієї молекули ще один атом кисня, як вона перетворюється в якісно нова хімічна речовина - озон.

Насправді об'єктивній має місце не тільки перехід кількісних змін в якісні, але і зворотний процес - зростання кількості під впливом якісних змін. Кількісні і якісні зміни, таким чином, взаємопов'язані і зумовлюють один одну.

3.2.4 Стрибки

Гегель визначав стрибок як єдність буття і небуття, що означає, що старої якості вже немає, а нової якості ще немає, і одночасно, колишня якість ще є, а нове - вже є. Стрибок - це стан боротьби нового зі старим, відмирання колишньої якісної визначеності і заміна їх новими якісними станами. Не існує іншого вигляду переходу від одного якісного стану в інше крім стрибка. Однак стрибок може приймати нескінченне різноманіття форм у відповідності зі специфікою тієї або інакшої якісної визначеності.

Приклади стрибків: утворення зірок і планет, зокрема Сонячної системи, виникнення життя на Землі, формування нових видів рослин і тварин, людини і його свідомості, виникнення і зміна суспільно-економічних формацій в історії людського суспільства, соціальні революції.

Стрибок - стадія корінних якісних змін предмета, момент або період перетворення старої якості в нове. Ці зміни протікають порівняно швидко навіть тоді, коли приймають форму поступового переходу.

Виділяють наступні види стрибків:

- за масштабом якісних змін: внутрисистемные (приватні) і міжсистемні(корені);

- по спрямованості змін, що відбуваються: прогресивні (ведучі до виникнення більш високої якості) і регресивні (ведучі до зниження рівня структурної організації об'єкта);

- по характеру зумовлюючих протиріч: спонтанні (вирішення внутрішніх протиріч) і індуковані (внаслідок впливу зовнішніх чинників).

Приклади стрибка:

- з тверезого в п'яного, який більше не здатний міркувати і рухатися

- коли одяг і взуття в певний момент стають дитині малі

- Для редактора відділу важливо враховувати, що накопичення кількісних змін відбувається завжди, і, відстежуючи їх, можна передбачити якісні перетворення - те, що в ЗМІ власне і називається «подіями»

3.3 «Закон заперечення заперечення»

«Розвиток йде через постійне заперечення протилежностей один одним, їх взаимопревращение, внаслідок чого в поступальному русі відбувається повернення назад, в новому повторюються риси старого».

Закон заперечення заперечення розкриває загальний напрям, тенденцію розвитку матеріального світу. Щоб зрозуміти суть і значення цього закону, треба передусім з'ясувати, що таке діалектичне заперечення і по-якому його місце в розвитку.

У будь-якій області матеріальної дійсності постійно відбувається процес відмирання старого, віджилого свій вік і виникнення нового, передового. Заміна старого новим, що відмирає що народжується і є розвиток, а саме подолання старого новим, виникаючим на основі старого, і називається запереченням.

Термін "заперечення" в філософію ввів Гегель, але він вкладав в нього ідеалістичне значення. З його точки зору, в основі заперечення лежить розвиток ідеї, думки.

Маркс і Енгельс, зберігши термін "заперечення", витлумачили його матеріалістично. Вони показали, що заперечення являє собою невід'ємний момент розвитку самої матеріальної дійсності. "Ні в одній області, - вказував Маркс, - не може відбуватися розвиток, не заперечливий своїх колишніх форм існування". Розвиток земної кори, наприклад, пройшов через ряд геологічних епох, причому кожна нова епоха, виникла на базі попередній, є відоме заперечення старою. У органічному світі кожний новий вигляд рослини або тварини, виникаючи на основі старого, є в той же час і його запереченням. Історія суспільства також є ланцюг отрицаний старих громадських порядків новими: первісного суспільства - рабовласницьким, рабовласницького - феодальним, феодалізму - капіталізмом. Заперечення властиво і розвитку пізнання, науки. Кожна нова, більш довершена наукова теорія долає стару, менш довершену.

Заперечення не є щось привнесене в предмет або явище ззовні. Воно результат його власного, внутрішнього розвитку. Предмети і явища, як ми вже знаємо, суперечливі і, розвиваючись на основі внутрішніх протилежностей, самі створюють умови для власного знищення, для переходу в нову, вищу якість. Заперечення і є подолання старого на основі внутрішніх протиріч, результат саморазвития, самодвижения предметів і явищ. Третій закон діалектики відображає, по Енгельсу, результат певного циклу процесу розвитку і його спрямованість. Процес розвитку, рухи носить поступально-повторюваний характер. Поступательность і повторюваність додає циклічності спиралевидную форму. Заперечення заперечення означає, що перехід з одного якісного стану в інше стався після подолання первинного знищення старої якості, після переусвідомити його і прийняття в якійсь мірі того, або чого-небудь з того, що було накопичено на попередньому рівні. Т.ч., кожний виток процесу розвитку стає інакшим за своїм змістом і напряму, розвиток просувається закрученням. Логічне заперечення заперечення: «Це вірне»; «Це невірне»; «Це не невірне». Остання думка - негативна, але в іншому відношенні, воно рівнозначно ствердному. Заперечення заперечення може здійснюватися неусвідомлено. Наприклад, заперечення більшовиками самодержавної форми влади обернулося встановленням ними державної ж, тільки ще більш посиленої монополії на владу.

Як приклад дії третього закону діалектики у всіх підручниках приводять колос пшениці. Колос зростає завдяки смерті зерна, тобто він як би заперечує зерно. Однак коли сам колос дозріває, в ньому з'являються нові зерна, а сам колос як би вмирає, і його зрізають серпом. Таким чином, заперечення зерна є причиною виникнення колоса, і заперечення колоса є причиною виникнення нових зерен. У духовній сфері прикладом дії закону заперечення заперечення є повернення Гегеля до деяких положень Геракліта. Це повернення є слідство двійчастого заперечення /Арістотель заперечував Геракліта, Гегель - Арістотеля/. Як помічав сам Гегель, все це схоже на дію з негативними числами /«мінус на мінус дає плюс» і т. п.

Список літератури,

що використовується 1. Предтеченский В. В.Біографія науки діалектики. Самиздат, 2005. - 86 з.

2. Велика радянська енциклопедія

3. "Ведіння в філософію" 2 т., Москва, 1989 р.

4. В.Г.Афанасьев "Основи філософських знань", Москва, "Думка", 1987 р.

5. Квасова И.И. "Учбова допомога по курсу "Введення в філософію", Москва - 1990 р.

6. Вікипедія

7. Філософія «Курс лекцій»

[1]Міхайлов, Ф. Т. Діалектіка // Нова філософська енциклопедія. - М.: Думка, 2000. - Т. 1-4. - ISBN 5-244-00961-3.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com