На головну

 Розрахунок електропостачання цеху "Владивостоцького бутощебёночного заводу" - Фізика

Введення

Системою електропостачання (СЕС) називають сукупність пристроїв для виробництва, передачі і розподілу електроенергії. Системи електропостачання промислових підприємств створюються для забезпечення живлення електроенергією промислових приймачів, до яких відносяться електродвигуни різних машин і механізмів, електричні печі, електролізні установки, апарати і машини для електричного зварювання, освітлювальні установки та ін. Завдання електропостачання промислових підприємств виникла одночасно з широким впровадженням електропривода в якості рушійної сили різних машин і механізмів.

В даному курсовому проекті наведено розрахунок електропостачання цеху «Владивостоцького бутощебёночного заводу». Дані для проекту були взяті на виробничій практиці і, згодом, він також буде використаний в дипломному проектуванні.

1. Вибір освітлення

1.1 Розрахунок освітлення

Розрахунок освітлення виробляємо точковим методом. Метод застосовується при розрахунку загального рівномірного, загального локалізованого та місцевого освітлення приміщень, коли є або відсутні затінення; при будь-якому розташуванні освітлюваних поверхонь, але як правило, тільки при світильниках прямого світла; при розрахунку зовнішнього освітлення на мінімальну освітленість.

Рис. 1. Схема розташування світильників

Приймаємо за довідником [1] тип світильника: НСП17.

Технічні дані світильника НСП17:

РЛ = 1000 Вт (ЛН),

Фл = 16189 лм,

,

cв = 1.

За довідником [1] приймаємо мінімальну горизонтальну освітленість: Еmin = 300 лк.

Довжина освітлюваного приміщення L = 60 м.

Висота освітлюваного приміщення H = 8 м.

Приймаємо коефіцієнт запасу Кз = 1,3 (коефіцієнт запасу враховує старіння ламп і запиленість світильників).

Задаємося відстанню між світильниками l = 2 м.

Визначаємо відстань від нитки розжарювання до освітлюваної поверхні:

h = H-b, м, (1.1.1)

де H - висота стелі в цеху, м; b - відстань від стелі до світильника, м

h = H-b = 8-0,3 = 7,7 м.

Кут:

,

,

.

Сила світла під кутом:

cos = cos 7 = 0,99, за довідником [1] сила світла під цим кутом при l = 2 м дорівнює I? = 825 кд).

Визначимо горизонтальну освітленість в точці К1:

, Лк, (1.1.2)

де n - число світильників рівновіддалених від освітлюваної точки, шт .; С - поправочний коефіцієнт; Ia- сила світла лампи під кутом a, кд; Кз- коефіцієнт запасу (1,2?1,5); a - кут між вертикальною і похилою складової сили світлі (див. рис. 1), град .; h - висота підвісу світильника, м.

Поправочний коефіцієнт C:

, Лм, (1.1.3)

де Фл- світловий потік лампи, лм.

лм.

Звідси горизонтальна освітленість:

лк.

Розрахункова горизонтальна освітленість в точці К1 задовольняє умові Ег = 336 лк Визначимо необхідну кількість світильників:

, Шт., (1.1.4)

шт.

Приймаються кількість світильників Nсв = 30 шт.

1.2 Вибір освітлювального кабелю за умовою допустимого нагріву

Приймаємо ЩО з трьома АВ. Для кожного АВ 10 ламп.

Розрахунковий струм в освітлювальному кабелі:

Для АВ 1:

, А, (1.2.1)

де Pл- потужність однієї лампи, Вт; U - напруга живильної мережі, В; cosjсв- коефіцієнт потужності світильника, для ламп розжарювання cosjсв = 1.

A.

Аналогічно для інших АВ.

Приймаємо перетин кабелю S = 10 мм2, Iдоп = 70 А (з довідника [2]).

Приймаємо для живлення освітлювальної установки кабель марки КРПСН 34, (r0 = 1,840 Ом / км; х0 = 0,092 Ом / км) [3].

Вибираємо для освітлення трансформатор ТМ-25

Технічні дані трансформатора ТМ - 25:

Sном = 25 кВА,

Uвн = 6; 10 кВ,

Uнн = 0,23; 0,4; кВ,

Втрати:

Pх.х. = 0,135 кВт,

Pк.з. = 0,6 кВт,

Uк.з. = 4,5%,

Iх.х. = 3,2%.

1.3 Перевірка освітлювальної мережі по втраті напруги

Втрата напруги на найбільш віддаленої лампі не повинна перевищувати 2,5%.

Знаходимо допустиму величину мінімальної напруги на найбільш віддаленої лампі:

, В, (1.3.1)

В.

Допустима втрата напруги в освітлювальної мережі:

, В, (1.3.2)

В.

Розрахункова втрата напруги в освітлювальної мережі:

, В, (1.3.3)

де- втрата напруги в освітлювальному трансформаторі; - втрата напруги в кабелі.

, В, (1.3.4)

де ? - коефіцієнт завантаження трансформатора (приймаємо = 0,85);

Uа- відносне значення активної складової напруги к.з. в трансформаторі,%;

Uр- відносне значення реактивної складової напруги к.з. в трансформаторі,%.

,%, (1.3.5)

,%.

,%, (1.3.6)

,%.

Остаточно можна записати:

= 8,55, В.

Втрата напруги в освітлювальному кабелі:

, В, (1.3.7)

де Rk- активний опір жил кабелю, Ом; Xk- індуктивний опір жил кабелю, Ом.

, Ом, (1.3.8)

, Ом, (1.3.9)

де r0- активний опір жил кабелю, Ом / км (r0 = 1,84 Ом / км); х0- індуктивний опір жил кабелю, Ом / км (х0 = 0,092 Ом / км); L - довжина кабелю від трансформатора до світильника, км (L = 0,1 км).

, Ом,

Ом.

Остаточно записуємо:

В.

Звідси розрахункова втрата напруги в освітлювальної мережі:

В.

Так як виконується умова>, отже, обраний кабель підходить по втраті напруги.

1.4 Розрахунок струмів короткого замикання в освітлювальної мережі

, А, (1.4.1)

де Z - опір мережі від джерела живлення (трансформатора) до місця к.з., Oм.

, Ом, (1.4.2)

де Rтр.- активний опір трансформатора, Ом; Хтр.- індуктивний опір трансформатора, Ом.

, Ом, (1.4.3)

, Ом, (1.4.4)

, А, (1.4.5)

, А,

, Ом,

, Ом,

, Ом.

Остаточно можна записати:

, А.

1.5 Перевірка кабельної мережі по термічної стійкості

, Мм2, (1.5.1)

де ? - термічний коефіцієнт (для міді ? = 7); tп- наведене час спрацьовування релейного захисту (tп = 0,4 сек).

мм2.

Обраний кабель перетином S = 10 мм2удовлетворяет умові Sк> Smin.

1.6 Висновок

Був зроблений вибір типу освітлення, а також вибір трансформатора і кабелю живильного освітлювальну мережу.

2. Розрахунок мережі вищої напруги за умовою допустимого нагріву

2.1 Розрахунок силового трансформатора

Знаходимо розрахункову потужність трансформатора:

, КВА, (2.1.1)

де- сума розрахункових активних навантажень окремих груп електроприймачів;

- Сума розрахункових реактивних навантажень окремих навантажень електроприймачів;

(З довідника [2]).

, КВт, (2.1.2)

, КВт, (2.1.3)

де- встановлена ??потужність групи електроприймачів.

кВт

, КВт,

, КВт,

кВт.

До встановлення приймаємо трансформатор ТМН 6300 / 35-73У1

Технічні дані трансформатора:

Sтр.ном = 6300 кВА,

Uвн = 35 кВ,

Uнн = 6,3 кВ,

Втрати:

Pх.х. = 9,25 кВт,

Pк.з. = 46,5 кВт,

Uк.з. = 7,5%,

Iх.х. = 0,6%.

2.2 Вибір перетинів кабельної мережі за умовою допустимого нагріву

Розрахунковий струм кабелю визначаємо за формулою:

, А, (2.2.1)

де cos ? - коефіцієнт потужності, відповідний розрахункової нагр

узке (посилаючись на дані довідника [5] беремо cos ? в межах 0,89-0,92).

, А,

, А,

, А,

, А,

, А,

, А,

, А,

, А.

Отримані дані зводимо в таблицю 1 і наносимо на схему електропостачання:

Таблиця 1

 № електроприймачів Найменування

 I P, A

 I доп. , А Марка кабелю Довжина кабелів, км

 Фідер 1 331,3 350 ВБбШв 3 ? 185 0,01

 Фідер 2 331,3 350 ВБбШв 3 ? 185 0,01

 Фідер 3 132,5 145 ВБбШв 3 ? 50 0,2

 Фідер 4 117,6 120 ВБбШв 3 ? 35 0,1

 Фідер 5 117,6 120 ВБбШв 3 ? 35 0,16

 1320 кВт 30,78 35 ВБбШв 3 ? 4 0,02

 2560 кВт 53,9 55 ВБбШв 3 ? 10 0,025

 3560 кВт 53,9 55 ВБбШв 3 ? 10 0,03

 4200 кВт 19,25 25 ВБбШв 3 ? 2,5 0,06

 Травня 1305 кВт 97,7 120 ВБбШв 3 ? 35 1

 6250 кВт 24,06 25 ВБбШв 3 ? 2,5 0,015

 7320 кВт 30,78 35 ВБбШв 3 ? 4 0,05

 8200 кВт 19,25 25 ВБбШв 3 ? 2,5 0,025

 9250 кВт 24,06 25 ВБбШв 3 ? 2,5 0,035

 10 560 кВт 53,9 55 ВБбШв 3 ? 10 0,02

2.3 Висновок

На підставі розрахунків електричних навантажень прийняті до установки два трансформатора ТМН 6300 / 35-73У1. Розрахунки кабельної мережі за умовою допустимого нагрівання дозволили провести вибір перетинів робочих жил кабелів при цьому у всіх випадках дотримується умова.

3. Перевірка кабельної мережі по втраті напруги в нормальному режимі роботи

3.1 Розрахунок втрати напруги в нормальному режимі роботи для кабелю самого віддаленого і потужного електроприймача

Мінімальна напруга на затискачах електроприймачів у нормальному режимі роботи розраховуємо за формулою:

, В, (3.1.1)

В.

Загальну допустиму втрату напруги в мережі визначаємо з виразу:

, В, (3.1.2)

В.

Втрата напруги в трансформаторах:

, В,

Знаходимо коефіцієнт завантаження трансформатора:

, (3.1.3)

.

Відносне значення активної складової напруги короткого замикання трансформатора:

,%, (3.1.4)

%.

Відносне значення реактивної складової напруги короткого замикання трансформатора:

,%,

%.

Знаходимо втрату напруги в трансформаторі:

В.

Втрата напруги в кабелі ВБбШв 3 ? 35:

Активне і індуктивне опору кабелю:

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, В,

В.

Втрати в фидерном кабелі:

, Ом,

, Ом,

В.

Загальна втрата напруги високовольтної мережі від джерела живлення до самого віддаленого і потужного електроприймача становить:

, В, (3.1.5)

В.

Таким чином, на самому віддаленому електроприймачем високовольтної мережі розрахункова втрата напруги не перевищує допустимих меж:

В> В.

3.2 Висновок

Проведені вище розрахунки показали, що втрата напруги на найбільш віддаленому і найбільш потужних споживачів в нормальному режимі роботи не перевищує допустимих пределовВ> В. Таким чином, обрані раніше перетину кабелів за умовою допустимого нагрівання задовольняють вимогам по втраті напруги в нормальному режимі роботи.

4. Перевірка кабельної мережі за умовою пуску найпотужнішого електроприймача

Напруга мінімально допустимого значення:

, В, (4.1)

, В,

, В, (4.2)

В.

Активне і індуктивне опору трансформатора ТМН 6300 / 35-73У1:

, Ом, (4.3)

, Ом,

, Ом, (4.4)

, Ом,

, Ом, (4.5)

, Ом,

, Ом, (4,6)

, Ом,

Остаточно можна записати:

, Ом, (4.7)

де Iдв.пуск.- пусковий струм, А (Iдв.пуск = 5-7Iн).

Ом.

Таким чином, при пуску найпотужнішого електроприймача напруга на його затискачах більше мінімально допустимого значення:

В> В.

4.1 Висновок

Перевірка кабельної мережі за умовою пуску найпотужнішого електроприймача показала, що раніше визначені за допустимому нагріву перетину високовольтної кабельної мережі обрані правильно.

5. Розрахунок струмів короткого замикання кабельної мережі

Струми трифазного к.з. розраховуються з метою перевірки кабелів на термічну стійкість і комутаційної апаратури на відключає здатність, термічну і динамічну стійкість. Струми двофазного к.з. визначають для перевірки уставок максимального струмового захисту на надійність спрацьовування при к.з. в електрично віддалених точках мережі.

Струм двофазного к.з. обчислюємо за формулою:

А, (5.1)

Струм трифазного к.з. знаходимо за формулою (2.18):

А, (5.2)

де Uнн- номінальну напругу на виході трансформатора, В; Z - опір мережі від джерела живлення (трансформатора) до місця к.з., Oм, (2.19).

Ом, (5.3)

де Rтр.- активний опір трансформатора, Ом; Хтр.- індуктивний опір трансформатора, Ом.

Активне, індуктивне і повний опір трансформатора визначається за формулами:

, Ом, (5.3)

, Ом, (5.4)

, Ом, (5.5)

, Ом,

, Ом,

Ом.

5.1 Розрахунок опорів і струмів к.з. окремих елементів електричної мережі

Точка К1:

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, А,

А.

Точка К5:

, Ом,

, Ом,

, Ом,

, А,

А.

Розрахунок струмів к.з. кабельної мережі на інших ділянках мережі знаходимо аналогічно і дані розрахунків заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2

 Номер точки к.з.

 L, км

 Z к, Ом

 I до (2), А

 I до (3), А

 1 0,01 0,473 - 7668,8

 2 0,2 ??0,500 - 7265,7

 3 0,1 0,488 - 7446,9

 4 0,16 0,500 - 7265,7

 5 0,02 0,495 6408 -

 6 0,025 0,481 6544,9 -

 7 0,03 0,483 6513,6 -

 8 0,06 0,660 4721,6 -

 1 вересня 0,793 3970,3 -

 10 0,015 0,495 6359,1 -

 11 0,05 0,547 5750,6 -

 12 0,025 0,522 6033,2 -

 13 0,035 0,556 5660,9 -

 14 0,02 0,479 6574,4 -

5.2 Висновок

Виконані розрахунки струмів трифазного, двофазного к.з. дозволяють надалі провести вибір комутаційно-захисної апаратури, визначити надійність спрацьовування МТЗ обраної комутаційно-захисної апаратури.

6. Перевірка кабельної мережі по термічної стійкості до струмів к.з.

Перевірка проводиться, також як і перевірка вироблена для освітлювальної мережі.

Точка К1:

, Мм2,

Точка К2:

, Мм2,

Точка К3:

, Мм2,

Точка К4:

мм2.

6.1 Висновок

Знайдені мінімальні перерізи кабелів за умовою їх термічної стійкості до струмів к.з. показали, що раніше обрані параметри високовольтної кабельної мережі обрані правильно.

7. Вибір комутаційно-захисної апаратури

Використовуючи значення розрахункових струмів навантаження (табл. 1) і струмів к.з. (Табл. 2) в високовольтної електричної мережі зробимо вибір комутаційно-захисної апаратури а також визначимо розрахункову здатність, що відключає КРУ виходячи з умови :.

Для Фідер 1 вибираємо КРУ з номінальним струмом Iном.кру = 400 А.

10 кВ7668,8 В

Для Фідер 2 вибираємо КРУ з номінальним струмом Iном.кру = 400 А.

10 кВ7265,7 В

Для Фідер 3 вибираємо КРУ з номінальним струмом Iном.кру = 160 А.

10 кВ7446,9 В

Для Фідер 4 вибираємо КРУ з номінальним струмом Iном.кру = 160 А.

10 кВ7265,7 В

Для електроприймача 1 вибираємо КРУ з Iном.кру = 40 А.

10 кВ6408 В

Для електроприймача 2 вибираємо КРУ з Iном.кру = 80 А.

10 кВ6544,9 В

Для електроприймача 3 вибираємо КРУ з Iном.кру = 80 А.

10 кВ6513,6 В

Для електроприймача 4 вибираємо КРУ з Iном.кру = 31,5 А.

10 кВ4721,6 В

Для електроприймача 5 вибираємо КРУ з Iном.кру = 160 А.

10 кВ3970,3 В

Для електроприймача 6 вибираємо КРУ з Iном.кру = 31,5 А.

10 кВ6359,1 В

Для електроприймача 7 вибираємо КРУ з Iном.кру = 40 А.

10 кВ5750,6 В

Для електроприймача 8 вибираємо КРУ з Iном.кру = 31,5 А.

10 кВ6033,2 В

Для електроприймача 9 вибираємо КРУ з Iном.кру = 31,5 А.

10 кВ5660,9 В

Для електроприймача 10 вибираємо КРУ з Iном.кру = 80 А.

10 кВ6574,4 В

Результати вибору високовольтної комутаційно-захисної апаратури зведені в таблицю 3 і нанесені на схему.

Таблиця 3

 I P, A

 I кру, A

 I про, кА

 I до (2), А

 I до (3), А

 331,3 400 10 - 7668,8

 331,3 400 10 - 7668,8

 132,5 160 10 - 7265,7

 117,6 160 10 - 7446,9

 117,6 160 10 - 7265,7

 30,78 40 жовтня 6408 -

 53,9 80 10 6544,9 -

 53,9 80 10 6513,6 -

 19,25 31,5 10 4721,6 -

 97,7 160 10 3970,3 -

 24,06 31,5 10 6359,1 -

 30,78 40 10 5750,6 -

 19,25 31,5 10 6033,2 -

 24,06 31,5 10 5660,9 -

 53,9 80 10 6574,4 -

7.1 Висновок

За розрахунковими струмів навантаження і струмів к.з. були обрані комутаційно-захисні апарати КРУ відповідно до їх призначення.

У всіх випадках найбільший відключає струм обраних КРУ не перевищує величин струму к.з. в місці їх установки, що в свою чергу забезпечить надійність роботи системи в нормальному і аварійних режимах роботи електрообладнання.

8. Вибір уставок і перевірка надійності спрацьовування максимального струмового захисту КРУ

Вихідними даними для вибору та перевірки уставок спрацьовування максимального струмового захисту КРУ є розрахункові струми навантаження і величини двухфазного струму к.з. в заданих точках електричної мережі.

,

, (8.1)

Перевірка обраної уставки на надійність спрацьовування:

, (8.2)

А,

250 А215,5 А,

,

А,

400 А377,3 А,

,

А,

400 А377,3 А,

,

А,

150 А134,75 А,

,

А,

700 А683,9 А,

,

А,

200 А168,5 А,

,

А,

250 А215,5 А,

,

А,

150 А134,75 А,

,

А,

200 А168,5 А,

,

А,

400 А377,3 А,

.

Для захисту магістралей:

, А, (8.3)

, А,

, А,

1500 А1361,5 А,

,

, А,

, А,

500 А494,7 А,

,

, А,

, А,

500 А475,5 А,

,

, А,

, А,

500 А475,5 А,

.

Результати вибору уставок спрацьовування МТЗ комутаційно-захисної апаратури зведені в таблицю 4 і нанесені на розрахункову схему.

Таблиця 4

 Номер електроприймача

 I У, А

 I до (2), А

 До Ч

 1 250 6408 25

 2400 6544.9 17

 3400 6513.6 17

 4150 4721.6 30

 5700 3970.3 6

 6200 6359.1 31

 7250 5750.6 23

 8150 6033.2 40

 9200 5660.9 28

 10400 6574.4 16

8.1 Висновок

Зроблено вибір і перевірка на надійність спрацьовування уставок максимального струмового захисту КРУ. Коефіцієнти чутливості захисту КРУ більше 2, що задовольняє пропонованим вимогам до надійності спрацьовування максимального струмового захисту встановленої у високовольтних комутаційно-захисних апаратах.

Висновок

Виконаний розрахунок високовольтного електропостачання підприємства дозволяє зробити наступні висновки.

1. Був зроблений вибір типу освітлення, а також вибір трансформатора і кабелю живильного освітлювальну мережу.

2. На підставі розрахунків електричних навантажень прийняті до установки два трансформатора ТМН 6300 / 35-73У1. Розрахунки кабельної мережі за умовою допустимого нагрівання дозволили провести вибір перетинів робочих жил кабелів при цьому у всіх випадках дотримується умова.

3. Проведені вище розрахунки показали, що втрата напруги на найбільш віддаленому і найбільш потужних споживачів в нормальному режимі роботи не перевищує допустимих пределовВ> В. Таким чином, обрані раніше перетину кабелів за умовою допустимого нагрівання задовольняють вимогам по втраті напруги в нормальному режимі роботи.

4. Перевірка кабельної мережі за умовою пуску найпотужнішого електроприймача показала, що раніше визначені за допустимому нагріву перетину високовольтної кабельної мережі обрані правильно.

5. Виконані розрахунки струмів трифазного, двофазного к.з. дозволяють надалі провести вибір комутаційно-захисної апаратури, визначити надійність спрацьовування МТЗ обраної комутаційно-захисної апаратури.

6. Знайдені мінімальні перерізи кабелів за умовою їх термічної стійкості до струмів к.з. показали, що раніше обрані параметри високовольтної кабельної мережі обрані правильно.

7. За розрахунковими струмів навантаження і струмів к.з. були обрані комутаційно-захисні апарати КРУ відповідно до їх призначення.

У всіх випадках найбільший відключає струм обраних КРУ не перевищує величин струму к.з. в місці їх установки, що в свою чергу забезпечить надійність роботи системи в нормальному і аварійних режимах роботи електрообладнання.

8. Зроблено вибір і перевірка на надійність спрацьовування уставок максимального струмового захисту КРУ. Коефіцієнти чутливості захисту КРУ більше 2, що задовольняє пропонованим вимогам до надійності спрацьовування максимального струмового захисту встановленої у високовольтних комутаційно-захисних апаратах.

Список літератури

1. Електротехнічний довідник. У 3 т. Т. 3: У 2 кн. Кн. 2. Використання електричної енергії / За заг. Ред. Професорів МЕІ: І.М. Орлова (гл. Ред.) Та ін. - 7-е изд., Испр. і доп. - М .: Вища школа, 1988. - 616 с .: іл.

2. Сергєєв А.Ю. Електрифікація гірничих робіт. У 2 ч. Ч 1. Розрахунок підземного високовольтного електропостачання: навч. посібник / А.Ю. Сергєєв, О.А. Курбатова. - Владивосток: Вид-во ДВГТУ, 2006. - 84 с.

3. Довідник з електроустановок вугільних підприємств. Електроустановки вугільних шахт: Довідник / В.Ф. Антонов, Ш.Ш. Ахмедов та ін. За заг. ред. В.В. Дегтярьова, В.І. Сєрова. - М .: Недра, 1988 - 727 с .: іл.

4. Довідник енергетика кар'єра / В.А. Голубєв, П.П. Мирошкин та ін .; Під ред. В.А. Голубєва. - М .: Недра, 1986 - 420 с.

5. Електродвигуни асинхронні / В.Л. Лихачов. - М .: СОЛОН - Р, 2002. - 304 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com