На головну

 Розрахунок теплової схеми виробничо-опалювальної котельні - Фізика

Федеральне агентство з освіти

Архангельський державний технічний університет

Кафедра Теплотехніки

Факультет Хутро Курс III Група 5

Варіант №63КУРСОВАЯ РОБОТА

З дисципліни: Теплотехніка

На тему: Розрахунок теплової схеми виробничо-опалювальної котельні

Студент: Зайков Д. В.

Керівник: Смоліна М.В

Архангельськ

2010

Зміст

1. Вихідні дані для розрахунку теплової схеми

2. Теплові навантаження зовнішніх споживачів

3. Теплові навантаження власних потреб котельні

4. Розрахунок теплової схеми котельні

4.1 Розрахунок основного та допоміжного обладнання

4.2 Розрахунок витрати палива

5. Розрахунок потужності електродвигунів обладнання котельні установки

5.1 Живильні насоси

5.2 Тягодутьевиє пристрої

6. Тепловий баланс у вузлах

7. Використана література

1. Вихідні дані для розрахунку теплової схеми

Скласти принципову теплову схему виробничо-опалювальної котельні промислового підприємства і виконати її розрахунок за наступних умов. Котельня повинна забезпечувати безперебійну подачу пари і гарячої води на виробничо-технологічні потреби підприємства і мережної води на гаряче водопостачання та опалення виробничих та службових приміщень підприємства і житлового селища.

У результаті розрахунку теплової схеми визначити необхідну максимальну паропроизводительность (потужність) котельні, вибрати тип і кількість котлоагрегатів, іншого основного і допоміжного обладнання і розрахувати електричні потужності для їх приводу.

У розрахунках використовувати міжнародну систему одиниць СІ по ГОСТ 9867-61.

Варіант №63

 Пар на виробничо технологічні потреби Повернення конденсату з виробництва Гаряча вода на виробництво Опалювально-вентиляційна навантаження Температура води в тепловій мережі Температура гріючого середовища Паливо

 Витрата Тиск Температура Температура Відсоток повернення Температура Витрата Витрата пари на вентиляційну навантаження Витрата теплоти на опалювальне навантаження

 У подающем

 трубопроводі

 У зворотному

 трубопроводі

 За охолоджувачем

 к-та мережевого підігрівача За підігрівником сирої холодної води

 Dпр Pпр tпр tкпр m tпр.в Gпр.в Dвен Qот t'тс t''тс tкот Tсл

 т / год МПа оС оС% ??оС т / ч т / год МВт оС оС оС оС

 12 2,3

 Насичений

 пар 68 70 - - 2 1,3 95 70 50 43 Деревні відходи

2. Теплові навантаження зовнішніх споживачів

котельня теплова схема

· Витрати пари на виробничо-технологічні потреби становить = 3,33 кг / с. Параметри відпускається пара: тиск = 2,3 МПа, пар насичений.

· Витрата гарячої води на виробничо-технологічні нуждипрі температурі. Підігрів гарячої води проводиться в пароводяному підігрівачі, насиченою парою тиском 0,6 МПа, що надходять з головного паропроводу через редукційний клапан. Вся гаряча вода витрачається на виробництві та в котельню не повертається.

· Для забезпечення вентиляційної навантаження виробничих приміщень витрачається насичений пар тиском 0,6 МПа у кількості Dвен = 2 т / ч = 0,55 кг / с.

· Витрата теплоти на опалення житлового селища і службових будівель підприємства дорівнює Qот = 1300 кВт. Температура води в подавальному і зворотному трубопроводах теплової мережі дорівнює, відповідно, = 95 ° С і = 70оС.

Підігрів мережної води проводиться в пароводяному теплообміннику (бойлері) насиченою парою тиском 0,6 МПа. Утворений конденсат щоб уникнути подальшого скипання в деаератори охолоджується до tкот = 50 ° С в водо-водяному теплообміннику - охолоджувачі конденсату. Таким чином, зворотний мережева вода до надходження в основний пароводяноїпідігрівач нагрівається, проходячи через охолоджувач конденсату. Втрати мережної води споживачами прийняти рівними 1,5% від її загальної витрати Gсет.

· Втрати теплоти в поверхневих пароводяних та водо-водяних подогревателях прийняти 2% або коефіцієнт збереження теплоти (тепловий ККД підігрівачів) вважати рівним ?п = 0,98. Втрати конденсату гріючої пари в пароводяних подогревателях прийняти рівними 2% від витрати пари.

Втрати всіх теплоносіїв заповнюються через химводоочистку і деаератор котельні.

· Розрахункову температуру сирої води для зимових умов прийняти tс.в = 5 ° С.

3. Теплові навантаження власних потреб котельні

Власні потреби котельні складаються з витрати пари на підігрів води в деаератори, підігрів сирої води перед хімводоочистки, витрата теплоти з продувкою котлів, з витоками пари і живильної води, інші невраховані втрати.

· Деаерація живильним і подпиточной мережної води відбувається в змішуємо підігрівачі - деаератори атмосферного типу. Гріючий теплоносій - насичений пар тиском 0,12 МПа.

· Перед хімводоочищення сира вода повинна бути підігріта до температури tхво = 30 ° С. Витрата пари на підігрівач сирої води визначається розрахунком. Для підігріву використовується насичена пара тиском 0,12 МПа.

· Витрати пари на інші власні потреби котельні (обдування поверхонь нагріву котлоагрегату, невраховані втрати і т.д.) прийняти рівним 3% від паропродуктивності котельні (від загальної витрати пари на зовнішні споживачі та власні потреби).

· Витрата котельної води на безперервну продувку котлоагрегату прийняти 3% від його паропродуктивності.

Продувальна вода надходить у розширювач (сепаратор) безперервної продувки. Утворений насичений пар тиском 0,12 МПа подається в колектор пари або безпосередньо в деаератор. Гаряча вода, що виходить з розширювача, пропускається через підігрівач сирої води, який є першим ступенем підігріву сирої холодної водопровідної води. Охолоджена до Tсл = 43оС продувальна вода зливається в каналізацію або використовується для технічних цілей.

Основні положення про тепловій схемі котельні

Сучасна виробничо-опалювальна котельня оснащена різноманітним тепломеханічного обладнання з розвиненою мережею паропроводів, трубопроводів сирої і живильної води, конденсатопроводів, дренажів. Крім котельного агрегату - основного джерела теплопостачання, в котельні встановлюються пароводяні підігрівачі мережевої та гарячої води для опалення, побутового гарячого водопостачання та виробничо-технологічних потреб. Для підігріву холодної води та утилізації низькопотенціальних теплових викидів встановлюються водо-водяні теплообмінники. Підготовка води необхідної якості здійснюється в деаератори і обладнанні хімводоочистки. Переміщення потоків води, повітря, необхідного для горіння палива, і продуктів згоряння відбувається за допомогою поживних і циркуляційних насосів, дуттєвих вентиляторів і димососів. Для надійної та безаварійної роботи котельні насоси та тягодуттьові пристрої повинні бути забезпечені сучасними схемами електроприводу, а її устаткування оснащене системами автоматизації.

Для визначення необхідної потужності котельні та вибору основного і допоміжного обладнання виконується розрахунок теплової схеми.

При розрахунку теплової схеми котельні для кожного споживача визначають необхідну витрату води або пари, витрата теплоносія на заповнення витоків і розраховується необхідна продуктивність хімводоочищення. За результатами розрахунку теплової схеми вибирається тип і кількість котлоагрегатів, іншого теплообмінного устаткування, продуктивність і потужність насосів і тягодутьевих пристроїв. На схемі проставляються встановлені розрахунком витрати потоків робочих середовищ.

Вихідними даними для розрахунку теплової схеми є значення теплових навантажень і графіки витрат теплоти. Дані про теплових навантаженнях по цехах і видах споживання групуються в зведену таблицю за параметрами теплоносіїв. Споживачів теплоти необхідно групувати за ознакою однотипності теплоносія і його параметрів. При цьому, проектуючи теплопостачання, слід прагнути, щоб різноманітність в параметрах і характер теплоносіїв було мінімальним.

Перед розрахунком відповідно до завдання і вихідними даними складається принципова теплова схема у вигляді креслення. На ній умовними позначеннями зображується все основне і допоміжне обладнання котельні, лінії потоків пари і води, записуються параметри і величини потоків (витрати) пари, води та теплоти. Елементи обладнання розташовують на схемі за певною системою: котлоагрегати і головний паропровід поміщають у верхній частині схеми, нижче групують все інше, причому теплообмінники та трубопроводи з великими тисками і температурами зображують вище.

4. Алгоритм розрахунку теплової схеми котельні.

4.1 Розрахунок основного та допоміжного обладнання

1. Витрата насиченої пари тиском Pн = 0,6 МПа в бойлерній установці для підігріву мережної води, що циркулює по теплових мережах, кг / с (т / год)

де- максимальна витрата теплоти на опалення з урахуванням втрат в зовнішніх мережах, кВт;

-Ентальпія конденсату гріючої пари після охолоджувача конденсату, кДж / кг;

= 4,19 * 50 = 209,5 кДж / кг.

hп - коефіцієнт, що враховує втрати теплоти в бойлерній установці і приймає рівним 0,98.

= 0,52кг / с. (1,87т / год)

2. Витрата мережної води, що направляється в теплову мережу, кг / с (т / год)

,

гдеі- температури мережевої води в прямому та зворотному гілках теплової мережі, оС.

кг / с (44,68т / год)

3. Втрати мережної води (витоку) в теплових мережах, згідно із завданням приймаємо 1,5% від витрати, кг / с (т / год)

*

* 12,41 = 0,186 кг / с (0,67т / год)

Ці втрати теплоносія в нормальних умовах експлуатації повинні заповнюватися хімічно очищеною водою, яка подається подпиточной насосом.

4. Загальна витрата насиченої пари тиском Pн = 0,6 МПа для приготування гарячої води на виробничо-технічні потреби підприємства, для нагріву мережної води, що циркулює в теплових мережах, і для роботи припливно-витяжних вентиляційних систем підприємства складе, кг / с (т / ч)

кг / с (3,78т / год)

У виробничо-опалювальних котелень невеликої потужності, що виробляють насичена пара низького тиску (Pн <4 МПа), зниження тиску споживаного пара з головної магістралі здійснюється простим дроселюванням за допомогою редукційного вентиля або клапана. Процес дроселювання протікає при постійній ентальпії пара h = const. У великих котелень та ТЕЦ, коли котлоагрегати дають перегрітий пар досить високого тиску і температури, для споживачів пари з меншими тисками і температурою доводиться встановлювати редукційно-охолоджувальні установки (РОУ).

В даному випадку при тиску за котлом у головній парової магістралі = 2,3 МПа і температурі насиченої пари ° С, достатньо простого дроселювання пари до 0,6 МПа.

5. Загальний відпустку пара всіх параметрів зовнішнім теплопотребітелей складе, кг / с (т / год)

= 3,33 + 1,07 = 4,4 кг / с (15,84т / год)

6. Витрата пари на власні потреби котельні (підігрівач сирої води, деаератор), оцінимо попередньо 9% від відпустки пара зовнішнім споживачам кг / с (т / год).

0,09

0,09 · 4,4 = 0,396 кг / с (1,426т / год)

У першому наближенні загальна паропроизводительность котельні з урахуванням 3% втрат пари і конденсату всередині котельні складе, кг / с (т / год)

D?

D? = 4,94 кг / с (17,78т / год)

Для уточнення витрати пари на власні потреби котельні виконаємо тепловий розрахунок розширювача безперервної продувки, підігрівача сирої води і деаератора.

7. Розрахунок розширювача (сепаратора) безперервної продувки.

Схема використання теплоти продувочной води з прийнятими умовними позначеннями показані на рис.1. Відсепарованих в розширнику насичений пар тиском Pн = 0,12 МПа подається в деаератор, а гаряча продувальна вода - в теплообмінник для підігріву холодної сирої води перед ХВО.

Рис: 1 Схема використання теплоти безперервної продувки

1- розширювач або сепаратор безперервної продувки (РНП);

2- водо-водяний підігрівач сирої холодної води (ВВП-1)

Рівняння теплового балансу розширювача

,

де- кількість продувочной води, що надходить з парових котлів,

= 0,03 ? D?

= 0,03 ? 4,94 = 0,144 кг / с (0,519т / год)

- Ентальпія продувочной води при тиску 2,3 МПа, кДж / кг;

- Коефіцієнт збереження теплоти в розширнику, приймаємо 0,98;

- Кількість пари, одержуваного в розширнику, кг / с (т / год);

и- ентальпії води і насиченої пари при тиску в розширнику Рн = 0,12 МПа.

Кількість відсепарованої пари, кг / с (т / год)

.

Кількість гарячої води, що виходить з розширювача, кг / с (т / год)

.

Кількість відсепарованої пари

= 0,031кг / с. (0,112 т / год)

Кількість продувочной води на зливі РНП

= 0,144-0,031 = 0,113 кг / с (0,407т / год)

8. Витрата сирої води в котельні на заповнення всіх втрат з парою і конденсатом через химводоочистку, кг / с (т / год).

8.1. Втрати від неповернення конденсату пара з виробництва

0,999 кг / с (3,596 т / ч);

8.2. Втрати пари і конденсату в котельні

= 0,03 ? 4,94 = 0,148 кг / с (0,533 т / ч);

8.3. Втрати конденсату в подогревателях гарячої води для виробничо-технічних потреб, опалення та вентиляції (2% від загальної витрати пари в них)

= 0,02 ? 1,07 = 0.021 кг / с (0,076 т / ч);

8.4. Втрати котельної води при продувці за формулою = 0,113 кг / с

8.5. Сумарні втрати конденсату і котельної води, які необхідно заповнювати живильною водою з ХВО

0,999 + 0,148 + 0,021 +0,113 = 1,281 кг / с (4,612 т / ч);

8.6. Витрата хімічно очищеної води з урахуванням заповнення втрат води в теплових мережах

= 1,467 кг / с (5,281 т / год)

Враховуючи витрата води на власні потреби хімводоочистки в розмірі 20% від корисної продуктивності ХВО, загальна витрата сирої води

1,2 ? 1,467 = 1,760 кг / с (6,334т / год)

9. Розрахунок температури сирої водиза водо-водяним підігрівачем (ВВП-1) розширювача безперервної продувки. Дана температура визначається з теплового балансу підігрівача

Рівнянням

Або

° С.

10. Витрата пари на пароводяноїпідігрівач сирої води.

Для підігріву сирої води перед хімводоочистки від температури = 8,98 ° С до = tхво = 30 ° С за ВВП-1 встановлений пароводяноїпідігрівач поверхневого типу ПВП-2. Гріючим теплоносієм цього теплообмінника є редукований пар тиском Pн = 0,12 МПа.

З рівняння теплового балансу ПВП-2

витрата пари складе

або

кг / с (0,253т / год)

11. Кількість конденсату від підігрівача ПВП-2, що надходить в деаератор з урахуванням 2% втрати становить

= 0,98 ?

= 0,98 · 0,07 = 0.0686 кг / с (0,247т / год)

12. Розрахунок деаератора.

Розрахунком деаератора визначається витрата пари, необхідного для підігріву в ньому води до температури 104,8оС.

Зведемо в таблицю 1 характеристики потоків води і пари, що надходять в деаератор, а в таблицю 2 - потоки живильної води з деаератора: Таблиця 1. Потоки, що надходять в деаератор

 п / п

 Найменування

 потоків, що надходять

 в деаератор Позначення

 Розрахунок,

 кг / с

 Температура,

 ° С Ентальпія, кДж / кг

 1 Повернення конденсату пара з виробництва

 ?Dпр =

 = 0,7 · 3,33 = 2,331 68 284,9

 2 Конденсат пара з вентиляційної установки

 0,98 = 0,98 · 0,55 =

 = 0.539 158,8 670,4

 3 Конденсат з підігрівача мережної води опалення селища

 0,98 = 0,98 · 0,52 =

 = 0,51 50 209,5

 4 Конденсат з підігрівача гарячої води для виробництва

 0 0 0

 5 Конденсат з пароводяного підігрівача сирої води ПВП-2

 0,0686 104,8 439,1

 6 Хімічно очищена вода з ХВО

 1,467 30,0 125,7

 7 Додатковий пар для підігріву води в деаератори

 Шукана величина 104,8 2683,8

Таблиця 2. Потоки живильної води

 п / п

 Найменування

 потоків, що виходять з деаератора Позначення

 Розрахунок,

 кг / с

 Температура,

 ° С Ентальпія кДж / кг

 1 Поживна вода для котлів

 4,94 104,8 439,1

 2 подпиточной вода для теплових мереж

 0,186 104,8 439,1

Для визначення додаткового витрати пари на деаерацію живильної води складемо рівняння теплового балансу деаератора. Втрати теплоти в деаератори врахуємо ККД = 0,98.

Підігріта в деаератори вода з температурою 104,8 ° С подається живильним насосом в парові котли і підживлювальних насосом в теплові мережі для поповнення витоків теплоносія у споживачів.

(2,331 ? 284,9 + 0,539 ? 671 + 0,51 ? 209,5 + 0 + 0,0686 ? 439,4 + 1,467 ? 125,7 + 2683,8) ?

0,98 = (4,94 + 0,186) ? 439,4.

Вирішуючи це рівняння відносно, знайдемо витрата додаткового пара в деаератор. Витрата = 0,354 кг / с (1,273 т / год) .Дійсно витрата пари на власні потреби котельні складе

0,07 + 0,354 = 0,424кг / с (1,526 т / год).

Таким чином, максимальна розрахункова паропроизводительность котельні з урахуванням 3% втрат пари і конденсату всередині котельні повинна становити

= 4,973 кг / с (17,903т / год).

Розбіжність з величиною паропродуктивності котельні, отриманої за попередньою розрахунком

| 4,973-4,94 | = 0.033 кг / с.

Розбіжність у відсотках становить (0,033 / 4,973) 100 = 0,66?3%, що є допустимим і подальшого уточнення розрахунку теплової схеми не потрібно.

13. У котелень промислових підприємств невеликої продуктивності найчастіше застосовуються котлоагрегати типу ДЕ і КЕ (раніше ДКВР) випускаються Бійським котельним заводом.

Для необхідної при максимальному зимовому режимі паропродуктивності котельні = 4,973 кг / с (17,903 т / год) вибираємо для установки 2 котлоагрегату КЕ-10-14-МТО Бійського котельного заводу. Загальна номінальна паропродуктивність двох котлоагрегату складе 10 - 2 = 20 т / год або 5,55 кг / с, що дозволяє мати невеликий резерв на можливе збільшення теплоспоживання підприємства і житлового селища.

Максимальна теплопродуктивність (теплова потужність) котельні становить:

Q?расч == 4,973 · 2799,8 = 13923,41 кВт.

Техніко-економічні характеристики обраних до установки котлів вибираємо з додатка 5:

 Тип котла

 Вид

 палива ККД,%

 Витрата палива

 кг у.п / Гкал

 Витрата палива

 кг у.п / ГДж

 КЕ-10-14-МТО Деревні відходи 79,7

Економайзер Н = 444 м?

Вентилятор ВДН-9-1000

Димотяги-12,5-1500

Топковий пристрій Топка швидкісного горіння

4.2 Розрахунок витрати палива

Располагаемая теплота палива, кДж / кг

++,

де- нижча теплота згоряння робочої маси палива,

, - Питома теплота, внесена в топку з підігрітим повітрям і паливом;

= 10220 кДж / кг.

Питома теплота, внесена в топку з підігрітим повітрям, кДж / кг

,

де-коефіцієнт надлишку повітря в котельній камері, = 1,3;

и- теплоємності і температури, відповідно, підігрітого і холодного повітря, = 30 оС і = 1,004 кДж / (кг * К), = 200 оС і = 1,021кДж / (кг * К)

кДж / кг.

Питома теплота підігрітого палива знаходиться за формулою, кДж / кг

=,

де-теплоємність палива, кДж / (кг · К).

Для твердих палив приймають = 30 оС, ? 1кДж / (кг · К).

= 1 * 30 = 30 кДж / кг,

10220 + 226,3 + 30 = 10476,3 кДж / кг

Розрахунковий витрата палива в котлі, кг / с

,

де n - кількість прийнятих до установки котлів, n = 1

- ККД котла, = 0,797

кг / с (3,002 т / год).

5. Розрахунок потужності електродвигунів обладнання котельні установки.

5.1 Живильні насоси

Живильні насоси відносяться до числа найбільш важливого допоміжного обладнання котельні, оскільки вони повинні забезпечувати безперервну подачу води в котел. Запас води в сучасному котлі незначний, і припинення харчування його водою може призвести до повного її випаровуванню, інтенсивному розігріву і руйнування поверхонь нагріву і котла в цілому. В якості сучасних поживних пристроїв застосовують відцентрові насоси високого тиску, розраховані на роботу при температурі води 105 ... 150 оС. Щоб уникнути кавітації, на вході в насос повинен бути забезпечений підпір рідини, що досягається установкою деаератора і насосів на різних відмітках (поверхах) котельні. Відцентрові насоси мають електричний (змінного струму) привід. Для роботи в аварійному режимі може бути передбачений і паротурбінний привід.

Розрахунок продуктивності живильних насосів виробляють по максимальному навантаженні котельнойс запасом не менше 10%. При визначенні необхідної подачі (продуктивності) живильних насосів слід враховувати витрату води на власні потреби котельні. Сумарна подача всіх живильних насосів повинна бути такою, щоб при виході з ладу одного з них решта змогли забезпечити роботу котлоагрегатів з номінальним навантаженням, м3 / с:

?,

де 1,1 - коефіцієнт запасу по паропродуктивності;

-максимальна паропроизводительность котельні, кг / с;

r - щільність живильної води при тиску і температурі в деаератори,

r = 1 / ?`

r = 1 / 0.001048 = 954.198кг / м3

м3 / с.

Напір, який повинен забезпечити живильний насос, визначається за формулою, Па

,

де 1,15 - коефіцієнт запасу по напору;

- Надлишковий тиск пари в барабані котла і в деаератори, = 2,3МПа, = 0,12МПа;

- Перепад тиску, обумовлений різницею позначок рівнів води в барабані котла і в деаератори, = 0 Па;

- Сумарний опір всмоктуючого і напірного трактів живильної води,; - довжина живильного трубопроводу від деаератора до котла, м.

Барабан котла і деаератор зазвичай розташовані вгорі котельні, тому позначки рівнів води в них приблизно збігаються. Для трубопроводів гарячої води допускається приймати питому втрату тиску Dhс = 80 Па / м.

Длінапрінімается з урахуванням потужності котельні кілька десятків метрів.

Па

Па

Розрахункова потужність для приводу живильного насоса, кВт

,

де- ККД живильного насоса (для сучасних типів поживних пристроїв = 0,74 ... 0,80)

кВт

За розрахованої потужності підбирається тип електродвигуна і його характеристики.

Вибираємо двигун АІР180М6 (N = 18,5 кВт, n = 1000 об / хв).

5.2 Тягодутьевиє пристрої

Стабільна робота котлоагрегату забезпечується безперервною подачею повітря в топку і видаленням в атмосферу газоподібних продуктів згоряння. У малопотужних парових та водогрійних котелень іноді буває достатньо природної тяги, створюваної димарем. Сучасні ж котлоагрегати мають складні профілі газоходів і повітроводів і великі аеродинамічні опору. Тому для подолання опору повітропроводів і пальникового пристрою (або колосникових грат з шаром палива) котлоагрегат оснащують дутьевим вентилятором, а для подолання опору газового тракту - димососом.

Продуктивність вентилятора і димососа визначається, відповідно, за формулами, м3 / с

и

,

де 1,05 - коефіцієнт запасу по продуктивності Тягодутьевиє пристрої;

- Розрахункова витрата палива в котлоагрегаті, кг / с (м3 / с);

-Теоретично кількість повітря, необхідне для згоряння 1 кг палива, = 2,81 м3 / кг;

- Теоретичний об'єм продуктів згоряння на 1 кг палива, = 3,75 м3 / кг;

- Коефіцієнт надлишку повітря в топці;

- Витоку повітря між вентилятором і топкою, = 0,04;

- Присоси повітря в = 0,1;

- Коефіцієнт надлишку повітря перед димососом;

-Температура холодного повітря перед вентилятором (приймається 30оС); - температура газів перед димососом (відхідних газів), = 150 оС.

Коефіцієнт надлишку повітря перед димососом визначають за формулою

де- присоси повітря в газовому тракті парогенератора, = 0,38

м3 / с

и

м3 / с.

Напір, який повинен розвивати вентилятор () і димосос () залежить від виду і способу спалювання палива, типу сожігательного пристрої, протяжності та конфігурації повітропроводів і газоходів. Ці характеристики визначаються при аеродинамічному розрахунку котельного агрегату. Для їх наближених розрахунків можна взяти суму наступних значень.

Вентилятор повинен забезпечити напір повітря для подолання опору повітропроводів, трубного пучка воздухоподогревателя 2,5 ... 3,5 кПа.

Димосос повинен долати газове опір котла, що становить 0,2 ... 0,4 кПа, водяного економайзера - до 3 кПа, воздухоподогревателя - до 2 кПа, золоуловітеля - 0,2 ... 0,8 кПа і газоходів 0,5 кПа.

= 3,5 кПа, = 6 кПа.

Розрахункові потужності приводів вентилятора і димососа складуть, кВт

;

,

де 1,21 = 1,1 * 1,1-коефіцієнти запасу по напору і потужності електродвигуна;

и- напори, що розвиваються вентилятором і димососом;

, - ККД вентилятора і димососа ,,.

кВТ;

кВТ.

За розрахованими потужностям тягодутьевих пристроїв підбираються марки електродвигунів та їх характеристики.

Двигун вентилятора: АІР200M6 (N = 22кВт, n = 1000 об / хв)

Двигун димососа: AІР200М4 (N = 37 кВт, n = 1500 об / хв).

6. Тепловий баланс у вузлах

Вузол 1:

Dрасч = DCН. + D0.6 + Dпр

4,973 = 0,396 + 1,07 + 3,33

4,973 = 4,796

?3% -умова виконується.

Вузол 2:

DСН + Dпрод = Dпвп-2 + Dд

0,396 + 0,031 = 0,07 + 0,354

0,427 = 0,224

0,7% ?3% -умова виконується.

Вузол 3:

D0.6 = Dот + Dвен

1,07 = 0,52 + 0,55

1,07 = 1,07

0% ?3% -умова виконується.

Вузол 4:

Gпрод = Dпрод + Gсл

0,144 = 0,031 + 0,113

0,144 = 0,144

0% ?3% -умова виконується.

Вузол 5:

Gхво + Gпвп-2 + Dд + Gот + Gвен + Gпр .. = Gт.с. + Gd

1,467 + 0,0686 + 0,354 + 0,51 + 0,539 + 2,331 = 0.186 + 5.117

5.270 = 5.303

0,62% ?5% -умова виконується.

7. Список літератури

1. Орєхов А.Н. Розрахунок теплової схеми виробничо опалювальної котельні. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. АГТУ 2005.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com