На головну

 Розрахунок асинхронного двигуна за відомими розмірами осердя при відсутності паспортних даних - Фізика

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

ДЕРЖАВНА освітня установа

ЧЕЛЯБІНСЬКА ДЕРЖАВНА Агроінженерний АКАДЕМІЯ

Факультет: електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва

Кафедра: Електричні машини і експлуатація електроустаткування в сільському господарстві

Курсова робота

Пояснювальна записка

Студент: Вайсенбург М.С.

Група 401

Нормоконтролер:

уч. ступінь, звання: Банин Р.В.

Керівник:

долж., уч. ступінь, звання: Банин Р.В.

Челябінськ 2011

ЗМІСТ

Введення

1. Вихідні дані

2. Розрахункова частина

2.1 Обробка даних обміру сердечника

2.2 Вибір і визначення магнітної індукції в елементах електродвигуна

2.3 Визначення обмотувальних даних

2.4 Визначення номінальної потужності двигуна

2.5 Визначення розміру і маси обмотки

2.6 Розрахунок магнітного ланцюга

2.7 Побудова залежності I? = f (U) при постійному числі витків

2.8 Побудова завісімостіпрі номінальній напрузі

Список літератури

ВСТУП

електрообладнання двигун обмотка сердечник

Особливість ремонту електроустаткування полягає в тому, що до ремонту це обладнання розраховують. Ця операція необхідна для перевірки, чи відповідає наявні обмотувальні дані електродвигуна або апарату каталожними, що не піддавався цей апарат перемотуванню вже після його виготовлення. Отримані обмотувальні дані порівнюють з каталожними, а певні розрахунком електромагнітні навантаження зіставляють з табличними. Тільки у випадку повного збігу всіх необхідних величин або при малих розбіжностях між ними можна приступати до ремонту електроустаткування.

Різке відхилення деяких розрахункових величин від табличних або каталожних вказує на допущену помилку при виготовленні обладнання на заводі, при його ремонті або при перемотуванні на нові параметри, тобто на невідповідність паспорта електроустаткування його обмотувальним даними. Це електрообладнання не витримає випробувань після, і його необхідно буде ремонтувати повторно. Якщо таке електрообладнання випустити з ремонтного підприємства, воно вийде з ладу відразу ж після установки на робочу машину.

Обов'язкового перевірочного розрахунку вимагає, наприклад, переклад електромашин на інші ізоляційні матеріали та обмотувальний дріт. Крім того, замовник часто вимагає змінити паспортні дані електроустаткування для використання його в нових умовах або на іншій робочій машині.

1. ВИХІДНІ ДАНІ

 Найменування Позначення Величина

 Варіант №34

 Двигун 4A90 -

 Число полюсів 2p 8

 Зовнішній діаметр сердечника статора, мм

 D a1 149

 Внутрішній діаметр сердечника статора, мм

 D i1 100

 Довжина сердечника статора, мм

 l 1130

 Односторонній повітряний зазор, мм ? 0,25

 статор Число пазів

 Z 2 36

 Ширина паза в найближчому до повітряному зазору перерізі, мм

 b 1 4,7

 Ширина паза в віддаленому до повітряного зазору перерізі, мм

 b 2 6,6

 Висота паза, мм h 13,8

 Висота вусики паза, мм e 0,5

 Ширина шліца паза, мм

 m П 2,7

 ротор Число пазів

 Z 28 лютого

 Ширина паза в найближчому до повітряному зазору перерізі, мм

 b 1 Травня

 Ширина паза в віддаленому до повітряного зазору перерізі, мм

 b 2 2,1

 Висота паза, мм h 16,5

 Висота вусики паза, мм e 0,5

 Ширина шліца паза, мм

 m П 1,0

 Діаметр вала, мм

 D B 32

 Сталь - 2013

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Обробка даних обміру сердечника

Полюсное поділ статора:

Чистий довжина активної сталі:

де kc- коефіцієнт заповнення сердечника сталлю, kc = 0,97.

Висота зубця статора:

Висота ярма статора:

Площа ярма статора:

Середня розрахункова ширина зубця статора:

де

Площа паза статора:

Повна висота зубця ротора:

Середня розрахункова ширина зубця ротора:

Висота спинки ротора:

де D'- зовнішній діаметр сердечника ротора

2.2 Вибір і визначення магнітної індукції в елементах електродвигуна

Задаємося значенням магнітної індукції в зазорі двигуна, керуючись додатком 2, -.

Визначаємо значення магнітного потоку:

Магнітна індукція в зубцях статора:

де- зубцеву поділ статора,

- Чиста довжина активної сталі статора

Рекомендоване значення магнітної індукції в зубцях статора: BZ1 = 1,75 (Тл).

Магнітна індукція в ярмі (спинці) статора:

Рекомендоване значення магнітної індукції в ярмі статора: BС = 1,1 (Тл).

Магнітна індукція в зубцях ротора:

де lp- довжина сердечника ротора, lp = l1; t2- зубцеву поділ ротора, мм.

Магнітна індукція в ярмі ротора:

де- площа перерізу ярма ротора;

2.3 Визначення обмотувальних даних

Число витків у фазі:

Отримане число витків округляємо до найближчого числа, кратного числа котушок; Число ефективних провідників в одному пазу:

де m - число фаз, m = 3; а - число паралельних витків, а = 1

Перетин ізольованого проводу:

де kз- коефіцієнт заповнення паза ізольованими провідниками, kз = 0,68 ... 0,72; S'п- площа паза, вільна від ізоляції, (мм2)

Sіз- площа пазової ізоляції, (мм2)

bіз- товщина ізоляції, (мм); Sкр- площа пазової кришки, (мм2)

; bкр- товщина кришки, (мм)

2.4 Визначення номінальної потужності двигуна

Фазний струм двигуна:

де gг- площа поперечного перерізу неізольованого проводу, (мм2)

Вибираємо стандартне перетин: Gг = 0,442 (мм2).

Повна потужність електродвигуна:

Орієнтовна потужність на валу:

Вибираємо двигун 4A90LB8У3, P = 1,1 (кВт), ? = 0,77, cos ? = 0,7, Iн = 3,5 (А). Лінійне навантаження електродвигуна:

де Iф.ном- номінальний струм двигуна, Iф.ном = 3,5 (А).

Каталожне значення лінійної навантаження електродвигуна: Атабл = 22,9 (А / м).

2.5 Визначення розміру і маси обмотки

Середня довжина котушок:

Довжина лобовій частині обмотки статора:

Середня довжина полувітка обмотки:

Маса міді обмотки статора без ізоляції:

2.6 Розрахунок магнітного ланцюга

Уточнити значення потоку за прийнятим числу витків:

Магнітна індукція в зазорі:

Магнітне напруга (магніторушійна сила - МДС) в повітряному зазорі:

МДС в зубцях статора:

МДС в зубцях ротора:

МДС в ярмі статора:

МДС в ярмі ротора:

Повна магніторушійна сила магнітного ланцюга двигуна на пару полюсів:

Намагнічує струм:

.

2.7 Побудова залежності I? = f (U) при постійному числі витків

Таблиця 2.1 - Залежність I? = f (U)

 Величина

 U / U ном

 0,7 0,85 1 1,15 1,3

 Ф 0,00209 0,002538 0,002986 0,003434 0,003882

 B ? 0,585245 0,710654 0,836064 0,961473 1,086883

 F ? 309,0092 375,2254 441,4417 507,6579 573,8742

 B Z1 1,15666 1,404516 1,652372 1,900228 2,148084

 F Z1 19,8198 24,0669 28,314 32,5611 36,8082

 B Z2 1,222237 1,484145 1,746052 2,00796 2,269868

 F Z2 30,702 37,281 43,86 50,439 57,018

 B C 0,812593 0,98672 1,160848 1,334975 1,509102

 F C 9,343149 11,34525 13,34736 15,34946 17,35156

 B P 0,42702 0,518524 ??0,610028 0,701533 0,793037

 F P 1,721503 2,090397 2,45929 2,828184 3,197077

 F 370,5956 450,009 529,4223 608,8357 688,249

 I ? 1,700895 2,065373 2,429851 2,794328 3,158806

2.8 Побудова завісімостіпрі номінальній напрузі

Аналогічно для числа витків рівного 0,7; 0,85; 1; 1,15; 1,3?нрассчітаем намагнічує струм і інші величини.

Результати розрахунку зводимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Залежність I? = f (?)

 Величина

 ? / ? ном

 0,7 0,85 1 1,15 1,3

 Ф 0,004266 0,003513 0,002986 0,002597 0,002297

 B ? 1,194377 0,983604 0,836064 0,727012 0,643126

 F ? 630,631 519,3431 441,4417 383,8623 339,5705

 B Z1 2,360531 1,943967 1,652372 1,436845 1,271055

 F Z1 40,44857 33,31059 28,314 24,62087 21,78

 B Z2 2,494361 2,054179 1,746052 1,518306 1,343117

 F Z2 62,65714 51,6 43,86 38,13913 33,73846

 B C 1,658354 1,365703 1,160848 1,009433 0,89296

 F C 19,06765 15,70277 13,34736 11,6064 10,2672

 B P 0,871469 0,71768 0,610028 0,530459 0,469253

 F P 3,513271 2,893282 2,45929 2,138513 1,891762

 F 756,3176 622,8498 529,4223 460,3672 407,2479

 I ? 3,471215 2,858648 2,429851 2,112914 1,869116

Графіки залежностей струму намагнічування від напруги при постійному числі витків і від числа витків при постійній напрузі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Асинхронні двигуни серії 4А: Довідник / А.Е. Кравчик, М.М. Шлаф, В.І. Афонін, Е.А. Собленская - М .: Енергатоміздат, 1982, - 504с.

2. Методичні вказівки до контрольної роботи «Розрахунок асинхронного двигуна за відомими розмірами осердя при відсутності паспортних даних» / В.А. Буторін, - Челябінськ, 2003, - 32с.

3. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Технологія монтажу і ремонту електроустаткування»: розрахунок обмотувальних даних асинхронного електродвигуна. / ЧГАУ; Упоряд. А.В. Частовскій, В.А. Буторін. Челябінськ, 1989, - 34с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com