На головну

 Розробка комплексу заходів для житлових будівель і теплових мереж міста - Будівництво

Федеральне агентство з освіти Російської Федерації

Факультет промислової енергетики ПЕ V-2

Кафедра промислової теплоенергетики

Курсова робота

по курсу: "Енергозбереження в енергетиці та теплотехнологіях"

Розробка комплексу заходів для житлових будівель і теплових мереж міста

2010

Зміст

1. Теплотехнічний розрахунок

2. Розрахунок тепловтрат за рахунок інфільтрації

3. Розрахунок тепловтрат за рахунок теплопередачі через огородження

4. Розрахунок і підбір кондиціонера

5. Вибір трубної розводки системи опалення

6. Додаткові заходи з енергозбереження в житлових будинках

7. Альтернативні джерела тепло та електроенергії

8. Техніко-економічна оцінка енергозберігаючих заходів

10. Бізнес-план

Список літератури

1. Теплотехнічний розрахунок

Для визначення коефіцієнта теплопередачі через огороджувальні конструкції необхідно знати термічний опір теплопередачі. Керуючись СНиП II-3-79 (1998) "Будівельна теплотехніка" термічний опір теплопередачі повинне бути більше або дорівнює необхідному опору теплопередачі. Останнє може бути визначено виходячи з умов санітарно-гігієнічних норм, а також виходячи з більш жорстких умов енергозбереження (залежно від ГСОП).

Зовнішні перекриття.

Необхідне значення опору теплопередачі по санітарно-гігієнічним нормам Rо. тр.находім за формулою:

,

де tв- розрахункова температура повітря в приміщенні, приймаємо tв = 18oC, так як температура зовнішнього повітря вище ніж - 31оС;

tн- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, яка приймається по таблиці 1 [3] tн = -37оС;

n - коефіцієнт, що залежить від положення зовнішньої поверхні огородження по відношенню до зовнішнього повітря, приймаємо по таблиці 3 * [1] n = 1;

?tн- нормований температурний перепад, приймаємо по таблиці 2 * [1] ?tн = 4оС;

(М2 - ?С) / Вт.

Фактичний опір теплопередачі при існуючій конструкції можна визначити, як:

,

де ?в коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій, приймаємо по таблиці 4 * [1] ?в = 8,7 Вт / (м2 - ?С);

?н коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій, приймаємо по таблиці 6 * [1] ?н = 23 Вт / (м2 - ?С);

?ш. н. -товщина зовнішнього шару штукатурки, ?ш. н. = 0,02м;

?ш. в. -товщина внутрішнього шару штукатурки, ?ш. в. = 0,015м;

?шпб- товщина матеріалу зовнішніх стін - Шлакопемзопонобетона, ?шпб = 0,42 м;

?ш- теплопровідність штукатурки, приймаємо за додатком 3 [1] ?ш = 0,93 Вт / (м - ?С);

?кб- теплопровідність Шлакопемзопонобетона, приймаємо за додатком 3 [1] ?кб = 0,63 Вт / (м - ?С);

.

Згідно з новими нормами до зовнішніх перекриттях застосовуються більш жорсткі норми по термічному опору, яке приймається в залежності від ГСОП.

Величина градусо-діб опалювального періоду (ГСОП):

ГСОП = (tв-tср. Оп.) - Zо. п.,

де tср. оп. -Середня температура опалювального періоду, приймаємо по таблиці 1 [3] tср. оп. = - 8,7оС;

Zо. п. -тривалість опалювального періоду, приймаємо по по таблиці 1 [3] Zо. п = 221 діб;

ГСОП = (20 - (-8,7)) - 221 = 6342,70С · добу.

Необхідну термічний опір теплопередачі по ГСОП для зовнішніх стін можна визначити як:

.

При такому термічному опорі необхідна товщина стінки вийшла б неприпустимо великий (більше 2 метрів). Таким чином, необхідно використовувати теплоізоляційний шар, що дозволить зменшити загальну необхідну товщину стінки.

Товщину теплової ізоляції можна розрахувати як:

,

де ?із-теплопровідність теплоізоляції ISOVER, приймаємо

?із = 0,037 Вт / (м - ?С);

.

Остаточно приймаємо ?із = 0,105 м.

житлова будівля енергозбереження теплової

Визначимо фактичний опір теплопередачі за умовами ГСОП при стандартній товщині теплової ізоляції:

.

Конструкція зовнішньої стіни представлена ??на малюнку 1.

Малюнок 1. Конструкція зовнішньої стіни (зліва направо: штукатурка, теплоізоляція ISOVER, шлакопемзопонобетона щільністю 1600 кг / м3, штукатурка).

Горищного перекриття.

Необхідне значення опору теплопередачі по санітарно-гігієнічним нормам Rо. тр.находім за формулою:

,

де ?tн- нормований температурний перепад, приймаємо по таблиці 2 * [1] ?tн = 3оС;

(М2 - ?С) / Вт.

Фактичний опір теплопередачі при існуючій конструкції можна визначити, як:

,

де- товщина штукатурки,. = 0,02м; - товщина пемзобетона, = 0,22м; товщина руберойду, = 0,002м (беремо два шари); - товщина пемзи шлаковой, = 0,15 м; - товщина дошки, = 0, 02м; - теплопровідність штукатурки = 0,93 Вт / (м - ?С); - теплопровідність пемзобетона, = 0,68 Вт / (м - ?С); - теплопровідність руберойду, = 0,17Вт / (м - ?С); - теплопровідність пемзи шлаковой, = 0,26Вт / (м - ?С); - теплопровідність дошки, = 0,18Вт / (м - ?С);

.

Необхідну термічний опір теплопередачі по ГСОП для горищного перекриттів можна визначити як:

.

Товщину теплової ізоляції можна розрахувати як:

,

де ?із- теплопровідність теплоізоляції ISOVER, приймаємо ?із = 0,037 Вт / (м - ?С);

.

Остаточно приймаємо ?із = 0,15 м.

Визначимо фактичний опір теплопередачі за умовами ГСОП при стандартній товщині теплової ізоляції:

.

Конструкція горищного перекриття представлена ??на малюнку 2.

Малюнок 2. Горищне перекриття.

Теплотехнічний розрахунок наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Теплотехнічний розрахунок.

 №, п / п Найменування Позна-чення Розмір-ність Чисельне значення

 Кліматологічні дані р Новгорода

 1 температура всередині приміщення

 t в про

 0 С 20

 2 среднеотопітельная температура

 t ср о.

 0 С -8,7

 3 температура найхолоднішого місяця

 t х. м.

 0 С

 4 температура зовнішня опалювального періоду

 t н. о.

 0 С -37

 5 температура зовнішня на вентиляцію

 t н. в.

 0 С -24

 6 тривалість опалювального періоду n діб 221

 7 зона вологості - - З

 8 умова експлуатації огороджувальних конструкцій - - Б

 9 тепловіддача від внутрішнього повітря до стінки

 ? вн

 Вт / м 2 * 0 С 8,7

 10 для зовнішніх стін

 ? н

 Вт / м 2 * 0 С 23

 11 для горищних і надпідвальне перекриттів

 ? н

 Вт / м 2 * 0 С 12

 12 товщина шлакопемзобетон

 x ш. п. б. м 0,42

 13 теплопровідність шлакопемзобнтона

 ? ш. п. б.

 Вт / м * 0 С 0,63

 14 теплопровідність ізоляції (изовер)

 ? ізол.

 Вт / м * 0 С 0,037

 15 теплопровідність штукатурки

 ? шт.

 Вт / м * 0 С 0,93

 16 нормована різниця температур для зовнішніх стін

 ?t н

 0 З 4

 17 нормована різниця температур для чердаченого перекриття

 ?t н

 0 С 3

 18 товщина штукатурки з внутрішньої сторони

 ? в м 0,015

 19 товщина штукатурки із зовнішньої сторони

 ? н м 0,02

 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін

 без ізоляції

 20 необхідну термічний опір

 R 0 тр

 м 2 * 0 С / Вт 1,638

 21 фактичне необхідну термічний опір

 R ф

 м 2 * 0 С / Вт 0,863

 з ізоляцією

 22 градусо-добу опалювального періоду ГСОП

 0 С * добу. 6342,7

 23 необхідну термічний опір по ГСОП

 R ГСОП тр

 м 2 * 0 С / Вт 3,620

 24 товщина теплової ізоляції

 x ізол. м 0,100

 23 фактичне необхідну термічний опір

 R ф тр

 м 2 * 0 С / Вт 3,565

 Теплотехнічний розрахунок горищного перекриття

 без ізоляції

 25 товщина пемзобетона

 x з. б. м 0,22

 26 теплопровідність пемзобетона

 ? з. б.

 Вт / м * 0 С 0,68

 27 товщина руберойду

 x р. м 0,002

 28 теплопровідність руберойду

 ? р.

 Вт / м * 0 С 0,17

 29 товщина пемзи шлаковой

 x п. ш. м 0,15

 30 теплопровідність пемзи шлаковой

 ? п. Ш.

 Вт / м * 0 С 0,260

 31 товщина дошки

 x д. м 0,02

 32 теплопровідність дошки

 ? д.

 Вт / м * 0 С 0,180

 33 необхідну термічний опір

 R 0 тр

 м 2 * 0 С / Вт 2,184

 34 фактичне необхідну термічний опір

 R ф

 м 2 * 0 С / Вт 1,255

 з ізоляцією

 35 необхідну термічний опір по ГСОП

 R ГСОП тр

 м 2 * 0 С / Вт 4,754

 36 товщина теплової ізоляції

 x ізол. м 0,130

 35 фактичне необхідну термічний опір

 R ГСОП Ф

 м 2 * 0 С / Вт 4,768

 Для вікон та балконних дверей

 37 фактичне необхідну термічний опір по ГСОП

 R ф тр

 м 2 * 0 С / Вт 0,659

 Коефіцієнт теплопередачі (з ізоляцією)

 38 коефіцієнт теплопередачі для стін

 До ст.

 Вт / м 2 * 0 С 0,280

 39 коефіцієнт теплопередачі для вікон і балконних дверей

 До ок. бал.

 Вт / м 2 * 0 С 1,560

 40 коефіцієнт теплопередачі для горищного перекриття

 До ч. Ін.

 Вт / м 2 * 0 С 0,210

 Коефіцієнт теплопередачі (без ізоляцією)

 41 коефіцієнт теплопередачі для стін

 До ст.

 Вт / м 2 * 0 С 1,159

 42 коефіцієнт теплопередачі для вікон і балконних дверей

 До ок. бал.

 Вт / м 2 * 0 С 2,500

 43 коефіцієнт теплопередачі для горищного перекриття

 До ч. Ін.

 Вт / м 2 * 0 С 0,797

Внутрішня стіна.

Фактичний опір теплопередачі при існуючій конструкції можна визначити, як:

,

де ?ш. в. -товщина шару штукатурки, ?ш. в. = 0,015м;

?кб- товщина матеріалу зовнішніх стін (шлакопемзопонобетон), ?кб = 0,12м;

.

Конструкція внутрішньої стіни представлена ??на малюнку 3.

Малюнок 3. Конструкція внутрішньої стіни (зверху вниз: штукатурка, шлакопемзопонобетон щільністю 1600 кг / м3, штукатурка).

 2. Розрахунок тепловтрат за рахунок інфільтрації

Розрахунок витрат теплоти на нагрів інфільтрує повітря необхідно визначати окремо для приміщень з різною внутрішньою температурою повітря, а також окремо для вікон і балконних дверей. Розрахунок ведемо відповідно до рекомендацій.

Температуру повітря всередині приміщень визначимо виходячи з додатка 4 [2] для першого поверху будівлі: житлові кімнати (1-4) :; кухня :; ванна суміщена :; туалет :; Передпокій:

Визначимо витрата теплоти на нагрівання інфільтрують повітря через вікна (дерев'яної конструкції) в кімнаті з температурою внутрішнього повітря 20oC:

Qок.20 = 0,28 G c (tв- tн) k,

де c - питома теплоємність повітря, що дорівнює 1 кДж / (кг ? ° С);

tв, tн- розрахункові температури повітря відповідно в приміщенні ,; зовнішнього повітря в холодний період ,;

k - коефіцієнт обліку впливу зустрічного теплового потоку в конструкціях, рівний 0,8 - для вікон і балконних дверей з роздільними палітурками;

G - витрата інфільтрують повітря через огороджувальні конструкції приміщення;

Gi = 0,216 FокDpок0,67 / Ru,

де Fок- сумарна площа огороджувальних конструкцій вікон приміщення, визначимо як:

м2;

Ru-нормативне опір повітропроникності, приймаємо Ru = 0,13 м2 ? год ? Па / кг; Dpок- розрахункова різниця між тисками на зовнішній і внутрішній поверхнях огороджувальних конструкцій, визначимо як:

,

де pi- тиск на зовнішній поверхні зовнішнього огородження;

pо- умовний тиск у верхній точці з підвітряного боку будівлі;

,

де H - висота будівлі від рівня землі до карниза, H = 33м;

?н- щільність зовнішнього повітря, визначимо як:

;

?в- щільність зовнішнього повітря, визначимо як:

;

Cн- коефіцієнт для навітряного боку будівлі, Cн = 0,8;

Cз- коефіцієнт для підвітряного боку будівлі, Cз = - 0,6;

Kт- коефіцієнт, що враховує динамічний тиск вітру залежно від висоти будівлі і рельєфу місцевості, визначаються за таблицею 6 [5] Kт = 1,0125;

w - середня швидкість вітру, приймаємо по таблиці 1 [3], w = 6,6 м / c;

;

,

де h - відстань від рівня землі до верху вікна чи двері, h = 75 м;

;

;

;

.

Аналогічно проводимо розрахунок для інших приміщень, що мають вікна та балконні двері, при існуючій конструкції будівлі і конструкцією за умовами енергозбереження. Для вікон з двокамерним склопакетом зі скла з твердим селективним покриттям і заповненням аргоном приймаємо нормативне опір повітропроникності Ru = 0,26 м2 ? год ? Па / кг. Розрахунок зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2. Зведена таблиця розрахунку тепловтрат за рахунок інфільтрації.

 Приміщення Температура зовнішнього повітря, tн Температура внутрішнього повітря, tв

 Щільність зовнішнього повітря, ? н

 Щільність внутрішнього повітря, ? в

 Площа вікон і балконних дверей, F ок Нормативне опір повітропроникності, Ru

 Тиск на зовнішній поверхні зовнішнього огородження, P i Умовний тиск у верхній точці з підвітряного боку будівлі, Po Розрахункова різниця між тисками, ? P Витрата інфільтрують повітря через огороджувальні конструкції приміщення, G Витрата теплоти на нагрівання інфільтрують повітря, Q

 Для існуючої конструкції

 Кімната 1 -37 20 1,496 1, 205 3,648 0,130 36,582 132,990 -96,408 129,396 -1652,125

 Кімната 2 -37 20 1,496 1, 205 3,648 0,130 36,582 132,990 -96,408 129,396 -1652,125

 Кімната 3 -37 20 1,496 1, 205 2,614 0,130 36,582 132,990 -96,408 92,734 -1184,023

 Для конструкції за умовами енергозбереження

 Кімната 1 -37 20 1,496 1, 205 3,648 0,260 36,582 132,990 -96,408 64,698 -826,063

 Кімната 2 -37 20 1,496 1, 205 3,648 0,260 36,582 132,990 -96,408 64,698 -826,063

 Кімната 3 -37 20 1,496 1, 205 2,614 0,260 36,582 132,990 -96,408 46,367 -592,011

Оскільки на першому поверсі є також кухня та вбиральні, необхідно врахувати втрати теплоти інфільтрацією, пов'язані з роботою систем вентиляції. Визначимо витрата теплоти на нагрів інфільтрує повітря, пов'язаного з роботою систем вентиляції для кухні:

,

де V - об'ємна витрата повітря за 1 годину в приміщенні, для кухні приймаємо V = 90 м3 / год;

.

Аналогічно проводимо розрахунок для ванної та санвузла, розрахунок наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Зведена таблиця розрахунку тепловтрат за рахунок інфільтрації, пов'язаних з роботою вентиляції.

 Приміщення Температура зовнішнього повітря, tн Температура внутрішнього повітря, tв

 Щільність внутрішнього повітря, ? в Об'ємна витрата повітря за 1 годину в приміщенні, V Витрата теплоти на нагрівання інфільтрують повітря, пов'язаного з роботою систем вентиляції, Qв

 Для існуючої конструкції

 Кухня -37 17 1,217 90 1325,138

 Ванна -37 27 1,177 50 843,435

 Таулет -37 18 1,213 50 747,244

 Для конструкції за умовами енергозбереження

 Кухня -37 17 1,217 90 1325,138

 Ванна -37 27 1,177 50 843,435

 Таулет -37 18 1,213 50 747,244

3. Розрахунок тепловтрат за рахунок теплопередачі через огородження

Основні теплові втрати через зовнішні огородження

Основні теплові втрати приміщення через огороджувальні конструкції складуть:

, Де- площа поверхні огородження, м2;

- Коефіцієнт теплопередачі огородження, Вт / (м2 ? ° С);

- Коефіцієнт, що враховує положення захисної конструкції щодо зовнішнього повітря, за таблицею 3 * [2] для стін приймаємо.

Приймаємо надбавки до основних тепловтрат:

добавки на орієнтацію зовнішніх огороджень:

для півночі (С)

для півдня (Ю).

Розрахунок теплових втрат через огороджувальні конструкції покажемо на прикладі кімнати 1:

1) Температура всередині приміщення t = 20оС;

2) Огороджувальні конструкції та їх орієнтація по сторонах світу:

а) зовнішня стіна-С

б) вікно - С

в) пол

3) Лінійні розміри огороджувальних конструкцій (за правилами лінійного обміру опалювальних приміщень), м x м:

а) зовнішня стіна 4,285х3,094

б) вікно 2,4х1,52

в) стеля 3,76х5,5

4) Площі огороджувальних конструкцій:

а) зовнішня стенам2;

б) окном2;

в) потолокм2

5) Різниця температур всередині приміщення і зовнішнього повітря:

а) зовнішня стенаоС

б) окнооС

в) потолокоС

6) Коефіцієнт теплопередачі зовнішніх огороджень:

а) зовнішня стіна;

б) вікно;

в) стеля;

Результати всіх розрахунків теплових втрат через зовнішні огородження кожного приміщення зведемо в загальну таблицю 4 (квартира без ізоляції) і таблицю 5 (квартира з ізоляцією).

Таблиця 4 Розрахунок теплових втрат квартири.

 № опалювального приміщення

 Найменування приміщення, tв, о С Найменування огорожі Орієнтація огородження Розміри огорожі

 Площа огородження, м 2

 Розрахункова різниця температур tвtн, о С n

 К, Вт / (м 2 - ?С)

 Q осн, Вт Добавки,%

 Q доб Вт

 Q заг Вт

 Q інф. Вт Сума по приміщенню, Вт

 а, м b, м Сторони світу Інші

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 Кімната 20 НС З 4,285 3,094 13,26 57 1,0 1,159 876 5 0 44 920 530 2589

 ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,341 279 5 0 14 293

 ПТ 3,76 5,5 20,68 57 0,90 0,797 846 0 0 0 846

 2 Кімната 20 НС З 4,185 3,094 12,95 57 1,0 1,159 856 5 5 86 942 530 3953

 НС Ю 6,39 3,044 19,45 57 1,0 1,159 1286 0 5 65 1351

 ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,341 279 5 5 28 307

 ПТ 5,48 3,67 20,11 57 0,90 0,797 823 0 0 0 823

 3 Кімната 20 НС Ю 3,41 3,094 10,55 57 1,0 1,159 698 0 0 0 698 530 1974

 ДО Ю 1,72 1,52 2,61 57 1,0 1,341 200 0 0 0 200

 ПТ 3,91 3,41 13,33 57 0,90 0,797 546 0 0 0 546

 5 Кухня 17 НС Ю 3,655 3,094 11,31 54 1,0 1,159 708 0 0 0 708 1325 2734

 ДО Ю 1,52 1,52 2,31 54 1,0 1,341 168 0 0 0 168

 БД Ю 0,9 2 1,80 54 1,0 1,341 131 0 0 0 131

 ПТ 3,3 3,14 10,36 54 0,90 0,797 402 0 0 0 402

 6 Туалет 18 ПТ 1,39 2,1 2,92 55 0,9 0,797 116 0 0 0 116 116

 8 Ванна 27 ВС 3,17 3,094 9,81 64 1,0 2, 209 1387 0 0 0 1387 6192

 ВС 3,17 3,094 9,81 64 1,0 2, 209 1387 0 0 0 1387

 ВС 3,43 3,094 10,61 64 1,0 2, 209 1501 0 0 0 1501

 ВС 3,43 3,094 10,61 64 1,0 2, 209 1501 0 0 0 1501

 ПТ 2,88 3,14 9,04 64 0,9 0,797 416 0 0 0 416

 9 Передпокій 20 ПТ 2,3 1,94 4,46 57 0,9 0,797 183 0 0 0 183 183

 сума 17742

Табліцт 5 (з ізоляцією).

 № опалювального приміщення

 Найменування приміщення, tв, о С Найменування огорожі Орієнтація огородження Розміри огорожі

 Площа огородження, м 2

 Розрахункова різниця температур tвtн, о С n

 К, Вт / (м 2 - ?С)

 Q осн, Вт Добавки,%

 Q доб Вт

 Q заг Вт

 Q інф. Вт Сума по приміщенню, Вт

 а, м b, м Сторони світу Інші

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 Кімната 20 НС З 4,285 3,224 13,81 57 1,0 0,280 221 5 0 12 233 530 1267

 ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,280 267 5 0 14 281

 ПТ 3,76 5,5 20,68 57 0,90 0,210 223 0 0 0 223

 2 Кімната 20 НС З 4,285 3,224 13,81 57 1,0 0,280 221 5 5 23 244 530 1623

 НС Ю 6,59 3,044 20,06 57 1,0 0,280 321 0 5 17 338

 ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,280 267 5 5 27 294

 ПТ 5,48 3,67 20,11 57 0,90 0,210 217 0 0 0 217

 3 Кімната 20 НС Ю 3,41 3,224 10,99 57 1,0 0,280 176 0 0 0 176 530 1041

 ДО Ю 1,72 1,52 2,61 57 1,0 1,280 191 0 0 0 191

 ПТ 3,91 3,41 13,33 57 0,90 0,210 144 0 0 0 144

 5 Кухня 17 НС Ю 3,755 3,224 12,11 54 1,0 0,280 184 0 0 0 184 1325 1900

 ДО Ю 1,52 1,52 2,31 54 1,0 1,280 160 0 0 0 160

 БД Ю 0,9 2 1,80 54 1,0 1,280 125 0 0 0 125

 ПТ 3,3 3,14 10,36 54 0,90 0,210 106 0 0 0 106

 6 Туалет 18 ПТ 1,39 2,1 2,92 55 0,9 0,210 31 0 0 0 31 31

 8 Ванна 27 ВС 3,17 3,224 10,22 64 1,0 2, 209 1446 0 0 0 1446 6130

 ВС 3,17 3,224 10,22 64 1,0 2, 209 1446 0 0 0 1446

 ВС 3,43 3,224 11,06 64 1,0 2, 209 1564 0 0 0 1564

 ВС 3,43 3,224 11,06 64 1,0 2, 209 1564 0 0 0 1564

 ПТ 2,88 3,14 9,04 64 0,9 0,210 110 0 0 0 110

 9 Передпокій 20 ПТ 2,3 1,94 4,46 57 0,9 0,210 49 0 0 0 49 49

 сума 12042

Таким чином, загальні втрати будівлі:

при фактичній конструкції: кВт;

за умовами енергозбереження: кВт.

4. Розрахунок і вибір опалювальних приладів

Для підтримки в приміщенні необхідної температури необхідно, щоб кількість тепла, що віддається нагрівальними приладами, встановленими в приміщенні, відповідало розрахунковими тепловтратами приміщення.

Кількість тепла Q, Вт, що віддається приладом, пропорційно площі поверхні його нагріву Fпр, м2, коефіцієнту теплопередачі приладу k і різниці температур теплоносія tcpв приладі і омиває його повітря приміщення tв.

В якості нагрівальних приладів приймаємо РБС - 500. Розташування приладу показано на малюнку 7.

Радіатори відносяться до біметалічним опалювальних приладів з повністю сталевим зварним сердечником. Така конструкція забезпечує відмінну міцність і відмінні теплові характеристики. Теплоносій при роботі радіатора контактує тільки зі сталлю, тому гальванічна пара сталь-алюміній не виникає, електрохімічна корозія зведена до мінімуму. Немає обмежень і у виборі підвідних трубопроводів - сталева, мідна, металопластикова, пластикова підводка буде відмінно працювати з даними радіаторами.

Радіатори завдяки сталевому сердечнику легко витримують тиск до 25кг / см2, при цьому тиск, здатне зруйнувати радіатор, більш 100кг / см2. Таким чином багаторазовий запас міцності радіаторів дозволяє використовувати їх без обмежень у всіх типах систем опалення - від автономних котеджів до висотних будинків з центральною системою опалення та періодично відбуваються гідравлічними ударами.

Сталева начинка біметалічного радіатора стійко переносить кислотність теплоносія - показник pH може перебувати в межах 6.5-9.5, що забезпечує тривалий термін експлуатації навіть в системах опалення з агресивним теплоносієм поганої якості (саме такий теплоносій як правило перебуває в системах центрального опалення країн СНД). Гарантія заводу виробника - 5 років, термін експлуатації - більше 40 років.

При компактних габаритах радіатор володіє високою потужністю. Невеликий внутрішній обсяг радіаторів опалення дозволяє не тільки скоротити кількість теплоносія в системі опалення, але і робить систему менш інерційної, що є важливим чинником при підтримці заданої температури в приміщенні. Малий внутрішній обсяг секцій дозволяє легко регулювати тепловіддачу як ручним, так і автоматичним способом. Відповідно, при меншій витраті енергії, ми отримуємо максимальну тепловіддачу.

Конструкція і форма ребер радіаторів забезпечує інтенсивні конвекційні потоки теплого повітря, спрямовані як вгору (для створення "теплового екрана" перед вікном), так і всередину приміщення - для рівномірного нагріву всього простору. Конвекційні потоки повітря перешкоджають також накопиченню пилу усередині радіатора.

Верхні і нижні колектори секцій радіаторів опалення не мають кишень, де можуть накопичуватися гази і шлак. Завдяки цьому небезпека корозії і засмічення мінімальна.

Завдяки великому перетину вертикального каналу секції радіатора не схильні до шлакування, радіатор має малий гідравлічний опір.

Наведемо приклад розрахунку для кімнати 1 за умовами енергозбереження. При цьому температура води, що подається в прилад, tвх = 95OC; температура води, що виходить з приладу tвих = 70OC; температура омиваного повітря tв = 20OC.

Теплове навантаження на прилад опалення:

,

де Qт. піт. -теплові втрати приміщення (беруться з таблиці 2.2), Вт;

Qтр. -тепла, яке надходить від труб, Вт;

Теплове навантаження на труби системи опалення, що йдуть всередині приміщення, знаходиться як:

,

де qвп- питома теплова втрата ділянки подає

вертикального трубопроводу, Вт / м,

qвп = 63 Вт / м;

qво- питома теплова втрата ділянки зворотного

вертикального трубопроводу, Вт / м,

qво = 38 Вт / м;

qгп- питома теплова втрата ділянки подає

горизонтального трубопроводу, Вт / м,

qгп = 81 Вт / м;

qго- питома теплова втрата ділянки зворотного

горизонтального трубопроводу, Вт / м,

qго = 50 Вт / м;

lвп, lво- довжини ділянок вертикальних подає

і зворотного трубопроводів, м,

lвп = 0,65 м, lво = 0,15 м;

lгп, lго- довжини ділянок подає горизонтальних і зворотного трубопроводів, м,

lгп = 0,3 м, lго = 0,25 м;

Вт

Підберемо прилад опалення на прикладі кімнати № 1:

1) приладів опалення в кількості одна штука;

2) тепловтрати приміщення випишемо з таблиці 5, Q1 = 1267 Вт;

тоді

Вт

2) Витрата води через опалювальний прилад:

кг / год;

3) Коефіцієнт приведення:

,

де Qсекном- номінальне теплове навантаження на секцію

Qсекном = 195 Вт;

b - коефіцієнт, що враховує атмосферний тиск, b = 1, [3];

y - коефіцієнт, що враховує спосіб підключення приладу,

"Зверху-вниз" y = 1;

с - коефіцієнт, що враховує число секцій в приладі, від 5

до 10 с = 1, [3];

n, с, р - поправочні коефіцієнти, n = 0,3, р = 0,04, з = 1;

, Вт;

4) Середня кількість секцій:

5) коефіцієнт, що враховує кількість секцій;

6) Номінальне теплове навантаження на секцію:

7) Визначаємо кількість секцій в опалювальному приладі:

секцій.

- Коефіцієнт, що враховує спосіб установки приладу;

Для кімнати № 1 приймаємо один опалювальний прилад РБС-500, що складається з восьми секцій.

Всі інші розрахунки опалювальних приладів зведемо в таблиці 5 і 6.

Таблиця 5. Розрахунок нагрівальних приладів без ізоляції.

 Приміщення Температура внутрішнього повітря, tв Тепловтрати з приміщення, Qпот Тепловий потік від труб, Qтр Розрахункова теплове навантаження приладу, Qпр Середній перепад температур, ?tср Витрата води через прилад, Gпр, кг / год Коефіцієнт приведення, ? Необхідна номінальна потужність приладу, Qнт Попередньо певне число секцій, Nор

 Коефіцієнт, ? 3 Мінімальна необхідна кількість секцій, Nmin Окнчательно прийняте число секцій, N

 Кімната 1 20 2589 83,5 2514,1 62,5 93,98 0,818 3074,0 16 0,981 16,553 17

 Кімната 2 20 3953 83,5 3878,1 62,5 144,97 0,832 4660,2 24 0,977 25,188 26

 Кімната 3 20 1974 83,5 1899,1 62,5 70,99 0,809 2348,2 13 0,983 12,613 13

 Кухня 17 2734 83,5 2659,0 65,5 99,40 0,871 3052,1 16 0,981 16,435 17

Таблиця 5. Розрахунок нагрівальних приладів з ізоляцією.

 Приміщення Температура внутрішнього повітря, tв Тепловтрати з приміщення, Qпот Тепловий потік від труб, Qтр Розрахункова теплове навантаження приладу, Qпр Середній перепад температур, ?tср Витрата води через прилад, Gпр, кг / год Коефіцієнт приведення, ? Необхідна номінальна потужність приладу, Qнт Попередньо певне число секцій, Nор

 Коефіцієнт, ? 3 Мінімальна необхідна кількість секцій, Nmin Окнчательно прийняте число секцій, N

 Кімната 1 20 1267 83,5 1192,1 62,5 44,56 0,794 1501,7 8 0,992 7,998 8

 Кімната 2 20 1623 83,5 1548,1 62,5 57,87 0,802 1929,9 10 0,987 10,324 11

 Кімната 3 20 1041 83,5 966,1 62,5 36,12 0,787 1227,3 7 0,995 6,516 7

 Кухня 17 1900 83,5 1825,0 65,5 68,22 0,858 2126,6 11 0,986 11,394 12

4. Розрахунок і підбір кондиціонера

,

де 1,2 - коефіцієнт запасу на не враховане теплопоступленія;

Q1- теплопоступления за рахунок різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря і за рахунок сонячної радіації, Вт;

Q2- теплопоступленія від оргтехніки, Вт;

Q3- теплопоступленія від людей, Вт;

Q4- теплопоступления від освітлювальних приладів, Вт;

Теплопоступлення за рахунок різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря і за рахунок сонячної радіації:

,

де q1- питомий теплопоступленія від сонячної радіації, q1 = 30 Вт / м3;

Vпомещ- об'єм приміщення, V = 55,84 м3;

Вт

Теплопоступлення від оргтехніки:

,

де q2- питомий теплопоступленія від комп'ютера повної збірки, q2 = 300 Вт;

Nорг- кількість оргтехніки, Nорг = 1;

Вт

Теплопоступлення від людей:

,

де q3 -теплопоступленіе від людини в стані, q3 = 100 Вт;

Вт

Теплопоступленія від освітлювальних приладів:

,

де h - коефіцієнт перетворення електричної енергії в теплову, h = 0,95;

Nосв- потужність освітлювального приладу, три лампочки Nосв = 100 Вт;

Вт,

тоді загальне теплопоступленія буде,

Таким чином, треба підібрати кондиціонер з нагрівальної та охолоджуючої потужність, що перевищує отримане значення. Приймемо канальний кондиціонер LG B-18LH.

Канальні кондиціонери - це кондиціонери, монтовані за стелею підшивання і мають забір повітря з помещній і подачу його в помещній через повітроводи. Канальні кондиціонери займають досить широкий сегмент ринку кондиціонерів. Популярність цього типу кондиціонера викликана як його привабливими технічними характеристиками, зокрема можливістю повністю приховати внутрішній блок в будівельні конструкції і распложена його на значній відстані від зони обслуговування, так і вартісними показниками.

Прилад LG B-18LH має такі технічні характеристики:

· Потужність охолодження: 5,3 кВт;

· Потужність обігріву: 5,3 кВт;

· Споживана потужність: 2,05 кВт;

· Продуктивність вентилятора: 990 м3 / год;

· Габарити внутрішнього блоку: 880x575x281 мм;

шум: 36 дБ.5. Вибір трубної розводки системи опалення

Вибираємо поквартирного розведення. Поквартирна розводка дозволяє підвищити якість теплопостачання, надійність і комфортність внутрішнього середовища. Важливою перевагою є енергозберігаючий фактор.

Енергозбереження досягається за рахунок можливості поквартирного обліку теплоспоживання та можливості управління. Облік здійснюється за рахунок установки теплолічильника на входах в квартирному вузлі. Управління за рахунок можливості регулювання навантаженням кожного опалювального приладу.

Використовуємо двотрубну променеву поквартирного розведення. Променева розводка представлена ??на малюнку 8 для однієї квартири.

Малюнок 8. Поквартирна променева розводка.

Основний стояк проходить в фае або на сходовій клітці. На ділянці від фае до входу встановлюється запірна арматура, для відключення квартири, без проникнення в неї. Введення в квартиру здійснюється через сам вузол.

Вузол введення являє собою вхідний і вихідний колектор, запірно-регулюючу арматуру, теплосчетчик. Для стояків використовують сталеві труби, а для квартирної розводки - полімерні або метало-полімерні труби. Недоліками полімерних труб є: високий коефіцієнт температурного розширення, обмеження по температурі до 90oC. У метало-полімерних труб коефіцієнт температурного розширення нижче, а термін служби вище.

Прокладка труб здійснюється в підлозі з заливкою цементно-бетонною стяжкою або в каналах. Підключення приладів з угорі вниз. Приєднання до приладів з підлоги. Всі з'єднання залишаються доступними для ревізії або заміни.

 6. Додаткові заходи з енергозбереження в житлових будинках

Додатковими заходами з енергозбереження можуть бути заходи такі як: використання обліку електроенергії, тепла, газу, холодної і гарячої води; застосування приладів зі зниженою споживаною потужністю, створення систем регулювання подачі енергоносіїв (автоматизований індивідуальний тепловий пункт).

Далі розглянемо два найбільш простих заходи з енергозбереження: застосування економічних люмінесцентних ламп та облік гарячої та холодної води за допомогою водолічильників.

Енергоощадні освітлювальні прилади.

Кожна квартира будівлі включає в себе: чотири кімнати, кухню, хол, ванну і туалет. Припустимо, що кожне приміщення висвітлює одна лампа розжарювання, крім холу, в ньому освітлення здійснюється за рахунок трьох ламп. Таким чином, кожну квартиру висвітлює 10 ламп розжарювання споживаної потужністю 60 Вт.

В якості альтернативи цих ламп пропонується використовувати компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ), найбільш повно представлені фірмою OSRAM. Це високоекономічні лампи для роботи від мережевої напруги 220-240В, оснащені різьбовими цоколями Е14, Е27, що дозволяє використовувати їх в існуючих освітлювальних установках натомість ламп розжарювання. Діапазон потужностей деяких модифікацій випускаються ламп КЛЛ наведено в табл.1.

Таблиця 7

 Тип лампи Діапазон потужностей, Вт

 OSRAM DULUX EL LONGLIFE 3-23

 OSRAM DULUX EL CLASSIC 3-15

 OSRAM DULUX L 18-55

З точки зору еквівалентності світлового потоку, потужності КЛЛ і звичайних ламп розжарювання співвідносяться згідно табл.2 (за даними фірми).

Таблиця 8

 Потужність КЛЛ, Вт Потужність ламп розжарювання, Вт

 15 березня

 25 травня

 7 40

 11 60

 15 75

 20100

 23120

Споживання електроенергії при використанні КЛЛ знижується приблизно в 5 разів. Середній термін служби розглянутих ламп різних модифікацій складає 12.000-15.000 годин. При застосуванні КЛЛ істотно знижуються експлуатаційні витрати. Якщо витрати при використанні лампи розжарювання 75Вт прийняти за 1, то при заміні на еквівалентну їй лампу OSRAM DULUX LONGLIFE EL потужністю 15Вт (за даними фірми) експлуатаційні витрати будуть знижуватися в залежності від длітельнсті експлуатації. Зменшення потрібної потужності лампи різко знижує тепловиділення в приміщеннях при роботі освітлювальної установки. Температура нагріву самої КЛЛ в 2-3 рази нижче, ніж у лампи розжарювання, що сприятливо позначається на тепловому режимі світильника і, відповідно, термін його служби.

Застосування водолічильників холодної та гарячої води.

Як відомо, споживання гарячої та холодної води без установки теплолічильника на одну людину нормується за СНіП, вони рівні:

- Гаряче водопостачання 105 л / добу;

- Холодне водопостачання 145 л / добу.

Оплата за гаряче і холодне водопостачання тепломережам здійснюється, саме на підставі цих показників без установки водолічильників.

У реальних умовах споживання холодної води може досягати великих значень до 250 л / добу, але це пов'язано, в першу чергу, з роботою відповідних служб ЖЕК і ставленням мешканців до усунення витоків (капання кранів, підтікання в змивному бачку, нераціональним використанням води).

Типова місячна діаграма ГВП має екстремуми, відповідні "банним" днях і днях прання. Результати погодинного водоспоживання показують, що збільшений водоразбор здійснюється в ранкові та вечірні години (динаміка водорозбору в будні і вихідні дні відрізняється).

При холодному водопостачанні є відповідні піки в "лазневі" дні та дні прання.

Заходи щодо зниження водоспоживання в першу чергу спрямовані на раціональне використання води (зміна менталітету).

Необхідно усунути всі витоки: підтікання кранів, душових та туалетних бачків; використовувати мінімальний прийнятний витрата води при митті посуду, купанні, пранні і т.д. Зазначені заходи не означають зниження комфортності, а лише раціональне використання води. Необхідно вимагати від експлуатаційних служб забезпечення нормальної роботи циркуляційного кільця ГВП та нормативну температуру гарячої води у водорозбору. Зниженню водоспоживання сприяє установка змішувачів з однією рукояткою за рахунок більш короткого періоду настройки. Однак необхідно почати з встановлення індивідуальних водолічильників.

 7. Альтернативні джерела тепло та електроенергії

В якості альтернативних джерел можуть виступати досить багато джерел енергії: тепловий насос, сонячні батареї, електро-опалення, вітряки та інші. Однак, використання їх обмежується рельєфом, кліматом, потужністю та іншими факторами.

Тепловий насос - це компактна опалювальна установка, призначена для автономного обігріву та гарячого водопостачання житлових і виробничих приміщень. Дані системи екологічно чисті, так як працюють без спалювання палива і не виробляють шкідливих викидів в атмосферу, а також надзвичайно економічні, оскільки при підводі до теплового насосу, наприклад, 1 кВт електроенергії, залежно від режиму роботи та умов експлуатації, виробляє до 3 - 4 кВт теплової енергії.

Застосування теплового насоса різної теплової потужності є принципово новим рішенням проблеми теплопостачання і дозволяє залежно від сезонності і умов роботи досягати максимальної ефективності в їх роботі. Тепловий насос має великий термін служби до капітального ремонту (до 10 - 15 опалювальних сезонів) і працює повністю в автоматичному режимі. Обслуговування установок полягає в сезонному технічному огляді та періодичному контролі режиму роботи. Термін окупності обладнання не перевищує 2 - 3 опалювальних сезонів.

Проблема зниження витрат на опалення, гаряче водопостачання, обігрів басейнів в умовах Росії з її тривалими і суворими зимами досить актуальна на сьогоднішній день. Використання для теплопостачання традиційних джерел енергії вимагає істотних фінансових витрат. Зростання цін на енергоносії і високі витрати на їх доставку змушують замислюватися про економію. Крім того, основними недоліками традиційних джерел теплопостачання є низька енергетична (особливо в малих котелень) і економічна ефективність. Просте і економічне рішення даної проблеми - тепловий насос.

Принцип роботи теплового насоса.

Існує кілька основних типів теплових насосів. Найбільшого поширення набули теплові насоси, що використовують повітря в якості джерела тепла.

Принцип роботи даного пристрою полягає в тому, що він, забираючи тепло навколишнього повітря, "примножує" його і використовує для опалення та нагріву води. Конструкція теплового насоса дозволяє використовувати його в діапазоні температур, типовому для наших кліматичних умов: від - 25 ° C до + 40 ° C.

Теплові насоси досить тривалий час з успіхом використовуються за кордоном, а в даний час знаходять все налагоджено в багатьох розвинених країнах.

 8. Техніко-економічна оцінка енергозберігаючих заходів

Ніхто не вкладе гроші в проект, який не буде приносити прибутку. Для того щоб замовник знав, що заходи приносять прибуток необхідно обґрунтувати його інвестиції, тобто провести техніко-економічний розрахунок - довести, що проект буде приносити прибуток. Вважаємо, що у вартість устаткування і монтажу закладена вартість монтажу.

Розрахуємо економічний ефект від використання теплової ізоляції зовнішніх стін та надпідвальне перекриттів.

Вихідними даними до розрахунку є:

Рівень інфляції: b = 12%

Номінальна процентна ставка: nr = 18.

Ціна за теплову енергію: E = 650 руб / Гкал = 558,35 руб / МВт.

1. Розрахуємо необхідні інвестиції:

Використовуємо матеріал ISOVER OL-E-100, ціна за мат 1200x600 мм дорівнює 750 руб. тоді ціна за 1м210416,67 рубля.

Загальний обсяг використовуваної ізоляції:

V = Fп · ?із + (FНС-FО) · ?із = 11,13 м3, тоді

Io = 11,13 · 10416,67 = 115960,45руб.

2. Річне чисте заощадження:

,

де S - кількість зекономленої теплової енергії на рік,

S = (9405 - 5583) · 365 · 24 = 33,48 МВт;

?Е - витрати на експлуатацію на рік, ?Е = 0 руб;

руб.

3. Реальна відсоткова ставка:

.

4. Термін окупності:

років.

5. Чистий існуюча вартість:

,

де n - економічний термін служби, n = 30 років (реальний 50 років);

руб.

6. Коефіцієнт чистої існуючої вартості:

.

7. Час виплати:

Визначається за спеціальними таблицями.

,

де f '- коефіцієнт ануїтету;

;

8. Внутрішня норма рентабельності:

Визначається за спеціальними таблицями.

;

%.

Аналогічно проводимо розрахунок для інших заходів Розрахунок зводимо в таблицю 9.

Ніхто не вкладе гроші в проект, який не буде приносити прибутку. Для того щоб замовник знав, що заходи приносять прибуток необхідно обґрунтувати його інвестиції, тобто провести техніко-економічний розрахунок - довести, що проект буде приносити прибуток. Вважаємо, що у вартість устаткування і монтажу закладена вартість монтажу.

Розрахуємо економічний ефект від використання теплової ізоляції зовнішніх стін та надпідвальне перекриттів.

Вихідними даними до розрахунку є:

Рівень інфляції: b = 10%.

Номінальна процентна ставка: nr = 14%.

Ціна за теплову енергію: E = 650 руб / Гкал = 558,35 руб / МВт.

1. Розрахуємо необхідні інвестиції:

Використовуємо матеріал ISOVER OL-E-100, ціна за мат 1200x600x100 мм дорівнює 860,04 руб, тоді ціна за 1м311944,99 рублів.

Загальний обсяг використовуваної ізоляції

V = Fп · ?із + (FНС-FО) · ?із = 25,766 м3, тоді

Io = 11944,99 · 25,766 = 307774,61 руб.

2. Річне чисте заощадження:

,

де S - кількість зекономленої теплової енергії на рік,

S = (24128 - 10446) · 365 · 24 = 119,854 МВт;

?Е - витрати на експлуатацію на рік, ?Е = 0 руб;

руб.

3. Реальна відсоткова ставка:

.

4. Термін окупності:

років.

5. Чистий існуюча вартість:

,

де n - економічний термін служби, n = 30 років (реальний 50 років);

руб.

6. Коефіцієнт чистої існуючої вартості:

.

7. Час виплати:

Визначається за спеціальними таблицями.

,

де f '- коефіцієнт ануїтету;

;

років.

8. Внутрішня норма рентабельності:

Визначається за спеціальними таблицями.

;

%.

Аналогічно проводимо розрахунок для інших заходів при b = 10% і nr = 14%, r = 3,636%. Розрахунок зводимо в таблицю 14.

Склопакети:

Вартість 1 м2прінімаем 2800 руб. Загальна площа вікон V = 16,02 м2. Тоді інвестиції складуть I0 = 16,02 · 2800 = 44856 руб. Економія енергії складе S = (10446 - 7948) · 365 · 24 = 21,88 МВт. Вартість одиниці енергії E = 558,35 руб / МВт.

Енергозберігаючі лампи:

Вартість лампи складає 308,75 руб. Їх кількість 10 штук. Тоді інвестиції складуть I0 = 308,75 · 10 = 3087,5 руб. Економія електроенергії в рік складе S = (100-20) · 365 · 8 · 10 = 2336 кВт. Вартість кВт · год дорівнює 1,2 руб.

Водолічильники холодної води:

Вартість водолічильника 532 руб, кількість - 3 штуткі, вважаючи що ванній, туалеті і кухні окремі стояки. Тоді інвестиції складуть I0 = 532 · 3 = 1596 руб. Вартість 1м3равна E = 20,96 руб. За нормами витрата холодної води на день 0,145 м3, а водолічильників приймаємо 0,05 м3. Таким чином, економія складе S = (0,145-0,05) · 365 = 34,675 м3.

Водолічильники гарячої води:

Вартість водолічильника 532 руб, кількість - 3 штуткі, вважаючи що ванній, туалеті і кухні окремі стояки. Тоді інвестиції складуть I0 = 532 · 3 = 1596 руб. Вартість 1м3равна E = 36 руб. За нормами витрата холодної води на день 0,105 м3, а по водолічильників приймаємо 0,05 м3. Таким чином, економія складе S = (0,105-0,05) · 365 = 20,075 м3.

Фотоелектрична система:

Вартість системи становить 445265,25 руб. Тоді інвестиції складуть I0 = 445265,25 руб. Вартість кВт · год дорівнює 1,2 руб. Система працює п'ять місяців з квітня по серпень, приймемо 10 днів роботи без сонця (електроенергія від загальної мережі), тобто загальна кількість днів роботи 142 дні. Решту часу електропостачання від загальної мережі.

Споживана потужність всіх приладів за день становить 3785,71 Вт, тоді економія в рік складе S = 3,78571 · 142 = 537,57 кВт.

Квартирне тепловий пункт з електрокотлом:

У комплект електрокотла входять воздухоотводние клапан, насос, запобіжний клапан, расшіртельний посудину, програматор, фільтр. Вартість комплекту PTE 17 дорівнює 27000 руб. Вартість бака-акумулятора приймаємо рівним 1200 руб. Тоді інвестиції складуть I0 = 27000 + 1200 = 28200 руб. Тариф на електроенергію 1,2 руб за кВт · год. Оскільки оплата енергії до впровадження заходу за Гкал, а після впровадження за кВт · год, то відразу порахуємо річне чисте заощадження:

B = (7948 · 10-6 · 558,35 · 24 · 365 - 7948 / 0,991 · 10-3 · 1,2 · 24 · 365) - 500 = - 45933,32 руб.

Є експлуатаційні витрати, тому часто ламаються ТЕН'и (термін служби 2 роки) вартість приймемо 1000 руб одного ТЕН'а.

Система опалення з РБС і пластиковими трубами:

Вартість труб становить 115 · 23 = 2645 руб. Вартість колекторів приймемо 600 руб. Вартість радіаторів РБС-500 (додатково 15% економії) дорівнює 399 · 48 = 19152 руб (5% економії). Тоді Інвестування складуть I0 = 2645 + 600 + 19152 = 21857 руб. Тоді економія складе S = 0,2 · 7948 · 10-6 · 24 · 365 = 13,925 МВт.

Таблиця 14. Техніко-економічний розрахунок.

 Захід Використання ізоляції ISOVER Ісрользованіе склопакетів Система опалення з РБС і пластиковими трубами Енергозберігаючі лампи Водолічильники холодної води Водолічильники гарячої води Фотоелектрична система Квартирне тепловий пункт з електрокотлом

 № заходи 1 2 3 4 5 6 7 8

 Одиниця виміру енергозбереження МВт МВт МВт кВт

 м 3

 м 3 кВт

 Вартість одиниці енергії, E, руб 558,35 558,35 558,35 1,2 20,96 36 1,2

 Інвестиції, Io, руб 307774,61 44856 19152 3087,5 1596 1596 445265,25 28200,00

 Експлуатаційні витрати, ?Е, руб 0 0 0 0 0 0 0 500,00

 Кількість зекономленої енергії, S 119,854 21,88 13,925 2336 34,675 20,075 537,57

 Річне чисте заощадження, B, руб 66920,48 12216,70 7775,02 2803, 20 726,79 722,70 645,08 45933,32

 Термін окупності, PB, років 4,60 3,67 2,46 1,10 2, 20 2,21 690,24 0,61

 Економічний термін служби, n, років 30 10 20 1,7 12 12 15 15

 Чистий існуюча вартість, NPV, руб 902323,09 56052,54 90002,23 1454,08 5371,31 5332,12 437906,90 552152,42

 Коефіцієнт чистої існуючої вартості, NPVQ 2,93 1,25 4,70 0,47 3,37 3,34 0,98 19,58

 Коефіцієнт ануїтету, f '0,217 0,272 0,406 0,908 0,455 0,453 0,001 1,629

 Час виплати, PO, років 5,2 4 2,6 1,1 2,5 2,5> 60

 Внутрішня норма рентабельності, IRR,% 21,7 24 40 30 44,5 44,5 <1

Як видно з таблиці 14 фотоелектрична система не вигідна, однак, вона енергозберігаюча. Квартирне тепловий пункт не є енергозберігаючим, однак, це хороший захід з підвищення надійності системи або для використання її в якості основної, наприклад, для заміських будиночків. Останні два заходи не розглядаємо.

Малюнок 13. Річне чисте заощадження заходів.

Як видно найбільш прибутковим є установка ізоляції ISOVER.

Малюнок 14. NPVQ заходів.

Найбільш рентабельним заходом є установка системи опалення з РБС і пластиковими трубами.

Малюнок 15. Термін окупності заходів.

Як видно з малюнка 15 найбільш швидко окупається є установка енергозберігаючих ламп.

10. Бізнес-план

1. Резюме.

Розглянута квартира має річний потенціал збереження енергії:

· Теплової 155,6 МВт;

· Електричної 2336 кВт;

· Холодної та гарячої води 55 м3.

Річне чисте заощадження в рік становить 91 200 руб на рік, із загальними інвестиціями 380 000 руб. Термін окупності проекту становить 4,6 років.

Внутрішнє середовище приміщень є найбільш комфортною для людини за рахунок застосування сучасних технологій, що поєднують в собі якість, комфорт, енергозберігаючу здатність і стиль.

Система не потребує організації контролю і експлуатації протягом усього терміну служби устаткування і матеріалів.

В даний час енергозберігаючі технології активно входять у повсякденне життя і виробництво, оскільки вартість енергії з кожним роком збільшується, високий темп зростання. Тому вже на даний момент проблема енергозбереження досить актуальна.

1. Відомості про підприємство.

Наше підприємство ВАТ "Фірма" успішно працює в цій галузі вже 7 років, і постійно розвивається. Виконано і впроваджено вже понад 50 проектів, 10% з яких досить великі. Персонал нашої фірми постійно проходить стажування в Європі. Ми щільно співпрацюємо з великими європейськими корпораціями, які працюють у цій галузі. Головне досягнення - виступ на виставці HighTech - 2004 в Європі.

Наш офіс знаходиться в Архангельську:

телефон 22-22-22

E-mail: www.firma.ru

3. Інформація по проекту.

До впровадження запропоновано шість енергозберігаючих заходів, що приносять прибуток:

 Пропоновані заходи щодо збереження енергії

 1 іспольованія ізоляції ISOVER

 2 Ісрользованіе склопакетів

 3 Система опалення з РБС і пластиковими трубами

 4 Енергозберігаючі лампи

 5 Водолічильники холодної води

 6 Водолічильники гарячої води

Оскільки всі використовуване обладнання високої точності, необхідно дотримуватися інструкції з експлуатації, для досягнення найкращого ефекту.

Витрати, пов'язані з відсотковою ставкою та інфляцією, не включаються до розрахунку терміну окупності. Інвестиційні витрати ґрунтуються на загальних цінах, пов'язаних з інвестиціями щодо збереження енергії. Всі ціни включають податок на додану вартість.

Загальні заощадження та інвестиції мають точність ± 10%.

4. Екологічні вигоди.

Оскільки досить чималий потенціал збереження енергії, то, відповідно, має місце економія палива на ТЕЦ. Отже, зменшуються викиди SO2, NOX, CO, CO2. У житлових приміщеннях встановлюється комфортний мікроклімат, що сприяє продовженню життя людини і поліпшенню його настрою. Крім того, присутній і позитивна естетична сторона. Створюються передумови до подальшого розвитку енергозберігаючих систем, а також їх автоматизації.

5. Рентабельність проекту.

Далі представлені основні економічні показники впроваджуваних заходів. Найбільш рентабельним з них є установка нової системи опалення, заснованої на високоекономічних секційних біметалевих радіаторах.

 Захід Інвестиції, Io, руб Річне чисте заощадження, B, кВт · год / рік Річне чисте заощадження, B, руб Термін окупності, PB, років Внутрішня норма рентабельності, IRR,% Чистий існуюча вартість, NPV, руб Коефіцієнт чистої існуючої вартості, NPVQ

 Система опалення з РБС і пластиковими трубами 19152 13925 7775 2,46 40 90 002 4,70

 Водолічильники холодної води 1596 34,7 м3 727 2, 20 44,5 5371 3,37

 Водолічильники гарячої води 1596 20 м3 723 2,21 44,5 5332 3,34

 Іспольованія ізоляції ISOVER 307775 119854 66920 4,60 21,7 902323 2,93

 Ісрользованіе склопакетів 44856 21880 12217 3,67 24 56053 1,25

 Енергозберігаючі лампи 3087,5 2336 2803 1,10 30 1454 0,47

 Разом: 378062,1 - 91165 4,60 - - -

* Процентна ставка r = 3,63%

6. Реалізація проекту.

Реалізація проекту здійснюється в кілька етапів протягом 12 місяців. Основною діяльністю при цьому є організація і планування.

 Захід V VI VII VIII IX X XI XII

 Планування

 Управління

 Доставка обладнання

 Монтаж

 Ізоляція

 Балансіорвка системи

7. Вартість проекту.

Вартість проекту закладається вартість управління проектом, проектування і планування, обладнання та матеріали, інші заходи.

 Вид діяльності Вартість, руб

 Управління проектом 42000

 Проектування і планування 42000

 Обладнання та матеріали 400000

 Інші заходи 40000

 Разом:

 524000

8. Бюджет та інвестиції.

Власний бюджет становить 20%, інша частина у вигляді кредиту.

 Джерело фінансування Рублі

 Власні кошти 104800

 Позикові кошти 419 200

 Разом:

 524000

9. Фінансові прогнози.

Виплата за кредитами буде здійснюватися в п'ять етапів.

 Внесок, номер Дата, рік Внесок невиплаченої капітал Відсоток,% Всього, руб

 0 2005 - 419200 - -

 1 2006 83840 335360 59503,1 143343,1

 2 2007 83840 251520 47602,5 131442,5

 3 2008 83840 167680 35701,9 119541,9

 4 2009 83840 83840 23801,2 107641,2

 5 2010 83840 0 11900,6 95740,6

-

-

 419200

-

 178509,3

 597709

10. Рух грошових коштів.

 Найменування величини 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 1. Загальна заощадження - 91165 100281,4 110309,5 121340,5 133474,5

 2. Витрати на обслуговування - - - - - -

 3. Чисті заощадження - 91165 100281,4 110309,5 121340,5 133474,5

 4. Власні кошти 104800

 5. Позикові кошти 419200

 6. Витрати на відрахування боргу 0 59503,1 47602,5 35701,9 23801,2 11900,6

 7. Чисельне рух готівки -104800 31661,8 52678,9 74607,7 97539,2 121573,9

 8. акумульованих грошовий потік -104800 -73138,2 -20459,3 54148,3 151687,5 273261,4

Список літератури

1. СНиП II-2-79 (1998) "Будівельна теплотехніка".

2. СНиП 2.08.01-89 (1999, с ізм.4 2000) "Житлові будинки".

3. СНиП 23-01-99 (2003) "Будівельна кліматологія".

4. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

5. СНиП 2.01.07-85 (з изм.1 1993) "Навантаження і впливи".

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com