На головну    

Суспільно-політичні зміни в Західній Україні - Історія

Суспільно-політичні зміни в Західній Україні

Зміст

1. Суспільно-політичні зміни в Західній Україні

1.1 Посилення польського впливу в Галічине в середині XIX століття

1.2 «Моськвофільство»

1.3 Народовци

1.4 Діяльність соціалістів (М.П. Драгоманов, М.І. Павлик, І.Я. Франко)

Список використаних джерел

1. Суспільно-політичні зміни в Західній Україні

1.1 Посилення польського впливу в Галічине в середині XIX століття

25 квітня 1848 року Австрія була проголошена конституційною монархією. Услід за створенням поляками Центральної Народної Ради в Галіциї в травні 1848 року Головну Руськую Раду (Головна Руська рада) організували українці. Але на виборах в общеимперский парламент (рейхсрат) в липні 1848 року було вибрано лише 38 українців, тобто 8% депутатів. Згодом, після поновлення в 60-х роках конституційно-парламентського правління, їх число коливалося від 2 до 14 чоловік (тільки 1907 рік був виключенням, коли в рейхсрат пройшли 32 українці).

Хоч революція 1848-1849 років істотно приголомшила бюрократично-поліцейську систему, створену князем К. Меттерніхом, правлячі кола Австрії пішли на зближення передусім з впливовими меншинами - польським і угорським дворянством. Українська мова не допускалася ні в суспільно-культурну сферу, ні в учбові заклади - тут панували німецький, частково - польський, румунський, угорський (в залежності від регіону).

У 1849 г, намісником Галіциї був призначений граф Агенор Голуховський - багатий польський поміщик і наближений імператора Франца Іосифа. У цьому призначенні було два важливих аспекти: по-перше, в дусі автократичного курсу Вени новий намісник отримав найширші повноваження, що включали контроль над законом, економікою, освітою і релігійними справами в провінції; по-друге, Голуховський являв собою новий тип політика, що вважав, що для поліпшення положення поляків більше користі буде не в героїчних, але безплідних повстаннях, а в досягненні нехай невеликих, але конкретних і реальних цілей. Протягом 25 років Голуховський, що тричі призначався намісником Галіциї і двічі - міністром, грав вирішальну роль в формуванні нового політичного порядку в провінції.

Демонстративно підкреслюючи свою вірність Габсбургам і готовність прихильно відноситися до українців, новий намісник за кулисами вів свою політику: він неухильно і постійно розширював польський вплив в управлінні провінцією. За його порадою Вена відмовилася від планів розділення Галіциї на польську і українську частини. Його доповіді, в перебільшеному вигляді симпатії українців, що представляли до Росії, похитнули довір'я імперського уряду до «тірольців Сходу». З зростанням свого впливу Голуховський вів все більш відкриту антиукраїнську і пропольскую політику. Маючи намір усунути українську присутність у Львівському університеті, він вимусив Якова Головацкого піти з посади професора української літератури. Переконаний в необхідності полонизации українців, він навіть спробував нав'язати греко-католицькій церкві римський календар, а в 1859 р.- ввести латинський алфавіт для українських видань. Однак тут він вже зайшов дуже далеко. Обурена проектами Голуховського, українська інтелігенція оголосила наміснику справжню «алфавітну війну», в якій йому довелося поступитися. Проте, намісник просунувся уперед на інших фронтах, систематично замінюючи німецьких чиновників польськими і розширюючи вживання польської мови в школах. Таким чином, він заклав підмурівок для різкого посилення польського впливу в Галіциї.

У 1859 г, імперія Габсбургов підійшла до ще одного поворотного пункту, переживши жорстоку поразку від французів і сардинцев в Італії. Ослабівши, Габсбурги були вимушені піти на внутрішні поступки. У результаті було відновлене конституційне парламентське правління, що тепер вже стало постійним. У Віні почав діяти центральний парламент, в провінціях - місцеві сейми. До 1873 г, депутати центрального парламенту обиралися з провінційних сеймів.

Стараючись забезпечити собі підтримку вищих класів, Вена забезпечила вигідну ним виборчу систему. Члени провінційних сеймів обиралися по чотирьох куріях: великих поміщиків, торгових палат, міщан і сільських общин, кожна з яких мала право на певну кількість депутатів. У галицком сеймі з 150 депутатів 44 були вибрані від великих поміщиків, три - від торгових палат, 28 - від міщан і 74 - від сільських общин (де також могли пройти поміщики). Наскільки малим було представництво селян, можна побачити з самої виборної системи: для вибору одного депутата по курії поміщиків треба було 52 голоси, а по курія сільських общин - 8764. Українці, як народ переважно селянський, попадали в дуже невигідне положення. На виборах в галицкий сейм кількість їх депутатів звичайно обмежувалася максимум 15 %. Відповідно непропорційно малим було їх представництво у венском парламенті. Зрозуміло, в Галіциї парламентська система давала всі переваги польському дворянству.

У 1867 р. потерпівши поразку у війні з Пруссиєй, Габсбурги були вимушені піти на масштабні поступки угорцям - найсильнішому народу імперії. Результатом став австро-угорський компроміс, що віддав під пряму владу Угорщини майже половину імперії, включаючи Закарпатье. Імперія Габсбургов перетворилася в Австро-Угорську імперію. Успіхи угорців спонукали поляків вимагати повного контролю над Галічиной. Формально Вена не пішла назустріч цим вимогам, однак по суті вона уклала з поляками неофіційний політичний компроміс: в обмін на польську підтримку Габсбурги обіцяли не втручатися в польські справи в Галіциї. У результаті вона перетворилася в подібність польської «держави в державі». До 1916 р. тільки поляки займали пост намісника. Коли з 1871 р. центральний уряд став призначати міністра у справах Галіциї, він завжди був польській національності. Чиновництво швидко вивільнялося від німців і ставало польським. Освіта також повністю знаходилася в руках поляків, верб 1869 р. офіційною мовою утворення і діловодства в провінції став польський. У соціально-економічних і культурних відносинах поляки були значно сильніше за українців. Їх аристократія володіла переважно земель; інтелігенція була більш численною, освіченою і мала більш розвинену професійну структуру; їх питома вага в міському населенні зростала швидше; нарешті, їх досягнення в області культури, навіть до 1867 р., були вельми вражаючими.

Що ж мали намір робити доляки, добившись влади? Щоб зрозуміти польську політику з 1868 р., потрібно подивитися на події очима поляків, проникнутися їх надіями і спрямуваннями. Поляки, вірніше їх дворянство і інтелігенція (селянство тут було майже так само політично наївно, як і українське), були скривдженим народом. У кінці XVIII в. їх позбавила державність, а коли вони підіймалися на її відновлення в 1830 і 1863 роках, то терпіли нищівну поразку. Можливо, українцям вони здавалися зарозумілими і непереможними суперниками, однак багато які поляки відчували свою слабість перед обличчям німців і росіян. Після катастрофи 1863 р. в мисленні поляків сталися важливі зміни, суть яких виражав Голуховський. Відмовившись від революційної діяльності як непродуктивної, польські лідери обрали політику «органічної роботи»: конкретної (просто буденної) діяльності, направленої на зміцнення польського суспільства шляхом його модернізації. Умови, що склався в Галіциї, були виключно сприятливими саме для такого підходу, внаслідок чого ця провінція стала розглядатися поляками в якості своєрідного «Пьемонта» - плацдарму, з якого можна було почати процес відродження польської нації.

Як же бачилася доля українців, цих відданих Габсбургам «тірольців Сходу»? Відношення Вени до даної проблеми відображене в цинічній заяві одного з австрійських політиків: «Чи Можуть існувати русины і в якій мірі - це питання залишається на розсуд галицкого сейму». Інакшими словами, українці були віддані на милість поляків. Враховуючи характер планів, які поляки (а багато хто з них був істинними демократами) будували відносно Галіциї, можна зрозуміти, чому їх відношення до українських національних спрямувань було негативним. Ще більш непримиренно були настроєні «подоляне» - архиконсервативные польські поміщики Східної Галіциї, що виступали проти українців не тільки по політичних, але і по економічних причинах: визнання прав українців було для них рівнозначно зростанню селянських вимог. Таким чином, до старих соціальних протиріч між польської шляхтой і українським селянством додався новий, ще більш вибухонебезпечний конфлікт національних інтересів. Це поєднання додавало польсько-українському протистоянню в Галіциї особливу гостроту.

Спочатку відношення поляків до українців (особливо яскраве виражене консервативними «подолянами») зводилося до того, щоб взагалі не визнавати існування українців як окремої нації і доводити, що вони є усього лише різновидом поляків. Звідси і заява одного з польських лідерів: «Немає ніяких русинов, є лише Польща і Московія». Коли активізація діяльності українців в 1848 г, поставила під сумнів подібний підхід, була вироблена нова лінія, в найбільш закінченому вигляді виражена Голуховським. Вона зводилася до дискредитації українців в Віні, всілякого перешкодження їх національному і соціальному розвитку і посиленню їх полонизации.

З особливою рішучістю ця політика здійснювалася в області освіти. Після 1867 г, польська мова замінила німецький у Львівському університеті і у всіх технічних і професійних учбових закладах. Самим безцеремонним образом розвернулася полонизация гімназій: до 1914 р. в провінції існувало 96 польських і тільки шість українських гімназій, т. е. по одній на кожні 42 тис. поляків і 520 тис. українців. У початкових школах польських класів було утроє більше, ніж українських.

Дискримінація українців була присутня на всіх рівнях. Наприклад, в 1907 р. польські культурні установи отримали фінансову підтримку вдесятеро більшу, ніж українські. Капіталовкладення, якщо вони були, прямували передусім в західну, польську частину провінції. Щокроку українці стикалися не тільки з байдужістю, але і з активною протидією влади.

Це всепроникающее, що часто зводилося до дрібниць протистояння посилювалося найглибшою різницею в ментальності польських і українських лідерів. Якщо світогляд польської інтелігенції ніс на собі відбиток аристократизму, то українська інтелігенція була явно плебейською. Як писав Іван Лысяк-Рудницкий, «кожний освічений українець лише на одне - два покоління віддалився від будинку приходського священика або селянської хатини». Єдиною спільною межею світогляду освічених поляків і українців було, знову говорячи словами Лысяка-Рудницкого, то, що «обидва суспільства сприймали свій конфлікт як щось подібне великим війнам XVII ст. між польською аристократією і українськими козаками».

1.2 «Моськвофільство»

В 1860-е роки інтереси і надії багатьох освічених українців зосередилися на Росії. У цьому не було нічого дивного, оскільки часи були такі, що багато які слов'янські народи (чехи, серби, болгари) гноблені німцями або турками, з надією поглядали на братів-слов'ян - росіян, від яких вони чекали допомоги. Переслідуючи власні цілі, Росія заохочувала ці слов'янофільські тенденції, встановлюючи з «родинними» народами культурні зв'язки і субсидуючи їх. Одним з перших і найбільш активних російських культурних місіонерів був відомий консервативний історик Михайло Погодін, в 1835 р. Львів, що відвідав і що встановив зв'язки з українською інтелігенцією. Тоді його пророссийские напучення не надали істотного впливу, однак в обстановці 1860-х вони стали приносити плоди.

Першим прихильником москвофильства в Галіциї став Денис Зубріцкий - історик, один з небагато українських дворян. Разом з невтомним Погодіним він зумів принадити деяких інших освічених українців, в тому числі відомого Якова Головацкого, одного з членів ««Русськой трійци»». Проте, вирішальний поворот до москвофильству в Галіциї стався в кінці 1860-х, коли його ідеї були прийняті так званим Святоюрським довкола греко-католицького духовенства у Львові. З цього часу москвофильство стало швидко поширюватися серед більшої частини духовенства. Фактично священики залишалися його головною соціальною базою до кінця XIX в. Охопивши значну частину западноукраинской еліти, русофільські тенденції стали грати важливу роль в культурному і політичному житті Східної Галіциї, Буковини і Закарпатья.

Москвофильсто володіло привабливою силою для старорусинов не тільки через слов'янофільську пропаганду або розчарування в Габсбургах; багато які бачили в ньому єдину можливість вистояти в боротьбі з поляками, спираючись на підтримку Росії. Важливу роль грали мотиви соціально-психологічного порядку. Навіть непосвяченому було ясно, що українське вище духовенство страждає комплексом етнічної і соціальної неповноцінності. Як і всяка еліта, воно претендувало на визнання і певний престиж. У той же час польські шляхтичи не упускали випадку підкреслити свою соціальну перевагу над греко-католицькими священиками. Звичайно ж, селянська природа українського суспільства сама по собі не сприяла зростанню престижу останніх, а після невдач 1860-х років украинство стало ще менш привабливим. Тому можливість ототожнювати себе з могутнім царем, численним російським народом і його процвітаючою культурою відповідала деяким потаенным потребам духовенства. До цього додавалися чисто практичні міркування: з урахуванням слабості Австрії і потужності Росії не виключалася можливість того, що рано або пізно росіяни оволодіють Галіциєй, тому багато які освічені українці вважали розсудливим як можна раніше до цього підготуватися.

Відмінність москвофильства українців від подібного явища серед чехів і інших слов'ян полягала в тому, що в цьому випадку воно зайшло дуже далеко в затвердженні схожості або навіть ідентичності українців і росіян. На думку таких ведучих його прихильників, як Богдан Дідицкий, Іван Наумович, Михайло Качковський і, якщо говорити об Закарпатье, Адольф Добрянський, українці були частиною триєдиної російської нації, іншими складовими частинами якої були великороссы і білоруси. Уперше ці погляди знайшли своє відображення в заяві, опублікованій в старорусинской газеті «Слово», таємно субсидійованій російським урядом: «Ми не можемо далі відділяти себе китайською стіною від наших братів і відкидати язикові, літературні, релігійні і етнічні зв'язки, що з'єднують нас з всім російським світом. Ми більше не русины 1848 р.; ми справжні росіяни». Суть цієї позиції відображала популярна в той час приказка: «Краще нам потонути в російському морі, чому в польському болоті». Ще одним слідством такого підходу було те, що, повністю покладаючись на російську підтримку, старорусины відмовилися від організаторської роботи в масі українців. Їх політика перейшла на рейки інтертність і пасивність.

Однак старорусинам не вистачало сміливості відкрито порвати з Австрією. Зміцнюючи культурні зв'язки з Росією, вони в той же час передбачливо заявляли (в тій же статті в «Слові»), що «ми є і завжди будемо непохитно вірні нашому августейшему австрійському монарху і славній династії Габсбургов». Деякі з них, особливо вище духовенство, в своєму лавіруванні заходили ще далі, затверджуючи, що вони є ні російськими, ні українцями; а окремим галицким народом. Це заплутане самовосприятие, так само як і підвищене увага до місцевих особливостей, раболепствование перед силою, спроби ототожнення з могутньою Російською імперією з одночасним прагненням зберегти регіональні відмінності, звичайно ж, не були чимсь новим в українській історії. По суті це був западноукраинский варіант «малороссийской» ментальності, поширеної в Східній Україні.

Вплив русофильства на українців найбільш явно визначився в язиковій сфері. Виступаючи з позицій еліти, старорусины неухильно відмовлялися прийняти за основу української літературної мови місцевий діалект, вважаючи його «мовою свинопасів і чабанів». Вони хотіли, щоб їх мова мала визнану літературну традицію і престиж. У результаті їх видання публікувалися на церковнославянском мові з домішкою польських, росіян і українських слів.

Можливо, ця незграбна, штучна язикова суміш, або, як її називали, «язычие», і могла бути престижною, однак вона ще була і малозрозумілий, особливо селянам. Навіть освічені українці, що писали на ній (користуючись кожний своїми безсистемними правилами), рідко користувалися нею в спілкуванні, віддаючи перевагу польській мові. На питання, чому саме польський, старорусины відповідали: «Малороссийский - це мова селян, а російського ми не знаємо, тому доводиться розмовляти на цивілізованій мові поляків». Лінгвістичні «інновації» старорусинских русофілів були відмовою від літературних принципів «Руськой трiйци» і відкритих прихильників місцевого діалекту, що з'явилися в 1848 р. Русофіли виступали настільки завзятими противниками місцевої мови, що навіть вітали заборону українських публікацій в Росії в 1876 р. Саме язикове питання стало основою для зародження першої опозиції галицким русофілам серед українських студентів.

Молодому поколінню нелегко було вступити в противоборство зі старшим, яке вже досягло стабільного суспільного положення і впливу. Русофіли домінували майже у всіх українських установах. У їх руках знаходилася майже вся преса, включаючи найбільшу газету «Слово», видавництво «Галіцько-руська матиця». Крім того, в 1870 р. русофіли створили політичну організацію - Російську Раду, яка, по їх заяві, була прямою продолжательницей «Головний Руськой Ради» 1848 р. і претендувала на роль єдиного представника всіх українців Галіциї.

Австрійські власті, стурбовані посиленням впливу «москвофилов», в 1882 році організували над ними судовий процес, але довести їх провину не вдалося. Навряд чи цей факт підірвав їх авторитет, однак на виборах в парламент Галіциї в 1891, 1897 роках, в сейм в 1898 році «москвофилам» не вдалося провести жодного кандидата, зате народовцы збільшили своє представництво, хоч і трохи.

1.3 Народовци

У період до 1848 р. саме молодь, очолювана "Руською трiйцею", виступала за використання місцевої мови і, незважаючи на протидію старших, вона ж встала на захист розмовної мови в 1860-е. Подібно старорусинам багато які молоді західні українці обертали свої погляди на схід. Однак якщо старше покоління підлабузнювалося перед царем, то молодь надихалася прикладом Т.Г. Шевченко. Вона не тільки захоплювалася красою, енергією і силою, які Шевченко відкрив в народній мові, але і розділяла орієнтацію його і багатьох східних українців на селянство, тобто на народ. Звідси і термін «народовцы», звичайно уживаний відносно западноукраинских народників.

Крім вікових і ідеологічних відмінностей, що розділяли москвофилов і народовцев, мали місце і соціальні. До москвофилам належали добре оплачувані священики і чиновники, інші «добропорядні громадяни»; до других - в основному студенти, молодше духовенство і світська інтелігенція, що народжується. Проте, відмінності, що розділяли ці два що ще тільки формувалися табору в тонкому шарі освічених західних українців, не треба перебільшувати. Спочатку незгода виникала майже виключно з язикових і літературних проблем. У інших сферах цінності (як і походження, часто з духовенства) були загальними, і на розходження дивилися як на протиріччя між старими і молодими членами однієї сім'ї.

Проте, зовнішні впливи поступово збільшували тріщину між двома фракціями. Якщо москвофилы вчитувалися в роботи російських слов'янофілів-консерваторів, то народовцы запоєм читали Шевченко, Куліша і Костомарова; ця література все більше зближувала їх з украинофилами у Києві. Після проведення антиукраїнських заходів в 1863 і 1876 роках восточноукраинские письменники стали особливо багато публікуватися в журналах галицких народовцев. Ці контакти стали ще тісніше, коли Галіциюпосетілі Антонович, Коніський і Куліш і виявилися залученими в западноукраинскую політичне життя. Під ліберальним впливом східних українців дещо розширилися інтелектуальні горизонти провінційних, прив'язаних до церкви галичан. На першому етапі цих зростаючих взаємозв'язків демократичні і світські тенденції навіть переважали. Однак вплив східних українців на народовцев мав свої межі. Коли в кінці 1870-х Драгоманів, що жив у вигнанні, спробував звернути їх в свою космополітичну, соціалістичну і антиклерикальну ідеологію, вони відкинули його «безбожний анархізм». Серед народовцев було багато молодих сільських священиків, що прагнули розширювати контакти з селянством. Тому народовцы звичайно не хотіли (так і не могли) вийти за межі відповідного мировосприятия.

Консенсус, що визрівав серед народовцев, грунтувався передусім на визнанні українців окремим народом, що займає територію від Карпат до Кавказу і найкращим способом що виражає свою суть в рідній мові. Вони вважали, що найбільш ефективний спосіб розвитку національної самобутності складається в культивуванні і пропаганді української мови. Тому національне питання обмежувалося для них областю мови і літератури. Так вузький підхід утрудняв можливість звернення до соціальних проблем, критики уряду, взагалі занять політикою. У цьому відношенні народовцы були західно-українським варіантом украинофилов Російської імперії. Схожість заглиблювалася і тим, що народовцы, як і украинофилы, не мали іноземної підтримки (на відміну від русофілів). Оскільки їм доводилося спиратися на «власний народ», вони (принаймні теоретично) були більш демократичними, ніж їх суперники русофіли.

Майже українські установи, включаючи пресу, перебували в руках русофілів і були недоступні для народовцев. Єдиний вихід полягав в тому, щоб створювати свої. Оскільки русофільська ієрархія забороняла семінаристам вступати в групи народовцев, вони заснували декілька таємних гуртків, серед яких виділялася створена в 1861 р. у Львові «Молода Русь». Діяльність цих гуртків зводилася в основному до видання журналів, в різноманітності що з'являлися в 1860-е роки. Це були «Вечорніцi (1862), що популяризували Шевченко і Основи, що»; «Мета» (1863-1865), що проголошувала своєю метою освіту світської інтелігенції; «Нива» (1865) і «Русалка», що зосереджувалася на літературі; і «Правда» (1867-1880), що часто публікувала восточноукраинских авторів і що служила своєрідним всеукраїнським форумом. Всі ці видання (за винятком «Правди»), що редагуються недосвідченими молодими ентузіастами і що не мали широкої читацької аудиторії і фінансових ресурсів, швидко зникали.

Багато які народовцы тим часом працювали над українською граматикою і складанням словників. Ще однією областю їх діяльності був український театр. Створений в 1864 р. у Львові, він став, як і в російській Україні, особливо ефективним засобом пробудження національної самосвідомості. 8 грудня 1868 р. група з 60 львівських студентів на чолі з викладача гімназії, музикантом і диригентом Анатолем Вахняніном заснувала «Проcвiту» - суспільство, що займалося «вивченням і освітою народу» (перша «Просвіта» в Східній Україні створена в Екатерінославле 8 жовтня 1905 року). Перший статут «Просвiти» (усього їх до 1939 року прийняли п'ять) додав їй науково-просвітницький характер. Але дуже високі членські внески (біля восьми гульденов щорічно, а це вартість чотирьох овець) деякий час закривали дверям товариства не тільки для селян, але і для ремісників, народних вчителів, дрібних службовців. Тому через два роки в новому статуті внески істотно зменшили.

Львівська «Просвiта», спираючись на допомогу сільських вчителів і приходських священиків, поступово створила цілу мережу читалень (перша з них виникла в 1875 році в селі Бортники) і бібліотек по всієї Східної Галіциї. Селян таким чином залучали до читання газет (часто один грамотний селянин читав вголос цілому натовпу своїх безграмотних односельчан) і залучали до обговорення політичних і соціальних проблем. Популярність читалень посилювалася завдяки тому, що згодом при них стали створюватися хори, театральні кухлі, гімнастичні суспільства і кооперативи. У кінці сторіччя ці нові центри суспільного життя і дозвілля села вже суперничали навіть з церквою і корчмой. У результаті вони значною мірою сприяли підйому політичної і національної свідомості селянства.

У 1873 р. при фінансовій і моральній підтримці східних українців було створено «Товаріство iм. Т.Г. Шевченка».

Незважаючи на цей спалах літературної і культурної активності, народовцы досить швидко пересвідчилися, що їх зв'язок з народом дуже слабий. Розуміння цього і ряд інших чинників примусили їх переусвідомити свої позиції. Після Емського указу 1876 р. різко зросли контакти з більш досвідченими східними українцями. До 1880 р. з'явилося нове покоління лідерів, що перебуває в основному з світської інтелігенції - професури і адвокатів, такої як Юліян Романчук, Олександр Огоновський, брати Барвінськиє.

Під впливом всіх цих подій народовцы зуміли звернули увагу до одного із закликів Драгоманова: «Поляки витіснили вас з галицкого сейму; русофіли виставили вас з ваших установ... ми вважаємо, що вам потрібно відмовитися від політики компромісів і взаємних викриттів, а замість цього йти в народ і організовуватися». Що ж до москвофилов, Драгоманів радив порвати всякі контакти з ними. Народовцы послухалися цієї поради. Вони вийшли з всіх москвофильских організацій і студентських клубів. У 1880 р. вони створили орієнтовану на масового читача газету «Дiло», підкресливши цією назвою констраст з русофільським «Словом». У тому ж році вони уперше зізвали українське віче для обговорення стану і потреб українського суспільства. У цьому форумі взяли участь біля 2 тис. чоловік, в тому числі багато селян. У 1885 р. був заснований представницький орган - «Народна Рада».

У 1894 році, взявши за зразок відмінно організації чехів, що зарекомендували себе, В. Нагирний заснував спортивне суспільство «Сокiл», а К. Трільовський в 1900 році - спортивно-пожежну організацію «Сiч» («Сікти»). Їх кухлі виникли на базі ідеї озброєної виучки галицкой молоді для майбутньої боротьби за незалежність. Перед початком Першої світової війни в Галіциї функціонували 900 сокольских і біля тисячі січових гуртків, що нараховували 974 місцевих відділення і понад 33 тис. членів. Такий підйом організованості був наочною демонстрацією здатності народовцев перейти від діяльності в ефемерних журналах і аморфних студентських групах в 1860-е до систематичної масової організаторської роботи, характерної для 1890-х - початки 1900-х років.

1.4 Діяльність соціалістів (М.П. Драгоманов, М.І. Павлик, І.Я. Франко)

Навіть новий підйом активності народовцев здавався недостатнім, щоб забезпечити їм конструктивну і прогресивну роль в українському суспільстві. Москвофилы же вважалися настільки безнадійно реакційними, що навіть не заслуговували критики. Такими, принаймні, були погляди Драгоманова. Як представник інтелектуальної східно-української еліти, женевський вигнанець був уражений низьким рівнем культури, провінціалізмом і дріб'язковістю галичан. Його особливо непокоїло домінуюче і, на його думку, негативний вплив духовенства в українському житті (в Східній Україні, де духовенство було в основному русифіковано, його вплив на український рух зводився до мінімуму). Цього переконаного соціаліста обурював аргумент, багато разів повторюваний галицкими священиками в їх проповідях, що убогість селянства головним чином викликана їх лінощами і пияцтвом. Вважаючи, що старше покоління західних українців (до якого в 1870-80-е роки він відносив і народовцев) дуже загрузло в ретроградстве, щоб відродитися. Драгоманів зосередився на налагодженні контактів з галицкими студентами.

У серії нарисів-послань, опублікованих в галицком журналі «Друг», Драгоманів закликав молодь відкинути погляди старших, розширювати свій інтелектуальний кругозір, знайомлячись з кращими досягненнями європейської і російської літератури і науки, присвятити себе служінню визискуваній масі не на словах, а на ділі. Його заклики знайшли відгук в серцях невеликої групи западноукраинской молоді, вдихнувши іскру того, що можна назвати інтелектуальною революцією, яка привела членів цієї групи до пошуків третього і соціально більш доречного шляху захисту інтересів українців.

Перші послідовники Драгоманова з'явилися у венском кухлі українських студентів «Сiч». У кінці 1870-х років прихильниками його ідей стали члени ще двох студентських груп у Львові - москвофильского «Академічного гуртка» і украинофильского «Дружнього лихваря». Про свою підтримку заявило ще декілька невеликих груп гімназистів в провінції. Однак найбільш значними фігурами, що прониклися драгомановскими ідеями, були два обдарованих, енергійних і відданих справі студента з простих селянських сімей - Іван Франко, що згодом став одним з кращих українських письменників, і Михайло Павлик. Саме вони очолять інтелектуальне і ідейне повстання проти обмеженого, і консервативного западноукраинского керівництва, тобто зроблять те, до чого закликав їх женевський наставник.

По давній традиції інтелігенції першим передвісником інтелектуальних змін став журнал. У 1876 р. Павлык і Франко стали редакторами студентського русофільського журналу «Друг». Вони відразу відкинули «язычие», перевели видання на українську народну мову і розвернули настання на москвофилов. Невдовзі вони розповсюдили свою критику і на народовцев, батожити їх за соціальний консерватизм і посередню літературну продукцію. Шоковані гострим критицизмом, антиклерикальностью і радикалізмом редакторів, галицкие українці стали відмовлятися від підписки (кількість читачів впала майже з 500 до 260), і Драгоманів зробив кроки до фінансової підтримки журналу. Павлык став допомагати також соціалістам-революціонерам. У 1878 р., до тріумфування галицкого українського «истеблишмента», він і Франко були віддані суду за «підривну діяльність».

Франко звільнився легким покаранням, однак зазнав остракізму в українському суспільстві і був вимушений звернутися за підтримкою до польських соціалістів. Тим часом з'явилися більш молоді послідовники соціалізму, такі як Вячеслав Будзіновський, Мікола Ганкевич, Станіслав Козловський і Киріло Трільовський. У результаті серед західних українців в 1880-е роки утворилося невелике, але активна ліва течія. До 1890 р. ця молодь разом з «ветеранами» Франко і Павликом була готова до створення першої української політичної партії.

українець польський галичина москвофил

Список використаних джерел

1. Грушевський М. Іллюстрірованная історія України / Грушевський М. - "БАО", 2004 - 768 з.

2. Британ В. Т., Вісоцький О. Ю. Історія України з давнини до качану XXI століття. Навчальний посібник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007.

3. Ісакова Н. П. Історія України в схемах і таблицях / Ісакова Н. П. - До., 2005

4. А.I. Чуткий Iсторії України / А.I. Чуткий - Киiв, 2006

© 8ref.com - українські реферати