На головну

 Проект восьмиповерхового житлового будинку в сейсмічній зоні - Будівництво

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДАБА

КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ і кам'яних конструкцій

Розрахунково-графічна робота з дисципліни

Сейсмостійкості СПОРУД

Виконав ст. гр.

Турбаров.А.В

Перевірив Мурашко О.В.

2011

РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження - 8 поверховий житловий будинок з підземною автостоянкою, запроектований за схемою безригельного каркаса із залізобетонними діафрагмами і ядром жорсткості.

Мета роботи - розрахунок багатоповерхового будинку з урахуванням спільної роботи з основою

Методи дослідження - розрахунки досліджуваного об'єкта з урахуванням вимог діючих в Україні нормативних документів.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАННИХ2. КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ СЕКЦІЇ

3 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ БУДІВЛІ

ВиводиПЕРЕЧЕНЬ ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Підставою для виконання робіт є останні дві цифри номера залікової книжки №.06229

У цьому звіті розглянуто 8-ти поверховий житловий будинок, запроектоване за схемою безригельного каркаса із залізобетонними діафрагмами і ядром жорсткості.

Місто Одеса розташований в 7-бальною сейсмічній зоні, в якій поверховість зазначеного типу будівель обмежена 12 поверхами.

Для реалізації поставленої мети були вирішені наступні завдання:

- Оцінка проектних рішень на предмет можливості їх реалізації в сейсмічній зоні;

- Чисельні дослідження просторової моделі житлової будівлі без урахування роботи з основою;

- Чисельні дослідження просторової моделі житлового будинку з урахуванням спільної роботи з основою

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ

Об'ємно-планувальне і конструктивне рішення будівлі

Згідно з завданням передбачається будівництво 8-поверхового житлового будинку в Одесі по вул.Гагаріна 8.

Розглянуте будівля, згідно завдання, має прямокутну форму.

Конструктивна система являє собою безригельний каркас з діафрагмами жорсткості. Вертикальні несучі елементи розташовуються по висоті будівлі без розривів.

Залізобетонні перекриття об'єднують всі несучі елементи в єдину просторову систему і розподіляють навантаження між несучими колонами і діафрагмами.

Конструкцією, що сприймає горизонтальне сейсмічне навантаження, служать: колони і залізобетонні діафрагми.

Представлене для аналізу ескізне рішення житлового будинку розмірами в плані 38,4х26,4м володіє висотою 24 м. Внутрішні стіни товщиною 220мм, колони перерізом 500х500мм, перекриття товщиною 200 мм виконані з важкого бетону класу В25.

Вертикальні несучі конструкції представлені монолітними залізобетонними ядром жорсткості, стінами і колонами.

Перекриття та покриття (покрівля) - монолітні, залізобетонні. Покрівля плоска, з рулонних покриттям і внутрішнім водостоком.

Рис. 1.1. План першого поверху

Рис. 1.2. Ізометрія

Об'ємно-планувальне рішення:

1-6 поверхи висотою 2.800 м - житлові квартири2. КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ СЕКЦІЇ

Комп'ютерна модель, загальний вигляд якої наведено на Рис. 2.1, відображає конструктивне рішення розглянутого будівлі і включає пластинчасті, стрижневі й одновузлового кінцеві елементи, основні геометричні та фізико-механічні характеристики яких наведені в Табл. 2.1 Там же вказано положення цих елементів в конструктивній схемі будівлі.

Рис. 2.1 Комп'ютерна модель будівлі. Загальний вигляд

Табл. 2.1. Жорсткості елементів у розрахунковій схемі будівлі

 т.м. Геометричні параметри Фізико-механічні параметри Положення в конструктивній схемі будівлі

 1 2 3 4

 1 50 X 50 Ro = 2.5, E = 3e + 006 Колони

 2 Пластина H 20 E = 3e + 006, V = 0.2, H = 20, Ro = 2.5 Плити перекриттів

 3 Пластина H 22 E = 3e + 006, V = 0.2, H = 22, Ro = 2.5 Діафрагми жорсткості

Навантаження і впливи

Для оцінки напружено-деформованого стану будівлі комп'ютерна модель розрахована на такі навантаження і впливи.

Табл. 2.2. Перелік навантажень і впливів.

 № п / п Найменування навантаження

 Нормативне значення, т / мп

 (Т / м2)

 1 2 3

 1 Власна вага Обчислюється автоматично

 постійне (0,3)

 2 Тривале (0,2)

 3 Короткочасне (0,15)

 4 сейсміки під кутом 0? до осі Х

 Сейсмічність майданчика 7 балів, категорія ґрунтів за сейсмічними св-вам 111,

 а 0 = 0,2; k 1 = 0,3; k 2 = 1; k гр = 1.2; K 3 = 1,2

 5 сейсміки під кутом 90? до осі Х

3 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ БУДІВЛІ

Табл. 3.1. Модальний аналіз

 Форма Частота, Гц Період, з сейсміки 1, маси,% сейсміки 2, маси,%

 1 2.49 0.4009 0.0 68.6

 2 2.99 0.3339 69.2 0.0

 3 3.87 0.2583 0.0 0.0

 4 6.32 0.1581 0.0 0.4

 5 7.46 0.1340 0.0 0.1

 Сума 69.2 69.1

Рис. 3.1. Перша форма власних коливань

Рис. 3.2. Друга форма власних коливань

Рис. 3.3. Третя форма власних коливань

Рис. 3.4. Четверта форма власних коливань

Рис. 3.5. П'ята форма власних коливань

будівництво житловий будинок сейсмічний

Висновки

1. У рамках цієї роботи були виконані розрахунки 8-поверхової будівлі

2. Були визначені форми власних коливань

3. Період першої форми власних коливань склав 0,2846 сек.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. ДБН В.1.1-12: 2006. Будівництво в сейсмічних районах України. - К .: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006.- 84с.

2. СниП II-7-81 *. Будівництво в сейсмічних районах. - М .: АПП ЦІТП Держбуду СРСР, 1991- 50 с.

3. СНиП 2.01.07-85. Навантаження і впливи / Держбуд СРСР. - М .: ЦІТП Держбуду СРСР, 1986. - 36 с.

4. ПК "Ліра", версія 9.0. Програмний комплекс для розрахунку і проектування конструкцій. Довідково-теоретичне посібник під ред. академіка АІН України А.С. Городецкого.- Київ- М .: 2003.-464с.

5. СНиП 2.03.01-84 *. Бетонні та залізобетонні конструкції. - М .: ЦІТП ,, 1989. -84 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com