На головну    

Ліцензійні вимоги до туроператору - Фізкультура і спорт

План

Введення

1. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на туроператорскую діяльність

2. Ліцензійні умови, що висуваються до туроператору

2.1 Термінологія в ліцензійних умовах

2.2 Організаційні вимоги

2.3 Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для здійснення туроператорской і турагентской діяльності

2.4 Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента

2.5 Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператоров і турагентов

2.6 Загальні вимоги до висновку договорів при здійсненні туристичної діяльності

2.7 Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

2.8 Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператоров і турагентов

2.9 Вимоги до здійснення туроператорской діяльності

2.10 Права і обов'язку туроператоров

Висновок

Список літератури,

що використовується Введення

У останні роки розвиток туристичної і курортної галузей характеризируется позитивною і стійкою динамікою. Більшість операторів цього ринку послуг прагнуть додати українському туристичному продукту європейський імідж, який буде конкурентоздатний не тільки в своїй країні, але і за рубежем. Держава переслідує ті ж цілі, тому старається забезпечити комплексний підхід до розвитку туризму і курортів на регіональному рівні і підтримку розвитку малого і середнього бізнесу в туристичній сфері.

Отримання ліцензії для заняття туристичною діяльністю - досить трудомісткий процес, ускладнений різними вимогами до оформлення і подачі документів[4].

У даному рефераті мова піде про туроператорской ліцензію, умови, необхідну для отримання туроператорской ліцензії, ліцензійних вимогах до туроператору.

Для отримання ліцензії, що дозволяє займатися туристичною діяльністю, необхідно дотримувати ряд вимог. Госпредпринимательство і Міністерство культури і туризму України спільним наказом від 11.09.2007 м. № 111/55 затвердили Ліцензійні умови ведіння туроператорской і турагенской діяльності, що є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які ведуть туроператорскую і турагенскую діяльність.

Потрібно відмітити, що до цього діяли Ліцензійні умови ведіння хоздеятельности по організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, затверджені наказом Госпредпрінімательства, Держкомітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.01.2001 м. № 7/62, які з введенням в дію наказу № 111/55 втратили силу. Нові Ліцензійні умови приведені у відповідність з вимогами Закону про туризм.

Органами ліцензування туроператорской і турагенской діяльності є Державна служба туризму і курортів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації. Суб'єкт господарювання не має права в своїй назві використати слова «туроператор» або «турагент» без отримання ліцензії на здійснення туроператорской або турагентской діяльності. Ліцензія на туроператорскую або турагентскую діяльність не може бути видана суб'єкту господарської діяльності з назвою, тотожною назві іншого суб'єкта господарської діяльності, якій ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати туроператорску або турагентскую діяльність, повинен особисто або через уповноважений ним орган або особу звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка.

Існує два види туристичної діяльності, належних ліцензуванню, - це туроператорская і турагентская діяльність.

1. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на туроператорскую діяльність

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми.

2. Нотаріально завірена копія свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

3. Засвідчені у встановленому порядку копії засновницьких документів;

4. Засвідчена у встановленому порядку копія документа про призначення складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб'єкта господарської діяльності.

5. Засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди їм службового приміщення (офісу).

6. Засвідчені у встановленому порядку копія диплома про вищу освіту і видобування з трудової книжки керівника суб'єкта господарської діяльності про стаж його роботи в туристичній області не менше 3 років.

7. Нотаріально завірена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарської діяльності, в розмірі, визначеному Законом України "Про туризм".

8. Засвідчена у встановленому порядку копія договору зі страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування (медичне і від нещасного випадку) туристів, які прямують в туристичні подорожі.

9. Засвідчена керівником суб'єкта або його заступником копія довідки статуправления про включення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

Фірма, що отримала ліцензію на туроператорскую діяльність, нічим іншим займатися не може. Єдине, що дозволено Законом України від 15.09.95 м. № 324/95-ВР «Про туризм» фірмі, основною діяльністю якої є створення і реалізація турпродукта, це надання супутніх туристичних послуг і товарів, тобто послуг і товарів, призначених для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких неістотно скоротиться без їх реалізації туристам. До супутніх відносяться послуги, які замовлені туристом, є предметом договору про туристичне обслуговування і не підпадають під визначення характерних туристичних послуг [3].

2. Ліцензійні умови, що висуваються до туроператору

Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про туризм", "Про захист прав споживачів", постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які прикладаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, які здійснюють туроператорскую і турагентскую діяльність і отримали відповідну ліцензію.

2.1 Термінологія в ліцензійних умовах

У Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення туроператорской і турагентской діяльності.

Туристичні оператори - юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, для яких винятковою діяльністю є організація і забезпечення створення туристичного продукту, реалізація і надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність по наданню характерних і супутніх послуг і які у встановленому порядку отримали ліцензію на туроператорскую діяльність.

Міжнародний туризм:

· в'їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території;

· виїзний туризм - подорожі громадян України і осіб, які постійно проживають на території України, в іншу країну.

Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України і осіб, які постійно проживають на її території.

Характерні туристичні послуги і товари - послуги і товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких істотно скоротиться без їх реалізації туристам.

Перелік таких послуг визначений в Методиці розрахунку об'ємів туристичної діяльності, затвердженій загальним наказом Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету статистики України від 12.11.2003 № 142/ 394, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за № 1128/ 8449.

Супутні туристичні послуги і товари - послуги і товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких неістотно скоротиться без їх реалізації туристам.

До супутніх послуг належать послуги, які замовлені туристом, є предметом договору про туристичне обслуговування і не підпадають під визначення характерних туристичних послуг.

2.2 Організаційні вимоги

Туроператор і турагент повинні дотримуватися таких організаційних вимог:

Здійснювати діяльність в галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише при наявності відповідної ліцензії.

Надавати туристичні послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, після проведення такої сертифікації у встановленому порядку.

Залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам, які визначені цими Ліцензійними умовами, а у випадках, визначених чинним законодавством України, мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу.

Надавати туристичні послуги в об'ємах і в терміни, зумовлені договором про туристичне обслуговування.

Виконувати вимоги чинного законодавства України відносно забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України і навколишнього середовища.

Документи, пов'язані із здійсненням туристичної діяльності, повинні зберігатися у туроператора і турагента відповідно до вимог чинного законодавства України.

Туроператор і турагент повинні вести облікову і іншу, визначену чинним законодавством України, документацію і звітність.

Подавати місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму і органи державної статистики по місцезнаходженню в певні терміни, в повному об'ємі достовірну статистичну інформацію за формами державної статистичної звітності № 1-ТУР "Звіт об діяльність туристичної організації" і № 1-ТУР(до) "Звіт про діяльність туристичної організації", затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 04.03.98 № 96, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.03.98 за № 182/2622.

Відшкодовувати у встановленому чинним законодавством України порядку збитки, нанесені туристам, іншим особам і навколишньому середовищу.

Укладати з туристом договір про туристичне обслуговування в письмовій (електронної) формі відповідно до вимог чинного законодавства України.

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор і турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами в розмірах, встановлених статтею 15 Закону України "Про туризм".

Повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, відмічених в документах, які прикладалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат повинен протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування письмове сповіщення разом з документами або їх нотаріально завіреними копіями, які підтверджують вказані зміни, для внесення відповідних змін в ліцензійному реєстрі туроператоров і турагентов.

У разі зміни найменування ліцензіата (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності ліцензіат протягом десяти робочих днів після перереєстрації в органі державної реєстрації повинен подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії встановленого зразка разом з ліцензією, яка підлягає переоформленню, і відповідними документами або їх нотаріально завіреними копіями, які підтверджують вказані зміни. Не переоформлена у встановлений термін ліцензія є недійсною.

У разі зміни місцезнаходження ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів від дня реєстрації органом державної реєстрації внесення змін подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії встановленого зразка разом з ліцензією, яка підлягає переоформленню, і відповідними документами або їх нотаріально завіреними копіями, які підтверджують вказані зміни. Не переоформлена у встановлений термін ліцензія є недійсною.

2.3 Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для здійснення туроператорской і турагентской діяльності

Туроператор і турагент повинні мати службове приміщення (офіс), яке відповідає таким вимогам:

Має інформаційну вивіску або зовнішню рекламу з вказівкою найменування згідно із засновницькими документами і логотипом (при його наявності).

При вході в службове приміщення ліцензіата розміщується інформація про режим його роботи.

Туроператор і турагент на видному для туриста місці повинні розмістити такі документи:

- копію ліцензії;

- копію свідчення про державну реєстрацію;

- копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;

- зведення про працівників: прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників, головного бухгалтера, менеджерів;

- книгу відгуків і пропозицій громадян;

- дані ліцензійні умови;

- адреси і телефони центрального і місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, факсів ліцензіата.

У разі закриття службового приміщення (офісу) (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, припинення туристичної діяльності і тому подібне) ліцензіат не пізніше ніж за 5 днів повідомляє про це споживачам туристичних послуг, з якими укладені договори про туристичне обслуговування, вивішує відповідне оголошення при вході в службове приміщення і в десятиденний термін в письмовому вигляді повідомляє про це орган ліцензування.

2.4 Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента

Керівник туроператора, керівник філії, іншого окремого підрозділу туроператора повинен мати вищу освіту і стаж роботи в галузі туризму не менше за 3 років або вище утворення в галузі туризму.

У штаті туроператора повинно нараховуватися не менше за 50 відсотків фахівців, які мають стаж роботи в галузі туризму не менше за 3 років або вище утворення в галузі туризму.

2.5 Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператоров і турагентов

Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні туристу у разі виникнення обставин його неплатоспроможності або внаслідок відкриття процесу про визнання його банкротом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста по його поверненню в місце постійного перебування, відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен представити підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом у встановленому порядку.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора повинен складати суму, еквівалентну не менш ніж 20 000 евро.

Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно по внутрішньому і в'їзному туризму, повинно складати суму, еквівалентну не менш ніж 10 000 евро.

Правовідносини сторін відносно гарантії регулюються нормами Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" і тому подібне.

Гарантія оформляється у вигляді угоди, укладеної в письмовій формі, між ліцензіатом і банком або іншою кредитною установою, яка внесена в реєстр фінансових установ, отримала ліцензію на здійснення діяльності по наданню фінансових послуг і має право надавати гарантії згідно з Законом України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг". До договору гарантії прикладається копія ліцензії банку або іншої кредитної установи.

Гарантія видається на термін, який перевищує на три місяці термін дії ліцензії туроператора і турагента.

Дія гарантії припиняється через три місяці по закінченні терміну дії або анулювання відповідної ліцензії.

У разі відкликання ліцензії у банку або іншої кредитної установи, з якою укладений договір гарантії, ліцензіат зобов'язаний укласти договір гарантії з іншим банком або кредитною установою і подати його нотаріально завірену копію органу ліцензування в десятиденний термін.

Гарантійним випадком вважається сукупність двох обставин: виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) або внаслідок відкриття процесу про визнання банкротом і невиконання ним своїх договірних зобов'язань перед туристом.

Банківська гарантія видається банком або іншою кредитною установою на невизначене фізичне обличчя - туриста, яке вступило у договірні відносини з ліцензіатом, що у разі пред'явлення вимог відповідно до гарантії підтверджується відповідним договором про туристичне обслуговування.

Фінансове забезпечення відповідальності туроператора і турагента розповсюджується виключно на договори про туристичне обслуговування, укладені в період дії відповідної ліцензії.

Дострокове припинення терміну дії гарантії з ініціативи ліцензіата відбувається лише в тримісячний термін з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії або визнання її недійсної.

При настанні обставин зміни терміну дії відповідної ліцензії, в т.ч. достроковій, орган ліцензування розміщує інформацію в засобах масової інформації для сповіщення туристів про можливість в місячний термін пред'явлення вимог до відповідного банку або іншої кредитної установи при наявності не виконаних туроператором або турагентом договірних зобов'язань. Туроператор або турагент аналогічно зобов'язані розмістити відповідну інформацію в своєму офісі для вільного ознайомлення туристів, а також розмістити її на власному интернет-сайте або в спеціалізованих друкарських засобах масової інформації по переліку, який визначається органом ліцензування.

У разі закінчення дії або відкликання гарантії банку або іншої кредитної установи ліцензіат повинен в десятиденний термін повідомити про це орган ліцензування і надати документи, які підтверджують нове фінансове забезпечення своєї відповідальності.

Непредставлення органу ліцензування письмового повідомлення у встановлений термін про відкликання гарантії банку або іншої кредитної установи є основою для анулювання ліцензії.

Письмові вимоги туристів подаються банку або іншій кредитній установі відповідно до вимог Цивільного кодексу України. При цьому зобов'язання банку не повинні перевищувати суми, на яку видана гарантія, незалежно від суми претензій туристів. У разі перевищення сум вимог туристів над сумою гарантії задоволення вимог туристів здійснюється пропорціонально.

Відшкодування збитку, заподіяного туристу у разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора або турагента або внаслідок порушення процесу про визнання його банкротом, здійснюється відповідною кредитною установою на основі:

· заяви туриста;

· договору про туристичне обслуговування (ваучера);

· документів, які підтверджують невыполение ліцензіатом договірних зобов'язань.

При цьому будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора, використовуються виключно для задоволення вимог, які висуваються на основі і при наявності обставин, визначених в статті 15 Закону України „Про туризм". При відсутності вимог туристів в тримісячний термін з дати закінчення терміну дії ліцензії дія гарантії припиняється. Задоволення вимог, пред'явлених туристами з порушенням термінів, забезпечених гарантією, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.6 Загальні вимоги до висновку договорів при здійсненні туристичної діяльності

туроператор ліцензійна документ відповідальність

За договором про туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання на замовлення іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

До договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено чинним законодавством України і не суперечить суті зобов'язання.

Договір про туристичне обслуговування полягає в письмовій (електронної) формі згідно з Законом України "Про туризм". Договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.

При реалізації туристичного продукту турагентом договір про туристичне обслуговування укладається турагентом від імені і за дорученням туроператора і повинен містити інформацію об туроператоре (найменування, місцезнаходження, номер ліцензії, телефон і тому подібне).

При формуванні групи туристів туроператор (турагент) повинен укладати договір окремо з кожним туристом.

Якщо до складу групи входять неповнолітні діти, договір укладається між туроператором (турагентом) і їх батьками або законними хранителями.

У випадку, якщо замовником туристичних послуг є юридична особа, договір з кожним туристом не укладається.

У разі колективної заявки від юридичних осіб можливе укладення угоди між туроператором (турагентом) і юридичною особою, що заказало туристичне обслуговування.

Договір про туристичне обслуговування повинен відповідати вимогам статті 20 Закону України "Про туризм".

Договір про туристичне обслуговування може включати і іншу інформацію про умови обслуговування, що не суперечить положенням Закону України "Про туризм".

Турист має право відмовитися від виконання договору на початок подорожі при умові оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

Туроператор або турагент має право відмовитися від виконання договору лише при умові повного відшкодування замовнику збитків, підтверджених у встановленому порядку і заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.

Якість туристичних послуг повинні відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.

Туроператор або турагент можуть в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром двійчастої плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), якщо туроператор або турагент несе перед туристом одноосібну відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок дій (бездіяльність) одного з виконавців послуг, зумовлених договором.

При реалізації туристичного продукту через турагента туроператор повинен укласти з турагентом відповідний агентський договір в письмовій формі. Наявність ліцензії у турагента є обов'язковою вимогою для укладення такого договору.

Відповідно до укладеного агентського договору туроператор розробляє і надає турагенту для роботи програми і розцінки на кожний туристичний продукт, які додаються до агентського договору.

Права, обов'язку, відповідальність сторін і інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо інше не передбачене договором між ними, а також Законом України "Про туризм".

При реалізації послуг по тимчасовому розміщенню і живленню на території України туроператоры і турагенты повинні укладати договори про співпрацю з коштами розміщення і закладами ресторанного господарства, які пройшли обов'язкову сертифікацію на відповідність вимогам безпеки, згідно з Переліком продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 01.02.2005 № 28, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746 (із змінами).

Між туроператором і іноземними партнерами - нерезидентами України укладаються відповідні договори (контракти) про співпрацю відносно надання туристичних послуг в письмовій формі згідно з нормами чинного законодавства України.

2.7 Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

Страхування туристів (медичне і від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується туроператором (турагентом) на основі угод зі страхувальниками, які мають необхідну ліцензію, при умові письмової заяви туриста і по ціні не вище, ніж середня ціна на ринку.

Туристи укладають договори страхування з будь-якою вибраною ними страховою компанією, яка має відповідну ліцензію, і зобов'язані завчасно підтвердити туроператору (турагенту) наявність належно укладеного договору страхування.

При укладенні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі страхувальником, ліцензіат, який організує туристичну поїздку, повинен перевірити наявність страхового поліса у туриста і прикласти його копію до договору про туристичне обслуговування.

Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Інформація про умови обов'язкового страхування повинна бути доведена до відома туриста до укладення договору про туристичне обслуговування.

Договір страхування (медичного і від нещасного випадку) повинен забезпечувати страховий захист туриста на весь період туристичної подорожі.

Туроператор або турагент повинні проінформувати туриста про наявність інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичної послуги, і можливості їх страхування.

На вимогу туриста туроператор або турагент забезпечує страхування інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі.

За бажанням турист може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору про туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угода про страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місцепроживання постійного при настанні нещасного випадку або хвороби. Компенсація шкоди, заподіяної життю або здоров'ю туриста або його майну, здійснюється у встановленому порядку.

Туроператор (турагент) повинен вести облік виданих туристам страхових полісів.

2.8 Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператоров і турагентов

Туроператор і турагент повинні розмістити на видному місці інформацію про тарифи і умови обслуговування ним туристів за рубежем і в Україні, рекламні, інформаційні, довідкові матеріали (довідники готелів, інших коштів тимчасового розміщення, підприємств живлення, розкладу руху, перевезень різними видами транспорту і тому подібне).

Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, туроператор і турагент повинні керуватися Законом України "Про рекламу", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами і несуть відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Туроператор і турагент вказують в рекламі найменування згідно з свідченням про державну реєстрацію, місцезнаходження, місцезнаходження підрозділів і філіали, які здійснюють діяльність, відмічену в ліцензії, номера телефонів, номер і дату видачі діючої ліцензії і орган ліцензування.

Туроператор і турагент повинні вказувати в рекламі вид діяльності згідно виданою ліцензією.

Турагент - фізичне особа-суб'єкт підприємницької діяльності не може вказувати в рекламі найменування, відмінне від відміченого в свідченні про державну реєстрацію, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Основою для розміщення в рекламних оголошеннях інформації відносно туроператора (турагента), його можливостей про надання туристичних послуг є наявність у нього ліцензії на здійснення туроператорской (турагентской) діяльності, а також документів (матеріалів) по організації послуг, які рекламуються.

2.9 Вимоги до здійснення туроператорской діяльності

Туроператорская діяльність - виняткова діяльність. Туроператор не має права здійснювати інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені Законом України "Про туризм" і цими Ліцензійними умовами.

Туроператор може здійснювати також і турагентскую діяльність без отримання ліцензії на турагентскую діяльність.

Організація виїзного туризму:

Туроператор організує індивідуальні і групові поїздки туристів в зарубіжні держави на основі укладених договорів (контрактів) про співпрацю або інших документів відносно надання туристичних послуг, які укладаються з іноземними партнерами в письмовій формі у відповідності з п.6.4 цих Ліцензійних умов.

Туроператор під час організації виїзного туризму повинен оформити такі документи:

· заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги (туристичного продукту);

· підтвердження приймаючої сторони про бронювання туристичної послуги (туристичного продукту);

· договір з туристом про туристичне обслуговування;

· ваучер у випадку, передбаченому чинним законодавством України;

· страховий поліс;

· платіжні документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки і тому подібне), які підтверджують внесення туристом або турагентом в касу туроператора вартості туристичних послуг, зумовленими договором з туристом або заявкою турагента;

· транспортні документи (квитки), якщо туроператор забезпечує транспортні послуги або надає послугу по бронюванню і придбанню квитків;

· програму туристичного обслуговування.

Туроператор має виняткове право на посередницькі послуги по оформленню документів для виїзду за межі України з туристичною метою з обов'язковим оформленням документів, визначених пунктом 9.2.2 цих Ліцензійних умов.

Організація в'їзного туризму:

Туроператор організує для іноземних туристів групові і індивідуальні поїздки по Україні на основі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також з вітчизняними партнерами, які будуть забезпечувати надання послуг по тимчасовому розміщенню, живленню, перевезенню, організації відпочинку і оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування і тому подібне.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах відповідно до умов договорів (контрактів) з партнерами і транспортними організаціями туроператор повинен забезпечити тимчасове розміщення, живлення туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг.

Іноземні туристи в'їжджають в Україну, виїжджають з України через пункти пропуску на державній межі України з національним паспортом у разі наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду і виїзду не встановлений чинним законодавством України.

У разі втрати на території України іноземним туристом національного паспорта туроператор, який організує його прийом, повинен надати практичну допомогу для отримання туристом необхідних документів.

Туроператор при організації в'їзного туризму повинен оформити такі документи:

· договір (контракт) з іноземним партнером про співпрацю по прийому і обслуговуванню іноземних туристів в Україні;

· договір (контракт) з вітчизняним партнером про співпрацю по обслуговуванню іноземних туристів в Україні;

· лист-замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів в Україні.

При прийомі іноземних туристів туроператор повинен сприяти висновку іноземцями договорів страхування (страхових полісів) по наданню медичної допомоги зі страхувальниками - резидентами України.

Положення цього пункту не розповсюджується на іноземних туристів, які прибутки з країн, з якими Україна має угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги.

У разі видворяючого туриста за межі України туроператор, який його приймав, влаштував незаконний в'їзд, мешкання, працевлаштування, сприяв ухилянню від виїзду по закінченні терміну перебування, відшкодовує витрати, заподіяні державі видворяючим іноземного туриста в порядку, встановленому законом.

Туроператор має виняткове право на надання послуг по оформленню документів для виїзду за межі України.

Організація внутрішнього туризму:

Туроператор організує для туристів індивідуальні і групові поїздки по Україні на основі укладених договорів (контрактів) про співпрацю або інших документів відносно надання туристичних послуг з вітчизняними партнерами, які будуть забезпечувати надання послуг по розміщенню, живленню, транспорту, організації відпочинку, оздоровлення і розваг, екскурсійного обслуговування.

Договори про співпрацю між суб'єктами туристичної діяльності полягають відповідно до чинного законодавства України.

Туроператоры під час організації надання туристичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі документи:

заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги;

підтвердження засобу розміщення відносно заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);

договір з туристом про туристичне обслуговування або ваучер у випадку, передбаченому законодавством України;

платіжні документи (корінець прибуткового касового ордера, квитанції, касового чека і тому подібне), які підтверджують внесення туристом вартості туристичних послуг, обумовлених договором про туристичне обслуговування.

Туроператор несе відповідальність перед туристом за виконання всіх зобов'язань, пов'язаних з організацією, формуванням і наданням комплексу туристичних послуг, зумовлених договором про туристичне обслуговування.

2.10 Права і обов'язку туроператоров і турагентов

Туроператор і турагент повинні дотримуватися вимог законодавства по організації діяльності, пов'язаній з наданням туристичних послуг.

Туроператор і турагент повинні надавати туристам необхідну і достовірну інформацію про туристичні послуги, права, обов'язки і правила поведінки туристів, умови страхування, порядок відшкодування нанесеного збитку, умови відмови від послуг, правила визового і митного режиму, перетини державної межі і іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Туроператор встановлює ціну на туристичні послуги, точно виконує програму туристичного обслуговування і надає своєчасну інформацію (туристам або турагентам) про всі зміни, які вносяться в програму туристичного обслуговування.

Турагент отримує від туроператоров інформацію про туристичний продукт, наявність сертифікації готельних послуг і послуг живлення, програму туристичного обслуговування і надає об'єктивну інформацію споживачам послуг (туристам).

Туроператор і турагент мають право:

Змінювати ціну туристичного продукту, узгоджену сторонами, лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин (погіршення умов подорожі; зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів і інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; інші основи за письмовою домовленістю сторін), але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість складає більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість складає від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість складає один день.

Збільшувати ціну туристичного продукту, не перевищуючи 5 відсотків його первинної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж на 5 відсотків первинної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше оплачені кошти [1,2].

Згідно з постановою КМУ від 29.11.2000 м. № 1755 ліцензія видається на 5 років, вартість за її видачу становить 20 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (340 грн.) - якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (255 грн.) - якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Висновок

Таким чином, можна підвести підсумок і зробити висновок, що отримання ліцензії є досить складним і важливим процесом, через який повинен пройти кожний туроператор. Туристична ліцензія - це ліцензія на здійснення туристичної діяльності і необхідна для роботи компанії на ринку туристичних послуг.

Отримання ліцензії сьогодні є першим і необхідним кроком до туроператорской і тургентской діяльності. Вона надає певні вимоги до організаційних вимог, загальних вимог до службового приміщення (офісу) для здійснення туроператорской і турагентской діяльності, кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента, вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператоров і турагентов, загальні вимоги до висновку договорів при здійсненні туристичної діяльності, вимоги до забезпечення страхового захисту туристів, вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператоров і турагентов, вимоги до здійснення туроператорской діяльності. Вона також гарантує права і обов'язки туроператоров і є необхідно важливою оскільки саме завдяки їй відбувається відбір повністю готових до туристської діяльності підприємств.

Сьогодні процес отримання туроператорской ліцензії набагато спрощений завдяки безлічі кампаній, готових надати комплекс юридичних послуг по отриманню ліцензії на туристичну діяльність для підприємств і підприємців з будь-якого регіону України.

Список літератури, що використовується

1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2. Закон України «Про туризм».

3. http://www.prostobiz.ua/biznes/gosregulirovanie/putevoditeli/kak_turoperatoru_ili_tura Як туроператору або турагенту отримати ліцензію».

4. http://www.ubc.ua/st_licenze_turizm.html «ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИЗМУ: ТУРОПЕРАТОР. ТУРАГЕНТ».

© 8ref.com - українські реферати