На головну

Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина" - Финансовые науки

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємства

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ЗАТ „Перлина"

Студента 4 курсу,

11 групи

ФЕМП

Лабзіна А.О.

Викладач:

Височин І.В.

Київ - 2009

I. Аналітичний блок

1. Аналіз обсягу та структури активів торговельного підприємства

Табл. 1
Динаміка обсягу та складу активів підприємства
Показники Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темп приросту, %
На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.08 На 01.01.09 На 01.01.08 На 01.01.09
1. Необоротні активи 9328,6 10963,9 10967,6 1635,30 3,70 17,53 0,03
1.1.Нематеріальні активи 1,5 0 0 -1,50 0,00 -100,00 0,00
1.2. Незавершене будівництво 6752,5 8682 8740,3 1929,50 58,30 28,57 0,67
1.3. Основні засоби 2457,7 2245,6 2191 -212,10 -54,60 -8,63 -2,43
1.4.Довгострокові фінансові інвестиції 1,3 15,7 15,7 14,40 0,00 1107,69 0,00
1.5.Довгострокова дебіторська заборгованість 115,6 0 0 -115,60 0,00 -100,00 0,00
1.6. Відстрочені податкові активи 0 20,6 20,6 20,60 0,00 0,00 0,00
1.7. Інші необоротні активи 0
Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com