трусики женские украина

На головну

Математичне програмування - Экономико-математическое моделирование

Завдання 1

При продажу двох видів товарів (А і В) торгове підприємство використовує чотири види ресурсів. Норми затрат ресурсів на 1 од. товару, об'єм ресурсів наведені в таблиці. Дохід від реалізації 1 од. товару А складає 2 грн., товару В - 3 грн.

Ресурси Норма витрат ресурсів на 1 од. тов. Запас ресурсів
А В
1 2 2 12
2 1 2 8
3 4 0 16
0 0 4 12
Дохід, грн. од. 2 3

Визначити оптимальний план реалізації товарів, що забезпечує для торгового підприємства максимальний прибуток.

Розв'язок

Складаємо математичну модель задачі. Позначимо через х1 кількість товарів 1-ї моделі, що реалізує підприємство за деяким планом, а через х2 кількість товарів 2-ї моделі. Тоді прибуток, отриманий підприємством від реалізації цих товарів, складає

∫ = 2х1+3х2.

Витрати ресурсів при продажу такої кількості товарів складають відповідно:

CI =2х1 + 2х2,

CII =1х1 + 2х2,

CIII =4х1 + 0х2,

CIV =0х1 + 4х2,

Оскільки запаси ресурсів обмежені, то повинні виконуватись нерівності:

2х1 + 2х2 ≤ 12

1х1 + 2х2 ≤ 8

4х1 ≤ 16

4х2≤ 12

Оскільки, кількість товарів є величина невід'ємна, то додатково повинні виконуватись ще нерівності: х1> 0, х2> 0.

Таким чином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування):

Знайти х1 , х2 такі, що функція ∫ = 2х1+3х2 досягає максимуму при системі обмежень:

Вирішимо пряму задачу лінійного програмування симплексним методом, з використанням симплексної таблиці.

Визначимо максимальне значення цільової функції F (X) = 2x1 + 3x2 за таких умов-обмежень.

2x1 + 2x2≤12

x1 + 2x2≤8

4x1≤16

4x2≤12

Для побудови першого опорного плану систему нерівностей приведемо до системи рівнянь шляхом введення додаткових змінних (перехід до канонічної форми). Оскільки маємо змішані умови-обмеження, то введемо штучні змінні x.

2x1 + 2x2 + 1x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 = 12

1x1 + 2x2 + 0x3 + 1x4 + 0x5 + 0x6 = 8

4x1 + 0x2 + 0x3 + 0x4 + 1x5 + 0x6 = 16

0x1 + 4x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 + 1x6 = 12

Матриця коефіцієнтів A = a(ij) цієї системи рівнянь має вигляд:

Базисні перемінні це змінні, які входять тільки в одне рівняння системи обмежень і притому з одиничним коефіцієнтом.

 Вирішимо систему рівнянь відносно базисних змінних:

x3, x4, x5, x6,

 Вважаючи, що вільні змінні рівні 0, отримаємо перші опорний план:

X1 = (0,0,12,8,16,12)

План  Базис  B  x1  x2  x3  x4  x5  x6
 0  x3  12  2  2  1  0  0  0
   x4  8  1  2  0  1  0  0
   x5  16  4  0  0  0  1  0
 x6  12  0  4  0  0  0  1
Індексний рядок  F(X0)  0  -2  -3  0  0  0  0

Переходимо до основного алгоритму симплекс-методу.

Повний текст реферату
План Базис B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  min
 1  x3  12  2  2  1  0  0  0  6
   x4  8  1  2  0  1  0  0  4
 x5  16  4  0  0  0  1  0  -
 x6  12  0  4  0  0  0  1  3
Індексний рядок  F(X1)  0  -2  -3  0

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка