На головну    

 Вантажні перевезення - Транспорт

Кафедра: «Організація перевезень та управління на транспорті»

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Пояснювальна записка до курсового проекту

Завдання на курсове проектування

8

9 вересня

5 грудня

16

14 квітня

8

Рисунок 1 - Схема дорожньої мережі.

Вантажообіг кореспондуючих пунктів Таблиця 1.

 Напрямок вантажопотоків Найменування вантажу Обсяги перевезень, тис.т.

 З пункту В пункт

 В Г Труби суцільнометалеві 200

 А Г Цегла 260

 Д Г Картопля 250

 А Д Скло 150

 Б Д Верстати 400

 Г А Комбікорм 350

 А В Пісок 450

 В Д Добрива мінеральні 200

 Д Б Керамзит 150

 В А Тканина в рулонах 100

Реферат

Пояснювальна записка містить 50 сторінок, 20 малюнків, 16 таблиць, 54 формули, 4 джерела, 8 додатків, 5 креслень.

Транспортна мережа, рухомий склад, кільцевий маршрут, характеристичний графік, автомобільні перевезення, епюра вантажопотоків.

Об'єктом проектування є доставка кількох видів вантажів від постачальника до споживача.

Мета проектування - оптимальне планування перевезень, розробка конкретних шляхів підвищення якості й ефективності процесу перевезення.

Результатом проектування є розрахунок виробничої програми з експлуатації та визначення основних техніко експлуатаційних показників по всіх маршрутах рухомого складу і в цілому по автотранспортному підприємству.

Завдання курсового проектування

В даному курсовому проекті за заданою схемою дорожньої мережі, напрямку вантажопотоків, найменувань вантажів, обсягів перевезень необхідно організувати перевезення вантажів. Для цього спочатку будується епюра вантажопотоків, яка дає наочне уявлення про напрямки і розподілі вантажопотоків у районі перевезень. Вибір моделі рухомого складу здійснюється для кожного виду вантажу окремо. Складаються і розраховуються маршрути руху рухомого складу з урахуванням перевезеного вантажу, напрямки вантажопотоків, типу рухомого складу, обсягу і відстані перевезень, можливого скорочення холостого пробігу автомобілів. Складається зведена таблиця відомостей про вантажі. По всіх марках рухомого складу і в цілому по автотранспортному підприємству (АТП), визначаються основні техніко-експлуатаційні показники, і розраховується виробнича програма по експлуатації. У підсумку будується характеристичний графік, який дозволяє провести кількісну оцінку впливу техніко-експлуатаційних показників на продуктивність рухомого складу (ПС). Змінюючи величину кожного техніко-експлуатаційного показника, що впливає на величину продуктивності ПС в певних межах, визначається ступінь впливу відповідного показника на величину продуктивності.

1. Таблиця обсягів перевезень і епюра вантажопотоків

 Вантажовідправник Найменування вантажу Кількість вантажу підлягає доставці вантажоодержувачу, тис.т. Разом, тис.т.

 А Б В Г Д

 У Труби суцільнометалеві - - - 200 - 200

 А Цегла - - - 260 - 260

 Д Картопля - - - 250 - 250

 А Скло - - - - 150150

 Б Верстати - - - - 400 400

 Г Комбікорм 350 - - - - 350

 А Пісок - - 450 - - 450

 У Добрива мінеральні - - - - 200 200

 Д Керамзит - 150 - - - 150

 В Тканина в рулонах 100 - - - - 100

 Разом, тис.т. 450 150 450 710 750 2510

По таблиці будується епюра вантажопотоків, яка дає наочне уявлення про напрямки і розподілі вантажопотоків у районі перевезень. Епюра представлена ??в графічній частині проекту.

2. Складання маршрутів руху рухомого складу

Маршрути руху рухомого складу складаються з урахуванням перевезеного вантажу, напрямки вантажопотоків і відстані перевезень, можливого скорочення холостих пробігів автомобілів.

Маршрути руху складаються на основі матриці оптимального розподілу, яка будується на підставі заявок, що надійшли на перевезення вантажів, відповідно до якого даний вид вантажу можна перевозити одним і тим же рухомим складом.

Заявка на перевезення вантажів бортовим автомобілем Таблиця

 Постачальник Споживач Найменування вантажу Обсяг перевезень, тис.т.

 В Г Труби суцільнометалеві 200

 А Г Цегла 260

 Д Г Картопля 250

 А Д Скло 150

 Б Д Верстати 400

 В Д Мінеральні добрива 200

 В А Тканина в рулонах 100

Складається базисний план неодружених їздець методом подвійних уподобань. Виробляємо перевірку на оптимальність методом потенціалів. На підставі заявки на перевезення та оптимального розподілу постачальників за споживачами методом «суміщеної матриці» організовуються митників і кільцеві маршрути. Розрахунки наводяться в Додатку А, а отримані результати заносяться в таблиці 4, 5, 6, 7 і 8.

Поєднана матриця оптимального розподілу

Таблиця неодружених і навантажених їздець

 пост \ потр

 Г 200

 Г 260

 Г 250

 Д 150

 Д 400

 Д 200

 А 100

 А 410 50 (260) 260 (150) 100

 Б 400 150 (400) 250

 У 500 (200) 150 250 100 (200) (100)

 Д 250 (250) 50 200

Митників маршрути для бортових автомобілів Таблиця

 Маршрут Найменування вантажу Обсяг перевезень, тис.т.

 АГА Цегла 260

 БДБ Верстати 250

 ВГВ Труби суцільнометалеві 150

Кільцеві маршрути для бортових автомобілів Таблиця

 Маршрут Найменування вантажу Обсяг перевезень, тис.т.

 ДГВД Картопля, мінеральні добрива 200

 ВАДБДВ Тканина в рулонах, скло, верстати 100

 ВГАДБДГВ Труби суцільнометалеві, скло, верстати, картопля 50

Митників маршрути для самоскидів Таблиця

 Маршрут Найменування вантажу Обсяг перевезень, тис.т.

 ДБД Керамзит 150

 АВА Пісок 450

Митників маршрути для спеціального ПС Таблиця

 Маршрут Найменування вантажу Обсяг перевезень, тис.т.

 ГАГ Комбікорм 350

3. Вибір раціонального типу і моделі рухомого складу

Вибір моделі рухомого складу здійснюється для кожного вантажу окремо. Основними положеннями при виборі рухомого складу є:

1) масові вантажі доцільно перевозити на автомобілях великої вантажопідйомності і автопоездах, мелкопартіонних - на автомобілях малої вантажопідйомності

2) для підвищення збереження вантажу в дорозі та механізації вантажно-розвантажувальних робіт необхідно застосовувати спеціалізований рухомий склад. Однак застосування спеціалізованого рухомого складу може призвести до зниження коефіцієнта використання пробігу через неможливість завантаження рухомого складу у зворотному напрямку.

3) застосування причепів підвищує продуктивність автомобілів, знижує собівартість перевезень, знижує потрібне число автомобілів.

4) при виборі рухомого складу необхідно прагнути по можливості вибирати одномарочной рухомий склад.

3.1 Розподіл вантажів по типу рухомого складу

На бортових автомобілях перевозяться наступні вантажі:

- Труби суцільнометалеві;

- Цегла;

- Картопля;

- Скло;

- Верстати;

- Мінеральні добрива;

- Тканина в рулонах.

На автомобілях-самоскидах перевозяться:

- Керамзит;

- Пісок.

Комбікорм перевозиться на спеціалізованому ПС (кормовоз)

3.2 Вибір марки бортового автомобіля

Після визначення типу рухомого складу проводиться вибір марок автомобілів

Вибір марки рухомого складу по вантажопідйомності - спрощений спосіб, заснований на тому, що продуктивність завжди вище у того автомобіля, який має найбільшу вантажопідйомність на будь-яких відстанях, так як час навантаження-розвантаження збільшується повільніше, ніж вантажопідйомність.

Межею вигідності вважається співвідношення:

(1)

де lге- довжина поїздки з вантажем, км;

? - коефіцієнт використання пробігу;

tпр- час навантаження-розвантаження, год;

Vт- технічна швидкість (Vт = 25 км / год).

Всі розрахунки наведені у додатку Б, результати заносяться в таблицю

Характеристики бортових автомобілів Таблиця

 Марка автомобіля

 l ге, км ?

 t пр, ч

 V т, км / год ?

 КамАЗ 65117-030 15 0,5 1,27 25 0,94

 МАЗ-630305-021 15 0,5 1,15 25 1,04

 ЗІЛ-6309Н0 15 0,5 0,9 25 1,33

Обраної маркою є КамАЗ 65117-030

Технічні характеристики:

 Колісна формула 6х4

 Вантажопідйомність 14000 кг

 Споряджена маса автомобіля 8825 кг

 Повна маса автомобіля 23050 кг

 Платформа довжина

 ширина

 7600 мм

 2420 мм

3.3 Вибір марки автомобіля-самоскида

Вибір марки самоскида також здійснюється за вантажопідйомністю. Всі розрахунки наводяться в додатку В, результати зводяться в таблицю

Характеристики автомобілів-самоскидів Таблиця

 Марка автомобіля

 l ге, км ?

 t пр, ч

 V т, км / год ?

 КРАЗ-65032 15 0,5 0,58 25 2,07

 КамАЗ 65111 15 0,5 0,54 25 2,22

 МАЗ-5551А2-320 15 0,5 0,39 25 3,24

Обраної маркою є автомобіль КРАЗ-65032

Технічні характеристики:

 Колісна формула 6х6

 Вантажопідйомність 15000 кг

 Споряджена маса автомобіля 13100 кг

 Повна маса автомобіля 28100 кг

 Обсяг платформи

 10,5 м 3

Графічне обгрунтування в графічної частини.

3.4 Вибір марки спеціального ПС

Обраної маркою є кормовоз АСП-25 на базі автомобіля КамАЗ.

Технічні характеристики:

 Габарити 9200х2500х3600 мм

 Маса порожнього 8000 кг

 Вантажопідйомність 16000 кг

 Обсяг цистерни

 25 м 3

 Кількість люків 3

4 Зведена таблиця відомостей про вантажі

Добовий обсяг перевезень фактичний визначається за формулою:

(2)

де Q - обсяг перевезень, т;

Де- число днів в експлуатації (Де = 305)

Розрахунковий обсяг перевезень

(3)

де ?с- статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності.

Розрахунки зроблені у додатку Г, результати розрахунків зводяться в таблицю

Зведена таблиця відомостей про вантажі Таблиця

 Найменування вантажу Клас

 ? з Вид упак. і спосіб перевезення Кількість вантажу, тис.т. Добовий об'єм Спосіб Час ч. Тип і марка ПС

 Фактіч Розрахунково Погруз розвантажити Погруз розвантажити

 Труби цельнометалліч 1 1 200 655,7 655,7 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Цегла 1 січня У пачках 260 852,5 852,5 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Картопля 1 січня У мішках 250 819,7 819,7 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Скло 1 січня Інд. упак. 150 491,8 491,8 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Верстати 2 0,8 Інд. упак. 400 1131,5 1639,8 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Комбікорм 2 0,8 350 1147,5 1434,8 хутро хутро 0,3 0,58 АСП-25

 Пісок 1 січня Навал 450 1475,4 1475,4 хутро хутро 0,5 0,08 КРАЗ-65032

 Добрива мінеральні 1 січня У пакетах 200 655,7 655,7 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

 Керамзит 1 січня Навал 150 491,8 491,8 хутро хутро 0,5 0,08 КРАЗ-65032

 Тканина в рулонах 1 січня Інд. упак. 100 327,9 327,9 хутро хутро 0,75 0,52 КамАЗ 65117-030

5 Розрахунок маршрутів

5.1 Розрахунок маятникових маршрутів

По кожному з маятникових маршрутів визначаються наступні дані:

1 Вихідні дані: Q, lге, lх, lн ', lн' '

А lгеБ

lн'lн ''

АТП

Рис.2 Схема маятникового маршруту

2 Основні техніко-експлуатаційні характеристики

Тн = 10год. (Вибирається в межах 8-12 год) - час в наряді;

tпр- час завантаження / розвантаження;

Vт = 25 км / год - технічна швидкість

Коефіцієнт використання пробігу за їздку

(4)

3 Час на маршруті

(5)

де Т0- час нульового пробігу, год;

lн ', lн' '- нульові пробіги, км

4 Число їздець (визначається до цілого числа)

(6)

де ?е- коефіцієнт використання пробігу за їздку

lге- середня довжина завантаженої їздки, км.

5 Перерахунок часу на маршруті

(7)

6 Перерахунок часу в наряді

(8)

7 Денна вироблення автомобіля

(9)

де qн- вантажопідйомність автомобіля, т;

?с- статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності;

Uрд- денний виробіток, т.

(10)

де ?д- динамічний коефіцієнт використання вантажопідйомності;

Wрд- денний виробіток, ткм.

8 Розрахунок числа автомобілів на лінії

(11)

де Qгод- річний обсяг перевезень, т;

Де- дні в експлуатації (305)

9 Розрахунок спискового числа автомобілів

(12)

де ?в- коефіцієнт випуску автомобілів на лінію (0,8)

10 Визначення навантаженого пробігу

(13)

11 Визначення загального пробігу

(14)

де Lх- холостий пробіг, км.

(15)

12 Коефіцієнт використання пробігу за робочий день

(16)

Всі розрахунки по маятниковим маршрутами наведені у додатку Д.

1. Маятниковий маршрут ГАГ

Г 14 А Q = 350 тис.т .; lге = 14 км .; lх = 14 км.

lн '= 12 км .; lн '' = 25 км.

25 грудня АСП - 25 (16 т); вантаж - комбікорм

АТП nе = 4; Тм = 8,52ч .; Тн = 9,48ч .; Uрд = 51,2т .;

Малюнок 3 - Маршрут ГАГ Wрд = 716,8ткм .; Ам = 22ед .; Ас = 23ед .;

Lгр = 56км .; Lх = 42км .; Lобщ = 135км .;

tпр = 0,88ч .; ?рд = 0,41

2. Маятниковий маршрут ДБД

Д 8 Б Q = 150 тис.т .; lге = 8 км .; lх = 8 км.

lн '= 9 км .; lн '' = 16 км.

16 вересня КРАЗ-65032 (15 т); вантаж - керамзит

АТП nе = 7; Тм = 8,54ч .; Тн = 9,54ч .; Uрд = 84т .;

Малюнок 4 - Маршрут ДБД Wрд = 672ткм .; Ам = 6ед .; Ас = 8ед .;

Lгр = 56км .; Lх = 48км .; Lобщ = 129км .;

tпр = 0,58ч .; ?рд = 0,43

3. Маятниковий маршрут АВА

А 21 В Q = 450 тис.т .; lге = 21 км .; lх = 21 км.

lн '= 25 км .; lн '' = 4 км.

25 квітня КРАЗ-65032 (15 т); вантаж - пісок

АТП nе = 4; Тм = 9,04ч .; Тн = 10,2ч .; Uрд = 60т .;

Малюнок 5 - Маршрут АВА Wрд = 1260ткм .; Ам = 25ед .; Ас = 31ед .;

Lгр = 84км .; Lх = 63км .; Lобщ = 176км .;

tпр = 0,58ч .; ?рд = 0,48

4. Маятниковий маршрут АГА

А 14 Г Q = 260 тис.т .; lге = 14 км .; lх = 14 км.

lн '= 25 км .; lн '' = 12 км.

25 грудня КамАЗ 65117-030 (14т); вантаж - цегла

АТП nе = 4; Тм = 9,56ч .; Тн = 11,04ч .; Uрд = 56т .;

Малюнок 6 - Маршрут АГА Wрд = 784ткм .; Ам = 15ЕД .; Ас = 19ед .;

Lгр = 56км .; Lх = 42км .; Lобщ = 135км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,41

5. Маятниковий маршрут БДБ

Б 8 Д Q = 250 тис.т .; lге = 8 км .; lх = 8 км.

lн '= 16 км .; lн '' = 9 км.

16 вересня КамАЗ 65117-030 (14 т); вантаж - верстати

АТП nе = 5; Тм = 9,55ч .; Тн = 10,55ч .; Uрд = 56т .;

Малюнок 7 - Маршрут БДБ Wрд = 448ткм .; Ам = 15ЕД .; Ас = 19ед .;

Lгр = 40км .; Lх = 32км .; Lобщ = 97км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,41

6. Маятниковий маршрут ВГВ

У 8 Г Q = 150 тис.т .; lге = 8 км .; lх = 8 км.

lн '= 4 км .; lн '' = 12 км.

12 квітень КамАЗ 65117-030 (14 т); вантаж - труби цілісним.

АТП nе = 5; Тм = 9,55ч .; Тн = 10,19ч .; Uрд = 70т .;

Рисунок 8 - Маршрут ВГВ Wрд = 560ткм .; Ам = 7ед .; Ас = 9ед .;

Lгр = 40км .; Lх = 32км .; Lобщ = 88км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,43

5.2 Розрахунок кільцевих маршрутів

По кожному з кільцевих маршрутів визначаються наступні показники:

1 Вихідні дані: Q, lге ', lге' ', lге' '', lх, lн ', lн' '

А lге'Б

lн'lхlге ''

АТП

lн''Д lге '' 'З

Рисунок 9 - Схема маршруту АБСД

2 Основні техніко-експлуатаційні характеристики

Тн = 10год. (Вибирається в межах 8-12 год) - час в наряді;

tпр- час завантаження / розвантаження;

Vт = 25 км / год - технічна швидкість

3 Час на маршруті за формулою (4)

4 Час обороту

(17)

де tоб- час обороту на маршруті, год;

?tп- сума всього часу витраченого на навантаження, год;

?tр- сума всього часу витраченого на розвантаження, ч.

5 Розрахунок числа обертів на маршруті

(18)

6 Перерахунок часу на маршруті

(19)

де nоб- число обертів округлене до цілого

7 Перерахунок часу в наряді проводиться за формулою (8)

8 Денна вироблення автомобіля

(20)

де ??сi- сума статичних коефіцієнтів вантажопідйомності на кожній ділянці кільцевого маршруту

(21)

9 Розрахунок числа автомобілів на маршруті

(22)

де ?Qi- сумарна кількість вантажу по кожній ділянці маршруту, т.

10 Розрахунок середньооблікового числа автомобілів

(23)

11 Розрахунок навантаженого пробігу

(24)

12 Розрахунок холостого пробігу

(25)

13 Розрахунок загального пробігу

(26)

14 Розрахунок коефіцієнта використання пробігу за оборот

(27)

15 Розрахунок коефіцієнта використання пробігу за робочий день

(28)

Всі розрахунки зведені в додаток Е.

1.Кольцевой маршрут ДГВД

А 13 Г Q = 200 тис. Т .; lге '= 13 км .; lге '' = 5 км .;

lх = 12 км .; lн = 9 км.

9 8 травня КамАЗ - 65117 - 030 (14 т);

У вантаж - картопля, мінеральні добрива

АТП nоб = 3; Тм = 10,74ч .; Тн = 11,46ч .; Uрд = 84т;

Малюнок 10-Схема маршруту Wрд = 756ткм .; Ам = 8ед .; Ас = 10ед .;

Lгр = 54км .; Lх = 24км .; Lобщ = 96км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,56

2.Кольцевой маршрут ВАДБДВ

У 21 А Q = 100 тис. Т .; lге '= 21 км .; lге '' = 17 км .;

lге '' '= 8 км .; lх '= 8 км; lх '' = 5 км .;

9 17 травня lн '= 4 км .; lн '' = 9 км.

9 Д КамАЗ - 65117 - 030 (14 т);

АТП 8 вантаж - тканина в рулонах; скло; верстати.

Б nоб = 2; Тм = 12,14ч .; Тн = 12,66ч .; Uрд = 78,4т;

Малюнок 11-схема маршруту Wрд = 1243,2ткм .; Ам = 4ед .; Ас = 5 од .;

Lгр = 92км .; Lх = 21км .; Lобщ = 126км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,73

3. Кільцевий маршрут ВГАДБДГВ

У 8 Г 14 А Q = 50 тис. Т .; lге '= 8 км .; lге '' = 17 км .;

lге '' '= 8 км .; lге '' '' = 13 км .; lх '= 14 км; lх '' = 8 км .;

13 квітня 17 lх '' '= 8 км .; lн = 4 км .;

Д КамАЗ - 65117 - 030 (14 т);

АТП 8 вантаж - труби суцільнометалеві; скло;

Б верстати; картоплю.

Малюнок 12-схема маршруту nоб = 1; Тм = 8,12ч .; Тн = 8,44ч .; Uрд = 53,2т;

Wрд = 596,4ткм .; Ам = 3ед .; Ас = 4ед .;

Lгр = 46км .; Lх = 30км .; Lобщ = 84км .;

tпр = 1,27ч .; ?рд = 0,55

6 Виробнича програма по експлуатації

По всіх марках рухомого складу і в цілому по АТП визначаються техніко-експлуатаційні показники і розраховується виробнича програма по експлуатації. Результати розрахунків зводяться в таблицю 12

1 Середньооблікова кількість автомобілів

(29)

де Аi- число автомобілів i-ой марки

?і- коефіцієнт використання парку (0,8)

2 Автомобіле-дні інвентарні

(30)

3 Автомобіле-дні в експлуатації

(31)

4 Середня вантажопідйомність автомобіля

(32)

5 Загальна вантажопідйомність парку

(33)

6 Час у наряді

(34)

7 Автомобіле-години в експлуатації

(35)

де ?Тн- сумарна кількість годин в наряді i-ой мирки автомобіля

8 Автомобіле-години під навантаженням і розвантаженням

(36)

9 Автомобіле-години в русі

(37)

10 Обсяг перевезень

(38)

де Qi- добовий обсяг перевезень, т.

11 Вантажообіг

(39)

12 Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності

(40)

13 Динамічний коефіцієнт використання вантажопідйомності

(41)

14 Коефіцієнт використання пробігу

(42)

15 Середня технічна швидкість

(43)

16 Середня експлуатаційна швидкість

(44)

17 Середня довжина завантаженої їздки

(45)

18 Середня відстань перевезення вантажу

(46)

19 Середній час простою під навантаженням і розвантаженням за їздку

(47)

20 Середньодобовий пробіг

(48)

21 Річний пробіг парку

(49)

22 Загальне число поїздок з вантажем

(50)

23 Загальний навантажений пробіг

(51)

24 Виробіток на одну середньодобову Автотон в тоннах

(52)

25 Виробіток на одну середньоспискову Автотон

(53)

Розрахунки проводяться по всіх марках автомобілів, розрахунки наведені в додатку Ж.

Виробнича програма по експлуатації Таблиця

 Найменування показника Умовне обознач Одиниця виміряно Марки автомобілів У цілому по АТП

 КамАЗ 65117-030 КРАЗ-65032 АСП-25

 Среднеспіс. число автомобіл.

 А сс од 66 39 28 133

 Автомобіле-дні інвенторну

 АД і АД 20130 11895 8540 40565

 Автомобіле-дні в експлуатації

 АТ е АД 16104 9516 6832 32452

 СР вантажопідйомність. автомобілів

 q ср т 14 15 16 14,7

 Заг. вантажопідйомність автомобілів

 q заг т 924 585 448 1957

 Автомобіле-години в експлуатації

 АЧ е АЧ 174245,28 95826,12 64767,36 334838,76

 Автомобіле-години в русі

 АЧ дв АЧ 94838,53 70706,32 41148,16 206693

 Автомобіл-годинник прос. під погр / разгр

 АЧ пр АЧ 79406,75 25119,8 23619,2 128145

 Обсяг Перевезень Q т 1560 600 350 2510

 Вантажообіг Р ткм 17340000 10650000 4900000 32890000

 Переходи. использ парку

 ? і - 0,8 0,8 0,8 0,8

 Час в наряді

 Т н ч 10,82 10,07 9,48 10,32

 Стат. коеф. использ грузопод

 ? с - 0,93 0,94 0,8 0,9

 Динам. коеф. использ. грузопод

 ? д - 0,96 0,96 1 0,96

 Коеф использов пробігу ? - 0,75 0,47 0,41 0,58

 Середовищ техніч швидкість

 V т км / год 25 25 25 25

 Середовищ експлуатаційна швидкість

 V е км / год 11 18,7 16,9 14,2

 Середовищ довжина поїздки з вантажем

 l ге км 17,1 17,4 14 16,4

 Расстояться (середовищ) перевезення вантажу

 l ср км 17,1 17,4 14 16,4

 Середовищ брешемо простою під погр / разгр

 t пр ч 1,27 0,58 0,88 0,98

 Середньодобовий пробіг

 L сс км 108,1 166,9 135131

 Річний пробіг парку

 L рік км 1740842,4 1588220,4 922320 4251382,8

 Загальне число поїздок з вантажем

 n е од 77470 43310 26840 147620

 Загальний навантажений пробіг

 L гр.общ км 1305631,8 746463,59 378151,2 2430246,6

 Вироблення на 1 срспіс Автотон

 W Q т 4,6 4,2 2,8 4,04

 Вироблення на 1 срспіс Автотон

 W P ткм 61,5 59,7 44 57

7 Характеристичний графік

Характеристичний графік дозволяє провести кількісну оцінку впливу техніко-експлуатаційних показників на продуктивність рухомого складу. Змінюючи величину кожного техніко-експлуатаційного показника, що впливає на величину продуктивності ПС в певних межах (рахуючи інші постійними), визначається ступінь впливу відповідного показника на величину продуктивності

(54)

Всі розрахунки характеристичного графіка представлені у додатку З і зведені в таблицю

Залежність продуктивності від техніко-експлуатаційних показників Таблиця

 Найменування показника Зміна продуктивності (W) в залежності від техніко-експлуатаційних показників

 Т н

W

5

 548,2

 10,32

 1131,4

 15

 1644,5

q

W

 11

 846,6

 14,7

 1131,4

 17

 1308,4

?

W

 0,3

 754,2

 0,58

 1131,4

 0,8

 1326,9

 t пр

W

 0,75

 1269,7

 0,98

 1131,4

 1,25

 1003,1

 l ге

W

 12

 966,8

 16,4

 1131,4

 20

 1234,6

 V т

W

 20

 997,8

 25

 1131,4

 30

 1242,3

 ? д

W

 0,85

 1001,8

 0,96

 1131,4

1

 1178,5

Висновок

В результаті проектування можна зробити наступні висновки:

- Маршрути руху складаються з урахуванням перевезеного вантажу, напрямки вантажопотоків, типу рухомого складу, обсягу і відстані перевезень.

- Характеристичний графік дозволяє намітити шляхи підвищення продуктивності автомобіля. Завдяки йому можна визначити оптимальне значення техніко - експлуатаційних показників, для підвищення продуктивності, як кожного автомобіля, зокрема, так і всього рухомого складу АТП, в цілому.

Найбільший ефект у справі підвищення продуктивності досягається при проведенні системи заходів, що забезпечують поліпшення комплексу показників використання рухомого складу.

Для грамотного використання експлуатованого парку рухомого складу необхідно аналізувати показники його роботи.

перевезення маршрут вантаж рухомий склад

Список використаних джерел

1 Вельможін А.В. та ін. Технологія, організація і управління вантажними автомобільними перевезеннями. - Волгоград, 1999. - 296с.

2 Кожин А. П. Математичні методи в плануванні та управлінні вантажними автомобільними перевезеннями. Навч. Посібник для студентів екон. спец. вузів. - М .: Вища. школа, 1979. - 304 с.

3 Короткий автомобільний довідник. Держ. НІІавтомоб. трансп. 8 - е изд., Перераб. і доп. - М .: Транспорт, 1979. - 464 с.

4 Організація і планування вантажних перевезень: Учеб. Посібник - М .: Обчислюємо. Шк., 1986. - 336 с.

Додаток А

Маршрути руху рухомого складу

На підставі таблиці складається базисний план закріплення постачальників за споживачами і перевіряється оптимальність методом «потенціалів».

Складання базисного плану Таблиця А1

 V 14 14 14 11 11 11 0

 U пост \ потр

 Г 200

 Г 260

 Г 250

 Д 150

 Д 400

 Д 200

 А 100

0

 А 410

 50 14

 260 14

 14 березня

 17 червня

 17 червня

 17 червня

 100 0

 -3

 Б 400

 16 травня

 16 травня

 16 травня

 150 8

 250 8

 0 8

 12 вересня

 -6

 У 500

 150 8

 0 8

 250 8

 0 5

 100 5

 0 5

 27 21

 -11

 Д 250

 13 жовтня

 13 жовтня

 13 жовтня

 0 0

 50 0

 200 0

 28 17

Негативних клітин немає, отже, розподіл оптимальне. Тепер в матрицю оптимального розподілу вносимо план навантажених їздці отримуємо поєднану матрицю навантажених і неодружених їздець. Поєднана матриця оптимального розподілу.

Таблиця А2 неодружених і навантажених їздець

 пост \ потр

 Г 200

 Г 260

 Г 250

 Д 150

 Д 400

 Д 200

 А 100

 А 410 50

 (260)

 260 (150) 100

 Б 400150

 (400)

 250

 У 500

 (200)

 150 250 100 (200) (100)

 Д 250 (250) 50 200

Таким чином, отримаємо

Митників маршрути:

АГА - цегла, Q = 260 тис.т.

БДБ - верстати, Q = 250 тис.т.

ВГВ - труби суцільнометалеві, Q = 150 тис.т.

Складання кільцевих маршрутів Таблиця А3

 пост \ потр

 Г 200

 Г 260

 Г 250

 Д 150

 Д 400

 Д 200

 А 100

 А 410 50 (150) 100

 Б 400 150 (150)

 У 500 (50) 250 100 (200) (100)

 Д 250 (250) 50 200

Кільцеві маршрути

ДГВД - картопля Q = 200 тис.т .; добрива мінеральні Q = 200 тис.т.

ВАДБДВ - тканина в рулонах Q = 100 тис.т .; скло Q = 100 тис.т .; верстати Q = 100 тис.т.

ВГАДБДГВ - труби суцільнометалеві Q = 50 тис.т .; скло Q = 50 тис.т .; верстати Q = 50 тис.т .; картопля Q = 50 тис.т.

Митників маршрути:

ДБД - керамзит Q = 150 тис.т.

АВА - пісок Q = 450 тис.т.

ГАГ - комбікорм Q = 350 тис.т.

Додаток Б

Вибір марки бортового автомобіля

За формулою (1) знаходимо межа вигідності

Vт = 25 км / год; ? = 0,5; lге = 15,20,25 км.

Для автомобіля КамАЗ 65117-030

Для автомобіля МАЗ - 630305 - 021

Для автомобіля ЗІЛ - 6309Н0

Додаток В

Вибір марки автомобіля - самоскида

За формулою (1) знаходимо межа вигідності

Vт = 25 км / год; ? = 0,5; lге = 15,20,25 км.

Для автомобіля КамАЗ 65111

Для автомобіля МАЗ - 5551А2 - 320

Для автомобіля КРАЗ - 65032

Додаток Г

Розрахунок фактичного та розрахункового обсягу перевезень

Розрахунки проводяться за формулами (2) і (3)

Труби суцільнометалеву

Цегла

Картопля

Скло

Верстати

Комбікорм

Пісок

Добрива мінеральні

Керамзит

Тканина в рулонах

Додаток Д

Розрахунок виробничої програми

Середньооблікова кількість автомобілів за формулою (29):

Автомобілі - дні інвенторну за формулою (30):

Автомобілі - дні в експлуатації за формулою (31):

Середня вантажопідйомність автомобіля за формулою (32):

Загальна вантажопідйомність парку розраховується за формулою (33):

Час в наряді розраховується за формулою (34):

Автомобіле-години в експлуатації за формулою (35):

Автомобіле-години під навантаженням / розвантаженням за формулою (36):

Автомобіле-години в русі за формулою (37)

Обсяг перевезень за формулою (38)

Вантажообіг за формулою (39)

Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності за формулою (40)

Динамічний коефіцієнт використання вантажопідйомності за формулою (41)

Коефіцієнт використання пробігу за формулою (42)

Середня технічна швидкість за формулою (43)

Середня експлуатаційна швидкість за формулою (44)

Середня довжина завантаженої їздки за формулою (45)

Середня відстань перевезення вантажу за формулою (46)

Середній час простою під навантаженням і розвантаженням за формулою (47)

Середньодобовий пробіг за формулою (48)

Річний втечу парку за формулою (49)

Загальне число їздець за формулою (50)

Загальний навантажений пробіг за формулою (51)

Вироблення на 1 середньоспискову Автотон в тоннах за формулою (52)

Вироблення на 1 середньоспискову Автотон в тоннокілометрів за формулою (53)

Додаток Е

Розрахунок параметрів характеристичного графіка

Розрахунок проводиться за формулою (54). Змінюючи кожну з величин визначається їх вплив на продуктивність.

Тн = 10,32 (ч); q = 14,7 (т); ? = 0,58; tпр = 0,98 (ч); lге = 16,4 (км); Vт = 25 (км / ч); ?д = 0,96.

;

1) Тн = 5 (ч); 15 (ч)

2) q = 11 (т); 17 (т)

3) ? = 0,3; 0,8

4) tпр = 0,75 (ч); 1,25 (ч)

5) lге = 12 (км); 20 (км)

6) Vт = 20 (км / ч); 30 (ам / ч)

7) ?д = 0,85; 1

© 8ref.com - українські реферати