На головну

 Безпека експлуатації електричного обладнання відкритого розподільчого пристрою напругою 330 кB - Безпека життєдіяльності

Безпека експлуатації електричного обладнання відкритого розподільчого пристрою, напругою 330 кB

1. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації електричного обладнання ВРП напругою 330 кB

При експлуатації ОРУ 110 кВ основною небезпекою є можливість ураження людини електричним струмом внаслідок дотику до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, а також при попаданні під крокові напругу і напруга дотику. Оцінимо небезпеку ураження людини електричним струмом. Результат розрахунку зведемо в таблицю (Таб.1.).

Існує небезпека ураження людини електричним струмом при експлуатації ВРУ напругою 110 кВ у зв'язку з тим, що розраховані значення струмів перевищують значення встановлені ГОСТ-12.1.038-88 ССБТ. Отже, для забезпечення безпеки експлуатації електричного обладнання ВРП напругою 110 кВ необхідно застосовувати захисні заходи.

- Небезпека для обслуговуючого персоналу при роботах, виконуваних на висоті (1,3 м і більше).

Аналіз шкідливих факторів:

- Шум;

- Метеорологічні умови (робота поза приміщенням);

- Незадовільне освітлення.

Примітка:

- Фазна напруга мережі;

Rч = 1500 Ом - опір ланцюга людини;

Rд = 3000 Ом - опір електричної дуги;

Rp = 0,5 Ом - опір робочого заземлювача;

Iз = 12920 А - струм однофазного замикання на;

a1 = 0,25 - коефіцієнт напруги дотику, що враховує місце положення людини і характер потенційної кривої

Rз = 0,5 Ом - опір нейтралі заземлювача згідно з вимогами ПУЕ [1.7.51];

b1 = 0,15 коефіцієнт напруги кроку, який враховує характер потенційної кривої і залежить від виду заземлювача

Rч = 3000 Ом - опір ланцюга від однієї ноги людини до іншої.

 № Вид дотику Схема Розрахунковий струм, А

 1 Дотик до фазного проводу напругою 330 кВ

 2 Дотик до корпусу заземленого обладнання напругою 330 кВ

 3 Струм, що протікає через людину, яка потрапила під напругу кроку.

 R ч

Таблиця 1

2. Захисні заходи

2.1 Пріёмосдаточние випробування ізоляції обладнання

Таблиця 2. Згідно ПУЕ складаємо таблицю 2.

 Найменування випробувань Норми випробувань Опір ізоляції

 Вимикач ВВД-330Б-40 / 3150У1

 Вимірювання опору опорного ізолятора, воздухопровода і тяги (кожне окремо), виготовлені з порцеляни Виробляється мегаомметром на напругу 2,5 кВ або від джерела напруги випрямленого струму. У разі необхідності вимірювання опору ізоляції опорних ізоляторів, ізоляторів гасітельних камер і віддільників слід проводити з установкою охоронних кілець на зовнішній поверхні. Опір 5000 МОм

 Вимірювальні трансформатори струму ТФУМ-330 А

 Вимірювання опору ізоляції

 А) первинних обмоток

 Мегаомметром на напругу

 2500 В

 Опір ізоляції не

 нормується

 Б) вторинних обмоток Виробляється мегаомметром на напругу 500 або 1000 В Опір ізоляції вторинних обмоток разом з приєднаними до них ланцюгами повинно бути не менше 1 МОм.

 Вимірювальні трансформатори напруги НКФ-300-83У1

 Вимірювання опору ізоляції

 вторинних обмоток Виробляється мегаомметром на напругу 500 або 1000 В Опір ізоляції вторинних обмоток разом з приєднаними до них ланцюгами повинно бути не менше 1 МОм.

 Роз'єднувач РНДЗ.1-330 / 3200У1

 Вимірювання опору ізоляції

 А) повідків і тяг, виконаних з органічних матеріалів Виробляється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції не нижче 5000 МОм

 Б) багатоелементних ізоляторів. Мегаомметром на напругу 2,5 кВ при позитивній температурі навколишнього повітря Опір ізоляції не менше 300 МОм

 В) вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування

 Мегаомметром на напругу

 500-1000, В Опір ізоляції не менше 10 МОм

2.2 Недоступність струмоведучих частин

Для виключення можливості небезпечного наближення до струмоведучих частин, проектоване ОРУ 110 кВ огороджено сітчастим парканом заввишки 2 м. Огорожа виконано з сітки з розміром ячеекмм. Вхід на територію ОРУ обладнаний самозакривається хвірткою. Устаткування ОРУ встановлено на залізобетонних конструкціях висотою 0,9 м, що забезпечує його недоступність, а також усуває небезпеку наближення до частин, що знаходяться під напругою. У ВРУ 110 кВ передбачено проїзд вздовж вимикачів для пересувних монтажно-ремонтних механізмів і пристосувань, а також пересувних лабораторій; габарит проїзду 4 м по ширині і висоті. Мінімальна висота, на якій розташовані струмопровідні частини відносно землі згідно з ПУЕ [4.2.58] дорівнює 3,6 м. Висота підвісу ошиновки становить 6 м і, отже, забезпечується безпечне пересування персоналу обслуговуючого ОРУ 110 кВ.

2.3 Блокування безпеки

Розподільний пристрій 110 кВ обладнано оперативної блокуванням, що виключає можливість:

- Включення вимикачів на заземлювальні ножі та короткозамикачі;

- Включення заземлюючих ножів на ошиновка, що не відокремлену роз'єднувачами від ошиновки, що знаходиться під напругою.

На ВРП 110 кВ застосовується механічна оперативна, а також електромагнітна блокування.

На заземлюючих ножах лінійних роз'єднувачів з боку лінії встановлена ??механічне блокування з приводом роз'єднувача та пристосування для замикання заземлюючих ножів замками у відключеному положенні.

Харчування ланцюгів електромагнітної блокування ВРП - 110 кВ здійснюється випрямленою напругою з панелі харчування блокування, яка має пристрій контролю ізоляції. Схема електромагнітної блокування виконана з урахуванням наявності у всіх роз'єднувачів електродвигунні приводів, а у всіх заземлюючих роз'єднувачів ручних приводів. Блокування здійснюється розривом ланцюгів управління приводу при недотриманні умов, при яких допустимо оперування. Застосовуються електромагнітні блокування з однаковим по конструкції замком і одним електромагнітним ключем.

Механічне блокування між роз'єднувачами і заземлювальними ножами вузлових трансформаторів напруги та лінійних трансформаторів напруги ВРП - 110 кВ, виконана у вигляді дисків з вирізами, насаджених на вали приводів цих роз'єднувачів. Це блокування не допускає включення заземлюючих ножів при включених головних роз'єднувачах і навпаки.

2.4 Орієнтація в електроустановках

Орієнтація на ВРП здійснюється наступними методами:

1. Маркування електрообладнання (нанесення умовних позначень на схеми і схеми електричних з'єднань) служить для розпізнавання приналежності обладнання.

Виконується буквено-смисловий і цифровий. Всі елементи одного приєднання повинні мати один маркер.

2. Використання знаків безпеки - сторони чорні або червоні, фон жовтий. Усередині зламана стріла чорного або червоного кольору. Розміщуються на порталах, корпусах устаткування, дверях ОРУ, опорах.

3. Відповідне розташування і забарвлення струмопровідних частин:

- Фаза А - найбільш віддалена (жовтий колір);

- Фаза В - середня (зелений колір);

- Фаза С - ближня (червоний колір).

4. Світлова сигналізація вказує на включене або відключений стан електрообладнання. Застосовується схема "на світло" - лампи живляться від мережі оперативного струму.

3. Захисне заземленіеІсходние дані для розрахунку захисного заземлення ВРП:

1. Номінальна напруга заземленого устаткування Uн = 330 кВ.

2. Струм однофазного замикання на землю Iз = 12920 А (з розрахунків струмів короткого замикання на ВРП напругою 330 кВ).

3. Мережа виконана з ефективно заземленою нейтраллю.

4. Площа займана заземлителем S = 179 ? 143 = 25597 м2 (площа території ВРУ).

5. Розрахункові питомі опору верхнього і нижнього шарів землі rрас1 = 100 Ом · м (суглинок); rрас2 = 40 Ом · м (глина). Товщина верхнього шару H = 1,8 м.

6. В якості природних заземлювачів використовуємо систему трос-опори трьох відходять від ВРП повітряних ліній напругою 330 кВ на металевих опорах з довжиною прольоту L = 325 м. Кожна лінія має Nтр = 2 грозозахисних троса перерізом Sтр = 50 мм2.Расчёт

Визначимо необхідний опір заземлювача. Згідно ПУЕ для мережі з ефективно заземленою нейтраллю заземлювальний пристрій, яке виконується з дотриманням вимог до його опору, повинно мати в будь-який час року опір не більше 0,5 Ом, включаючи опір природних заземлювачів. Приймемо допустиме значення заземлювального пристрою 0,5 Ом. Напруга на заземлювальному пристрої при стікання з нього струму замикання на землю не повинна перевищувати 10 кВ.

Визначимо опір природного заземлювача:

Ом

де Rоп = 15 Ом - найбільше допустимий опір заземлюючого пристрою опор при питомому опорі землі 100 Ом · м [таб.2.5.22., Л.4]. При зіставленні Rеі Rзвідно, що Rе> Rз (1,35> 0,5), отже, необхідно паралельно з природним заземлителем встановити штучний заземлювач. Визначимо необхідний опір штучного заземлювача:

Ом

Заземлювач виконуємо з горизонтальних смугових електродів перетином 4х40 мм і вертикальних стрижневих електродів довжиною = 5м розміщених по периметру заземлювача, через 10 м діаметром d = 12 мм; глибина закладання електродів в землю h = 0,8 м.

Складемо схему заземлення (рис.1).

М = 1: 1000

Рис. 1. План розташування заземлювачів на території ВРУ напругою 330 кВ

За попередньою схемою визначимо сумарну довжину горизонтальних і кількість вертикальних електродів.

Сумарна довжина горизонтальних смугових електродів становить 16 смуг довжиною 143 м і 11 смуг довжиною 179 м кожна (рис.1.):

Lг = 16 · 140 + 17 · 180 = 5300 м.

Число вертикальних стрижневих електродів виходячи з попередньої схеми: nв = 64 шт.

Складемо розрахункову модель заземлювача у вигляді квадратної сітки з площею дорівнює площі попередньої схеми заземлення S = 25200 м2. Довжина однієї сторони моделі будетм.

Кількість осередків по одній стороні розрахункової моделі заземлювача:

шт.

Приймемо m = 16 шт.

Уточнимо сумарну довжину горизонтальних електродів:

м

Довжина сторони чарунки моделі:

м

Відстань між вертикальними електродами:

м

Сумарна довжина вертикальних електродів:

Lв = nв · Lв = 64 · 5 = 320 м

Відносна глибина занурення в землю вертикальних електродів:

Відносна довжина верхньої частини вертикальних електродів:

Розрахункове еквівалентний питомий опір грунту:

Ом · м

де показник ступеня до визначається за формулою:

оскільки 1 <

Розрахунковий опір штучного заземлювача:

Ом

де коефіцієнт А визначається за формулою, оскільки 0А = 0,444 - 0,84 · tотн = 0,444 - 0,84 · 0,037 = 0,413

Uз = Iз- Rз = 12,92- 0,134 = 1,735 кВ <10 кВ

Таке значення напруги допустимо, тому що не перевищує 10 кВ [ПУЕ].

Напруга дотику:

Uпр = Iз · Rи · a1,

де a1 = М (m) · Т-m = 0,655 · 13,71-2,5 = 0,001

Ом

М (m) = 0,655 визначено по [табл.10.8 Л.2]. По даній таблиці побудований графік і по відношенню ? = ?1 / ?2 = 100/40 = 2,5 визначено М (m):

Uпр = 12920 - 0,134 - 0,001 = 1,731 В

Умова Uпр = 1,731 В де Uпр.доп.- найбільш допустима напруга дотику при аварійному режимі в електроустановках змінного струму напругою вище 1000 кВ (тривалість дії струму до 0,1 с),

Перевіримо заземлитель на термічну стійкість.

Поверхня зіткнення заземлювача з грунтом:

де а1і b1- ширина і товщина горизонтальних смуг, м.

,

де r - питомий опір грунту в найбільш сухий період, приймаємо рівним еквівалентному опору Rе = 48,354 Ом · м;

t = 0,08 с - тривалість замикання на землю під час спрацьовування захисту, приймаємо рівним часу відключення вимикача (ВВД-330Б-40 / 3150У1).

Отримали, що Sз = 497,82 м2> S р = 3,05 м2виполняется.

Перевіримо горизонтальні провідники по мінімальному допустимому розтину. Згідно ПУЕ:

мм2

де а = 21 - постійний множник (для стали а = 21);

Q - допустима температура короткочасного нагріву [ПУЕ].

Горизонтальна смуга проходить контроль по термічній стійкості, так як

S = 4x40 = 160 мм2> 39,87мм2

Таким чином, штучний заземлювач ВРП 330 кВ повинен бути виконаний з горизонтальних пересічних смугових електродів перетином 4 х 40 мм загальною довжиною не менше 5397,33 м і вертикальних стрижневих електродів в кількості не менше 64 шт. діаметром 12 мм, довжиною по 5 м, по периметру заземлювача. Глибина занурення електродів в землю 0,8 м. При виконанні цих умов сопротівленіеіскусственного заземлювача не перевищуватиме 0,134 Ом.

електричний струм небезпека ураження

4. Електрозащітние кошти

На ВРУ напругою 110 кВ застосовуються такі електрозахисні засоби:

Основні:

- Штанга вимірювальна універсальна Шіу - 110 - 2 шт .;

Додаткові:

- Діелектричні боти - 4 пари;

- Діелектричні рукавички - 4 пари;

- Захисні окуляри - 4 шт .;

- Переносні заземлення - 4шт .;

- Переносні огородження (щити) - 4 шт .;

- Плакати безпеки - 4 комплекти;

- Запобіжні монтерський пояса - 2 комплекти.

Запобіжні монтерський пояса призначені для забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу при роботах на висоті.

5. Заходи та засоби захисту від шкідливих факторів

5.1 Захист від електричних полів промислової частоти

В електроустановках напругою 330 кВ існує інтенсивне електричне поле промислової частоти, його напруженість становить 5-7 кВ / м.

Тому застосовують захисні заходи для захисту персоналу від напруженості електричного поля (ЕП) або зниження її до допустимих значень:

1) Основний захист, є захист часом, тобто обмеження часу перебування в поле Т, годин, напруженістю в інтервалі вище 5 до 7 кВ / м включно обчислюються за формулою:

год,

де Е - напруженість діючого ЕП у контрольованій зоні, кВ / м.

2) Екранування робочих місць або устаткування. Екрани можуть бути стаціонарними або переносними. Стаціонарні - алюмінієва сітка, переносні - у вигляді сітки, навісів, наметів з брезенту пофарбованого металізованої фарбою. Екран обов'язково повинен бути заземлений. На ВРП 330 кВ застосовують конструктивні методи захисту від полів промислової частоти: збільшення висоти підвісу проводів, зменшення діаметра дротів, зменшення кроку розщеплення і кількості проводів в розщепленої фазі.

3) Методи орієнтації - на плані станції наносяться лінії за напруженістю.

5.2 Захист від шуму

В якості індивідуальних засобів захисту від шуму використовують спеціальні навушники, вкладиші у вушну раковину, протишумні каски.

5.3 Захист від метеоумов

Теплий одяг попереджає надмірне охолодження організму людини при низьких температурах повітря. Для захисту голови від атмосферних опадів призначені каски. При роботах в умовах високих температур повітря протягом зміни влаштовуються перерви.

5.4 Захист від незадовільного освітлення

ОРУ 110 кВ висвітлюється природним і штучним світлом. Штучне освітлення застосовується в темний час доби.

Згідно ПУЕ для зовнішнього освітлення використовуються газорозрядні лампи типу ДРЛ. Для аварійного освітлення застосовуються лампи розжарювання. Світильники робочого та аварійного освітлення на відкритому просторі живляться від різних незалежних джерел. Аварійне освітлення приєднується до незалежного джерела живлення або на нього перемикається при згасанні робочого освітлення.

6. Пожежна безпека

Пожежна небезпека на ВРП напругою 110 кВ обумовлена ??наявністю в прийнятому обладнанні горючих речовин і матеріалів: ізоляція обмоток трансформаторів струму і напруги, Маслонаповнене устаткування (більше 1000 кг в одиниці) - трансформатори, фарба корпусів електричних апаратів, ізоляція контрольних кабелів релейного захисту.

Причини пожежі на ОРУ можуть бути електричного і неелектричного характеру.

Причини електричного характеру:

- При коротких замиканнях по провідниках протікають великі струми, внаслідок чого відбувається нагрів провідників, загоряється ізоляція і навколишні предмети. Усувається максимального струмового захистом (МТЗ);

- Перевантаження провідників при протіканні по провідникам струмів, на які вони не розраховані. Усувається теплової захистом;

- Удари блискавки на території ВРУ. Усувається за допомогою грозозахисних тросів і стрижневих блискавковідводів, встановлених на порталах;

- Електричні іскри і дуги, які з'являються в аварійних режимах, а також в нормальних режимах при комутаційних процесах. Не небезпечні для вибухобезпечні середовища;

- Велике перехідний опір при звуженні шляху протікання струму і в місцях контактів виникає місцевий нагрів. Усувається шляхом виконання контактів масивними або нероз'ємними (зварними).

Причини неелектричного характеру:

- Несправність обладнання;

- Недотримання персоналом правил пожежної безпеки.

Практичні заходи пожежної безпеки:

- Виконання під усім маслонаповненого обладнання, маслопріёмніков засипання гравієм. Маслопріёмнік розраховуються на поглинання 80% масла для вимикача з великим об'ємом масла;

- Фундаменти маслонаповненого обладнання виконані з вогнетривких матеріалів;

- Маслопріёмнікі трансформаторів виконуються з масловідводи, виконаними у вигляді підземних трубопроводів або відкритих кюветів або лотків. За допомогою останніх масло відводиться в маслоприемник закритого типу, віддаленого від обладнання станції на пожаробезопасное відстань.

- Прокладання кабельних ліній в залізобетонних жолобах закритих зверху залізобетонними плитами;

Майданчик ОРУ 110 кВ обладнана стаціонарною системою пожежогасіння. Гасіння пожеж відбувається за допомогою води. При виникненні пожежі система приводиться в дію з пульта системи пожежогасіння ОРУ 110 кВ.

Також гасіння пожежі проводиться за допомогою ручних вогнегасників типу ОУ-4.

Література

1. Жідецькій В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М., та ін Практикум Із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. Канд.техн. наук, доцента В.Ц. Жідецького. - Львів, Афіша, 2000 - 352 с.

2. Охорона праці в електроустановках: Підручник для вузів / Під ред. Б.А. Князєвського. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 1983. - 336 с., Іл.

3. Долін П.А. Основи техніки безпеки в електроустановках. - М .: Вища школа, 1984. - 448 с.

4. Правила пристроїв електроустановок / Міненерго. - М .: Вища школа, 1986. - 648 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com