На головну

 Безпека експлуатації блочних трансформаторів типу ТДЦ-400000/330/20 - Безпека життєдіяльності

1. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ блочного трансформатора типу ТДЦ-400000/330/20

1.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації блочних трансформаторів типу ТДЦ-400000/330/20

При обслуговуванні трансформаторів існує небезпека ураження людини електричним струмом, в результаті дотику до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, до корпусу трансформатора при пошкодженні (напруга дотику), а також при попаданні під крокові напругу.

А також небезпечними факторами, при експлуатації трансформаторів, є небезпека ураження людини електричною дугою.

Розглянемо можливі випадки потрапляння людини під напругу і оцінимо їх небезпеку. Розрахунки струмів протікають через людину представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.Расчет струмів протікають через людину.

 Вид включення людини

 Схема включення

 Формула і величина струму

 При дотику до фазного проводу мережі напругою 330 кВ і 20кВ з боку блочного трансформатора

 I Ч330 = U Ф / (R Д + R З + R Ч) = 190751 / (1300 + 0,5 + 1500) = 68,11А,

 I Ч20 = U Ф / (R Д + R З + R Ч) = 11560 / (1300+

 0,5 + 1000) = 4,12 А,

 При потраплянні людини під крокові напругу

 I Ч = I З ? R З ? b 1 / R Ч = 8193 ? 0,5 ? 0,15 / 1500 = 0,409А,

 Струм, що протікає через людину при дотику до неструмоведучих корпусу пошкодженого трансформатора

 I Ч330 = U л / (R Ч + r / 3) = 330000 / (1500 + 20 ?

 10 6/3) = 4,94 ? 10 -2 А,

 I Ч20 = U л / (R Ч + r / 3) = 20000 / (1500 + 20 ?

 10 6/3) = 2,99 ? 10 -3 А,

Примітки:

- Лінійна напруга;

R "ч = 103Ом - опір ланцюга людини;

Rд = 103Ом - опір електричної дуги;

b1 = 0,15 - Коефіцієнт враховує форму потенціальної кривої;

Uф- фазна напруга мережі;

Rз = 0,5 Ом - опір заземлювача (ПУЕ);

Rд = 3000 Ом-опір електричної дуги;

r = 20 МОм - опір струмоведучих частин щодо землі.

1.2 Аналіз шкідливих факторів

Так як, блочні трансформатори знаходяться поза приміщенням основними шкідливим факторами при їх експлуатації є недостатнє або нераціональне освітлення в темний час доби, а також робота в несприятливих метеорологічних умовах.

2. Профілактичні заходи щодо безпеки експлуатації блочних трансформаторів

2.1 Захисні заходи від ураження людини електричним струмом

Недоступність струмоведучих частин забезпечується сітчастими огорожами. Трансформатор розташований за сітчастим огородженням, яке має відкриваються або відкриваються частини; вони закриті і для відмикання мають пристосування.

Контроль ізоляції

Для трансформатора ТДЦ-400000/300 визначення умов включення, вимірювання характеристик ізоляції слід проводити відповідно до інструкції «Трансформатори силові. Транспортування, розвантаження, зберігання, монтаж і введення в експлуатацію ».Состояние ізоляції обмоток попередньо перевіряється вимірюванням мегомметром: 2500 В опору ізоляції головною ізоляції; 500-1000 В - опору вторинних обмоток щодо корпусу і між усіма обмотками.

Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

а) ізоляції обмоток разом із вводами

- Для обмотки напругою 20 кВ - 49,5 кВ;

- Для обмотки напругою 300 кВ - 414 кВ.

б) ізоляції доступних стяжних шпильок, пресуючих кілець і ярмових балок. Випробувальна напруга 1-2 кВ. Тривалість випробування 1 хв

При задовільних результатах випробування підвищеною напругою виноситься остаточне судження про задовільний стан ізоляції. В іншому випадку повинні проводитися ремонт або заміна трансформатора.

Захисне заземлення

Конструктивно, захисне заземлення, являє собою сукупність заземлювача і заземлювального пристрою.

Трансформатор розташований зовні, з цього для його заземлення використовуємо штучний заземлювач. В якості штучних заземлювачів застосовують сталеві металоконструкції. Розрахунок заземлювача представлений в пункті 2.2.

Електрозахисні засоби

Електрозахисні засоби - це стерпні (перевозяться) вироби, які служать для захисту від ураження електричним струмом або електричної дуги. Електрозахисні засоби поділяються на основні та додаткові і представлені в таблиці 2.

Таблиця 2. Електрозащітние кошти

 Основні Кількість Додаткові Кількість

 Ізолююча штанга

 1 Діелектричні рукавички 2

 Оперативна штанга 1 Діелектричні боти 2

 Вимірювальна штанга 1 Діелектричні килимки 3

 Вимірювальні кліщі 3

 Захисні окуляри 3

2.2 Розрахунок заземлювача

Вихідні дані:

1. Номінальна напруга Т:,.

2. Струм однофазного замикання на землю (з розрахунків струмів короткого замикання): Iз = 8193 А (на напрузі 330 кВ).

3. Нейтраль трансформатора ефективно заземлена.

4. Площа займана заземлителем S = 40 ? 80 = 3200 м2 (площа території ВРУ, на якій знаходиться трансформатор).

5. Питомий опір верхнього і нижнього шарів землі: r1 = 100 Ом · м (суглинок); r2 = 80 Ом · м (глина); товщина верхнього шару h = 1,5 м.

Ріс.2.а) План контурного заземлення

Ріс.2.б) Схема розміщення заземлювача в грунті.

Для розрахунку застосовуємо статистичний метод розрахунку, який враховує двошарову структуру ґрунту і застосовується для розрахунку складних заземлювачів з великими струмами замикання на землю в мережах з ефективно заземленою нейтраллю.

Розрахунок:

Опір заземлювального пристрою RЗУрастеканію струму для електроустановки в мережах з ефективно заземленою нейтраллю напругою 330кВ не перевищує 0,5 Ом в будь-який час року.

Заземлювач виконуємо у вигляді горизонтальної сітки з поздовжніх і поперечних провідників, покладених у землі на глибині 0,8 м, і вертикальних електродів.

Вертикальні стрижневі електроди мають довжину l = 15 м (діаметр d = 15 мм). Відстань між стрижнями а = 5 м. Сумарна довжина LГгорізонтальних електродів дорівнює:

LГ = 60 · 11 + 15 · 40 = 1440 м.

Узагальнений параметр

;

Проміжні узагальнені параметри, оскільки:

1 CB = 0,52;

EB = 0,239 + 0,0693 · 1,5 = 0,343;

C? = 0,149;

E? = 0,338 + 0,0245 · 1,5 = 0,3748.

Отже:

;

.

Опір заземлення:

Ом,

що менше норми 0,5 Ом.

Вживаний метод справедливий, так як виконуються наступні обмеження:

>

>

>

>

>

Перевірка.

Визначимо напругу на заземлителе при стікання струму Iз:

.

Визначимо напругу дотику.

Вибираємо значення параметра М (з таблиці) по відношенню ? = ?1 / ?2 = 1,25: М = 0,59.

Визначимо коефіцієнт напруги дотику:

;

Напруга дотику:

де Uпр.доп- найбільш допустима напруга дотику (тривалість дії струму 0,5 с).

Умови виконуються.

Поверхня зіткнення заземлювача з грунтом:

де а і b - ширина і товщина горизонтальних смуг, м.

Розрахункова поверхню штучного заземлювача:

,

де r - питомий опір грунту в найбільш сухий період, приймаємо рівним еквівалентному опору Rе = 81,82 Ом · м;

t = 0,1 с - тривалість замикання на землю під час спрацьовування захисту, приймаємо рівним часу відключення вимикача.

Розрахункове еквівалентний питомий опір грунту:

Ом · м

де показник ступеня до визначається за формулою:

Відносна довжина верхньої частини вертикальних електродів:

Отримали, що Sз = 192,95 м2> S р = 2,812 м2виполняется.

Перевіримо горизонтальні провідники по мінімальному допустимому розтину.

Згідно ПУЕ:

мм2,

де аст = 21 - постійний множник (для стали а = 21); Q - допустима температура короткочасного нагрівання.

Горизонтальна смуга проходить контроль по термічній стійкості, тому S = 4x40 = 160 мм2> 28,26 мм2

Умови виконуються.

2.3 Захисні заходи від небезпечних факторів

Запобіжні монтерські пояси, страхувальний канат служить засобами захисту від падіння при роботі на висоті.

Для захисту обслуговуючого персоналу від електричної дуги застосовують МТЗ

2.4 Захисні заходи від шкідливих факторів

Зниження (ослаблення) шуму в самих його джерелах (конструкція обладнання). Чітке дотримання правил технічної експлуатації. Також необхідно встановлювати звукоізоляційні огорожі, огороджувальні конструкції і звукопоглинальні екрани.

Живлення світильників аварійного освітлення здійснюється від незалежних джерел живлення.

блоковий трансформатор заземлитель пожежа захисний

3. Пожежна безпека

Трансформатор розташований поза приміщенням, тому зона навколо трансформатора відноситься до пожежонебезпечної зоні класу П-III і категорії «В».

3.1 Причини пожеж

Пожежі в трансформаторах виникають, переважно, через пошкодження маслонаповнених вводів через пробій внутрішньої ізоляції, які супроводжуються вибухом вводів, або розривом бака трансформатора в разі пошкодження основної або обмотувальної ізоляції.

Загоряння масла при цьому викликано дією електричної дуги, оскільки релейний захист відокремлює трансформатор з деяким запізненням вже після того, як відбулося руйнування введення або бака і виник спалах викинутих з трансформатора горючих газів і парів масла.

Короткі замикання. При коротких замиканнях по провідниках протікають великі струми, внаслідок чого відбувається нагрів провідників, загоряється ізоляція і навколишні предмети.

Перевантаження. Виникають при протіканні струмів, великих номінальних. Відбувається при неправильному виконанні монтажних робіт і при підключенні до мережі навантаження, на яку вона не розрахована.

А також пожежі можуть виникнути з таких неелектричним причин: недотримання персоналом правил пожежної безпеки.

3.2 Заходи забезпечення пожежної безпеки

Трансформатори повинні задовольняти вимогам ПУЕ. Для забезпечення пожежної безпеки та збереження електроустаткування при аваріях необхідно утримувати в повному порядку і справному стані маслозбірні пристрої та маслостокі.

Маслоприймачі, маслонаполненние вводи повинні бути у справному стані і періодично перевірятися відповідно до місцевих інструкцій.

Стаціонарні засоби пожежогасіння повинні мати засуви з автоматичним управлінням і включаться в роботу у разі спрацьовування захисту ось внутрішніх пошкоджень.

Максимально допустима температура верхніх шарів масла для трансформаторів без примусової циркуляції масла повинна бути не більше 95 град. С, а перевищення температури масла над температурою навколишнього повітря - не більше 60 град. С.

Дуттьовий охолодження трансформаторів має включатися при навантаженні вище 100% незалежно від температури масла і при температурі масла вище 55 ° С незалежно від навантаження.

Біля трансформаторів встановлюються ящики з піском, передбачені п'ять вуглекислотних вогнегасників типу ОУ-8, чотири пінних вогнегасника типу ОХП-10, пожежний гідрант.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com