На головну

 Товарна політика, цінова політика і політика в галузі просування банку "Москомприватбанк" - Маркетинг

Нижегородський Комерційний Інститут

Курсова робота

дисципліна: Маркетинг

Тема: «Товарна політика, цінова політика і політика в галузі просування банку« Москомприватбанк »»

Виконала:

Перевірила:

Нижній Новгород

2008

Зміст

Введення

Коротка характеристика досліджуваного підприємства «Москомприватбанк»

1. Тип, вид діяльності, місце розташування, назва підприємства

2. Склад основних споживачів, характер їх вимог, опис існуючих сегментів ринку

3. Склад основних конкурентів, ступінь інтенсивності конкуренції в даній сфері бізнесу.

4. Динаміка обсягів продажів, частка підприємства на ринку, приблизна оцінка привабливості ринку (ринкового потенціалу) і конкурентних позицій підприємства на ньому

5. Форма планування торгового залу, приблизний розмір торговельної площі

6. Чисельність персоналу, методи продажу, реклами, стимулювання збуту, використовувані на підприємстві.

Товарна політика в системі маркетингу

1. Аналіз асортименту підприємства

2. Оцінка асортименту товарної групи «Депозитні вклади фізичних осіб»

3. Порівняння з конкурентами

4. Аналіз відповідності асортименту послуг «МоскомПриватБанку» запитам обраних сегментів ринку

5. Товари та послуги - новинки

6. Угруповання асортименту послуг «МоскомПриватБанку» за стадіями життєвого циклу

7. Товарні марки банку «Москомприватбанк»

8. Удосконалення асортиментної політики

Підсумки дослідження

Цінова політика в системі маркетингу

1. Аналіз факторів, що визначають цінову політику банку

2. Аналіз цін банків - конкурентів

3. Цілі цінової політики банку

4. Здійснення якісно-цінового позиціонування товарів і послуг «МоскомПриватБанку» на ринку

5. Методи ціноутворення

6. Діапазон цін на кредитні продукти банку

7. Стимулювання збуту

8. Пропозиції щодо вдосконалення цінової політики

Політика в області просування

1. Постановка цілей просування

2. Розрахунок бюджету на програму просування

3. Структура комплексу просування

4. Розробка рекламної програми

5. Вибір засобів стимулювання збуту

6. Оцінка ефективності програми просування

Введення Коротка характеристика досліджуваного підприємства «Москомприватбанк» 1. Тип, вид діяльності, місце розташування, назва підприємства

Тип досліджуваного підприємства ЗАТ, займається наданням фінансових послуг, знаходиться в Нижегородському районі міста Нижній Новгород, назва підприємства Нижегородський філія ЗАТ МКБ «Москомприватбанк» .2. Склад основних споживачів, характер їх вимог, опис існуючих сегментів ринку

Основні споживачі послуг ПриватБанку - це фізичні особи та юридичні клієнти в особі представників малого та середнього бізнесу. З юридичними особами більшого масштабу «Москомприватбанк» не працює, тому що якщо клієнт не впорається із зобов'язаннями, банк втратить набагато більше, ніж, якби таке трапилося з представниками малого та середнього бізнесу. Характер вимог клієнтів складається в якості товару і послуг, в якості обслуговування, в гарантіях ... 3. Склад основних конкурентів, ступінь інтенсивності конкуренції в даній сфері бізнесу.

На 1 січня 2008 року в Нижньому Новгороді було зареєстровано близько 70 банків і філій, з часом це число збільшується, але конкуренцію «Москомприватбанк» можуть скласти лише декілька. Хоча центральний офіс «МоскомПриватБанку» в Нижньому Новгороді відкрився в 2004 році, він за 4 роки відкрив кілька додаткових офісів по всьому місту і області, зумів завоювати більше 40% споживчого ринку, розвиток банкоматної мережі поступається лише «Ощадбанку», однак у найближчому майбутньому планується висновок всеросійського договору з найбільшою мережею магазинів побутової техніки «Ельдорадо»: у кожному магазині «Ельдорадо» по всій Росії буде стояти банкомат «МоскомПриватБанку». Банк «Петрокоммерц» досить довго існує і теж встиг придбати численних шанувальників, займається підтримкою університетських команд КВК у Москве.4. Динаміка обсягів продажів, частка підприємства на ринку, приблизна оцінка привабливості ринку (ринкового потенціалу) і конкурентних позицій підприємства на ньому.

Виходячи з вищесказаного, у «МоскомПриватБанку» величезний потенціал і високі показники в галузі надання фінансових послуг. Кожен третій споживач вибирає послуги «МоскомПриватБанку». З основних конкурентів я вибрала банки «Петрокоммерц» і «Уралсиб» .5. Вид планування торгового залу, приблизний розмір торговельної площі.

Площа центрального офісу «МоскомПриватБанку» складає близько 800 м2, з яких операційний зал - 500 м2, що впливає на почуття свободи людини, клієнт не відчуває себе в неминуче - замкнутому пространстве.6. Чисельність персоналу, методи продажу, реклами, стимулювання збуту, використовувані на підприємстві.

У центральному офісі ЗАТ МКБ «Москомприватбанк» зареєстровано 140 співробітників, що якісно впливає на продажі. Особисті продажі стоять на першому місці в просуванні банку. Методами стимулювання збуту є подарунки клієнтам (ручки, календарі з логотипом банку).

Контрольна робота по темі: Товарна політика в системі маркетингу

 Рік: 2007 - 2008

 Група: 3 - МТГз

 Студент: Бізяева М. А.

 Складено: Муромкина І. І., Євтушенко Є. В.

 Дата видачі:

 Дата виконання:

Зміст контрольного завдання:

Оцінити реальний стан товарної політики підприємства на конкретному ринку

 Критерії оцінки завдання

 (Контрольовані навички)

 Оцінка (рівень)

 А, В, С

 Коментарі

 викладача

 1. Проаналізувати асортимент реального підприємства з точки зору його відповідності запитам цільового ринку і можливостей отримання прибутку

 2. Згрупувати і проаналізувати асортимент з точки зору його широти, насиченості, глибини, стійкості

 3. Визначити стадію "життєвого циклу" товарів, виділити в асортименті основну, стратегічну підтримуючу товарну групу

 4. Прийняти рішення про структуру асортименту підприємства і його диференціації по сегментах ринку

 5. Використовувати різні способи маркетингового аналізу для визначення можливостей ринку по впровадженню нового товару.

 6.Осуществіть аналіз асортиментної політики підприємства з точки зору формування його конкурентних переваг на ринку

Коментарі студента (заповнити перед здачею роботи):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

1. Аналіз асортименту підприємства

Таблиця 2

Послуги, що надаються банком

 Широта асортименту Насиченість асортименту Глибина асортименту

 1 Основні послуги для корпоративних клієнтів Розрахунково-касове обслуговування Mobile Banking, Система електронних платежів "Клієнт-Банк", Інтернет-Клієнт-Банк, Приват24 Corporate, Інкасація, перевезення і зберігання цінностей, Список мережевих клієнтів, Список мережевих договорів

 Кредитування і банківські гарантії Керівництво по кредитних процедур, мікрокредити, термінові кредити і кредитні лінії, овердрафтне обслуговування, обслуговування кредитів від нерезидентів, лізинг, страхування, розстрочка, факторинг

 Депозити Програма Мотивації, Вклад "До запитання", Строковий депозит, Поточний депозит, Депозитна лінія, Ощадний сертифікат - МАКЕТ, Іміджевий пакет "Депозитний договір" - МАКЕТ

 Валютообмінні операції ЗАТ МКБ «Москомприватбанк» - активний учасник Московської міжбанківської валютної біржі та системи електронних торгів, активно працює на міжнародних валютних ринках, пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг в області валютообмінних і конверсійних операцій. Робота з клієнтом здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей підприємства, куплена валюти або рублевий еквівалент від продажу валютних коштів зараховується в найкоротші терміни.

 Пластикові карти Business Electron, Blitz, Business, Corporate, Business Gold, Platinum, Business, Corporate, Blitz Business Card.

 Вексельні операції Облік векселів, Облік векселів з реверсом, Купівля-продаж векселів, Мена векселів (в т.ч. за дорученням), Купівля, продаж векселів за дорученням, Авалювання векселів, Функція особливого платника (доміциляція), Інкасування векселів, Відкрите зберігання векселів ("Вексельний акредитив"), Вексель ПриватБанку

 Аккредитивное обслуговування в національній валюті Покритий акредитив, Непокритий акредитив, Відкличний акредитив, Безвідкличний акредитив, Акредитив з платежем проти пред'явлення документів, Акредитив з відстрочкою платежу, Трансферабельний акредитив, Back-to-back (компенсаційний), Резервний акредитив.

 2 Основні послуги для фізичних осіб Вкладні операції

 строкові вклади;

 депозити до запитання;

 ощадні вклади.

 Кредитування Програма "Житло в кредит", "Автомобіль в кредит", Розстрочка, Проект "Товари по каталогу".

 Пластикові карти

 Картки миттєвого випуску, стандартні, елітні карти (VISA, MasterCard), Visa Electron або Cirrus / Maestro, Visa Classic (International, Domestic), EC / MC Standart, Елітні картки - Visa Gold, EC / MC Gold, Карти International відповідних типів,

 Інтернет-карта, Карта Free design / фотокарт,

 Карта "Ровесник", Кредитний ліміт (торговий або фінансовий) на карти, Додаткові карти до стандартних, елітних картах (VISA, MasterCard).

 Термінові грошові перекази Перекази MoneyGram, PrivatMoney, Unistream, Travelex Money Transfer (TMT), Western Union

 Оплата послуг за мобільний зв'язок PrePaid (Мегафон, МТС, Beeline)

 Реєстраторська діяльність Послуги емітентам, Послуги зареєстрованим особам

 3 Основні послуги Інвестиційного бізнесу Торгові операції з цінними паперами Операції з цінними паперами для юридичних осіб (резидентів і нерезидентів), для фізичних осіб, Взаємні фонди інвестиційних компаній, Інститути спільного інвестування, Пайові інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, Заставні операції з цінними паперами.

 Інвестиційна діяльність Залучення фінансових коштів на підприємства шляхом організації випуску і розміщення цінних паперів, залучення фінансових і стратегічних інвесторів на підприємства, розміщення грошових коштів інвесторів в інвестиційно-привабливі підприємства, інформаційно-консультаційні послуги щодо залучення фінансових коштів, Формування контрольних та блокуючих пакетів акцій, Участь в приватизаційних конкурсах, Брокерські послуги, Заставні операції з цінними паперами, Короткострокове фінансування клієнта (операції РЕПО).

Аналізуючи дані таблиці 2, можна сказати, що широта асортименту послуг ПриватБанком послуг розділена на 3 основних види:

1. Основні послуги для корпоративних клієнтів,

2. Основні послуги для фізичних осіб,

3. Основні послуги Інвестиційного бізнесу.

Насиченість і глибина асортименту представлена ??різноманіттям послуг і операцій, що цілком відповідає потребам клієнтів (юридичних і фізичних осіб). 2. Оцінка асортименту товарної групи «Депозитні вклади фізичних осіб»

Вивчивши ставки за депозитними вкладами МоскомПриватБанку (додаток 1), можна помітити, що майже на всі види вкладу, за винятком Вкладу "Депозитний" з щомісячною виплатою, відсотки нараховуються після закінчення терміну депозиту, що не зовсім зручно багатьом споживачам. У той час як банк «Уралсиб» за вкладом «Прибутковий» надає клієнту можливість самому вибрати, як нараховувати відсотки по депозиту. Це головний недолік депозитних вкладів банку «Москомприватбанк». 3. Порівняння з конкурентами

Таблиця 3

Порівняльна оцінка асортименту підприємства з точки зору рівня якості товарів порівняно з конкурентами (високе, середнє, низьке)

 Найменування банку Рівень якості послуг

 Москомприватбанк високе

 Петрокоммерц високе

 Уралсиб середнє

Аналізуючи дані Таблиці 3, можна сказати, що якість послуг, що надаються ПриватБанком, анітрохи не поступається якості послуг своїх конкурентів, а значить, щоб утриматися на цій вершині, йому необхідно впровадити або нові, або удосконалити вже наявні в його асортименті послуги. Про новинки я розповім в пункті «Товари та послуги - новинки». 4. Аналіз відповідності асортименту послуг «МоскомПриватБанку» запитам обраних сегментів ринку

Таблиця 4

 Найменування товарних груп Оцінка відповідності асортименту запитам сегментів

 Фізичні особи Юридичні особи

 Кредитування Відповідність середнє. Споживачі задоволені можливістю вибору кредитів на автомобіль, житло, споживчі кредити, але відсоткові ставки на них не цілком влаштовують. Асортимент послуг відповідає запитам споживачів. При мікрокредитуванні юридичних осіб кредити можуть видаватися в національній валюті, іноземній валюті без конвертації для оплати контрактів з нерезидентами; в іноземній валюті, з конвертацією в рубль, у вигляді: кредитної угоди / лінії (відновлюваної / невідновлюваної); термінового кредиту; кредитного ліміту на корпоративну пластикову карту.

 Депозити Відповідність високе. Різноманітність видів вкладів з різними процентними ставками, строком договору, виплат (виплати щомісячні або за підсумками року).

 Відповідність високе.

 Різноманітність видів вкладів з різними процентними ставками, строком договору, а також вклад у банківських металах.

 Пластикові карти Асортимент відповідає запитам. Споживач має величезний вибір пластикових карт, на всі випадки життя. Переваги карт для фіз. осіб: економія часу, економія коштів, зручність погашення, комфорт (моментальна видача пластикової картки; моментальна активація карти; спрощена процедура оформлення; вибір клієнтом номіналу карти; можливість здійснення регулярних поповнень на вклад з карти; цілодобовий доступ до коштів у банкоматах). Відповідність високе. Пластикові картки дають власникам слід. вигоди: високий ступінь безпеки та якості обслуговування, додаткові послуги у вигляді оформлення безкоштовного страхового поліса, перелік додаткових послуг, які забезпечує всесвітній центр підтримки Visа, безкоштовна заміна карток і термінова видача готівки в надзвичайній ситуації, довідкова служба з медичних та юридичних питань.

 Термінові грошові перекази Відповідність повне. Це швидко, зручно та надійно, клієнт сам вибирає систему переказу коштів. ________

5. Товари та послуги - новинки

Москомприватбанк є єдиним банком, який випускає пластикові картки для корпоративних клієнтів Blitz Business Card. На відміну від традиційних корпоративних карток: видача Blitz Business Card співробітникам підприємств може здійснюватися безпосередньо на підприємстві без додаткового звернення в Банк. Підприємство самостійно управляє коштами на корпоративних картах довірених осіб - встановлює платіжні ліміти і перерозподіляє кошти між картами. Поповнення карт, встановлення кредитних лімітів, перерозподіл коштів між картками відбувається автоматично в режимі реального часу (on-line), без багатогодинного розриву між дорученням Клієнта і зарахуванням коштів на карту. Blitz Business Card є ексклюзивним, унікальним, авторським картковим продуктом ПриватБанку, який не має аналогів на ринку. Він оперативен і зручний в оформленні та використанні.

Ощадний вклад "Копилка" - нова депозитна програма «ПриватБанку», програма заощаджень для кожного. Вона полягає в наступному: клієнт (споживач банківської продукції) відкриває депозитний вклад «Копілка», дає операционисту доручення перераховувати на вклад певну суму з зарплатної картки Visa Electron або з будь-якої іншої карти, і через деякий час отримувати відсотки. Це дуже правильний маркетинговий хід, адже готівкові кошти мають властивість швидко випаровуватися, і ми не в силах їх утримати.

Асортимент послуг, який надає споживачам «Москомприватбанк», мало, чим відрізняється від послуг інших банків. Але розглянувши депозитні вклади (див. Додаток 1), і використовувані акції можна сказати, що саме у «МоскомПриватБанку» найвищі процентні ставки, бонусні програми, надбавки, тобто саме у цього банку є можливість залишитися на плаву в боротьбі за виживання в умовах конкуренціі.6. Угруповання асортименту послуг «МоскомПриватБанку» за стадіями життєвого циклу

Таблиця 5

Угруповання асортименту депозитних вкладів для фізичних осіб по стадіях життєвого циклу

 Основна група послуг (стадія зростання) Підтримуюча група (стадія насичення) Стратегічна (стадія виведення на ринок) Уходящая з ринку (стадія спаду)

 Ощадний вклад «Копілка» (додаток 1) Строковий вклад «Співдружність» (додаток 4) Строковий вклад «Пенсійний накопичувальний» на 12 міс. (Додаток 1) Строковий вклад "Депозитний" на 91 день (додаток 1)

 7. Товарні марки банку «Москомприватбанк»

У «ПриватБанку» випускаються пластикові картки імпортних торгових марок «Visa» і «MasterCard». Торгова марка «Visa» позиціонується як найпрестижніший товар, практичний і зручний, тому зарплатні проекти саме марки «Visa» .8. Удосконалення асортиментної політики

Для того щоб залишатися гідний конкурентом своїм суперникам, Москомприватбанк, на мій погляд, необхідно вдосконалити свою асортиментну політику, розробити нові види депозитних вкладів з щомісячною виплатою відсотків і можливістю довкладень, так, як вже зробив банк «Уралсиб», це підтверджує вклад «Прибутковий» з мінімальною сумою додаткового внеску 1000 руб. і щомісячною виплатою відсотків; трохи знизити процентні ставки за кредитами для фізичних осіб.

Підсумки дослідження

Таблиця 6

Оцінка асортиментної політики підприємства в порівнянні з основними конкурентами

 Параметри, що характеризують асортиментну політику підприємства Оцінка (висока, середня, низька)

 Москомприватбанк Уралсиб Петрокоммерц

 1. Широта, насиченість, глибина асортименту висока середня висока

 2. Стійкість асортименту висока висока висока

 3. Якість товарів висока середня висока

 4. Ступінь новизни асортименту середня середня середня

 5. Ступінь відповідності асортименту запитам споживачів середня середня висока

 6. Ефективність марочної продукції висока висока висока

банк товарний політика просування

Доповнюючи дані таблиці 6, слід зауважити, що прийом платежів за мобільний зв'язок через систему PrePaid можливий тільки в банку «Москомприватбанк», що дає йому деякі переваги порівняно з основними, досить сильними конкурентами.

Контрольна робота по темі: Цінова політика в системі маркетингу

 Рік: 2007-2008

 Група: 3 - МТГз

 Студент: Бізяева М. А.

 Складено: Муромкина І. І., Євтушенко Є. В.

 Дата виконання:

Зміст контрольного завдання:

Формування цінової політики підприємства

 Критерії оцінки завдання

 (Контрольовані навички)

 Оцінка (рівень)

 А, В, С

 Коментарі

 викладача

 1. Розробити та обґрунтувати цілі цінової політики підприємства в конкретному сегменті ринку по конкретному товару з урахуванням загальних цілей підприємства, внутрішніх і зовнішніх умов функціонування.

 2. Визначити та проаналізувати вплив різних чинників на цінову політику і рівень продажної ціни товару (тип конкуренції, стан попиту, величина витрат, урядові рішення, учасники каналів збуту)

 3. Здійснити обґрунтований вибір методу ціноутворення на основі аналізу пунктів 1,2 і розрахувати базовий рівень ціни конкретного товару з урахуванням рівня витрат підприємства, рівня продажних цін, а також наміченої норми прибутку.

 4. Розробити діапазон цін в рамках всього асортименту конкретного товару з урахуванням рівня якості кожної асортиментної позиції.

 5. Розробити систему знижок з цін, визначити їх види та порядок застосування.

 6. Сформулювати пропозиції щодо вдосконалення цінової політики, спрямовані на формування конкурентних переваг підприємства на ринку.

Коментарі студента (заповнити перед здачею):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1. Аналіз факторів, що визначають цінову політику банку

Таблиця 7

 Фактори, що визначають цінову політику підприємства Характер впливу фактора

 1. Тип конкурентної структури ринку Монополістична конкуренція. Ціни банк встановлює залежно від конкурентів.

 2. Стан попиту Попит нееластичний, тому що зниження процентних ставок або несуттєве підвищення тарифів на кредитні картки не призведе до зниження попиту на товар і послуги банку, адже він вже зарекомендував себе на ринку. Отже, банк може варіювати ціни і процентні ставки в залежності від діяльності конкурентів.

 3. Місце розташування підприємства Місце розташування банку дуже зручне. Не дивлячись на те, що центральний офіс знаходиться у верхній частині міста, він має додаткові офіси у всіх районах міста, і не по одному. У найближчому майбутньому планується відкриття ще одного офісу на Автозаводі і в Сормово, а вже з 10 березня 2008 почне діяти доп. офіс в ТЦ "Аврора" на Радянській вул., д.12. Вплив місця розташування на цінову політику торгового підприємства дуже істотне (ціни на товар, кіт. Продається у верхній частині міста, набагато вище, ніж на цей же товар, кіт. Розташовується в нижній частині), але ціна на послуги банку не як і залежать від місця розташування .

 4. Реклама "Москомприватбанк" вже відомий на ринку надання фінансових послуг, і тому, на мій погляд, не потребує реклами, але, тим не менш, він розмістив рекламу в газеті "Ва-Бан?", і це скоро вплинуло на попит юридичних осіб, проте на ціну не вплинуло ніяк.

 5. Товари - новинки "Москомприватбанк" періодично пропонує своїм клієнтам нові або вдосконалені послуги, такі, як депозитна програма "Копилка", пластикова карта Blitz Business Card, яка не має аналогів на ринку. Це веде до зниження% ставок на що йдуть з життя товари і послуги.

 6. Робота з конкурентами "Москомприватбанк" не женеться за конкурентами, адже, наприклад, процентні ставки за депозитами в порівнянні з конкурентами і так більше майже в 1,5 рази.

 2. Аналіз цін банків - конкурентів

Таблиця 8

 Найменування товарів Ціна, ставка

 Вигляд товару Москомприватбанк Уралсиб Петрокоммерц

 1. Депозитні вклади (%) До запитання 1 - 0,1

 Пенсійний (12 міс.) 12,5 8 -

 Універсальний (12 міс.) 11,5 6,8 7,1

 Класичний (12 міс.) 12 8,5 7,6

 2. Пластикові картки (річне обслуговування), руб. Master platinum 38,4 - -

 Gold 38,4 2400 400

 Сlassic 0600600

 Сlassic універсальна для студентів 0 - 50

 Твр (товари в розстрочку) 0 - -

 Сlassic (Універсальна) 0 - -

 Скарбничка (СБЕРКАРТ) 0 - 250

 Випуск карток (пор. Ціна) 0 1500 325

3. Цілі цінової політики банку

Головною метою цінової політики банку є розширення клієнтської бази з подальшим отриманням прибутку, формуванням іміджу, «бренду» банку. 4. Здійснення якісно-цінового позиціонування товарів і послуг «МоскомПриватБанку» на ринку

Аналізуючи попит споживачів, напрошується висновок, що клієнти більшу увагу приділяють товарам і послугам - новинкам, тому асортимент банку періодично оновлюється. Так з'явилася депозитна програма «Скарбничка», яка дає можливість клієнту заощадити час. Тепер, щоб поповнити рахунок внеску, споживачеві не обов'язково їхати в банк і через касира здійснювати операцію, операціоніст на підставі довіреності клієнта це робить сам.

Також з'явилося багато видів карт імпортних виробників з різноманітними привабливими умовами, як для фізичних осіб, так і для юридичних.

Таблиця 9

Рівень цін - депозитні вклади

Високий Середній Низький

 Рівень якості

 каооценкачества Високий

 1. Стратегія

 преміальних

 націнок

 2. Стратегія

 глибокого

 проникнення

 3. Стратегія

 підвищеної

 значущості

 Середній

 4. Стратегія

 завищеною

 ціни

 5. Стратегія

 середнього рівня

 6. Стратегія

 доброкачествен-

 ності

 Низький

 7. Стратегія

 пограбування

 8. Стратегія

 показного

 блиску

 9. Стратегія

 низької ціннісної

 значущості

Рівень цін - кредити

Високий Середній Низький

 Рівень якості

 каооценкачества Високий

 1. Стратегія

 преміальних

 націнок

 2. Стратегія

 глибокого

 проникнення

 3. Стратегія

 підвищеної

 значущості

 Середній

 4. Стратегія

 завищеною

 ціни

 5. Стратегія

 середнього рівня

 6. Стратегія

 доброкачествен-

 ності

 Низький

 7. Стратегія

 пограбування

 8. Стратегія

 показного

 блиску

 9. Стратегія

 низької ціннісної

 значущості

Рівень цін - пластикові карти

Високий Середній Низький

 Рівень якості

 каооценкачества Високий

 1. Стратегія

 преміальних

 націнок

 2. Стратегія

 глибокого

 проникнення

 3. Стратегія

 підвищеної

 значущості

 Середній

 4. Стратегія

 завищеною

 ціни

 5. Стратегія

 середнього рівня

 6. Стратегія

 доброкачествен-

 ності

 Низький

 7. Стратегія

 пограбування

 8. Стратегія

 показного

 блиску

 9. Стратегія

 низької ціннісної

 значущості

 5. Методи ціноутворення

Встановлення цін на товари та послуги «МоскомПриватБанку» відбувається на основі цінності послуг. Основний чинник ціноутворення не витрати банку, а споживче сприйняття. Це підтверджують додатки 1, 6, 9.

6. Діапазон цін на кредитні продукти банку

Більшою популярністю користуються кредитні картки. Покупець отримує їх безкоштовно, а невеликий відсоток платить за реально зняті суми грошових коштів. Кредитні картки може придбати більшу кількість клієнтів. На другому місці стоїть програма «Авто в кредит», адже і процентні ставки, і суми можуть собі дозволити не всі. І на третьому місці сформувався попит на іпотечне кредитування. Суми і ставки по іпотечному кредиту набагато вище, ніж на кредитні карти. 7. Стимулювання збуту

Збільшуючи відсоткові ставки за вкладом «До запитання», ми б'ємо всі мислимі рекорди, а знижуючи відсотки по кредиту, залучаємо все більшу кількість клієнтів. 8. Пропозиції щодо вдосконалення цінової політики

u Постійно стежити за що відбуваються на ринку змінами, появі новинок,

u Спостерігати за діями конкурентів в тій чи іншій ситуації,

u Найефективніше буде заглянути в серце банку, наприклад, підвищення оплати праці спеціалістам - операціоністам, або, приміром, введення бонусів, тим самим збільшити працездатність і бажання продавати.

u Розширити діапазон клієнтів - підприємств до навчальних закладів, вузів, організацій громадського харчування (ресторани ...).

u А для того, щоб розширити діапазон клієнтів, необхідно постійне стимулювання збуту. Наприклад, персональні продажі.

u Телефонний маркетинг - це постійне підтримання зв'язку збутового персоналу банку з потенційними споживачами і клієнтами, за допомогою телефону та (в ідеалі) - інтерактивної комп'ютерної програми, підключеної до бази даних. Телефонний маркетинг не вимагає великих витрат і забезпечує високий ступінь контролю над продажами, дає можливість активізувати пасивних покупців, проводити дослідження та ін.

Контрольна робота по темі: Політика в області просування

 Рік: 2007 - 2008

 Група: 3 - МТГз

 Студент: Бізяева М. А.

 Складено: Муромкина І. І.,

 Євтушенко Є. В.

 Дата видачі:

 Дата виконання:

Зміст завдання:

Скласти програму просування

 Критерії оцінки роботи

 Оцінка

 (Рівень)

 А, В, С Коментарі викладача

 1. Здатність сформувати кількісні та якісні цілі плану просування товару

 2. Здатність розрахувати бюджет просування, використовуючи різні методи

 3. Здатність здійснити вибір оптимальних засобів впливу

 4. Здатність визначити цілі рекламної програми, засоби поширення інформації, "ідею" рекламного звернення, графік розміщення реклами.

 5. Здатність розробити програму стимулювання збуту товару.

 6. Здатність провести оцінку конкретного плану просування, беручи до уваги економічну та психологічну ефективність.

Коментарі студента (заповнити перед здачею роботи):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1. Постановка цілей просування

Кількісні цілі програми просування товарів - збільшення обсягів реалізованої продукції і тим самим збільшення прибутку в порівнянні з минулим роком.

Якісні мети - спрямовані на якісне і ефективне формування клієнтської бази з подальшим отриманням прибутку, а також сформувати позитивний імідж банку. 2. Розрахунок бюджету на програму просування

Розрахуємо бюджет на формування попиту і стимулювання збуту шляхом обчислення «У відсотках до суми продажів». Так як витрати повинні тісно зв'язуватися з сумою продажів фірми в різні періоди циклу ділової активності, і такий розрахунок сприяє підтримці конкурентної стабільності, тому ми і вибрали такий метод обчислення асигнувань на програму просування.

З урахуванням того, що банк отримав минулого року з усіх наданих фізичним та юридичним особам послуг близько 60 млн. Рублів, виділимо приблизно 6,5% від бюджету, що становить 3,9 млн. Рублів. 3. Структура комплексу просування

Приймемо за 100% бюджет на програму просування і розподілимо по всім засобам впливу.

Особливо важлива складова політики просування банку є пропаганда, вона створює позитивний імідж банку в очах потенційних споживачів без прямого контакту з ними, а значить, виділимо 66,5% бюджету. Реклама не менш важлива частина програми просування - 20,6%, особисті продажі і стимулювання збуту відповідно 10,5% і 2,4%.

Таблиця 10

Структура комплексу просування банку

 Найменування засобів впливу на споживача Розмір асигнувань (грн.) Разом (руб.)

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

 1. Реклама 220800 180300 220800 180300 802200

 2. Пропаганда 648750 648750 648750 648750 2595000

 3. Особистий продаж 100 700 100 700 100 700 100 700 402 800

 4. Стимулювання збуту 25000 25000 25000 25000 100000

 Разом 995250 954750 995250 954750 3900000

4. Розробка рекламної програми

4.1 Постановка можливих завдань

Ні для кого не секрет, що всі банки займаються одним і тим же, тому рекламувати послуги не має сенсу. Потрібно просувати сам банк, так би мовити, формувати бренд банку. На початку року реклама буде інформативна, в кінці - нагадує.

4.2 Вибір ідеї рекламного звернення

Ідея звернення полягає в посиланні на життя в XXI столітті, на болючу тему, і значить, слова і текст, і голос повинні бути тверді і впевнені, вимовляти їх буде чоловік з грубуватим голосом. Твердо й упевнено, говорити він буде наступне:

«Не на кого покластися? Москомприватбанк - Ваша точка опори »,

роблячи акцент на слово «опора». Адже, дійсно, життя настало нелегка, грошей в обігу багато, а толку для фізичних осіб немає. Це реклама на радіо.

Реклама в газеті і Internet буде виглядати наступним чином:

Ваша точка опори.

Кредити, депозити, пластикові картки, обслуговування юридичних осіб

Вклади застраховані

г. Нижний Новгород, вул. Мала Покровська, д. 6/2

Тел. 8-800-200-20-80, 8- (831) -437-36-05

www.privatbank.ru

Ген. ліцензія ЦБ РФ №2827 від 30.05.2006 р

Впадає в очі логотип банку, але не нав'язливий, приємне поєднання колірної гами залишить у пам'яті світлий спогад, тим більше, що зелений колір - це колір життя і процвітання.

4.3 Вибір засобів поширення інформації

Розміщуючи рекламу, необхідно враховувати інтереси споживачів, на яких спрямована рекламна кампанія. Велика частина потенційних клієнтів в Internet проводить багато часу, а, отже, розмістити рекламу потрібно так, що б вона якомога більше разів потрапляла на очі користувачам.

По-перше, розмістимо банер розміром 488 * 60 зверху на сторінці. Це коштуватиме 1000 руб. / Міс. * 12 міс. / 4 кварталу = 3000 руб. По-друге, з'явився новий спосіб просування товарів і послуг - розміщення контекстної реклами (сервіс Директ) в пошуковій системі Яndex. Це текстова реклама, яка показується за ключовими словами на сторінці з результатами пошуку. Працюючи з контекстною рекламою, ми не нав'язуємо користувачеві інформацію про свої послуги, не розраховуємо, що його погляд випадково зачепиться за нашу інформацію. Ми цілеспрямовано пропонуємо користувачеві потрібну йому інформацію, коли він її сам запросив. Оплата буде не за покази оголошень, а за реальних відвідувачів сайту (за кліки на наше оголошення).

Порядок роботи такої реклами:

1. Затверджуються ключові слова, тобто ті слова, за якими, як ми припускаємо, наша цільова група може шукати нашу інформацію.

2. Формується оголошення, яке буде розміщуватися на Яндекс (не більше 75 знаків з пробілами).

3. Затверджуються регіони, на які ми хочемо давати інформацію.

4. Після виконання цих операцій можливе визначення ціни рекламної кампанії.

5. Після оплати оголошення починає показуватися в Інтернеті. Дизайн оголошень стандартний.

Мінімальна вартість послуги 2100 руб. / Міс. * 12 міс. / 4 кварталу = 6300 руб.

По-третє, реклама транслюватиметься на двох популярних радіостанціях «Європа плюс» і «Maximum».

· «Європа плюс» - з 16:00 - 18:00, 4 рази на день, за 1 сек. ефірного часу - 100 руб.

Цільова аудиторія: радіослухачі від 19 до 34 років (70,3%), рівень доходу середній і вище середнього - підприємці, працівники торгівлі, студенти.

Протягом року я планую розміщувати рекламу так: у перший місяць року реклама повинна бути побачена якомога більшою кількістю людей, тому на протязі місяця її передаватимуть кожен день. За місяць реклама встигне не тільки охопити багатьох, але і набриднути, отже, протягом другого місяця реклами буде в 2 рази менше, т. Е. Вона буде йти через день. У третій місяць реклама знову нахлине, потім знову згасне ...

На п'ятисекундний ролик за перший місяць 8 разів на день кожен день у нас піде

2 * 5 сек. * 100 руб. * 30 днів * = 30000 руб.

У другій місяць 4 разів на день через день (15 днів):

5 сек. * 100 руб. * 15 днів * = 7500 руб.

Таким чином, на перший квартал нам знадобляться

30000 +7500 + 30000 = 67500 (грн.)

На другий квартал, отже,

7500 + 30000 + 7500 = 45000 (грн.)

· «Maximum» - з 16:00 - 18:00, 4 рази на день, за 1 сек. ефірного часу - 80 руб.

Цільова аудиторія: соціально активна частина населення у віці від 16 до 35 років. У процентному співвідношенні чоловіки становлять 60%, жінки - 40%.

І знову реклама буде йти з періодичністю. У перший місяць

2 * 5 сек. * 80 руб * 30 днів = 24000 руб.

Другий місяць:

5 сек. * 80 руб. * 15 днів = 6000 руб.

Розраховуються грошові кошти на перший квартал таким же чином, як і на «Європі плюс»

24000 + 6000 + 24000 = 54000 (грн.)

Другий квартал

6000 + 24000 + 6000 = 36000 (грн.)

По-четверте, розміщення реклами в газеті «Ва-Бан?». Тираж 4,5 тис. Прим., Періодичність виходу 1 раз на тиждень. Газета «Ва-Бан?» - якісна, оперативна інформація про світових і російських банках, фінансові і ділові новини, політика. Одне з найавторитетніших і найвпливовіших видань Росії. Формат реклами: 1/2; лінійний розмір реклами: 390 * 257, 197 * 517 - 15000 руб. Виходити вона буде 2 рази на місяць: 1 і третя тиждень:

15000 руб. * 2 разів / міс. * 12 міс. / 4 кварталу = 90000 руб.

Підіб'ємо всі підсумки в таблиці 11.

Таблиця 11

Засоби поширення інформації та конкретні носії реклами для підприємства

 Засоби поширення інформації та конкретні рекламоносії Розмір асигнувань (руб.) Разом

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

 1. Газета "Ва-Бан?" 90000 90000 90000 90000 360000

 2. Радіо "Європа +" 67500 45000 67500 45000 225000

 3. Радіо "Maximum" 54000 36000 54000 36000 180000

 4. Internet 9300 9300 9300 9300 37200

 Разом 220800 180300 220800 180300 802200

4.4 Прийняття рішення про графік використання засобів реклами

Щоб реклама відклалася в пам'яті, її потрібно багато разів повторювати. Пропоную такий графік виходу реклами. На радіо 8 разів на двох найпопулярніших радіостанціях. Користувачів Internet теж вистачає, і чим більше вони шукають, тим довше реклама крутиться у них перед очима. Графік розподілу реклами рівномірний з коливається періодичністю.

 Засоби поширення 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

 1. Радіо

 2. Internet

 3. Газета "Ва-Бан?"

5. Вибір засобів стимулювання збуту

· Флаєри (листівки). Вартість виготовлення листівок 5 коп / шт., Необхідна кількість листівок для розповсюдження протягом 3 днів (п'ятниця, субота, неділя) на тижні по 3 години (стандартний час роботи промоутерів) складатиме 900 шт. (По 300 шт. В день). Вартість години роботи промоутера - 50 руб. Виходить:

4 тижні * (3:00 * 3 дні * 50 руб / год + 0,05 руб. / Шт. * 900шт.) * 12 міс. = = 23760 руб.

· Ми виділили 100 тисяч руб. на стимулювання збуту, сума для виготовлення та розповсюдження флаєрів складе 23760 руб., т. е. 76240 руб. піде на подарунки всім, хто прийшов і тим, кому роздали листівки. В якості подарунків ми вибрали ручки, календарі, брелоки на ключі, магніти, візитниці з логотипом МоскомПриватБанку.

Передбачається, що всі ці дрібниці залучать потенційних клієнтів. 6. Оцінка ефективності програми просування

Пропонована анкета для вивчення споживчих інтересів.

1. Ваш вік?

· До 18 років

· 19-30 років

· 31-40 років

· 41-50 років

· 51-60 років

2. Пол?

· Жіночий

· Чоловік

3. Рід діяльності?

· Індивідуальний підприємець

· Керівна посада

· Спеціаліст

· Менеджер

· Робочий

· Студент

· Домогосподарка (домогосподар)

· Безробітний

· Пенсіонер

4. Чи знали Ви раніше про існування «МоскомПриватБанку»?

· Так

· Немає

5. Якщо ні, то, як дізналися?

· Газета («Ва-Бан?»)

· Радіо («Європа плюс», «Maximum»)

· Інтернет (сайт)

· Знайомий розповів

6. Чи користуєтеся Ви послугами банку?

· Так

· Немає

7. Якщо так, то, вивчивши пропонований діапазон ставок за кредитами і депозитами, послугами якого банку Ви б скористалися?

· Уралсиб

· Петрокоммерц

· Москомприватбанк

8. Якщо ні, то хотіли б скористатися послугами нашого банку?

· Так

· Немає

9. Як Ви ставитеся до реклами?

· Позитивно

· Негативно

· Байдуже

10. Якщо Ви бачили або чули рекламу ПриватБанку, то яке враження вона на Вас справила?

____________________

11. Що запам'яталося?

____________________

12. Що не сподобалося?

____________________

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com