На головну

 Теоретико-практичний аспект процесу маркетингового планування на підприємстві ("GreenArtStudio") - Маркетинг

На тему: «Теоретико-практичний аспект процесу маркетингового планування на підприємстві (« GreenArtStudio »)»

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності

1.1 Сутність маркетингу

1.2 Елементи комплексу маркетингу фірми

Глава 2. Розробка комплексної програми маркетингового плану розвитку виробництва і реалізації продукції в умовах ринку

2.1 Опис виду діяльності

2.2 Вибір цільового сегмента на ринку збуту обраних послуг і товарів «теоретично вироблені підприємством»

2.3 Організаційна структура підприємства

2.4 Продукт. Місце продукту або послуг в теорії ієрархії потреб А. Маслоу. Продуктовий портфель

2.5 Життєвий цикл товару. Вибір стратегії на кожному етапі ЖЦТ

2.6 Комунікаційні зв'язки. Розробка реклами

2.7 Ціноутворення. Вибір стратегії. Аналіз витрат виробництва. Визначення точки беззбитковості

2.8 Збутова стратегія. Канали збуту

2.9 SWOT-аналіз

2.10 Визначення конкурентної здатності

2.11 Ризики. Аналіз ризиків

2.12 Розробка анкети

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Незважаючи на всі труднощі і проблеми, у сфері приватного підприємництва в Росії зайняті мільйони людей. Однак бізнес - це зовсім особлива манера життя, що припускає готовність приймати самостійні рішення і ризикувати. Вирішивши зайнятися бізнесом, підприємець повинен ретельно спланувати його організацію. Мова йде про бізнес-плани, з яких у всьому світі прийнято починати будь-яке комерційне захід. В умовах ринку подібні плани необхідні всім: банкірам і потенційним інвесторам, співробітникам фірми, що бажають оцінити свої перспективи і завдання, і насамперед, самому підприємцю, який повинен ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реалістичність. Власне кажучи, без бізнес-плану взагалі не можна братися за комерційну діяльність, так як можливість невдачі буде занадто велика. Але ніякої бізнес-план не може бути складений без застосування знань з області маркетингу, тому як, по суті, бізнес-планування - це план маркетингу.

У ринковій економіці в даній сфері, як втім, і в будь-який інший, підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. У цьому їм і покликаний допомогти маркетинговий план. При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і для різних фірм, необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися, обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу, яка в свою чергу є одним зі складових комплексної програми плану маркетингу. Цим і пояснюється актуальність теми даної курсової роботи.

В цілому маркетинговий план є робочим інструментом для діючих фірм, використовуваним у всіх сферах підприємництва, в тому числі і в сфері ресторанного бізнесу.

Предметом даного дослідження є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, пізнання яких дозволяє комплексно досліджувати результати діяльності, їх чутливість до управлінських впливів з метою прийняття раціонального рішення на новому підприємстві.

Об'єктом дослідження є комплексний маркетинговий план ТОВ «GreenArtStudio».

Таким чином, мета даної курсової роботи - вивчити процес маркетингового планування на прикладі конкретного підприємства, а основними завданнями є:

- Опис виду діяльності цього підприємства;

- Опис виробленого товару і послуг, організаційної структури підприємства;

- Вибір цільового сегмента фірми;

- Розробка продуктової політики;

- Вивчення етапів життєвого циклу товару і вибір стратегії на кожному з етапів;

- Виявлення комунікаційних зв'язків і розробка реклами;

- Аналіз витрат виробництва;

- Визначення точки беззбитковості;

- Визначення конкурентоспроможності підприємства;

- Вибір стратегії ціноутворення і збутової стратегії;

- SWOT-аналіз;

- Аналіз ризиків;

- Розробка анкети.

Глава 1. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності

1.1 Сутність маркетингу

Слово «маркетинг» походить від злиття двох англійських слів «market» і «getting», умовно перекладаються як завоювання ринку. Вважається, що воно вперше з'явилося в 30-х роках у США серед фермерів, які в умовах економічної кризи, що зіткнулися з проблемою збуту продукції. Економічна криза підштовхнула до переходу від товарної орієнтації до збутової, потім під впливом інших факторів - до ринкової, а інформаційна ера - до маркетингового управління, або управління через маркетинг, коли господарем становища є споживач. Маркетинг починається з аналізу споживчого попиту з метою втілити бажання споживача в конкретному виді продукції, до якої після завершення виробництва треба різними шляхами привернути увагу, тобто розмістити товар на ринку так, щоб покупець міг легко його придбати. Таким чином, маркетинг - це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну.

Якщо підприємство займається маркетинговою діяльністю, воно прагне задовольнити потреби покупця з вигодою для себе. Це прямо протилежно орієнтації на процес виробництва, коли підприємство приділяє увагу лише виготовленню продукції, яку слід продати.

Два основних аспекти маркетингової діяльності - це ринкові дослідження та реалізація стратегії маркетингу, які виступають, з одного боку, як етапи процесу, а з іншого - як види. Вони не тільки слідують один за одним, але і здійснюються одночасно. Іншими словами, підприємство проводить стратегію, прийняту на основі попередніх досліджень, і одночасно продовжує проводити ринкові дослідження з метою пошуку нових рішень на базі альтернативних варіантів.

1.2 Елементи комплексу маркетингу фірми

Комплекс маркетингу є основою для розробки комплексної програми маркетингу. Поняття «комплекс маркетингу» вперше науково закріплено в 1964 році професором Гарвардської школи бізнесу Нейлом Борденом. Однак, витоки його йдуть в далекі 40-ті роки минулого століття, коли Д. Каллітон вперше застосував так званий «рецептний підхід» у вивченні витрат на маркетинг.

Продавець був визначений ним як «укладач маркетингової програми з інгредієнтів», оскільки саме він здійснює планування стратегії конкуренції, одночасно будучи менеджером, здатним інтегрувати всі складові в комплекс маркетингу. У 1960 Маккарті, з метою створення кваліфікованих кадрів маркетологів, синтезував комплекс маркетингу з таких елементів, як товар, ціна, розподіл і просування, створивши модель «4P».

В даний час найбільш поширеним є таке визначення комплексу маркетингу, яке характеризує його як сукупність контрольованих факторів, спрямованих на виникнення передбачуваних і бажаних відповідних реакцій певного сегмента ринку. Тобто, це ті заходи, які здатна здійснити та чи інша компанія з метою просування свого товару на ринку.

Концепція Маккарті «4Р», вперше опублікована в 1965 році в статті «TheConceptoftheMarketingMix», автором якої був Neil H. Borden, полягає в тому, що комплекс маркетингу складається з чотирьох компонентів: продукт, ціна, просування товарів на ринку і доставка продукту споживачам. Це основна концепція, на яку орієнтуються більшість організацій Російської Федерації, провідні маркетингову діяльність.

Отже, розглянемо докладніше кожний з перерахованих вище компонентів.

1. Одним з найважливіших складових комплексу маркетингу є товар (product), або асортиментна політика. Вона безпосередньо залежить від напрямку грошових потоків, його оцінки та прогнозу. Асортимент може змінюватися відповідно до трьох підходами: вертикальним, горизонтальним і комплексним. Вертикальне зміна асортименту являє собою початок випуску продукції, раніше закупленої в інших виробників, а також просування її у власній торговельній мережі. Горизонтальне зміна являє собою розширення асортименту і вихід на нові ринки збуту в рамках діючої кооперації. Комплексний підхід являє собою розширення асортименту як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках.

2. Price, або ціна, як найважливіший економічний інструмент комплексу маркетингу, має безпосередній вплив на характер прибутковості підприємства. Адже для визначення ціни будь-якого товару найважливішими показниками можливості його реалізації є попит на аналогічну продукцію, чутливість купівельної спроможності, конкурентоспроможність, а також рівень витрат, пов'язаних з її виробництвом і реалізацією. Тому дуже важливим напрямком діяльності маркетингової служби компанії є обгрунтований вибір ефективної цінової стратегії, спрямованої на розробку політики єдиної або диференційованою, вищою або нижчою, стабільної або нестабільною, пільгової або дискримінаційної ціни, а також політики, яка передбачає всілякі надбавки і знижки.

3. Здійсненню просування товарів на ринку, або Promotion, сприяє реклама, поряд з якою виступають паблік рілейшен (інформація), директ-маркетинг та інтернет-маркетинг. Всі ці стратегії спрямовані на просування товару шляхом стимулювання діяльності продавців, посередників і, звичайно ж, покупців. Вони полягають у проведенні різних акцій, конкурсів, лотерей, які передбачають всілякі подарунки, знижки, кредитні пільги і т.д. Їх метою є не тільки збільшення обсягу продажів і створення іміджу для нових товарів, але також розкрутка і закріплення іміджу того чи іншого бренду.

4. Вибір методу збуту є визначальним при визначенні напрямку збутової політики. Place може здійснюватися як самим підприємством, так і з залученням торгових посередників. До них відносяться як оптові та роздрібні продавці, дистриб'ютори, брокери, дилери, всілякі агенти і т.д.

Сучасний підхід до комплексу маркетингу не обмежується концепцією маркетингу-міксу 4Р, а прагне до включення до неї додаткових компонентів, що дозволяють формувати такі підходи, як модель 6Р, 7Р і навіть 12Р. В якості додаткових компонентів пропонуються, наприклад, такі параметри, як (package), купівля (purchase), клієнтура (people), персонал (personal) та інші.

За своєю суттю концепція 4Р являє собою ту маркетингову позицію, з точки зору якої продавець підходить до формування своєї стратегії продажів, а споживач сприймає її з позиції отримання можливих переваг і певної вигоди.

У будь-якому випадку елементи і власне комплекс маркетингу повинен визначатися окремо для кожного підприємства чи фірми, тому що перераховані концепції не відображають індивідуальні особливості організацій.

Глава 2. Розробка комплексної програми маркетингового плану розвитку виробництва і реалізації продукції в умовах ринку

2.1 Опис виду діяльності

Останнім часом можна відзначити тенденцію зростання актуальності ландшафтного дизайну саду або ділянки, наприклад, біля заміського будинку. Озеленення та благоустрій ділянки набуває більшої популярності у наших громадян. Зараз не той час, коли головне на дачі або місце постійного проживання - габарити особняка. Висловлюючись науковою мовою, ландшафтний дизайн є видом діяльності, який полягає у здійсненні комплексу заходів щодо формування середовища в саду або на ділянці, використовуючи при цьому природні ресурси. Дійсно, ландшафтний дизайн робить з нудного ділянки біля будинку комфортну і приємну середовище проживання. Варто сказати, що область ландшафтного дизайну досить широка. Вона включає в себе садове мистецтво, різні види озеленення, а також благоустрій міських одиниць, територій, на яких проживають люди, промислових і сільськогосподарських районів. Ландшафтний дизайн являє собою досить непросту роботу. Саме тому даний вид діяльності повинен здійснюватися тільки фахівцями в цій галузі: він вимагає спеціальних умінь і знань. Звертаючись до професіоналів, власник ділянки або саду позбавляє себе від помилок, і як наслідок цього, фінансових втрат у майбутньому. З моменту почав робіт в контексті ландшафтного дизайну або благоустрою певного об'єкта необхідно пам'ятати про те, що ландшафт і його частини мають не тільки різні можливості, використовуючи які можна з нудного саду перетворити ділянку на справжній витвір мистецтва, а й деякі обмеження. Крім того, щоб визначати важливі художні можливості того чи іншого ландшафту на конкретній території, важливо враховувати природні процеси, які відображають розвиток всіх компонентів ландшафту. Варто відзначити той факт, що створення ландшафтного дизайн ділянки, а також методи формування композицій ландшафту залежать від різних природних явищ, які відбуваються в даному районі, і від природних компонентів. Так можна сказати про те, що клімат створює умови відпочинку, а також зумовлює вибір видів рослин для озеленення та благоустрою ділянки. Рельєф ж є критерієм вибору планувальних і художніх варіантів при здійсненні комплексу заходів в контексті розмови про ландшафтному дизайні саду або ділянки. Саме через відмінності рельєфу на територіях, які схильні ландшафтним змінам в архітектурно-художніх цілях, створюється природне розмаїття. Також тому перша оцінка можливостей формування геоморфологической бази при ландшафтному дизайні саду або ділянки представляється необхідною умовою грамотної організації архітектурно-художнього проектування. На проектної фазі необхідне здійснення ландшафтного аналізу території.

Перелік робіт зі створення ландшафтного дизайну може бути досить різноманітним. Компанія «GreenArtStudio» пропонує повний комплекс ландшафтних послуг. Нижче наведемо перелік основних ландшафтних робіт, які виконує компанія: 1. Продаж, поставка, посадка:

- Продаж крупномірних дерев; - Посадка крупномірних дерев; - Продаж чагарників; - Посадка чагарників; - Саджанці листяних дерев і чагарників; 2. Ландшафтні послуги з проектування:

- Проекти ландшафтного дизайну; - Планування дачної ділянки; - Генеральний план ділянки; - Проект дренажної системи садової ділянки; - Проект системи освітлення ділянки; - Проект системи поліва.3. Ландшафтні послуги з улаштування:

- Систем дренажу ділянки; - Систем освітлення ділянки; - Систем поливу; - Системи водоотвода.4. Підготовчі ландшафтні роботи:

- Видалення бур'янів; - Видалення чагарників і дерев; - Корчування пнів; - Вивезення мусора.5. Ландшафтні послуги з благоустрою ділянки:

- Терасування; - Влаштування доріжок; - Пристрій автостоянок; - Пристрій майданчиків; - Малі архітектурні форми.6. Ландшафтні послуги з озеленення ділянок:

- Посадка декоративних дерев і чагарників; - Посадка плодових дерев; - Вертикальне озеленення; - Створення живоплотів; - Посадка газону; - Пристрій рулонного газона.7. Квіткове оформлення ділянок:

- Створення композицій безперервного цвітіння; - Створення квітників з однорічних рослин; - Створення квітників з багаторічних рослин; - Озеленення балконів і террас.8. Ландшафтні роботи з використанням природного каменю:

- Пристрій альпійських гірок та рокаріїв; - Пристрій декоративних водойм; 9. Інші ландшафтні послуги:

- Озеленення дахів; - Зимові сади, озеленення інтер'єрів; - Догляд за садом, садівники.

Отже, розглянемо послідовність дій при створенні саду. Всі починається не з проекту і навіть не з технічного обстеження території, як можуть розповісти в більшості ландшафтних фірм. До ландшафтному дизайну потрібно ставитися як до високого мистецтва створення гармонії людини з природою. Тому спочатку потрібно зрозуміти людей, які будуть жити в оточенні саду, їх основні погляди на життя, їхні смаки і стиль. Після цього, а краще одночасно з першим треба відчути і природу, навколишнє майбутній сад, її гідності (які потім слід підкреслити в саду) і недоліки (які необхідно приховати вмілим дизайном). Кращі сади - це ті, які здаються природними на тлі навколишнього пейзажу, коли око не зупиняється на чомусь штучному і химерному. А ось вже далі все йде по відносно відпрацьованими схемами.

Підготовчі роботи

1. Планіметрична або геодезична зйомка території. Перша застосовується при простій плануванні ділянки невеликих розмірів з відносно рівним рельєфом. Геодезична зйомка території необхідна при: наявності складного рельєфу з великим перепадом по висоті, великої площі території або складної її конфігурації, а також при плануванні системи дренажів.

2. Інвентаризація існуючих насаджень з нанесенням їх на план і позначками про їх основні властивості і стан.

3. Визначається напрямок поверхневого стоку, механічний склад і якість грунтів, всі комунікації (існуючі та плановані), будівлі та споруди на території та інші параметри, що впливають на подальші роботи.

4. Визначення функціонального призначення території і необхідності створення тих чи інших зон (відпочинок, спорт, дитяча зона, сад і город, господарська частина і т. П.), Вибір асортимент рослин, можливостей подальшого обслуговування ділянки (садівник, власними силами або ін. ).

Проектування

Типовий проект озеленення та благоустрою складається з креслень, виконаних на основі передпроектних досліджень, генерального плану і комплекту робочої документації.

1. Створення ескізів. Зазвичай робиться 2 - 4 ескізу. На цьому етапі дизайнер вже повинен приблизно уявляти, що потрібно клієнтові. З декількох ескізів замовник вибирає на його думку кращий або направляє їх на доопрацювання. На цьому етапі визначається планувальне рішення, вартість, технологічна складність і тривалість робіт, подальше обслуговування (мінімальний, максимальний догляд).

2. На основі ескізів робиться генеральний план.

3. Розробка робочої документації, що включає в себе ряд елементів. 3.1. На кресленні кресленні планування показана прив'язка всіх будівельних елементів (покриття, підпірні стінки і т. П.) До існуючих будов і споруд (будинок, паркан і т. П.). 3.2.Посадочний креслення і дендроплан зазвичай поєднуються на одному аркуші. Посадковий креслення - це прив'язка посадочних місць до елементів планування. До дендроплану додається асортиментна відомість, в якій перерахований весь посадковий матеріал за видами і сортами, і зазначена загальна кількість рослин. Розташування того чи іншого рослини показано на дендропланом. 3.3.Ведомость обсягів робіт включає в себе загальна кількість основних робіт на ділянці (газон, покриття, посадки і т. П.). На основі цієї відомості складається кошторисна документація. 3.4. В розділ схеми і конструкції входять ескізи малих архітектурних форм та схеми пристрою основних будівельних елементів (покриття, підпірні стінки, водойми і т.д.). 3.5 Великий обсяг текстової інформації. Це пояснювальна записка до проекту, опис технології і послідовність виконання всіх робіт, рекомендації щодо подальшого догляду. 3.6. При необхідності виконуються такі креслення, як план рубок, схема дренажної системи, схема пристрою систем поливу та освітлення, план вертикального планування, більш детальна промальовування окремих фрагментів генерального плану. Можлива комп'ютерна візуалізація ділянки і підбір фотографій рослин та елементів благоустрою

Підготовка території

Сюди входять роботи, що виконуються перед початком ландшафтного будівництва. Підготовка території може включати в себе наступні види робіт:

1. Прибирання будівельного та іншого сміття.

2. При наявності на ділянці насаджень в більшості випадків потрібні певні заходи для приведення їх у порядок. Це рубка всохлі або хворих дерев, чищення крони від сухих гілок і її формування у здорових рослин, проріджування підліску, видалення непотрібних чагарників.

3. Вирівнювання існуючої поверхні або комплекс робіт по створенню штучного рельєфу. При цьому обсяг переміщуваного грунту досить великий. Для насипання (або зрізання) в тій чи іншій частині ділянки потрібне завезення (або вивіз) грунту і залучення техніки.

4. Пристрій дренажної системи.

Благоустрій

Роботи з благоустрою - це створення всіх елементів, що складають каркас території. Це - доріжки та майданчики, патіо, водойми, підпірні і декоративні стінки, елементи садової архітектури, системи поливу та освітлення і.т.д.

Озеленення

Озеленення території включає в себе всі роботи по посадці різних рослин. Це дерева і чагарники, квітники, газон, плодові і пряно-овочеві культури, ліани, водні та виносні рослини.

Догляд

Слід мати на увазі, що повний декоративний ефект в створеному саду досягається як мінімум після 2-3 років регулярного комплексного догляду за всіма елементами. Але й після цього необхідно продовжувати уходние заходи для підтримки сприятливого виду та збереження здоров'я рослин.

2.2 Вибір цільового сегмента на ринку збуту обраних послуг і товарів «теоретично вироблені підприємствами»

На даному етапі організації необхідно визначитися в тому, як вона буде виходити на ринок. Першим кроком є ??опис портрета потенційного споживача ландшафтних послуг.

Споживачами послуг ландшафтного дизайну є в основному власники котеджів, власники заміських будинків і ділянок, які проживають в Москві і Підмосков'ї. Крім того, в Москві часто озеленюють прилеглі території власники магазинів, кафе, ресторанів і офісних центрів. Тому споживачами послуг будуть як фізичні, так і юридичні особи. Вік споживача може варіюватися від 18 і вище, їх середньомісячний дохід повинен становити від 30 тис.руб. і вище. Орієнтовна структура споживачів представлена ??на рис. 1.

Рис.1. Структура споживачів

Необхідно сконцентрувати свої зусилля на задоволенні специфічних потреб одного або декількох сегментів ринку.

I

Процес розбивки споживачів на групи на основі відмінностей у потреби, характеристиках і / або повелении називається сегментування ринку. Сегмент ринку складається з споживачів, однаково реагують на один і той же набір спонукальних стимулів маркетингу. Навряд чи всі споживачі зупинять свій перший вибір на одній і тій же марці продукції (в нашому випадку - на одній і тій же марці виробника суші). Тому необхідно сконцентрувати свої зусилля на задоволенні специфічних потреб одного або декількох сегментів ринку. Необхідно скласти профіль всіх цільових сегментів ринку, описавши їх на основі різних притаманних їм ознак, щоб оцінити привабливість кожного з них в якості маркетингової можливості для фірми, і таким чином провести відбір цільових сегментів.

Відомо, що єдиного методу сегментування ринку не існує. Для сегментування ландшафтних послуг було використано дерево сегментації:

I

 Населення

1. Географічний ознака

2. Соціально-економіческійпрізнак

(Чотири категорії рівня доходів)

 До 10.000 руб.

 10.000 - 20.000 руб.

 20.000 - 30.000 руб.

3.Ступінь готовностіпокупателя

до сприйняття послуг

 Обізнані

 Поінформовані

4.Псіхографіческій ознака

Провівши сегментацію, визначаємося зі стратегією маркетингу, яка залежить від ступеня охоплення ринку та його сегментації. Для компанії, що займається наданням ландшафтних послуг, підходить стратегія концентрованого маркетингу.

«Стратегія концентрованого маркетингу», тобто використовуємо стратегію спеціалізації. Ландшафтні послуги оригінальні і розраховані на клієнта. Перевага такої стратегії полягає в тому, що можна встановлювати на послуги досить високі ціни. Недолік - обсяг продажів, буде обмежений розмірами вибраного сегмента. Ця стратегія досить уразлива, оскільки обраний сегмент може виявитися об'єктом аналогічної політики конкурента. Тому необхідно використовувати ще стратегію диференційованого маркетингу.

«Стратегія диференційованого маркетингу» охоплює досить велику кількість сегментів за допомогою послуг одного виду, але відрізняються від послуг конкурентів чимось особливим, неповторним, що становлять інтерес для кожного обраного сегмента.

2.3 Організаційна структура підприємства

В даний час найбільш прийнятною організаційно - правовою формою підприємства є товариство з обмеженою відповідальністю, яке засновується і функціонує відповідно до ГК РФ і Федеральним законом від 8 лютого 1998 № 8-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Організаційно-правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю.

Керівництво діяльністю підприємства веде генеральний директор, приймається за контрактом. Ген.директор несе матеріальну і адміністративну відповідальність за достовірність даних статистичного і бухгалтерського обліків.

Підбір персоналу здійснюється з урахуванням таких вимог:

1. Наявність професійної підготовки та кваліфікації з даної спеціальності.

2. Наявність досвіду роботи в сфері торгівлі, знання психології покупців. Комунікабельність, вміння працювати з клієнтами.

3. Знання нормативних документів, що регламентують роботу в сфері торгівлі та виготовлення продукції.

Статутом визначено основний вид діяльності - надання ландшафтних послуг.

Усі матеріали, що застосовуються при наданні послуг, мають гігієнічні сертифікати та сертифікати безпеки.

Всі служби фірми підпорядковані директору. Їх функціональні обов'язки описані в положеннях про службу, посадових обов'язках і регламентуються структурою управління. Керівники функціональних напрямків мають вищу освіту, відповідного профілю та досвід роботи у своїй сфері діяльності.

Відповідно до завдань які стоять перед колективом і складом структурних підрозділів прийнята наступна структура управління, представленої на рис. 2.

 Рис. 2. Організаційна структура компанії «GreenArtStudio»

 Генеральний директор

Генеральний директор здійснює загальне керівництво, кадрову політику, виступає в усіх державних органах управління від імені фірми, визначає потенційних замовників, оформляє договори з замовниками. Комерційний директор здійснює дослідження ринку, здійснює рекламну діяльність, а також відповідає за поставку матеріалу, забезпечує необхідним і своєчасним матеріалом і сировиною. Фінансовий директор здійснює фінансову діяльність фірми, виробляє економічне обґрунтування виконуваних робіт, контролює ведення складського обліку. У фінансового директора в підпорядкуванні знаходиться бухгалтер, який веде фінансову діяльність у фірмі (нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, розрахунок і видача зарплати). Компанія орендує склад, в якому відпустку матеріалу і сировини здійснює комірник.

Ландшафтний архітектор розробляє архітектурний проект об'єкта, погоджує його із замовником, розробляє графік виконання робіт, здійснює підбір матеріалів, проводить розрахунок кошторису на виконання робіт, здійснює нагляд за проведенням робіт.

Інженер-конструктор займається будівництвом всіх інженерних систем на ділянці, здійснює експлуатацію та ремонт обладнання, виконує на об'єктах електромонтажні роботи, а також є бригадиром на об'єкті.

Виробнича група складається з:

- Водія, який здійснює виїзд на об'єкт фахівців і доставку матеріалів і сировини на об'єкт,

- Вантажника, який працює на складі та виїжджає разом з виробничою групою на об'єкт,

- Дизайнера, який розробляє дизайнерські проекти, на основі новітніх досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду, архітектурної науки, практики з використанням засобів автоматизації проектування розробляє ландшафтні рішення і архітектурно-будівельну частину проектів,

- Дендролога, що проводить інвентаризацію рослинності на об'єкті,

- Агронома-садівника, в обов'язки якого входить аналіз грунту за агрохімічними показниками, по рельєфності місцевості і висадка рослин в грунт.

- Різноробочих, які допомагають у здійснення ландшафтного проекту.

2.4 Продукт. Місце продукту або послуг в теорії ієрархії потреб А. Маслоу. «Продуктовий портфель»

«GreenArtStudio» надає ландшафтно-дизайнерські послуги для найрізноманітніших категорій споживачів, особливо для тих, хто любить жити в гармонії з природою.

Фахівці компанії гарантують високу якість виконуваних робіт, але крім цього фактора існує ще безліч інших, що впливають на прийняття людьми рішень щодо того, якими послугами скористатися і що купувати. Купівельна поведінка ніколи не буває простим. І, тим не менш, розібратися в ньому - виключно важливе завдання для керівництва фірми.

 Вш

Американський психолог Авраам Маслоу спробував пояснити, чому в різний час людьми рухають різні потреби. Чому одна людина витрачає масу часу і енергії на самозбереження, а інший - на завоювання поваги оточуючих? Вчений вважає, що людські потреби розташовуються в порядку ієрархічної значущості від найбільш до найменш заможних. Розроблена Маслоу ієрархія представлена ??на рис. 3. За ступенем значущості потреби розташовуються в наступному порядку: фізіологічні потреби, потреби самозбереження, соціальні потреби, потреби в повазі і потреби в самоствердженні. Людина буде прагнути задовольнити в першу чергу найважливіші потреби. Як тільки йому вдасться задовольнити якусь важливу потребу, вона на якийсь час перестає бути рушійним мотивом. Одночасно з'являється спонукання до задоволення наступної за важливістю потреби.

Виходячи з цієї ієрархії Потреб, продукт фірми займає високі щаблі - приналежність до соціальної групи і потреба в самовираженні.

 Належність кобщності, перебувати поряд з людьми, бути визнаним і прийнятим ними

 Рис. 3. Піраміда потреб А. Маслоу

Проаналізуємо надаються послуги по матриці потреб.

 Ознака потреби

 Характеристика ознаки

 1.Место в ієрархії потреб Належність до соціальної групи

 Потреба в самовираженні

 2.Що впливає на потребу Клімат

 Соціальне становище

 3.Історіческая місце потреби Справжня

 Перспективна (майбутня)

 4.Уровень задоволення потреби Не повністю вдоволена

 5.Степень спряженості потреби Сполучена

 6.Масштаб (масовість) поширення потреби Географічний Регіональний

 Соціальний Загальної

 7.Частота задоволення потреби (часові параметри споживання) Періодично удовлетворяемая

 8.Прірода виникнення потреби Вторинна (прямо индуцированная)

 9.Шірота проникнення потреби в різні сфери життя У кількох областях

 10.Комплексность задоволення потреби Задовольняється взаємодоповнюючих товарами

 11. Ставлення суспільства Позитивне

 12. Ступінь еластичності Еластична

 13.Способ задоволення потреби Індивідуальний

 14.Глубіна проникнення потреби в суспільну свідомість Усвідомлена значною частиною потенційної соціальної групи

 15. Стан конкуренції товарів і послуг у сфері задоволення потреби Конкурують і товари та послуги

Коментарі до «Матриці потреб»

1. Місце в ієрархії потреб.

Належність до соціальної групи. Один з головних позовів звернення в ландшафтну організацію - бажання долучитися до мистецтва ландшафтного дизайну або просто задовольнити естетичні потреби.

Потреба в самовираженні. Для кого-то заміський ділянка - це просто вузька або широка смуга землі, оточена деревами та чагарниками. А ось для інших - це щоденна реальність, середа постійного перебування, зі своїми законами, правилами, модою і тенденціями. І тому дуже багато власників заміських ділянок думають, як виразити себе, стати особистістю, виділитися з сірої маси, звернути на себе увагу інших.

2. Що впливає на потребу.

Клімат. Для кожного клімату характерні свої види рослини

Соціальне становище. У Москві та Московській області послуги ландшафтного дизайну можуть дозволить споживачі, у яких середньомісячний рівень доходу> 25 тис.руб.

3.Історіческая місце потреби.

Справжня. Майже кожен хоче поліпшити навколишнє середовище навколо себе, тому ландшафт ділянки є поширеним і актуальним способом.

Перспективна (майбутня). У майбутньому послуги ландшафту будуть розвиватися і стануть актуальними у віддалених малорозвинених районах.

4. Рівень задоволення потреби.

Не повністю задоволена. Останні 2-3 роки Збільшується споживчий попит на послуги ландшафтного дизайну. В ландшафтний бізнес приходять нові технології, з'являються і розвиваються нові напрямки - ландшафтні, поливальні, надаються послуги з озеленення.

5. Ступінь спряженості потреби.

Сполучена. Якщо споживач задовольнить одну потребу, то вона може вплинути на народження нової потреби (наприклад, до красивих доріжках і стежках на ділянці потрібна відповідна оправа).

6. Масштаб (масовість) поширення потреби.

Географічний - регіональний.Географіческіе відмінності, такі як клімат, регіональні традиції, відмінність смаків, значно впливають на потребу того чи іншого виду послуг.

Соціальний -всеобщій. Потреба в ландшафтних послугах залежать від соціального стану споживача і від його доходів.

7. Частота задоволення потреби.

Періодично удовлетворяемая. У здійсненні послуг ландшафтного дизайну спостерігається періодичність і сезонність.

8. Природа виникнення потреби.

Вторинна. Потреба в ландшафтних послугах виражається в потребі затишку, гармонії з природою, створення стилю, тому відіграє другорядну роль.

9. Широта проникнення потреби в різні сфери життя.

У декількох областях. Так як ландшафтні послуги потрібні в різних сферах життя, то потреба в даних послугах характеризується високим ступенем можливості роботи на різних ринках.

10. Комплексність задоволення потреби.

Задовольняється взаємодоповнюючих товарами. Щоб повністю задовольнити потребу в ландшафтному дизайні, потрібно постійно доповнювати ландшафт новими рослинами, архітектурними фігурами і т.п.

11. Ставлення суспільства.

Позитивне. Ставлення суспільства позитивне, так як рослини покращують екологію, і від правильного дизайну ділянки можна отримувати користь і естетичну насолоду.

12. Ступінь еластичності.

Еластична. Послуги ландшафту досить дорогі послуги, і ціна на дані послуги впливає на попит.

13. Спосіб задоволення потреби.

Індивідуальний. Надання послуг має індивідуальний підхід, враховуються індивідуальні особливості і ставлення до моді і традиціям.

14. Глибина проникнення потреби в суспільну свідомість.

Усвідомлена значною частиною потенційної соціальної групи. Не всі усвідомлюють потребу в ландшафтних послугах, так як вони коштують дуже дорого і багато самі облагороджують свою ділянку.

15. Стан конкуренції товарів і послуг у сфері задоволення потреби.

Конкурують як з товарами, так і з послугами. Конкуренція висока як на ринку послуг так і на ринку товарів.

Виходячи з аналізу матриці потреб, можна зробити висновок, що споживач купує не товар, а ті блага, які йому може надати цей товар. Звичайно, характеристики товару - дуже важливі, але, скоріше, як засіб надання споживачеві певних благ. Коли споживачі здійснюють купівлю, то в початковий момент вони керуються не фізичними характеристиками товару, а тими благами, які може їм надати даний товар, що володіє цими характеристиками. Вищевикладене лягло в основу розробки 3-х рівневої концепції товару (рис. 3.).

Головні вигоди характеризують набір тих благ, які шукає споживач. Фактичний товар представлений його основними властивостями (експлуатаційно-технічні характеристики, марка, рівень якості, упаковка, дизайн). Для здійснення покупки споживач часто вимагає допомоги від торгового персоналу з поставки купленого товару, оплати в розстрочку, установці купленого товару. На рішення споживача про покупку також сильний вплив робить наявність гарантії, визначених післяпродажних послуг, ввічливість і компетентність персоналу.

Для розробки 3-х рівневої концепції необхідно визначити продуктову політику. Продуктова політика нашої фірми буде здійснюватися в напрямку розвитку «продуктового портфеля», під яким розуміється сукупність товарів, послуг, які може запропонувати фірма. «Продуктовий портфель» буде збалансований, тобто включати до свого складу послуги і товари, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу.

Прогнозований склад «продуктового портфеля»:

1. Надання послуг з ландшафтного проектування;

2. Надання послуг з озеленення ділянки;

3. Надання послуг з благоустрою;

4. Продаж рослин, саджанців і крупномірних дерев.

Рис. 4. Трирівнева концепція продукту

1. Ландшафтні послуги за індивідуальними замовленнями. Забезпечення комфортного і гармонійного життя з природою.

2. Співробітники «GreenArtStudio» відвідують виставки та семінари, тому фірма використовує нові розробки в галузі ландшафтного дизайну.

3. ТОВ «Green Art Studio»

4. Наші ціни залежать від обсягів продажів і відповідають якості виконуваних робіт.

5. Наявність у нас сертифікатів якості доводить, що виконувані роботи відповідають всім вимогам якості, а отже скориставшись нашими послугами клієнти можуть бути впевнені в якості надаваних нами послуг.

6. Клієнти можуть під'їхати в затишний офіс і в спокійній обстановці обговорити з ландшафтним архітектором всі запитання. Вони допоможуть вибрати потрібний стиль і дизайн саду, розрахувати приблизну вартість, оформити замовлення і план виконання робіт. Так само клієнти можуть замовити проект через інтернет на офіційному сайті.

7.Постоянним клієнтам надаються знижки, так само клієнтів можуть зацікавити акції. У компанії наприкінці дачного сезону ліквідуються рослини, різноманітні матеріали для створення унікального саду, за низькими закупівельними цінами.

8. Фірма надає гарантії виконаних робіт.

9. «GreenArtStudio» організує безкоштовну доставку всіх необхідних матеріалів для виконання робіт згідно ландшафтному проекту.

2.5 Життєвий цикл товару. Вибір стратегії на кожному етапі життєвого циклу товару

Відкривши нову фірму, керівництво бажає, щоб у неї була довге і щасливе життя. У сучасному світі, особливо після світової кризи, ніхто не розраховує, що товар буде продаватися вічно, але все ж прагнути забезпечити отримання максимально можливого прибутку в якості компенсації за всі зусилля і ризик. Керівництво компанії знає, що у кожного товару є власний життєвий цикл і намагається вгадати протяжність і характер цього цікла.Жізненний цикл описується зміною показників обсягу продажу і прибутку в часі і складається з наступних змістовно-логічних етапів: розробка продукту, впровадження, зростання, розвиток, зрілість і стабілізація, спад і вилучення з ринкового. Типовий життєвий цикл представлений на рис. 4. Такий же вид крива матиме і для послуг ландшафтно-дизайнерської компанії, оскільки дана послуга не є новітнім винаходом, що не мають аналогів.

Рис. 4. Зміна обсягів продажу та прибутку протягом життєвого циклу товару від його створення до занепаду

У цьому циклі виразно виділяють 4 етапи:

1. Етап виведення на ринок - період повільного зростання збуту принаймні виходу товару на ринок. У зв'язку з витратами по виведенню товару більших прибутків на цьому етапі ще немає.

2. Етап зростання - період швидкого сприйняття товару ринком і швидкого зростання прибутків.

3. Етап зрілості - період сповільнених темпів збуту у зв'язку з тим, що товар вже домігся сприйняття більшістю потенційних покупців. Прибутку стабілізуються або знижуються у зв'язку із зростанням витрат на захист товару від конкурентів.

4. Етап занепаду - період, характеризується різким падінням збуту і зниження прибутків.

Оскільки наша фірма є новою, то і послуги, які вона надає, також є новим. Наш продукт знаходяться на етапі виведення на ринок, що означає слабкий збут і низькі прибутки, а також необхідність розробки стратегії, спрямованої на розширення ринку. У разі успіху на етапі зростання наша фірма буде вдосконалювати свій товар, і намагатися проникати в нові сегменти ринку і канали розподілу. Ціна на нашу продукцію знизиться. На етапі зрілості доречно буде провести модифікацію ринку, товарів та комплексу маркетингу, змінити позиціонування продукту і послуг для утримання своєї частки на ринку. І нарешті, коли товар вступить в стадію занепаду, нам необхідно буде виявити ті послуги, які застаріли (за допомогою регулярного аналізу показників їх збуту, частки ринку, рівня витрат і рентабельності), і прийняти щодо кожного з них рішення або про продовження їх реалізації, або про «пожинания плодів» (тобто про різке скорочення будь-яких витрат у зв'язку з товаром - на виробниче обладнання, матеріально-технічне постачання, НДДКР, рекламу і т.п.), або про виключення його з номенклатури.

 Характеристики Етапи життєвого циклу

 впровадження зростання зрілість спад

 Цілі маркетингу Утриматися на обраному місці Міцно зайняти позицію / Конкурентна боротьба Постійна «модернізація» продукції в цілях утримання клієнтів Диверсифікація виробництва / реорганізація

 Обсяг продажів Дуже низький Низькі / Середні Високі Середні

 Конкуренція Дуже висока Висока Середня Висока

 Прибуток Збиток Збиток / Нульова Нульова / надприбуток Нульова / збиток

 Споживачі Дуже мало Мало Багато Середній / Мало

 Товар. асортимент Низький Середній Широкий Широкий

 Збут Мало Середній Максимальний Середній

 Ціноутворення Покриття витрат Покриття витрат / На рівні конкурентів На рівні конкурентів / Диктування ціни На рівні конкурентів / Зниження ціни для збільшення обсяг продажів

 Просування Реклама Реклама / Створення іміджу Постійна модернізація продукту Використання НТП / Пошук нових ринків збуту

 Витрати на маркетинг Високі Високі Середні Середні

Таблиця 1. Основні характеристики етапів життєвого циклу

Розглянувши всі етапи ЖЦТ, можна підвести такі підсумки, представлені в таблиці 1.

2.6 Комунікаційні зв'язки. Розробка реклами

Оскільки «GreenArtStudio» - нова фірма, що вступає на ринок, її цільову аудиторію складають потенційні покупці її продукції, від яких залежить успіх або провал фірми в обраній сфері діяльності. Цільова аудиторія може знаходиться в одному з шести станів готовності: поінформованість, знання, прихильність, перевага, переконаність, здійснення покупки.

Потенційні споживачі ландшафтних послуг є повністю необізнаними про нашу діяльність, і тому нам необхідно домогтися для початку впізнаваності назви. Це можна здійснити за допомогою простих звернень, в яких постійно повторюється назва ландшафтно-дизайнерської компанії. Після цього, поступово інформуючи аудиторію, потрібно переводити її в кожне з станів, закінчуючи здійсненням покупки.

Засобом поширення інформації на початковому етапі стануть зовнішня реклама (щити і вивіски) і друковані рекламні буклети. Саму по собі рекламу можна визначити як неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування.

У ході розвитку фірми буде використовуватися конкурентна реклама, яка націлена на виділення компанії з маси аналогічних, характеристику його відмінностей і стимулювання споживачів звернутися за допомогою саме в нашу компанію.

Для рекламування «GreenArtStudio» на наступних етапах розвитку будуть використовуватися такі основні засоби, як:

· Реклама в періодичній пресі (в спеціалізованих журналах по ландшафту і дизайну);

· Рекламу на телебаченні (зокрема в телепрограмах по благоустрій та ін.)

· Реклама в Інтернет (на сайтах і форумах дачників, рослинників та ін.)

Головною метою реклами нашої фірми на початковому етапі є загальні інформування цільової аудиторії про компанію (про новий товар, про які надають послуги, про доступність цін) і формування образу фірми. На етапі зростання перед фірмою постане завдання формування виборчого попиту, переваги до своєї марки, а на етапі зрілості необхідно буде нагадувати споживачам про наших товарах і послугах, і про те, де їх можна придбати.

Рекламне звернення на етапі виведення товару ТОВ «GreenArtStudio» на ринок буде мати наступний вигляд:

«Ви індивідуальні, так само індивідуальні ваші будинок, одяг, стиль. Таким же унікальним, як ви самі, повинен бути і ландшафтний дизайн ділянки - це теж ваш дім! Куди ви віддасте перевагу повертатися після роботи: у затишний будинок, де все гармонує з вашим світовідчуттям або в будинок з похмурим двориком? Ваш будинок - це місце де ви відпочиваєте і відновлюєте сили, це ваш світ. Наше завдання виконати ландшафтні роботи таким чином, щоб втілити ваші відчуття в реальному житті, на практиці, почути ваші емоції, побачити світ вашими очима. Ми не просто робимо озеленення, газони, квітники - ми робимо світ навколо вас таким, яким ви хочете його побачити: красивим, стильним, гармонійним.

Кращою компанією на сьогодні є наша фірма - «GreenArtStudio».

Ми готові в найкоротші терміни розробити для Вас ландшафтний проект будь-якої складності з урахуванням всіх Ваших побажань! »

Для оцінки зрозумілості та доступності рекламного тексту розрахуємо індекс туманності:

Число періодів: X = 26 (інтонаційно закінчених одиниць повідомлень)

Число слів, що містять більше 3-х складів: С = 17

Розрахуємо індекс туманності (If) за формулою:

If = (С + 100 / Х) х0,4

If = (17 + 100/26) * 0.4

If = 8,3

Розрахований індекс показує, що текст розуміють і сприймають діти від 10 до 13 років.

2.7 Ціноутворення. Вибір стратегії. Аналіз витрат виробництва. Визначення точки беззбитковості

Роботи з ландшафтного дизайну слід розглядати як творчий процес, який не закінчується на етапі проектування. Внаслідок цього ціноутворення залежить від багатьох параметрів (не тільки від матеріалів та обсягів робіт) і визначається в кожному конкретному випадку. Для визначення ціни послуг ландшафтного дизайну будемо використовувати метод, орієнтований на витрати. Політика цін, орієнтована на витрати, ставить своєю метою покриття всіх або, принаймні, значної частини витрат. Цей підхід до визначення рівня ціни заснований на аналізі точці беззбитковості.

Точка беззбитковості - це такий обсяг продажів продукції фірми, при якому виручка від продажів повністю покриває всі расходина виробництво продукції, в тому числі середньоринковий відсоток на власний капітал фірми і нормальний підприємницький дохід.

Розрахуємо точку беззбитковість для створюваної фірми:

1. Розрахунок витрат на 1 місяць

Витрати на 1 місяць розраховуються як сума постійних і змінних витрат. Розрахунок представлений у таблиці 2.

Загальна сума видатків становить 610 570 руб.

2. Розрахунок планованого обсягу наданих послуг

Розрахунковий обсяг надання ландшафтних послуг - десять об'єктів в місяць (враховуючи, що проведення робіт можливе лише сім місяців у році).

В середньому вартість послуги ландшафтного дизайну на російському ринку складає 120 тис. Руб. (Прайс-лист послуг «Green Art Studio» представлено в Додатку).

Таблиця 2. Розрахунок витрат на 1 місяць

 № п / п Постійні витрати

 Сума

 (Грн.) № п / п Змінні витрати

 Сума

 (Грн.)

 1. Оренда 25000 1 Устаткування 84000

 2. Заробітна плата: 304 500 2. Інвентар 7500

 Ген.директор 30000 3. Організаційні витрати 48000

 Фінансовий директор 30000 4. Транспортні витрати 37500

 Комерційний директор 30000 5. Канцелярські витрати 14000

 Бухгалтер 25000 6. Непередбачені витрати 90000

 Комірник 9000 7. Страховка 15000

 Ландшафтний архітектор (2) 50000

 Інженер-конструктор 18000

 Дизайнер (2) 40000

 Агроном-садовник (2) 36000

 Дендролог 13500

 Водій 7000

 Різноробочий (2) 10000

 Вантажник 6000

 3. Податки:

 ЄСП (26%) 79170

 4. Амортизація: 37000

 Комп'ютер (3) 15000

 Принтер 4000

 Телефон (3) 3000

 Офісне обладнання 15000

 5. Реклама 22000

 Разом: 467670 107900

 Загальна сума витрат: 575570

3. Розрахунок точки беззбитковості

Вихідні дані:

 Постійні витрати, тис. Руб. 467670

 Змінні витрати, тис. Руб. 107900

 Виручка від продажу, тис. Руб. 1200000

 Випуск (Обсяг реалізації), од. 10

 Середні змінні витрати на одиницю продукції

 10790

 (Змінні вид. / Випуск)

 Ціна за одиницю

 120000

 (Виручка від продажів / випуск)

 Точка беззбитковості в грошовому вираженні

 513876, 02

 (Виручка від продажів * постійні вид. / (Виручка - змінні вид.))

 Точка беззбитковості в натуральному вираженні

 4, 28

 (Постійні вид. / (Ціна за од. - Середні змінні вид. На од. Продукції))

Графік беззбитковості

Величина точки беззбитковості дорівнює 4,28 послуги за 513 876, 02 рублів.

Тобто нам необхідно здійснювати певну кількість послуг на місяць по різним розцінками. У разі меншої кількості проект вважається збитковим.

2.8 Збутова стратегія. Канал збуту

Канал розподілу товару - сукупність фізичних і юридичних осіб, які беруть на себе право власності на товари або послуги на шляху їх слідування від виробника до споживача.

Для розподілу послуг керівництво компанії буде використовувати прямий канал збуту, тому що він дозволяє підтримати контакт зі споживачем і тим самим дозволяє контролювати збут, надаваних послуг. Каналом розподілу буде роздрібна торгівля, так як «GreenArtStudio» - роздрібне підприємство послуг.

Сучасний ринок не дозволяє фірмам та підприємствам припиняти тримати «руку на пульсі» покупця (споживача). Маркетинг вимагає набагато більшого, ніж просто створити хороший товар (послугу), призначити на нього (неї) привабливу ціну і забезпечити його (її) доступність для цільових покупців. Тому необхідно визначити збутовий потенціал своєї компанії.

Для визначення відносної величини збутового потенціалу підприємства був прошкалірован певний набір характеристик, що розкривають цей потенціал. Вагомість кожної характеристики встановлюється кількістю балів. Потім проводиться оцінка зазначених характеристик за п'ятибальною системою. Підсумовування отриманих величин дало загальне кількісне уявлення про збутовому потенціалі підприємства (таблиця № 3).

Таблиця 3. Збутової потенціал підприємства

 Критерії Вагомість окремих складових Оцінка в порівнянні з конкурентами Потенціал

 «Green Art Studio» Конкурент 1 Конкурент 2 «Green Art Studio» Конкурент 1 Конкурент 2

 Різноманітність пропонованих послуг 10 4 3 4 40 30 40

 Висока якість надаваних послуг 15 4 5 3 60 75 45

 Післяпродажний сервіс 10 5 4 4 50 40 40

 Забезпечення посадковим матеріалом (дерева, чагарники, квіти) 15 4 2 4 60 30 60

 Надання ексклюзивних рослин та насіння 20 3 4 3 60 80 60

 Можливість оснащення проекту малими архітектурними формами 5 4 5 2 20 25 10

 Великий вибір ландшафтних проектів, наданих одному замовнику 15 5 4 4 75 60 60

 Ціна надаваних послуг 10 2 4 3 20 40 30

 Разом: 100385380345

Щоб отримати порівняльне уявлення про силу збутового потенціалу, його потрібно визначити і в основних конкурентів за вказаною методикою. Порівняльний аналіз показує силу збутового потенціалу. З таблиці видно, що збутовий потенціал "GreenArtStudio" вище, ніж у його конкурентів.

Для підвищення збутового потенціалу компанія використовуватиме:

- Рекламу;

- Стимулювання збуту;

- PR;

- Особисті продажу.

Організації рекламної кампанії був присвячений пункт2.6 справжньої роботи.

Стимулюванням збуту називають використання різних засобів спонукального впливу, покликаних прискорити і посилити відповідну реакцію споживачів Керівництвом будуть використовуватися такі види впливу:

- Гарантування повернення грошей при поганій якості матеріалів;

- Поширення купонів через журнали із зазначенням знижок;

- Стимулювання власного персоналу за допомогою премій.

PR - сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією та іншими людьми, групами лип, і суспільством в цілому за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну (інформацією) і оцінки суспільної реакції. Існує також і інше визначення: PR - це мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повній інформованості. Ключовим завданням PR є подолання «бар'єру недовіри» до товару і фірмі.

Особистий продаж. У стимулюванні збуту послуг (товарів) велике значення надається спілкуванню персоналу (зокрема з дизайнерами, архітекторами і т.д.) з одним або декількома потенційними споживачами. Формування ефективно працюючого персоналу - одне з найважливіших завдань і проблем сучасних фірм. Відносно цього керівником буде проводитися досить суворий відбір кваліфікованих працівників.

2.9 SWOT-аналіз

SWOT - метод аналізу в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості) і threats (загрози).

SWOT був вперше введений в 1963 році в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професором Кеннетом Ендрюсом (англ. KennethAndrews). Спочатку SWOT-аналіз був заснований на озвучуванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції.

У 1965 році чотири професора Гарвардського університету, Леранед, Крістенсен, Ендюс і Гут (Leraned, Christensen, Andrews, Guth), запропонували технологію використання SWOT-моделі для розробки стратегії поведінки фірми. Була запропонована схема LCAG (за початковими літерами прізвищ авторів), яка заснована на послідовності кроків, що призводять до вибору стратегії.

Оскільки SWOT-аналіз в загальному вигляді не містить економічних категорій, його можна застосовувати до будь-яких організацій, окремим людям і країнам для побудови стратегій в найрізноманітніших галузях діяльності. Для фірми «GreenArtStudio» SWOT-аналіз представлений в таблиці 4.

Таблиця 4. Матриця SWOT

 Можливості (Opportunity):

 1.Виход на зарубіжні ринки;

 2.Улучшеніе сервісу і скорочення часу на обслуговування;

 3.Набор висококваліфікованих фахівців;

 4.Збільшення обсягу надаваних послуг;

 5.Возможность виходу на різні ринки і з різним товаром (диверсифікація);

 6.Созданіе філій не тільки в найближчому Підмосков'ї, а й по всій РФ;

 7.Расшіріть асортимент за рахунок нових постачальників продукції;

 8.Сніженіе цін за рахунок збільшення обсягів надаваних послуг;

 9.Повишеніе якості послуг.

 Загрози (Threat):

 1.Увеліченіе вартості використання ліцензій та патентів;

 2.Інфляція і зростання цін;

 3.Снижение рівня доходу населення;

 4.Удоражаніе цін у постачальників;

 5.Острая конкуренція

 6.Уменьшеніе ринкової частки;

 7.Ужесточеніе законодавства.

 Сильні сторони (Strenght):

 1.Новейшее обладнання;

 2.Контракт з фірмою-виробником зовнішньої реклами;

 3.Доступность ціни на продукцію та послуги;

 4.Шірокій вибір послуг;

 5.Удобство придбання;

 6.Сотруднічество з надійними перевіреними постачальниками

 7.Кваліфіцірованний персонал;

 8.Високая кваліфікація керівництва фірми;

 9.Гарантійное і післягарантійне обслуговування.

 S 7 S 1 O 5 O 6 O 2 - завдяки кваліфікованим фахівцям і використанню новітнього обладнання фірма зможе вийти на різні ринки з різним товаром, тобто максимально охопити всі можливі сегменти ринку. Так само це дозволить фірмі поліпшити сервіс і скоротити час на обслуговування клієнта;

 S 1 O 8 O 3 - широкий вибір послуг є конкурентною перевагою фірми, і його можна задіяти в рекламній компанії. Воно створює кращі умови сервісу та праці, що приверне до фірми нових клієнтів і кваліфікований персонал;

 S 3 O 5 O 3 - підтримання доступного рівня цін у порівнянні з конкурентами сприяє залученню нової клієнтури, а отже, виходу на нові ринки;

 S 7 O 2 - найм висококваліфікованих фахівців забезпечить поліпшення якості обслуговування і підвищення попиту;

 S 2 O 5 O 1 - використання новітніх технологій при створенні охоронних систем значно виділяють фірму на тлі інших компаній у результаті чого вона зможе зайняти вільні ніші на нових ринках не тільки в РФ, але і за кордоном;

 S 2 O 1 O 3 O 4 - рекламна компанія залучить нових клієнтів і кваліфікований персонал, що створить умови для збільшення обсягу продажів;

 S 6 O 9 - контракт з надійними постачальниками забезпечить перевагу над конкурентами в якості послуг

 S 1 O 2 - використання нового високотехнологічного обладнання принесе віддачу від скорочення часу на обслуговування

 S 7 S 1 S 4 T 5 - необхідно утримати наших покупців за рахунок висококваліфікованого персоналу, новітнього обладнання та широкого вибору послуг;

 S 8 S 6 T 6 T 2 - грамотне керівництво фірмою і правильно поставлені цілі забезпечать стабільне положення на ринку не тільки в звичайних умовах, але і в кризові моменти;

 S 8 S 1 S 6 T 7 T 1 T 4 - Висока кваліфікація керівництва, самі останні новинки у сфері високих технологій і надійні зв'язки з постачальниками забезпечать надійну базу для функціонування фірми, а так само зможуть згладити вплив зовнішніх факторів;

 S 6 T 4 - у випадках порушення поставок необхідно зустрітися з основними постачальниками і обговорити існуючі проблеми. По-можливості владнати розбіжності. Укласти нові договори. Якщо переговори не дали результатів, то необхідно в найкоротші терміни укласти договори з новими постачальниками.

 Слабкі сторони (Weakness):

 1.Сезонний характер надходження грошових коштів;

 2.Неузнаваемость фірми ТОВ «GreenArtStudio» на ринку;

 3.Среднее якість продукції;

 4. Обмежені фінансові ресурси

 5.Себестоімость продукції на 10% вище, ніж у конкурентів;

 W 5 O 8 - необхідно позиціонувати товар щодо товарів-конкурентів як продукт високої якості, а більш високу ціну - як гарантію якості;

 W 5 O 4 - необхідно в найкоротші терміни зайняти стійку позицію на ринку і створити сприятливий імідж. Це дозволить у кілька разів підняти обсяг надаваних послуг;

 W 3 O 9 - бажано налагодити співпрацю з прямим постачальником обладнання, або скоротити канали постачання шляхом пошуку інших каналів розподілу

 W 1 W 4 O 8 - необхідно на початкових стадіях функціонування фірми використовувати політику низької ціни і великих обсягів, тим самим зменшивши витрати і згладивши сезонні хвилі

 W 5 W 2 T 6 - з'явився на ринку конкурент може запропонувати аналогічну продукцію за нижчими цінами. Тому необхідно під час реагувати на дії конкурентів;

 W 2 W 3 W 1 T 2 T 3 - в результаті збільшення податків і тарифів на використання ліцензій фірмі доведеться знижувати витрати шляхом зниження якості (високе -> середнє), це може призвести до зменшення кількості клієнтів, а отже і до зниження прибутку. Так само в результаті деякій залежності від сезону фірмі доведеться в мало прибуткові періоди пробувати виходити на нові ринки, проводити активну рекламну політику, влаштовувати акції і т.д., щоб покривати витрати.

 W 4 T 2 - слід виявити альтернативні джерела фінансування (внутрішні джерела, залучені кошти, позикові кошти і комбіноване фінансування)

З проведеного SWOT-аналізу випливає, що ТОВ «GreenArtStudio» має можливість компенсувати загрози зовнішнього середовища і слабкості компанії за рахунок своїх сильних сторін і можливостей, що надаються ринком. Досліджуючи всі ці фактори у взаємодії один з одним, аналізуючи їх, керівництво може продумати і розробити стратегію поведінки фірми на ринку грунтуючись на отриманих даних.

2.10 Визначення конкурентноспроможності підприємства

Існуючий ринок послуг у сфері ландшафтного проектування і здійснення ідеї дизайну, що задовольняють в тій чи іншій мірі вимоги споживачів досить різноманітний. В даний час на ринку не можна виділити найбільшого виробника подібних видів послуг. Існує безліч дрібних і середніх компаній, які намагаються заповнити цю нішу на ринку.

У Москві зареєстровано безліч фірм з ландшафтного дизайну. Всі вони відрізняються за якістю та кількістю послуг, що надаються, і, що немало важливо, по наданої ціною.

Широким спектром послуг володіють лише 2-3 фірми, які ми розглядаємо в якості основних конкурентів (таблиця 5).

Таблиця 5. Конкурентна таблиця

 Фірма

 Критерії «Green Art Studio» Основні конкуренти

 №1 №2 №3

 Відповідність запитам споживачів Повний Часткове Повний Часткове

 Надійність Високий ступінь Високий ступінь Середня ступінь Високий ступінь

 Якість Дуже висока Гарне Висока Задовільний

 Ціна Висока Дуже висока Нижче середньої Середня

 Коло охоплюються проблем Широкий Середній Вузький Широкий

 Час роботи 10.00-18.00 10.00-17.00 10.00-18.00 9.00-17.00

 Репутація фірми Нове підприємство Надійна Сумнівна Надійна, пост. клієнт

 Післяпродажне обслуговування Обов'язкове Присутній Ні Ні

 Додаткові послуги Широкий спектр Широкий Є, але мало Ні

«Багатокутник конкурентоспроможності» надає собою графічне з'єднання оцінок положення підприємства і конкурентів по найбільш значущих напрямах діяльності і дозволяє порівняти можливості підприємств. Накладаючи один багатокутник на інший, можна виявити сильні і слабкі сторони підприємств відносно один одного.

«Багатокутник конкурентоспроможності»

Фірма «GreenArtStudio»

Фірма Конкурент 1

Фірма Конкурент 2

Фірма «GreenArtStudio» має конкурентні переваги в сфері якості обслуговування, збуту та іміджу. Фірма Конкурент 1в сфері якості продукції, цін, концепції та зовнішньої економічної політики. Фірма Конкурент 2 - в області асортименту.

2.11 Ризики. Аналіз ризиків

Будь-яка ринкова діяльність пов'язана з ризиком. Ризик - це ймовірність зазнати комерційне поразку на ринку або НЕ досягти намічених стратегічних цілей, понести в результаті цього економічний і фінансовий збиток, втратити частину ресурсів. Вплив комплексного впливу не передбачуваних дій і контрдій різних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища робить ризик категорією ймовірнісної.

Виявлення причин ризику дозволяє приймати науково-обгрунтовані заходи з управління можливими ризиками. У зв'язку з цим необхідно проводити комплекс маркетингових заходів з оцінки можливого ризику і з проведення комерційної, фінансової, виробничої, організаційної діяльності, спрямованої на зниження рівня ризику.

Результати комплексного аналізу ризиків зведені в таблицю 6.

Таблиця 6. Аналіз ризиків

 п \ п Група ризиків Перелік простих ризиків

 Вер. Події.

 V%

 Вага

%

W

 Знач. ризику

 P1%

 Ризик по групі

 P%

 1. Прийняття рішення Неприйняття рішення про розгортання діяльності в галузі ландшафтного дизайну 30 0,01 0,3 0,3

 2. Якість інвестиційного проекту Нежиттєздатність проекту 25 0,1 2,5 8,6

 Неякісний бізнес-план 25 0,06 1,5

 Недостатня опрацювання проекту 5 0,01 0,05

 Недостатньо-професійний підбір персоналу 45 0,1 4,5

 3. Виробничий процес

 3.1 Передпроектний період Обмір території де проводитимуться роботи не було здійснено 0 1 0 0,4

 Фотозйомка робочого об'єкта не проведена 30 0,01 0,03

 Загибель рослин в оранжереї фірми 5 0,001 0,005

 3.2 Транспортний ризик Загибель рослин при транспортуванні 26 0,06 1,56 1,7

 Поломка малих архітектурних форм при транспортуванні 12 0,01 0,12

 3.3 Відсутність Аналізу грунту (або аналіз з похибками) 75 0,06 5,5 6

 Характеристики гідрології ділянки 50 0,06 0,3

 Інвентаризації рослинності 20 0,1 0,2

 Інсоляційного аналізу 0 1 0

 8,1

 п \ п Група ризиків Перелік простих ризиків

 Вер. Події.

 V%

 Вага

%

W

 Знач. ризику

 P1%

 Ризик по групі

 P%

 4. Маркетинг Недостатнє задоволення вимог споживачів 5 0,06 0,3 4,8

 Можливість появи непередбаченого сильного конкурента 25 0,01 0,25

 Повільне проникнення і завойовування ринку; придбання популярності; недосягнення запланованих обсягів робіт:

 - Через завищення цін на послуги

 - Через заниження цін на послуги

 5 0,1 0,5

 5 0,1 0,5

 Помилка у виборі напрямку рекламної компанії 10 0,06 0,6

 Помилка у виборі постачальників сировини та ін. Будівельного і садивного матеріалу 26 0,1 2,6

 5. Фінансове становище підприємства Збільшення кошторисної вартості через неточну оцінки необхідного обсягу коштів 20 0,01 0,2 2,1

 Брак обігових коштів і необхідність залучення додаткового фінансових ресурсів 30 0,01 0,3

 Помилка розрахунку цін ландшафтного проекту 0 0,1 0

 Помилка розрахунку цін в роботах по ландшафтному проекту 26 0,06 1,56

 6 Зовнішні фактори

 6.1 Політичні ризики: Ризик, пов'язаний зі страйками, терактами 55 0,06 3,3 3,5

 Передбачене зростання податків 15 0,01 0,15

 6.2 Технічні фактори

 Відсутність Малих архітектурних форм 85 0,001 0,085 6,1

 Родючого грунту 3 3 січня

 Посадкового матеріалу 15 0,1 1,5

 Відсутність іншого матеріалу і сировини на закупівельних базах, для дренажних та ін. Будівельних робіт 15 0,1 1,5

 6.3 Соціальні фактори Недостатня платоспроможність населення 5 0,001 0,005 0,3

 Труднощі з набором працівників 5 0,06 0,3

 6.4 Економічні чинники Зростання вартості перевезень, внаслідок збільшення цін на бензин 80 0,01 0,8 3,5

 Непередбачене підвищення цін на сировину, будівельний і посадковий матеріал 45 0,06 2,7

 6.5 Екологічні фактори Зупинка робіт з екологічних показаннями 10 0,06 0,6 0,9

 Несприятливі погодні умови 50 0,06 0,3

 11,6

 Разом: Сумарна ймовірність 36,6

З даних видно, що до початку основного періоду діяльності підприємства «GreenArtStudio» зберігається висока ризикованість підприємства в основному з імовірністю недостатньо професійним підбором персоналу і нежиттєздатністю підприємства.

Особливу небезпеку можуть представляти фактори зовнішнього маркетингового середовища, а саме політичні події в країні і відсутність необхідного матеріалу та сировини для безпосередньої роботи. Непередбачені труднощі можуть виникнути і в результаті підвищення цін на бензин.

Безпосередній виробничий процес пов'язаний з труднощами виходять із відсутності аналізу грунтів, інсоляційного аналізу, характеристики гідрології ділянки, інвентаризації рослинність, тобто без чого весь ландшафтний проект немислимий.

Далі, особливу загрозу представляють неправильні маркетингові заходи заходів щодо проведення фінансової, виробничої, комерційної деятельності.Суммарние ризики протягом річного циклу практично не перевищують 10%, т.е. знаходяться декілька нижче зони підвищеного ризику.

Для зниження ризиків необхідно виходити з таких принципів:

· Не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал;

· Виділити капітал (венчурний капітал), яким можна ризикнути в розрахунку на швидку окупність вкладених коштів;

· Треба думати про наслідки ризику;

· Не можна ризикувати багатьом заради малого;

· Визначити (спрогнозувати) зони ризику, прорахувати різні варіанти рішень;

· Слід проявляти рішучість і наполегливість у поєднанні з гнучкістю при проведенні рішень у життя.

2.12 Розробка анкет

Анкета - це дуже тонкий і гнучкий інструмент для збору первинних даних, і її не потрібно ототожнювати з простим списком питань. Вона значно складніше його. Складання анкети являє собою дослідний процес, що включає в себе висування і обгрунтування цілей, формулювання гіпотез, розробку питань, визначення способу анкетування, розробку аналітичних таблиць для подальшої обробки та ін. Анкета зазвичай складається з трьох блоків: введення, або преамбули; основної частини, що складається з переліку питань; заключній частині.

В анкету зазвичай включають питання різних типів:

· Відкриті (респондент може відповідати своїми словами);

· Закриті або з фіксованою альтернативою.

Відповіді на закриті питання припускають вибір з деякої кількості альтернатив. Відповідь на дихотомічні питання означають вибір з двох альтернатив (так чи ні). При виборі з трьох або більше альтернатив використовують шкалу відповідей. Семантіческаядіфференціальная шкала складається з градацій (зазвичай від 7 до 10), обмежених визначеннями-антонімами, і респонденту пропонується вибрати відповідну градацію. У шкалі Лайкерта (шкала переваг) респонденту пропонується вказати ступінь його згоди або незгоди з наведеним твердженням.

Ландшафтна організація

«GreenArtStudio»

Метою даної анкети є розробка заходів щодо підвищення якості, розширення складу робіт і послуг по оснащенню та обслуговування автомобілів наших клієнтів. Відзначте варіанти відповідей, які відповідають Вашу думку.

1. Чим є Ваш заміський ділянку для Вас?

_____________________________________________________________

2. Чи користувалися Ви (Ваша сім'я) коли-небудь послугами ландшафтного дизайну?

 Так

 Немає

3. Якщо «так», то, коли востаннє ви користувалися послугами ландшафтного дизайну?

o Останні 6 місяців

o Близько року тому

o Від 1 до 2 років тому

o Від 2 до 5 років тому

o Більше 5 років тому

4. При виборі організації з ландшафтного дизайну для Вас важливі: (оцініть критерії по 5 - бальною шкалою від 1 до 5, т. Е. 1 - неважливо, 5 - дуже важливо).

_ Широкий спектр послуг

_ Висока якість робіт

_ Низький рівень цін

_ Гарантії на виконані роботи

_ Акуратність

5. Ви вибрали нашу організацію тому що:

o Відвідували нас раніше і залишилися задоволені

o Порадили друзі чи знайомі

o довіряють: нашій рекламі

o Випадково проїжджали поруч

6. Мета Вашого візиту:

o Консультація з ландшафтного дизайну

o Ландшафтне проектування

o Комплексний благоустрій та озеленення

7. Наскільки важливі для Вас наступні характеристики ландшафтної організації? Відзначте квадрат, що відповідає Вашим уявленням.

 Характеристика Вкрай важливо Дуже важливо Досить важливо Важливо Не дуже важливо Неважливо

Якість робіт і послуг

Культурний рівень і

рівень знань

співробітників

Ціна

Реклама

8. При виборі робіт і послуг Ви в більшості випадків:

o Повністю довіряєте співробітникам нашої фірми

o Радитеся із співробітниками і приймаєте спільні рішення

o наполягати на своїй думці

9. Якщо «GreenArtStudio» розширить асортимент послуг, робіт і товарів, то Ви:

o Скористаєтеся всім, що Вам буде потрібно з нашого асортименту

o Можливо, скористаєтеся деякими, зібравши інформацію про рівень їх якості

o Віддасте перевагу замовляти у нас тільки те, що й раніше

10. Як Ви оцінюєте якість наших робіт і послуг?

o Як у всіх в Москві

o Один з кращих в Москві

o Поки не знаю

Переверніть лист, там цікаве продовження. Велике спасибі за Вашу участь.

11. Чи готові Ви за кращу якість платити більше?

o Так, але ненабагато

o Ні

o Якість перш за все

12. Для Вас краща форма оплати:

o Готівкова

o Безготівкова

13. Чи влаштовує Вас культурний рівень і рівень технічних знань співробітників?

o Цілком, завжди є про що поговорити і отримати компетентні відповіді з технічних питань

o Не дуже, бувають «міцні» вислови, в технічних питаннях розбираються погано

o Перебувати тут противно

14. Які ландшафтні видання Ви читаєте? (Можна відзначити декілька)

o «Любимая дача»

o «Ваш сад»

o «Ландшафт»

o «Заміська життя»

o Інші __________________________________________________________________

o Нічого не цікаво

13. Наскільки важлива для Вас наступна інформація про автотюнінг салоні?

 Джерело інформації Дуже важлива важливо Не важливо

Телебачення

Газети, журнали

Зовнішня реклама

Поштова реклама

14. Як часто Ви користуєтеся послугами ландшафтного дизайну (на кожен вид послуги)?

 Послуга Регулярно Рідко Від випадку до випадку

Ландшафтне

Проектування

Комплексне

благоустрій та

озеленення

Консультація по

Ландшафту

15. Дайте, будь ласка, на питання про себе:

- Ви:

o Чоловік

o Жінка

- Ваш вік _______

- Місце знаходження Вашого заміського ділянки ______________________________

- Середньомісячний дохід Вашої сім'ї:

o До 20 тис.руб.

o Від 20 до 30

o Від 30 до 40

o Від 40 до 60

o Понад 60

Ми дякуємо Вам за щирі відповіді. Ми врахуємо Вашу думку і постараємося обслуговувати Вас і Ваші заміські володіння ще краще.

Суваженіем, «GreenArtStudio».

Висновок

У даній роботі був запропонований проект розробки комплексної програми маркетингового плану розвитку виробництва і реалізації продукції в умовах ринку на прикладі «GreenartStudio».

У процесі виконання роботи було вирішено ряд завдань. Підіб'ємо їх підсумки і зробимо висновки:

1. Опис виду діяльності підприємства дозволило нам охарактеризувати рід діяльності фірми, сферу, в якій вона буде працювати, для вступу на даний ринок.

2. Опис виробленого товару і послуг, організаційної структури підприємства визначило асортимент продукції фірми і оптимальна кількість робітників на етапі впровадження товару

3. Вибравши цільовий сегмент фірми, ми визначили коло наших потенційних споживачів та їх потреби, щоб сконцентрувати зусилля на їх задоволенні.

4. У процесі розробки продуктової політики ми з'ясували, яке місце в так званій ієрархії потреб займає наш продукт. Наші послуги задовольняють соціальні потреби і потреба в повазі, визнанні статусу Таким чином, ми виявили характер попиту на нашу продукцію.

5. Вивчення етапів життєвого циклу товару і вибір стратегії на кожному з етапів було вкрай важливим завданням для визначення напрями роботи нашої фірми. Ми виявили, що наш продукт знаходиться на етапі виведення на ринок, що означає слабкий збут і низькі прибутки, а також необхідність розробки стратегії, спрямованої на розширення ринку, яке може здійснюватися кількома путами: створення сприятливого образу товару через інтенсивну рекламу; збільшення чисельності торгового персоналу; зниження цін і продаж товару через більше число роздрібних магазинів.

6. Виявивши комунікаційні зв'язки і розробивши рекламу, ми забезпечили зв'язок з нашою цільовою аудиторією, потенційними покупцями продукції, від яких залежить успіх або провал нашої фірми в обраній сфері діяльності. Також це необхідно для взаємообміну інформацією для ефективної роботи підприємства.

7. Аналіз витрат виробництва дозволив визначити наші витрати і визначити вартість кінцевих товарів і послуг фірми. Також це було потрібно для визначення точки беззбитковості.

8. Визначивши точку беззбитковості, ми з'ясували, що якщо наше підприємство буде виробляти продукцію на суму 513 876 руб., То воно не буде мати ні прибутку, ні збитків. Випускаючи меншу кількість продукції, валові витрати перевищать прибуток, і фірма буде нести збитки. У разі більшого випуску підприємство отримає прибуток від реалізації.

9. Ми визначили конкурентоспроможність підприємства і з'ясували, що переваги нашої фірми значно вище в порівнянні з конкурентами №1 і №2, і відповідно вище збутовий потенціал, що означає в перспективі більший збут в порівнянні з конкурентами.

10. Вибравши стратегію ціноутворення і збутову стратегію, ми вирішили, що як нове підприємство, зупинимо свій вибір на стратегії ціни, орієнтованої на витрати. Для розподілу товарів і послуг керівництво буде використовувати прямий канал збуту, так як він дозволить підтримати контакт зі споживачем і тим самим дозволить контролювати збут послуг, що надаються. Каналом розподілу буде роздрібна торгівля.

11. З проведеного нами SWOT-aналіта випливає, що ТОВ «GreenArtStudio» має можливість компенсувати загрози зовнішнього середовища і слабкості компанії за рахунок своїх сильних сторін і можливостей, що надаються ринком. Досліджуючи всі ці фактори у взаємодії один з одним, аналізуючи їх, ми можемо продумати і розробити стратегію поведінки фірми на ринку, грунтуючись на отриманих даних.

12. Проаналізувавши ризики, ми з'ясували, що найбільшу небезпеку представляють ризики, пов'язані з маркетингом. Також велике значення мають такі ризики, як підвищення цін на сировину і матеріали, недостатній попит, нестабільна якість сировини і матеріалів.

13. Розробивши анкету, ми створили ефективний інструмент збору інформації про потреби і побажання нашої цільової аудиторії.

Даний проект дозволив найбільш повно вивчити діяльність у сфері маркетингу та спробувати застосувати на практиці отримані теоретичні знання, втіливши їх у представленій програмі. Таким чином, основна мета курсової роботи була реалізована.

персонал керівник психологічний

Список використаної літератури

1. Анікєєв С. Методика розробки плану маркетингу. Москва 2007.

2. Абдулжанов А.Г., Баширов І.Х. Маркетинг. Дослідження. Організація. Впровадження. - Донецьк: КАСІОПЕЯ, 2006.

3. Баринов В.А., Бізнес-планування: Навчальний посібник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004.- 272 с. - (Серія «Професійна освіта»).

4. Горемикін В. А. Бізнес-план: методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-планів. М .: «Ось-89», 2006.

5. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження М., 1998.

6. Маркетинг: збірник ситуаційних завдань, тестів, контрольних завдань, питань для активної роботи на семінарах з дисципліни «Маркетинг», Мяусова Е.А.

7. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях., П.С. Зав'ялов, М., 2002.

8. Основи маркетингу, Ф.Котлер, 2008.

9. Основи маркетингу, В.П. Федько, Н.Г. Федько та ін., 2001.

Додаток

Прайс-лісткомпаніі «GreenArtStudio»

 Найменування послуги Од. вим. Ціна (грн.)

 КОНСУЛЬТАЦІЯ з ландшафтного дизайну та дендрології в офісі фірми БЕЗКОШТОВНО

 ВИЇЗД ДИЗАЙНЕРА НА ДІЛЯНКА ЗАМОВНИКА БЕЗКОШТОВНО

 Геодезична зйомка ділянки з складанням плану 100 м. Кв. 300

 Аналіз ґрунту 1 проба 1500

 Проектування і складання робочої документації: 100 м. Кв. 900

 (На ділянки до 12 соток - ціна договірна)

 Замір ділянки та ландшафтна таксація

 Ескіз (калька, олівець)

 Генплан (відмивання акварель, ватман)

 Дендроплан

 Креслення креслення

 Пояснювальна записка

 Опис рослин з рекомендаціями по догляду

 Схеми і конструкції доріжок, підпірних стінок, водойми, струмки

 Кошторис по озелененню

 Рекомендації по догляду за газоном, квітниками, водоймами і альмінаріямі

 Доповнення до проекту

 Розробка квітників 1 м.кв. 150

 Видові картинки 1 м.кв. від 600

 Проект поливальної системи від 4500

 (Залежить від складності системи)

 Проект вертикального планування, у тому числі картограма земельних робіт 100 м.кв. 300-600

 Малі архітектурні форми (МАФ) від складності проекту

 Освітлення (Електрика) за проектом

 Розробка системи дренажу та водовідведення від 1500

 Пристрій газону на родючій землі: м. Кв. від 120

 (Культивація грунту з внесенням добрив, посів насіння, перший покіс з підсівом рідкісних ділянок)

 Пристрій газону з завезенням родючого грунту товщиною до 10см м.кв. від 240

 Рулонний газон м. Кв. від 360

 (Завезення ґрунту до 10см., Культивація, внесення добрив, укладання рулонного газону + вартість рулонного газону)

 Ремонт газонів м.кв. від 105

 Пристрій квітників з однорічників і почвопокровних м.кв. від 750

 Пристрій квітників з багаторічників м.кв. від 600

 Встановлення рокаріїв

 (Без вартості рослин)

 м.кв. від 2400

 Висотою до 0,5 м. М.кв. від 3600

 Висотою від 0,5 до 1,0 м. М.кв. від 4500

 Більше 1,0 м.

 Пристрій живоплотів

 однорядна м. пог. від 240

 дворядна м. пог. від 300

 Посадка дерев і чагарників з гарантією на 2 роки 50% від вартості рослин

 Пристрій дренажної системи «під ключ» м. Пог. від 540

 Мощення доріжок і майданчиків

 укладання тротуарної плитки з підготовкою і бетонуванням підстави м.кв. від 1050

 тротуарна плитка на суху суміш м.кв. від 750

 пристрій покрокових доріжок на піщану основу м.кв. від 450

 укладання натурального каменю на готове підстава м.кв. від 600

 Пристрій підпірних стінок м.куб. від 1350

 (Ціна включає в себе пристрій фундаменту, опалубки, бетонування)

 Декоративна водойма (готова форма) м.кв. від 1500

 Декоративна водойма (з плівковою ізоляцією) м.кв. від 3600

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com