На головну

 Соціально-економічний розвиток Угорщини - Географія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Білоруський державний університет

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Курсова робота

з дисципліни «Соціально-економічна географія зарубіжних країн»

«Соціально-економічний розвиток Угорщини»

Минск 2010

ЗМІСТ

Введення

Глава I. Умови і фактори для функціонування господарського комплексу Угорщини

1.1 Оцінка економіко-географічного положення

1.2 Характеристика природно-ресурсного потенціалу

Глава II. Особливості галузевої і територіальної структури економіки Угорщини

2.1 Сучасний економічний стан

2.2 Сільське господарство

3. Промисловість

Глава III. Населення та соціальні проблеми Угорщини

3.1 Демографічна, етнічна, конфесійна ситуації

3.2 Географічні особливості розміщення населення

3.3 Зайнятість населення

3.4 Система охорони здоров'я

3.5 Освіта

Глава IV. Зовні економічні зв'язки Угорщини

4.1 Зовнішня торгівля

4.2 Зарубіжні інвестиції

4.3 Міжнародний туризм

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

Угорщина - среднеразвитая індустріально-аграрна країна, столицею якої є Будапешт. Вона бере активну участь у міжнародній торгівлі. Ця країна має досить розвинену інфраструктуру і порівняно високий рівень освіти населення. [2, c. 131]

Угорщина є парламентською республікою. Глава держави - президент, що обирається Державними зборами строком на 5 років. Внутрішньополітичне пристрій Угорщини визначається Конституцією, прийнятою 18 серпня 1949, з внесеними до неї пізніше поправками. У стані діють різні партії та громадські організації. Угорський демократичний форум - одна з найбільш великих і широко підтримуваних населенням партій. Серед інших партій виділяються Союз вільних демократів, Незалежна партія дрібних господарів, Угорська соціалістична партія, Союз молодих демократів, Християнсько-демократична партія.

Також Угорщина - нова постсоціалістична країна Центральної Європи з економікою, в якій вже утвердилися основні ринкові принципи. Сучасний рівень економічного і соціального розвитку Угорщини експерти вважають одним з найвищих серед країн Центральної та Південно-Східної Європи. Угорська економіка значною мірою орієнтована на Європейський Союз.

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в дослідженні економіки Угорщини, а також соціального розвитку цієї країни.

Завдання, поставлені для виконання даної курсової роботи:

- Вивчити і дати оцінку географічному положенню країни;

- Дослідити її сучасний економічний стан;

- Охарактеризувати одну з галузей промисловості;

- Дослідити стан та динаміку розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини з країнами ЄС та іншими;

- Визначити роль іноземних інвестицій у розвитку угорської економіки.

ГЛАВА I. УМОВИ І ФАКТОРИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УГОРЩИНИ

1.1 Оцінка економіко-географічного положення

Угорщина - держава в Центральній Європі. На півночі вона межує з Чехією і Словаччиною (по річці Дунай). На сході має спільний кордон з Україною, а також з Румунією. На Півдні - з Югославією, Боснією і Герцеговиною, Хорватією, на заході - з Австрією. Територія країни - 93 тис. Км. кв., населення - 10,6 млн. чоловік.

Внутрішньополітичне пристрій Угорщини визначається Конституцією, прийнятою 18 серпня 1949, з внесеними до неї пізніше поправками.

Угорська Республіка - незалежна демократична держава, вищим законодавчим органом якого є Державне збори (парламент). Угорщина - президентська республіка. Глава республіки обирається строком на п'ять років. [9]

У стані діють різні партії та громадські організації. Угорський демократичний форум - одна з найбільш великих і широко підтримуваних населенням партій. Серед інших партій виділяються Союз вільних демократів, Незалежна партія дрібних господарів, Угорська соціалістична партія, Союз молодих демократів, Християнсько-демократична партія. [3]

В адміністративному відношенні Угорщина ділиться на області. Столиця держави - Будапешт - разом з п'ятьма іншими великими містами (Мішкольцем, Дебреценом, Дьйор, Сєїдом, Печемо) знаходиться в республіканському підпорядкуванні. Будапешт відіграє особливу роль в житті країни. Тут зосереджено близько 20% населення, випускається 40% промислової продукції, у столиці розташовані органи державного управління, більшість навчальних закладів, театрів, музеїв. [5]

Угорщина займає більшу частину півночі Середньодунайської рівнини, замкнутої на заході Альпами, а на півночі і сході - Карпатами. Дунай перетинає країну майже посередині і ділить її на дві частини: на схід розташована частина рівнини Альфельд, висотою 150 - 200 м, яка з півночі обмежена ланцюгом гір, що відносяться до внутрішньої вулканічної зоні Карпат і званих в Угорщині «Північним средньогір'ям». Широкі долини річок поділяють його на відособлені масиви (Бержень, Черхат, Матра, Бюкк, Земплен). Гора Кекеш (вулканічний масив Матра) явлется найвищою точкою країни (1015 м). На північ від річки Шайо знаходиться крупна сталактитова печера Аггелек. Більшу частину правобережжя Дунаю займає Дунантуль - сильно розчленована рівнина (висота 150 - 200 м, найбільша близько 300 м.), Пересічена смугою Средневенгерскіх гір, або Задунайського середньогір'я з платообразними масивами: Баконь, Вертеш, Герече, Пиляємо, Вишеград (400 - 700 м .). У південно-східній частині Дунантуль піднімається масив Мечек (до 682 м.). На північному заході країни распложена Мала Вегерская рівнина (Кішальфельд) висотою 120 - 180 м, яка на заході обмежена передгір'ями Альп (500 - 800 м.). [2]

Угорщина цілком розташована в басейні Дунаю, другий за величиною, після Волги, європейської річки. Його протяжність 2850 км. Довжина ділянки русла протікає по території Угорщини - 410 км. У Дунай впадає більшість річок країни, в тому числі Тиса, із загальної протяжності якої в 960 км. майже 600 км. лежить в межах Угорщини. Всі ці річки беруть початок в Альпах чи Карпатах. Гірське походження річок обумовлює особливості їх режиму. Для Дунаю характерні два паводку: весняний - в період танення снігу, і літній - під час танення льодовиків в горах. Зменшення числа стоку припадає на жовтень-грудень. Амплітуда коливання рівня води в річках значна, так різниця між найвищим і найнижчим рівнем води, наголошується в Дунаї в районі Будапешта, досягає майже 9 метрів. Значні території, розташовані вздовж Тиси, піддавалися загрозу повеней. Проведені Гідробудівельні роботи дозволили відрегулювати стік цієї річки і виключити можливість її виходу з берегів, що забезпечило стабільне судноплавство. [7]

1.2 Характеристика природно-ресурсного потенціалу

Угорщина багата підземними водами, термальними і лікувальними джерелами. Запаси підземних вод зустрічаються майже на всій території країни і зосереджені під її рівнинними частинами, залягаючи на глибині 500 - 1500 м. З геологічних розломів, що простягаються з півночі на південь у серединній частині країни, до поверхні землі пробиваються численні великі й дрібні потоки мінеральних і лікувальних термальних вод. Щоденний приплив води з усіх джерел сягає 70 млн. Літрів. Завдяки цьому, в розрахунку на душу населення Угорщина виявляється найбільш багатої мінеральними і лікувальними водами країною в Європі. Найбільші і відомі водолікувальні курорти розташовані в районі Балатону, в Будапешті, поблизу Мішкольца і в Альфельде. [4]

На захід від Дунаю знаходиться озеро Балатон, найбільше в Центральній Європі і найтепліше в регіоні. З річок, крім Дунаю, має значення Тиса.

У вапнякових горах багато проявів карсту, особливо в Північно-Боршодскіх карстових горах, зустрічаються гарячі мінеральні джерела.

Ґрунтовий покрив відрізняється великою різноманітністю (виділяється близько 35 грунтових районів зі своїм комплексом грунтів). Панівний тип - каштанові і підзолисті ґрунти, що покривають близько 40% території країни. Близько 25% площі Угорщини зайнято чорноземами. Широко поширені також різні бурі лісові грунти. Майже 3/5 території країни займають ріллі.

Раніше в країні було багато лісів. У наш час рослинність сильно змінена людиною. Ліси займають 13,5% площі, головним чином на схилах гір, вище 300 - 400 м. В деяких гірських районах створені штучні лісонасадження. Рослинність низовин відноситься до лісостепового типу, а на Великій Угорській низовині розташовані степу, відомі під назвою «порожня», або «пушта». Відносно низькі височини запобігають виникненню природного лісу, який займає близько 15 - 18% території країни. Лісостепу і степу майже повсюдно заміщені культурною рослинністю. [2]

Тваринний світ типовий для Центральної Європи і, завдяки інтенсивному мисливському господарству, багатий. Головні види: благородний олень, козуля, кабан, заєць-русак. Серед птахів найбільш часто зустрічаються фазан, сіра куріпка, дика качка, лелека. В Угорщині п'ять національних парків, один з яких - Хортобадь - занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. По берегах річок і озер мешкають водоплавні птахи. Велика різноманітність видів прісноводних риб.

Угорщина знаходиться в південній частині помірного пояса. Клімат в цій країні помірно-континентальний, з впливом Середземного моря і Атлантичного океану. Визначається впливом західних вітрів і розташуванням країни всередині гірської дуги Карпат. Гори затримують холодні повітряні маси з півночі і північного сходу, тому зима м'яка, літо тривале і жарке. Весна - рання, щодо дощова, з мінливою погодою. Осінь - довга, тепла, проте нерідкі тумани і дощі. Сніг взимку випадає рідко: 2 - 5 разів на рік. Сонце світить в Будапешті 2054 години на рік, з яких 1526 годин припадає на період з квітня по вересень. Опадів на рівнинах випадає від 900 мм на рік на південному заході, і до 450 мм на рік на північному сході. [15]

Угорщина небагата на природні ресурси: промислове значення мають поклади бокситів, лігнітів, а також вже сильно виснажені запаси природного газу і нафти. Родовища уранових і мідно-поліметалічних руд зараз не розробляються. У країні немає великих запасів залізної руди, кам'яного вугілля або нафти, досить обмежені запаси багатьох інших видів сировини. Основні родовища корисних копалин розташовані, головним чином, в горбистих і гірських районах і пов'язані з альпійською складчастістю. Паливно-енергетичні ресурси представлені в Угорщині родовищами вугілля, природного газу і нафти. Якість і теплотворна здатність вугілля невисокі. З усіх запасів понад 60% припадає на лігніт, приблизно 25% - на буре і лише 15% - на кам'яне вугілля. Значна частина придатних до розробки родовищ відрізняється несприятливими умовами: вельми обмеженою потужністю пластів, їх косим заляганням, роздробленістю. Тому у вугільній промисловості останнім часом згортається видобуток на дрібних і навіть середніх низькорентабельних шахтах, і одночасно освоюються великі родовища бурого вугілля та лігніту в тих місцях, де можлива їх відкрита розробка. Запаси кам'яного вугілля зосереджені в горах Мечек. Вугілля, що залягає в районі Коломбо, відноситься до категорії коксівного. [10]

Запаси газу і нафти невеликі за розмірами. Вони зосереджені у відкладеннях крейдяного і юрського періодів, в міжгірських прогинах різної величини. На початку минулого століття були виявлені родовища нафти в передгір'ях масиву Бюкк, де незначні за розмірами пласти залягали у вулканічних туфах. За кілька років видобутку вони були повністю вироблені. Більш великі родовища нафти були відкриті пізніше на північний захід від Балатону, в області Зана. Їх розробка почалася в кінці 30-х років і протягом двох з половиною десятиліть велася досить інтенсивно. До теперішнього часу запаси тут також значною мірою вичерпані.

У 50-60-х роках в Угорщині розпочато розробку альфёльдскіх родовищ нафти, які виявилися одними з найбільш великих в країні і дозволили зберегти розмір видобутку на досягнутому рівні, а згодом навіть кілька перевищити його. Запаси нафти знайдені, головним чином, а центральних і південних районах Альфельда. Пласти тут розташовані один під іншим. Вони знаходяться на глибині до 3-4 тисяч метрів і відрізняються порівняно невисоким тиском. [5]

Родовища природного газу в Угорщині більш значні. Вони розташовані приблизно в тих же районах, де і нафтові. Найбільш великі запаси виявлені в Альфёльдской провінції.

Наявні в країні запаси природного газу відрізняються низьким вмістом сірки, що значно полегшує його переробку та використання. Однак теплотворна здатність газу, що видобувається дуже нерівномірна: вона коливається в залежності від родовища від 2,5 до 11 тис. Ккал / м3. У виявлених останнім часом запасах дуже висока частка інертних газів, частина яких також використовується. Єдині в країні поклади залізної руди розташовані на північному сході, в районі селища Рудобаня.

Наявні в Угорщині запаси марганцевої руди за величиною займають третє місце в Європі. Поклади марганцевих руд розташовані в горах Баконь, в районі Уркута, де їх видобувається 90-95%.

Угорщина має один з найзначніших в Європі родовищ бокситів. Основні поклади бокситів знаходяться в Дунантуле, північніше Балатону - в горах Баконь і Вертеш. Найбільш великі родовища займають площу в кілька квадратних кілометрів, потужність шарів коливається від 2 до 30 метрів. Приблизно 45% з них мають середню і високу якість. Угорщина займає шосте місце в світі з видобутку бокситів.

В горах Бержень, Матра і Земплен є невеликі поклади поліметалічних руд, що містять олово, свинець, молібден. Велике значення мають виявлені в Угорщині уранові руди. Їх родовища відкриті на півдні країни, недалеко від міста Печ. Уранова руда тут залягає на глибині до 1 тис. Метрів. Цих запасів достатньо для того, щоб забезпечити паливом атомні електростанції сумарною потужністю близько 400 МВт.

Угорщина добре забезпечена сировиною для виробництва будівельних матеріалів. Це вапняки, пісок, будівельний камінь, каолін, перліт, кварцити. У той же час в країні відсутні інші види корисних копалин, немає запасів порід, що містять калій, фосфор, сірку, і використовуються у виробництві мінеральних добрив. [7]

Підводячи підсумок вищесказаного, можна зробити висновок, що країна володіє вигідним географічним положенням, що сприяє її прогресуючого економічного розвитку. Факторами, придатними для розвитку країни, є теплий клімат, хороша родючість грунтів, а також наявність гідротермальних джерел.

ГЛАВА II. ОСОБЛИВОСТІ галузевою і територіальною структурою ЕКОНОМІКИ УГОРЩИНИ

2.1 Сучасний економічний стан

Угорщина - нова постсоціалістична країна Центральної Європи з економікою, в якій вже утвердилися основні ринкові принципи. Сучасний рівень економічного і соціального розвитку Угорщини експерти вважають одним з найвищих серед країн Центральної та Південно-Східної Європи. Угорська економіка значною мірою орієнтована на Європейський Союз. Ця країна має досить розвинену інфраструктуру та її економіка далеко просунулася по шляху ринкових перетворень. Угорщина лідирує у Східній Європі за обсягом іноземних інвестицій. Найважливішою економічною проблемою цієї країни є інфляція.

Угорщина зробила стрибок від планової до ринкової економіки. На приватний сектор припадає більше 80% від ВВП. В Угорщині широко поширені іноземна власність та інвестиції. Суворі заходи уряду, вжиті в кінці 2006 року, скоротили дефіцит бюджету з 9% ВВП в 2006 році до 3,3% в 2008 році. Але нездатність Угорщини погасити свій короткостроковий борг перейшла в глобальну фінансову кризу в кінці 2008 року. Економічний спад, який зменшується експорт, низьке внутрішнє споживання призвело до економічного стиску на 6,7% в 2009 році. За підсумками III кв. ВВП знизився на 7,2%. (Див. Додаток 1). Угорщина переживає світова криза важче інших нових членів ЄС. Оскільки банківська система в основному контролюється зарубіжними фінансово-кредитними інститутами, для її стабілізації в період кризи уряд Угорщини в жовтні. 2008р. було змушене скористатися кредитами МВФ, МБРР та ЄС (на суму 20 млрд. євро) .Як вважають деякі угорські фахівці, влітку 2009г.Венгрія вже пройшла нижню точку кризового спаду і почала поступово виходити з нього. У липні і в промисловому виробництві, і в експорті країни спостерігалося уповільнення падіння, а в будівництві був зареєстрований невеликий приріст.

Ринкова економіка базується на міцних основах (лібералізація цін, приватизація державної власності, глибокі революційні зміни в структурі власності ВВП, становлення економіки відкритого типу). [1]

Наприкінці XX століття для Угорщини дуже актуальною темою стало розширення Європейського Союзу і вступ до нього країн, що підписали Договір про асоційоване членство. 1 травня 2004 Угорщина стала повноправним членом ЄС. Угорщина прийняла загальні для країн-членів цього союзу митні тарифи і загальну торговельну політику. Таким чином, Угорщина, з одного боку стала учасником єдиного спільного внутрішнього ринку та митного союзу, а з іншого боку, стала причетною до системи існуючих зовнішніх торговельних відносин Євросоюзу. Також прийняття спільних для ЄС ставок митних тарифів спричинило за собою зниження митних зборів, так як в ЄС вони були нижчі, ніж в Угорщині. [2]

З цього можна зробити висновок, що доходи Угорщини, одержувані від збору мит, значно скоротилися.

Зовнішньоекономічні зв'язки Угорщини відіграють важливу роль в економічному розвитку країни. Це обумовлено орієнтованої на експорт моделлю економічного зростання.

2.2 Сільське господарство

Почнемо з того, що основу багатства природних ресурсів Угорщини складають родюча земля і сприятливий клімат. Ці природні переваги реалізуються в сільському господарстві.

В угорському сільському господарстві з початку 1990-х рр. часто спостерігалися ознаки кризи, яка тоді пояснювався загальним спадом економіки в цілому і великою втратою кількості ринків у зв'язку з розпадом РЕВ.

Також постраждав і експорт сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Причиною цього були не відносини ЄС та Угорщини, а внутрішні проблеми галузі сільського господарства. Якщо бути точніше, то це були і недостатнє фінансування, і запізніла модернізація галузі та низька конкурентоспроможність. [2]

Продукцією сільського господарства Угорщини є: пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, картопля, цукровий буряк; свині, велика рогата худоба, свійська птиця, молочні продукти.

Уряд Угорщини спрямовує свою аграрну політику на зміцнення ролі сільського господарства в економіці, особливо в традиційних для цієї країни секторах: виробництво кукурудзи, пшениці, м'яса, овочів, фруктів, вина.

Сільськогосподарські угіддя Угорщини складають 6,1 млн га, з них більше 50% припадає на орні землі. Під колосовими культурами зайнято 1,5 млн га, під кукурудзою - 1,0 млн га. [9]

Рослинництво представлене в основному зерновим господарством, а також овочівництвом і садівництвом (включаючи виноградарство).

Тваринництво забезпечує більше 60% внутрішніх доходів сільського господарства. Найбільш розвиненими вважаються, як уже було сказано вище, свинарство, розведення великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямку, птахівництво. Потреби внутрішнього ринку задовольняють також вівчарство і розведення риб в штучних водоймах.

2.3 Промисловість

Угорщина має в своєму розпорядженні сприятливими агроклиматическими та рекреаційними умовами. Проаналізувавши її положення, можна зробити висновок, що ця країна дуже вигідно розташована географічно. Але єдиним корисною копалиною, виявленою в значних кількостях, є боксити, що добуваються поблизу озера Балатон. У 1983 р Угорщина була сьомим у світі виробником бокситів - його було добуто 2,9 млн. Т. Головний мінерал Угорщини - вугілля. Поширений головним чином буре вугілля і лігніти. Видобуток ведеться в районі міст Татабанья, Доріг, Шалгатарьян, Дьендьёш, Озд, Мішкольц. Про наявність в країні інших корисних копалин було вже сказано в главі I.

У промисловості найбільш розвинені обробні галузі (90,6% ВВП) Провідна галузь обробної промисловості - машинобудування, у тому числі:

-автомобілестроеніе (завод «Ікарус» в Будапешті та Секешфехерварі - найбільший у Європі виробник автобусів).

-виробництво Локомотивів, судів, кранів.

-електротехнічні І радіоелектронна промисловість (в т.ч. виробництво засобів зв'язку, обчислювальної техніки, медичного обладнання та приладів (Будапешт, Секешфехервар)).

-Станкостроеніе (Будапешт, Мішкольц, Естергом).

-виробництво Сільськогосподарських машин та обладнання для легкої та харчової промисловості. [7]

Виробляються електротехнічні вироби, електроніка, двигуни, дизельні локомотиви, мотоцикли, автобуси, річкові судна, промислове обладнання, телевізори та радіоприймачі, побутову техніку та ін. Є підприємства чорної і кольорової металургії.

У хімічній промисловості важливе місце займає виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин, продуктів органічного синтезу, розвивається гумова промисловість, різні види пластмаси, синтетичні матеріали. Щодо високого рівня досягло фармацевтичне виробництво (15% вартості промислової продукції). Що має давні традиції, ця галузь спирається на потужну науково-дослідну базу, за допомогою якої постійно розробляються все більш ефективні засоби боротьби з різними захворюваннями.

Значна харчосмакова промисловість: великі м'ясо-молочні та консервні підприємства. З галузей легкої промисловості найбільш розвинені швейна, шкіряно-взуттєва, трикотажна. Угорські тканини, готовий одяг, взуття, меблі, а також продукти мясообрабативающей та консервної промисловості користуються заслуженою популярністю в багатьох країнах світу.

Харчова промисловість спирається практично повністю на вітчизняну сировинну базу, окремі ж галузі легкої промисловості потребують значного імпорті сировини і напівфабрикатів. Угорщина ввозить бавовна, шерсть, льон, сиру шкіру, деревину, целюлозу.

В Угорщині, як і в багатьох інших країнах розвинене велику кількість галузей промисловості, але хотілося б докладніше зупинитися на такий, як нафтопереробка. (Cм. Додаток 3)

Промисловий видобуток нафти в Угорщині почалася в 1937р., А вже через рік було створено угорсько-американське суспільство нафтової промисловості, що діяло до початку Другої Світової війни. [8]

Провідну роль на паливно-енергетичному ринку Угорщини грає акціонерне товариство нафтогазової промисловості Мол. АТ Мовляв є, по суті, монопольним об'єднанням з видобутку, переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках природного газу, нафти та продуктів їх переробки. Загальний обсяг продажів компанії за 2009г.составіл 15947 млн.дол.

АТ Мовляв володіє чотирма центрами по переробці нафти і виробництва нафтопродуктів. Це: «Дунайський НПЗ» у м Сазхаломбатта, «Тисайський НПЗ» у м Тисауйварош, «ЗАЛУ НПЗ» у м Залаегерсег та НПЗ у м Алмашфюзіте. Перегонка нафти здійснюється тільки на «Дунайському НПЗ», введеним в експлуатацію в 1965г.В результаті економічних реформ і раціоналізації виробництв, на «Тисайський НПЗ» проводяться тільки напівфабрикати, а на «ЗАЛУ НПЗ» спеціальні бітуми. З липня 2002г.на заводі в м Алмашфюзіте проводяться тільки різні види масел і присадки до них.

Скорочення обсягів продажів бензину різних марок за останні два роки викликано світовою фінансовою кризою. Збільшення обсягів продажів дизельного палива викликане збільшенням парку різних видів транспорту, що мають дизельні двигуни, а також меншою вартістю дизпалива по сравненіюcбензіновим.

За інформацією керівництва Угорської нафтової асоціації, а також від експертів присутньої на угорському роздрібному ринку нафтопродуктів компанії Lukoil Hungary, динаміка роздрібних цін на моторне паливо в Угорщині не залежить від коливань витрат на виробництво нафтопродуктів.

Основним ціновим орієнтиром для учасників угорського роздрібного ринку є щотижня переглядається індикативна середня ціна на бензин і дизельне паливо, встановлювана ціновим комітетом угорської національної нафтової компанії Мол. Визначення індикативних цін здійснюється ціновим комітетом на основі аналізу оптових цін європейських ринків нафтопродуктів (Генуя, Італія і Роттердам, Голландія), щодня публікуються на www.platts.com, з урахуванням таких основних факторів: тенденції зміни оптових цін на нафтопродукти на європейських ринках; динаміка курсу угорського форинта по відношенню до європейської валюти; акцизний податок на моторне паливо; збір на утримання стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів; загальний податок з обороту (аналог ПДВ); інші фактори.

Коливання курсу угорського форинта по відношенню до європейської валюти також значно впливають на формування роздрібних цін на бензин і дизпаливо. [8] Крім регулювання акцизного податку держава може також надавати на підставі закону про формування обов'язкових стратегічних запасів імпортованої сирої нафти і нафтопродуктів була створена Асоціація по запасах нафти і нафтопродуктів (KKKSz.), що передбачає обов'язкове членство всіх учасників ринку. Відповідно до закону Асоціація повинна забезпечити накопичення стратегічних запасів, відповідних 90-денним обсягами внутрішнього споживання, розрахованих за результатами попереднього року.

Стратегічні запаси складаються з моторного бензину, дизельного палива, палива для електростанцій і сирої нафти. У найближчій перспективі залежність Угорщини від російських поставок енергоносіїв і сировини збережеться.

Угорська промисловість досить сильно залежить від стану світового ринку: на експорт йде більш половини (52%) всього промислового виробництва. Великі підприємства вивозять - залежно від галузі - 60-80% своєї продукції. Потреби внутрішнього ринку задовольняють в основному дрібні і середні підприємства (число зайнятих відповідно до 50 і до 300 чол.).

ГЛАВА III. НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УГОРЩИНИ

3.1 Демографічна, етнічна та конфесійна ситуація

Угорщина вважається країною однієї нації. Це можна пояснити тим, що тільки 3% населення мають іншу рідну мову. Крім угорців, на території цієї країни також проживають німці, слова, хорвати, серби, румуни, словенці, цигани, євреї. Єврейська громада, яка проживає на території Угорщини, налічує 55 тис. Чол. і є найбільшою у Східній Європі. За результатами перепису 2001 року, угорцями себе визнало 97% населення. Угорська мова зберіг свою самобутність і оригінальність, незважаючи на те, що протягом століть відчував сильний вплив з боку тюркського і слов'янських мов. [2]

З 1980-х рр. відзначається природний спад населення, яка, в свою чергу, не компенсується балансом міграції. (Див. Додаток 2)

У країні також налічується близько 260 культових організацій та релігійних об'єднань. Своїм впливом вони охоплюють 74% населення. [4]

Виходячи з цих показників, можна зробити висновок, що панівною релігією серед угорців є католицька.

3.2 Географічні особливості розміщення населення

Близько 60% всіх жителів Угорщини проживає в містах.

Малюнок 3.1 - Розміщення міського населення Угорщини.

Характер сільського розселення в окремих частинах країни різний (див. Рисунок 3.1). У Дунантуле та Північному Середньогір'я переважає густа мережа відносно невеликих і середніх за розміром сіл. Багато з них схожі на невеликі містечка: характер забудови, бруковані вулиці, тротуари трохи відрізняються від міських. [7]

У Альфельде можна спостерігати рідкісну мережу великих і дуже великих сіл (поряд з безліччю хуторів). Своєрідність Альфельдського мережі населених пунктів полягає у великій кількості хуторів. Їх поширення пов'язано з тим, що частина селян, як заможних, так і незаможних, поступово переселялася з величезних сіл ближче до належним їм земельних ділянок. [19]

3.3 Зайнятість населення

Уповільнення темпів економічного зростання в Угорщині, хвиля скорочень в бюджетній сфері (на 5%) призвели до помітного зростання безробіття: в 2007р. відзначається найбільша за останні 5 років чисельність осіб, які шукають роботу і зареєстрованих в Держслужбі зайнятості.

Рівень безробіття до початку 2008г.повисілся до рекордного за останні 10 років показника в 7,8% і має тенденцію до подальшого зростання. На ринку праці Угорщини попит вже протягом багатьох років не знаходить відповідної пропозиції ні в територіальному, ні в професійному плані. Приблизно половина шукають роботу осіб не має ніякої професійної підготовки і лише 25 тис. З них у 2007р. взяли участь у професійному навчанні.

Найбільш відчутно підскочила безробіття у відсталих регіонах країни. Значно збільшилося безробіття і серед молодих людей, які тільки починають трудову діяльність. (Див. Рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 - відсоток безробіття серед людей, тільки початківців трудову діяльність

Велика частина вибулих з ринку праці людей вийшла на пенсію, в більшості випадків достроково. Достроковий масовий вихід на пенсію в умовах неухильно старіючого суспільства є для Угорщини самій

болючою проблемою в області зайнятості. За планами уряду ВР, до 2009р. нижня межа для дострокового виходу на пенсію буде обмежений віком в 59 років, а до 2013р. - Віком в 60 років (в Угорщині вихід на пенсію по старості передбачений для жінок - в 60 років, для чоловіків - в 62г.). [18]

В Угорщині - найнижча серед країн Євросоюзу трудова активність населення.

Найвищі доходи відзначаються у фінансовій сфері, де середньомісячна зарплата в нетто вирахуванні склала 1130 дол., Що означає її зниження на 4,5% в порівнянні з рівнем 2006р. Далі йдуть хімічна промисловість, енергетика, держапарат, військові відомства і страхові компанії. За рівнем доходів зайнятого населення лідирує Центральний район Угорщини. Останнє місце за цим показником займають північно-східні відсталі регіони країни.

Згідно з опублікованими в січні 2008р. даними обстеження, проведеного Центральним статистичним управлінням Угорщини, в 2006р. в структурі балансу грошових доходів населення істотних змін не відбулося: 70%, як і раніше, припадало на трудові доходи, 30% - на соціальні допомоги та дотації.

Вік виходу на пенсію - 62 роки. [18]

Можна зробити висновок усього вищесказаного в цьому та попередніх підпунктах цієї глави: демографічна політика держави повинна бути спрямована на омолодження населення, на зменшення коефіцієнта смертності і підвищення народжуваності. На ринку праці мають бути затребувані молоді висококваліфіковані фахівці.

3.4 Система охорони здоров'я

Конституція Угорщини гарантує всім громадянам повне медичне обслуговування, поточні витрати на яке оплачує Фонд медичного страхування. На капітальні вкладення кошти з держбюджету виділяє Центральне уряд, який також визначає політику охорони здоров'я.

З 2001 р Міністерство охорони здоров'я зобов'язане покривати дефіцит у бюджеті Фонду медичного страхування зі свого власного бюджету і уповноважена вимагати перерозподілу коштів між розділами та підрозділами бюджету Фонду медичного страхування. Основними постачальниками медичних послуг є місцеві органи влади, яким належить більшість медичних установ, включаючи лікарні та пункти надання первинної медичної допомоги. Крім того, вони можуть укладати договори з приватними медичними установами.

З 1992 р хворі отримали можливість вибирати сімейного лікаря і переходити від одного лікаря до іншого, але не частіше одного разу на рік. Сімейний лікар не має права відмовляти в реєстрації хворому, що проживає на його дільниці. Місцева влада зобов'язана надати населенню такі види медичної допомоги:

- Допомога сімейного терапевта і педіатра;

- Стоматологічну допомогу;

- Цілодобові медичні консультації;

- Медичну допомогу в школах.

Спеціалізовану амбулаторну допомогу надають переважно штатні лікарі державних поліклінік і диспансерів. Щоб потрапити на прийом до фахівця, необхідно направлення від сімейного лікаря; ті, хто звертаються безпосередньо, повинні частково оплачувати консультацію. Число звернень за спеціалізованою та первинної медичної допомогою, якщо порівнювати з іншими країнами Центральної та Південно-Східної Європи, досить високе - в середньому 12 на рік. Послуги з охорони здоров'я матері і дитини на дільничному рівні та медичну допомогу в школах надають висококваліфіковані медсестри.

Малозабезпечені та інваліди мають право на соціальну допомогу, включаючи безкоштовні медичні послуги та лікарські засоби. Інваліди отримують первинну соціальну допомогу на дому і спеціалізовану соціальну допомогу, яка виявляється в медико-соціальних установах. До послуг первинної соціальної допомоги відносяться доставка продуктів, допомога по дому і в сім'ї.

Вся фармацевтична галузь від виробництва до роздрібного продажу строго контролюється. Реєстрацією та ліцензуванням препаратів розпоряджається Національний інститут фармації при Міністерстві охорони здоров'я. На ліцензовані лікарські засоби, включені до державного список найважливіших препаратів, можуть бути виділені субсидії з коштів медико-соціального страхування.

Результатом реформ, проведених за останні 18 років в Угорщині, є нова система охорони здоров'я, що характеризується більш ефективним розподілом і використанням ресурсів при збереженні доступності основних медичних послуг. [20]

3.5 Освіта

Загальне обов'язкове навчання в Угорщині починається з 6 років і здійснюється протягом 8 років у початкових школах. Середнє освіту можна отримати в профільних училищах, технікумах або гімназіях (більшість з них є державними, але багато і церковних, тоді як приватних дуже мало). [6] Загальні і середні школи існують також для національних меншин з навчанням на їхній рідній мові. Є спеціальні середні школи - музичні, художні, балетні та акробатичні. [11]

Система вищої освіти країни відповідає європейським нормам, а академічні ступені та дипломи, отримані в вузах Угорщини, котируються в усіх країнах Європейського Союзу, а також в США і Канаді. Високо цінується угорське освіту в галузі медицини, стоматології, ветеринарії, фармакології, воно визнане Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), а також на всій території Європейського Союзу. [10]

Багато угорські навчальні заклади мають партнерські угоди з престижними зарубіжними вищими школами. Нерідко студенти починають вчитися в Угорщині, а закінчують в іншій країні. Крім того, в останнє десятиліття в країні з'явилися вузи, створені за підтримки та участі англійських, американських і німецьких університетів. Як правило, після успішного закінчення інституту вчорашньому студентові видають два дипломи угорського та західного вузу,

Найбільшою популярністю угорські вищі навчальні заклади користуються у студентів з Німеччини, Ізраїлю, Норвегії, Кіпру, Ірану, Швеції, США, Нігерії, Китаю та Канади. Вартість навчання на іноземній мові у вузах Угорщини досить висока і становить від 10 тис.євро за весь період навчання.

Таким чином, Угорщина своєму розпорядженні величезним науковим потенціалом і активно бере участь у міжнародних програмах співробітництва.

В Угорщині також є кілька церковних університетів. Це пояснюється тим, що в кінці XIX століття великий вплив на освіту Угорщини надавала церква, а не держава. [6]

На сьогоднішній день в Угорщині взято курс на створення великих університетських центрів.

ГЛАВА IV. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УГОРЩИНИ

4.1 Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля Угорщини має позитивну динаміку, але з 1992 року вона досить пасивна. [10]

Як було сказано раніше, зовнішню торгівлю Угорщини характеризує орієнтованість на стани Європейського Союзу. Експорт у ці країни становить 79%. (Див. Додаток 4)

Незважаючи на незначну частку Угорщини в світовій торгівлі, експортно-імпортна діяльність відіграє дуже велику роль у національній економіці країни. [10]

Зовнішньоекономічні зв'язки здійснюються не тільки на державно-формальному рівні, а й на рівні бізнес кіл.

У Будапешті 25 листопада 2005 відбулася конференція «Динамічна економіка», в ході якої міністр фінансів Угорщини Я. Вереш, підбиваючи підсумки розвитку угорської економіки за останні роки, зазначив, що зростання угорського ВВП як за номіналом, так і за паритетом купівельної спроможності був найвищим серед країн регіону. Стійке зростання експорту свідчить про те, що випускається Угорщиною продукція якісна і користується попитом на світових ринках. Джерелами зростання угорської економіки є, в першу чергу, інвестиції транснаціональних корпорацій і державні капіталовкладення. Ера транснаціональних корпорацій і виробництва продуктів з низькою часткою доданої вартості підійшла до кінця, тому економічна стратегія повинна змінюватися. [14]

З осені 2008р.в зв'язку зі світовою фінансово-економічною кризою в Угорщині намітилася тенденція до скорочення зовнішньоторговельного товарообігу, яка протягом 2009р. у міру поглиблення кризи набирала силу. В результаті за підсумками року фізичний обсяг угорського експорту скоротився на 15%, а імпорту - на 21%. [12]

4.2 Зарубіжні інвестиції

В останні роки у зв'язку з фінансово-економічною кризою в Угорщині відбулося зниження обсягу капітальних вкладень, що пов'язано із проведеною в країні соціально-економічною реформою, політичною нестабільністю і зниженням привабливості країни для іноземних інвесторів. В якості члена ЄС Угорщина з травня 2004р. користується фінансовими джерелами зі структурних фондів ЄС. Ці фонди дозволяють країнам-членам Європейського Союзу на конкурсній основі отримувати значні субсидії на структурну перебудову і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, створення нових робочих місць. Наприклад, Угорщина в рамках «Національного плану розвитку» отримала право в період 2004-06гг.іспользовать на ці цілі з субсидій ЄС 510 млрд.форінтов (2,6 млрд.дол.). Основною метою Національного плану розвитку є якісне поліпшення умов життя в ВР. Необхідними умовами для цього мають стати: більш конкурентоспроможна економіка країни; більш ефективне використання наукового та гуманітарного потенціалу країни; екологічно чисте навколишнє середовище існування; більше послідовне, рівномірний розвиток регіонів. [13]

Угорщина має доступ до наступних програмах і джерелами фінансування Євросоюзу:

IQUAL - євросоюзних ініціатива, що фінансує програми, мета яких полягає у створенні рівних можливостей на ринку праці та сприяння кооперації у здійсненні міжнародних інноваційних проектів;

INTERREG - євросоюзних ініціатива, фінансована Європейським регіональним фондом транснаціонального та міжрегіонального співробітництва. Метою є гармонійне, рівномірний і стабільний розвиток Євросоюзу. Цей фонд сприяє реалізації проектів у сфері охорони навколишнього середовища, транспортної інфраструктури в тих країнах, де ВВП країни на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності менше, ніж 90% від середнього рівня по ЄС, і які мають відповідну економічну інтеграційну програму. [8]

В інтересах інтенсифікації інвестування і в першу чергу в інтересах розвитку діяльності малого та середнього підприємництва, на 2007-13гг.правітельством Угорської Республіки прийнятий Національний план розвитку «Нова Угорщина», що включає 15 оперативних программ.На виконання цього плану надаються інвестиції з фондів ЄС в 7000 млрд. форинтів. План повністю узгоджений в Єврокомісії та вступив у дію.

Істотною умовою членства Угорщини в Євросоюзі стало висунуте ЄС вимога гармонізації національного законодавства з відповідною правозастосовчої практикою і законодавчою базою регулювання Євросоюзом всього комплексу відносин, що виникають також у сфері надання фінансово-кредитних послуг. Відповідно до загальноприйнятих міжнародних принципів і стандартів фінансового сектора економіки функції регулювання і нагляду фінансово-кредитного ринку в Угорщині розділені як у законодавчому, так і в інституційному плані.

При цьому функції загального регулювання здійснюють Угорський національний банк і міністерство фінансів, а функції нагляду - державна інспекція фінансового нагляду (Держфінінспекція).

Держфінінспекція є повністю самостійною організацією, діяльність якої контролюється урядом і, безпосередньо, міністерством фінансів. Призначення на посаду керівника Держфінінспекції належить до виключної компетенції парламенту з поданням нової кандидатури прем'єр-міністром.

Система оподаткування іноземних фінансових інститутів та кредитних установ (їх філій) не відрізняється від оподаткування юридичних осіб, включаючи дочірніх банків, фондів, компаній, що належать іноземним інвесторам. [9]

Ринок фінансово-кредитних послуг Угорщини є достатньо відкритим і, в цілому, по відношенню до іноземних учасників пред'являються вимоги менш суворі, ніж в більшості промислово розвинених країн. Головна відмінність полягає в тому, що діючі в ВР правові норми містять тільки формальні вимоги до іноземних фінансово-кредитних операторів, які є цілком здійсненними. Це підтверджується реальним становищем у структурі власності фінансово-кредитних організацій, зареєстрованих на угорському ринку, більшість з яких знаходяться в іноземній власності.

Стимулювання припливу інвестицій у розвиток інноваційних та орієнтованих на розвиток товариств (компаній), уряд Угорщини здійснює також в рамках середньострокової стратегії з розвитку НДДКР - «програми Сечені з розвитку підприємництва». [13]

4.3 Міжнародний туризм

Одна з найбільш динамічно зростаючих галузей угорської економіки - сфера туризму. Туристична інфраструктура (готелі, точки громадського харчування, пляжні, оздоровчі, розважальні комплекси, басейни, мисливські будиночки, рибальські місця і т.д.) орієнтована на відвідувачів з різним достатком. [7] В останні роки держава виділила на розвиток курортного туризму 29, 3 млрд. фор. (120 млн. Євро). Крім того, держава оголосила тендери на будівництво термальних водолікарень та оздоровчих центрів. Крім дозволу на будівництво приватні фірми отримали субсидії і перебував до субсидій свої власні засоби в кількості 39700 млн. Фор., Вклали всього 89 млрд.фор. в будівництво 11 нових готелів і модернізацію 13 готелів.

Угорщина щорічно приймає від 10 до 30 млн. Іноземних туристів. Валютна виручка від туризму становить близько 3,4 млрд. Долл.В рік. Збільшення кількості іноземних туристів, що відвідали Угорщину, пов'язано, насамперед, з появою на угорському ринку авіаперевезень дешевих «дисконтних» західних авіакомпаній, а також підвищенням рівня послуг, розвитком природних, архітектурних та лікувально-оздоровчих об'єктів. На першому місці за чисельністю іноземних громадян, які відвідують Угорщину, варто Румунія, потім слідують Словаччина, Австрія, Сербія і Чорногорія, Німеччина, Швеція та Україна. Крім того, зріс приплив туристів з країн Азії (на 22,6%) та Америки (на 16,2%). [17]

Одним з найбільш привабливих для туристів місць є Будапешт, один з найкрасивіших міст світу. Гордість Будапешта - прекрасні архітектурні пам'ятники середньовіччя, 18-19 ст. Символом Будапешта стало побудоване на початку нинішнього століття прекрасна будівля парламенту. Всесвітньої популярність користується колекції будапештських музеїв.

Одна з найбільших пам'яток Угорщини - озеро Балатон. На Балатоні безліч санаторіїв, будинків відпочинку, готелів, ресторанів.

На північ від Балатон розташована «столиця» гірського району Баконь - місто Веспрем, відомий архітектурними ансамблями в стилі бароко. [9]

До числа найбільш відвідуваних міст належить Егер, прославився героїчною обороною його фортеці від навали 150- тисячною турецької армії в 1552 році. Багатством пам'яток архітектури відрізняються, горда західній та північно-західній Угорщині: Дьйор, Шопрон, Кесег, Сомбатхей, на території якого була колись столиця римської провінції Верхня Паннонія-Саварія. Особливо багата Угорщина лікувальними мінеральними водами: на території країни зареєстровано 135 цілющих джерел (термальних), 35 водолікарень пропонують також медичні послуги, проте, крім них, ще 30 купальних комплексів працюють на лікувальних термальних водах. У 2004р. сукупний дохід від туризму склав 3,5 млрд. євро. Частка туризму у ВВП країни склала 8,7%. Найбільший оборот відзначений в готельній сфері. Загальне число туристів, що зупинялися в готелях, збільшилася на 10%. У 2005р. на розвиток туризму планується виділення 25 млрд. фор. Крім того, урядом Угорщини переглянута система оподаткування турфірм у бік зниження податкових ставок. У 2006 році в цілому Угорщину відвідало 38,3 мільйона іноземців, які провели в 100 мільйонів днів у країні, що на 6% більше, ніж у 2005 році.

У 2008р. Угорщину відвідали 39,6 млн. Іноземних гостей. Кількість угорських туристів, які виїжджали в 2008г.за межі Угорщини (17,4 млн.чол.), Залишилося практично на рівні 2007г.Імі в сукупності було витрачено 2,9 млрд.дол. [17]

ВИСНОВОК

У цій роботі було проведено дослідження соціально-економічного розвитку Угорщини. Основні джерела, використані автором при її написанні, вказані в списку літератури.

Згідно з Конституцією Угорська Республіка - суверенна і демократична правова держава, вся влада належить народу, який здійснює суверенітет безпосередньо або через обраних представників. Відносини між трьома інститутами управління - парламентом, главою держави і главою уряду - будуються на основі демократичних принципів контролю та рівноваги.

Угорщина - держава з динамічною економікою, ринкові перетворення в ній практично завершені.

Ця країна має досить сприятливий підприємницький клімат і високе положення в рейтингу міжнародних агентств. Все це приваблює в країну іноземні інвестиції. Приплив іноземного капіталу призвів до корінної перебудови структури угорської економіки. В Угорщині за останні роки сформувалася індустріально-аграрна структура економіки західноєвропейського типу: промисловість і будівництво забезпечують більше 30% виробленого ВВП, сільське господарство - близько 5%, а сфера послуг - 65%.

Угорщина належить до країн з перехідною економікою. Що стосується зовнішньоекономічних зв'язків, то вони здійснюються не тільки на державно-формальному рівні, а й на рівні бізнес кіл.

Валютно-фінансове становище Угорщини досить стійко. Незважаючи на значне погіршення для країни умов зовнішньої торгівлі, в допустимих межах вдається утримувати дефіцит зовнішньоторговельного і платіжного балансів країни.

Інфляція є найважливішою економічною проблемою Угорщини.

Список використаних джерел

1. Друзик Я. С. Світова економіка: країни, регіони, континенти: Навчальний посібник. - Мн .: ТОВ «ФУАинформ», 2002;

2. Сидоренко Н.Г., Менделєєв В.А.Малая енциклопедія країн / Харків: Торсінг, 2000. - 720 с .;

3. Географічний довідник ЦРУ / ред. Жвакін К., Єкатеринбург, 2004;

4. Країни світу: Енциклопедичний довідник - Смоленськ: Русич, 2004.-624 с.

5. Країни і регіони світу: економічно-політичний довідник / за ред. Булатова, А. С. 3-е видання; Москва, 2009;

6. Енциклопедія країн світу / гл. ред. Ран Симония Н.А., Москва, 2004;

7. Усе про Угорщини. - М .: Прогрес, 1985.- 287 с.

8. Jackson JL, Countries of the world and their leaders. Yearbook: Eastword Publications Development, Inc., Cleveland Ohio, 2002;

9. The Europe World year book, 48thedition / Volume 1, 2007;

10. Worldmark encyclopedia of the nations «Europe», 10thedition / Volume 5, 2001;

11. Угорська наука і освіта [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://vengriya.org/blogcategory/nayka-i-obrazovanie-v-vengrii;

12. Угорщина. Держбюджет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polpred.com/?cnt=32&art=22543;

13. Угорщина. Фінанси, банки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polpred.com/?cnt=32&art=22544;

14. Зовнішньоекономічні зв'язки Угорщини [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://polpred.com/?cnt=32&art=22546;

15. Клімат Угорщини [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vengriya.org/geografiya-vengrii/klimat-vengrii.html;

16. Металургія в Угорщині [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://polpred.com/?ns=6&art=2552;

17. Туризм в Угорщині [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polpred.com/?ns=6&art=20635;

18.Електронний довідник ЦРУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html;

19. Етнічний склад населення Угорщини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vengriya.org/naselenie-vengrii/etnicheskii-sostav-naseleniya-vengrii.html;

20. Система охорони здоров'я Угорщини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://health-ua.com/articles/2942.html.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com