На головну

 Проектування центральної ремонтної майстерні господарства - Промисловість, виробництво

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітній заклад

вищої професійної освіти

"Алтайський державний аграрний університет"

Кафедра "Технологія конструкційних матеріалів та ремонт машин"

Дисципліна "Проектування підприємств технічного сервісу"

Курсовий проект

Тема "Проектування центральної ремонтної майстерні господарства"

Виконав

студент 255 "з" групи

Горбунов А.С.

Номер залікової книжки: 062024

Перевірив: Мітін Е.А.

Барнаул 2011

Анотація

Актуальність проекту визначається тим, що зараз в Росії існує значний потенціал для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з метою повного задоволення населення в продуктах харчування, а промисловість в сировині і це неможливо без високопродуктивної і надійної техніки. Таким чином, враховуючи багатогранність проблеми, вивчення проблем, пов'язаних з підвищенням надійності техніки в нашій країні, набуває особливої ??значущості.

Завданням курсового проекту є вивчення питань проектування підприємств технічного сервісу, яку необхідно вирішувати фахівцям з технічного обслуговування і ремонту машин в АПК.

Проект складається з вступу, десяти розділів, списку використаної літератури, додатків, графічної частини.

У вступі зазначається актуальність досліджуваної теми, формулюється мета і завдання курсового проекту.

У першому розділі розраховується річна кількість ремонтно-технічних впливів з різних видів машин.

У другому розділі розраховується і розподіляється трудомісткість ремонтно-технічних впливів по ремонтно-обслуговуючим підприємствам.

У третьому розділі вибирається режим роботи підприємства, і розраховуються фонди часу.

У четвертому розділі трудомісткість ЦРМ розподіляється на дванадцять місяців 2010 року. І на основі цих даних будуватися графік завантаження ЦРМ господарства.

У п'ятому розділі організовується виробничий процес капітального ремонту трактора МТЗ-80, представляється у вигляді лінійного графіка.

У шостому розділі вибирається типовий проект ЦРМ.

У сьомому розділі розраховуються виробничі ділянки.

У восьмому розділі наголошується компоновка виробничого корпусу і технологічна планування ділянок. Будуватися план ЦРМ.

У дев'ятій главі вибирається підйомно-транспортне обладнання.

У десятому розділі наголошується техніка безпеки на ділянці випробування і регулювання двигуна.

При написанні курсового проекту було використано п'ять джерел літератури.

Додатки містять листи і специфікації графічної частини проекту.

Курсовий проект виконаний на 44 аркушах формату А4, містить 10 таблиць, включає 6 додатків. А також 3 листа графічної частини формату А1.

Зміст

Анотація

Введення

1. Розрахунок річної програми робіт ремонтних підприємств

2. Розподіл ремонтних робіт між ланками ремонтної мережі

3. Режим роботи підприємства і фонд часу

4. Річний календарний план робіт і графік завантаження ЦРМ господарства

5. Організація виробничого процесу

6. Вибір центральної ремонтної майстерні господарства

7. Розрахунок виробничих дільниць

7.1 Склад виробничих ділянок і допоміжних приміщень

7.2 Розподіл трудомісткості по ділянках

7.3 Розрахунок виробничих робітників

7.4 Визначаємо кількість допоміжних робітників, ІТП, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу

7.5 Розрахунок і підбір ремонтно-технологічного обладнання

7.6 Визначення площі ремонтного підприємства

8. Загальна компоновка виробничого корпусу і технологічна планування ділянки

9. Вибір підйомно-транспортного устаткування

10. Безпека праці

Список використаної літератури

Введення

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з метою повного задоволення населення в продуктах харчування, а промисловості в сировині неможливо без високопродуктивної техніки.

У сільськогосподарському виробництві використовується велика кількість тракторів, автомобілів, комбайнів та інших складних сільськогосподарських машин, що вимагають в процесі своєї експлуатації систематичного виконання різних робіт з технічного обслуговування і ремонту. При цьому основний обсяг робіт здійснюється силами майстерні господарств. Це пояснюється необхідністю проведення на місці різних планових видів технічного обслуговування і простих видів ремонту, позапланових аварійних ремонтів машин і грунтообробних знарядь, обладнання тваринницьких ферм, а також необхідністю виконання робіт з виготовлення нестандартного устаткування і оснащення.

За роки реформування різко знизилася якість технічного сервісу машин в АПК, обслуговування та ремонт проводиться з порушенням вимог нормативно-технічної документації. Основною причиною цього є недотримання регламентних робіт, відсутність діагностичного і технологічного устаткування. Майстерні господарство не укомплектовані майстрами-наладчиками, діагностичне обладнання не відповідає вимогам, визначальним якісне проведення діагностування.

Тому, вивчення питань проектування підприємств технічного сервісу є важливим завданням, яку необхідно вирішувати фахівцям з технічного обслуговування і ремонту машин в АПК.

1. Розрахунок річної програми робіт ремонтних підприємств

Всі розрахунки курсового проекту проведено за методикою, представленою в методичному вказівці [3].

Для визначення річної програми робіт необхідно розрахувати середньорічну кількість ремонтів і технічних обслуговувань для машин даного виду і даної марки і встановити види ремонтних робіт, які виконуються в ЦРМ.

Середньорічна кількість ремонтів і технічних обслуговувань для машин даного виду і даної марки знаходять з виразів:

, (1.1)

, (1.2)

(1.3)

, (1.4)

де nкр, NТО-3, NТО-2, NТО-1- відповідно кількість капітальних ремонтів та поточних обслуговуванні (ТО-3, ТО-2, ТО-1) по машинах даного виду і даної марки, шт;

BГ- планова річна напрацювання машини даного виду і даної марки (у.е.га для тракторів; фіз.га для комбайнів; тис.км пробігу для автомобілів), дані беруться із завдання на курсовий проект і зводяться в таблицю 1;

n - кількість машин даного виду і даної марки, шт;

АКР, АТО-3, АТО-2, АТО-1- напрацювання машини даного виду і даної марки між капітальними ремонтами і поточне обслуговування (ТО-3, ТО-2, ТО-1) в тих же одиницях що і ВГ.

Поточний ремонт автомобілів, тракторів і комбайнів кількісно не планується, а визначається тільки трудомісткість поточного ремонту в залежності від пробігу та напрацювання.

Річна програма ремонту тракторів

Річну програму ремонту тракторів розберемо на прикладі трактора Т-4А. За формулою (1.1):

2200 · 54/9446 = 12,6 шт.

Приймаємо nкр = 12 шт.

За формулою (1.2):

= 2200 · 54 / 1560-12 = 64,2 шт.

Приймаємо NТО-3 = 64 шт.

За формулою (1.3):

= 2200 · 54 / 390- (12 + 64) = 228,6 шт.

Приймаємо NТО-2 = 228 шт.

За формулою (1.4):

= 2200 · 54 / 98- (12 + 64 + 228) = 908,2 шт.

Приймаємо NТО-1 = 908 шт.

Для решти тракторів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 1.

Річна програма ремонту комбайнів

ТО-3 для комбайнів не проводять.

Річну програму ремонту комбайнів розберемо на прикладі комбайна СК-6 "Єнісей-1200".

За формулою (1.1):

380 · 45/1263 = 13,5 шт.

Приймаємо nкр = 13 шт.

За формулою (1.3):

= 380 · 45 / 280,8-13 = 47,9 шт.

Приймаємо NТО-2 = 47 шт.

За формулою (1.4):

= 380 · 45 / 70,2- (13 + 47) = 183,6 шт.

Приймаємо NТО-1 = 183 шт.

Для решти комбайнів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 1.

Річна програма ремонту автомобілів

ТО-3 для автомобілів не проводять. Річну програму ремонту автомобілів розберемо на прикладі автомобіля ГАЗ-53А.

За формулою (1.1): 60 · 45/130 = 20,8 шт.Прінімаем nкр = 20 шт.

За формулою (1.3): = 60 · 45 / 10-20 = 250 шт.

Приймаємо NТО-2 = 250 шт.

За формулою (1.4):

Таблиця 1 Річна програма ремонту МТП

= 60 · 45 / 2,5- (20 + 250) = 810 шт.

Приймаємо NТО-1 = 810 шт.

Для решти автомобілів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 1.

Річна програма ремонту сільськогосподарських машин

Сільськогосподарські машини піддаються поточному ремонту та

ТО-1.

Річна кількість поточних ремонтів:

NТ.СХ = КОХ - n, (1.5)

де Кох- коефіцієнт охоплення поточним ремонтом.

Коефіцієнти охоплення поточним ремонтом наведені в таблиці 1.

Річну програму ремонту сільськогосподарських машин розберемо на прикладі плуга ПЛН-4-35.

За формулою (1.5):

NТ.СХ = 0,8 · 60 = 48 шт.

Приймаємо NТ.СХ = 48 шт.

За формулою (1.4):

= 200 · 60 / 60-48 = 152 шт.

Приймаємо NТО-1 = 152 шт.

Для решти сільськогосподарських машин розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 1.

2. Розподіл ремонтних робіт між ланками ремонтної мережі

Капітальний ремонт тракторів і автомобілів виконується на спеціалізованому підприємстві з капітального ремонту повнокомплектних машин. Капітальний ремонт комбайнів виконується на спеціалізованому підприємстві з капітального ремонту зернозбиральних і спеціальних комбайнів.

Ремонтно-обслуговуюча база на центральній садибі обслуговує і ремонтує весь машинно-тракторний парк господарства.

Обсяг ремонтно-технічних впливів для тракторів

Обсяг ремонтно-технічних впливів розраховується виходячи з норм трудомісткості на одиницю ремонту або ТО та їх кількості:

Т = N · ?, (2.1)

де Т - загальна трудомісткість робіт, люд.-год;

а - норматив трудомісткості на один ремонт або ТО, люд.-год

Нормативи трудомісткості наведені в таблиці 2.

Обсяг робіт з поточного ремонту тракторів і автомобілів:

Тт = ВГ · n · t / 1000, (2.2)

де t - норматив трудомісткості на 1000 одиниць напрацювання, люд.-год

Трудомісткість капітального ремонту трактора Т-4А.

За формулою (2.1):

ТКР = 12 · 325 = 3900 люд.-год

Трудомісткість ТО розраховується аналогічно.

Трудомісткість ТР трактора Т-4А.

За формулою (2.2):

ТТР = 2200 · 54 · 96/1000 = 11404,8 люд.-год

Для решти тракторів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 2.

Обсяг ремонтно-технічних впливів для комбайнів

Трудомісткість капітального ремонту комбайна СК-6 "Єнісей-1200".

За формулою (1.7):

ТКР = 13 · 249 = 3237 люд.-год

Трудомісткість ТО розраховується аналогічно.

Трудомісткість поточного ремонту комбайнів:

ТТ.комб. = ВГ · n · tк / 100, (2.3)

де t - норматив трудомісткості на 100 одиниць напрацювання, люд.-год

Трудомісткість поточного ремонту комбайна СК-6 "Єнісей-1200".

За формулою (2.3):

ТТ.комб. = 380 · 45 · 104/100 = 17784 люд.-год

Для решти комбайнів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 2.

Обсяг ремонтно-технічних впливів для автомобілів

Трудомісткість капітального ремонту автомобіля ГАЗ-53А.

За формулою (2.1):

ТКР = 20 · 131 = 2620 люд.-год

Трудомісткість ТО розраховується аналогічно.

Трудомісткість поточного ремонту автомобіля ГАЗ-53А.

За формулою (2.2):

ТТР = 60 · 45 · 5900/1000 = 15930 люд.-год

Для решти автомобілів розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 2.

Обсяг ремонтно-технічних впливів для сільськогосподарських машин

Трудомісткість поточного ремонту плуга ПЛН-4-35.

За формулою (2.1):

ТТР = 48 · 17 = 816 люд.-год

Трудомісткість ТО розраховується аналогічно.

Для решти машин розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Розподіл обсягів робіт

 Види і марки

 машин Вид ремонту, ТО

 Число ремонтів, ТО

 N, шт

 Норма трудомісткості на ремонт, ТО, одиницю напрацювання а, t, t до люд.-год

 Загальна трудомісткість робіт

 Т, люд.-год Трудомісткість робіт при розподілі між ремонтно-обслуговуючими підприємствами, люд.-год

 РОБ району ЦРМ Гараж Машинний двір

 РОБ (відділення,

 бригади) Пересувні засоби (у полі)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Трактори

 Т4-А КР 12 325,0 3900,0 3900,0 - - - - -

 ТР - 96,0 11404,8 3421,4 4790,0 - - 2395,0 798,4

 ТО-3 64 31,8 2035,2 407,0 325,6 - - 814,1 488,5

 ТО-2228 5,7 1299,6 259,9 207,9 - - 519,9 311,9

 ТО-1908 1,7 1543,6 308,7 247,0 - - 617,4 370,5

 ДТ-75М КР 8 227,0 1816,0 1816,0 - - - - -

 ТР - 110,0 7106,0 2131,8 2984,5 - - 1492,3 497,4

 ТО-3 44 21,4 941,6 188,3 150,7 - - 376,6 226,0

 ТО-2156 6,4 998,4 199,7 159,7 - - 399,4 239,6

 ТО-1630 2,7 1701,0 340,2 272,2 - - 680,4 408,2

 К-700А КР 7 443,0 3101,0 3101,0 - - - - -

 ТР - 74,0 7992,0 7192,8 479,5 - - 239,8 79,9

 ТО-3 35 43,2 1512,0 1209,6 60,5 - - 151,2 90,7

 ТО-2 126 10,6 1335,6 1068,5 53,4 - - 133,6 80,1

 ТО-1507 2,5 1267,5 1014,0 50,7 - - 126,7 76,1

 МТЗ-80 КР 8 184,0 1472,0 1472,0 - - - - -

 ТР - 97,0 4054,6 1216,4 1702,9 - - 851,5 283,8

 ТО-3 41 19,8 811,8 162,4 129,9 - - 324,7 194,8

 ТО-2150 6,9 1035,0 207,0 165,6 - - 414,0 248,4

 ТО-1604 2,7 1630,8 326,2 260,9 - - 652,3 391,4

 Комбайни

 СК-6 "Єнісей-1200" КР 13 249,0 3237,0 3237,0 - - - - -

 ТР - 104,0 17784,0 10670,4 4268,2 - - 1422,7 1422,7

 ТО-2 47 6,6 310,2 31,0 55,8 - - 97,7 125,7

 ТО-1183 5,1 933,3 93,3 168,0 - - 294,0 378,0

 Дон 1500 КР 7 370,0 2590,0 2590,0 - - - - -

 ТР - 92,0 15014,4 9008,6 3603,4 - - 1201,2 1201,2

 ТО-2 54 7,4 399,6 40,0 71,9 - - 125,9 161,8

 ТО-1184 5,6 1030,4 103,0 185,5 - - 324,6 417,3

 СК-5 "Нива" КР 10 236,0 2360,0 2360,0 - - - - -

 ТР - 106,0 11872,0 7123,2 2849,2 - - 949,8 949,8

 ТО-2 36 6,6 237,6 23,8 42,8 - - 74,8 96,2

 ТО-1140 5,1 714,0 71,4 128,5 - - 224,9 289,2

 КСК-100 КР 8 445,0 3560,0 3560,0 - - - - -

 ТР - 101,0 8787,0 2636,1 3690,5 - - 1230,2 702,9

 ТО-2 19 7,2 136,8 13,7 24,6 - - 43,1 55,4

 ТО-1 82 2,7 221,4 22,1 39,9 - - 69,7 89,7

 Автомобілі

 ГАЗ-53А КР 20 131,0 2620,0 2620,0 - - - - -

 ТР - 5,9 15930,0 11947,5 796,5 3186,0 - - -

 ТО-2 250 11,8 2950,0 1770,0 - 1180,0 - - -

 ТО-1810 2,9 2349,0 1409,4 - 939,6 - - -

 ЗІЛ-130 КР 15 159,0 2385,0 2385,0 - - - - -

 ТР - 5,3 14575,0 10931,3 728,7 2915,0 - - -

 ТО-2 260 14,0 3640,0 2184,0 - 1456,0 - - -

 ТО-1825 3,5 2887,5 1732,5 - 1155,0 - - -

 КамАЗ-5320 КР 13 200,0 2600,0 2600,0 - - - - -

 ТР - 10,5 28350,0 21262,5 1417,5 5670,0 - - -

 ТО-2 257 21,5 5525,5 3315,3 - 2210,2 - - -

 ТО-1810 4,4 3564,0 2138,4 - 1425,6 - - -

 Сільськогосподарські машини

 Плуги ПЛН-4-35 ТР 48 17,00 816,0 - 244,8 - 163,2 408,0 -

 ТО-1152 3,00 456,0 - - - 456,0 - -

 Сівалки СЗ-3,6А ТР 50 63,00 3150,0 - 945,0 - 630,0 1575,0 -

 ТО-1188 3,00 564,0 - - - 564,0 - -

 Лущильники ЛДГ-20 ТР 31 81,00 2511,0 - 753,3 - 502,2 1255,5 -

 ТО-1129 3,00 387,0 - - - 387,0 - -

 Культиватори КПС-4 ТР 36 22,00 792,0 - 237,6 - 158,4 396,0 -

 ТО-1159 3,00 477,0 - - - 477,0 - -

 Жниварки ЖВН-6А ТР 56 60,00 3360,0 - 1008,0 - 672,0 1680,0 -

 ТО-1294 0,55 161,7 - - - 161,7 - -

 Сеноуб. Машини ПРП-1,6 ТР 30 60,00 1800,0 - 540,0 - 360,0 900,0 -

 ТО-1190 2,00 380,0 - - - 380,0 - -

 Разом: - - - 228376,9 135822,4 33840,7 20137,4 4911,5 22462,0 11202,9

3. Режим роботи підприємства і фонд часу

Режим роботи підприємства

Режим роботи підприємства, тобто характер робочого тижня (кількість робочих днів, змін і їх тривалість) залежить від характеру виробництва.

У ремонтних підприємствах режим роботи планується по перериваної робочому тижні в одну зміну.

Приймаємо п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, тривалість зміни становить 8 год, кожна восьма субота є робочим днем.

Фонд часу

Номінальний фонд часу робітника за розрахунковий період знаходять за формулою:

Фн.р = (dk- dв- dп) · tр, (3.1)

де dk, dв, dn- число днів відповідно календарних, вихідних, святкових;

tр- тривалість зміни, ч. (tр = 8 год).

Номінальний фонд часу робітника за січень.

За формулою (3.1):

Фн.р = (31-10-6) · 8 = 120 ч.

Номінальний фонд часу підприємства при роботі в одну зміну:

Фн = Фн.о = Фн.р, (3.2)

де Фн, Фн.о, Фн.р- номінальні фонди часу відповідно підприємства, обладнання та робітника, ч.

Фн = Фн.о = Фн.р = 120 ч.

Для решти місяців розрахунки проводяться аналогічно.

Отримані дані зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 - Фонд часу на 2010 рік

 Фонд часу Місячний Річний фонд часу

 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 Число календарних

 днів, d до 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

 Число вихідних

 днів, d в 10 8 8 7 10 7 9 8 8 9 8 7 99

 Число святкових

 днів, d n 1 червні 1 - 2 1 - - - - 1 - 12

 Число робочих

 днів, d р 15 19 22 23 19 22 22 23 22 22 21 24 254

 Номінальний фонд часу підприємства Ф н, ч 120 152 176 184 152 176 176 184 176 176 168 192 2032

Дійсний фонд часу робітника:

Фд.р = (dk-dв- dn- dо) · tр · ?р, (3.3)

де do- число відпускних днів в планованому періоді, шт;

?р- коефіцієнт, що враховує невихід на роботу з поважних причин (хвороба, виконання державних обов'язків).

Дійсний фонд часу кузня.

За формулою (3.3):

Фд.р = (365-99-12-24) · 8 · 0,88 = 1619,2 ч.

Для інших робочих розрахунки проводяться аналогічно.

Дійсний фонд часу обладнання:

Фд.о = Фн.о · ?о, (3.4)

де ?о- коефіцієнт, що враховує простої обладнання на ремонті і технічному обслуговуванні.

Дійсний фонд часу мийного і контрольно-випробувального обладнання за рік.

За формулою (3.4):

Фд.о = 2032 · 0,97 = 1971,04 ч.

Дійсний фонд часу металорізального обладнання за рік.

За формулою (3.4):

Фд.о = 2032 · 0,98 = 1991,36 ч.

Для решти устаткування розрахунки проводяться аналогічно.

Дійсний фонд часу робочого місця:

Фд.р.м = Фн.о, (3.5)

де Фд.р.м- дійсний фонд часу робочого місця з урахуванням змінності, годину.

Фд.р.м = Фн.о = 2032 год.

Дійсний фонд часу підприємства:

Фд = Фн, (3.6)

де Фд- дійсний фонд часу підприємства, год.

Фд = Фн = 2032 год.

4. Річний календарний план робіт і графік завантаження ЦРМ господарства

Річний календарний план робіт

Річний план робіт складається на підставі річної виробничої програми, тобто кількості ремонтованих об'єктів за марками і видами виконуваних робіт, а також їх трудомісткості.

При складанні плану ремонтно-обслуговуючих робіт керуємося наступними рекомендаціями:

1. Технічне обслуговування та ремонт тракторів і автомобілів необхідно планувати по цілорічного графіком протягом всього року по мірі напрацювання. Практика показує, що 65 ... 80% річної потреби в ремонтах тракторів задовольняється в зимовий період і близько 20 ... 35% в літній, а для технічного обслуговування ці цифри становлять відповідно 25 ... 30% і 70 ... 75 %.

2. Терміни постановки на ремонт машин сезонного використання вибирати такі, коли машини найменш завантажені або повністю вільні від роботи.

3. Зернозбиральні комбайни рекомендується ставити на ремонт після закінчення збиральних робіт і закінчувати не пізніше, ніж за місяць до початку збирання врожаю.

4. Роботи по ремонту машин та обладнання тваринницьких ферм проводити в основному в пасовищний період.

Поряд з роботами з технічного обслуговування і ремонту машин, механізмів та устаткування ремонтні майстерні виконують ще цілий ряд додаткових робіт. Так, для центральної ремонтної майстерні слід планувати наступні роботи:

1. Ремонт нефтетари і заправного інвентарю нафтобаз і складів паливо-мастильних матеріалів в обсязі 350 ... 500 люд.-год;

2. Виготовлення та ремонт господарського інвентарю, та інші роботи для господарства в обсязі 1800 ... 2000 люд.-год;

3. Обслуговування та дрібний ремонт обладнання майстерні господарства в обсязі 5 ... 8% трудомісткості ремонту всіх машин;

4. Виготовлення та ремонт пристроїв та інструменту в обсязі 0,5 ... 1% трудомісткості ремонту всіх машин;

5. Виготовлення і відновлення деталей до фонду запасних в обсязі 15 ... 20% трудомісткості ремонту всіх машин;

6. Ремонт обладнання механізації тваринницьких ферм в обсязі 10% трудомісткості ремонту всіх машин;

7. Технічне обслуговування в період зберігання, що виконується робітниками ремонтної майстерні в обсязі 1 ... 2% трудомісткості ремонту машин, що зберігаються на машинному дворі; 8. Усунення відмов машин в польових умовах в обсязі 30 ... 35% трудомісткості робіт з технічного обслуговування машин, за винятком автомобілів.

Розподіляємо трудомісткість робіт по місяцях і заповнюємо таблицю 4.

На підставі даних отриманих в таблиці 4 будуємо план графік завантаження майстерні (лист 1). Коефіцієнт рівномірності завантаження:

, (4.1)

де l - період ремонту (за рік), мм; h1, h2, hn- вертикальні відрізки графіка, не включаючи відрізки, що обмежують графік з правої і лівої сторін, мм; до - відношення масштабів графіка.

к = l / hн.ср, (4.2)

де hн.ср- середня напруженість роботи, мм.

Таблиця 4 - Річний план ремонтно-обслуговуючих робіт господарства

hн.ср =, (4.3)

ремонтний майстерня планування підйомний транспортний

де- річна трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт майстерні, люд.-год;

dр.г- число робочих днів за рік.

hн.ср = 48737,5 / 254 = 191,9 люд.-год / день;

к = 381 / 191,9 = 2,0;

? = (381+ (8,4 + 11,2 + 3,7 + 31,1 + 4,4 + 15,5 + 8,2 + 9,2 + 3,6 + 3,2 + 7,3) - 2) / 381 = 1,6.

Чим ближче отриманий коефіцієнт до одиниці, тим краще складено графік.

5. Організація виробничого процесу

1. Вибираємо з річного графіка завантаження ЦРМ господарства найбільш завантажений місяць-червень і всю трудомісткість ремонтних робіт цього місяця висловлюємо в наведених ремонтах за формулою:

, (5.1)

де Nпр- програма ремонту (наведених ремонтів), шт; ?Тм- сумарна трудомісткість найбільш завантаженого місяця, люд.-год; Тпр- трудомісткість капітального ремонту трактора МТЗ-80, люд.-год (Тпр = 311 люд.-год).

2. Розраховуємо такт ремонту.

Такт ремонту означає час, через який на підприємство має надійти або вийти з ремонту черговий виріб. Такт не однаковий для робочих місць, виробничих дільниць і цехів. У зв'язку з цим розрізняють загальний такт виробничого процесу та приватні такти на робочих місцях (розраховують тільки для спеціалізованих ремонтних підприємств).

Загальний такт ремонту розраховується за формулою:

, (5.2)

де ? - такт ремонту, год / маш .; Фд.маст- дійсний фонд часу майстерні розраховується місяця, годину.

Прінімаемчас / маш.

3. Будуємо лінійний графік циклу ремонту трактора МТЗ-80.

На аркуші вичерчуємо спеціальну форму (лист 2), в яку, користуючись довідковими даними, заносимо найменування операцій (робіт) відповідно до прийнятої технологією ремонту, а також розряди робіт та їх трудомісткості.

З переліку необхідних робіт комплектуємо пости, дотримуючись наступні умови:

- Операції, що підбираються на пост, повинні бути однотипними по розряду і прийомам роботи, за вживаним інструменту та кваліфікації робітника;

- Операції повинні носити закінчений характер стосовно до ремонтованої вузлу;

- Операції, як правило, повинні технологічно слідувати один за одним без розриву в часі. Однак в пост можуть бути включені окремі операції, послідовність яких не залежать один від одного;

трудомісткість операцій, включених в один пост, вибирається з умов рівності або кратності такту.

4. Розрахункове число виробничих робітників на кожному посту (робочому місці) визначається за формулою:

Рр = Тр / ?, (5.3)

де рр- розрахункове число виробничих робітників на посту, чол .;

Тр- трудомісткість робіт на певному посаді, люд.-год

Розрахункове число виробничих робітників на 7 посту (лист 2)

Рр = 37,92 / 12,1 = 3,13 чол.

Для решти постів розрахунок проводиться аналогічно.

5. Прийняте кількість виробничих робітників. При розрахунку, число виробничих робітників, як правило, не буде цілим, тому при комплектуванні місць робітників підбирають за ознакою схожості виконуваних ними операцій, близьких по розряду і з урахуванням найбільш повного завантаження (недовантаження допускається до 5%, а перевантаження 15%).

Завантаження робочого на кожному посту:

Зр = (Рр / Рпр) - 100, (5.4)

де Рпр- прийняте число виробничих робітників на посту, чол .;

Завантаження робочого на 7 посту (лист 2)

Зр = (3,13 / 3) - 100 = 104%

Для решти постів розрахунок проводиться аналогічно.

6. Тривалість кожної операції в прийнятому масштабі відкладаємо на графіку у вигляді відрізка прямої, біля якого вказують номер робітника, який виконує дану роботу. У випадку декількох виконавців на одному робочому місці тривалість виконуваної роботи зображують паралельними лініями, число яких дорівнює числу виконавців. При недостатній завантаженні робітника на одному виді робіт і довантаженні його іншим видом робіт зв'язок між цими роботами на графіку показуємо вертикальної прямою лінією.

7. Тривалість виробничого циклу - час від початку першої остаточно останньої операції. За графіком визначаємо тривалість циклу, що відображає тільки технологічний час Птехн = 94,4 ч.

Загальна тривалість циклу виробництва з урахуванням часу на транспортування та міжопераційні час становитиме:

По = (1,1 ... 1,15) · Птехн, (5.5)

де По- загальна тривалість виробничого циклу з урахуванням межоперационного часу, год .; Птехн- тривалість виробничого циклу, год.

По = 1,15 · 94,4 = 108,56 год.

8. Фронт ремонту - кількість об'єктів одночасно знаходяться в ремонті (охоплених ремонтом) на підприємстві:

Fр = По / ?, (5.6)

де Fр- фронт ремонту, од.

Fр = 108,56 / 12,1 = 9,0 од.

9. Пропускна здатність майстерні, тобто число об'єктів, які можуть бути відремонтовані за певний проміжок часу:

Nпр.с = Fр · Фд.маст / По, (5.7)

де Nпр.с- пропускна здатність, од.

Nпр.с = 9,0 · 176 / 108,56 = 14,6 од.

6. Вибір центральної ремонтної майстерні господарства

Визначивши загальну трудомісткість робіт як суму трудоемкостей всіх видів ремонтно-технічних впливів, що проводяться в майстерні протягом року, визначаємо тип майстерні, необхідний для господарства, по загальній трудомісткості або висловивши останню в умовних ремонтах:

NР = ?Тг / 300, (6.1)

де NР- плановане число умовних ремонтів, ум. рем;

300 - трудомісткість одного умовного ремонту, люд.-год

NР = 48737,5 / 300 = 162,5 ум. рем.

Приймаємо майстерню 816-1-46.83, з річною програмою умовних ремонтів 201, будівля з цегляними стінами.

Коефіцієнт завантаження майстерні:

?з.м = NР / Nп, (6.2)

де ?з.м- коефіцієнт завантаження майстерні;

Nп- виробнича потужність майстерні, ум. рем.

?з.м = 162,5 / 201 = 0,81

Так як коефіцієнт завантаження менше одиниці, то майстерня працює не на повну розрахункову потужність.

7. Розрахунок виробничих дільниць

7.1 Склад виробничих ділянок і допоміжних приміщень

Склад дільниць та відділень приймаємо виходячи з технологічних процесів ремонту машин і даних типових проектів ремонтних підприємств.

Майстерня складається з наступних виробничих ділянок:

1. Ділянка зовнішньої мийки.

2. Ділянка технічного обслуговування машин.

3. Розбірно-мийний і дефектувальних ділянку.

4. Ремонтно-монтажний ділянку.

5. Ділянка поточного ремонту двигунів.

6. Ділянка випробувань і регулювання двигунів.

7. Ділянка заряду і зберігання акумуляторів.

8. Ділянка поточного ремонту силового і автотракторного електрообладнання.

9. Ділянка просочення і фарбування.

10. Ділянка поточного ремонту і регулювання паливної апаратури.

11. Вулканізація ділянку (шиномонтажний ділянка).

12. Слюсарно-механічний ділянку.

13. Мідницьким-жестяницкие ділянку.

14. Зварювальний ділянку.

15. Ковальський ділянку.

16. Проміжний склад запасних частин і обмінного фонду.

17. Інструментально-роздавальна комора.

До допоміжних приміщень належать: контора; санітарно-побутовий вузол (умивальні, гардероби, душові, туалети). В окремій будівлі знаходиться газогенераторна.

7.2 Розподіл трудомісткості по ділянках

Трудомісткість робіт усіх видів за червень місяць розподіляють по ділянках ремонтного підприємства і дані заносять в таблицю 5.

7.3 Розрахунок виробничих робітників

При розрахунку числа робочих виробничого підрозділу ЦРМ розрізняють технологічний необхідний (явочний) і штатний (списковий) склади:

Руч.яв = ?Туч / (Фн.р · К), (7.1)

де Руч.яв- явочне число робітників, чол .;

?Туч- загальна трудомісткість робіт по ділянці, люд.-год;

К - коефіцієнт перевиконання норм виробітку (К = 1,05 ... 1,15)

Руч.сп = ?Туч / (Фд.р · К), (7.2)

де Руч.сп- облікове число робітників, чол.

Проведемо розрахунок для ділянки зовнішньої мийки:

За формулою (7.1):

Руч.яв = 80,62 / (176 · 1,1) = 0,42 чол.

Дійсний фонд часу робітника (мийник, вулканизаторщик, гальваник, випробувач)

За формулою (3.3):

Фд.р = (30- 7 - 1 - 18/12) - 8 - 0,89 = 146 ч.

За формулою (7.2):

Руч.сп = 80,62 / (146 · 1,1) = 0,5 чол.

Для решти ділянок розрахунки проводяться аналогічно. Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.

Коефіцієнт штатності:

? = Руч.яв / Руч.сп (7.3)

? = 24/28 = 0,86

Штат основних виробничих робітників розподіляємо за спеціальностями і розрядами з урахуванням номенклатури робочих місць в центральних ремонтних майстерень. Так як чисельність робітників у майстерні не велика, то у нас буде великий відсоток кваліфікованих фахівців.

Середній розряд визначається для призначення мінімальної ставки на підприємстві. Середній розряд обчислюється за формулою:

Таблиця 5 - Розподіл трудомісткості по ділянках ЦРМ в червні місяці 2010 року

 Марка

 машини Вид ремонту, ТО

 Загальна місячна

 трудомісткість робіт,

 Т М, люд.-год Трудомісткість робіт по ділянках, люд.-год

 Ділянка зовнішньої мийки Ділянка технічного обслуговування машин Розбірно-мийний і діфектовочний ділянку Ремонтно-монтажний ділянку Ділянка поточного ремонту двигунів Ділянка випробувань і регулювання двигуна Ділянка зарядки і зберігання акумуляторів Ділянка поточного ремонту силового і автотракторного електроустаткування Ділянка просочення і фарбування Ділянка поточного ремонту і регулювання паливної апаратури Вулканізація ділянка Слюсарно-механічний ділянку Мідницьким-жестяницкие ділянку Зварювальний ділянку Ковальський ділянку

%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч%

 Т уч

 Т-4А ТР 702,3 2,3 16,15 9,1 63,9 8,1 56,89 26,5 186,12 4,8 33,71 8,3 58,30 1,3 9,13 1 , 3 9,12 4,7 - 3,8 26,68 - - 18,3 128,53 3,1 21,77 4,8 33,71 3,6

 ТО-3 37,9 0,5 0,19 25,0 9,47 3,0 1,14 5,0 1,90 9,2 3,49 24,1 9,14 3,6 1,36 3, 7 1,40 - - 8,3 3,15 - - 9,0 3,41 4,2 1,59 4,4 1,67 - -

 ТО-2 24,2 0,5 0,12 25,0 6,05 3,0 0,73 5,0 1,21 9,2 2,23 24,1 5,83 3,6 0,87 3, 7 0,90 - - 8,3 2,01 - - 9,0 2,18 4,2 1,02 4,4 1,06 - -

 ТО-1 28,8 0,5 0,14 25,0 7,2 3,0 0,86 5,0 1,44 9,2 2,65 24,1 6,94 3,6 1,04 3, 7 1,07 - - 8,3 2,39 - - 9,0 2,59 4,2 1,21 4,4 1,27 - -

 ДТ-75М ТР - 2,3 - 9,1 - 8,1 - 26,5 - 4,8 - 8,3 - 1,3 - 1,3 - 4,7 - 3,8 - - - 18,3 - 3,1 - 4,8 - 3,6 -

 ТО-3 - 0,5 - 25,0 - 3,0 - 5,0 - 9,2 - 24,1 - 3,6 - 3,7 - - - 8,3 - - - 9,0 - 4, 2 - 4,4 - - -

 ТО-2 18,6 0,5 0,09 25,0 4,65 3,0 0,56 5,0 0,93 9,2 1,71 24,1 4,48 3,6 0,67 3, 7 0,69 - - 8,3 1,54 - - 9,0 1,67 4,2 0,78 4,4 0,82 - -

 ТО-1 31,8 0,5 0,16 25,0 7,95 3,0 0,95 5,0 1,59 9,2 2,93 24,1 7,66 3,6 1,14 3, 7 1,18 - - 8,3 2,64 - - 9,0 2,86 4,2 1,34 4,4 1,40 - -

 К-700А ТР - 2,2 - 8,4 - 7,5 - 21,5 - 5,2 - 9,4 - 1,6 - 1,6 - 4,5 - 3,7 - 2,2 - 20 , 9 - 3,7 - 4,5 - 3,1 -

 ТО-3 - 0,4 - 25,0 - 2,5 - 4,2 - 8,3 - 22,1 - 4,2 - 4,2 - - - 7,9 - 5,1 - 9,1 - 3,1 - 3,9 - - -

 ТО-2 - 0,4 - 25,0 - 2,5 - 4,2 - 8,3 - 22,1 - 4,2 - 4,2 - - - 7,9 - 5,1 - 9,1 - 3,1 - 3,9 - - -

 ТО-1 5,9 0,4 0,02 25,0 1,48 2,5 0,15 4,2 0,25 8,3 0,49 22,1 1,3 4,2 0,25 4, 2 0,25 - - 7,9 0,47 5,1 0,30 9,1 0,54 3,1 0,18 3,9 0,23 - -

 МТЗ-80 ТР - 2,2 - 8,4 - 7,5 - 21,5 - 5,2 - 9,4 - 1,6 - 1,6 - 4,5 - 3,7 - 2,2 - 20 , 9 - 3,7 - 4,5 - 3,1 -

 ТО-3 - 0,4 - 25,0 - 2,5 - 4,2 - 8,3 - 22,1 - 4,2 - 4,2 - - - 7,9 - 5,1 - 9,1 - 3,1 - 3,9 - - -

 ТО-2 19,3 0,4 0,08 25,0 4,83 2,5 0,48 4,2 0,81 8,3 1,60 22,1 4,27 4,2 0,81 4, 2 0,81 - - 7,9 1,52 5,1 0,98 9,1 1,76 3,1 0,60 3,9 0,75 - -

 ТО-1 30,5 0,4 0,12 25,0 7,63 2,5 0,76 4,2 1,28 8,3 2,53 22,1 6,74 4,2 1,28 4, 2 1,28 - - 7,9 2,41 5,1 1,56 9,1 2,78 3,1 0,95 3,9 1,19 - -

 СК-6

 Єнісей-1200 ТР - 2,2 - 5,9 - 9,1 - 16,2 - 6,5 - 6,6 - 1,6 - 1,6 - 4,3 - 3,9 - 3,6 - 13 , 6 - 8,1 - 12,5 - 4,3 -

 ТО-2 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 5,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 7,4 - - - 3,5 - - -

 ТО-1 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 5,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 7,4 - - - 3,5 - - -

 Дон-1500 ТР 720,6 2,2 15,85 5,9 42,52 9,1 65,57 16,2 116,74 6,5 46,84 6,6 47,56 1,6 11,53 1 , 6 11,53 4,3 30,99 3,9 28,1 3,6 25,94 13,6 98,00 8,1 58,37 12,5 90,08 4,3 30,99

 ТО-2 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 5,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 8,4 - - - 2,5 - - -

 ТО-1 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 5,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 8,4 - - - 2,5 - - -

 СК-5

 Нива ТР 570,0 2,2 12,54 5,9 33,63 9,1 51,87 16,2 92,34 6,5 37,05 6,6 37,62 1,6 9,12 1,6 9,12 4,3 24,51 3,9 22,23 3,6 20,52 13,6 77,52 8,1 46,17 12,5 71,25 4,3 24,51

 ТО-2 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 6,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 7,4 - - - 2,5 - - -

 ТО-1 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 6,0 - - - 45,7 - 4,1 - 4,2 - - - 4,2 - 3,4 - 7,4 - - - 2,5 - - -

 КСК-100 ТР 738,1 2,3 16,98 11,0 81,19 9,1 67,17 15,3 112,93 6,9 50,93 6,1 45,02 1,8 13,29 1 , 9 14,02 4,4 32,48 3,8 28,05 3,0 22,14 13,6 100,38 5,4 39,86 10,6 78,24 4,8 35,43

 ТО-2 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 3,0 - - - 48,5 - 3,7 - 3,7 - - - 4,1 - 4,2 - 8,0 - - - 2,3 - - -

 ТО-1 - 0,5 - 20,0 - 2,0 - 3,0 - - - 48,5 - 3,7 - 3,7 - - - 4,1 - 4,2 - 8,0 - - - 2,3 - - -

 ГАЗ-53А ТР 26,5 2,1 0,56 8,4 2,23 7,5 1,99 13,6 3,60 1,3 0,34 4,4 1,17 2,3 0,61 2 , 3 0,61 5,4 1,43 2,4 0,64 4,1 1,09 14,5 3,84 10,4 2,76 17,0 4,51 4,3 1,14

 ЗІЛ-130 ТР 24,2 2,1 0,51 8,4 2,03 7,5 1,82 13,6 3,29 1,3 0,31 4,4 1,06 2,3 0,56 2 , 3 0,56 5,4 1,31 2,4 0,58 4,1 0,99 14,5 3,51 10,4 2,52 17,0 4,11 4,3 1,04

 КамАЗ-5320 ТР 47,2 2,1 0,99 8,4 3,96 7,5 3,54 13,6 6,42 1,3 0,61 4,4 2,08 2,3 1,09 2 , 3 1,09 5,4 2,55 2,4 1,13 4,1 1,94 14,5 6,84 10,4 4,91 17,0 8,02 4,3 2,03

 ПЛН-4-35 ТР 40,8 2,5 1,02 - - 14,0 5,71 18,8 7,67 - - 5,0 2,04 - - - - 4,0 1,63 - - 3 , 4 1,39 11,6 4,73 3,8 1,55 30,2 12,32 6,7 2,73

 СЗ-3,6А ТР 315,0 2,5 7,88 - - 14,0 44,10 18,8 59,22 - - 5,0 15,75 - - - - 4,0 12,60 - - 3 , 4 10,71 11,6 36,54 3,8 11,97 30,2 95,13 6,7 21,11

 ЛДГ-20 ТР - 2,5 - - - 14,0 - 18,8 - - - 5,0 - - - - - 4,0 - - - 3,4 - 11,6 - 3,8 - 30,2 - 6,7 -

 КПС-4 ТР 39,6 2,5 0,99 - - 14,0 5,54 18,8 7,44 - - 5,0 1,98 - - - - 4,0 1,58 - - 3,4 1,35 11,6 4,59 3,8 1,50 30,2 11,96 6,7 2,65

 ЖВН-6А ТР 201,6 2,5 5,04 - - 14,0 28,22 18,8 37,90 - - 5,0 10,08 - - - - 4,0 8,06 - - 3,4 6,85 11,6 23,39 3,8 7,66 30,2 60,88 6,7 13,51

 ПРП-1,6 ТР - 2,5 - - - 14,0 - 18,8 - - - 5,0 - - - - - 4,0 - - - 3,4 - 11,6 - 3,8 - 30 , 2 - 6,7 -

 Ремонт та обслуговування обладнання майстерні 22,5 3,0 0,67 4,2 0,95 12,5 2,81 17,8 4,00 - - 4,0 0,90 2,5 0,55 2,5 0 , 56 3,9 0,88 - - 1,4 0,32 29,7 6,68 4,5 1,01 9,5 2,14 4,5 1,01

 Виготовлення та відновлення запасних частин 51,6 1,0 0,52 - - 2,0 1,03 - - - - - - - - - - 5,2 2,68 - - - - 49,0 25,28 2, 0 1,03 26,8 13,83 14,0 7,22

 Ремонт та виготовлення господарського інвентарю 30,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,0 1,50 - - - - 60,0 18,00 11,0 3,30 16,0 4 , 80 8,0 2,40

 Виготовлення та ремонт пристроїв та інструменту 6,4 - - - - - - 22,0 1,41 - - 5,0 0,32 - - - - 4,8 0,31 - - - - 35,0 2,24 3 , 0 0,19 16,2 1,04 14,0 0,90

 Інші роботи 812,9 - - - - - - - - - - - - - - - - 5,0 40,64 - - - - 60,0 487,74 11,0 89,41 16,0 130,06 8 , 0 65,03

 Разом: 4546,3 - 80,62 - 279,67 - 341,89 - 648,49 - 187,42 - 270,24 - 53,30 - 54,19 - 196,16 - 123,54 - 96,08 - 1045,60 - 301,65 - 630,47 - 236,98

Таблиця 6 - Зведені дані з визначення кількості виробничих робітників по ділянках в червні 2010

 Найменування ділянки

 Загальна трудомісткість робіт, люд.-год Фонд часу робочого, ч Число робочих

 номінальний фонд часу робітника, Ф н.р

 дійсний фонд часу робітника, Ф д.р

 явочне Р уч.яв

 списочно Р уч.сп

 розрахункове прийняте розрахункове прийняте

 Ділянка зовнішньої мийки 80,62 176 146,0 0,42 - 0,50 -

 Ділянка технічного обслуговування машин 279,67 176 149,4 1,44 2 1,70 2

 Разборочно-мийний і дефектувальних ділянку 341,89 176 149,4 1,77 2 2,08 2

 Ремонтно-монтажний ділянку 648,49 176 149,4 3,35 3 3,95 4

 Ділянка поточного ремонту двигунів 187,42 176 149,4 0,97 1 1,14 1

 Ділянка випробування і регулювання двигунів 270,24 176 146,0 1,40 2 1,68 2

 Ділянка зарядки і зберігання акумуляторів 53,30 176 140,8 0,28 - 0,34 -

 Ділянка поточного ремонту силового і автотракторного електроустаткування 54,19 176 149,4 0,28 - 0,33 -

 Ділянка просочення і фарбування 196,16 176 140,8 1,01 1 1,27 1

 Ділянка поточного ремонту і регулювання паливної апаратури 123,54 176 149,4 0,64 1 0,75 1

 Вулканізаційний ділянку 96,08 176 146,0 0,50 - 0,60 1

 Слюсарно-механічний ділянку 1045,60 176 149,4 5,40 6 6,36 6

 Мідницьким-жестяницкие ділянку 301,65 176 140,8 1,56 2 1,95 2

 Зварювальний ділянку 630,47 176 140,8 3,26 3 4,07 4

 Ковальський ділянку 236,98 176 140,8 1,22 1 1,53 2

 Разом: 4546,30 2640 2353,1 23,50 24 28,25 28

, (7.4)

де Р1, Р2, ..., Р6- число робочих відповідного розряду;

Рсп- облікове число виробничих робітників на підприємстві, чол.

Таблиця 7 - Штат виробничих робітників за спеціальностями і розрядами

 Робоче місце

 Число робочих,

 Р сп Число робочих за розрядами, Р

 I II III IV V VI

 Зовнішня очистка машин - - - - - - -

 Розбирання та збирання повнокомплектних машин 4 - 1 1 лютому - -

 Слюсаря з ремонту шасі тракторів 2 - - - 2 - -

 Слюсаря з ремонту дизелів 1 - - - 1 - -

 Слюсаря з випробування дизелів 2 - - - 1 січня -

 Слюсаря з діагностики та технічного обслуговування 2 - - 1 січня - -

 Слюсаря з ремонту паливної апаратури 1 - - - - 1 -

 Слюсаря з ремонту електроустаткування - - - - - - -

 Коваля 2 - - 1 січня - -

 Газозварника 2 - - 1 - 1 -

 Електрозварника 2 - - 1 - 1 -

 Акумуляторщика - - - - - - -

 Токар 6 - - 2 3 1 -

 Маляра 1 - 1 - - - -

 Вулканізаторника 1 - - 1 - - -

 Тесляра 2 - - 2 - - -

 Разом: 28 - 10 лютого 11 Травня -

Дані для розрахунку середнього розряду представлені в таблиці 7.

7.4 Визначаємо кількість допоміжних робітників, ІТП, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу

Кількість допоміжних робітників (Рм) приймають у розмірі 10% від кількості основних виробничих робітників:

Приймаємо Рм = 3 чол. До складу допоміжних робітників майстерні входять: різноробочий, електрослюсар, кочегар.

Кількість інженерно-технічних працівників (ІТП) (рітріт) приймають у розмірі до 14% від суми основних виробничих і допоміжних робітників:

Приймаємо рітріт = 4 чол.

До складу ІТП майстерні входять: зав. майстерні, інженер-контролер, технік-нормувальник, майстер.

Кількість службовців (Рскп) приймають у розмірі 2 ... 3% від суми основних виробничих і допоміжних робітників:

Приймаємо Рскп = 1 чол.

Службовці в майстерні - бухгалтер.

Кількість молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) (РМОП) приймають у розмірі 2 ... 4% від суми основних виробничих і допоміжних робітників:

Приймаємо РМОП = 1 чол.

До складу МОП входить: прибиральниця.

Кількість штатних одиниць пожежно-сторожової охорони (ПСО) (РПСО) - три людини (робота в 3 зміни по 8 годин). РПСО = 3 чол.

Весь штат майстерні визначається з виразу:

(7.5)

чол.

7.5 Розрахунок і підбір ремонтно-технологічного обладнання

Звичайно проводять розрахунок числа основного обладнання, на якому виконують найбільш складні і трудомісткі операції ремонту машин, агрегатів і відновлення деталей.

До основного обладнання ремонтної майстерні відносяться мийні машини, металорізальні верстати, обкатному-гальмівні стенди, ковальсько-зварювальне обладнання та ін.

Розрахуємо число мийних машин, металорізальних верстатів та обкатних стендів. Решту обладнання розраховується аналогічно або підбирається за типовими проектами, виходячи з програми ремонту, числа виробничих робітників, числа постів і ділянок.

Кількість мийних машин періодичної дії:

Sм = 2 - Q · t /(Фд.о·q·?о·?t), (7.6)

де Q - загальна маса деталей, що підлягають миттю за рік в даній машині, кг;

t - час мийки однієї партії деталей і вузлів, ч (t = 0,5 год);

q - маса деталей одного завантаження, кг (q = 500 кг);

?о- коефіцієнт, що враховує одночасне завантаження мийної машини по масі в залежності від конфігурації і габаритів деталей, (?о = 0,6 ... 08);

?t- коефіцієнт, використання мийної машини за часом, (?t = 0,8 ... 0,9);

Q = ?1Q1N1 + ?2Q2N2 + ... + ?iQiNi, (7.7)

де ?1, ?2, ..., ?i- коефіцієнти, що враховують частку маси вузлів (деталей) підлягають миттю, від загальної маси кожного об'єкта відповідно для трактора і двигуна (?1 = 0,4 ... 0,6; ?2 = 0,6 ... 0, 8);

Q1, Q2, ..., Qi- маси окремих об'єктів що входять в програму, т;

N1, N2, ..., Ni- число окремих об'єктів, що входять в програму.

Q=(0,5-7,8-50+0,7-1,25-50)+(0,5-5,5-27+0,7-0,65-27)+(0,5-12-7+0,7-1,17-7)+(0,5-3--18+0,7-0,4-18)+(0,5-5,92-41+0,7-0,55-41)+(0,5-5,92-39+0,7-0,55-39)+(0,5-5,92-27+0,7-0,55-27)+(0,5-5,92-37+0,7-0,55-37)+(0,5-2,9-135+0,7-0,38-135)+(0,5-4,3-138+0,7-0,45-138)+(0,5-4,3-135+0,7-0,45-135)=1766,8 т.

Sм = 2 · 1766800 · 0,5 / (1971,04 · 500 · 0,7 · 0,85) = 3,01.

Приймаємо Sм = 3 шт.

Число ванн для виварювання (мийки):

Sв = Qв / (Фд.о · qв · ?о · ?t), (7.8)

де Qв- загальна маса деталей, що підлягають виваренню у ваннах за рік, кг;

qв- маса деталей, які можна виварити у ванні за 1 годину, кг

(Qв = 100 ... 200 кг).

При розрахунках загальну масу деталей, що підлягають виваренню, орієнтовно можна приймати рівною 15% маси трактора і 40% маси двигуна.

Qв=(0,15-7,8-50+0,4-1,25-50)+(0,15-5,5-27+0,4-0,65-27)+(0,15-12-7+0,4-1,17-7)+(0,15-3-18+0,4-0,4-18)+(0,15-5,92-41+0,4-0,55-41)+(0,15-5,92-39+0,4-0,55-39)+(0,15-5,92-27+0,4-0,55-27)+(0,15-5,92-37+0,4-0,55-37)+(0,15-2,9-135+0,4-0,38--135)+(0,15-4,3-138+0,4-0,45-138)+(0,15-4,3-135+0,4-0,45-135)=603,7 т.

Sв = 603700 / (1971,04 · 150 · 0,7 · 0,85) = 3,43 шт.

Приймаємо Sв = 4 шт.

Все інше обладнання мийного ділянки підбирають згідно технологічного процесу.

Число металорізальних верстатів:

Sст = Тст / (Фд.о · ?ст), (7.9)

де Тст- трудомісткість верстатних робіт, люд.-год;

hст- коефіцієнт використання верстатного обладнання, (?cт = 0,86 ... 0,90).

Трудомісткість виконання верстатних робіт за червень місяць дорівнює 228,2 люд.-год;

Дійсний фонд часу металорізального обладнання за червень місяць дорівнює 172,5 ч.

За формулою (7.9):

Sст = 228,2 / (172,5 · 0,9) = 1,5 шт.

Приймаємо 1 токарно-гвинторізний верстат, 1 вертикально-свердлильний.

Число стендів для обкатки і випробування двигунів:

Sи = N д · tи · С / (Фд.о · ?ст), (7.10)

де Nд- число двигунів, що проходять обкатку і випробування за рік, шт

(Nд = 654 шт);

tі- час обкатки і випробування двигуна, ч (tи = 6 год);

С - коефіцієнт, що враховує можливість повторної обкатки і випробування двигуна, (С = 1,05 ... 1,1);

?ст- коефіцієнт, використання стендів, (?ст = 0,9 ... 0,95).

За формулою (7.10):

Sи = 654 · 6 · 1,1 / (1971,04 · 0,9) = 2,4 шт.

Приймаємо 1 стенд для обкатки і випробування двигуна, а роботу у випробувальному відділенні плануємо в три зміни.

Решту обладнання майстерні підбираємо згідно технологічного процесу ремонту з табеля типового обладнання ремонтних майстерень і заносимо в таблицю 8.

7.6 Визначення площі ремонтного підприємства

Займана центральної ремонтної майстерні загальна площа включає в себе площа виробничих, адміністративно-конторських, побутових та складських приміщень.

Виробничі площі ділянок попередньо розраховують за площею, займаної обладнанням та машинами, і коефіцієнтом користуючись формулою:

Fуч = (Fоб + Fм) · ?, (7.11)

де Fуч- площа ділянки, м2;

Fоб- площа, займана обладнанням, м2;

FM- площа, займана машинами, м2;

? - коефіцієнт, що враховує робочі зони і проходи.

Для ділянки зовнішньої мийки:

Fм = 66,6 м2 (Площа, яку займає комбайном Дон-1500).

Fуч = (23,82 + 66,6) · 3 = 271,26 м2.

Для решти ділянок розрахунки проводяться аналогічно. Всі результати зводимо в таблицю 9.

Контору і санбитузел розміщують у виробничому корпусі, їх площі приймають за типовими проектами (для контори 20 м2, санбитузла 50 м2).

Розрахункова площа майстерні:

Fм = ?Fуч + Fк + Fс, (7.12)

де ?Fуч- загальна розрахункова площа виробничих дільниць майстерні, м2;

FK- площа контори, м2;

Fс- площа санбитузла, м2.

Fм = 1404,73 + 20 + 50 = 1474,73 м2.

Площа складів матеріалів і запасних частин:

Fскл = Qз.ч / (qн · kп), (7.13)

де Qз.ч- кількість матеріалів і запасних частин, що підлягають зберіганню, т;

qн- допустиме навантаження на 1 м2площаді складу, т (qн = 0,5 ... 2 т);

kп- коефіцієнт, що враховує збільшення площі за рахунок розривів і проходів, рівний (kн = 0,3).

Qз.ч = Qг · tм / 12, (7.14)

де Qг- річна потреба в матеріалах і запасних частинах, т;

tм- термін зберігання матеріалів і запасних частин, міс. (Tм = 1 міс.).

Річну потребу Qгопределяем за встановленими нормами витрат матеріалів і запасних частин (маса матеріалів становить 7,5% маси трактора і 12,5% маси автомобіля, маса запасних частин 15 ... 20% маси машини).

Qг=0,275·7,8·54+0,275·5,5·34+0,275·12·40+0,275·3·44+0,2·5,92-45+0,2-5,92-34+0,2·5,92·40+0,2·5,92·29+0,325·2,9·45+0,325·4,3-50+0,325-4,3-45=686 т.

За формулою (7.14):

Qз.ч = 686 · 1/12 = 57,17 т.

Таблиця 8 - Відомість обладнання

 п / п Найменування обладнання

 Шифр чи

 марка Кількість, шт

 Габаритні

 розміри, мм

 Займана площа, м 2 Встановлена ??потужність електродвигуна, кВт Примітка

 одиницею

 обладнання всього

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 Трансформатор зварювальний ТД-102УХЛ2 1548 ? 300 ? 530 0,17 0,17 - -

 2 Стіл для електрозварювальних робіт ОКС-7523 Січень 1100 ? 750 ? 650 0,83 0,83 - -

 3 Випрямляч зварювальний ВД-201У3 1 - - - - -

 4 Шафа зварника 0205 1800 ? 430 ? 1900 0,35 0,35 - -

 5 Щит для зварювальних робіт 0903 Березень 1600 ? 500 ? 1800 0,80 2,40 - -

 6 Верстат точильно-шліфувальний 3К634 лютого 1000 ? 665 ? 1230 0,67 1,34 3,20 / 5,30 -

 7 Агрегат для відсмоктування пилу і дрібної стружки ПА2-12М 2480 ? 480 ? 1850 0,23 0,46 1,50 -

 8 Молот кувальний пневматичний МА 4129А 1790 ? 1560 ? 1900 1,23 1,23 7,50 -

 9 Скриня для ковальського інструменту 0310 Січень 1000 ? 500 ? 850 0,50 0,50 - -

 10 Ванна для гартування деталей у воді і маслі 0508 1650 ? 400 ? 350 0,26 0,26 - -

 11 Вентилятор ковальський ОКС-3361А 1500 ? 460 ? 580 0,23 0,23 3,00 -

 12 Горн ковальський на один вогонь Р923 січня 1100 ? 1000 ? 2650 1,10 1,10 - -

 13 Ковадло

 1210-0401

 ГОСТ11398-75 1 - - - - -

 14 Ванна для перевірки герметичності радіаторів 0507 Січень 1134 ? 784 ? 948 0,89 0,89 - -

 15 Ванна для перевірки герметичності паливних баків 0505 Січень 1446 ? 1146 ? 900 1,66 1,66 - -

 16 Стелаж для радіаторів і бензобаків 0409 Січень 1430 ? 500 ? 1800 0,72 0,72 - -

 17 Верстат для жестяницкие робіт 0106 Січень 1880 ? 1000 ? 830 1,88 1,88 - -

 18 Ящик для піску 0304 9500 ? 500 ? 1000 0,25 2,25 - -

 19 Секція стелажа 0405 Квітень 1500 ? 600 ? 600 0,90 3,60 - -

 20 Секція стелажа 0404 Квітень 1500 ? 400 ? 600 0,60 2,40 - -

 21 Секція стелажа 0403 Квітень 1500 ? 300 ? 600 0,45 1,80 - -

 22 Ящик для вугілля 0315 Січень 1000 ? 500 ? 850 0,50 0,50 - -

 23 Підставка для вузлів і агрегатів 0317 Травень 1200 ? 500 ? 150 0,60 3,00 - -

 24 Стенд обкатному-гальмівний КІ-5543М 1 - - - 55,00 -

 24а Двигун-гальмо - 1 - - - - -

 24б Реостат - 1 - - - - -

 24в Електрошафа - 1 - - - - -

 24г Бачок для пального з пристроєм для виміру палива - 2 - - - - -

 24д Бак змішувальний Р-903 1680 ? 500 ? 1350 0,34 0,34 - -

 25 Верстат токарно-гвинторізний 1В62Г січня 2800 ? 1190 ? 1450 3,33 3,33 8,38 -

 26 Тумбочка для інструменту 0206 3665 ? 551 ? 1100 0,37 1,11 - -

 27 Верстат слюсарний ОРГ-5365 липня 1300 ? 920 ? 1400 1,20 8,40 - -

 28 Верстат горизонтально-фрезерний широкоуніверсальний 6Т80Ш лютого 1600 ? 1875 ? 1528 3,00 6,00 3,87 -

 29 Стелаж для подушок і спинок сидінь 0410 Січень 2460 ? 1230 ? 2600 3,03 3,03 - -

 30 Верстат для ремонту подушок і спинок сидінь 0410 Січень 2460 ? 1230 ? 2600 3,03 3,03 - -

 31 Машина швейна 23АМ 1520 ? 250 0,13 0,13 - -

 32 Стіл по швейну машину ДКсб-23 1 - - - 0,27 -

 33 Верстат для ремонту автотракторного електроустаткування 477.060.01.000 січня 1800 ? 950 ? 1260 1,71 1,71 - -

 34 Універсальний консольно-випробувальний стенд для перевірки автотракторного електроустаткування КІ-968 січня 1545 ? 885 ? 855 1,37 1,37 2,20 -

 35 Підставка під обладнання 0305 10 820 ? 700 ? 830 0,58 5,8 - -

 36 Верстат настільно-свердлильний 2Д 112П 3910 ? 914 ? 1170 0,83 2,49 0,60 -

 37 Верстат точильно-шліфувальний настільний 3К631 1570 ? 390 ? 390 0,22 0,22 0,75 -

 38 Верстат акумуляторщика 0107 Січень 1250 ? 750 ? 835 0,94 0,94 - -

 39 Випрямляч селеновий ВСА-5К 1 - - - - -

 40 Шафа для зарядки акумуляторів ШЗ.00.000 січня 1100 ? 800 ? 2100 0,88 0,88 - -

 41 Шафа для зберігання електроліту 0207 1540 ? 440 ? 1170 0,24 0,24 - -

 42 Ванна для приготування електроліту 0509 1650 ? 348 ? 750 0,23 0,23 - -

 43 Акводістіллятор ДЕ-4-2 1320 ? 300 ? 610 0,10 0,10 - -

 44 Стелаж для зберігання акумуляторів 0401 Січень 2015 ? 515 ? 1200 1,04 1,04 - -

 45 Візок для перевезення і розливу сірчаної кислоти 477.060.15 січня 1200 ? 696 ? 1020 0,84 0,84 - -

 46 Скриня для обтирального матеріалу 0314 Квітень 1000 ? 500 ? 850 0,50 2,00 - -

 47 Стелаж для паливної апаратури 0402 2900 ? 350 ? 2000 0,32 0,64 - -

 48 Верстат для ремонту карбюраторів 0104 Січень 1250 ? 750 ? 1100 0,94 0,94 - -

 49 Стенд для випробування масляних насосів і фільтрів КІ-5278М 1975 ? 1070 ? 1780 1,05 1,05 2,70 / 3,40 -

 50 Стенд для розбирання та складання форсунок ОР-5227 1790 ? 540 ? 1050 0,43 0,43 3,00 -

 51 Стенд для випробування гідроагрегатів КІ-4815М січня 1635 ? 875 ? 1650 1,43 1,43 22,00 -

 52 Стіл для контролю та мийки прецизійних деталей 0112 Січень 1040 ? 750 ? 800 0,78 0,78 - -

 53 Стенд для випробування дизельної паливної апаратури КІ-22205 січня 1100 ? 620 ? 1700 0,68 0,68 4,00 -

 54 Шафа для інструментів і монтажних приладдя 0202 Квітень 1600 ? 430 ? 1900 0,69 2,76 - -

 55 Стіл письмовий АРТ 1532 1 - - - - -

 56 Робоче місце майстра-наладчика, комплект: ОРГ-16395 1 - - - - -

 56а Стіл монтажний 16395.04 1 - - - - -

 56б Візок інструментальна 70-7878-1004 1 - - - - -

 56в Установка для мийки деталей ОРГ-4990Б січня 1000 ? 650 ? 1000 0,65 0,65 4,70 -

 56г Стойка 16395.02 1 - - - - -

 56д Верстат 16395.01 1 - - - - -

 57 Установка для мастила і заправки ОЗ-18026 1 - 3,36 3,36 - -

 58 Установка для промивки мастильної системи дизелів ОМ-16361 січня 1122 ? 772 ? 1002 0,87 0,87 - -

 59 Домкрат гаражний гідравлічний П-304 лютому 1630 ? 430 ? 275 0,70 1,40 - -

 60 Машина мониторная ОМ-5361 1990 ? 560 ? 585 0,56 0,56 4,00 -

 61 Машина для очищення ОМ-22616 січня 1360 ? 954 ? 1130 1,30 1,30 5,00 -

 62 Прес гідравлічний ОР-14575 1 - - - - -

 63 Стенд універсальний для розбирання та складання рядних двигунів ОПТ-5557М січня 1080 ? 1000 ? 990 1,08 1,08 0,90 -

 64 Стелаж для двигунів 0417 Січень 1220 ? 900 ? 1290 1,10 1,10 - -

 65 Компресор повітряний ГСВ-0,6 / 12 січня - - - 5,50 -

 66 Установка мийна ОМ-1336-Г-01 1 - - - 7,50 -

 66а Електрошафа - 1 - - - - -

 67 Контейнер для вибракуваних деталей 0312 1800 ? 800 ? 1800 0,64 0,64 - -

 68 Стіл дефектовщика 0109 Січень 2400 ? 800 ? 800 1,92 1,92 - -

 69 Прес гідравлічний монтажно-запрессовочний ОКС-1671М січня 1575 ? 640 ? 1970 1,01 1,01 3,00 -

 70 Візок для транспортування, розбирання та складання жаток 477.060.12 січня 5900 ? 1470 ? 830 8,67 8,67 - -

 71 Стенд для розстикування і розкочування остова колісних тракторів ОР-16346 січня 2600 ? 760 ? 730 1,98 1,98 - -

 72 Верстат для розбирання та складання кареток підвіски тракторів ОПР-1402М січня 3000 ? 2500 ? 2670 7,50 7,50 7,50 -

 73 Візок інструментальна ОРГ-70-7878 2675 ? 436 ? 945 0,30 0,60 - -

 74 Верстат вертикально-свердлильний 2Н135-1 січня 2760 ? 1170 ? 1632 3,23 3,23 4,49 -

 75 Вішак для камер настінна 0901 Лютий 1500 ? 450 ? 450 0,68 1,36 - -

 76 Установка для перевірки камер ПКШ-2 січня 1620 ? 720 ? 1600 1,17 1,17 - -

 77 електровулканізаційні апарат 6140 1405 ? 350 ? 630 0,14 0,14 0,97 -

 78 Верстат для ремонту шин 0103 Січень 1250 ? 750 ? 1600 0,94 0,94 - -

 79 Стенд для демонтажу та монтажу шин вантажних автомобілів, сільгоспмашин Ш-515 січня 2300 ? 1650 ? 1600 3,80 3,80 3,00 -

 80 Стелаж для автомобільних покришок двох'ярусний 0415 Січень 2150 ? 800 ? 1795 1,72 1,72 - -

 81 Стіл монтажний пересувної 0110 Січень 1500 ? 700 ? 916 1,05 1,05 - -

 82 Трубогиб ручний ОКС-8954 1690 ? 670 ? 220 0,46 0,46 - -

 83 Установка для заточування ножів ріжучих апаратів ОР-3562 1810 ? 675 ? 1200 0,55 0,55 0,50 -

 84 Візок для перевезення агрегатів ОПТ-7353 Лютий 1200 ? 800 ? 440 0,96 1,92 - -

 85 Нагнетатель мастила ОЗ-18002 1 - - - 0,55 -

 86 Кран підвісний ГОСТ7890-84Е 1 - - - 5,70 -

 87 Пристосування для обкатки молотарки комбайнів 70-7805-1308 1700 ? 570 ? 1900 0,40 0,40 1,10 -

 88 Пристрій для переміщення тракторів ОПТ-1326А 1 - - - 1,70 -

 89 Таль електрична

 ТЕ-10.0-511

 ГОСТ22584-77 1 - - - 1,75 -

 90 Установка маслозаправочная ОЗ-16350 червня 1000 ? 780 ? 1180 0,78 4,68 - -

 91 Верстат для шліфування фасок клапанів і торців сферичних штовхачів ЦКБ-Р-108 1870 ? 575 ? 430 0,50 0,50 0,39 -

 92 Шафа для балонів з киснем 0203 Січень 1600 ? 460 ? 1905 0,74 0,74 - -

 93 Гайковерт для гайок коліс ОР-12234М-ГОСНИТИ січня 1200 ? 650 ? 1100 0,78 0,78 0,55 -

 94 Труба відвідна ТХН-10.000 1 - - - - -

 95 Установка для різання заготовок ОР-18021 січня 1100 ? 700 ? 1300 0,77 0,77 4,00 -

 96 Візок для перевезення і зливу ПММ 477.060.07 січня 1110 ? 745 ? 262 0,83 0,83 - -

 БП Пилозбірник 3К631.59.000 2 - - - - -

 БП Пристосування планетарно-шліфувальне для шліфування фасок гнізд клапанів автомобільних двигунів ОПР-1334А 1 - - - 0,25 -

 БП Комплект пристроїв та інструменту ОР-15727 1 - - - - -

 БП Пристосування для демонтажу та монтажу пружин клапанів автотракторних двигунів ОР-9913 1 - - - - -

 БП Вогнегасник повітряно-пінний ОВП-10.01 16 - - - - -

 БП Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 1 - - - - -

 БП Трубопровід з труб водогазопровідних ГОСТ3262-75 - - - - - -

 O15 ? 2,8 105 м - - - - -

 O25 ? 3,2 115 м - - - - -

 БП Рукав

 Б (1) -10-10-22-у

 ГОСТ18698-79 1,2 м - - - - -

 БП Повітряочищувач СО-15Б 2550 ? 270 ? 135 0,15 0,30 - -

 БП Кран корковий прохідний сальниковий муфтовий 11ч6бк11 14 - - - - -

 БП Манометр

 ОБМ-1-100

 ГОСТ8625-77Е 4 - - - - -

 БП Комплект приладів та пристроїв для технічного обслуговування акумуляторних батарей КІ-389 1 - - - - -

 БП Прилад для випробування і регулювання форсунок КІ-15706-01 1 - - - 0,03 -

 БП Комплект пристосувань для ремонту автотракторного і комбайнового електрообладнання ПТ-761-2 1 - - - - -

 БП Лещата слюсарні ГОСТ4045-75Е 7 - - - - -

 БП Прилад для випробування плунжерних пар КІ-759 1 - - - - -

 БП Пристрій для перевірки напівпровідникових приладів КИ-11380 1 - - - - -

 БП Переносний комплект діагностичних приладів КИ-13924 1 - - - - -

 БП Комплект знімачів для розбирання та складання тракторів класу 1,4 т ОР-16354 1 - - - - -

 БП Пристосування для ремонту різьбових отворів ПІМ5526 1 - - - - -

 БП Комплект універсальної оснастки для ремонту деталей з тріщинами ОР-11362 1 - - - - -

 БП Пристрій гідроусілітельное (гідравлічна викрутка ударної дії) ОР-18001 3 - - - - -

 БП Генератор ацетиленовий АСП-10 січня - - - - -

За формулою (7.13):

Fскл = 57,17 / (1 · 0,3) = 190 м2

Площа складу брухту:

Fутіл = Qу / (qн · kп) (7.15)

де Qу- кількість матеріалів, що підлягають утилізації, т.

Таблиця 9 - Зведені дані по розрахунку площ ділянок

 Номер позиції на плануванні Найменування ділянки

 Площа займана машинами, F м, м 2

 Площа зайнята устаткуванням, F об, м 2 Коефіцієнт ?

 Розрахункова площа, F уч, м 2

 Площа, прийнята після планування виробничого корпусу майстерні F пр, м 2

 1 Ділянка зовнішньої мийки 66,60 23,82 3,0 271,26 70,02

 2 Ділянка технічного обслуговування машин 66,60 11,59 4,0 312,76 70,14

 3 Розбірно-мийний і дефектувальних ділянку 66,60 7,47 3,5 259,25 71,40

 4 Ремонтно-монтажний ділянку 66,60 31,58 4,0 98,18 755,25

 5 Ділянка поточного ремонту двигунів - 3,85 4,0 15,40 107,41

 6 Ділянка випробування і регулювання двигуна - 10,45 4,0 41,8 34,37

 7 Ділянка зарядки і зберігання акумуляторів - 1,36 4,0 5,44 16,43

 8 Ділянка поточного ремонту силового і автотракторного електрообладнання - 1,72 4,0 6,88 16,43

 9 Ділянка просочення і фарбування 66,60 0,71 4,0 269,24 -

 10 Ділянка поточного ремонту і регулювання паливної апаратури - 6,46 4,0 25,84 31,13

 11 Вулканізація ділянку - 0,31 3,5 1,09 45,60

 12 Слюсарно-механічний ділянку 6,6 3,5 23,10 52,17

 13 Мідницьким-жестяницкие ділянку - 1,90 4,0 7,60 16,43

 14 Зварювальний ділянку - 4,54 5,0 22,70 23,38

 15 Ковальський ділянку - 4,29 5,0 21,45 46,76

 16 Інструментально-роздавальна комора - 3,28 3,0 9,84 14,84

 - Разом: - - - 1404,73 1371,76

Qу = Qг.у · tм / 12, (7.16)

де Qг.у- річна маса вибракуваних деталей, т.

Річна маса вибракуваних деталей становить 15 ... 20% від маси машин.

Qг.у = 0,15 - (7,8 · 54 + 5,5 · 34 + 12 · 40 + 3 · 44 + 5,92 - 45 + 5,92 - 34 + 5,92 - 40 +

+ 5,92 - 29 + 2,9 - 45 + 4,3 - 50 + 4,3 - 45) = 395,3 т.

За формулою (7.16):

Qу = 395,3 · 1/12 = 32,94 т.

За формулою (7.15):

Fутіл = 32,94 / (1 · 0,3) = 110 м2.

8. Загальна компоновка виробничого корпусу і технологічна планування ділянки

Загальна компоновка виробничого корпусу

Загальна компоновка виробничого корпусу проводиться на підставі розрахунків площ ділянок.

Ділянки на плані розміщуємо так, щоб ремонтовані агрегати можна було переміщати по наікротчайшему шляху, а взаємозв'язок розбірно-складальних ділянок і ділянок по відновленню деталей відповідала ходу технологічного процесу.

Згідно протипожежним вимогам вогненебезпечні ділянки (зварювальний, ковальський, мідницьким-жестяницкие) розташовуємо біля зовнішніх стін та ізолюємо від інших приміщень капітальними, вогнестійкими стінами.

У правому куті аркуша показуємо напрямок пануючих вітрів (роза вітрів), по відношенню до яких виробничий корпус володіємо так, щоб пожежонебезпечні ділянки і ділянки з шкідливими виділеннями перебували з підвітряного боку.

При компонуванні важко забезпечити збіг розрахункових площ з прийнятими, тому допускається їх розбіжність в межах ± 15%.

Найбільшого поширення набули будівлі прямокутної форми, довжину яких визначаємо за формулою:

Lм = Fм / BМ, (8.1)

де Lм- довжина будівлі майстерні, м;

Вм- ширина будівлі майстерні, м.

Ширина будівель приймається стандартною 24 м.

LM = 1474,73 / 24 = 61,45 м.

Отриману довжину будівлі приймаємо кратною довжині застосовуваних будівельних плит рівній 6 м. Приймаємо LM = 60 м.

Відношення довжини будівлі до його ширини повинно бути не більше 3.

LM / BM = 60/24 = 2,5

Центральну ремонтну майстерню господарства проектуємо двох-пролітних.

Основні виробничі ділянки компонуємо з одного боку майстерні в шестиметровому прольоті.

При кресленні компоновочного плану будівлі за допомогою прийнятих умовних позначень показуємо габарити будівель, ширину прольоту і крок колон, стіни, перегородки, підйомно-транспортні засоби, дверні та віконні прорізи.

Приймаємо товщину зовнішніх стін - 510 мм (відстань від осьової лінії до внутрішньої частини стіни 130 мм), товщина внутрішніх капітальних стін 250 мм, товщина перегородок 120 мм, вікна в ділянках 1850 ? 1500 мм, вікна в разборочно-складальному ділянці 3050 ? 1500 мм , ширина дверей в ділянки 1310 мм, ширина в'їзних воріт 5420 мм.

Всі елементи будівель показують відповідно до прийнятих умовними позначеннями.

Технологічна планування ділянки технічного обслуговування

Проводиться на основі компоновочного плану виробничого корпусу ремонтного підприємства (лист 3).

На технологічній плануванні показуємо будівельні елементи будівлі, що роблять вплив на розстановку устаткування, технологічне і підйомно-транспортне обладнання, місце розташування робітників при виконанні роботи, місця підведення електроенергії, води.

Поруч з обладнанням у відповідному масштабі вказуємо місце розташування робочого у вигляді кола діаметром 300 мм. Половину кола затушовує (світла половина кола позначає особа робітника і звернена до обладнання).

Для координування положення устаткування на ділянці його прив'язують до будівельних елементів будівель (вказуємо відстань між обладнанням і колонами).

9. Вибір підйомно-транспортного устаткування

Підйомно-транспортне обладнання приймаємо за типовими проектами.

Підставою для вибору підйомно-транспортного устаткування є максимальна маса вантажу підлягає переміщенню на ділянці, напруженості вантажопотоку, висоти підйому вантажу, необхідність повороту.

Результат вибору підйомно-транспортного устаткування представляємо у вигляді таблиці 10.

Таблиця 10 - Основні дані підйомно-транспортного устаткування

 Найменування

 ділянки Найменування підйомно транспортного устаткування Технічна характеристика обладнання Примітка

 вантажопідйомність, т. довжина прольоту, м. кут повороту, град.

 Ділянка ремонтно-монтажний

 Кран підвісний

 ГОСТ7890-84Е 3,2 15 - -

 Пристрій для переміщення тракторів ОПТ-1326А - - - -

 Ділянка обкатки і регулювання двигунів

 Таль електрична

 ТЕ-10.0-511

 ГОСТ22584-77 1,0 - - -

10. Безпека праці

Загальні вимоги

1. Робітники, що надходять на підприємства, повинні отримати вступний, інструктаж з техніки безпеки, інструктаж на робочому місці, а також оволодіти практичними навичками безпечного виконання робіт і пройти перевірку отриманих при інструктажі знань і навичок. Результати перевірки знань заходів безпеки повинні реєструватися в спеціальному журналі і в картці.

2. При вступі на роботу робітники повинні пройти медичний огляд.

3. До роботи на випробувальних стендах допускаються особи, ознайомлені з правилами проведення ТО, пристроями на ділянці, що опанували практичними навичками безпечного ведення робіт з проведення ТО і мають кваліфікаційне посвідчення.

4. При переведенні на іншу роботу з використанням нового обладнання і пристосувань робочий зобов'язаний ознайомитися з їх конструкцією, методами безпечної роботи на них і пройти додатковий інструктаж, з техніки безпеки.

5. Робочий повинен виконувати тільки ту роботу, яка доручена бригадиром, майстром або начальником цеху, за якою він отримав інструктаж з техніки безпеки.

6. Робочий зобов'язаний утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не захаращувати проходи і проїзди.

7. Всі робочі зобов'язані знати правила і прийоми надання медичної допомоги потерпілому. При нещасному випадку робітник зобов'язаний надати потерпілому першу долікарську допомогу і не повільно про це повідомити майстра або начальникові цеху.

При наявності на руках відкритих ран і подряпин необхідно обробити їх медикаментами, забинтувати і звернутися в медпункт.

Підготовка до роботи

1. Одягти встановлену спецодяг, застібнути або обхопити широкою гумкою вилоги рукавів, заправити одяг так щоб не було розвіваються і звисаючих кінців. Підібрати волосся під головний убір.

2. Нанести на шкіру рук захисну пасту ПМ-1.

3. Оглянути інструмент та приладдя, необхідні для роботи, переконатися в їх справності і розташувати на робочій столі так щоб ними було зручно користуватися.

4. Оглянути і переконатися у справності електротормозного стенду, для чого, перевірити кріплення всіх вузлів і деталей стенду щільність з'єднання трубопроводів і шлангів подачі пального мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин, наявність, справність кріплення огорож та заземлюючих проводів.

5. Перевірити кількість електроліту в баку навантажувального реостата, при необхідності долити його. Рівень електроліту повинен бути на позначці 100 мм від верхньої кромки бака.

6. Перед пуском стенду переконатися у відсутності на ньому випадково залишеного інструменту і пристосувань. Вони повинні зберігатися у спеціально відведених місцях.

7. Перевірити рівномірність зносу занурюються контактів навантажувального реостата: при одночасному зануренні їх в електрощит не повинно бути іскроутворення.

8. Переконатися в справності газоотводящих труб і щільності їх сполук (відсутність тріщин, пробоїн, просечек), а також у справності припливно-витяжної вентиляції.

9. При перевірці підйомно-транспортних механізмів звернути увагу на справність тросів, сутичок та інших пристосувань.

10. Перевірити справність підніжної дерев'яних грат біля стенду.

11. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця.

Заходи безпеки під час роботи

1. Піднімати двигун в два прийоми: спочатку підняти на висоту 0,5 м, переконатися в надійності закріплення сутичок або тросів і тільки після цього проводити подальший підйом або переміщення. Знаходитися попереду вантажу забороняється.

2. Двигун слід піднімати вертикально і опускати плавно, без ривків і ударів.

3. Забороняється усувати несправності - регулювати вузли і механізми двигуна, що знаходиться в підвішеному становищі.

4. Перед установкою двигуна на електротормозной стенд або спеціальну підставку необхідно оглянути їх опорні поверхні і переконатися, що двигун буде мати стійке положення. Встановлювати двигун на випадкові підставки забороняється.

5. При установці двигуна на стенд надійно з'єднати карданний вал стенду з валом двигуна.

6. Перевірити щільність з'єднання паливопроводів високого тиску до паливного насоса і форсунок, а також кріплення насоса до двигуна.

7. Обслуговувати працюючий стенд робітникові рекомендується в протигаласливих навушниках.

8. Обкатку двигуна виробляти строго за технологією, не пропускаючи окремі режими обкатки.

9. Стежити за щільним з'єднанням вихлопної труби з отводящим патрубком двигуна, справністю витяжних пристроїв і глушника, встановленого на кінці трубопроводу.

10. Не допускати підтікання в з'єднаннях трубопроводів пального, мастил і охолоджуючої рідини. При наявності течі в з'єднаннях забороняється проводити обкатку і випробування двигуна.

11. Стежити за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, підтримуючи показання приладів в заданих межах.

12. Щоб уникнути опіків, не притулятися до гарячих поверхонь колекторів, патрубків і трубопроводів вихлопних газів.

13. При огляді двигуна на стенді потрібно користуватися переносними лампами напругою 12 або 36 В.

14. При обкатці і випробуванні пускового двигуна сполучати і роз'єднувати магістралі дозволяється тільки при заземленому проводі запалювання.

При обкатці і випробуванні двигунів робітникові забороняється: експлуатувати стенд при несправних приладах, залишати працюючий двигун без нагляду, користуватися системою аварійної зупинки двигуна без потреби.

Закінчення обкатки і випробування, контрольний огляд двигуна

1. Після закінчення обкатки і випробування двигуна перекрити крани трубопроводів подачі палива, масла і води і відключити електростенд від мережі. 2. Після зупинки двигуна злити масло з картера, не допускаючи його протоки на підлогу, і від'єднавши шланги і трубопроводи.

3. Для кріплення двигуна на спеціальному стенді при контрольному огляді необхідно застопорити поворотний механізм стенду. При поворотах двигуна строго стежити за справністю стопорного пристосування.

4. Інструмент і пристосування, застосовувані при контрольному огляді двигуна, повинні бути справні. Торцеві ключі повинні бути підібрані за розмірами гайок і не мати розриву.

5. Після закінчення роботи відключити витяжну вентиляцію, прибрати інструмент, пристосування і привести в порядок робоче місце.

Заходи пожежної безпеки

1. Ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів повинні знаходитися за межами випробувального відділення. У випробувальному відділенні має бути протипожежне обладнання згідно з нормами пожежної безпеки.

2. Всі робочі зобов'язані знати розташування протипожежного обладнання і вміти ним користуватися.

3. Використовувати протипожежний інвентар для інших цілей забороняється.

4. Зберігати використаний обтиральний матеріал допускається тільки в металевих ящиках з кришками.

5. Пролиті на підлогу масло, воду, паливо негайно прибрати.

6. У цеху випробування двигуна забороняється користуватися відкритим вогнем, зберігати легкозаймисті матеріали, курити на робочому місці, а також в інших місцях, де застосовуються і використовуються легкозаймисті матеріали. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

Список використаної літератури

1. Безпека праці на ремонтних підприємствах сільського господарства: довідник. - М .: Колос, 1977. - 319 с.

2. Боголюбов С.К. Креслення. - М .: Машинобудування, 1981. - 303 с.

3. Илющенко А.Т. Проектування центральних ремонтних майстерень господарств: методичні вказівки, / А.Т. Илющенко, Е.А. Мітін. Барнаул: Изд-во Агау, 2008. - 76 с.

4. Перелік будівель і приміщень підприємств Мінсільгоспу Росії з встановленням їх категорій з вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також класів вибухонебезпечних і пожежних зон по ПУЕ. - М .: ФГНУ Росінформагротех, 2001. - 68 с.

5. Федоренко І.Я. Дипломне проектування: методичні вказівки для студентів Агроінженерний спеціальностей / І.Я. Федоренко, С.А. Белокуренко, С.В. Золотарьов, Н.Т. Крівочуров, А.А. Смишляєв; під загальною редакцією І.Я. Федоренко. 2-е вид., Перераб. і доп. Барнаул: Изд-во Агау, 2007. - 130 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com