На головну

 Освоєння методу гістограм в металообробці - Промисловість, виробництво

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне державне автономне освітня установа вищої професійної освіти "Уральський федеральний університет імені першого Президента Росії Б. М. Єльцина"

Кафедра "Металорізальні верстати та інструменти"

Курсова робота

з дисципліни

Статистичні методи контролю та управління якістю

Керівник

С.І. Фоміних

Виконавець

Студент гр.МЗ-65024

Ю.А.Недотко

Верхня Салда

2010

Умову задачі

З партії заготовок, оброблених на верстаті-напівавтоматі протягом робочої зміни і представлених на контроль, взята велика випадкова вибірка обсягу в N = 100 одиниць продукції. Заготовки проконтрольовані шкальні вимірювальним інструментом з ціною поділки шкали dи = 2мкм за розміром Аном = 40 мкм з допуском T = 100мкм і граничними відхиленнями TB = 100 мкм ТH = 0 мкм. Отримані в результаті вимірів значення реалізацій перевіряється показника якості (відхилення від номінального розміру Аном в мкм) наведені в таблиці контрольного листка.

 Відхилення від номінального розміру Аном в мкм

 80 80 66 54 76 72 72 74 64 56

 70 74 72 72 88 88 58 84 56 88

 72 88 58 84 66 78 72 72 62 76

 72 74 78 60 64 80 62 88 70 78

 68 72 62 88 58 70 68 62 56 48

 90 62 82 64 66 64 52 42 52 58

 54 86 88 56 64 82 80 66 90 74

 62 52 70 80 84 68 66 50 78 72

 78 52 100 82 62 96 48 74 78 92

 62 74 80 66 68 88 56 74 72 70

Потрібно:

Виконати аналіз отриманих даних, використовуючи метод гістограм. Обробку даних провести в наступній послідовності:

· Скласти таблицю вибіркового розподілу,

· Обчислити вибіркові оцінки середнього і стандартного відхилення,

· Перевірити гіпотезу нормальності вибіркового розподілу за критерієм Пірсона,

· Визначити характеристики поля розсіювання показника якості,

· Побудувати на одному графіку і в одному масштабі гистограмму вибіркового розподілу та теоретичну криву нормального розподілу,

· Привести схему розподілу поля розсіювання відносно поля допуску,

· Перевірити умови забезпечення якості відповідності,

· Обчислити індекси можливостей, оцінити рівень невідповідностей,

· Сформулювати та обґрунтувати висновки і пропозиції.

Цілі аналізу:

· Статистична оцінка можливостей процесу,

· Оцінка їх відповідності заданим вимогам по якості - цілі і допустимим відхиленням,

· Оцінка рівня невідповідностей,

· Вироблення рекомендацій щодо поліпшення.

заготівля деталь гістограма якість

Обробка вихідних даних

1. Складаємо таблицю вибіркового розподілу

Ширина інтервалу розрахункова:

Ширина інтервалу прийнята:

При dи = 2 мкмhx = 8

Початок 1-го інтервалу таблиці розподілу:

X1н = 42-8 / 2 = 38 мкм

Таблиця емпіричного (дослідного) розподілу показника якості

 Інтервали Xj від до Підрахунок частот ?i

 38 - 46/1

 46 - 54 /////// 7

 54 - 62 //////////// 12

 62 - 70 /////////////////////// 23

 70 - 78 ///////////////////////// 25

 78 - 86 ////////////////// 18

 86 - 94 /////////// 11

 94 - 102 // 2

 ? 100

2. Обчислюємо вибіркові оцінки середнього і стандартного відхилення

Допоміжна таблиця для вичісленіяіx

 Інтервали Xj від до Xi ?i yi yi ?i

 ?i

 38 - 46 42 1 -7 -7 49

 46 - 54 50 7 -6 -42 252

 54 - 62 58 12 -5 -60 300

 62 - 70 66 23 -4 -92 368

 70 - 78 74 25 -3 -75 225

 78 - 86 82 18 -2 -36 72

 86 - 94 90 11 -1 -11 11

 94 - 102 98 * 2 0 0 0

 ? 100 -323 1277

= 8 * = 8 * = 12,23мкм

3. Перевіряємо гіпотезу нормальності вибіркового розподілу за критерієм Пірсона

Гіпотеза приймається, якщо розрахункове значення

Критичні значеніяімеют наступну величину при ?1 = 5%:

 k 1 2 3 * 4 5 6 7 8 9

 3,8 6,0 7,8 * 9,5 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9

Розрахунок теоретичних частот для нормального закону розподілу виконуємо за формулою

де- нормований параметр для заданого інтервалу з серединою Xi,

- Нормована щільність нормального розподілу (визначається за таблицею в залежності від параметра zi).

Допоміжна таблиця для перевірки гіпотези про модель вибіркового розподілу

 № п / п Xi zi ? (zi) ?iT ?i

 1 42 2,47 0,0303 1,98 8,56 1 8 0,04

 2 50 1,81 0,1006 6,58 7

 3 58 1,16 0,2323 15,20 12 0,70

 4 66 0,50 0,3637 23,80 23 0,03

 5 74 0,15 0,3918 25,63 25 0,02

 6 82 0,80 0,2874 18,80 18 0,03

 7 90 1,50 0,1456 9,52 12,42 11 14 0,20

 8 98 2,11 0,0441 2,90 2

Рішення про прийняття гіпотези нормальності розподілу: К = m-3 = 3условіе виконано

4. Визначаємо межі і величину поля розсіювання показника якості

Аналіз результатів і вироблення рекомендацій

1. Конкретизуємо цілі у сфері якості

Мета:

Граничні відхилення від цілі: ± T / 2 = 50 мкм

2. Будуємо на одному графіку і в одному масштабі гистограмму вибіркового розподілу, теоретичну криву нормального розподілу, наносимо середнє значення і межі поля розсіювання, межі поля допуску і мета за якістю.

3. Перевіряємо умови забезпечення якості відповідності

73,44 <100условіе виконується

108,85> 100условіе не виконується

35,41> 0условіе виконується

Висновки: зміщення поля розсіювання в мінус за Тв призводить до появи деякого відсотка дефектних виробів.

4. Обчислюємо індекси можливостей і оцінюємо рівні невідповідностей

Індекс придатності:

Рішення

Мінімальний рівень невідповідностей: Qmin = 1-2Ф (3Сp) = 1-2 * 0,4999 = 0,0002%

Індекси реалізацій можливостей:

Висновки: так як, то процес не придатний для реалізації заданих вимог.

Q + = 0,5-Ф (3СpB) = 0,5-0,4918 = 0,01%

Q- = 0,5-Ф (3СpH) = 0,5-0,4999 = 0,0001%

Загальний рівень невідповідностей: Q = Q + + Q- = 0,01 + 0,0001 = 0,01%

5. Загальні висновки та пропозиції щодо поліпшення

Точність достатня, але є зміщення поля в мінус за кордон допуску, рівень дефектності становить 0,01%. Співвідношення величини і розташування поля розсіювання ?x щодо допуску T, отримані на основі зорового сприйняття перевіряються за кількісними умовам забезпечення точності ?x ? T, тобто процес є придатним для забезпечення заданих вимог.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com