На головну

Страхування повітряних судів - Банківська справа

СТРАХУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Страхові компанії укладають договори добровільного страхування повітряних судів з громадянином або юридичною особою (далі страхувальником), у власності, оренді, суборенді або лізингу яких знаходяться дані повітряні судна (далі ВР), і що мають заснований на законодавстві або договорі інтерес в збереженні цієї ВР.

Страхові компанії проводять страхування повітряних судів на випадок настання наступних подій:

1. Загибель (пропажа без звістки) або пошкодження ВР.

· під час польоту внаслідок стихійних лих, падіння, удару об поверхню, зіткнення з іншою ВР, вимушеної посадки, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки, одноразово зареєстрованого попадання в двигун сторонніх предметів, відмов окремих агрегатів ВР в зв'язку з технічними дефектами, що привела до загибелі або пошкодження ВР,

· під час руления для злету або заруливания на стоянку після приземлення внаслідок стихійних лих, одноразово зареєстрованого попадання в двигун сторонніх предметів, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню;

· під час стоянки внаслідок стихійних лих, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, помилки персоналу при розвантаженні або вантаженні, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, виключаючи протиправні дії третіх осіб.

2. Загибель ВР без відповідальності за пошкодження.

(під час польоту, під час руления для злету або заруливания на стоянку після приземлення, під час стоянки по причинах, вище перерахованих).

3. Загибель або пошкодження двигунів ВР внаслідок одноразово зареєстрованого попадання в двигун сторонніх предметів під час польоту ВР і під час руления для злету або заруливания на стоянку після приземлення без відповідальності за протиправні дії третіх осіб; загибель або пошкодження ВР.

4. Загибель або пошкодження ВР в період знаходження його на авиаремонтном підприємстві:

· під час ремонту (техобслуговування) внаслідок стихійних лих, возгорания внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, якщо це спалахування не з'явилося слідством порушення техніки безпеки, внаслідок техногенних аварій (аварій з водопровідною системою, каналізаційною системою, системою підведення стислого повітря на робочі місця і т.п.), внаслідок зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, ненавмисної помилки персоналу, що здійснює ремонт.

· під час випробувальних польотів (під час польоту, руления для злету або заруливания на стоянку після приземлення) внаслідок стихійних лих, падіння, удару об поверхню, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, вимушеної посадки, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, одноразово зареєстрованого попадання в двигун сторонніх предметів, відмов окремих агрегатів ВР в зв'язки з будь-якими дефектами, що привели до загибелі або пошкодження ВР.

· під час стоянки внаслідок стихійних лих, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, виключаючи протиправні дії третіх осіб.

· під час виконання обльотів (час польоту, руления для злету або заруливания на стоянку після приземлення) внаслідок стихійних лих, падіння, удару об поверхню, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, вимушеної посадки, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, одноразово зареєстрованого попадання в двигун сторонніх предметів, відмов окремих агрегатів ВР в зв'язки з будь-якими дефектами, що привели до загибелі або пошкодження ВР.

5. Загибель або пошкодження ВР під час стоянки (наземні ризики) внаслідок стихійних лих, зіткнення з іншою ВР або транспортним засобом, ненавмисної помилки авіаційного персоналу, спалахування внаслідок замикання внутрішньої электропроводки або від зовнішніх джерел вогню, виключаючи протиправні дії третіх осіб.

Страховими випадками не є:

· загибель або пошкодження ВР, виникла внаслідок управління незаявленою особою або екіпажем, непідготовленою до даного вигляду польотів (польоти в гірській місцевості, в особливих кліматичних умовах); використання ВР в цілях і умовах, не передбачених Керівництвом по льотній експлуатації, а також договором страхування; знаходження ВР поза географічними межами, вказаними в Договорі страхування; використання для злету і посадки ВР злітно-посадочної смуги, майданчика, що не відповідає вимогам керівництва по льотній експлуатації для даної ВР; перевищення понад норму встановленого керівництвом по льотній експлуатації ВР повного числа пасажирів і /або повної ваги вантажу, а також якщо був порушений порядок розміщення вантажу і пасажирів і т. д.

· понесені страхувальником непрямі збитки і упущена вигода, втрата прибутку, простої, якщо вони були викликані страховим випадком.

· збиток, що був слідством природного зносу, корозії, конструктивних дефектів, псування радіоелектронного або спеціального обладнання, окремих механізмів, деталей або частин.

Об'єкт страхування - майнові інтереси страхувальника, пов'язані з пошкодженням або знищенням повітряного судна.

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

За договором страхування ВР застрахований ризик втрати (загибелі) або пошкодження ВР, що знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні страхувальника або інакшого названого в договорі выгодоприобретателя.

Договір страхування укладається після подачі страхувальником письмової заяви, в якому відображені всі відомості про повітряне судно, що приймається на страхування. Він укладається шляхом вручення страхувальником страхувальнику страхового свідчення, підписаного компанією. Згоду страхувальника укласти договір на запропонованих страхувальником умовах підтверджується прийняттям від страхувальника страхового свідчення.

Страхувальник видає страхувальнику страхове свідчення і правила страхування не пізніше п'яти днів, наступних за вдень надходження страхового внеску на розрахунковий рахунок страхувальника при безготівковій сплаті страхового внеску або відразу після сплати страхового внеску готівкою. Вручення страхувальнику при укладенні договору правил страхування повинне бути засвідчено записом в договорі.

Договір страхування укладається за бажанням страхувальника на термін від одного дня до одного року включно.

При укладенні договору страхування страхувальник має право зробити огляд ВР, належного страхуванню, при необхідності призначити експертизу з метою встановлення його дійсної вартості, ознайомитися з умовами експлуатації ВР.

Оцінка страхового ризику страхувальником необов'язкова для страхувальника. Страхувальник має право самостійно призначити експертизу з метою встановлення дійсної вартості ВР, належного страхуванню, за рахунок власних коштів.

Страхова сума ВР не повинна перевищувати його дійсної вартості (страхової вартості).

Страхова вартість ВР, вказана в договорі страхування, не може бути згодом оспорена, за винятком випадку, коли страхувальник, що не скористався до укладення договору своїм правом на оцінку страхового ризику, був умисно введений в помилку відносно цієї вартості.

ВР може бути застраховано від різних страхових ризиків як по одному, так і за окремими договорами страхування, в тому числі за договорами з різними страхувальниками.

У цих випадках допускається перевищення розміру загальної страхової суми за всіма договорами над страховою вартістю.

У разі знаходження ВР в оренді, суборенді або лізингу і коли страхувальником виступає орендар, суборендар або лизингополучатель, розмір страхової суми не може перевищувати розміру відповідальності орендаря, суборендаря або лизингополучателя перед власником ВР.

Зміни в договір страхування оформляються доповненнями (аддендумами) і підписуються уповноваженими представниками сторін.

Якщо застрахована ВР тимчасово не експлуатується, страхувальник по узгодженню зі страхувальником, має право замінити застрахована ВР, названа в договорі страхування, на інше, що має схожі технічні характеристики (рік випуску, напрацювання планера і авиадвигателей, залишкові ресурси планера і авиадвигателей і т.п.). Страхувальник зобов'язаний письмово повідомити про це страхувальника. При цьому додаткова сплата страхового внеску не проводиться.

Договір страхування набирає чинності з дати, вказаної в страховому свідченні, але не раніше моменту сплати страхової премії або першого її внеску, і закінчується в 24 часи дати, вказаної в страховому свідченні. Якщо ВР після 24 часів дати, вказаної в страховому свідченні як дата закінчення страхового захисту, знаходиться в польоті, то дія Договору страхування продовжується до закінчення польоту.

ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ

страхування повітряний договір збиток

Страхувальник зобов'язаний:

1. негайно повідомити про його настання страхувальника або його представника, повідомити всі подробиці що трапився, а потім письмово підтвердити факт настання страхового випадку.

2. вжити розумних і доступних в чому склався обставинах заходів, щоб зменшити можливі збитки.

3. пред'явити страхувальнику або його представнику пошкоджена ВР до його ремонту або залишки від знищеної ВР.

4. погодити зі страхувальником спосіб і місце проведення ремонту пошкодженої ВР або окремих його частин. При цьому ніякі роботи по демонтажу обладнання, транспортуванню або ремонту не повинні проводитися без згоди страхувальника, крім випадків, коли це необхідне в інтересах безпеки екіпажу і пасажирів, а також з метою збереження, попередження подальшого пошкодження або для виконання вказівки влади.

Витрати з метою зменшення збитків, належній відшкодуванню страхувальником, якщо такі витрати були необхідні або були вироблені для виконання вказівок страхувальника, повинні бути відшкодовані страхувальником, навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними. Такі витрати відшкодовуються пропорціонально відношенню страхової суми до страхової вартості незалежно від того, що разом з відшкодуванням інших збитків вони можуть перевищити страхову суму.

Після отримання повідомлення про настання страхового випадку страхувальник або його представник оглядає об'єкт страхування, при необхідності проводить розслідування авіаційного випадку і з'ясовує причини і обставини страхового випадку.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний представити страхувальнику:

· письмова заява на відшкодування збитку;

· документи реєстрації випадку з ВР, включаючи розшифровку польотної інформації і польотний лист (завдання на політ);

· технічний акт огляду ВР після його пошкодження, а у разі загибелі - акт про списання ВР;

· акт комісії, створеної у встановленому порядку, складений за результатами розслідування льотного випадку; документи, підтверджуючі наявність страхового інтересу страхувальника;

· опис пошкодженого, зруйнованого або втраченого, - майно з вказівкою вартості окремих частин;

· інші документи, що стосуються обставин страхового випадку і фактичного розміру майнового збитку (платіжні документи, договори на послуги і роботи т.п.), навіть якщо ці документи складають комерційну таємницю.

Страхувальник вивчає представлені страхувальником документи і після отримання від страхувальника всіх необхідних документів, складає акт про страховий випадок.

Страхувальник визначає розмір збитку і проводить розрахунок страхового відшкодування, виходячи з наступного:

· якщо аварійний ремонт виробляється силами страхувальника, то оплачується труд працівників, що виконували ремонтні роботи, по звичайних ставках без яких-небудь надбавок за понаднормовий час або накладних витрат. Розрахунок вартості матеріалів і запасних частин проводиться по фактичній вартості.

· в розрахунок вартості аварійного ремонту включається вартість транспортування персоналу, матеріалів і обладнання, що є потрібен для ремонту, до і/або від місця проведення ремонту і/або розумна вартість транспортування ВР або його пошкоджених частин до і/або від місця проведення ремонту. Транспортування повинне бути здійснене найбільш доцільним і практичним способом.

· аварійний ремонт ВР здійснюється в об'ємі, необхідному для відновлення ВР або його агрегату (двигуна і т.п.) до того ж технічного стану (ресурс, термін служби) і комплектації, яке воно або його агрегат мали на момент настання страхового випадку.

У разі необхідності для визначення причин і розміру збитку може бути залучена експертиза за рахунок сторони, що зажадала таку експертизу.

При пошкодженні ВР величина страхового відшкодування визначається в розмірі збитку, але не вище за 75 % страхових суми, і відповідно до процентного розбиття вартості складових частин ВР або договору страхування.

При пошкодженні ВР в розмірі більше за 75 % страхових суми признається конструктивна загибель ВР і проводиться виплата страхового відшкодування в розмірі страхової суми, зумовленої договором страхування, за вирахуванням вартості частин, які можуть бути використані за прямим призначенням.

Якщо наступає декілька страхових випадків, франшиза віднімається по кожному з них і розмір франшизи не змінюється.

При загибелі (пропажі без звістки) ВР виплачується страхова сума, зумовлена договором страхування, без утримання франшизи.

Якщо застрахована ВР оголошена без звістки що зник і від нього немає повідомлень після закінчення максимально можливого розрахункового часу польоту страхувальник відшкодовує страхувальнику обгрунтовані і документально підтверджені витрати по проведенню пошуково-рятувальних операцій у відношенні застрахованої ВР.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com