На головну

 Формування асортименту та підвищення якості реалізованих товарів (сири сичужні тверді) - Маркетинг

Введення

Актуальність теми, мети і завдання дослідження.

Молочна промисловість - високорозвинена галузь, одна з основних галузей народного господарства, що забезпечує населення Республіки Білорусь продуктами харчування. До її складу входять підприємства з виробництва цільномолочної продукції, тваринного масла, молочних консервів, різних видів сирів та інших продуктів.

Молоко і продукти його переробки не тільки задовольняють фізіологічні потреби організму людини в поживних речовинах і енергії, але і мають профілактичний і лікувальний призначення.

Молоко і одержувані з нього продукти містять більшість необхідних організму харчових речовин, оптимально збалансованих і добре засвоюваних організмом.

Ринок сирів традиційно представлений твердими сирами і лише невеликою кількістю м'яких сирів, в той час як європейські країни (Німеччина, Франція, Італія та інші) традиційно славляться вишуканістю асортименту м'яких сирів. Крім розширення асортименту м'яких сирів велика увага приділяється підвищенню їх харчової цінності, в першу чергу отриманню сиру з максимальною концентрацією всіх складових частин молока. Харчова цінність таких сирів зумовлена ??високим вмістом у них молочних білків, наявністю незамінних амінокислот, вітамінів, кальцієвих, фосфорнокислих та інших мінеральних солей.

Сир - високопоживний білковий продукт, який отримують шляхом згортання молока і наступною тривалою обробкою отриманого згустку, в ході якого видаляється волога. Обробка завершується формуванням сирної маси і подальшої посилкою отриманих головок сиру. Специфічні властивості сир набуває лише після тривалого процесу дозрівання в сирних підвалах, де створені умови для накопичення сирної маси смакових та ароматичних речовин.

Харчова цінність обумовлена ??високим вмістом жиру (30-50%), білка (23-30%) і біологічно активних речовин - поліненасичених жирних кислот і незамінних амінокислот. До складу сиру входять вітаміни (А, Е, групи В та інші), мінеральні речовини, ферменти, фосфатиди і органічні кислоти.

У сучасній економічній ситуації успіх будь-якого підприємства залежить від розуміння загального стану справ в даний момент, уявлення про цілі, які воно перед собою ставить і вдосконалення організації управління.

Щоб вижити в умовах конкуренції в нормальній ринковій економіці, будь-яке підприємство має пропонувати покупцям нові види товарів, знижувати витрати, удосконалювати технологію, підвищувати рівень якості виробленого товару.

У даних умовах на перше місце виходить споживач. Від того, наскільки будуть задоволені його потреби, в кінцевому підсумку залежить успіх роботи підприємства. З переходом до ринку все більше значення має якість реалізованого товару і повнота задоволення споживчого попиту - повнота асортименту.

На підставі аналізу існуючого положення особливої ??актуальності набуває тема курсової роботи, пов'язана з аналізом асортименту, рівнем якості сирів. А також від організації роздрібної торгівлі залежить все: починаючи від асортименту пропонованих товарів і надалі для збільшення товарообігу. Вироблення оптимального асортименту, підвищення споживчих переваг - першорядне завдання кожного підприємства, адже постійне вдосконалення властивостей товарів і створення нових зразків, які мають переваги перед випускаються, будучи засобом конкурентної боротьби.

Метою курсової роботи є: «Розробити напрямки у формуванні асортименту та підвищення якості реалізованих товарів (сири сичужні тверді)».

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання.

Завдання теоретичної частини роботи - дати аналіз ринку сирів в Республіці Білорусь, вивчити в теоретичному аспекті основні методи фальсифікації товару (поняття, види, способи виявлення), визначити напрямки у розгляді повноти асортименту.

Завдання практичної частини - виявити цілі, об'єкти і методи дослідження, провести органолептичні та фізико-хімічні дослідження зразків сиру, проаналізувати результати дослідження. Визначити правильність маркування. Зробити висновки за результатами проведених досліджень, представити свої рекомендації на основі проведених досліджень.

Об'єкт вивчення: сири сичужні тверді реалізовані ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомель.

Предметів дослідження, є вивчення та аналіз асортименту та оцінка якості твердих сичужних сирів реалізовуються в ОАОТ «Центр» магазин №2г. Гомель.

У процесі написання даної курсової роботи використовувалися матеріали навчального характеру «Товарознавство продовольчих товарів» під редакцією Брілевского О.А., статті журналів і ін.

При написанні даної курсової роботи були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, як аналіз (порівняння, логічний), обробки інформації (графічний), аналізу інформації (порівняння).

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, восьми підпунктів, висновків, висновків і рекомендацій, списку використаної літератури та додатку.

1. Аналітичний огляд

1.1 Стан ринку сирів в Республіки Білорусь

Сир є висококалорійним і біологічно повноцінним харчовим продуктом. Харчова цінність його обумовлена ??високою концентрацією молочного білка і жиру, наявністю необхідних людському організму вільних амінокислот, мінеральних солей, різних мікроелементів і вітамінів.

Різні його марки присутні у всіх цінових сегментах. Він задовольняє найрізноманітніші смаки, підходить для всіх вікових груп, є одночасно продуктом і повсякденним і призначеним для святкового столу. У силу цих особливостей сир можна вважати індикатором змін в економіці та добробуту населення [3, c. 124].

Товарознавча класифікація сирів будується з урахуванням основних технологічних прийомів обробки молока і згустку, а також характеру дозрівання сиру, тобто видового складу мікроорганізмів, які беруть участь при дозріванні. За способом згортання молока розрізняють сири сичужні та кисломолочні. Велика частина вироблюваних промисловістю сирів відноситься до сичуговим, при виготовленні яких молоко згортається за допомогою сичужного ферменту. При виробленні кисломолочних сирів молоко згортається під дією молочної кислоти.

Сироваріння в Білорусі має глибокі історичні корені. У другій половині XIX століття на її території існувало близько 200 сироварень, які використовували виключно ручна праця. Розташовувалися вони в основному в поміщицьких маєтках. Продавалися сири не тільки на внутрішньому ринку, а й експортувалися в сусідні країни, головним чином, в Польщу, Україну, Росію.

Потрібно також відзначити, що Білорусь, хоча і не входить в число 17 провідних світових виробників молока (головні з них - Індія і США), але має значні надлишки цього продукту. Молочними надлишками, до відома, розташовують не так вже й багато країн. Найвідоміша з них - Нова Зеландія, яка експортує до 90% виробленого в країні молока і молочних продуктів.

Розвиток сироварною промисловості в Білорусі має великі перспективи не тільки на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку. Справа в тому, що рівень споживання сирів в країні становить близько 2 кг на душу населення. Для порівняння: у Греції цей показник дорівнює 29 кг, у Франції 25 кг, в цілому по Євросоюзу - 19 кг, у Фінляндії - 16 кг, США - 15,5 кг, в сусідніх з нами Польщі та Литві - відповідно по 12,5 і 12 кг. на людину [22].

На сьогоднішній день тенденція зростання виробництва сирів в Республіці Білорусь зберігається. У 2009 р обсяг виробництва жирних сирів в порівнянні з рівнем 2008 збільшився на 14,8% і склав 146 тис. Т.

Таблиця 1.1 - Динаміка виробництва сирів в Республіці Білорусь за 1990, 1995, 2000, 2004-2009 рр.

 Рік Обсяг виробництва, тис. Тонн Абсолютний приріст, тис. Тонн Темп росту,%

 до попереднього року до базисного року до попереднього року до базисного року

 1990 65,0

 1995 24,7 -40,3 38,0

 2000 41,0 16,3 -24,0 165,9 63,0

 2004 65,1 24,1 0,1 158,8 100,1

 2005 82,3 17,2 17,3 126,4 126,6

 2006 101,0 18,7 36,0 122,7 155,4

 2007 110,0 9,0 45,0 108,9 169,2

 2008 127,9 17,9 62,9 115,4 196,8

 2009 146,9 19,0 81,9 114,8 226,0

Примітка - Джерело [Г.І. Гасюк Статистичний збірник промисловості Республіки Білорусь стр. 154]

Темп зростання обсягів виробництва сирів представлений на малюнку 1.2 у вигляді гіпсограмми. З якої видно, що динаміка зростання обсягу виробництва зростає по відношенню до базисного року. За базисний рік взяли 1990р. Зробимо прогноз і підведемо висновки на його підставі. Прогнозування проведено вперед на два періоди, тобто на 2011 і 2012 роки (десятий і одинадцятий період)

Малюнок 1.1 - Логоріфміческій і експонентний прогноз з використанням лінії тренду

Малюнок 1.2 - поліномінальної і статечної прогноз з використанням лінії тренду

Малюнок 1.3 - Лінійний прогноз з використанням лінії тренду

На малюнках видно величина апроксимації. Дані свідчать, що її значення притаманне лінійному тненду (R2 = 0.9932). Отже, для прогнозування темпу зростання обсягу виробництва сиру скористаємося моделлю Y = 26,442x + 15,4.

Прогноз темпу зростання обсягу виробництва на десятий період, тобто на 2011-й рік:

Y2011 = 26,442 * 10 + 15,4 = 279,82 тис. Тонн

Аналогічно розрахуємо прогноз на одинадцятий період, тобто на 2012-й рік: Y2012 = 26,442 * 11 + 15,4 = 306,26 тис. тонн

Таким чином, видно, що обсяг виробництва поступово зростає, отже, можна припустити зростання поставок сиру, як на внутрішній ринок, так і на зовнішній.

Таблиця 1.2 - Виробництва сиру на душу населення в Республіці Білорусь за 1990, 1995, 2000, 2004-2008 рр.

 Рік Обсяг виробництва, тис. Тонн Чисельність населення, тис. Чол. Виробництва на душу населення, кг.

 1990 65,0

 1995 24,7 10210,4 24,2

 2000 41,0 10019,5 40,9

 2004 65,1 9849,1 66,0

 2005 82,3 9800,1 83,9

 2006 101,0 9750,5 103,6

 2007 110,0 9714,5 113,2

 2008 127,9 9689,8 131,2

 2009 146,9 9671,9 151,9

Примітка - Джерело [Г.І. Гасюк статестическая збірник промисловості Республіки Білорусь стр. 154]

Малюнок 1.4 - Виробництво сиру на душу населення

Як показують дані рисунка 1.4 виробництва сиру на душу населення в Республіці Білорусь з 1995 по 2009 збільшилася з 24,2кг до 151,9 кг. Збільшення обсягів виробництва сирів склало 6,2 рази або 127,7 кг, за даний період.

Розглянемо питома вага виробництва сиру підприємствами Білкоопспілки в загальному обсязі по РБ.

Таблиця 1.3 - Питома вага виробництва сиру підприємствами Білкоопспілки в загальному обсязі по РБ

 Області Обсяг виробництва, тис.тонн

 2007р 2008р 2009р

 Білкоопспілки 0,95 1,00 1,03

 Брестська 0,91 0,93 0,92

 Вітебська 0,90 0,99 1,09

 Гомельська 0,89 0,90 0,92

 Гродненська 1,02 1,05 0,99

 Мінська 1,06 1,13 1,02

 Могилевська 0,89 1,02 1,27

Примітка - Джерело [Статистичний збірник Білкоопспілки стр. 84]

Малюнок 1.5 - Питома вага виробництва сиру підприємствами Білкоопспілки в загальному обсязі по РБ

Як свідчать дані рисунка 1.5, поза все облпотресоюзи показують тенденцію зростання виробництва. Могилевський, Гомельський і Вітебський оболпотребсоюзи показують позитивну динаміку. Це пов'язано з введенням нових ліній з виробництва сирів на таких комбінатах, як ВАТ «Березовський сироробний комбінат», «Молочне мереживо» та ін. В Брестському, Гродненському і Мінськом оболпотребсоюзе має місце тенденція зниження обсягів виробництва сиру.

Згідно з прогнозами уряду, виробництво сиру до 2015 року збільшиться в усіх областях країни, за винятком Мінська. Найбільшими виробниками серед регіонів залишаться Брестська, Мінська і Гродненська області - їх частка складе відповідно 34%, 21% і 14,8%.

За оцінками розробників програми, співвідношення реалізованого на внутрішньому і зовнішньому ринках сиру в середньостроковій перспективі істотно не зміниться, і складе 32,1% і 67,9% відповідно 31% і 69% в поточному році.

В цілому, як очікується, обсяг реалізованих в Білорусі сирів в 2015 році складе 64,8 тис. Т проти 43 тис. Т в 2010 році, обсяг експорту - 138 тис. Т проти 107,8 тис. Т. Виходячи з параметрів, закладених в програмі, уряд не прогнозує експорту сирів до країн далекого зарубіжжя. Основним споживачем залишаться країни СНД, насамперед Росія, куди в 2015 році планується поставляти 128 тис. Т сиру (близько 93% від загального обсягу експорту) [22].

Таким чином, можна зробити висновок, що ринок сирів в Республіці Білорусь динамічно розвивається. Збільшуються обсяги виробництва сиру. Модернізація технологій виробництва підприємств випускають дану продукцію веде до збільшення обсягів виробництва та підвищенню якості виробленого продукту - сирів. Виробництва сиру на душу населення з 1990 безупинно росте на 2009р. составляет151,9 кг. Прогноз обсягу виробництва сирів в Республіці Білорусь на 2011р. і 2012р. складає 279,82 тис. тонн і 306,26 тис. тонн відповідно. Таким чином, можна припустити, що товарообіг сиру на внутрішній і зовнішній ринок будуть збільшуватися, розширюватися асортимент даного виду продукту, що дозволить більш повно задовольнити купівельний попит.

1.2 Особливості асортименту продукції, що виробляється (реалізується) підприємствами провідних торгових марок з досліджуваної групі товарів

Одним з найкрупніших виробників сирів в РБ є ВАТ «Березовський сироробний комбінат». У 1986 році в експлуатацію було здано перша лінія виробництва Березовського комбінату потужністю 280 тонн молока за зміну. Основною продукцією підприємства став твердий сир. У сироварному цеху з'явилася новинка - угорський комплект обладнання з формувальними апаратами та тунельними пресами для добового виробництва 20-ти тонн твердих сичужних сирів. Крім того, комбінат був оснащений сучасним обладнанням для комплексної переробки сировини - ультрафільтраційний установкою датської фірми «Пасілак», що дозволяє переробляти 100-150 тонн сироватки на добу. У грудні 1987 року була готова до використання і друга лінія будівництва - цех з виробництва цільномолочної продукції потужністю 50 тонн за зміну. Це дозволило довести переробку молока до 500 тонн на добу в літній час і 200-250 тонн на добу в зимовий період. Асортимент налічував понад 150 видів продукції. Підприємство традиційно виробляло чотири види твердого сиру. З липня 1994 Березовський сироробний комбінат є акціонерним товариством відкритого типу. Восени 1998 року були придбані та встановлені три нових вертикальних Сировиготовлювачі, що забезпечують варіння в закритому об'ємі. Це дозволило підвищити якість сиру і розширити асортимент. У 1999 році комбінат придбав італійську лінію для морозива-ескімо. За ці роки асортимент морозива збільшився до 20-ти видів. У жовтні 2003 року Івацевічської молочний завод був приєднаний до комбінату, і тепер він іменується Івацевічської цех. В даний час основним продуктом цього цеху є казеїн технічний кислотний, який експортується в країни далекого зарубіжжя. Крім того, в цьому цеху виробляється сир «Адигейський» (мисливський, з цибулею і перцем, гострий, з паприкою і без наповнювача), сир ропні «Бринза», сири з чеддерізацією сирної маси («Рів'єра»). У 2006 році ввели в експлуатацію автоматизована лінія датської фірми «Дамрі» з виробництва твердих сичужних сирів до 40 тонн на добу. У 2007 році проведена реконструкція в цеху з виробництва КСБ-УФ (концентрату сироваткового білкового). Змонтована і запущена нова ультрафільтраційна установка і установка демінералізації сироватки. Це обладнання дозволило збільшити продуктивність по переробці сироватки до 200 тонн на добу і поліпшити якість продукції, що випускається. У 2008 - 2010 році реалізувати наступні інвестиційні проекти: модернізація виробництва згущеного молока з цукром з установкою лінії дрібної фасовки в Іванівському цеху, що дало збільшення обсягів випуску згущеного молока, розширення асортименту продукції; організація виробництва кисломолочних продуктів в Іванівському цеху, це дозволило збільшити обсягів випуску продукції і розширити асортимент; - виробництво демінералізованої сироватки; придбання централізованої мийки автомолцистерн; придбання лінії з виробництва глазурованих сирків; будівництво і введення в експлуатацію локальних очисних споруд у м Береза ??забезпечить можливість очищення і скидання стоків з допустимими показниками в обсягах до 2400 м.куб. на добу. ВАТ «Березовський сироробний комбінат» одне з небагатьох підприємств галузі, де застосовані нові сучасні способи переробки вторинної сировини із застосуванням мембранної техніки. Отриманий білковий концентрат в сухому вигляді використовується для виробництва дитячого харчування та реалізації на експорт, а також ультрафильтрат направляється на вироблення молочного цукру. Підприємством отримано сертифікат відповідності СТБ ІСО 9001-2001 і впроваджена система управління якістю та безпекою на основі аналізу ризиків і критичних контрольних точок НАССР.В лютому 2007 року шляхом реорганізації до ВАТ «БСК» був приєднаний Іванівський молочний завод (зараз - Іванівський цех). Цей цех займається випуском згущеного цільного і знежиреного молока, а також сиру. Торговий асортимент сирів на ринку представлений:

Сир «Біловезький» копчений з прянощами і часником 42% жирності сир напівтвердий сичужний «Берестя», сир напівтвердий сичужний «Костромський», сир напівтвердий сичужний «Костромський», сир напівтвердий сичужний «Монарх», сир напівтвердий сичужний «Монастирський», сир напівтвердий сичужний «Мармуровий», сир напівтвердий сичужний «Поліський», сир напівтвердий сичужний «Пошехонський», сир напівтвердий сичужний «Радзивілл», сир напівтвердий сичужний «Російський молодої», сир напівтвердий сичужний «Російський особливий», сир напівтвердий сичужний "Російський", сир напівтвердий сичужний «Сільський», сир напівтвердий сичужний «Вершковий», сир напівтвердий сичужний «Сметанковий», сир напівтвердий сичужний «Ювілейний» з паприкою, сир сичужний напівтвердий «Рів'єра», сир сичужний фасований в вакуумній упаковці [19].

Не останнє місце на ринку сирів займає ВАТ "Полоцький молочний комбінат" .Це одне з найбільш динамічно розвиваються підприємств галузі і одне з небагатьох, де успішно застосовують нові методи і технології переробки молока. В сировинну зону підприємства входять три екологічно чистих, благодатних за своїми природними умовами та вирощуваних кормів району: Полоцький, Міорского і Россонском, виробничі потужності дозволяють переробити до 500 тонн молока на добу. ВАТ «Полоцький молочний комбінат» сьогодні - це високий рівень переробки молока, сучасні технології, постійний лабораторний і технологічний контроль на всіх стадіях виробництва: від сировини до готової продукції. Хороша якість закуповуваного молока, постійний контроль використовуваних матеріалів, суворе дотримання технологічних режимів, санітарного стану цехів і дільниць, умілі руки фахівців-професіоналів - все це дозволяє комбінату конкурувати не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Головним у конкурентній боротьбі є постійне інноваційний розвиток. Тому на підприємстві прагнуть впроваджувати передові науково-технічні досягнення, безперервно вдосконалювати виробництво. У найближчих планах - подальше вивчення вимог покупців, активне впровадження нових технологічних процесів, які забезпечують всі більш високу якість продукції. Підприємством розроблена і зареєстрована торгова марка «Молочне роздолля». Асортимент продукції, що випускається комбінатом, різноманітний і здатний задовольнити найвишуканіший смак, на сьогоднішній день він складає більше 70 видів. Особливу увагу фахівці комбінату приділяють випуску продукції з лікувально-профілактичними властивостями. Випуск якісної продукції тільки з натуральної сировини - в цьому запорука успішної роботи комбінату, тому товари під маркою «Молочне роздолля» відрізняються високим рівнем смакових якостей і не містять консервантів, барвників, штучних добавок, генетично модифікованих джерел сировини. Колектив підприємства, що нараховує близько 700 чоловік, який протягом історії комбінату докладає всі сили, знання та вміння, щоб тримати на високому рівні імідж підприємства, підвищувати конкурентоспроможність і покращувати якість полоцької продукції. Торговий асортимент сирів на ринку представлений:

Сир кисломолочний «Адигейський», сир ропні «Сулугуні», сир сичужний напівтвердий «Спаський», сир сичужний напівтвердий «раніцах», сир сичужний напівтвердий «Полоцький», сир плавлений «Полоцький», сир плавлений «Полоцький», сир плавлений пікантний зі смаком суміші спецій, сир плавлений «Спаський», сир плавлений пікантний зі смаком бекону, сир плавлений пастообр «Спаський», сирний рулет «Пікантний» [24].

Сьогодні ВАТ «Савушкін продукт» - один з найбільших в Білорусі виробників молочної та сокової продукції.

«Савушкін продукт» знають не тільки в Білорусі, але і за кордоном. Продукція компанії вже добре відома російському покупцеві, а також експортується в Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Україну, Молдову та інші зарубіжні країни.

Щоб продукція компанії незмінно залишалася натуральною, сировина для її виробництва надходить з екологічно чистих районів, а в процесі виробництва не використовуються консерванти. Продукція ВАТ «Савушкін продукт» виготовлена ??без застосування генномодифікованих джерел, з натурального продовольчої сировини, отриманого від тварин, вирощених без застосування антибіотиків, стимуляторів відгодівлі, гормональних препаратів.

ВАТ «Савушкін продукт» першим серед підприємств молочної галузі Республіки Білорусь сертифікував систему менеджменту якості на відповідність вимогам національних стандартів СТБ ІСО 9000, які є автентичними міжнародним (у 2000 р виданий сертифікат на відповідність вимогам СТБ ІСО 9001-96; у 2003 р - сертифікат на відповідність вимогам нової версії СТБ ІСО 9001-2001).

Це був перший крок щодо удосконалення системи управління підприємством. Зараз в організації також розроблені і діють наступні системи:

з 2003 року система управління якістю та безпечністю харчових продуктів на основі аналізу ризиків і критичних контрольних точок (НАССР) відповідно до вимог СТБ 1470;

з 2004 року система управління навколишнім середовищем відповідно до вимог національного СТБ ІСО 14001, а з 2006 року і міжнародного ІСО 14001;

з 2006 року система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до вимог OHSAS 18001;

з 2009 року система менеджменту безпеки виробництва і зберігання сухих молочних продуктів відповідно до вимог СТБ ІСО 22000-2006.

Крім того, компанія використовує закритий тип виробничого процесу (контакт персоналу з продукцією зведений до мінімуму); весь виробничий ділянку розділений на зони (зелена, жовта і червона), потрапити в які може персонал тільки зі спеціальним дозволом, і приділяє особливу увагу дотриманню вимог гігієни. В області технологій та обладнання партнерами компанії виступають широко відомі і заслуговують на довіру фірми зі Швейцарії, Австрії, Польщі, Швеції та Німеччини.

«Савушкін продукт» завжди прагне максимально враховувати бажання і потреби покупців. Тому у продукції компанії улюблені смаки і зручна упаковка, а асортимент відрізняється такою різноманітністю (більше 200 найменувань). Сьогодні в портфелі компанії 6 торгових марок: «Савушкін продукт», «Монтик», «На хлібець», «на100ящий» «Брест-Литовська», «Ласкаве літо» - серед яких кожен зможе знайти щось для себе.

Крім того, що компанія «Савушкін продукт» піклується про якість своєї продукції, велика увага приділяється її доступності в роздрібній торгівлі, а саме системі логістики. Товаропровідна мережа ВАТ «Савушкін продукт» включає 4 торгових філії, 3 торгових представництва і 50 торгових представників на території Білорусі. Інтереси компанії «Савушкін продукт» за кордоном представляють її численні партнери.

Свій літопис Брестський молочний комбінат веде з першої половини минулого століття, переживши всі ключові повороти історії країни.

Рік 1939. Після возз'єднання західних і східних областей Білорусі, Брестський молочний комбінат, середнє для того часу підприємство, переробляє 7 тонн молока за зміну. Однак під час німецько-фашистської окупації підприємство повністю руйнують.

Рік 1944. Війська Червоної Армії звільняють Брест, і вже в січні наступного року Брестський молочний комбінат, відновлений силами працівників, починає знову випускати молочну продукцію.

Рік 1959. Комбінат відбудовують заново. Зараз у його будівлі розташовується виробнича фірма «Морозиво».

Початок 70-х рр. У цей час приймається рішення про створення в Бресті сучасного молочного підприємства. Його будівництво триває 44 місяці: з травня 1973 по грудень 1976 року. І, 30 грудня 1976 нові корпуси молочного заводу вводяться в експлуатацію. Через два роки роботи, підприємство переробляє вже 560 тонн молока на добу.

Рік 1978. Брестський молочний комбінат першим в БССР освоює виробництво селянського масла за особливою технологією безперервного збивання.

Рік 1982. Колектив Брестського молочного комбінату нагороджують перехідним Червоним прапором Міністерства м'ясомолочної промисловості СРСР і ЦК профспілок, колектив підприємства визнається переможцем у Всесоюзному соцзмаганні, а підприємству присуджується диплом 1 ступеня - за підсумками всесоюзного огляду санітарно-технічного стану.

Рік 1994. Державне підприємство «Брестський молочний комбінат» перетворюють у відкрите акціонерне товариство, а через 11 років перейменовують у ВАТ «Савушкін продукт».

Сьогодні ВАТ «Савушкін продукт» - один з найбільших в Білорусі виробників молочної та сокової продукції співробітники якого у своїй діяльності керуються міжнародними стандартами ІСО 9001, НАССР, ISO 14001, OHSAS 18001 та ISO 22000.

Асортиментний перелік сирів виробляються на підприємстві представлений:

Сир «Мезан-Люкс», сир «Мезан», сир «Гауда», сир «Голландський», сир «Пошехонський», сир «Монастирський», сир «Російський молодої» [23].

За майже 70-річну історію Кобринський маслодельний- сироробний завод перетворився на передове підприємство молочної галузі Республіки Білорусь з виробництва сирів і випускають понад 150 найменувань молочної продукції.

Кобринський МСЗ відповідає всім вимогам сучасного ринку і європейським критеріям якості, тому 70 відсотків вироблених сирів підприємство відправляє на експорт в торговельні підприємства Москви і цілого ряду регіонів Росії.

З метою контролю над якістю сировини для кожного господарства закуплено лабораторне обладнання: аналізатор якості і аналізатор кількості в молоці соматичних клітин. З метою збереження якості заготовлюваного молока в процесі транспортування створений спеціальний транспортний ділянку, що нараховує 27 нових автомолцистерн. Одним з найважливіших завдань у вітчизняній молочної продукції є забезпечення господарств холодильним обладнанням. У цьому зв'язку з 2000 року по теперішній час в господарствах району обкатана і запущено в експлуатацію 122-е холодильні установки. Сьогодні завод - це сучасне високотехнічне підприємство, оснащене новітнім автоматизованим обладнанням, висококваліфікованими фахівцями, зі своїми традиціями та високою культурою виробництва.

ВАТ «Кобринський олійницю-сироробний завод» має майже 70-річну історію, яка бере свій початок у 1939 році.

У жовтні 1939 року на благодатній Кобринського землі був утворений і почав виробляти продукцію Кобринський міський молочний механізований завод. З цього року почалася історія сучасного ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод". На початковому етапі свого розвитку завод пережив ворожу окупацію разом з усім білоруським народом у найважчі роки Великої Вітчизняної Війни, він був жорстоко розграбований і піддався знищенню з боку фашистських окупантів. Але цю трагедію колектив підприємства пережив героїчно і відразу після війни, вже через кілька місяців після звільнення Білорусі, в 1944 році почав виробляти в найтяжких виробничих умовах свою звичайну, але таку потрібну для нашого народу продукцію: масло, сир і навіть сир.

Завдяки небувалому трудовому піднесенню народних мас і підтримки з боку держави, завод був відновлений і виробляв з кожним роком все більше продукції. Значущою віхою в історії підприємства стало введення нових корпусів заводу в 1968 році. Тут і в даний час розташовується підприємство.

За 70 років своєї історії ВАТ "Кобринський МСЗ" пройшов великий шлях у своєму розвитку. Розширення і реконструкція заводу забезпечили щорічну переробку молока 97131 тонни молока, виробництво 2450 тонн масла, 1750 тонн сирів. Але й далі реконструкція не припинялася, розширювався асортимент продукції, нарощувалися обсяги виробництва, впроваджувалася нова техніка. В результаті всього цього Кобринський олійницю сироробний завод зайняв провідні позиції в молочній галузі нашої республіки.

"Кобринський олійницю-сироробний завод ВАТ" відрізняється тим, що в його асортиментний перелік входять сири як жирності.

Сир «Мармуровий», сир «Тільзітський», сир «Успенський», сир «Павловський», сир «Раубічскій», сир «Суворовський», сир «Монастирський» сир «Ювілейний» зі спеціями, сир «Княжий», сир «Слов'янський екстра », сир« Володимирський », сир« Російський особливий », сир« Кобринський », сир« Сонячний », сир« Вершковий », сир« Губернаторський », сир« Ельтермани », сир« Сметанковий », сир« Біла Русь »[25 ].

Підводячи підсумок можна сказати, що особливістю асортименту продукції, що виробляється підприємствами провідних торгових марок за досліджуваній групі товарів є наявність у їхньому асортименті сирів з низькою жирністю: сир «Раубічскій» 35% - ВАТ «Кобринський олійницю-сироробний завод» .Так само в асортименті підприємств представлені сири і з високим відсотком жирності: сир «Вершковий» 55% Березовський сироробний комбінат. Білоруські сировари пропонують споживачеві великий вибір сирів за відсотком вмісту жиру в сухій речовині. Так само вельми різноманітний асортимент і дієтичних сирів, сирів з наповнювачами та велика кількість плавлених сирів, сирів копчених та ін. З впровадження нового обладнання у виробництві сирів підвищується якість виробленого товару і його конкурентоспроможність, що позитивно впливає на обсяги виробництва.

1.3 Фальсифікація товару досліджуваної групи: поняття, види, способи виявлення

Фальсифікація (від лат. Falsifico-підробляли) - дії, спрямовані на обман покупця чи споживача шляхом підробки об'єкта купівлі-продажу з корисливою метою.

Тому фальсифікація, в широкому розумінні, може розглядатися як дії, спрямовані на погіршення тих чи інших споживчих властивостей товару або зменшення його кількості за збереження найхарактерніших показників, але не є істотними для споживача. Фальсифікація продовольчих товарів найчастіше проводиться шляхом надання їм окремих найбільш типових ознак, наприклад, зовнішнього вигляду, кольору, консистенції при загальному погіршенні або повної втрати окремих найбільш значущих властивостей харчової цінності (наявність повноцінних білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і т.п.) , в тому числі і безпеки [14, c.20].

При використанні терміну «фальсифіковані товари» багато хто плутає його з такими поняттями, як «підробки-замінники» (сурогати, імітатори) і «дефектні товари» (одержувані через недосконалість технології або низької кваліфікації робітників). І це відбувається не випадково, оскільки багато підробки-замінники і дефектні товари широко застосовуються з метою фальсифікації натуральних продуктів, при цьому одержувачу або споживачеві або зумисне не надається необхідна інформація, або представляється перекручена.

В принципі, замінники і дефектні товари не відносяться до фальсифікованим, якщо на маркуванні і в товарно-супровідних документах вказані їх справжнє найменування і сорт, а ціна відповідає їх якості і походженням [8, c. 201].

При фальсифікації продовольчих товарів зазвичай піддаються підробці автентичності одна або декілька характеристик товару. Тому розрізняють наступні види фальсифікації продовольчих товарів:

асортиментна (видова);

якісна; кількісна;

вартісна;

інформаційна;

комплексна.

Кожен вид фальсифікації має свої характерні способи підробки справжніх товарів, а при комплексній - поєднання різних двох, трьох або всіх п'яти видів. Природно, що при комплексній фальсифікації необхідно встановлювати значимість кожного окремого виду на підробку товару в цілому.

При асортиментної фальсифікації підробка здійснюється шляхом повної заміни його замінниками іншого сорту, виду або найменування із збереженням подібності одного або декількох ознак. Ознаки, характерні для окремих різновидів асортиментної фальсифікації.

До асортиментної фальсифікації насамперед відносять пересортицю товарів. Це одна з найбільш широко поширених різновидів асортиментної фальсифікації.

Пересортиця - дії, спрямовані на обман одержувача чи споживача шляхом заміни товарів вищих сортів нижчими.

При асортиментної фальсифікації, як правило, використовуються харчові замінники - дешевші продукти харчування, що відрізняються зниженою харчовою цінністю і схожістю з натуральним продуктом по одному або декільком ознаками.

В якості об'єкта при асортиментної фальсифікації найбільш часто використовують наступні харчові замінники:

- Подібні товари з іншої групи, що мають більш низькі споживчі властивості;

- Імітатори натурального продукту, схожі за певними, найбільш характерними ознаками;

- Товари, отримані з генетично модифікованої сировини;

- Продукти з незакінченими біохімічними або іншими технологічними процесами.

Асортиментної фальсифікацією може називатися тільки підробка, реалізована повною заміною натурального продукту його замінником. Якщо ж відбувається часткова заміна, то це відноситься до якісної фальсифікації. До асортиментної фальсифікації відносять і продукти, отримані з генетично модифікованої сировини.

Асортиментна фальсифікація сирів часто відбувається за рахунок: підміна одного виду сиру, з більш високим вмістом жиру, іншим низькожирним; підміна одного сорту сиру іншим.

Також до асортиментної фальсифікації відноситься підміна Голландського круглого, що має 50% жиру на Голландський брусковий, в якому всього 45% жиру. Сири з 50% -ної жирністю позначають восьмикутник, а сири 45% -ної жирності - чотирикутником.

Якісна фальсифікація - підробка справжніх товарів за допомогою різного роду харчових або нехарчових добавок або порушень рецептур для зміни якісних показників органолептичних та інших властивостей продуктів.

Залежно від використовуваних засобів фальсифікації, ступеня введення замінника і порушення рецептурного складу спростовуваності продукту розрізняють такі способи фальсифікації:

- Додавання води;

- Введення більш дешевих компонентів за рахунок більш дорогих;

- Часткова заміна натурального продукту імітатором;

- Додавання або повна заміна продукту чужорідними добавками;

- Введення різних харчових добавок;

- Часткова або повна заміна продукту харчовими відходами;

- Підвищений вміст допустимих нормативно-технічною документацією неякісної продукції або компонентів;

- Введення консервантів, антиокислювачів та антибіотиків без їх вказівок на маркуванні товару.

Вода, як універсальний розчинник натурального продукту, часто використовується при якісній фальсифікації в незначних кількостях небудь продукт зволожується тим чи іншим способом (наприклад, цукор, сухофрукти та інші висушені продукти зволожуються при приміщенні їх у вологе приміщення).

Добавки - це речовини або інші компоненти, які вводяться в харчові продукти як для додання їм тих чи інших властивостей, так і для імітації окремих споживчих якостей товару. Добавки можна поділити на чужорідні і харчові. До чужорідним добавок відносяться такі компоненти, які зазвичай відсутні в харчових продуктах і при їх введенні обов'язково повинні проводитись клінічні випробування на їх нешкідливість.

До харчових добавок відносяться речовини, які присутні в харчових продуктах, але в даних виробах вони або відсутні, або присутні в недостатніх кількостях.

У той же час на маркуванні багатьох вітчизняних та імпортних товарів, особливо західноєвропейських, вказуються ті чи інші харчові добавки, рекомендовані для введення в продукти харчування для здорових людей, які згідно «Кодекс аліментаріус» маркуються знаком «Е» з порядковим номером харчової добавки (наприклад , Е 300 - аскорбінова кислота) [6, c. 134].

Використання таких харчових добавок в дієтичних і діабетичних товарах, а також в продуктах, які найчастіше вживають діти, можна відносити до фальсифікації. До якісної фальсифікації відноситься також застосування дозволених і недозволених добавок, не передбачених рецептурою, з метою введення в оману споживача щодо справжніх споживчих властивостей товару.

Ставляться до якісної фальсифікації також і підфарбовування або ароматизація харчових продуктів добавками, не передбаченими рецептурою і технологією виробництва і призначеними для додання продукту органолептичних властивостей, що дозволяють імітувати їх підвищену харчову цінність. Кінцева мета такої фальсифікації - створення споживчих переваг на товари зниженої якості шляхом надання їм видимості підвищених споживчих властивостей.

Різновидом якісної фальсифікації товарів слід вважати часткову або повну заміну натурального продукту харчовими або нехарчовими відходами, які утворюються після вилучення з нього найбільш цінних компонентів. Наприклад, реалізація спить чаю під виглядом натурального продукту, кава натурального без кофеїну, кава натурального з витяганням природного кофеїну і додавання, синтетично отриманого і багато інших [19, c.5].

Якісна фальсифікація сирів досягається наступними способами: зменшення вмісту жиру; підвищений вміст води; підміна молочних білків соєвими; порушення рецептури плавлених сирів; порушення технологічних режимів дозрівання; введення консервантів та антибіотиків.

Зменшене вмісту жиру в сирі можна отримати тільки в процесі виробництва, готуючи і регулюючи вихідне молоко до згортання, також як і підвищений вміст води в сирі. Ці фальсифікації утворюються на перших стадіях виробництва сиру.

Ще більш витончена фальсифікація сирів виходить при додаванні соєвих білків, особливо виділених та отриманих з генетично модифікованої сої. В результаті отримують молочно-рослинний продукт викликає сильні алергічні реакції у хворих споживачів [6, c. 248].

До якісної фальсифікації відноситься також недотримання технологічних режимів виробництва сирів і, насамперед, процесу дозрівання. Дуже часто можна побачити на ринку тверді сири прискореного дозрівання. Їх можна відрізнити за такими ознаками:

1. Очки формуються у всьому обсязі сиру, а не в центрі як у правильно дозрілих, вони мають не гладкі, а рвані краї.

2. На зубах відчувається поскрипування недозволених молочних білків.

Оскільки термін реалізації сирів невеликий (2-3 місяці), то останнім часом в нього вводять антибіотик низин для значного подовження терміну реалізації.

Кількісна фальсифікація - це обман споживача за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси, об'єму, довжини і т.п.) від гранично допустимих норм відхилень. В даний час в стандартах вже не вказуються відхилення в ту чи іншу сторону. Регламентуються тільки допустимі відхилення в бік зменшення кількісного показника товару [5, c. 347].

У практичній діяльності цей вид фальсифікації називають замалою або обміром. Способи і засоби цієї фальсифікації засновані на неточних вимірах з грубими похибками завжди в бік зменшення кількісних характеристик вимірюваного об'єкта, а вартісний розрахунок товару здійснюється за регламентовані або збільшені кількісні показники.

При кількісної фальсифікації використовують:

- Підроблені засоби вимірювань (гирі, метри, вимірювальну посуд);

- Неточні вимірювальні технічні пристрої (ваги, прилади тощо) або вимірювальні пристрої з більш низькою чутливістю;

- Спеціальні прийоми та / або психологічний вплив на - неправильне вимір товару.

Підроблені або неточні засоби вимірювань - це найбільш поширений спосіб кількісної фальсифікації товару. При цьому використовуються підроблені заходи (гирі, метри, вимірювальна посуд та ін.) І прилади (ваги тощо) без повірочних тавр та свідоцтв, що наносяться і видаються органами державних метрологічних служб.

Відсутність або прострочені дати повірочних тавр на гирях, вагах, метрах і т.д. служать підставою також для затвердження про підробку засобів вимірювання і легко перевіряються [12, c. 9].

Неправильні методики вимірювань, що застосовуються продавцем або виготовлювачем, також можуть з'явитися причиною грубих похибок при вимірюванні, що призводить до надіявся, недобір. При цьому дії суб'єкта, який проводить вимірювання, можуть носити умисний і ненавмисний характер. В останньому випадку кількісна фальсифікація обумовлена ??невмінням роботи продавця на вимірювальних приладах.

Кількісна фальсифікація здійснюється на виробництві - при фасуванні товарів, розливі напоїв або на підприємствах торгівлі, масового харчування при відпустці споживачеві.

Кількісна фальсифікація сирів (обважування) це обман споживача за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси), що перевищують гранично допустимі норми відхилень. Наприклад, маса сиру менше, ніж замовляє і оплачує покупець. Виявити таку фальсифікацію досить просто, вимірявши попередньо обсяг повіреними вимірювальними заходами маси.

Інформаційна фальсифікація - обман споживача за допомогою неточної або спотвореної (помилковою) інформації про склад або властивості товару.

Даний вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в товарно-супровідних документах, сертифікаті, маркуванні та рекламі. Розглянуті раніше інші види фальсифікації в більшості випадків доповнюються та інформаційної фальсифікацією про склад і властивості товару. В іншому випадку фальсифікація легко виявляється.

За інформаційної фальсифікації товару спотворюються або вказуються неточно наступні дані: найменування товару та його логотип; країна походження товару; фірма-виробник товару та його поштову адресу; кількість товару; склад продукту; умови і терміни зберігання.

Найбільш часто підробляються також товарні та фірмові знаки підприємств-виробників, активно рекламують свою продукцію і вже мають заслужено високу репутацію у споживача завдяки відмінній якості своєї продукції. У цьому випадку матеріальний і моральний збиток несе не тільки споживач, але і підприємство, чий фірмовий знак був підроблений, так як споживач, який купив фальсифікований товар низької якості з фірмовим знаком відомого підприємства-виробника, втрачає до нього довіру.

Фальсифікують не тільки маркування та упаковку, а й товарно-супровідні документи, причому найбільш часто підробляють накладні та сертифікати [4, c. 354].

У товарно-транспортних накладних на фальсифіковані товари найчастіше підробляється найменування товару, досить часто - назва виробника та кількість товару (кількісна фальсифікація). Виявити підробку цих реквізитів у накладній можна тільки ідентифікацією товару на асортиментну приналежність і походження, а також кількісним виміром всієї товарної партії (переважування, перерахунком, обмірювання). Інформаційна фальсифікація сиру - це обман споживача за допомогою неточної або спотвореної інформації про товар. Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в товарно-супровідних документах, маркуванні та рекламі. Наприклад, якщо на упаковці вказано, що сир має дієтичні, а тим більше лікувальними властивостями, то це чергова фальшива інформація. Адже сир отримують шляхом розкладання білків, а процес розкладання завжди називався гниттям, а гнильний продукт не може бути дієтичним або лікувальним. Але при виробництві сирів, оскільки процес розкладання і протікає в контрольованих умовах, виходить контрольований продукт з певними властивостями (наприклад, дуже наочно це видно по сиру рокфор), але в кінцевому результаті такого процесу завжди виходить гнильний продукт. А називати продукт розкладання білків (гниття) дієтичним продуктом - це блюзнірство.

До інформаційної фальсифікації відноситься також підробка сертифікату якості, митних документів, штрихового коду, дати вироблення молока і молочних продуктів та ін.

Підводячи підсумок треба зазначити, що фальсифікація товару присутній в торговій мережі у великому її розмаїтті. Для реалізації залежалого товару продавець використовує різні способи підміна товару. Споживачеві треба знати деякі основні моменти ідентифікації маркування товару, щоб не стати жертвою обману. Основні види фальсифікації: асортиментна (видова), якісна, кількісна, вартісна, інформаційна, комплексна.

2. Експериментальна частина: аналіз асортименту та оцінка якості сичужних сирів

2.1 Асортиментна лінійка сичужних сирів, що реалізуються ОАОТ «Центр» магазином № 2 м Гомель

Зі зростанням доходів населення частка споживання якісних сирів, які позиціонуються в середньому ціновому сегменті, зростає, також, як і зростає споживання сирів класу преміум, при цьому ціна у виборі сорту не завжди є визначальною.

Розглядаючи споживання сирів і специфіку білоруського, ринку, можна відзначити, що сьогодні покупець все частіше йде в магазин не просто за сиром, а за конкретним, переважно для нього, сортом.

В даний час насичення ринку твердих сичужних сирів призвело до посилення конкуренції серед виробників. Боротьба за потенційного споживача тільки шляхом підвищення якості або зниження ціни вже не дає колишніх результатів. Ефективна пряма рекламна підтримка, а також використання різноманітної фасування і упаковки. Вельми привабливі екзотичні сири в маленькій упаковці - коштують вони недорого і дають споживачам можливість познайомитися з новими смаками. Ще одним способом просування сиру є позиціонування по маркам: наприклад, «Савушкін продукт», «Ян Сировар» і т.д. [13, c.20].

Розробимо асортиментні лінійки на підставі представленого асортименту в ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомеля.

Таблиця 2.1 - Асортиментна лінійка сичужного сиру твердого, реалізованого в ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомеляв розрізі асортиментних груп по відсотку вмісту жирності в сухій речовині

 Сири сичужні тверді Класифікація% жирності Всього

 На 02.01.2011г.

 35% 40% 45% 50% 55% 60%

 За кількістю найменувань 1 - 5 7 січня - 14

 Лінійка,% 7,2 - 35,6 50 7,2 - 100

 На 12.01.2011г.

 За кількістю найменувань 1 - 5 2 серпня - 16

 Лінійка,% 6,2 - 31,3 50 12,5 - 100

 Відхилення по числу найменувань 0 - 0 +1 57,6 -

 Відхилення,% -1 - -4,3 0 +5,3 -

З таблиці 2.1 аналізуючи відхилення по числу найменувань і відсоток відхилення в розрізі асортиментних груп по відсотку вмісту жирності в сухій речовині можна зробити висновок, що в магазині ОАОТ «Центр» магазин №2 є необхідність для розширення асортименту в цьому сегменті. Варто звернути увагу на сири з жирністю 40% і 60% і додати їх в асортимент товарної групи для повного задоволення купівельного попиту.

Таблиця 2.2 - Асортиментна лінійка сичужного сиру твердого, реалізованого в ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомеля в розрізі асортиментних груп по типу сиру

 Сири сичужні тверді Класифікація класу тверді сири Все-го

 На 02.01.2011г.

 Сири типу швейцарського Си-ри типу гір-ного тертковим Сири з низ-кою температурою нагрівання Сири типу Чед-дар Сири типу угличского Сири копчені Сири з наповнювачем Сири неформовані Сири типу Латвійського

 За кількістю найменувань 1 - 1 липня - 2 березня - - 14

 Лінійка% 7,2 - 50 7,2 - 14,2 21,4 - - 100

 На 12.01.2011г.

 За кількістю найменувань 1 - 8 1 - 2 1 березня - 16

 Лінійка,% 6,25 - 50 6,25 - 12,5 18,75 6,25 - 100

 Відхилення по числу найменувань 0 - +1 0 - 0 0 - -

 Відхилення,% -0,95 - 0 -0,95 - -1,7 -2,65 - -

За класифікацією типу сиру асортимент представлений не в повному обсязі, не збалансований, немає повноти. За цією ознакою класифікації 50% займають сири з низькою температурою другого нагрівання, проте, за таким типам твердих сирів, як сири типу гірського тертковим, сири типу угличского, сири типу Латвійського не представлена ??жодна позиція. Рекомендація: керівнику підприємства доповнити асортимент по цій класифікації.

Таблиця 2.3 - Асортиментна лінійка сичужного сиру твердого, реалізованого в ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомеляв розрізі асортиментних груп по виробникам

 Сири сичужні тверді Класифікація в розрізі виробників Всього

 На 02.01.2011г.

 "Кобринський олійницю-сироробний завод" ВАТ «Савушкін продукт» ВАТ "Полоцький молочний комбінат" ВАТ «Березовський сироробний комбінат» ВАТ «Оршасирзавод»

 За кількістю найменувань 2 травня 2 травня - 14

 Лінійка,% 35,7 14,3 14,3 35,7 - 100

 На 12.01.2011г.

 За кількістю найменувань 6 1 2 6 1 16

 Лінійка,% 37,5 6,25 12,5 37,5 6,25 100

 Відхилення по числу найменувань +1 -1 0 +1 -

 Відхилення,% +1,8 -8,05 -1,8 +1,8 -

З даних таблиці 2.3 видно, що перевага, віддана тільки білоруським виробникам, достатньо не численному кількості. Немає представників із зовнішнього ринку. Варто звернути увагу на перелік виробників і розширити його для повноти купівельного попиту.

Підводячи підсумок вивчення і аналіз асортименту в ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомеля можна відзначити ряд істотних недоліків:

- Немає повноти асортименту за змістом жирності в сухій речовині.

- Немає повноти асортименту в розрізі асортиментних груп по типу сиру.

- В розрізі асортиментних груп по виробникам представлені тільки білоруські виробники.

Керівнику організації торгівлі слід звернути увагу на правильність і чіткість формування торгового асортименту сирів сичужних твердих. Слід доповнити асортимент торгової групи з основним вимогам: розгорнутий, повний, оптимальний. Так само враховувати широту і новизну асортименту.

2.2 Оцінка якості твердих сичужних сирів за власним дослідженням

2.2.1 Об'єкти, відбору проб і сутність методів дослідження

Для дослідження візьмемо п'ять найменувань сирів сичужних твердих реалізовуються в ОАОТ «Центр» магазин №2, а саме:

Сир напівтвердий сичужний «Костромський» вищого сорту. У своєму складі містить молоко коров'яче нормалізувати пастеризоване з використанням закваски, солі ферментного препарату, солі хлористого кальцію, калію або натрію азотистого, допускається використання харчового барвника.

Смак і запах - помірно виражений сирний, кислуватий. Малюнок - на розрізі сир має малюнок з очок круглої і овальної форми, рівномірно розташованих по всій масі сиру. Колір від білого до слабо-жовтого, рівномірний по всій масі. Масова частка жиру в сухій речовині - 45 ± 1,6%.

Термін придатності сиру 90 діб. м Береза, «Березовський сироробний комбінат».

Енергетична цінність 100г: не менше 334 ккал. Перевіримо енергетичну цінність 26,8 * 4 + 25,2 * 9 = 334 - відповідає.

Білки, г-26,8; Жири, г 25,2.Упакован під вакуумом. Партія об'ємом 20 транспортних одиниць (280 кг).

Перевіримо контрольне число на штрих - коді: 2 241079 003303

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях штрих-кода2 + 1 + 7 + 0 + 3 + 0 = 13

2. Отриману суму помножити на трі13 * 3 = 39

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях штрих-коду (крім самої контрольної цифри) 2 + 4 + 0 + 9 + 0 + 3 = 18

4. Скласти числа, отримані в пунктах 2 і 318 + 39 = 57

5. Відкинути десяткі57-50 = 7

6. З числа 10 відняти отримане в пункті 510-7 = 3.

Контрольне число збігається з розрахованому числом, товар вироблений законно.

Сир напівтвердий сичужний "Російський" першого сорту. У складі містить: молоко незбиране пастеризоване, сіль кухонна, бактеріальна закваска, молокозсідальної ферментний препарат.

Смак і запах - виражений сирний, злегка кислуватий. Малюнок - на розрізі сир має малюнок з очок неправильної кутастої форми, рівномірно розташовані по всій масі сиру. Колір від білого до світло-жовтого, рівномірний по всій масі. Масова частка жиру в сухій речовині - 45 ± 1,6%. 4. Сир "Російський" Харчова цінність: жири - 25,2 г, білки 27,8 м

Термін придатності сиру 90 діб.

Група: Сири тверді

м Береза, «Березовський сироробний комбінат»

Енергетична цінність 100г: не менше 338 ккал. Перевіримо енергетичну цінність 27,8 * 4 + 25,2 * 9 = 338 - відповідає

Білки, г-27,8; Жири, г 25,2; Упакований під вакуумом. Партія об'ємом 20 транспортних одиниць (260 кг).

Перевіримо контрольне число на штрих - коді: 2310927 002543

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях штрих-кода3 + 0 + 2 + 0 + 2 + 4 = 11

2. Отриману суму помножити на трі11 * 3 = 33

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях штрих-коду (крім самої контрольної цифри) 2 + 1 + 9 + 7 + 0 + 5 = 24

4. Скласти числа, отримані в пунктах 2 і 333 + 24 = 57

5. Відкинути десяткі57-50 = 7

6. З числа 10 відняти отримане в пункті 510-7 = 3.

Контрольне число збігається з розрахованому числом, товар вироблений законно.

Сир напівтвердий сичужний «Пошехонський» першого сорта.Состав: молоко коров'яче нормалізоване пастеризоване з використанням закваски, солі ферментного препарату, хлористого кальцію, калію або натрію азотистого, допускається використання харчового барвника.

Смак і запах - помірно виражений сирний, не гострий, злегка кислуватий. Малюнок - на розрізі сир має малюнок з очок круглої, овальної або неправильної форми. Колір від білого до світло-жовтого, рівномірний по всій масі. Масова частка жиру в сухій речовині - 45 ± 1,6%.

Термін придатності сиру 90 діб.

Група: Сири тверді.

м Береза, «Березовський сироробний комбінат»

Енергетична цінність 100г: не менше 335 ккал

Білки, г-26,0; Жири, г 25,7.Упакован під вакуумом. Партія обсягом 15 транспортних одиниць (225 кг)

Перевіримо контрольне число на штрих - коді: 2310924 003253

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях штрих-кода3 + 0 + 2 + 0 + 3 + 5 = 13

2. Отриману суму помножити на трі13 * 3 = 39

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях штрих-коду (крім самої контрольної цифри) 2 + 1 + 9 + 4 + 0 + 2 = 18

4. Скласти числа, отримані в пунктах 2 і 318 + 39 = 57

5. Відкинути десяткі57-50 = 7

6. З числа 10 відняти отримане в пункті 510-7 = 3.

Контрольне число збігається з розрахованому числом, товар вироблений законно.

Сичужний сир «Північний» першого сорту з низькою температурою другого нагрівання, виготовляється з нормалізованого пастеризованого коров'ячого молока, шляхом згортання його молокозсідальної ферментом з подальшою спеціальною обробкою згустку, формуванням, пресуванням, дозріванням при певній температурі і призначений для безпосереднього вживання в їжу. Консистенція: тісто пластичне, однорідне, колір тесту від білого до слабо-жовтого, однорідний по всій масі. Зовнішній вигляд: кірка рівна, тонка, без пошкоджень і без товстого підкіркового шару, покритого спеціальною плівкою під вакуумом. Масова частка жиру в сухій речовині - 55 ± 1,6% .3.

Термін годності90 доби.

Група: Сири тверді

м Молодечно, «Молодечненский молочний комбінат»

Енергетична цінність 100г: не менше 348 ккал

Білки, г 26,8; Жири, г 25,2.Партія об'ємом 30 транспортних одиниць (420 кг)

Перевіримо контрольне число на штрих - коді: 2 214373 003225

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях штрих-коду 2 + 4 + 7 + 0 + 3 + 2 = 18

2. Отриману суму помножити на трі18 * 3 = 54

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях штрих-коду (крім самої контрольної цифри) 2 + 1 + 3 + 3 + 0 + 2 = 11

4. Скласти числа, отримані в пунктах 2 і 354 + 11 = 65

5. Відкинути десятки 65-60 = 5

6. З числа 10 відняти отримане в пункті 510-7 = 3.

Контрольне число збігається з розрахованому числом, товар вироблений законно.

Сир твердий сичужний «Буковинський» сичужний твердий вищого сорту. Термін дозрівання - не менше 30 діб. На розрізі сир має рівномірно розташований малюнок, що складається з очок круглої, овальної або неправильної форми, різного розміру. Смак і запах виражений сирний, злегка кислуватий. У своєму складі містить молоко нормалізоване бактеріальна закваска, молокозсідальної ферментний препарат.

Термін придатності 30 діб.

Група: Сири тверді

м Ошмяни, ВАТ «Сироробний завод»

Енергетична ценность100г: не менше 326 ккал. Білки, г-24,8; Жири, г 25,2. Упакований під вакуумом. Партія об'ємом 25 транспортних одиниць (325 кг)

Перевіримо контрольне число на штрих - коді: 2 232718 003464

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях штрих-кода2 + 2 + 1 + 0 + 3 + 6 = 14

2. Отриману суму помножити на трі14 * 3 = 42

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях штрих-коду (крім самої контрольної цифри) 2 + 3 + 7 + 8 + 0 + 4 = 24

4. Скласти числа, отримані в пунктах 2 і 342 + 24 = 66

5. Відкинути десяткі66-60 = 6

6. З числа 10 відняти отримане в пункті 510-6 = 4.

Контрольне число збігається з розрахованому числом, товар вироблений законно.

Якість твердих сичужний сирів, як і будь-якого харчового продукту, є поняттям комплексним, що охоплює цілий ряд органолептичних та фізико-хімічних показників. При здійсненні оцінки якості твердих сичужних сирів були використані органолептичний та фізико-хімічний методи дослідження. Для твору органолептичних та фізико-хімічних досліджень зробимо відбір проб досліджуваних зразків відповідно до ГОСТ 26809-86 «Молоко і молочні продукти. Методи відбору проб та підготовки проб до аналізу »(таблиця 2.2.« Відбір проб »).

При органолептичної оцінки твердих сичужних сирів визначені: смак і запах, консистенцію, колір тесту, малюнок, зовнішній вигляд, упаковку і маркування.

Малюнок сиру. Чистий і сухий щуп вводимо в головку сиру, що мають круглу форму, на три чверті довжини з верхньої частини до центру головки, а в сири у формі циліндра або бруска - з торцевої сторони ближче до центру. Від вийнятого стовпчика шпателем відокремлюємо шматочок сиру з кіркою довжиною 1,5 см, який після аналізу повертаємо на місце, заливаючи отвір, гарячим парафіном або оплавляючи його нагрітим пінцетом. Для більш детального висновку про малюнку головку розрізаємо і оглядаємо поверхню розрізу. При оцінці малюнка враховуємо його розвиненість і типовість для даного виду сиру. Про розвиненості судимий за кількістю очок на поверхні розрізу, а про типовість - за формою і розміром вічок.

Колір. Колір сирного тіста встановлюємо при огляді витягнутого стовпчика сиру на щупі або свіжої поверхні розрізу головки сиру. Точкові проби сиру відбираємо з двох протилежних сторін кожної головки сиру, включеної у вибірку, щупом, вводячи його на глибину 3Д довжини.

Консистенція. Злегка згинаючи витягнутий стовпчик сиру, встановлюємо консистенцію. Консистенція хорошого сиру ніжна, досить еластична або масляниста. Встановлюємо наявність твердої, грубої, колючим або ремністой консистенції. Смак і запах визначений органолептичними шляхом.

Фізико-хімічні показники визначено по СТБ 1373-2009 «Сири сичужні тверді. Технічні умови ». Вимірювальними методами в сирах визначають вміст вологи, кухонної солі, вміст жиру в перерахунку на суху речовину, кислотність.

Таблиця 2.4 - Відбір проб досліджуваних зразків твердих сичужний сирів (по ГОСТ 26809-86)

 Найменування твердих сичужний сирів

 Обсяг партії

 ящиків Кількість одиниць транспортної тари у вибірці Число головок для оцінки якості Кількість точкових проб Маса точкової проби, грам Маса об'єднаної проби, грам

 Костромської 20 3 3 6 50 300

 Російська 20 3 3 6 50 300

 Пошехонський 15 2 2 4 50 200

 Північний 30 4 4 8 50 400

 Буковинський 25 3 3 6 50 300

Таким чином, можна зробити висновок про те, що найвищий рівень якості має сир «Північний», так як експерти за всіма показниками якості виставили оцінки «відмінно». На другому місці за рівнем якості знаходиться сир «Російський», тому що за такими показниками якості як зовнішній вигляд, консистенція, малюнок, колір деякі експерти поставили оцінки «добре». На третьому місці сир «Буковинський» - експерти поставили оцінки «добре». На четвертому місці сир «Пошехонський», так як деякі експерти поставили оцінки «цілком задовільно» за такими показниками як малюнок і колір тесту. Найнижчий рівень якості має сир «Костромський», так як у нього знижені оцінки за такими показниками як консистенція, малюнок і колір.

сир фальсифікація асортимент якість

2.2.2 Ідентифікація маркування

Таблиця 2.5 - Ідентифікація маркування

 Найменування сиру Показники по СТБ 1100 -2007 Фактичні показники Оцінка відповідності СТБ 1100 - 2007

 «Пошехонський» Найменування та місцезнаходження (юридична адреса, включаючи країну) виробника ВАТ «Березовський сироробний комбінат» Республіка Білорусь, Брестська обл., Г.Береза, вул. Свердлова 29, тел. 8 (01643) 24602, факс 22976 - відповідає

 Товарний знак виробника (за наявності)

 - Відповідає

 Найменування сиру Сир «Пошехонський» - відповідає

 Масова частка жиру в сухій речовині сиру (у відсотках) 45% - відповідає

 Сорт Вищий сорт - відповідає

 Склад сиру із зазначенням основний заквасок мікрофлори і природи походження молоко згортають ферментних препаратів Молоко коров'яче пастеризоване концентрат лінафілізірованний молочнокислих бактерій, натуральний телячий фермент тваринного походження KALASE, сіль кухонна. - Відповідає

 Умови зберігання (4 +/- 2) С, відносної вологості (80 +/- 5)% - відповідає

 Термін придатності 60 діб - відповідає

 Харчова цінність 335,0 ккал. - Відповідає

 Позначення цього стандарту СТБ 1373-2009 ТІ РБ 20022701,015-2005 - відповідає

 Позначення технологічної інструкції виробника, якщо термін придатності відрізняється від встановленого цим стандартом - -

 Інформацію про підтвердження відповідності

 Напис «Упаковано під вакуумом» (за наявності вакууму в упаковці Упаковано в середовищі інертного газу - відповідає

 Дата виготовлення 09.02.2011 - відповідає

 Найменування сиру Показники по СТБ 1100 -2007 Фактичні показники Оцінка відповідності СТБ 1100 - 2007

 Штрихового индикационного коду

 - Відповідає

 «Російський» Найменування та місцезнаходження (юридична адреса, включаючи країну) виробника ВАТ «Березовський сироробний комбінат» Республіка Білорусь, Брестська обл., Г.Береза, вул. Свердлова 29, тел. 8 (01643) 24602, факс 22976 - відповідає

 Товарний знак виробника (за наявності)

 - Відповідає

 Найменування сиру Сир «Російський» - відповідає

 Масова частка жиру в сухій речовині сиру (у відсотках) 45% - відповідає

 Сорт Вищий сорт - відповідає

 Склад сиру із зазначенням основний заквасок мікрофлори і природи походження молоко згортають ферментних препаратів Молоко коров'яче пастеризоване концентрат лінафілізірованний молочнокислих бактерій, натуральний телячий фермент тваринного походження KALASE, сіль кухонна. - Відповідає

 Умови зберігання (4 +/- 2) С, відносної вологості (80 +/- 5)% - відповідає

 Позначення технологічної інструкції виробника, якщо термін придатності відрізняється від встановленого цим стандартом - -

 Харчова цінність 338,0 ккал. - Відповідає

 Позначення цього стандарту СТБ 1373-2009 ТІ РБ 20022701,042-2008 - відповідає

 Інформацію про підтвердження відповідності

 Найменування сиру Показники по СТБ 1100 -2007 Фактичні показники Оцінка відповідності СТБ 1100 - 2007

 Напис «Упаковано під вакуумом» (за наявності вакууму в упаковці Упаковано в середовищі інертного газу - відповідає

 Дата виготовлення 06.02.2011 - відповідає

 Штрихового индикационного коду

 - Відповідає

 «Монастирський» Найменування та місцезнаходження (юридична адреса, включаючи країну) виробника

 ВАТ «Кобринський олійницю-сироробний завод» Республіка Білорусь

 225304, Брестська область

 м Кобрин, вул. Радянська, 128 - відповідає

 Товарний знак виробника (за наявності)

 - Відповідає

 Найменування сиру Сир «Монастирський» - відповідає

 Масова частка жиру в сухій речовині сиру (у відсотках) 45% - відповідає

 Сорт Вищий сорт - відповідає

 Склад сиру із зазначенням основний заквасок мікрофлори і природи походження молоко згортають ферментних препаратів Молоко коров'яче пастеризоване концентрат лінафілізірованний молочнокислих бактерій, натуральний фермент тваринного походження, сіль кухонна. - Відповідає

 Умови зберігання (4 +/- 2) С, відносної вологості (80 +/- 5)% - відповідає

 Термін придатності 60 діб - відповідає

 Харчова цінність 338,0 ккал. - Відповідає

 Позначення цього стандарту СТБ 1373-2009 ТІ РБ 20022701,042-2008 - відповідає

 Інформацію про підтвердження відповідності

 Найменування сиру Показники по СТБ 1100 -2007 Фактичні показники Оцінка відповідності СТБ 1100 - 2007

 Позначення технологічної інструкції виробника, якщо термін придатності відрізняється від встановленого цим стандартом - -

 Напис «Упаковано під вакуумом» (за наявності вакууму в упаковці Упаковано в середовищі інертного газу - відповідає

 Дата виготовлення 06.02.2011 - відповідає

 Штрихового индикационного коду

 - Відповідає

Підводячи підсумок можна відзначити, що ідентифікаційне маркування на етикетках досліджуваних нами зразків («Пошехонський», «Російський», «Монастирський») відповідає всім вимогам маркування СТБ 1100.

2.2.3 Оцінка показників якості відповідно до вимог ТНПА

Оцінка якості товарів проводиться з метою вибору кращих варіантів продукту, а також при плануванні виробництва нових видів продукції з більш високими споживчими властивостями.

Оцінка рівня якості здійснюється на підставі бальної оцінки. Бальна оцінка дозволяє отримувати порівнянні результати, виражені умовними показниками - балами.

Сутність цієї системи полягає в тому, що кожен показник якості продукту, залежно від значущості його оцінки, характеризується певною кількістю балів. Бальна оцінка передбачає розробку бальної шкали, оцінки показників якості продукції.

Для проведення бальної оцінки досліджуваних зразків твердих сичужних сирів візьмемо розроблену бальну шкалу зі стандарту 1373-2009, таблиця 5 [16, с. 6].

Визначимо показники якості органолептичними показниками відповідно до вимог ТНПА, сиру «Пошехонський».

 Найменування і характеристика показника Знижка, бал Оцінка, бал

 Смак ізапах 45 балів

 Хороший 2 43

 Консистенція 25 балів

 Задовільна 23 лютого

 Колір тіста 5 балів

 Рівномірний 0 5

 Рисунок 10 балів

 Нерівномірний (по розташуванню) 2 серпня

 Зовнішній вигляд 10 балів

 Характерний для сиру конкретного найменування (відповідно до таблиці 2) 0 10

 Упаковка та маркування 5 балів

 Задовільна 1 квітня

 Всього 93

Залежно від бальної оцінки сири підрозділяють на сорти відповідно до вимог, зазначених в таблиці 6 СТБ1373-2009.

Таблиця 2.6

 Найменування показника Найменування сорту

 Вищий Перший

 Загальна оцінка, бал

 Оцінка за смаком і запахом, бал, не менш

 100-87

 37

 86-75

 34

Таким чином, сир «Пошехонський» набрав 93 бали відносимо до сирів вищого сорту. На маркувальної етикетки сиру так само зазначений вищий сорт - відповідає.

Визначимо показники якості відповідно до вимог ТНПА сиру «Російський» за органолептичними показниками.

 Найменування і характеристика показника Знижка, бал Оцінка, бал

 Смак і запах 45 балів

 Хороший смак, але слабовираженний аромат 4 41

 Консистенція 25 балів

 Хороша 24 січня

 Колір тіста 5 балів

 Рівномірний 0 5

 Рисунок 10 балів

 Рваний 7 березня

 Зовнішній вигляд 10 балів

 Характерний для сиру конкретного найменування (відповідно до таблиці 2) 0 10

 Упаковка та маркування 5 балів

 Хороша 0 5

 Всього 92

Сир «Російський» набрав 92 бали, оцінка за смаком і запахом склала 41 бал. Згідно таблиці 6 СТБ 1373-2009 ми визначаємо сир «Російський» до вищого сорту. На етикетці маркування вказано вищий сорт - відповідає

Визначимо показники якості відповідно до вимог ТНПА сиру «Костромський».

 Найменування і характеристика показника Знижка, бал Оцінка, бал

 Смак і запах 45 балів

 Хороший 1 44

 Консистенція 25 балів

 Тверда (груба) 20 травня

 Колір тіста 5 балів

 Рівномірний 0 5

 Рисунок 10 балів

 Нерівномірний (по розташуванню) 2 серпня

 Зовнішній вигляд 10 балів

 Характерний для сиру конкретного найменування (відповідно до таблиці 2) 0 10

 Упаковка та маркування 5 балів

 Хороша 0 5

 Всього 92

Сир «Костромський» набрав 92 бали, оцінка за смаком і запахом склала 44 бали. Згідно таблиці 6 СТБ 1373-2009 ми визначаємо сир «Костромський» до вищого сорту. На етикетці маркування вказано вищий сорт - відповідає

Таким чином, обрані нами для дослідження три зразки сиру «Пошехонський», «Російський», «Костромський» по всіх органолептичними показниками відповідають вимогам ТНПА.

Висновки

Сир - це високопоживний білковий продукт. Харчова цінність якого обумовлена ??високим вмістом жиру (32-33%), білка (23-30%) і біологічно активних речовин. До складу сиру входять також вітаміни: А, В, С та інші; мінеральні речовини: кальцій, фосфор, ферменти, фосфатиди і органічні речовини.

При виробництві сирів в даний час використовуються рослинні жири для часткової заміни молочного жиру, для упаковки використовують вакуумні термоусаджувальні пакети, вони сприяють захисту сирів від пліснявих грибів, небажаної плісняви, а також від утворення кірки під час дозрівання, дозволяє збільшити термін придатності продуктів.

При недотриманні технологічних процесів виробництва можуть виникнути дефекти консистенції, смаку і запаху, зовнішнього вигляду.

На підприємстві ОАОТ «Центр» магазин №2 в даний час реалізується досить широкий асортимент твердих сичужних сирів, які з кожним роком збільшуються.

У продажу є наступні найменування твердих сичужний сирів: «Російський», «Костромський», «Пошехонський», «Північний», «Буковинський» та інші. Сири оцінюють за органолептичними та фізико-хімічними показниками. З органолептичних показників оцінюють: зовнішній вигляд, смак і запах, консистенцію, стан малюнка, колір тіста. З фізико-хімічних: масову частку жиру, вологи, кухонної солі.

В результаті проведеної оцінки якості було встановлено, що всі п'ять досліджуваних зразків («Російський», «Костромський», «Пошехонський», «Північний», «Буковинський») твердих сичужний сирів за всіма показниками відповідають вимогам СТБ 1373 -2009 «Сири сичужні тверді . Технічні умови ». Всі досліджувані зразки за результатами бальної оцінки мають хорошу якість і відповідність ідентифікаційного маркування.

У висновку хотілося б запропонувати керівнику організації торгівлі ОАОТ «Центр» магазин №2 м Гомель:

- Формувати асортимент сирів сичужних твердих з урахуванням всіх наукових принципів.

- В розрізі асортиментних груп по типу сиру доповнити такими сирами, як сири типу гірського тертковим, сири типу угличского, сири типу Латвійського.

- В розрізі асортиментних груп по виробникам представлені тільки білоруські виробники, слід урізноманітнити імпортними виробниками.

Керівнику організації торгівлі слід звернути увагу на правильність і чіткість формування торгового асортименту сирів сичужних твердих. Слід формувати асортимент торгової групи з основним вимогам: развернутость, повнота, оптимальність. Так само враховувати широту і новизну асортименту. Торговий асортимент пропонованих товарів в магазинах ОАОТ «Центр» магазин №2 не задовольняє купівельний попит повноцінно, це видно з аналізу асортиментних лінійок сирів сичужних твердих.

Аналізуючи маркування можна зазначити, що інформація на етикетках обраних нами зразків, а саме сир «Пошехонський», сир «Російський», сир «Монастирський» повною мірою відповідає всім вимогам маркування по СТБ 1100.Однако треба відзначити, що фальсифікація товару присутній в торговій мережі у великому її розмаїтті. Для реалізації залежалого товару продавець використовує різні способи підміна товару. Споживачеві треба знати деякі основні моменти ідентифікації маркування товару, щоб не стати жертвою обману. Основні види фальсифікації: асортиментна (видова), якісна, кількісна, вартісна, інформаційна, комплексна.

Білоруські сировари пропонують споживачеві великий вибір сирів за відсотком вмісту жиру в сухій речовині. Так само вельми різноманітний асортимент і дієтичних сирів, сирів з наповнювачами та велика кількість плавлених сирів, сирів копчених та ін. З впровадження нового обладнання у виробництві сирів підвищується якість виробленого товару і його конкурентоспроможність, що позитивно впливає на обсяги виробництва.

Список використаної літератури

1. Богомолова Б.Ф. Виробництво сиру: технологія і якість / Пер. з фр .; 1989. - 496 с.

2. Брілевскій О.А. Товарознавство продовольчих товарів: Учеб. посібник. - Мн .: БГЕУ, 2001. - 614 с.

3. Бушуєва І.Г. Упаковка - важлива ланка технологічного ланцюжка сироваріння // Сироваріння і маслоделіе.2002.- №4.- с. 9-11.

4. Вількінсон М., Міхен К. Сири підвищеної поживної цінності - як їх продати // Сироваріння і маслоробство. - 2002.- №1.- с. 14-15.

5. ГОСТ 26809-86 Молоко та молочні продукти. Метод відбору та підготовки проб до аналізу.

6. Жиряева Є.В. Товарознавство: Учеб. посібник - Мн .: Ураджай, 2003. - 154 с.

7. Ісаєнко А.А., Федотова А.В., Багнетів А.Н. Латексне покриття для твердих сирів "Поліевід": нові можливості // Сироваріння і маслоделіе.-2002. №4. - С. 35.

8. Кругляков Т.М. Товарознавство продовольчих товарів: Учеб. для вузів / Т.М. Кругляков, Г.В. Круглякова. - Ростов н / д: вид. центр «Март», 2000. - 488 с.

9. Кругляков Г.Н. Товарознавство продовольчих товарів. Мн .: Ураджай, 1998. - 396 с.

10. Кутузова Т.П., Степанова Л.І. Виробництво сирів з використанням сучасних сировинних ресурсів // Сироваріння і маслоробство. -2002.-№3 - с. 19-21.

11. Мешалкин А.В., Рудов І.А., Шаргін І.А. Зберігання сирів в полімерних плівках // Сироваріння і маслоробство. - 2002. - № 3.- с. 6-7.

12. Остроухов Д.В., Остроухова І.А. Сухі молочні компоненти // Сироваріння і маслоделіе.- 2003.- № 1. - с. 21-23.

13. Савельєв А.А., Сорокін М.Ю. Деякі аспекти підвищення якості виходу сиру // Сироваріння і маслоделіе.-2002.- №1.- с. 16-19.

14. Свириденко Ю.Я. Функціональні молочні продукти // Сироваріння і маслоробство. - 2003. - №5. - С. 7-12.

15. Шепелев А.Ф., Кожуханова О.І. Товарознавство та експертиза молока і молочних продуктів: навч. посібник. - Ростов н / д: видавничий центр «Март», 2001. - 128 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com