На головну

 Екологічна обстановка в місті Казань - Екологія

Екологічна обстановка в місті Казань

Казань, 2006

Місто займає площу більше 413 кмІ. В адміністративному відношенні територія розділена на 7 адміністративних районів.

Місто розташоване в межах чотирьох надзаплавних терас і заплава лівобережжя р. Волга при впадінні в неї р. Казанки. У межах міста в р. Казанку впадають її притоки Нокса, Кіндерка, Солониця, Суха річка, внаслідок чого місцевість в районі міста характеризується розвиненою яружно-балочної мережею, є численні дрібні болота.

Місто Казань є найбільшим промисловим центром Росії, в якому зосереджена значна частина промислового потенціалу РТ. Насиченість території міста підприємствами ОПК, хімічної, машинобудівної, текстильної, шкіряної промисловості визначають екологічний стан міста. У м Казань раніше залишаються невирішеними такі питання, як отчистка зливових і дренажних стоків міста, будівництво сміттєпереробного заводу, зниження токсичних викидів автотранспорту, оздоровлення водойм.

Стан атмосферного повітря.

Казань є великим промисловим центром РТ і основним забруднювачем атмосферного повітря в регіоні. Говорячи про джерела забруднення атмосфери потрібно розділяти промисловість і автотранспорт.

Промисловість.

Джерелами забруднення атмосфери міста є 113 промислових підприємств, що мають 8660 стаціонарних джерела викидів.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу в м Казань представлена ??в табл. 1.

Таблиця 1 Динаміка викидів забруднюючих речовин атмосферу в м Казань, тис. Т. (Державний доповідь, 2004)

 Найменування забруднюючих речовин 2000. 2001. 2002 .. 2003. 2004.

 Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт Промисловість Транспорт

 Всього

 тверді

 діоксид сири

 оксид вуглецю

 діоксид азоту

 вуглеводні (без ЛОС)

 ЛОС

 інші

 33,056

 1,935

 1,565

 5,347

 11,595

 1,341

 11,07

 0,202

 41,0

 32,6

 2,5

 5,9

 30,69

 2,035

 2,417

 5,709

 9,677

 1,087

 9,617

 0,147

 37,5

 29,9

 2,2

 5,4

 35,018

 2,222

 5,363

 6,214

 8,508

 1,023

 11,556

 0,131

 48,9

 39,4

 2,8

 6,7

 36,169

 2,448

 5,508

 5,664

 9,09

 4,521

 8,635

 0,303

 53,0

 41,2

 3,9

 7,9

 36,17

 2,363

 5,974

 6,150

 7,480

 4,387

 8,944

 0,871

 51,500

 41,100

 3,090

 7,310

Загальний викид забруднюючих речовин в 2004 р від стаціонарних джерел становить 36,17 тис. Т. Забруднюючі речовини, що викидаються промисловими підприємствами дуже різноманітні і одночасно специфічні для окремих галузей.

Частка викидів забруднюючих речовин в 2004 р по галузях промисловості склала: теплоенергетична (41,6%); хімічна (33,3%); будівельна (9,7%); машинобудівна (5,1%); транспортна (3,2%); паливна (1,8%); харчова (1,2%); легка (0,7%); лісова і деревообробна (0,2%); інші (3,3%).

Загальна кількість забруднюючих речовин, що відходять від технологічного обладнання підприємств м, становить 101,824 тис. Т, з них уловлено 65,654 тис. Т (64,5%).

Основними джерелами забруднення атмосфери м Казань є автотранспорт, кількість якого зросла у звітному році на 1457 од. і склало 137 745 од. (Індивідуальний-113189 од.). Викиди автотранспорту в 2003 р по місту склали 53,000 тис. Т (59%), у 2004 р 51,500 тис. Т.

У 2004 р повітряохоронного заходи проведені на загальну суму 28,566 тис. Руб., Підприємствами м Казань освоєно на будівництво нових, реконструкцію та модернізацію діючих ГОУ 19,558 тис. Руб.

Теплоенергетична галузь (7 підприємств). Казанські ТЕЦ - 1,2,3, районні котельні КТС ("Савінова", "азинів", "Горки-2"), КУП КПТС (133 котельних) вносять найбільший внесок у забруднення атмосферного повітря м Казані. Загальний викид по галузі - 15,065 тис. Т (2003 рік - 15,341 тис. Т), основні забруднюючі речовини - діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді речовини. В цілому по галузі на установках очищення газу (ГОУ) уловлено 27,6% забруднюючих речовин.

Хімічна галузь (10 підприємств). Найбільш великі підприємства галузі: ВАТ "Казаньоргсинтез", ГК НПП ім. Леніна, ВАТ "Хітон", ВАТ ХК "Тасма", ВАТ "Казанський завод СК". Загальний викид по галузі - 12,034 тис. Т (2003 рік - 12,23 тис. Т). Основні забруднюючі речовини: леткі органічні сполуки, вуглеводні, оксид вуглецю, оксиди азоту. Уловлено на ГОУ в цілому по галузі 75% забруднюючих речовин.

Машинобудівна галузь (28 підприємств). Найбільш великі підприємства: ВАТ КМПО, ВАТ КОМЗ, ВАТ КВЗ, ВАТ "Казанькомпрессормаш", ВАТ "Завод" Елекон ", ВАТ" сантехприлади ", ГУП" Казанський завод "Електроприлад", КАПО ім. Горбунова. Загальний викид по галузі - 1,829 тис. Т (2003 рік - 1,892 тис. Т). Основні забруднюючі речовини - леткі органічні сполуки, оксид вуглецю, оксиди азоту. Уловлено ГОУ в цілому по галузі 75% забруднюючих речовин.

Будівельна галузь (20 підприємств). Найбільш великі підприємства: ККСМ, КЗССМ, АБЗ КУП Шляхрембуд, ГУП Аракчінскій гіпсовий завод, ККД-1, ККД-3 ІЖСС, ВАТ ЖБК, РУП КПД-2, СУ-856, СУ-913 АТВТ Каздорстрой. Загальний викид по галузі - 3,498 тис.т (2003 рік - 3,309 тис.т). Основні забруднюючі речовини: тверді речовини, оксид вуглецю, оксиди азоту. Уловлено ГОУ в цілому по галузі 85% забруднюючих речовин.

Транспортна галузь.

У 2004 році перевірена природоохранительная діяльність 130 транспортних підприємств, поряд з контролем токсичності відпрацьованих газів автомашин. В ході операції "Чисте повітря - 2001" та спільних перевірок із ЗАТ "Шляхово-технічний контроль" проведено інструментальний контроль 2557 автомобілів (раніше 3014 од.), З них виявлено з перевищенням нормативів 369 од. - 14,2% (раніше 683 од. - 22,7%).

Спостереження за якістю атмосферного повітря в м Казань в 2004 р проводилися УГМС РТ на 6 стаціонарних постах. Аналіз максимально-разових, середньодобових і середньорічних показників проводився по 11 основних інгредієнтів. Рівень забруднення атмосферного повітря в 2001 р погіршився порівняно з попередніми роками (1999-2003) і став підвищеним. Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря (КІЗА по 5 основних інгредієнтів) виріс до 5,3 (у 2003 р - 4,95). Кількість днів з НМУ зменшилася з 76 до 53.

На колишньому рівні залишилося вміст в атмосфері пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку та фенолу. У порівнянні з попереднім роком в 1,3 рази зросла середньорічний вміст в частках ГДК оксиду вуглецю, в 1,7 рази - оксиду азоту, в 1,3 рази - формальдегіду. Вміст розчинних сульфатів, аерозолів сірчаної кислоти і сірководню стабілізувався. Протягом 2004 було зафіксовано 1006 випадків перевищення ГДК по контрольованих інгредієнтів (у 2003 р - 1188).

ЦГСЕН г. Казань в 2004 році проводив контроль стану повітря в зоні впливу 21 промпідприємства, 13 автомагістралей, а також маршрутні дослідження.

За даними проведених досліджень, середньорічний відсоток проб з перевищенням максимально-разових забруднень ГДК склав 6,5%, в зоні впливу автомагістралей - 14,6%, промпідприємств - 1,6%, за маршрутними дослідженнями - 4,5%. Вище середньоміського показника відзначений відсоток нестандартних аналізів в зоні впливу наступних автомагістралей: вул. Короленка - Повстання (21,7%), вул. Горького - Гоголя (21,7%), вул. Есперанто - Х. Такташов (20%), вул. Вишневського (16,7%).

Водні ресурси.

Водопостачання г. Казань здійснюється з поверхневих і підземних джерел. Всього по місту в 2004 році забрано води 292096000. Мі, у тому числі з поверхневих джерел - 262 100 000. Мі (на 9% більше, ніж у 2003 році), з підземних джерел - 29990000. Мі (на 8,7% менше, ніж у 2003 р). Вода питної якості щодоби готується на трьох Волзьких водозаборах в обсязі понад 500 тис. Мі \ добу (КУП "Водоканал", ВАТ "Казаньоргсинтез", ГК НПП ім. Леніна).

Для питних цілей вода подається з 14 групових водозаборів підземних джерел: Акі, азинів, Танкодром, Мирний, Суха річка, КОМЗ, Аеропорт, М'ясокомбінат, Кульсеітово, Калінінський, Злосний, Леб'яже, Глибоке, КЕМП. Загальна їх потужність складає близько 500 тис. Мі \ сут.

В цілому в м Казань в 2004 р в порівнянні з 2003 р відзначалося збільшення водоспоживання на виробничі (на 4,9%) та господарсько-побутові потреби. Основною причиною такого зростання послужив підйом промислового виробництва, а також активне будівництво житла.

У 2004 р обсяг води, використовуваної в оборотних системах водопостачання м Казань, порівняно з 2003 р дещо знизився і склав 776 940 000. Мі.

Загальний обсяг відведених у водні об'єкти стічних вод в р Казань склав 268 281 000. Мі (зниження на 5,6% в порівнянні з 2003 р), основний скид - 245189000. Мі - здійснено в міських БОС, очисних споруд ВАТ "Казаньоргсинтез ", ВАТ" КОМЗ ", ВАТ" Казанський завод СК ".

Зі стічними водами підприємств м скинуто 57,838 тис. Т забруднюючих речовин, що на 3,708 тис. Т більше, ніж в 2003 р За рахунок підвищення ефективності роботи очисних споруд у скидах відбулося значне зниження забруднюючих речовин. Динаміка скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти г. Казань за 1997-2001 рр. представлена ??в табл. 2.

Таблиця 2 Динаміка скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти г. Казань за 2000-2004 рр. тис. т

 Інгредієнти 2000 2001 2002 2003 2004

 БПК 2,4 2,86 3,657 3,421 3,317

 Нафтопродукти 0,11 0,15 0,097 0,122 0,124

 Зважені речовини 5,36 9,91 8,434 7,155 9,466

 Сульфати 30,97 26,26 30,39 25,812 29,652

 Хлориди 17,46 17,92 14,861 13,982 12,574

 Азот амонійний 1,406 1,712 2,354 1,968 2,020

 Нітрати 0,05 0,035 0,093 0,053 0,051

 Фосфати 0,618 0,505 0,606 0,202 0,269

 СПАР 0,012 0,0098 0,0335 0,022 0,026

 Феноли 0,00083 0,00047 0,00039 0,000634

 Нікель 0,000950 0,000850 0,000860 0,0015 0,000792

 Мідь 0,0040 0,0043 0,0059 0,0043 0,0041

 Цинк 0,00101 0,00128 0,00334 0,00284 0,00189

 Хром (VI) 0,00019 0,00051 0,00024 0,00004 0,000052

Загальний стан водойм оцінюється як задовільний, за винятком р. Казанка, де основну роль грає винос забруднюючих речовин з очисних споруд ВАТ "КОМЗ" і випусків дренажних вод Управління експлуатації інженерного захисту г. Казань (УЕІЗ).

КУП "Водоканал" м Казань забезпечив подачу питної води населенню, комунально-побутовим та промисловим підприємствам міста, а також біологічну очистку і відведення очищених стічних вод в Куйбишевське водосховище в наступних обсягах:

- Подача води - 429,118 тис. Мі \ добу .;

- Біологічна очистка стічних вод - 537,8 тис. Мі \ добу .;

- Протяжність мереж складає: водопроводу - 999,7 км, каналізації - 851,3 км.

На баланс КУП "Водоканал" передані всі відомчі комунальні системи.

З капітального ремонту систем водопроводу і каналізації виконані роботи на суму 37,3 млн. Рублів. Через недостатнє фінансування КУП "Водоканал" проводить роботи головним чином на аварійних ділянках мереж.

Загальна сума платежів КУП "Водоканал" в Екологічний фонд РТ за забруднення навколишнього середовища склала 5220000. Руб., А загальна сума по компенсаційним платежах - 1, 635 млн. Руб.

Відходи виробництва та споживання.

Місто Казань є найбільшим в республіці, як по промисловому потенціалу, так і за чисельністю населення. Серед проблем охорони навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання можна виділити дві основні: переробка, утилізація та захоронення промислових відходів і організація збору та вивезення побутових відходів у житловому секторі міста.

Із загальної кількості утворилися токсичних відходів 78% знешкоджуються, використовується і передається на утилізацію підприємствам, що здійснюють збирання, сортування і переробку відходів виробництва та споживання; 9,7% вивозиться на санкціоновані звалища і полігони; 4% зберігається на територіях підприємств до вирішення питання їх утилізації; менше 1% вивозиться на полігони промислових відходів; 8,3% - в шламонакопичувачі та ін. Накопичувачі.

З метою забезпечення більш ефективної екологічної обстановки в місті і упорядкування організації вивезення побутового сміття з території житлового сектора прийняті постанови Глави адміністрації м Казань, що передбачають порядок збору, вивезення побутових відходів, будівництво контейнерних майданчиків, придбання контейнерів та сміттєвозів. Але проведена в столиці РТ робота щодо поводження з ТПВ недостатня. У місті не вистачає контейнерних майданчиків. Так, із запланованих на 2004 р 163 контейнерних майданчиків збудовано лише 81. У комунальних підприємств відсутня необхідна кількість техніки. З передбачених планом на 2004 р 26 сміттєвозів придбано по лізингу лише 11. Розроблена ЦТП Мінекології РТ "Програма щодо поліпшення системи поводження з ТПВ у м Казань на 2002-2005 рр." передбачає вирішення даних проблем, а її реалізація дозволить поліпшити санітарно-екологічний стан столиці республіки (Державний доповідь, 2004).

промисловість атмосферне стік утилізація

Список літератури

1. Державний доповідь про стан навколишнього природного середовища РТ в 2004 році. - Казань, 2004.

2. Державний доповідь про стан природних ресурсів та охорони навколишнього середовища РТ в 2004 році. - Казань, 2004.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com