На головну

 Вчення про пасіонарності Л.Н. Гумелева - Філософія

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Державний університет управління

Інститут психології та соціології управління

Кафедра філософії

Спеціальність «Податки та оподаткування»

Реферат

з дисципліни: Філософія

на тему:

Вчення Л.Н. Гумільова про пасіонарності

Виконала студентка

II курсу Нін - 2-1

Л.Н. Шамсутдинова

Керівник роботи

Доктор філософських наук,

професор Н.С. Семенкін

м Москва 2010

Зміст:

Введення

1. Біографія Льва Миколайовича Гумільова

2. Основні роботи Л.Н. Гумільова

3. Поняття пасіонарності

4. Теорія про пасіонарності Л.Н. Гумільова

5. Критика пасіонарної теорії етногенезу

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Свій реферат я хочу почати з визначення етносу за Л. Гумільовим. Отже, етнос - це природно сформований на основі оригінального стереотипу поведінки колектив людей, який існує як енергетична система, що протиставляє себе всім іншим таким же колективам, виходячи з відчуття компліментарності (відчуття підсвідомої взаємної симпатії (антипатії) членів етнічних колективів).

Мета моєї роботи - вивчити вчення Л.Н. Гумільова про пасіонарності.

Для реалізації поставленої мети я припускаю вирішити такі завдання:

1. дізнатися коротку біографія Л.Н. Гумільова і його основні роботи;

2. визначити поняття «пасіонарності»;

3. глибоко вивчити теорію пасіонарності Л.Н. Гумільова.

Я вважаю, що тема мого реферату дуже цікава, а її актуальність безперечна.

1. Біографія Льва Миколайовича Гумільова (1 жовтня 1912-15 червня 1992)

Ім'я видатного, талановитого самобутнього вченого, засновника нової дисципліни в науці - етнології ((від грец. Йthnos - плем'я, народ і lуgos - слово, вчення) - порівняльне історичне вивчення народів і культур в навколишньому їхньому середовищі (від грец. Йthnos - плем'я, народ і логія) (від грец. йthnos - плем'я, народ і логія) (від грец. йthnos - плем'я, народ і логія)) - лежить на стику декількох галузей знань - етнографії, історії, географії, археології, психології - Л.М . Гумільова добре відомо історикам, але, тим не менш, мало відомо широкому колу читачів.

Зараз ми знаємо не тільки про трагічну долю його батьків - Н.С. Гумільова і А.А. Ахматової, яка зачепила чорним крилом і його, їх єдиного сина. Численні арешти, допити, 14- річне ув'язнення у в'язницях, сталінських таборах, перепони і рогатки в його наукової діяльності та службі, незручності в матеріального життя і житло, хоча грунтовно підірвали здоров'я вченого, але не змогли зламати його дух. У тяжкі роки сталінщини і застою, його праці не допускалися до друкарського верстата, те, що вдавалося видавати, проходило «наукову» цензуру «світил» історичних наук. Тим не менш, те, що пробивало собі дорогу через ці рогатки, ставало відразу бібліографічною рідкістю з двох причин: через новизни підходу до давно відомих фактів і явищ і через малу тиражности його книг. А також і через образності мови наукових праць ученого, які читаються як пригодницькі твори.

Лев Миколайович Гумільов народився в Царському Селі 1 жовтня 1912. У дитинстві виховувався у бабусі в маєтку Слепнево Бежецкого, повіту Тверської губернії.

У 1917 році, після Жовтня, сім'я залишила сільський будинок і переселилася в місто Бежецк. Лев тут навчався в середній школі до 1929 року. Вже в школі він виявився «білою вороною» - був звинувачений в «академічному куркульстві» за те, що він за своїми знаннями і успіхам вибивався із загального ряду. (І в майбутньому діяльність вченого через свою новизни, оригінальності поставить його в таке ж становище). Останній клас середньої школи Лев Гумільов закінчив у 1930 році в Ленінграді, в середній школі № 67 на Першій Червоноармійській вулиці. У 1930 році подав заяву до університету, але йому в прийомі було відмовлено через соціального походження: долі батька. У тому ж році він вступає чорноробом на службу в трамвайне управління міста: «Шляхи та струму». Потім встає на облік в біржі праці, яка на наступний рік направляє його працювати в геолого-розвідувальний інститут, відомий тоді як «Інститут неметалевих корисних копалин» Геологічного комітету. У 1932 році Л.Н. Гумільов поступає науково-технічним співробітником в експедицію по вивченню Паміру (країна в Середній Азії), організовану Радою з дослідження продуктивних сил. Тут він поступає на роботу малярійним розвідником в місцеву малярійну станцію радгоспу Догару. Він посилено займається вивченням таджицько-перської мови, опановує секретами арабської в'язі-листи. Потім, вже в університеті, самостійно вивчить і перську грамоту.

У 1933 році він вже в Криму - науково-технічний співробітник археологічної експедиції Г.А. Бонч-Осмоловського (з литовських татар), бере участь в розкопі стоянки палеоліту Аджі-Каба.

Восени він повертається до Ленінграда і починає працювати в Геологічному інституті науково-технічним співробітником. У тому ж році начальник експедиції Г.А. Бонч-Осмоловський арештований, а Л.Н. Гумільов видворений з Геологічного інституту. Лев Миколайович готується до вступних іспитів і в 1934 році він уже студент історичного факультету Ленінградського університету, де слухав курси з історії у В.В. Струве, Є.В. Тарле, С.І. Ковальова та інших світил історичної науки.

Перший арешт, слідча в'язниця ... У 1935 році - звернення А.А. Ахматової до Сталіна рятує Л.Н. Гумільова і заарештованих разом з ним студентів університету «через відсутність складу злочину». Тим не менш, він виключений з університету.

У цей час він постійно відвідує Ленінградське відділення Інституту сходознавства АН СРСР (ЛО ІВАН АН СРСР), де самостійно вивчає друковані джерела з історії давніх тюрків.

На початку 1938 року Л.Н. Гумільов заарештований, будучи студентом ЛДУ, і засуджений на п'ять років. Від дзвінка до дзвінка знаходився в Норильську, Норильлазі, працював в мідно-нікелевої шахті. Термін закінчився в 1943 році, і він був залишений там же без права виїзду. У Норильлазі і після закінчення терміну в Норильську працював техніком-геологом. У бараці жив по сусідству з татарами і казахами і вивчив татарська, казахська - тюркські мови.

Після закінчення терміну просився в Радянську Армію. Лише через майже рік йому вдалося отримати дозвіл на це. Восени 1944 року він на Першому Білоруському фронті в якості рядового солдата на передньому краї. Дійшов з боями до Берліна.

У 1945 році за загальною демобілізації повернувся в Ленінград, відновився студентом в ЛДУ і на початку 1946 року екстерном склав 10 іспитів і закінчив університет. За цей же час він здав всі кандидатські іспити і вступив до аспірантури ЛВ ІВАН СРСР. Але після Л.Н. Гумільова виключили з аспірантури з мотивуванням «у зв'язку з невідповідністю філологічної підготовки обраною спеціальністю» і звільнили з аспірантури, після того, як в одному з журналів невтішно відгукнулися про А.А. Ахматової.

У 1947 році вступає до Ленінградської психотерапевтичну лікарню бібліотекарем і завдяки позитивній характеристиці лікарні допускається до захисту дисертації кандидата історичних наук при ЛДУ в 1948 році. А після захисту кандидатської дисертації був прийнятий науковим співробітником в «Музей етнографії народів СРСР».

7 листопада 1949 знову заарештований, без всякої мотивування а в 1956 році був реабілітований через «відсутність події злочину».

У сталінські часи, коли був популярний теза про те, що «син не відповідає за батька», Л.Н. Гумільов спершу сидів за батька, вдруге - за матір. Пам'ятайте біль А.А. Ахматової, яка писала:

Чоловік в могилі,

Син у в'язниці,

Помоліться про мене. (Поема «Реквієм».)

У 1956 році Л.Н. Гумільов повернувся в Ленінград. Директор Ермітажу М.І. Артамонов допоміг йому з роботою, взяв бібліотекарем. Працюючи там, він завершив докторську дисертацію «Давні тюрки» і захистив її. Після захисту докторської дисертації Л.Н. Гумільова запрошують на роботу в Науково-дослідний інститут географії при ЛДУ, де він пропрацював по 1986 рік, до виходу на пенсію - спершу науковим працівником, потім - старшим науковим працівником, перед виходом на пенсію його перевели в провідні наукові співробітники. Крім роботи в НДІ він вів курс лекцій в ЛДУ з «Народознавство».

У 1974 році захистив другу докторську дисертацію, на цей раз з географічних наук. Ця робота, відома під назвою «Етногенез та біосфера Землі», через 15 років, в 1989 році вийшла окремою книгою. Заслуги Л.Н. Гумільова, як в області наукових досліджень, так і в педагогічній діяльності наполегливо ігнорувалися. У цьому одна з причин того, що він не був удостоєний навіть звання професора, тим більше будь-яких урядових нагород чи почесних звань.

З 1959 року його праці почали друкувати невеликими порціями. У цих умовах він занурився в роботу Ленінградського відділення Всесоюзного географічного товариства. Через його збірки йому вдалося випустити у світ ряд своїх робіт, що не допущені в офіційні наукові періодичні видання.

Л.Н. Гумільова лише умовно можна назвати істориком. Він автор глибоких, новаторських досліджень з історії кочівників Серединної і Центральної Азії за період з III в. до н.е. по XV в. н.е., історичної географії - зміни клімату і ландшафту того ж регіону за той же період, творець теорії етногенезу, автор проблем палеоетнографіі (наука про стародавні народи) Середній Азії, історії тибетських і памірських народів у I тисячолітті н.е .. В його працях величезну увагу приділено проблемі Давньої Русі і Великого Степу, освітлюване з нових позицій ...

У неволі Л.Н. Гумилеву було заборонено писати вірші, але він їх запам'ятовував. Любов до поезії відображена і в його перекладах поетів народів Сходу.

Праці Л.Н. Гумільова видавалися в вузькопрофільних журналах, а книги мізерними тиражами, тим не менш, його роботи були популярні серед вчених істориків. Тому його часто запрошували для читання доповідей і лекцій, чому «куратори» радянської історичної науки всіляко прагнули поставити перепону. Тим не менш, його колеги змогли влаштувати йому поїздку до Академмістечко до Новосибірська з лекціями для вчених та студентів з історії, в МГУ, в університет Тарту в Естонії з етногенезу, в Молодіжний Центр АН СРСР в Пущино і т.д.

За особистим запрошенням він взяв участь у Міжнародних наукових з'їздах, організованих по лінії ЮНЕСКО з археології, історії в Чехословаччині, Угорщині. Він отримав ряд запрошень для участі у всесвітніх наукових конференціях із США, Англії, Туреччині, Італії, ФРН, але не зміг поїхати туди з не залежних від нього причин.

2. Основні роботи Л.Н. Гумільова

· «Етногенез та біосфера Землі»;

· «Кінець і знову початок»;

· «У пошуках вигаданого царства»;

· «Давня Русь і Великий степ»;

· «Давні тюрки»;

· «Історія народу хунну»;

· «Тисячоліття навколо Каспію»;

· «Чорна легенда»;

· «Стародавній Тибет»;

· «Відкриття Хазарії»;

· «Хунну. Троецарствие в Китаї. Хунни в Китаї »;

· «Чарівні цигарки: (Зимова казка): П'єса у віршах».

3. Поняття пасіонарності

Існує кілька визначення поняття «пасіонарність».

Пасіонарність - підвищена тяга до дії (В. Буданова «Історія світових цивілізацій: словник обов'язкових термінів і понять»).

Пасіонарність - здатність і прагнення етнічної спільноти до зміни оточення; рівень активності етнічної спільноти. Внутрішня енергетика етносу, рушійна сила культурного, політичного та геополітичного творення (Ю. Платонов. «Соціологічний глосарій до книги« Народи світу в дзеркалі геополітики »).

У широкому сенсі пасіонарність - рівень «біохімічної енергії живої речовини» (термін В.І. Вернадського), що міститься в окремому особистість або в групі людей, об'єднаних внутрісистемними зв'язками.

Пасіонарність - (від лат. Passio - пристрасть) - термін, введений в науковий обіг Л.Н. Гумільовим для характеристики нездоланного прагнення людей до здійснення своїх ідеалів. Пасіонарність, за Гумільовим, лежить в основі всяких діянь, що залишають сліди в історії. Вона формується в результаті потужних сплесків біохімічної енергії космосу, відкритої й описаної В.І. Вернадським, концентрирующейся в порівняно невеликих областях земної поверхні. На основі цієї ідеї Гумільов створив пассионарную теорію етногенезу, в центрі якої - уявлення про етносі як про біосферному, несоціальних феномені людської поведінки (М.А. Маслин, В.В. Сапин «Російська філософія: словник»).

Безсумнівно, що переважна більшість вчинків, скоєних людьми, диктується інстинктом самозбереження, або особистого, або видового. Останнє проявляється у прагненні до розмноження і виховання потомства.

Однак пасіонарність має зворотний вектор, бо змушує людей жертвувати собою і своїм потомством, яке або народжується, або перебуває у повному нехтуванні заради ілюзорних прагнень: честолюбства, марнославства, гордості, жадібності, ревнощів і інших пристрастей. Отже, ми можемо розглядати пасіонарність як антиинстинкт, або інстинкт з протилежним знаком.

Крім того, пасіонарність має одну якість, яке надзвичайно важливо. Вона заразлива.

Цією якістю у величезній мірі володів А.В. Суворов. Коли Павло I кинув російську армію в Італію проти стійких французьких армій, якими командували кращі французькі генерали (Макдональд, Моро, Жубер), Суворов здобув три блискучі перемоги за допомогою невеликого російського корпусу і допоміжних австрійських дивізій. Причому здобули перемоги саме російські частини, хоча австрійців ніхто в той час не міг звинуватити ні в боягузтві, ні в слабкій боєздатності, це ж були такі ж слов'яни: хорвати, словаки, чехи, і вони воювати могли. Але вирішальними ударами, якими були перекинуті французькі гренадери, керував Суворов, і зроблені вони були росіянами. Він вдихнув у своїх солдатів волю до перемоги, як кажуть зазвичай, а на нашій мові пасіонарність, яка була у нього самого.

Кожен живий організм має енергетичним полем, тепер ми вже можемо зіставити його з описом особливостей етносу і, отже, назвати етнічним полем, створюваним біохімічної енергією живої речовини.

Л.Н. Гумільов рекомендує прийняти цю енергетичну модель, модель силового поля, і застосувати її до проблеми етносу, тоді етнос можна уявити собі як системи коливань певного етнічного поля. А якщо це так, тоді ми можемо сказати, в чому ж відмінність етносів між собою. Очевидно, в частоті коливань поля, т. Е. В особливий характер ритмів різних етнічних груп. І коли ми відчуваємо свого, це означає, що ритми потрапляють в унісон або будуються в гармонію; коли в унісон ритми не потрапляють, ми відчуваємо, що це чужий, не свій чоловік.

Ця гіпотеза на сучасному рівні наших знань задовільно пояснює все спостережувані етнічні колізії. Навіть якщо вона буде замінена який-небудь інший, справа не зміниться. Наше завдання - опис феномена, а інтерпретація його причин може в майбутньому варіювати, що не впливатиме на отримані нами результати.

Також існують рівні пасіонарності. І є 2 кваліфікації - базова і розширена, по Л.Н. Гумилеву.

Базова класифікація.

1 - Пасіонарність вище норми («пасіонарність» у вузькому сенсі) проявляється в поведінці як підприємливість, готовність нести жертви заради ідеалу, бажання і здатність змінювати світ, зокрема, свій ландшафт. Висока пасіонарність є рецесивний ознака.

2 - Пасіонарність на рівні норми (гармонійність) означає, що її носій буде перебувати в рівновазі з навколишнім середовищем.

3 - Пасіонарність нижче норми (субпассіонарность) означає схильність до ліні, пасивності, паразитизму та зрадництва.

Класифікація Л.Н. Гумільова.

1 - Вищий - шостий рівень, жертовний, людина без коливань готовий пожертвувати власним життям. Прикладами таких особистостей є Жанна Д'Арк, протопоп Аввакум, Олександр Македонський.

2 - Кілька нижче лежить п'ятий рівень - прагнення до ідеалу перемоги - людина цілком готовий ризикувати життям заради досягнення повної переваги, але йти на вірну смерть нездатний. Це патріарх Никон, Петро I.

3 - Те ж саме, але в меншому масштабі, проявляється на четвертому рівні - прагнення до ідеалу успіху. Приклади - Леонардо да Вінчі, А.С. Грибоєдов, С.Ю. Вітте. Це

4 - Четвертий рівень - перехідний.

5 - Нижче йдуть рівні, найбільш характерні для фази надлому - прагнення до ідеалу знання і краси і нижче (те, що Л.Н. Гумільов називав «пасіонарність слабка, але дієва»). Тут за прикладами далеко ходити не треба - це всі великі вчені, художники, письменники, музиканти, і т. Д - третій рівень.

6 - Для виходу з фази надлому характерний другий рівень - пошук удачі з ризиком для життя. Це шукач щастя, ловець фортуни, колоніальний солдат, відчайдушний мандрівник, ще здатний ризикнути життям.

7 - Зі зниженням пасіонарності на зміну їм приходять інші - пасіонарії, які прагнуть до благоустрою без ризику для життя. Більшість сучасних західних і російських мільярдерів відносяться до цього типу - перший рівень.

8 - Ще нижче стоїть обиватель - тихий чоловік, повністю пристосований до навколишнього ландшафту. Це нульовий рівень. Кількісно він переважає майже у всіх фазах етногенезу, але лише в інерцію і гомеостаз є визначальним у поведінці етносу.

При подальшому зниженні пасіонарності приходять люди з негативними її значеннями - субпасіонарії. Вони бувають двох рівнів: -1-го і -2-го. Якщо перші ще здатні на якісь дії, пристосування до ландшафту, то другі не можуть навіть цього. Поступово з їх взаємознищенням і тиском зовнішніх причин відбувається загибель етносу.

Л.Н. Гумільов неодноразово звертав увагу на те, що пасіонарність неможливо взаємопов'язана зі здібностями особистості, силою волі і т. Д. Може бути розумний обиватель і досить дурний «вчений», вольовий субпасіонарії і безвольний «жертовник», так само, як і навпаки; це все не виключає і не припускає один одного. Також пасіонарність не визначає такої важливої ??частини психотипу, як темпераменту: вона лише, мабуть, створює норму реакції для цієї ознаки, а конкретний прояв визначається зовнішніми умовами.

Гумільов етнос пасіонарність етногенез

4. Теорія про пасіонарності Л.Н. Гумільова

Пасіонарна теорія етногенезу - гіпотеза Льва Гумільова, що описує історичний процес як взаємодія розвиваються етносів з вміщає ландшафтом та іншими етносами.

Етногенез (від грец. «Етос» - «плем'я, народ» і «генезис» - «походження»), етнічна історія - процес складання етнічної спільності (етносу) на базі різних етнічних компонентів. Етногенез являє собою початковий етап етнічної історії. По його завершенні може відбуватися включення у сформований етнос інших асимільованих (асиміляція - втрата однією частиною соціуму (або цілим етносом) своїх відмінних рис і заміна запозиченими у іншій частині (іншого етносу)) їм груп, дроблення і виділення нових етнічних груп.

Гіпотеза Гумільова визначає і описує поняття етносу (точніше, кілька видів етнічних систем), вводить поняття пасіонарності, описує типові процеси етногенезу та взаємодії етносів.

Етнічні системи.

Етнічні системи є одночасно:

· Біологічно обумовленими спільнотами людей, подібним левовим Прайд (сімейна зграя левів або приматів) або мурашникам;

· Формою пристосування людей до ландшафту;

· Взаємно комплементарні групами людей, що усвідомлюють свою єдність і протиставляють себе іншим етнічним системам;

· Групами людей з подібним стереотипом поведінки;

· Групами людей, що мають спільне походження і синхронну історію;

· Стійкими еволюціонують системами;

· Ієрархічними структурами.

Етнічні системи, в загальному випадку, не є наступними єдностями:

· Мовними;

· Релігійними;

· Культурними;

· Юридичними;

хоча і можуть ними бути.

Розрізняються наступні види етнічних систем, в порядку зниження рівня етнічної ієрархії:

· Суперетнос: найбільша етнічна система; складається з етносів. Загальний для всього суперетносу стереотип поведінки є світосприйняттям його членів і визначає їх ставлення до фундаментальних питань життя. Приклади: російський, європейський, римський, мусульманський суперетноси;

· Етнос: етнічна система більш низького порядку, зазвичай у побуті звана народом. Члени етносу об'єднані загальним стереотипом поведінки, які мають певний зв'язок з ландшафтом (місцем розвитку етносу), і, як правило, включає релігію, мову, політичний та економічний устрій. Цей стереотип поведінки зазвичай називається національним характером. Приклад: росіяни;

· Субетнос;

· Конвіксія - група людей з однаковим побутом, що живуть в одному місці, існуюча протягом кількох поколінь;

· Консорция - об'єднання невеликої групи людей для досягнення єдиної мети, що володіють єдиної історичною долею.

Етнічна система є результатом еволюції етнічної одиниці нижчого порядку або деградації системи вищого; вона міститься в системі більш високого рівня і включає в себе системи більш низького.

Етнічні системи вищого порядку зазвичай існують довше, ніж системи нижчого.

Етнічні форми.

1) Химера - етнічна форма і продукт контакту несумісних (що мають негативну комплементарність) етносів, що належать до різних суперетнічних системам. В її середовищі розцвітають антисистемні ідеології.

2) Ксенія - поєднання, при якому один етнос - «гість», вкраплення в тілі іншого, - живе ізольовано, не порушуючи етнічної системи «господаря». Наприклад, у Російській імперії - колонії поволзьких німців, присутність ксеній нешкідливо для вмещающего етносу.

3) Симбіоз - поєднання етносів, при якому кожен займає свою екологічну нішу, свій ландшафт, повністю зберігаючи свою національну своєрідність. При симбіозі етноси взаємодіють і збагачують один одного. Він - найбільш оптимальна форма контакту, що підвищує життєві можливості кожного з народів.

4) Етнічна антисистема - системна цілісність людей з негативним світовідчуттям, яке являє собою специфічне ставлення до матеріального світу, що виражається в прагненні до спрощення систем, тобто до зменшення щільності системних зв'язків.

Дуже важливе поняття в теорії пасіонарності Л.Н. Гумелева - «пасіонарні поштовхи».

Пасіонарний поштовх - в пасіонарної теорії етногенезу мікромутацій, що викликає появу пасіонарного ознаки в популяції і яка веде до виникнення нових етнічних систем у порушених нею регіонах. Він спостерігається на поверхні Землі у вигляді смуг шириною близько 200-400 км і довжиною приблизно 0,5 окружності планети, що пролягають під різними кутами до меридіану і широті.

Аналізуючи різні припущення про походження пасіонарних поштовхів, Л.Н. Гумільов схилявся до гіпотези про те, що поштовхи мають космічне походження (випромінювання з космосу), так як ніякими земними причинами вдається пояснити їх лінійну форму і величезну протяжність на поверхні Землі. Є зовнішні космічні причини - це, наприклад, вибухи на Сонці, а є внутрішні причини - це енергія центральній частині Земної кулі, розплавлена ??магма. Також Л.Н. Гумільов говорить про наявність кліматичних циклів.

Початком етногенезу є формування на певній території стійкої і здатною до розширення популяції з відмінним від оточуючих стереотипом поведінки. Для такої події необхідно збіг наступних умов:

· Знаходження території на лінії пасіонарного поштовху або потужний генетичний дрейф пасіонарності в місце початку етногенезу;

· Поєднання двох або більше ландшафтів на території;

· Присутність двох або більше етносів на території.

Типовий етногенез складається з наступних стадій:

 Термін

 Назва

 Примітки

 0 років (початок відліку) Поштовх (дрейф) Як правило, не відбитий в історії.

 0-150 років Інкубаційний період Зростання пасіонарності. Відображено тільки в міфах.

 150-450 років Підйом Швидке зростання пасіонарності. Супроводжується важкою боротьбою і повільним розширенням території.

 450-600 років Акматичної фаза (перегрів) Коливання пасіонарності біля максимуму, що перевершує оптимальний рівень. Швидке збільшення могутності.

 600-750 років Надлом Різкий спад пасіонарності. Громадянські війни, розкол етнічної одиниці.

 750-1000 років Інерційна фаза Повільний спад пасіонарності на рівні близько оптимального. Загальне процвітання.

 1000-1150 років Обскурація

 Спад пасіонарності нижче нормального рівня. Занепад і деградація.

 Старість етносу.

 1150-1300 років Агонія Тільки для етносів, які не зуміли вийти в гомеостаз. Швидкий розпад.

 1150 років - приблизно довго Гомеостаз Існування в рівновазі з середовищем.

Звернемо увагу на графік. Це графік, який зображає залежність пасіонарності етнічної системи від часу її існування.

По осі абсцис відкладено час в роках, де вихідна точка кривої відповідає моменту пасіонарного поштовху, що став причиною появи етносу.

По осі ординат відкладено пасіонарна напруга етнічної системи у трьох шкалах: 1) в якісних характеристиках від рівня P2 (нездатність задовольнити прагнення) до рівня Р6 (жертовність); 2) у шкалі «кількість субетносів» (підсистем етносу) індекси n + 1, n + 3 тощо. Д., Де n - число субетносів в етносі, чи не порушене поштовхом і котрий у гомеостазі; 3) у шкалі «частота подій етнічної історії».

Дана крива є узагальненням 40 індивідуальних кривих етногенезу, побудованих для різних суперетносів, що виникли внаслідок різних поштовхів.

5. Критика пасіонарної теорії етногенезу

Льва Гумільова іноді називають серед попередників фолк-хистори (узагальнена назва сукупності претендують на науковість, але не є науковими літературно-публіцистичних праць та ідейно-теоретичних концепцій на історичні теми, створених, в основному, непрофесіоналами).

Колеги-історики жорстко критикують пассионарную теорію етногенезу і зроблені на її основі приватні висновки за слабку обгрунтованість політизованість.

Наприклад, Віктор Шнирельман, доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту етнології і антропології РАН, і Сергій Панарін, заввідділом країн СНД Інституту сходознавства РАН, головний редактор журналу «Вісник Євразії», вказують, що Гумільов, сам залишаючись в рамках історичної науки, тим Проте «... підготував грунт для бурхливого зростання різноманітних творців псевдоісторичного марення ... з необхідною аудиторією споживачів їхньої продукції. Без нього ні перші не були б настільки самовпевнені, ні другі такі численні. Бо Л. Гумільов своїм авторитетом як би санкціонував довільне поводження з історією ».

Л.С. Клейн вважає, що «запропоновані Л.Н. Гумільовим узагальнення - рубежі періодів (фаз), їх тривалість, цифри - все це побудовано на піску. Тому що, який сенс говорити про початок існування етносу або його кінці, про його перетвореннях, якщо неправильно, непереконливо зазначені його визначальні ознаки, якщо немає критеріїв діагностики - один і той ж це етнос або вже новий? »

Яків Лур'є вказує на такі слабкі моменти в теорії пасіонарності. За Гумільовим, «тривалість життя етносу, як правило, однакова і становить від моменту поштовху до повного руйнування близько 1500 років», а «до перетворення етносу в релікт близько 1200 років». Однак Гумільов фактами це не підкріплює, а лише посилається на «спостереження етнологів», не називаючи їх. Лур'є згадує схожі дати у К. Леонтьєва («найдовший термін державного життя народів» становить 1200 років) і О. Шпенглера (час існування «цивілізації» дорівнює приблизно 1500 років) і резонно додає, що «ніхто з них не був етнологів і не відносив цей термін існування до 'етносу' ».

А.Л. Янов стверджує, що відсутність об'єктивного критерію новизни етносу не тільки робить гіпотезу Гумільова несумісною з вимогами природознавства, а й взагалі виводить її за межі науки, перетворюючи на легку здобич «патріотичного» волюнтаризму (напрям у філософії, що визнає волю першоосновою всього сущого).

Янов вказує, що Гумільов так змальовує процес народження нового етносу: спочатку виникають «пасіонарії», люди, здатні жертвувати собою в ім'я відродження і величі свого етносу, провісники майбутнього. Потім якийсь «пристрасний геній» згуртовує навколо себе знову ж таки «пристрасних, енергійних, неприборканих людей» і веде їх до перемоги. Виникає суперечка, розбіжність, нове бореться з «обивательським егоїзмом» старого етносу. Але, врешті-решт «пасіонарність» так широко розповсюджується за допомогою «мутацій», що старий етнос здається на милість переможця. З його уламків виникає новий.

За словами Янова, це всього лише універсальний набір ознак будь-якого великого політичного зміни, однаково застосовний до всіх революцій і Реформації в світі, наприклад до Великої Французької революції. Вольтера і Дідро можна назвати «пасіонарії», сказати, що у них виникла суперечність зі старим феодальним етносом, що «поряд з процесами розпаду з'явилося нове покоління - героїчне, жертовне, патріотичне, що ця пасіонарність так широко поширилася по Європі, що старому етносу довелося здатися на милість переможця (Наполеона) ».

Янов вказує, що Гумільов підкреслює пріоритет нації (етносу) над особистістю: «Етнос як система незмірно грандіозніше людини», є противником культурних контактів між етносами, а свобода для Гумільова тотожна анархії: «Етнос може ... при зіткненні з іншим етносом утворити химеру і тим самим вступити в 'смугу свободи' {при якій} виникає поведінковий синдром, супроводжуваний потребою знищувати природу і культуру ... ».

Янов вважає, що Гумільову не чужі антисемітські погляди, оскільки про євреїв Гумільов говорить наступне: «Проникаючи в чужу їм етнічну середу, {вони} починають її деформувати. Не маючи можливості вести повноцінне життя в незвичному для них ландшафті, прибульці починають ставитися до нього споживацьки. Простіше кажучи - жити за його рахунок. Встановлюючи свою систему взаємовідносин, вони примусово нав'язують її аборигенам і практично перетворюють їх на пригноблене більшість ». Він також стверджує, що «вчення Гумільова може стати ідеальним фундаментом російської 'коричневої' ідеології».

Висновок

Після смерті Л.Н. Гумільова полеміка навколо теорії пасіонарності в основному припинилася. Саме поняття «пасіонарність» увійшло в широкий лексикон.

Однак ідея, ніби етноси подібні живим організмам, залишилася за межами, як науки, так і масової свідомості. Праці Л.Н. Гумільова продовжують перевидаватися великими тиражами, але їх розглядають швидше як своєрідну наукову публіцистику, ніж наукові праці у власному розумінні слова.

Таким чином, можна сказати, що пасіонарна теорія піднесена в доступному (науково-популярному) викладі, дохідлива і цікава.

Але знати і розуміти її повинен кожен поважаючий себе чоловік, щоб не залишитися невігласом.

Список використаної літератури:

1. А.Г. Карімуллин «Лев Миколайович Гумільов. Бібліографічний покажчик », Казань, 1990 рік.

2. Д. Девід, Дж. Джеррі «Великий тлумачний соціологічний словник», 2001 рік.

3. Л.Н. Гумільов «Етногенез та біосфера Землі», СПб .: Кристалл, 2001 рік.

4. Л.Н. Гумільов «Історія - наука природна, або візит до професора Гумільову», журнал Сільська молодь, № 2, 1988 рік.

5. О. Шпенглер «Захід Європи». М., 1923 рік.

6. Я. Лур'є «Давня Русь у творах Льва Гумільова», журнал «Зірка», №10, 1994.

7. А.Л. Янов «Вчення Льва Гумільова», журнал «Вільна думка», 1992 рік.

8. Л.Н. Гумільов «Етнос і категорія часу», «Доповіді Географічного товариства СРСР», випуск 5, 1970 рік.

9. Л.Н. Гумільов «Внутрішня закономірність етногенезу (Ландшафт і етнос: XIV)», «Вісник ЛДУ», № 6, випуск 1, 1973 рік.

10. Л.Н. Гумільов «Етносфера: Історія людей і історія природи», М., 1993 рік.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com