На головну

 Організаційно-економічне обгрунтування схеми енергопостачання споживача - Фізика

Зміст

Введення

1. Техніко-економічне вибір турбін і котлоагрегатів

1.1. Техніко-економічний вибір турбін і котлоагрегатів для комбінованої схеми енергопостачання

1.2. Техніко-економічний вибір турбін і котлоагрегатів для роздільної схеми енергопостачання

2. Розрахунок капітальних вкладень при комбінованої і роздільної схемах енергопостачання

2.1 Розрахунок капітальних вкладень при комбінованій схемі енергопостачання

2.2 Розрахунок капітальних вкладень при роздільній схемі енергопостачання

3. Розрахунок експлуатаційних витрат при комбінованої і роздільної схемах енергопостачання

3.1. Розрахунок експлуатаційних витрат при комбінованій схемі енергопостачання

3.1.1 Розрахунок експлуатаційних витрат на ТЕЦ

3.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат в пікову котельню

3.1.3 Експлуатаційні витрати на транспорт тепла

3.1.4 Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії

3.2. Розрахунок експлуатаційних витрат при роздільній схемі енергопостачання

3.2.1 Розрахунок експлуатаційних витрат на КЕС

3.2.2 Експлуатаційні витрати на районній та промислової котельні

3.2.3 Експлуатаційні витрати на транспорт тепла

3.2.4 Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії

4. Розрахунок основних техніко-економічних показників основних схем енергопостачання споживачів

4.1 Розрахунок техніко-економічних показників за комбінованою схемою енергопостачання

4.2 Розрахунок техніко-економічних показників по роздільної схемою енергопостачання

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Перехід України до ринкової економіки обумовив необхідність проведення структурних реформ в електроенергетиці Росії та створення нових форм внутрішньогалузевих і міжгалузевих економічних відносин. У галузі проведені акціонування і часткова приватизація підприємств. Одночасно з акціонуванням підприємств електроенергетики здійснювалася реструктуризація, викликана нерівномірним розміщенням генеруючих потужностей і залежністю більшості регіонів від міжсистемних перетоків електроенергії та потужності.

Обраний спосіб формування галузевої структури капіталу, при якому контрольний пакет акцій більшості галузевих компаній належить Російському акціонерному товариству «ЄЕС Росії», забезпечив певну спадкоємність управління в умовах важкого перехідного періоду. Сформована структура управління галуззю, яка багато в чому відтворює колишню систему адміністративно-галузевого управління, але діє вже на основі майнових відносин, дозволила за цей період вирішити головне завдання - забезпечити сталий енергопостачання споживачів. Разом з тим функціонування частково реформованої електроенергетики виявило її слабкі сторони, які поряд з несприятливими зовнішніми факторами (спад виробництва, неплатежі та ін.) Призвели до зниження галузевої ефективності.

Не забезпечується оптимальний режим роботи електростанцій, що стало однією з причин збільшення питомої витрати палива, зросли втрати енергії в електричних мережах і збільшилася відносна чисельність експлуатаційного персоналу.

Істотно знизилася ефективність капітального будівництва (інвестиційного процесу). Це є в основному результатом діючого порядку фінансування електроенергетики, що передбачає формування фінансових джерел за рахунок включення інвестиційної складової до тарифів на електричну та теплову енергію [1].

Прогнозована динаміка зростання попиту на теплову енергію визначає вимоги до розвитку теплофікації. Необхідно відзначити, що прогнозування розвитку теплофікації сильно ускладнюється відсутністю достовірних даних про зміну локальних теплових навантажень, які, головним чином, і визначають вибір комбінованої (ТЕЦ) або роздільної (котельня і КЕС) схем енергопостачання, величину необхідної потужності (електричної і теплової), вимоги до складу теплофикационного обладнання (одинична потужність, тип турбін і т.д.) [2].

У цій роботі проводиться вибір оптимальної схеми енергопостачання деякого промислового району. Порівнюються дві схеми енергопостачання - комбінована, коли тепло і електроенергія подаються від ТЕЦ і роздільна, коли тепло подається від котельні, а електроенергія - від КЕС.

Основною метою курсової роботи є техніко-економічне обґрунтування схеми енергопостачання району, при вирішенні якої варіант споруди ТЕЦ загального користування, де електрична і теплова енергія виробляються комбінованим методом, порівнюється з варіантом отримання електричної та теплової енергії від роздільних джерел: електричної енергії від КЕС і теплоти від котелень. За кожною схемою енергопостачання необхідно провести техніко-економічний вибір турбін і котлоагрегатів, розрахунок капітальних вкладень, розрахунок експлуатаційних витрат, а також провести техніко-економічне порівняння і вибір оптимальної схеми [3].

енергопостачання турбіна котлоагрегат комбінований роздільний

1. Техніко-економічне вибір турбін і котлоагрегатів

1.1 Техніко-економічний вибір турбін і котлоагрегатів для комбінованої схеми енергопостачання

Основою для вибору турбін і котлів є задана теплове навантаження району. Вихідні дані для розрахунку наведені в П-1. У комбінованій схемі при установці ТЕЦ вся теплове навантаження, за винятком опалювальної, покривається з відборів теплофікаційних турбін. Опалювальна навантаження покривається з двох джерел - відборів турбін і спеціальної пікової котельні. Частка тепла на опалення з відборів турбін визначається коефіцієнтом теплофікації:

гдеотопітельная навантаження з відборів турбін, Гкал / год

загальна опалювальна навантаження з відборів турбін і пікової котельні, Гкал / год.

При несприятливих умовах топлівосжіганія та водопостачання приймається значення коефіцієнта теплофікації:

за сприятливих умов приймаються:

Таким чином, з відборів турбін покривається наступна навантаження:

а), Гкал / год

б), Гкал / год

гдеічасовие максимуми теплового навантаження з відборів турбін по пару виробничих та опалювальних параметрів, Гкал / год,

;;; Годинні максимуми окремих видів навантажень промислових районів, Гкал / год.

Оскільки потужність відборів турбін (табл.1, П-1) задана в тоннах (т) пара, доцільно перейти від Гкал до тоннам пара, використовуючи такі наближені співвідношення:

, Т / год;

, Т / год;

, Т / год;

, Т / год.

Визначаємо годинні витрати пара з відборів турбін по пару виробничих та опалювальних параметрів, відповідно:

т / год;

т / год

За виявленої теплової навантаженні відборів турбін підбираємо тип (ПТ, Т, Р) і кількість () турбін (табл.1, П-1), керуючись такими правилами:

1. Одинична потужність турбін повинна бути можливо великий.

2. Початкові параметри пари всіх турбін повинні бути однаковими.

Спочатку підбираємо турбіни, що покривають теплове навантаження виробничих параметрів (), тобто турбіни типу ПТ з двома відборами пара виробничих та опалювальних параметрів. Вибираємо тип турбіни: ПТ-135-130. Їх двох відборів в першу чергу максимально завантажується відбір пари виробничих параметровт / год, а по ньому визначаємо можливий відбір пари опалювальних параметрів, т / год.

Сумарний можливий відбір пари опалювальних параметрів від турбін типу ПТ складе: т / год. Тоді для покриття залишилася навантаження відборів по пару опалювальних параметрів (т / год) необхідно встановити турбіни типу Т з одним відбором опалювальних параметрів. Вибираємо турбіну Т-180-130. Кількість таких турбін () визначається як:

гдемаксімальний годинний відбір пари опалювальних параметрів для турбін типу Т (табл.1; П-1).

Після вибору всіх турбін виробляємо перевірку коефіцієнта теплофікації, величина якого раніше вибиралася в заданих межах. Фактичний (або розрахунковий) коефіцієнт теплофікації визначається як:

де, т / год

Рис.1. Залежність можливого відбору пари виробничих параметрів від величини відбору пари опалювальних параметрів для турбіни типу ПТ

Визначення потужності пікової котельні

Потужність пікової котельні, необхідної для покриття опалювального навантаження, крім відборів турбін, складе:

Гкал / год

Використовуючи залежність між годинним і річним коефіцієнтом теплофікації (рис.2; П-1), визначається річний коефіцієнт теплофікації (), а потім і річний відпуск тепла на опалення:

а) річний відпуск тепла на опалення з відборів:

тГкал / рік

б) річний відпуск тепла на опалення з піковою котельні:

тГкал / рік

Вибір енергетичних котлів

По видатках пара на обрані турбіни з урахуванням 2 - 3% втрат визначаємо сумарну паропроизводительность котельні ТЕЦ (), тип і число котлоагрегатів (табл.2; П-1):

, Т / год;

, Т / год

Правила вибору котлів наступні:

1. Параметри пари котлів повинні відповідати початковим параметрам пара турбін, т.е.МПа ,.

2. Котли повинні бути по можливості однотипними.

Вибираємо тип котлоагрегату ТГМ-104 з паропроізводітельностьют / год.

Число котлоагрегатів визначається за формулою:

Здесьпаропроізводітельность одного котла, т / год; число котлів; сума максимальних витрат пара теплофікаційних турбін ТЕЦ (табл.1; П-1).

При відключенні одного котла повинна повністю забезпечуватися вся зовнішня теплове навантаження ТЕЦ, тобто:

Визначення потужності електростанцій та ліній електропередач

Визначення потужності електростанцій та лінії електропередач, яка зв'язує ТЕЦ з енергосистемою, приймаємо рівною 40 - 60% потужності проектованої ТЕЦ, тому ТЕЦ зазвичай розташовується в самому промисловому районі, де споживається значна частина вироблюваної електроенергії.

Встановлена ??електрична потужність ТЕЦ дорівнює сумі номінальних потужностей обраних турбін:

, МВт

, МВт

Потужність електростанції і лінії електропередач:

, МВт

Визначення довжини ліній електропередач

Довжина ліній електропередач приймається згідно її потужності (табл.3; П-1) км, руб. / Км, руб. / МВт.

Визначення потужності теплових мереж

Потужність теплових мереж в даному розрахунку приймається рівною сумарною тепловою навантаженні району:

Гкал / год

1.2 Техніко-економічний вибір турбін і котлоагрегатів для роздільної схеми енергопостачання

Конденсаційна електростанція (КЕС) зазвичай розташовується поза промислового району, параметри обладнання на ній визначаються навантаженнями кількох районів. Тому з умови економічності в якості проектованої КЕС вибираємо одну з великих сучасних КЕС в блокової компонуванні К-500-240, до установки на ній приймаємо чотири великих агрегатів.

Встановлена ??електрична потужність КЕС:

, МВт

гденомінальная електрична потужність блоку, МВт; число блоків на КЕС. Частина потужності проектованої КЕС призначена для електропостачання аналізованого району, заміщаючи по електричної потужності та енергії ТЕЦ.

Визначення потужності промислової та районної опалювальної котелень

Теплопостачання в роздільної схемою здійснюється від котелень:

промислової - потужність равнаГкал / год та районної опалювальної - потужність равнаГкал / год.

Потужність підстанції та лінії електропередач вибирається з умови передачі в район корисної електричного навантаження в розмірі корисного навантаження, яку може відпустити замещаемая ТЕЦ. З урахуванням у втратах електроенергії на власні потреби і в електричних мережах для роздільної та комбінованої схем енергопостачання ця полезноотпускаемая потужність (і, отже, потужність лінії електропередач) приймається рівною:

МВт.

Довжину лінії електропередач визначаємо за таблицею 3 П-1 відповідно до її потужністю: км, руб. / Км, руб. / МВт.

Потужність теплових мереж приймаємо рівною сумарною тепловою навантаженні району: Гкал / год

2. Розрахунок капітальних вкладень при комбінованої і роздільної схемах енергопостачання

Капітальні вкладення розраховуються за укрупненими показниками.

2.1 Розрахунок капітальних вкладень при комбінованій схемі енергопостачання

Загальні капітальні вкладення при комбінованій схемеопределяются наступним чином:

млн. руб.

Капітальні вкладення в ТЕЦ:

млн. руб.

де, капіталовкладення в перший турбоагрегат типу ПТ і в перший котлоагрегат, відповідно, руб .;

,, Капіталовкладення в наступні турбоагрегати типу Т, типу ПТ і котлоагрегат, відповідно, руб .;

коефіцієнт, що враховує район розташування ТЕЦ;

коефіцієнт, що враховує вид використовуваного палива.

Капітальні вкладення в пікову котельню вказані в таблиці 4, П-1. ПосколькуГкал / год, то вибираємо 2 водогрійних котла ПТВМ-180. Визначаємо за таблицею вкладення в пікову котельню Кпк = млн. руб.

Капітальні вкладення в теплові мережі розраховуємо за такою формулою:

млн. руб.

гдеруб. / Гкал / год - питомі капітальні вкладення в теплові мережі для пара опалювальних параметрів;

руб. / Гкал / год - питомі капітальні вкладення в теплові мережі для пара виробничих параметрів;

Капітальні вкладення в лінії електропередач розраховуємо за формулою:

млн. руб.

гдеудельние капітальні витрати в підстанції, руб. / МВт;

передана потужність (потужність лінії електропередач), МВт;

капітальні вкладення на кілометр довжини лінії, руб. / км;

довжина лінії електропередач, км.

Дані вказані в таблиці 3 П-1.

2.2. Розрахунок капітальних вкладень при роздільній схемі енергопостачання

Загальні капітальні вкладення при роздільній схемеопределяются наступним чином:

млн.руб.

Капітальні вкладення в КЕС розраховуємо за такою формулою:

млн. руб.

гдекапітальние вкладення в перший блок, руб .;

капітальні вкладення в наступні блоки, руб .;

число блоків на КЕС.

Вихідні дані для расчетауказани в таблиці 5, П-1.

Капітальні вкладення в районну і промислову котельні розраховуємо за такою формулою:

млн.руб.

гдеудельние капітальні вкладення в районну котельню, руб. / Гкал / год;

питомі капітальні вкладення в промислову котельню, руб. / т пари / год

Дані вказані в таблиці 6 П-1.

Капітальні вкладення в теплові мережі визначаємо за формулою:

млн. руб.

гдеруб. / Гкал / год - питомі капітальні вкладення в теплові мережі для пара опалювальних параметрів;

руб. / Гкал / год - питомі капітальні вкладення в теплові мережі для пара виробничих параметрів.

Капітальні вкладення в лінії електропередач розраховуємо за такою формулою:

млн. руб.

гдеудельние капітальні витрати в підстанції, руб. / МВт;

передана потужність (потужність лінії електропередач), МВт;

капітальні вкладення на кілометр довжини лінії, руб. / км;

довжина лінії електропередач, км.

Дані вказані в таблиці 3 П-1.

3. Розрахунок експлуатаційних витрат при комбінованої і роздільної схемах енергопостачання

3.1 Розрахунок експлуатаційних витрат при комбінованій схемі енергопостачання

Експлуатаційні витрати при комбінованій схемі енергопостачання включають в себе витрати на ТЕЦ (SТЕЦ), витрати в пікову котельню (SПК), витрати на транспорт тепла (SТС), витрати на транспорт електричної енергії (SЛЕП) і можуть бути визначені за наступним виразом:

грн. / рік.

3.1.1. Розрахунок експлуатаційних витрат на ТЕЦ

При укрупнених розрахунках експлуатаційні витрати на ТЕЦ складаються з п'яти основних елементів:

млн. грн. / рік,

де, витрати на паливо, руб. / рік;

амортизаційні відрахування, руб. / рік;

витрати на поточний ремонт, руб. / рік;

витрати на заробітну плату експлуатаційного персоналу, руб. / рік;

інші витрати, руб. / рік;

Розрахунок витрат на паливо

Витрати на паливо розраховуються за формулою:

млн. грн. / рік;

гдегодовой витрата натурального палива на ТЕЦ, тнт / рік

втрати палива в межах норм природних втрат (0,5 - 1,0%);

ціна палива на станції призначення, руб. / тнт

Ціну топлівапрінімаем рівною.

Річна витрата натурального палива на ТЕЦ:

тнт / рік

Здесьгодовой витрата умовного палива, тут / рік;

7000 - теплота згоряння умовного палива, ккал / кг;

теплота згоряння натурального палива, ккал / кг.

для газу 8330 ккал / ТМ3;

Річна витрата умовного палива на ТЕЦ визначається за такою формулою:

, Тут / рік

Здесьігодовие витрати палива для турбін типу Т і турбін типу ПТ, відповідно, тут / рік.

Річна витрата умовного палива на ТЕЦ визначається за паливними характеристикам (табл. 7, П-1). Загальний вигляд паливних характеристик:

для турбін типу Т:

тут / рік,

Оскільки робота турбоагрегатів виробляється на газі і мазуті, знижуємо витрати палива на 3%:

тут / рік

для турбін типу ПТ:

тут / рік,

Оскільки робота турбоагрегатів виробляється на газі і мазуті, знижуємо витрати палива на 3%:

тут / рік

гдекоеффіціенти, характерні для даного типу турбін (табл. 7, П-1);

число годин роботи турбоагрегатів протягом року, год / рік;

річне вироблення електроенергії турбоагрегатом, МВт год / рік;

ігодовие відбори пари опалювальних і виробничих параметрів, відповідно, т / рік;

наближено приймається в пределахчас / рік,

Для турбін Т:

т пара / рік,

Здесьчісло годин використання максимальних опалювальних відборів за рік, год / рік;

год / рік

Для турбін типу ПТ:

т пара / рік;

т пара / рік;

Здесьчісло годин використання максимального виробничого відбору за рік, год / рік;

год / рік

Для визначення річного виробітку електроенергії (Е) окремими турбоагрегатами ТЕЦ необхідно мати добові графіки електричного навантаження ТЕЦ. У цьому розрахунку наближено задається один графік електричного навантаження ТЕЦ для зимових доби (зазвичай використовується 24 добових графіка за рік). По осі абсцис - час доби (в годинах), по осі ординат - навантаження турбоагрегату в% від його максимального навантаження (Р). Площа під добовим графіком дає добову вироблення електроенергії турбоагрегату (Есутт, Есутпт).

МВт

МВт

Коефіцієнти, що враховують нерівномірність вироблення електроенергії по добі року.

,

,

де m - число діб в році (365);

, Коефіцієнти, що враховують нерівномірність вироблення електроенергії по добі року.

Значення коефіцієнтів приймається таким чином:

гдечісло годин у році (8760).

Для перевірки правильності розрахунку річного виробітку електроенергії турбоагрегатами визначаємо числа годин використання потужності турбоагрегатів:

год / рік;

год / рік;

При цьому має бути, 3666> 3638 і, 8300> 7631> 7173

Ці умови виконуються.

Річне виробництво електроенергії турбоагрегатами визначається з виразу:

МВт - год / рік

Число годин використання максимальної потужності ТЕЦ:

год / рік

повинно лежати в межах 5000 - 6500 год / рік. Ця умова також виконується.

Річна витрата палива на ТЕЦ розподіляється на паливо, витрачений на вироблення тепла, і паливо, витрачений на вироблення електроенергії з фізичного (балансовим) методу. Це означає, що річна витрата палива на вироблення тепла на ТЕЦпріравнівается до річного витраті палива на вироблення того ж тепла в котельні і може бути розрахований таким чином:

тут / рік

де, річна витрата палива на вироблення тепла турбоагрегатами типу Т і турбінами типу ПТ, відповідно, тут / рік.

Для турбін типу Т:

тут / рік

Для турбін типу ПТ:

тут / рік

Річна витрата палива на вироблення електроенергії на ТЕЦ визначається як:

тут / рік

Для перевірки правильності розрахунків річних витрат палива необхідно визначити питомі витрати палива на вироблення тепла () та електроенергії ():

кг ут / Гкал

г ут / кВт - год

При правильних розрахунках:

Ці умови виконуються.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Витрати на амортизацію розраховуємо по формулі:

млн. грн. / рік,

гдесредневзвешенная норма амортизації; для ТЕЦ = 0,085, 1 / год;

КТЕЦ - капітальні вкладення в ТЕЦ, руб.

Розрахунок витрат на поточний ремонт

Витрати на поточний ремонт в наближених розрахунках приймаємо рівними

млн. грн. / рік

Розрахунок витрат на заробітну плату

Витрати на основну та додаткову заробітну плату з нарахуваннями у фонд соціального страхування експлуатаційного персоналу (тобто без урахування ремонтного та адміністративно-управлінського персоналу ТЕЦ) розраховуємо наближено:

млн. грн. / рік.

здеськолічество експлуатаційного персоналу, чол;

Ф - річний фонд заробітної плати однієї людини, руб. / Чол - рік.

Кількість експлуатаційного персоналу розраховуємо за такою формулою: чол.

гдештатний коефіцієнт, чол. / МВт (табл.8; П-1);

встановлена ??електрична потужність ТЕЦ, МВт;

Ф приймаємо рівним 96000 руб. / Чол. в рік.

Розрахунок інших витрат

Інші витрати визначаються як частка від суми амортизаційних відрахувань, витрат на поточний ремонт і заробітну плату:

млн. грн. / рік

3.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат в пікову котельню

До складу ТЕЦ входить пікова котельня. При визначенні річних експлуатаційних витрат в комбіновану схему необхідно розрахувати експлуатаційні витрати (або собівартість виробництва тепла) на піковій котельні по формулі:

млн. грн. / рік,

гдезатрати на паливо в пікової котельні, руб. / рік розрахуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

тнт / рік,

тут / рік.

гдегодовая вироблення тепла в пікової котельні, Гкал / рік;

амортизаційні відрахування і витрати на поточний ремонт визначаємо за такою формулою:

млн. грн. / рік

Здесьнорма відрахувань на амортизацію та поточний ремонт,% .;

витрати на заробітну плату, руб. / рік розраховуємо за такою формулою:

млн. грн. / рік

Здесьштатний коефіцієнт котельні, чол. / Гкал / год (табл. 9 П-1).

млн. грн. / рік

потужність пікової котельні, Гкал / год; (Розділ II);

річний фонд заробітної плати на одного працюючого в пікової котельні, руб. / рік - чол., приймається рівним 60000 грн. / рік - чол.

інші витрати, руб. / рік, розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

коефіцієнт інших витрат (приймається в межах).

3.1.3 Експлуатаційні витрати на транспорт тепла

Експлуатаційні витрати на транспорт тепла приймаємо умовно і розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

гдекапітальние витрати в теплові мережі, руб.

3.1.4 Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії

Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії наближено розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

Здесьудельние капітальні витрати, руб. / Км;

довжина ЛЕП, км;

коефіцієнт для наближеного визначення щорічних витрат, що залежить від параметрів ЛЕП (приймається в межах 5-7%).

3.2 Розрахунок експлуатаційних витрат при роздільній схемі енергопостачання

Експлуатаційні витрати при роздільній схемі енергопостачання включають в себе витрати на КЕС (SКЕС), експлуатаційні витрати на районній та промислової котельні (SРК, SПК), витрати на транспорт тепла (SТС), витрати на транспорт електричної енергії (SЛЕП) і визначаються за наступним виразом :

млн. грн. / рік

3.2.1 Розрахунок експлуатаційних витрат на КЕС

При укрупнених розрахунках експлуатаційні витрати на КЕС складаються з п'яти основних елементів:

млн. грн. / рік

гдезатрати на паливо, руб. / рік;

амортизаційні відрахування, руб. / рік;

витрати на поточний ремонт, руб. / рік;

витрати на заробітну плату експлуатаційного персоналу, руб. / рік;

інші витрати, руб. / рік.

Витрати на паливо

Витрати на паливо розраховуємо за такою формулою:

млн. грн. / рік

гдегодовой розрахунок натурального палива на КЕС, тнт / рік;

ціна натурального палива, руб. / тнт;

Ціну палива ЦТ приймаємо рівною 350 руб. / Тнт

річний витрата умовного палива на КЕС, тут / рік;

теплотворна здатність натурального палива, ккал / кг;

7000 - теплотворна здатність умовного палива, ккал / кг.

Річна витрата умовного палива на КЕС:

тут / рік

Здесьгодовой витрата палива одним блоком, тут / рік.

Для конденсаційних турбоагрегатів розраховується наближено так само, як і для теплофікаційних агрегатів, за паливними характеристикам (табл. 4; П-2).

тут / рік

Оскільки робота турбоагрегатів виробляється на газі і мазуті, знижуємо витрати палива на 3%:

тут / рік

Річне виробництво електроенергії на КЕСопределяется в даному розрахунку наближено за диспетчерським добовому зимовим графіком електричного навантаження, рис.3:

Рис.3. Добовий зимовий графік електричного навантаження

Згідно з цим графіком добовий виробіток електроенергії на КЕС:

гденагрузка КЕС в період временіМВт. Тоді річне вироблення електроенергії складе:

Тут m - число діб в році (365),

коефіцієнт, що враховує нерівномірність у виробленні електроенергії на КЕС по добі року, приймається рівним 0,88 - 0,9.

Перевіркою правильності розрахунків вироблення електроенергії на КЕС є визначення числа годин використання встановленої потужності:

,

гдегодовое число годин використання встановленої потужності КЕС, год / рік;

річне вироблення електроенергії на КЕС ,;

;

встановлена ??потужність КЕС, МВт;

повинно бути в межах 6500 - 7500 год / рік. Ця умова виконується.

З розрахунку витрати палива по КЕС визначаємо питому витрату палива за наступним виразом:

г ут / кВт - г,

гдеудельний витрата палива, г ут на 1 кВт / год;

річне вироблення електроенергії на КЕС ,;

річний витрата умовного палива на КЕС, тут / рік;

має лежати в межах 200 - 400 г ут / кВт - год

Величини, необхідні для визначення витрат на паливо на КЕС, приймаємо аналогічно розрахунку для ТЕЦ.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

млн. грн. / рік гдекапітальние витрати в КЕС, руб.; приймається рівною 0,084 1 / рік для КЕС на малозольних твердому паливі, газі та мазуті.

Розрахунок витрат на поточний ремонт

Витрати на поточний ремонт в наближених розрахунках приймаємо рівними

млн. грн. / рік

Розрахунок витрат на заробітну плату

Витрати на основну та додаткову заробітну плату з нарахуваннями у фонд соціального страхування експлуатаційного персоналу (тобто без урахування ремонтного та адміністративно-управлінського персоналу КЕС) розраховуються наближено:

млн. грн. / рік.

здеськолічество експлуатаційного персоналу, чол;

Ф - річний фонд заробітної плати однієї людини, руб. / Чол - рік.

Кількість експлуатаційного персоналу розраховується за наступною формулою:

чол.

гдештатний коефіцієнт, чол. / МВт (табл.10; П-1);

встановлена ??електрична потужність КЕС, МВт;

Ф приймаємо рівним 96000 руб. / Чол. в рік.

Розрахунок інших витрат

Інші витрати визначаються як частка від суми амортизаційних відрахувань, витрат на поточний ремонт і заробітну плату:

млн. грн. / рік

3.2.2 Експлуатаційні витрати на районній та промислової котельні

Експлуатаційні витрати на районній та промислової котельні розраховуємо за тими ж формулами, що і для пікової котельні. Різниця полягає в тому, що замість річної та годинникової максимальної річної вироблення тепла в пікової котельнойнужно підставляти річну і годинну максимальну вироблення тепла в районній та промислової котельні:

Гкал / рік

Гкал / год

Крім того, обчислюючи річна витрата палива, враховуємо ККД теплообмінних аппаратовкотельной:

тут / рік

приймається в розмірі 0,98.

річне вироблення тепла в районній та промислової котельні, Гкал / рік;

млн.руб. / рік,

гдезатрати на паливо в районній та промислової котельні, руб. / рік розрахуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

тнт / рік,

амортизаційні відрахування і витрати на поточний ремонт визначаємо за такою формулою:

млн. грн. / рік

Здесьнорма відрахувань на амортизацію та поточний ремонт,% .;

витрати на заробітну плату, руб. / рік розраховуємо за такою формулою:

млн. грн. / рік

млн. грн. / рік

Здесьштатний коефіцієнт котельні, чол. / Гкал / год (табл. 9 П-1).

річний фонд заробітної плати на одного працюючого в районній та промислової котельні, руб. / рік - чол., приймається рівним 60000 грн. / рік - чол.

інші витрати, руб. / рік, розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

коефіцієнт інших витрат (приймається в межах).

3.2.3 Експлуатаційні витрати на транспорт тепла

Експлуатаційні витрати на транспорт тепла приймаємо умовно і розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

гдекапітальние витрати в теплові мережі, руб.

3.2.4 Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії

Експлуатаційні витрати на транспорт електричної енергії наближено розраховуємо за формулою:

млн. грн. / рік,

Здесьудельние капітальні витрати, руб. / Км;

довжина ЛЕП, км;

коефіцієнт для наближеного визначення щорічних витрат, що залежить від параметрів ЛЕП (приймається в межах 5-7%).

4. Розрахунок основних техніко-економічних показників основних схем енергопостачання споживачів

До основних техніко-економічних показників відносяться наступні:

Собівартість одиниці відпущеної електричної та теплової енергії від ТЕЦ;

1. Собівартість одиниці відпущеної електроенергії від КЕС;

2. Собівартість одиниці відпущеної теплової енергії від районної та промислової котельні;

3. Коефіцієнт витрати електроенергії на власні потреби ТЕЦ і КЕС;

4. Питома витрата палива на відпущений кВт - год електроенергії на ТЕЦ і КЕС;

5. Питома витрата палива на відпущену Гкал теплоти на ТЕЦ і в котельні;

6. ККД ТЕЦ з відпуску електричної та теплової енергії на ТЕЦ;

7. ККД КЕС з відпуску електричної енергії та котельні з відпуску теплової енергії;

8. Питомі капітальні вкладення на одиницю встановленої потужності на ТЕЦ і КЕС.

Зазначені ТЕП визначаються за двома схемами енергопостачання споживачів з метою більш всебічної характеристики зазначених схем енергопостачання. Розрахунки ТЕП починаємо з комбінованою схеми енергопостачання.

4.1 Розрахунок техніко-економічних показників за комбінованою схемою енергопостачання

Для визначення собівартості одиниці відпущеної енергії на ТЕЦ необхідно знати витрату електроенергії на власні потреби ТЕЦ, тобто .:

МВт - год / рік

гдерасход електроенергії на циркуляційні насоси:

кВт - год / рік

питома витрата електроенергії на циркуляційні насоси, приймається рівним 0,5 - 0,8% від річного виробітку

витрата електроенергії на мережні насоси:

кВт - год / рік

питома витрата електроенергії на мережні насоси,

витрата електроенергії на топлівопріготовленіе:

витрата електроенергії на живильні електронасоси:

кВт - год / рік

питома витрата електроенергії на живильні електронасоси,

витрата електроенергії на тягодуттьові установки:

кВт - год / рік

витрата електроенергії на тягодуттьові установки,

витрата електроенергії на гидрозолоудаления

витрата електроенергії на інші власні потреби:

кВт - год / рік

питома витрата електроенергії на інші власні потреби, приймається рівним 0,4 - 1,0% від річного виробітку.

річне вироблення електроенергії на ТЕЦ

річне вироблення пара котельні ТЕЦ,

т пара / рік

річний відпуск тепла з відборів турбін

річна витрата палива на ТЕЦ

Після расчетаопределяем коефіцієнт витрати електроенергії на власні потреби:

Собівартість відпущеного кВт - год електроенергії на ТЕЦ визначаємо за формулою:

руб. / кВт - год

експлуатаційні витрати на ТЕЦ, що відносяться на вироблення електроенергії, млн. грн. / рік

млн. грн. / рік

Перш ніж розділити загальні експлуатаційні витрати на ТЕЦ між витратами на вироблення тепла та електроенергії потрібно розділити витрати електроенергії на власні потреби:

а) на електроенергію;

б) на теплову енергію

Тоді,

Далі розраховуємо:

а) питома витрата палива на відпущений кВт - год електроенергії:

б) питома витрата палива на відпущену Гкал теплоти:

Визначаємо абсолютні витрати палива на відпуск кожного виду продукції (тобто з урахуванням власних потреб):

тут / рік

тут / рік

Розподілу грошових витрат ТЕЦ між теплотою і електроенергією виробляються згідно таблиці 1.

 Найменування статей Елементи витрат в 106 руб. Розподіл витрат

 паливо заробітна плата з нарахуваннями амортизація поточний ремонт інші витрати

 всього

 106 руб. на електроенергію на тепло

 106 руб. % 106 руб. %

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1 Паливно-транспортний і котельний цехи 535,023

 13,785

 29,116

 5,822 -

 583,746

 248,022

 42,48

 335,718

 57,51

 2 Машинний і електроцеху - 10,339 21,175 4,234 - 35,748 35,748 100

-

-

 3 Всього по пп. 1 + 2 - 24,124 50,291 10,056 - 619,494 283,77

 - 335,718

-

 4 Загальностанційні витрати - 10,339 2,646 0,529 19,597 33,111 15,167 45,80 17,943 54,19

5

 Всього витрат за пп.

 3 + 4 535,023 34,464 52,938 10,587 19,597 652,609 298,937 45,80 353,661 54,19

 6 Розподі-ня витрат Ел. енер 227,320 20,988 32,239 6,447 11,934 298,928 Структура собівартості енергії на ТЕЦ

 7 Теплоенергія 307,697

 13,440

 20,645

 4,128

 7,642

 353,552 Елементи Ел. енергія Тепло

 к / Вт - год% руб / Кал%

 паливо 7,44 76,15 50,61 87,03

 8 Собівартість одиниці

 Ел. енергія

 коп. / кВт -

 7,44

 0,68

 1,05

 0,21

 0,39

 9,77 зарплата 0,68 6,96 2,21 3,80

 амортизація 1,05 10,74 3,39 5,83

9

 Теплоенергія

 руб. / Гкал

 50,61

 2,21

 3,39

 0,68

 1,26

 58,15 тех.ремонт 0,21 2,14 0,68 1,17

 інші 0,39 3,99 1,26 2,16

 всього 9,77 100 58,15 100

Витрати по паливно-транспортним і котельним цехах. Ці витрати приблизно розподіляються між двома видами продукції наступним чином:

грн. / рік

грн. / рік

Загальні витрати по машинному залу і електроцехуотносятся цілком на електроенергію: руб. / Рік.

Загальностанційні расходираспределяются пропорційно тому, як розподілялися витрати по іншим цехам, тобто .:

руб. / годруб. / рік

Таким чином, сумарні витрати складуть:

на електроенергію:

руб / г на теплову енергію:

грн. / рік

За результатами цих розрахунків заповнюємо верхню праву частину таблиці.

Далі розподілимо окремі елементи витрат між електричною і тепловою енергією. Розподіл починаємо з найбільш витратною статті - витрат на паливо. Витрати на паливо розподіляються між двома видами продукції пропорційно до витрат палива на ці види продукції.

Відповідно до цього, витрати на паливо, який відносять на електроенергію визначаються з виразу:

грн. / рік

Витрати на паливо, який відносять на тепло, визначаються з виразу:

грн. / рік

Результати цих розрахунків заносимо в рядок 6, 7 графи 3. Інші елементи витрат розподіляються пропорційно тому, як розподіляються загальностанційні витрати між тепловою та електричною енергією (крім витрат на паливо). Для цього використовуються коефіцієнти розподілу:

для електроенергії:

для теплової енергії:

Тоді розподіл витрат на заробітну плату проводиться таким чином:

грн. / рік

грн. / рік

Даний розрахунок записуємо в рядки 6, 7 графи 4.

Решта витрат розподіляються аналогічно, а результати заносяться в рядки 6, 7 граф 5-7.

Розподіл витрат на амортизаційні відрахування:

грн. / рік

грн. / рік

Розподіл витрат на поточний ремонт:

грн. / рік

грн. / рік

Розподіл витрат на інші витрати:

грн. / рік

грн. / рік

Підсумовуючи витрати по окремих елементах, отримаємо загальні витрати по електричної і теплової енергії (рядки 6, 7 графи 8). Ці витрати повинні співпасти з раніше визначеними витратами (рядок 5, графи 9 і 11).

Розділивши розподілені на електричну та теплову енергію витрати відповідно на річний відпуск електроенергії теплової енергії, отримаємо собівартість одиниці відпущеної електроенергії і тепла на ТЕЦ.

В якості основної частини собівартості виступає паливна складова:

коп. / кВт - год

руб. / Гкал

Потім розраховуємо складову собівартості по заробітній платі:

коп. / кВт - год

руб. / Гкал

Амортизаційна складова собівартості:

коп. / кВт - год

руб. / Гкал

Собівартість електроенергії і тепла на поточний ремонт:

коп. / кВт - год

руб. / Гкал

Складова собівартості інших витрат:

коп. / кВт - год

руб. / Гкал

Після цього заповнюємо іншу частину цієї таблиці.

Собівартість тепла на піковій котельні:

руб. / Гкал

4.2 Розрахунок техніко-економічних показників по роздільної схемою енергопостачання

Розрахунок електроенергії на власні потреби КЕС розраховуються за формулою:

МВт - год / рік

гдерасход електроенергії на циркуляційні насоси

кВт - год / рік

витрата електроенергії на топлівопріготовленіе

витрата електроенергії на живильні електронасоси

кВт - год / рік

витрата електроенергії на тягодуттьові установки

кВт - год / рік

витрата електроенергії на гидрозолоудаления

витрата електроенергії на інші власні потреби

кВт - год / рік

здесьнорматіви питомих витрат електроенергії на власні потреби.

річне вироблення електроенергії на КЕС

річне вироблення пара котельні КЕС,

т пара / рік

т пари / год

річна витрата палива на КЕС.

Визначаємо собівартість одиниці електроенергії на КЕС за наступним виразом:

руб. / кВт - год

гдесуммарние витрати КЕС.

Питома витрата палива на відпущений кВт - год електроенергії визначаємо з наступного виразу:

Собівартість одиниці тепла на районній та промислової котельні:

Коефіцієнт корисної дії (з відпуску кожного виду продукції) ТЕС:

з відпуску електроенергії:

з відпуску теплової енергії:

Питомі капітальні вкладення показують ефективність будівництва об'єкта:

Висновок

У цій роботі були проведені порівняння техніко-економічних показників комбінованої і роздільної схем енергопостачання.

Аналіз проведених розрахунків показує, що при заданій теплової навантаженні району 1508,3 Гкал / год оптимальним є вибір двох турбін типу ПТ номінальною потужністю 135 МВт, двох турбін типу Т (Т-180-130) і п'яти котлів продуктивністю 640 т / год, оскільки електричне навантаження, вироблювана по теплофикационному режиму, визначається тепловими навантаженнями. На опалювальних ТЕЦ, поряд з теплофікаційними турбоустановки були встановлені два водогрійних котла ПТВМ-180 для відпуску тепла в періоди піків теплового навантаження.

Розрахунок капітальних вкладень по комбінованої і роздільної схемою показав, що найбільші витрати припадають на енергетичне обладнання, причому для ТЕЦ ці витрати склали 622 800 000. Руб., Для КЕС 1123 млн. Руб. Висока капіталомісткість енергетичного обладнання обумовлює необхідність ефективного використання капіталовкладень і вивчення напрямків можливого підвищення їх ефективності.

У даній роботі були визначені собівартості енергетичної продукції по кожній з розглянутих схем енергопостачання. Оскільки на КЕС всі витрати відносяться на виробництво електроенергії, то собівартість електричної енергії склала 0,111 руб. / КВт - г, а собівартість тепла на районній та промислової котельні -. На ТЕЦ загальні витрати розділилися між виробництвом електроенергії та тепла і, т.ч. визначилася виробнича собівартість відпускаються одиниць електроенергії та теплоти, яка склала, відповідно, 0,093 руб. / кВт - год і 79,16 руб. / Гкал.

Число годин використання максимальної потужності ТЕЦ помітно поступається цим показником у КЕС і становить в даному розрахунку 5365 год / рік і 6701 год / рік, відповідно. Однак КЕС характеризуються недостатньою мобільністю блоків по часу пуску, набору і скидання навантаження. У цих блоків технічно обмежена мінімальне навантаження і утруднені аррестори в години нічних провалів добових графіків навантаження енергосистеми. Сказане визначає доцільність їх використання в базі добових графіків навантаження енергосистем [1].

Розширення будівництва в містах ТЕЦ приводить до економії палива в порівнянні з роздільною схемою енергопостачання, в той же час, зі збільшенням ТЕЦ і початкових параметрів пари зростає обсяг палива, що спалюється в містах, і шкідливих викидів.

Таким чином, результати показують, що найбільш ефективним є вибір комбінованої схеми енергопостачання.

Список використаних джерел

1. Самсонов В.С., Вяткін М.А. Економіка підприємств енергетичного комплексу, М .: Вища школа, 2003.

2. www. yandex.ru.

3. Шацьких З.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Організація виробництва на підприємствах галузі». Казань, 2003.

4. Шацьких З.В. Лекції з курсу «Організація виробництва на підприємствах галузі».

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com