На головну

 Недержавні пенсійні фонди РФ в системі колективного інвестування - Соціологія

Введення

Мабуть, ніде так гостро, як в Росії, не стоїть проблема, як зберегти свої заощадження і не залишитися в старості за межею бідності. Важко зустріти людину, яку б повністю влаштовувала його пенсія. Вихід на заслужений відпочинок зазвичай пов'язаний з різким падінням життєвого рівня. Банківські відсотки за вкладами теж невеликі і не дозволяють забезпечити собі гідну старість. Який же вихід? Змиритися з прийдешньою мізерністю існування, працювати, незважаючи на вік, скільки сил вистачить, або подбати про своє майбутнє завчасно?

Старість може стати спокійним і радісним періодом життя, якщо не потрібно економити кожну копійку, є можливість не відмовляти собі в улюблених звичках, їздити на відпочинок і при необхідності, допомагати своїм родичам.

Сьогодні в Росії, за різними підрахунками, майже 40 мільйонів пенсіонерів. З кожним роком літніх людей стає все більше - це світова тенденція. Потрібно зробити все, щоб вони могли жити з достатком. Звичайно, важко думати про пенсію, коли Ви молоді і повні сил, але якщо пенсійний вік вже не за горами і часу на накопичення коштів все менше і менше, то вибору не залишається. Треба щось робити!

У національних системах соціального захисту населення важлива роль належить недержавного пенсійного забезпечення, яке покликане служити важливим доповненням до державних пенсійних інститутам. Організуюча роль в системі недержавного пенсійного забезпечення належить недержавним пенсійним фондам (НПФ), функціонування яких в нашій країні, хоча має і нетривалий період (всього 15 років), проте вже продемонструвало їх значний потенціал для соціального захисту населення.

Фінансові та правові механізми НПФ дозволяють проводити додаткове пенсійне страхування населення, використовуючи при цьому гнучкі форми колективного та особистого страхування.

Недержавні пенсійні фонди - це випробуваний метод забезпечення пенсіонерів в багатьох розвинених країнах з ринковою економікою. Там держава платить всім, хто досяг пенсійного віку, лише мінімум. Все інше у кожної людини за довгі роки роботи скупчується на його персональному рахунку в недержавному пенсійному фонді (при цьому значну частину коштів вносить підприємство). Пора вже і Росії наблизитися до цих стандартів.

Метою даної курсової роботи є вивчення недержавних пенсійних фондів РФ в системі колективного інвестування, проблем і перспектив їх розвитку.

Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- Вивчити особливості недержавних пенсійних фондів у системі колективного інвестування;

- Проаналізувати діяльність недержавних пенсійних фондів РФ;

- Виявити проблеми та визначити перспективи НПФ в російській практиці

1. Недержавні пенсійні фонди в системі колективного інвестування

З 1 січня 2002 року в Російській Федерації проводиться пенсійна реформа, яка надала можливість громадянам вперше безпосередньо брати участь у формуванні власної пенсії. Суть проведеної в країні пенсійної реформи полягає в тому, що з одного боку, уряд гарантує цілісність пенсійних накопичень, а, з іншого боку, громадяни мають можливість самостійно їх нарощувати, тобто займатися забезпеченням своєї старості.

Друге положення стосується чоловіків молодше 1953 народження і жінок - 1957. Ця вікова категорія громадян, до 2010-2020 років, тобто до часу "збирання каміння", розкиданих пенсійною реформою, буде становити більшість серед населення країни. Саме їм надана можливість розпорядитися своїми пенсійними накопиченнями відповідно до закону від 24 липня 2002 №111-ФЗ "Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації". Обмовимося відразу, що з 2005 пенсіонерам. Гроші, що надходять на формування СЧ, обліковуються на особовому рахунку працівника, комп'ютер підраховує пенсійний капітал, який буде виплачений при виході на пенсію. "Живі" гроші також йдуть на виплати сьогоднішнім пенсіонерам. А от кошти, що акумулюються на НЧ особового рахунку, не є віртуальними, їх можна інвестувати, пріращівая тим самим третю складову пенсії. Про суму, яку має майбутній пенсіонер для цих цілей, йому щорічно повідомляють з Пенсійного фонду Російської Федерації (ПФР). Ось тут і починаються основні проблеми. Отримавши "Повідомлення про стан індивідуального особового рахунку (ІЛС) застрахованої особи в системі обов'язкового пенсійного страхування", яке з чиєїсь легкої руки названо "листом щастя", громадяни просто не знають, що з ним далі робити.

Варіантів всього три. Перший - нічого не робити. Він виявився найпопулярнішим, цією можливістю скористалися понад 90% росіян. Другий - пов'язаний з вибором приватної керуючої компанії (КК). У третьому випадку коштами пенсійних накопичень розпоряджається недержавний пенсійний фонд (НПФ).

Засоби тих, хто не скористався правом вибору приватної організації (КК або НПФ), автоматично направляються до державної керуючу компанію (ГНК), в якості якої обраний Зовнішекономбанк. ГУК зобов'язана дотримуватися консервативної стратегії інвестування, т. Е. Купувати цінні папери і тримати їх до погашення. У цьому зв'язку Зовнішекономбанк вкладає пенсійні кошти, в основному, в максимально надійні державні цінні папери, прибутковість яких, наприклад, в 2006 році склала менше 6% річних. При існуючій інфляції, результати говорять самі за себе.

Прибутковість недержавної КК або НПФ потенційно вище. По-перше, закон дозволяє недержавним компаніям інвестувати кошти в більш прибуткові папери: корпоративні акції та облігації. По-друге, НПФ або УК будуть дотримуватися активної політики.

Для майбутнього пенсіонера, який прийняв рішення розмістити свої пенсійні накопичення в цій організації, найбільш складним питанням є вибір однієї з 55 компаній, що працюють в системі обов'язкового пенсійного страхування. [13, с. 26]

Розглянемо далі, в чому відмінності недержавного пенсійного фонду від керуючої компанії.

Недержавний пенсійний фонд - особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, винятковими видами діяльності якої є:

- Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду відповідно до договорів недержавного пенсійного забезпечення;

- Діяльність у якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню;

- Діяльність у якості страховика з професійного пенсійного страхування.

Діяльність фонду в якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню включає в себе акумулювання коштів пенсійних накопичень, організацію інвестування коштів пенсійних накопичень, облік пенсійних накопичень застрахованих осіб на індивідуальних особових рахунках, призначення і виплату накопичувальної частини трудової пенсії застрахованим особам.

Недержавні пенсійні фонди організовують інвестування коштів пенсійних накопичень шляхом укладання з керуючими компаніями договорів довірчого управління. Недержавний пенсійний фонд може укласти такі договори з кількома управляючими компаніями, тим самим знижуючи ризики. Якщо діяльність якої або керуючої компанії викликає сумніву, НПФ може в будь-який момент розірвати з нею договір довірчого управління і перевести пенсійні накопичення в іншу керуючу компанію. Передача коштів пенсійних накопичень в довірче управління не тягне переходу права власності на них до управляючих компаній.

Керуюча компанія - акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, створене відповідно до законодавства РФ, що має ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами.

Керуюча компанія не веде індивідуальні особові рахунки застрахованих осіб, не виплачує накопичувальну частину трудової пенсії. У цьому випадку накопичувальна частина трудової пенсії буде виплачуватися безпосередньо Пенсійним фондом Росії.

З 2003 року застрахована особа може вибрати одну з керуючих компаній, що пройшли конкурс з відбору керуючих компаній, і з якими ПФР уклав договори. На підставі заяви застрахованої особи «Про вибір Керуючої компанії» ПФР переводить пенсійні накопичення в обрану керуючу компанію. При цьому відповідно до законодавства пенсійні накопичення застрахованих осіб залишаються власністю ПФР, який веде облік пенсійних накопичень застрахованих осіб на індивідуальних особових рахунках, призначає і виплачує накопичувальну частину трудової пенсії застрахованим особам.

Хотілося б також звернути увагу на той факт, що процедура переведення накопичувальної частини з приватної керуючої компанії в державну управляючу компанію ПФР ускладнюється тим, що для цього необхідно спочатку перевести накопичувальну частину в якій-небудь НПФ, де вона перебуватиме протягом цілого року, і тільки після цього накопичувальну частину буде можливим перевести в ПФР.

Змінити керуючу компанію сама застрахована особа може тільки один раз в рік, на відміну від НПФ, які при необхідності, в будь-який момент, можуть перевести пенсійні накопичення в іншу керуючу компанію.

Відомо, що в більшості країн з розвиненими економіками, на які можна орієнтуватися в галузі соціального та пенсійного забезпечення, пенсія не формується тільки з державних джерел. Останні дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку показали, що майже половина так званого коефіцієнта заміщення в цих країнах формується з приватних пенсійних систем.

Нагадаємо, що коефіцієнт заміщення - це співвідношення зарплати працівника і його майбутньої пенсії. Коефіцієнт в 40 відсотків означає, що при зарплаті умовно в 20 тисяч рублів пенсія повинна скласти 8000.

Але, на жаль, в менталітеті нашого населення пенсія асоціюється в основному з державою. Стосовно тих 7 мільйонів чоловік, які мають накопичення в недержавних фондах, можна сказати, що у них коефіцієнт заміщення наближається до того, що у світовому співтоваристві визнається мінімально гідним, - до 40 відсотків. На жаль, у решти громадян ситуація набагато гірша - коефіцієнт заміщення в середньому по країні за останні п'ять років знизився з 37 до 25-26 відсотків.

Саме тому президент Росії В.В. Путін запропонував стимулювати громадян відкладати додаткові гроші на старість шляхом співфінансування з боку держави. У тому числі - через недержавні пенсійні фонди. Ця ініціатива спрямована на те, щоб змусити працююче сьогодні населення задуматися про майбутнє своє пенсійне забезпечення, оскільки держава навряд чи зможе виплачувати гідні пенсії через 20-30 років тільки за рахунок системи державного страхування. Реалізація цих ініціатив дасть потужний поштовх розвитку як самої системи недержавних пенсійних фондів, так і розвитку свідомості громадян. [11, с. 45]

Недержавний пенсійний фонд - особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, винятковими видами діяльності якої є діяльність з недержавного пенсійного забезпечення та обов'язкового пенсійного страхування. Вони займають гідне місце в російській системі колективного інвестування.

2. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів

Сьогодні в нашій країні діє майже 250 недержавних пенсійних фондів, з яких більше ста ведуть активну роботу з населенням, тобто з приватними особами. За останні десять років НПФ вдалося збільшити свої активи більш ніж в 130 разів. Сьогодні активи приватної пенсійної системи становлять майже 550 мільярдів рублів, це півтора відсотка валового внутрішнього продукту країни.

За ці роки в недержавні пенсійні фонди залучені на добровільній основі майже 7 мільйонів чоловік. Майже мільйон людей сьогодні отримують пенсію з НПФ, і розмір цієї пенсії зіставимо і навіть дещо перевищує базову частину трудової пенсії. А купівельна спроможність недержавної пенсії з урахуванням інфляції за останні п'ять років зросла в два з половиною рази.

Крім того, недержавні пенсійні фонди разом з Пенсійним фондом РФ є страховиками з обов'язкового пенсійного страхування в накопичувальної частини трудової пенсії. На сьогоднішній день вже більше двох мільйонів чоловік перевели свої накопичення з державного ПФР в недержавні пенсійні фонди. І що особливо радує, це те, що різко збільшилася динаміка переходу громадян в приватні пенсійні системи: цього року - в два з половиною рази в порівнянні з минулим роком.

На кінець 2005 року в країні налічувалося 298 НПФ (рисунок 2.1), які обслуговували понад 6 млн. Громадян. На 9 найбільших з них припадає більше 85% загальної суми пенсійних резервів (237 млрд. Рублів), резерви кожного з яких перевищують 3 млрд. Рублів. За 2005 рік п'ятірка найбільших НПФ за обсягом резервів не змінилася, і безумовним лідером як і раніше є НПФ «Газфонд», пенсійні резерви якого на кінець 2005 року склали 163 400 000 000. Рублів. На другому місці - НПФ «Добробут» з об'ємом резервів у 27,9 млрд. Рублів. Третє місце займає Ханти-Мансійський НПФ (18610000000. Рублів), четверте - НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (6060 млн. Рублів), замикає п'ятірку лідерів НВФ «Електроенергетика» з резервами в 5180000000. Рублів.

За 2004 рік зростання пенсійних резервів НПФ склав майже 90%. Розмір власного майна НПФ виріс в 2005 році на 60% - з 215 800 000 000. Рублів до 344 340 000 000. Рублів. Протягом 2004 року число учасників НПФ зросла на 6%, а чисельність одержувачів пенсій - на 15%. Якщо на початку 2005 року пенсії в системі НПФ отримували 500 тис. Чоловік, то до кінця року їх чисельність вже становила 704,8 тис. Осіб. [9]

Рис. 2.1 Аналіз чисельності НПФ [10]

Узагальнюючі характеристики і динаміка зміни активів НПФ наведені в таблиці 2.1.

В даний час НПФ працюють в 54 суб'єктах Російської Федерації, проте, майже половина з них знаходиться в Москві і Санкт-Петербурзі.

Середнє число учасників у розрахунку на один НПФ становить близько 21 тис. Осіб, при цьому диференціація між самими НПФ вкрай висока: у лідера за цим показником (НПФ «Добробут») чисельність учасників склала майже 1,4 млн. Осіб, тоді як у двох десятків НПФ учасників (фізичних осіб) - взагалі практично немає. Число масових за охопленням НПФ, з чисельністю застрахованих більше 10 тис. Осіб, складає всього 78 НПФ, або 31% від їх загального числа. Концентрація за даним показником вельми велика: на верхні 19 НПФ, кожен з яких має більше 50 тис. Застрахованих, припадає 67% від загальної чисельності учасників, тоді як на інші 237 НПФ - 33%.

Таблиця 2.1 Основні напрямки та характеристики діяльності недержавних пенсійних фондів в Російській Федерації з 1998 р по 2005 р [4, с. 12]

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005

 Власне майно, млрд. Руб. 8210,4 17029,5 23331,5 45103,0 63162,2 125818,0 215849,1 236880,1

 Пенсійні резерви, млрд. Руб. 4240,0 10525,5 15642,4 33640,3 51226,8 89806,0 169829,2 189687,6

 Кількість учасників, тис. Чол. 1824,2 2390,9 3341,1 3953,1 4272,3 5256,5 5546,7 5856,7

 Кількість учасників, які отримують пенсію, тис. Чол. 174,1 259,3 281,0 330,5 344,8 435,9 500,6 665,4

 Пенсійні виплати, млн. Руб. 253,5 370,2 605,3 1025,3 1978,5 3325,6 4961,4 3208,0

Середній розмір виплачуваної НПФ пенсії склав в 2003 р усього близько 7,7 тис. Рублів на рік, або близько 650 рублів на місяць. Це становить всього третій-четверту частину від розміру державної пенсії.

Як і раніше велику частину пенсійних внесків вносять юридичні особи. У 2003 році надходження від них склали понад 19,5 млрд. Рублів, проти 1,5 млрд. Рублів внесків від фізичних осіб, що свідчить про досить скромних результатах. Діяльність НПФ як і раніше залишається дорогої: витрати на забезпечення статутної діяльності складають до 10% від зібраних внесків.

У 2004 р НПФ боролися за пенсійні накопичення громадян вперше. Федеральна служба з фінансових ринків підвела підсумки кампанії з вибору недержавних пенсійних фондів. За останніми даними, договори з НПФ про переведення пенсійних накопичень уклали 210 тис. Чоловік. З 77 фондів, які мали право залучати пенсійні накопичення громадян, договори обов'язкового пенсійного страхування вдалося укласти 39 фондам.

Фінансові активи НПФ досить динамічно приростали в останні роки (після 2003 року) у зв'язку з введенням в дію Федерального закону від 24 липня 2002 року № 111-ФЗ «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації» і упорядкуванням у зв'язку з цим діяльності НПФ (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 Показники, що характеризують діяльність НПФ [4, с. 15]

 01.04.05 Все фонди Більше 500 млн. Руб. % До загального показу-телю Більше 1 млрд. Руб. % До загального показу-телю Фонди від 50 до 500 млн. Руб. % До загального показу-телю Фонди менше 50 млн. Руб. % До загального показу-телю

 Кількість НПФ 298 32 10,7% 21 7,0% 94 31,5% 172 57,7%

 СІФ 222267309,7 205341248 92,4% 197549170 88,9% 14415637 6,5% 2510424 1,1%

 ПР 176339002,7 164840235 93,5% 158084413 89,6% 10456509 5,9% 1042258 0,6%

 СВУ 9858275,3 5497325 55,8% 4809376 48,8% 2953972 29,9% 1406978 14,3%

 Кількість учасників (КУ) 5709330 3966311 69,5% 3338302 58,5% 1335799 23,4% 407220 7,1%

 Кількість учасників отримують пенсію 523255 388778 74,3% 321901 61,5% 109250 20,9% 25227 12,4%

 ПВ 1390001,3 1190305 85,6% 1061966 76,4% 171855 12,4% 27841 4,8%

 ПН 1200000 1177200 98,1% 838800 69,9% 204000 1,7% 2400 2,0%

Для аналізу діяльності НПФ в рамках даної курсової роботи розглянемо методики (проста та інтегральна), за допомогою яких майбутній пенсіонер зможе здійснити усвідомлений вибір. В основі методик лежить оцінка кожного НПФ за певними критеріями. Порівнюючи компанії між собою, громадянин, який має бажання розмістити свою накопичувальну частину, відбере той НПФ або КК, яка, на його думку, досягає оптимального співвідношення між максимальною прибутковістю і мінімальним ризиком.

Всі пропоновані критерії розбиваються на дві групи (якісні та кількісні показники).

До якісних (неринковим) показників відносяться:

- Відкритість компанії;

- Засновники та інші споріднені структури;

- Вік компанії, дата отримання ліцензії;

- Кількість фондів, якими управляє КК;

- Прибутковість, одержувана при управлінні активами;

- Витрати компанії;

- Розмір власного капіталу;

- Обсяг коштів під управлінням.

Кількісні (ринкові) показники представлені:

- Коефіцієнтом Шарпа;

- Коефіцієнтом Альфа;

- Коефіцієнтом Бета;

- Коефіцієнтом зірковості.

Проста методика передбачає вибір НПФ з використанням критеріїв, які віднесені, тільки до однієї групи. Громадянам, які мають слабке уявлення про фондовий ринок в цілому і про процеси, що відбуваються на ньому, може бути рекомендовано скористатися методикою, заснованої на застосуванні неринкових (якісних) показників. Розгляд НПФ, виходячи з кількісних (ринкових) показників вимагає мінімальних уявлень про діяльність НПФ, про організовані ними пайових інвестиційних фондах і т.п.

Якщо здійснювати вибір НПФ тільки по одній групі критеріїв (проста методика), то рекомендується дотримуватися алгоритму, при якому поступовий перехід від критерію до критерію (у пропонованій послідовності) призводить крок за кроком до звуження вибору. Як показує практика, у підсумку залишається 5-8 НПФ при первинному пропозиції в 55 компаній.

При використанні інтегральної методики застосовується спочатку одна проста методика, потім наступна. За результатами розгляду, як правило, виявляється, що на даний момент часу найкращі показники спостерігаються у одних і тих же компаній. Іншими словами, обидві методики корелюються між собою.

Розглянемо докладніше аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів виходячи з якісних показників.

1. Відкритість (транспарентність). Дотримання компанією вимоги закону про відкритість НПФ практично перевіряється наступним чином:

- Наскільки легко знайти інформацію про неї ("розкручена" Чи в пресі);

- Доступна фінансова звітність, чи є контактні телефони і яку інформацію можна по ним отримати;

- Яка інформація про компанію розміщена на її власному сайті;

- Чи є окрема телефонна лінія з пенсійних питань зі спеціально навченими співробітниками.

2. Питання про засновників та інших споріднених структурах КК тісно пов'язаний з першим критерієм і є найважливішим для забезпечення надійності вкладень. Ті компанії, за якими стоять великі фінансово-промислові групи, повсюдно розкривають цю інформацію.

3. Термін роботи на ринку. По термінах видачі ліцензії на право керування ПІФами і НПФ можна зробити висновок, про те, як довго КК займається управлінням активами, чи працювала компанія в період кризи 1998 року. Дата отримання ліцензії - формальний критерій, доцільніше оцінити термін реальної роботи компанії на ринку, і чим стаж більше, тим краще. За початок практичної діяльності можна розглядати дату завершення формування її першого ПІФу чи висновку першого договору на управління пенсійними резервами НПФ, а може бути і інша подія яке сама КК вважає початком своєї діяльності (момент залучення першого клієнта, рік заснування компанії та ін.). Наприклад, КК "Метрополь" є стовідсотковою дочірньою компанією інвестиційно-фінансової компанії "Метрополь" працює на ринку цінних паперів з 1995 року.

У таблиці 2.3 представлені деякі компанії за цим критерієм.

Таблиця 2.3 Термін роботи на ринку

 Дата початку практичної роботи Керуюча компанія

 Грудня 1994 "Лідер"

 1995 "Менеджмент. Інвестиції. Розвиток" (МИР)

 1996 "Альфа - капітал"

 1996 "Мономах"

 Грудня 1996 РТК-ІНВЕСТ

 Січень 1997 "Паллада Ессет Менеджмент"

 Лютого 1997 "Монтес Аурі"

 Квітень 1997 Об'єднана фінансова група ІНВЕСТ

 1997 "НИКойл-Заощадження"

 1997 "Інтерфін КАПІТАЛ"

 Березня 1998 АВК "Палацова площа"

 Листопад 1998 "Піфагор"

 Лютий 1999 "Єрмак"

 1999 "Капітал '"

 Липень 2001 "Регіонгазфінанс"

 Листопад 2001 "РН-траст"

 Липень 2002 "Регіон Ессет Менеджмент"

 Серпня 2002 "Система-Інвестментс"

 Грудня 2002 Національна керуюча компанія

 Грудня 2002 КК ПСБ

 Березня 2003 "Інвест-Центр"

 Квітень 2003 "Довіра Капітал"

 Червень 2003 "Ямал"

4. Необхідність рознесення пенсійних накопичень за кількома фондам обумовлена ??вимогою законодавства про диверсифікацію вкладень. У таблиці 2.4 представлені КК, які беруть участь у пенсійній системі, які сформували найбільшу кількість фондів, станом на середину 2007 року.

Таблиця 2.4 Кількість фондів, сформованих КК

 Керуюча компанія Кількість фондів

 КІТ "Фортіс Інвестментс" 15

 "Трійка Діалог" 12

 "Альфа-Капітал" 11

 "Піоглобал Ессет Менеджмент" 10

 АВК "Палацова площа" 9

 "Брокеркредитсервіс" 6

 "Уралсиб" 5

5. Прибутковість компанії. Незважаючи на те, що цей критерій є найпопулярнішим у інвесторів, вибирати по ньому КК вельми ризикована справа. На ринку діє закон, згідно з яким ніякі минулі заслуги не гарантують високих доходів у майбутньому. Тим не менш, певною гарантією хорошого вкладення в ПІФи акцій є прибутковість понад 40% протягом декількох років. Аналогічний показник нижче 20% - варто задуматися. Для ПІФів облігацій - 20-25% і 15% відповідно. ПІФи змішаного типу повинні показувати прибутковість 30% і вище.

У зв'язку з обмеженнями, що накладаються при інвестуванні пенсійних накопичень (вони обумовлені забезпеченням надійності вкладень) ці показники дещо нижчі. Наприклад, в 2005 році, збалансовані портфелі мали прибутковість в діапазоні 18-28%, для консервативних стратегій прибутковість коливалася в діапазоні 10-17%.

6. Винагорода у державної управляючої компанії та багатьох приватних компаній становить 10% від доходу, у деяких компаній воно менше (ще один плюс для приватних компаній). Наприклад, відсоток виплачується в момент виходу інвестора з фонду компанією "Креативні інвестиційні технології" (КІТ) - 8,25%.

7. Величина власного капіталу. Цей показник у компанії вже перевіряли при видачі ліцензії на право керування пенсійними накопиченнями. Мінімальний показник нормативу достатності власних коштів (капіталу) керуючої компанії варіюється від 50 млн. Руб. до 100 млн. руб. Наприклад, станом на 1 липня 2007року у деяких компаній вона становила значення, представлені в таблиці 2.5. Але, слід мати на увазі, що величина ця досить змінна. Додаткова складність при виборі КК за цим критерієм пов'язана з тим, що майбутньому пенсіонеру потрібно інформація, розкривати яку КК у такому вигляді не зобов'язана.

Таблиця 2.5 Величина власного капіталу деяких КК в 2007 році

 Керуюча компанія На 1.07.2007

 РТК-ІНВЕСТ 41,4

 "Монтес Аурі" 54,7

 АВК "Палацова площа" 32,0

 "Піфагор" 50,4

 "Єрмак" 58,3

 "Регіонгазфінанс" 26,3

 "РН-траст" 60,9

 "Регіон Ессет Менеджмент" 51,4

 "Система-Інвестментс" 50,4

 КК "ПСБ" 60,7

 "Довіра Капітал" 55,0

 "Метрополь" 120,0

На підставі вище викладеного, слід розглядати цей критерій як непрямий, тобто "при інших рівних умовах".

8. Кошти під управлінням. У цьому питанні може бути реалізований аналогічний підхід. Цей параметр також нестабільний і безпосередньо залежить від того, якими активами розташовують входять до керуючу компанію ПІФи. Обнадіюють компанії, які давно керують великими сумами і ростуть. Плюсом є й те, що, чим більші суми знаходяться під управлінням, тим нижче комісійні цих компаній.

Розглянемо аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів на основі кількісних показників.

1. Уміння менеджменту КК управляти ризиками. Більш відомий, як коефіцієнт Шарпа. Цей параметр показує, наскільки прибутковість фонду перевищує ризик при вкладенні грошей (оцінка прибутковості з урахуванням ризику інвестування).

Кш = (СДФ - СДА) / СО, (2.1)

де СДФ - середня прибутковість фонду за певний проміжок часу;

СДА - середня прибутковість без ризикового активу;

СО - стандартне відхилення (ризик портфеля фонду).

Слід мати на увазі, що оцінити діяльність КК представляється можливим лише за результатами роботи утворених нею ПІФів. Виходячи з цього, попередньо оцінюються ПІФи, причому кожен у своїй категорії. Необхідно також підкреслити, що для більшості майбутніх пенсіонерів розрахунок цього коефіцієнта (як і двох інших, представлених нижче) являє собою досить складну задачу. Тому пропонується скористатися вже готовими розрахунками, виконаними професіоналами. Для чого слід звернутися до регулярних публікаціям Національної ліги керуючих, компанії RICH Consulting та ін. З цього питання.

Розглянемо оцінку вміння управляти ризиками за підсумками роботи за 2005 рік інтервальних ПІФів акцій, а потім проранжіруем їх по групах. Здійснимо розбивку ПІФів на 5 груп, присвоївши кожній групі відповідну кількість зірок. Для цього скористаємося методикою агентства Morningstar, що передбачає наступну розбивку діапазону: 10, 22,5, 35, 22,5 і 10%. В "п'ятизірковий" групу потрапляють ПІФи верхній 10-відсоткової частини діапазону, в "однозіркових" - нижньої 10%. Отримані результати представлені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 Рейтинг інтервальних ПІФів акцій за коефіцієнтом Шарпа

 Фонд Значення Зірки

 "ЛУКойл Фонд галузевих інвестицій" 0,438211627 *****

 "ЛУКойл Фонд Перший" 0,426031682 *****

 "ЛУКойл Фонд перспективних вкладень" 0,45647665 *****

 "Високі технології" 0,39550705 ****

 "Нафтовий" 0,358974688 ****

 "Підтримка" 0,417926994 ****

 "Енергія" 0,339460719 ***

 "Петербурзький Промисловий" 0,120481017 *

2. Оцінка зміни середньої дохідності інвестиційного портфеля (коефіцієнт Альфа).

А = СДФ - [СДА + (СДР - СДА) х В], (2.2)

пенсійний фонд керуючий компанія

де СДФ - середня дохідність портфеля;

СДА - середня прибутковість без ризикового активу;

СДР - середня дохідність ринку (індексу);

В - оцінка відносної зміни прибутковості портфеля в порівнянні з прибутковістю ринку (коефіцієнт Бета).

При ефективному управлінні активами середня прибутковість перевищує прибутковість еталонного портфеля (для нашого прикладу - індекс РТС) і значення коефіцієнта Альфа позитивно. Негативне значення цього коефіцієнта свідчить про незадовільний рівень управління портфелем.

При визначенні оцінки середньої прибутковості інвестиційного портфеля, застосувавши аналогічний підхід, отримаємо дані, представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 Рейтинг інтервальних ПІФів акцій за коефіцієнтом Альфа

 Фонд Значення Зірки

 "ЛУКойл Фонд Галузевих інвестицій" 1,249341911 *****

 "ЛУКойл Фонд Перший" 1,211978014 *****

 "ЛУКойл Фонд Перспективних вкладень" 1,260842375 *****

 "Високі технології" 0,992825273 ****

 "Паллада Підтримка" 1,055198884 ****

 "Нафтовий" 0,466457115 ***

 "Енергія" 0,674028637 ***

 "Центр Потенціалу" 0,264704137 *

3. Оцінка відносної зміни прибутковості портфеля в порівнянні з прибутковістю ринку (коефіцієнт "Бета"), тобто, як впливає ринок на портфель.

В = (Соф х К) / сої (2.3)

де Соф - стандартне відхилення прибутковості фонду;

Сої - стандартне відхилення прибутковості ринкового портфеля (індексу);

К - коефіцієнт кореляції прибутковості фонду та ринкового портфеля.

Показники коефіцієнта Бета для деяких інтервальних ПІФів акцій представлені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Рейтинг інтервальних ПІФів акцій за коефіцієнтом Бета

 Фонд Значення Зірки

 "ЛУКойл Фонд Галузевих інвестицій" 0,741926764 *****

 "ЛУКойл Фонд Перший" 0,765055072 *****

 "ЛУКойл Фонд Перспективних вкладень" 0,696592914 ****

 "Паллада Підтримка" 0,548571592 ***

 "Енергія" 0,601577585 ***

 "Високі технології" 0,409348676 **

 "Нафтовий" 0,384449474 *

 Центр Потенціалу 0,366434495 *

Чим більше значення коефіцієнта Бета, тим більш ризиковані активи по відношенню до ринку вибрані КК. Якщо при великому ризику присутній і високий дохід, то можна говорити про активну позицію менеджменту цієї КК на ринку. Якщо в тих же умовах низький дохід, то і кваліфікація менеджменту відповідна. Інакше кажучи, "п'ятизіркові" ПІФи управляються більш активно, ніж ПІФи з низьким коефіцієнтом Бета. Але судити про КК тільки за стилем роботи (а коефіцієнт Бета якраз і характеризує його) було б неправильно.

4. При використанні коефіцієнта зірковості використовується узагальнений підхід, який орієнтується і на всі представлені коефіцієнти (Шарпа, Альфа і Бета). При такому розгляді підсумковий рейтинг за ринковими показниками для інтервальних ПІФів акцій буде виглядати так, як показано в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 Підсумковий рейтинг

 Фонд Шарпа Альфа Бета Зірки

 "ЛУКойл Фонд Галузевих інвестицій" ***** ***** ***** 15

 "ЛУКойл Фонд Перший" ***** ***** ***** 15

 "ЛУКойл Фонд Перспективних вкладень" ***** ***** **** 14

 "Паллада Підтримка" **** **** *** 11

 "Високі технології" **** **** ** 10

 "Енергія" *** *** *** 9

 "Нафтовий" **** *** * 8

 "Центр Потенціалу" * * * 3

Таким же способом можна провести рейтингування та інших видів ПІФів. А від ПІФів перейти до КК, їх утворили. [11, с. 24]

Чинний нині порядок оцінки діяльності НПФ грунтується на порівнянні фінансових показників, а саме: розмірів власного майна фонду, майна для забезпечення статутної діяльності НПФ, сукупного внеску засновників, а також розміру пенсійних резервів. Враховуються і загальні суми інвестицій, величина пенсійних виплат та ін.

Для оцінки НПФ в рамках даної курсової роботи були використані критерії, умовно розбиті на дві групи.

Перша група характеризує надійність НПФ і включає в себе:

- Загальний обсяг пенсійних резервів;

- Розмір майна для забезпечення статутної діяльності;

- Досвід роботи фонду на ринку;

- Склад засновників фонду;

- Репутація фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення;

- Диверсифікація інвестиційного портфеля фонду;

- Членство в професійних об'єднаннях.

До другої групи, що характеризує успішність роботи на ринку, належать:

- Зміна частки фонду на ринку;

- Зміна прибутковості фонду;

- Зростання (скорочення) клієнтської бази.

Низька активність громадян у виборі напрямів вкладення пенсійних коштів (як вже зазначалося вище, менше 10% скористалися цим правом вибору) пояснюється відсутністю у майбутнього пенсіонера інформації, що дозволяє йому орієнтуватися на ринку пенсійних накопичень. У цьому зв'язку хочеться сподіватися, що представлений в цій роботі матеріал в якійсь мірі сприятиме вирішенню цієї проблеми.

3. Проблеми і перспективи НПФ в російській практиці

У розвитку галузі НПФ в 2006 році відбулося деяке уповільнення. Обидві сфери діяльності НПФ - і добровільне пенсійне забезпечення (ДПО), і обов'язкове пенсійне страхування (СПО) - могли б показати кращі результати. І ця тенденція турбує.

Населення як і раніше погано знає про НПФ і не бачить в них осмисленої можливості формування свого майбутнього пенсійного добробуту. Хоча внески від фізичних осіб зростають, це явно відбувається за рахунок розвитку паритетних схем великих роботодавців, а не за рахунок самостійно приходять в НПФ «людей з вулиці». Розвиток особистого пенсійного страхування практично непомітно.

Нарешті, слід зазначити стагнацію в розвитку профільного законодавства (Закон «Про недержавні пенсійні фонди» в частині ДПО не змінюється, і зрушень у цьому напрямку не видно), відсутність податкових пільг - вірніше, навіть погіршення податкового режиму, і відсутність виразних стимулів для роботодавців до розвитку корпоративних пенсійних програм.

За підсумками 2006 року систему НПФ для формування своєї накопичувальної частини трудової пенсії вибрали 690 тисяч чоловік (у 2005 р - 237 тисяч). Зростання наявності, але частка таких громадян як і раніше вкрай незначна: трохи більше 2% від усіх, які мають право вибору щодо формування своєї накопичувальної частини трудової пенсії. Обсяг коштів пенсійних накопичень, які були передані в НПФ, становив 2,05 млрд. Рублів (за вартістю чистих активів); ця цифра може зрости до 8-9 млрд. рублів. Це поки дуже скромно навіть порівняно з обсягами пенсійних резервів по ДПО.

При цьому помітно гальмування пенсійної реформи, відсутність інформаційно-роз'яснювальної роботи з боку держави, втрата більшою частиною населення залишків інтересу до пенсійної проблематики. Не викликає сумнівів згубний вплив виключення з накопичувальної системи громадян «середніх віків», які зараз опинилися в межеумочное стані: пенсійні накопичення у них є, але тільки за три роки, і більше рости вони не будуть. Люди, які зробили вибір на користь НПФ в 2006 році, судячи з багатьох непрямими ознаками, зробили це переважно під прямим або непрямим тиском з боку своїх роботодавців, а не за власним вільним рішенням.

Нарешті, не можна не сказати про невигідні для НПФ ініціативах органів виконавчої влади з модифікуванню пенсійної реформи в частині передачі грошей «мовчунів» приватним керуючим компаніям. Ці пропозиції, якщо вони будуть прийняті, дозволять вирішити поточну проблему перенагромадження засобів у державній керуючої компанії (ВЕБе), які поки припадає безглуздо інвестувати в низькодохідні державні цінні папери при профіцитний бюджет; передача цих грошей приватним КК дозволить перенаправити їх у корпоративні цінні папери. Однак стратегічно дана міра означає відмову від просування в маси ідей про відповідальність громадянина за своє пенсійне майбутнє, про свідоме індивідуальному виборі моделі формування накопичувальної частини трудової пенсії. Замість цього стає раціонально і вигідно бути «мовчуном». Для розвитку обов'язкового пенсійного страхування в НПФ цей підхід згубний. [6, с. 41]

Сформована ситуація ще не є кризовою, але і назвати її благополучною навряд чи зможуть навіть закоренілі оптимісти. Для додання російській галузі недержавного пенсійного забезпечення нового імпульсу потрібні системні і комплексні заходи як з боку держави, так і з боку самого співтовариства фондів. Це:

- Глибока переробка профільного законодавства про НПФ;

- Стимулювання корпоративних пенсійних програм;

- Підвищення ролі НПФ в системі обов'язкового пенсійного страхування;

- Позитивний податковий режим для всіх учасників системи недержавного пенсійного забезпечення;

- Вдосконалення управління ризиками;

- Створення стандартизованих пенсійних продуктів, придатних для роздробу.

Розглянемо викладені вище заходи більш докладно.

Переробка профільного законодавства

Єдиний закон № 75-ФЗ «Про недержавні пенсійні фонди» вже недостатній з погляду оптимальної техніки регулювання усложнившейся пенсійної сфери. Його має замінити ціла система з 4 або 5 законів:

- Рамковий закон «Про накопичувальному пенсійному страхуванні», що регулює галузь в цілому;

- Закон про НПФ як особливої ??організаційно-правову форму юридичної особи;

- Закон про добровільне НПС, що розвиває нинішній закон № 75-ФЗ;

- Закон про обов'язкове (трудовому) НПС, який замінює закони № 167-ФЗ (частково), № 111-ФЗ і № 75-ФЗ (в частині голови Х.1);

- Можливо також окремий закон про професійний та територіальному НПС, який замінює поки не прийнятий закон «Про професійних пенсійних системах».

Необхідне вдосконалення базового понятійного апарату та юридичної техніки, уточнення термінології. Зокрема, пропонується піти від самого терміна «недержавний пенсійний фонд», замінивши його на «накопичувальний пенсійний фонд» (зі збереженням тієї ж абревіатури НПФ), а «недержавне пенсійне забезпечення» замінити на «накопичувальне пенсійне страхування».

Вкрай важливо чітке визначення прав, обов'язків і відповідальності учасників добровільного пенсійного забезпечення (страхування), особливо в корпоративних пенсійних програмах, належне регулювання пенсійного договору і зобов'язань, що виникають з нього, повноцінне регулювання пенсійних рахунків.

Назріло уточнення правового статусу НПФ як особливої ??організаційно-правової форми юридичної особи.

НПФ не можуть рухатися далі в маси, ставати дійсно народним фінансовим інститутом, поки не буде вибудувана багаторівнева система гарантій виконання їх зобов'язань, - як на законодавчому рівні, так і на рівні кожного конкретного фонду.

Стимулювання корпоративних пенсійних програм

В даний час корпоративні пенсійні програми не регулюються законодавством. Роботодавець вільний у тому, організовувати йому свою пенсійну програму (він за це нічого не отримує від держави), а значить, і в тому, щоб припинити раніше розпочату пенсійну програму.

Можливо, така «свобода рук» і влаштовує багатьох роботодавців, хоча соціально відповідальні великі корпорації не повинні сильно радіти їй. Але вона невигідна працівникам, які в умовах такої невизначеності не можуть повноцінно планувати своє пенсійне майбутнє. Вона небажана і з точки зору держави, яка не знає, якою мірою воно може розраховувати на допомогу бізнесу в забезпеченні гідної старості пенсіонерам.

Ситуацію необхідно змінювати, але, звичайно, не шляхом одностороннього «закручування гайок» щодо роботодавців, уже організували свої корпоративні пенсійні програми. Необхідно стимулювання роботодавців до організації таких пенсійних програм як важливої ??форми соціального партнерства, необхідно надання їм відчутних пільг. Разом з тим зворотним боком має стати підвищення відповідальності роботодавців, які організували свої пенсійні програми, за їх реалізацію.

Слід також зберегти досить високий ступінь свободи роботодавців при конструюванні своїх пенсійних програм - щодо сум, що направляються на ці цілі, різних прав для різних категорій працівників, можливості встановлення тих чи інших відстрочок у виникненні пенсійних прав і т.д .. Права працівників повинні захищатися насамперед через надання їм усієї значимої інформації про корпоративну пенсійній програмі і через відповідальність роботодавця за дотримання добровільно взятих ним на себе зобов'язань. Взяв - добровільно, а виконувати повинен - ??обов'язково, як це зазвичай буває в цивільно-правових відносинах.

Підвищення ролі НПФ в системі обов'язкового пенсійного страхування

Найбільш ефективний розвиток накопичувальної системи в рамках обов'язкового пенсионирования можливо на шляху відходу Пенсійного фонду Росії (ПФР) з цієї сфери та передачі НПФ всіх функцій з формування та виплаті накопичувальної частини трудової пенсії (НЧТП).

Для цього необхідно ввести норму про те, що вибір НПФ для формування НЧТП в рамках обов'язкового (трудового) пенсійного страхування є обов'язковим для кожного працівника. Після закінчення деякого перехідного періоду всі працівники повинні будуть перейти з ПФР в НПФ, і ПФР зможе зосередитися на обслуговуванні розподільчої пенсійної системи. З іншого боку, роль держави залишиться значною в частині забезпечення належного регулювання, контролю та нагляду за всіма учасниками системи.

При цьому страхувальником пропонується зробити самого працівника - для підвищення відповідальності і зацікавленості, тоді як роботодавець залишиться платником страхових внесків, які стягуються із зарплати працівника. Інвестування пенсійних накопичень повинно буде здійснюватися на тих же принципах, що і зараз, - професійними керуючими компаніями, під наглядом спецдепозітаріев і під жорстким державним контролем. Застраховані особи повинні будуть мати право раз на рік міняти фонд - для забезпечення конкурентного середовища на цьому, ринку і для захисту інтересів клієнтів НПФ.

Для розвитку пропонованих принципів необхідно уточнити порядок укладення договору про обов'язкове пенсійне страхування, порядок призначення і виплати НЧТП, спростити документообіг між фондом, його клієнтами і регулюючими органами. Доцільно створити можливість для деякого варіювання пенсійних продуктів по ОПС, а також ввести успадкування пенсійних накопичень.

Позитивний податковий режим

Гасло НПФ та їхніх прихильників - це давно обговорювана система ЄЕТ (exempt - exempt - taxed): не брати податки на вході і всередині системи, обкладати на виході. Державі, в кінцевому рахунку, це буде вигідніше, так як воно отримає більше податків, хоча і з деякою відстрочкою в часі. Але для російського бюджету ця відстрочка не повинна бути серйозною проблемою.

Розмови про те, що НПФ перетворяться на отмивочной контори, не витримують критики: треба тільки встановити чітку прив'язку пільг до довгостроковості операцій з пенсійними коштами та посилити контроль за дотриманням цих норм.

Удосконалення системи управління ризиками

Нинішня система управління ризиками НПФ досить поверхнева, і відсутність фінансових зловживань і скандалів у цій сфері пов'язано, насамперед, з відносною молодістю російських НПФ: вони просто ще не дісталися до масових пенсійних виплат. З іншого боку, лідери ринку є складовою частиною великих корпорацій, виконують їхні корпоративні пенсійні програми і не без підстав розраховують на допомогу материнських структур у важкій ситуації.

Однак одного великого скандалу буде достатньо, щоб капітально підірвати довіру громадян до системи НПФ. Тому краще превентивно потурбуватися вибудовуванням ешелонованої оборони від можливих ризиків - як на рівні законодавства, так і на рівні ризик-менеджменту в кожному окремому фонді. Однак для цього необхідно істотно уточнити і поглибити законодавство в частині визначення природи зобов'язань НПФ перед клієнтами, визначення обсягу цих зобов'язань, моменту їх виникнення та моменту їх виконання. Це дозволить ввести систему нормативів для пруденційного нагляду, про необхідність якого для професійних учасників ринку цінних паперів і для інститутів колективного інвестування говорить останнім часом ФСФР.

До складу багаторівневої системи гарантій повинні входити: уточнення вимог до принципів та напрямів інвестування пенсійних резервів та пенсійних накопичень НПФ в частині прийнятих ризиків; уточнення вимог до безпеки і ліквідності майна для здійснення статутної діяльності; підвищення ефективності аудиторських та актуарних перевірок; зовнішнє резервування коштів в гарантійних фондах або товариства взаємного страхування; участь НПФ в саморегульовані організації. Можливо, що на останньому рівні доцільно створити загальнонаціональну Корпорацію страхування пенсійних накопичень - за аналогією з Агентством по страхуванню внесків у банківській сфері.

Нам видається, що в області управління ризиками та підвищення своєї надійності НПФ повинні самі виявляти ініціативу і йти на конструктивний діалог з регулятором, не чекаючи, поки відповідні заходи будуть розроблені кимось іншим і нав'язані фондам ззовні. [8, с. 18]

Таким чином, недержавний пенсійний фонд дозволяє, вкладаючи не особливо великі гроші протягом 15-20 років, накопичити за цей термін серйозну добавку за рахунок постійного реінвестування ваших коштів. Маленький приклад: у 1996 році почалися перші виплати з недержавних пенсійних фондів, зокрема працівникам "ЛУКОЙЛа". За 10 років у людей, яким була призначена пенсія в тисячу рублів в 1996 році, за рахунок реінвестування коштів та індексації сьогодні пенсія зросла до 12 тисяч рублів на місяць.

Недержавний пенсійний фонд - це соціально-фінансовий інститут, який забезпечить стабільне накопичення протягом тривалого періоду часу.

Висновок

16 вересня 2007 виповнилося 15 років з дня відродження в Росії після майже 70-річної перерви приватних пенсійних систем. Сьогодні вони в Росії існують у вигляді недержавних пенсійних фондів.

П'ятнадцятирічний досвід функціонування НПФ в Росії свідчить про те, що для їх становлення і повноцінного розвитку потрібно затратити ще досить багато зусиль. Поки на додаткове пенсійне забезпечення можуть розраховувати в основному працівники найбільших підприємств, фінансово-промислових груп і банків. Діючі фонди обслуговують всього 6 млн. Чоловік (менше 8% від загального числа працездатного населення). Що стосується стану НПФ, то динаміка їх розвитку протягом останніх років в значній мірі визначається випереджаючим зростанням найбільш великих фондів.

Таким чином, створення повноцінного недержавного пенсійного забезпечення, яке б забезпечило значним верствам населення країни вагому прибавку до пенсії - це завдання майбутнього.

Для її вирішення необхідно провести ряд організаційних заходів та прийняти низку законів за наступними напрямками:

1. створення механізмів та інфраструктури, що забезпечують економічну стійкість і надійність роботи фондів;

2. створення економічних стимулів для роботодавців та працівників щодо формування додаткових пенсійних накопичень.

Подальше вдосконалення системи пенсійного забезпечення має носити системний характер, базуватися на актуарному обгрунтуванні обсягу страхових платежів і цивілізованого рівня страхового відшкодування, поєднувати обов'язкові за законом і додаткові форми пенсійного страхування. Необхідною умовою системного підходу при вирішенні завдання формування цивілізованих пенсійних інститутів є вирішення проблем підвищення доходів населення, зниження необґрунтованої диференціації заробітної плати, підвищення ув'язки розмірів пенсії з розмірами заробітної плати.

Список використаних джерел

1. Федеральний закон від 7 травня 1998 № 75-ФЗ «Про недержавні пенсійні фонди» // Некомерційні організації в Росії. - №5. - 2002.

2. Бочкарьов Д.В. Світовий досвід розвитку і функціонування недержавних пенсійних фондів та генезис недержавних пенсійних фондів в сучасній Російській Федерації. - М .: Економічний факультет МДУ, ТЕИС, 2003. - 36 с.

3. Михальчук В.Ю. Ризики діяльності НПФ та об'єднані гарантійні фонди // Актуальні проблеми недержавного пенсійного забезпечення. Збірник матеріалів. Випуск 1. Обов'язкове пенсійне страхування. - М .: ІНФОРМ-ЕКОН, 2002р.

4. Барбашин І.В., Роїк В.Д., Тітов С.Н. Недержавні пенсійні фонди: реальність і перспективи // Аналітичний вісник Ради Федерації. - № 11 (299). - 2006.

5. Батаєв В. В. Стан системи недержавних пенсійних фондів Росії та принципи державного контролю // Фінансовий менеджмент. - № 5. - 2003.

6. Бережний М.П. Проблеми діяльності НПФ // Пенсійні фонди та інвестиції. - №2. - 2005.

7. Клевцова Т. Недержавні пенсійні фонди: правовий та податковий аспекти // Фінансова газета. - №12. - 2004.

8. Кокорев Р.А., Трухачев С.А. Недержавні пенсійні фонди в Росії: поточний стан, проблеми та шляхи розвитку // Інформаційно-аналітичний бюлетень Фонду "Бюро економічного аналізу". - № 62. - 2004.

9. Колобаев О.М. Недержавні пенсійні фонди та обов'язкове пенсійне страхування. // Пенсійні фонди та інвестиції. - №7. - 2004.10. Кращенко Л., Онгірскій К. На крок попереду інфляції. Рейтинг НПФ - 2005 / Рейтингове агентство «Експерт РА». // Http: // www.raexpert.ru / ratings / npf / 2005 / 11. Линів І. Інвестиції в людський капітал. // Обладнання: ринок, пропозиція, ціни. - № 8. - 2007. 12. Логінов В. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. // Інвестиції. - №4. - 2006. 13. Смольякова Т. Незалежна старість: недержавним пенсійним фондам довірили свої заощадження сім мільйонів чоловік. // Російська газета. - Федеральний випуск №4482 від 3 жовтня 2007

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com