На головну

 Організація оплати праці в тваринництві - Ботаніка та сільське господарство

Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь

Головне управління освіти і кадрів

Аграрний коледж УО «ВГАВМ»

Курсова робота

з дисципліни «Організація сільськогосподарського виробництва»

Виконала

Бортулёва Тетяна Іванівна

г.п. Лужесно, 2011

ПЛАН

Введення

1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика Городок»

2. Організація оплати праці у тваринництві

2.1 Значення оплати праці

2.2 Форми, системи та види оплати праці

2.3 Тарифна система та її зміст

2.4 Оплата праці в тваринництві

2.5 Нарахування заробітку працівникам тваринництва

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

ВСТУП

В умовах ринкової економіки відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо господарюючим суб'єктам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків, премій, надбавок, соціальних пільг, нарахованих у грошовій і натуральних формах незалежно від джерел фінансування, включаючи грошові суми, нараховані відповідно до законодавства за не відпрацьований час (щорічну відпустку і так далі).

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають все більш гострими і актуальними ще в зв'язку і з тим, що для досить значного числа підприємств регулярність і розмір виплат зумовлюють не тільки перспективи розвитку самих організацій, але й забезпечують фізичне виживання їх персоналу. Разом з тим, навіть у тих випадках, коли рівень добробуту є досить високим, проблеми створення ефективної системи оплати праці стають рано чи пізно актуальними для них.

Проблеми економічної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства залишається злободенною. Відбулися останніми роками зміни у ставленні власності лише поглибило її.

Спад обсягів виробництва і закупівель, а також взаємні неплатежі, зробили негативний вплив на фінансовий стан сільських товаровиробників усіх форм власності, з'явилися основною причиною тривалих затримок з виплатою заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах. Щоб вийти з такого становища, багато сільськогосподарських підприємств стали впроваджувати нову систему оплати праці, що включає як грошові, так і натуральні компоненти.

Виходячи з поставленої мети, в роботі розглядаються наступні завдання:

- Вивчити значення оплати праці,

- Дати характеристику формам, системам і видам оплати праці,

- Розглянути сутність тарифної системи та її зміст,

- Розглянути оплату праці, нарахування заробітку і розрахунок розцінок у тваринництві.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Птахофабрика Городок» Городоцького району Вітебської області.

При цьому використані річні звіти ВАТ «Птахофабрика Городок» за 2008-2009 роки, первинні та зведені документи з обліку оплати праці, нормативна, довідкова література, статистичні відомості.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ПТАХОФАБРИКА МІСТЕЧКО»

Відкрите акціонерне товариство «Птахофабрика Городок» (ВАТ «Птахофабрика Городок») створено на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1968 № 788-р.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Республіки Білорусь та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має в господарському віданні відокремлене майно, несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, має печатку із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, товарний знак, інші реквізити, має самостійний баланс .

Підприємство на добровільних засадах з метою координації діяльності забезпечує захист своїх прав, представлення інтересів у відповідних та інших органах.

Предметом діяльності підприємства є виробництво харчових яєць, вирощування ремонтного молодняка курей, переробка м'яса птиці та ВРХ, вирощування продукції рослинництва, розведення великої рогатої худоби, виробництво молока, інкубація яєць, виробництва комбікорму, оптова та роздрібна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність відповідно до законодавства Республіки Білорусь .

Мета діяльності підприємства - насичення якісною продукцією ринків збуту як усередині республіки, так і за її межами, перехід на нові види продукції та розширення її асортименту за рахунок поглибленої переробки в господарстві, забезпечення ефективної роботи всіх галузей господарства і на цій основі отримання прибутку, необхідного для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу і держави.

ВАТ «Птахофабрика Городок» розташоване в районному центрі - м Городку, в 30 км. від обласного центру м Вітебська, через місто проходить автострада і залізниця Київ-Санкт-Петербург.

Загальна земельна площа господарства на 01.01.2010. становить 5606 га, в т.ч. сільськогосподарські угіддя - 5346га, з них ріллі - 1706 га. Середній бал сільськогосподарських угідь - 18,5 га, ріллі - 18,2 га. Рілля використовується для вирощування зернових культур, багаторічних і однорічних трав для корму худобі.

Таблиця 1 - Склад і структура землекористування господарства

 Види угідь 2008 2009 відхилення

 площа, га

 структура землеп.,

 % Структура с / г угідь,% площа, га

 структура землеп.,

 % Структура с / г угідь,% (+/-), га 2008 у% до 2009р.

 Загальна земельна площа 5584 100 х 5606 100 х +22 100,4

 в т.ч .:

 с / г угіддя 5324 95,3 100 5346 94,5 100 +22 100,4

 з них:

 рілля 1706 х 32,1 1706 х 31,9 х 100

 сінокоси 1300 х 24,4 1291 х 24,1 -9 99,3

 пасовища 2318 х 43,5 2349 х 44 +31 101,3

 площа лісу 163 3 х 163 2,9 х х 100

 ставки і водойму 97 1,7 х 97 1,7 х х 100

Аналізуючи цю таблицю 1 можна зробити висновок, що загальна земельна площа в 2009 році збільшилася на 22 га в порівнянні до 2008 року. Ступінь распахонності земель господарства за період 2008-2009 р.р. не змінилася, однак збільшення площі с / г угідь в 2009 році відбулося за рахунок розширення пасовищ.

Таблиця 2 - Виробничі показники по рослинництву.

 Найменування с / г культур Площа посіву, га Валовий збір, тонн Урожайність, ц / га

 2008р. 2009р. 2008р. 2009р. 2008р. 2009р.

 Зернові - всього 1225 1680 3061 3676 25,0 21,9

 Кукурудза на

 з. масу 59 50 660 1147 112 229

Аналізуючи таблицю 2 видно, що площа посіву зернових в 2009 році збільшилася на 455 га в порівнянні з 2008 роком, а площа посіву кукурудзи на зелену масу зменшилася на 9 га. Це пов'язано з тим, що змінилося поголів'я ВРХ. Валовий збір зернових за період 2008-2009 р.р. також збільшився на 615 тонн, а врожайність зменшилася на 3,1 ц / га. Така зміна врожайності пов'язано з аномально спекотною погодою. За показниками валового збору і врожайності кукурудзи на зелену масу в 2009 році в порівнянні 2008 році збільшився майже в 2 рази.

ВАТ «Птахофабрика Городок» - великий виробник птахівничої продукції в області. У 2011 році очікуване виробництво яєць - 135 млн.штук, 2950 тонн пташиного м'яса.

Таблиця 3 - Основні економічні показники діяльності господарства

 Показники од. вим. 2008р. 2009р. 2008 в% до 2009 р

 Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, зайнятого в с / г виробництві тис.руб. 53952 34693 64,3

 Вироблено валової продукції на 1 чол / год - всього по господарству тис.руб. 28 49 75

 в.т. числі в рослинництві: тис.руб. 16 39 243,75

 у тваринництві: тис.руб. 29 50 172,4

 Прибуток (+), збиток (-) - всього тис.руб. +8000 +34100 426,2

 Отримано прибутку (+) або збитку (-) на 100 га с / г угідь тис.руб. +199 +840 422,5

 Отримано прибутку (+) або збитку (-) на 1 середньорічного працівника Всього працівників - 696 чол. тис.руб. 11 48,9 444,5

 Рівень рентабельності по господарству% 0,03 0,9 326,6

Як видно з даної таблиці 3, що основні економічні показники по господарству збільшилися. Прибуток збільшився на 333000 тис. Руб. відповідно разом з загального прибутку, збільшився прибуток на 100 га с / г угідь в 3 рази і становить 840 тис.руб. Рівень рентабельності в 2009 році збільшився на 226% в порівнянні з рівнем 2008 року. З цих даних ми бачимо, що господарство спрацювало, не тільки прибутково, але і збільшило прибуток в 3 рази минулого року.

У 1997 році побудовано приміщення для відгодівлі великої рогатої худоби місткістю до 200 голів, сілохраніліще ємністю 500 тонн, майданчик для кормостірованія гною. У 2009 році середнє поголів'я з вирощування і відгодівлі молодняку ??ВРХ становило 123 голови.

Таблиця 4 - Виробничі показники по тваринництву

 Показники од. вим. 2008р. 2009р. відхилення 2008 (+ -) від 2009

 Середньорічне поголів'я ВРХ на вирощуванні та відгодівлі гол. 259123 -136

 Валовий приріст ваги тонн 82 41 -41

 Середньодобовий приріст однієї голови г 865913 +48

З даної таблиці 4 видно, що середньорічне поголів'я ВРХ на вирощуванні та відгодівлі невелике. У 2009 т році порівняно з 2008 роком зменшилася на 130 голів, тим самим і знизився валовий приріст ваги на 41 тонну, а середньодобовий приріст однієї голови за період 2008-2009 р.р. збільшився на 48 грам, це свідчить про поліпшення годівлі та утримання тварин.

В даний час в господарстві є 21 птицеводческое приміщення для утримання курей-несучок на 724 тис. Птахомісць і 3 птахівничих приміщення на 285 тис. Голів посадочних місць добового молодняку ??курей яйценоских порід.

На птахофабриці функціонує інкубаторій місткістю 850 тис.штук. Мається яйцесклад на 1 млн. Штук яєць одночасного зберігання, забійний цех потужністю 1000 голів забою птиці на годину, скотоубойная майданчик на 1 т. Забою ВРХ і свиней, ковбасний цех до 1 тонни вироблення ковбасних виробів за зміну, мається кормосклад на 1500 т. Комбікорми , будується новий цех з виробництва комбікормів потужністю 50 тонн за зміну.

Птахофабрика - енергонасиченість підприємство, де є 27 тис. К.с. енергопотужностей.

У рік споживається 7,9 млн. КВт / год електроенергії, 718 тонн дизпалива, 27 тис. Тонн комбікормом, 309 Гкал - теплоенергії, 302 тис. М3-газу.

Основний напрямок розвитку господарства - виробництво курячих харчових яєць і вирощування м'яса птиці, яке в структурі товарної продукції займає 98,6%.

Таблиця 2 - Розмір і структура товарної продукції

 Види реалізованої продукції виручка від реалізації, тис. Руб. виручка від реалізації в середньому за 2 роки, тис.руб. структура торгової продукції,% Види галузі (головна додаткова, підсобна)

 2008р. 2009р.

 Зернові та зернобобові

 рапс

 619

 23

 61

 130

 340

 76,5

 1,08

 0,24

4

5

 разом з рослинництва 612 191 416,5 1,32 3

 Яйце

 Виробництво на м'ясо

 інше

 19876

 8631

 12

 22881

 10589

 17

 21378,5

 9610

 14,5

 68,04

 30,56

 0,04

1

2

6

 Разом по тваринництву 28519 33487 31003 98,64 х

 Всього по господарству 29161 33678 31419,5 100 х

Як видно з таблиці 5, основну частку в структурі товарної продукції займає продукція птахівництва (яєчне - 68,4%, м'ясне - 30,5%). На частку тваринництва в 2009 році довелося 98,6% всієї суми виручки, на частку рослинництва - 1,32%. Звідси можна зробити висновок про те, що ВАТ «Птахофабрика Городок» має яєчне напрямок. Далі необхідно розрахувати коефіцієнт спеціалізації господарства за такою формулою:

____100____

КСП = Е Ув (2n-1), де

Е - знак суми;

Ув- питома вага;

N - порядковий номер за питомою вагою.

________________________100_________________________

КСП = 68,04 х (2х1-1) + 30,56х (2х2-1) + 1,32х (2х3-1) + 1,08х (2х4-1)

_____________________ 100

+ 0,24 х (2х5-1) + 0,04х (2х3-1) = 176,48 = 0,57

Значення коефіцієнта спеціалізації може бути від 0 до 1, якщо

Ксп: менше 0,2 - слабо виражена спеціалізація;

0,2-0,4 - середня;

0,4-0,65 - поліпшена.

Проведені розрахунки показують про те, що рівень спеціалізації ВАТ «Птахофабрика Городок» високий.

Для збільшення виробництва та підвищення рівня спеціалізації, необхідно:

а. поглибити спеціалізацію і концентрацію виробництва,

б. освоєння комплексу заходів щодо вдосконалення технології утримання та годівлі птиці,

в.заінтересовать працівників якісної і високопродуктивної організації праці в трудовій діяльності з найменшими витратами і ефективному функціонуванні виробництва.

Яйце поставляється в м Вітебськ і райони Вітебської області, частково по Мінську. До 40% яєць реалізується за межі Республіки Білорусь.

Ремонтний молодняк вирощується для комплектування власного промислового стада курей-несучок, для реалізації населенню.

Фірмова торгівля представлена ??6 магазинами, 2 кіосками, 6-ю торговими точками. Через мережу фірмових магазинів реалізується понад 12% виробленого яйця, понад 10% м'яса.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ТВАРИННИЦТВІ

Під організацією оплати праці на підприємстві розуміється розробка і побудова системи її регулювання та диференціації за категоріями працівників залежно від складності та умов виконуваних робіт, а також індивідуальних і колективних результатів праці.

Організація оплати праці має бути спрямована на забезпечення зацікавленості працівників у збереженні трудових відносин з підприємством. Вона передбачає створення основи для формування у працівників почуття впевненості і захищеності, забезпечення зацікавленості у підвищенні рівня кваліфікації, стимулювання за високопродуктивну працю.

Організація оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств включає в себе наступні елементи:

- Виявлення ринкових ставок заробітної плати за роботи, аналогічні тим, які виконуються на підприємстві;

- Тарифікацію робіт і професій на основі довідника по тарифікації механізованих і ручних робіт у сільському господарстві, Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, кваліфікаційних довідників посад службовців;

- Обгрунтування розмірів тарифної ставки 1-го розряду;

- Встановлення розмірів тарифних ставок (окладів) за розрядами Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь;

- Встановлення компенсаційних виплат і пільг, а також стимулюючих доплат і надбавок;

- Розробку норм і нормативів з праці;

- Вибір форм і систем оплати праці, розрахунок розцінок за продукцію (кінцеві результати праці);

- Обгрунтування умов і розмірів преміювання;

- Обгрунтування умов і розмірів натуральної оплати праці;

- Розробку системи стимулювання за кінцеві результати виробництва (підсумки роботи всього підприємства);

- Обгрунтування розмірів соціальних виплат.

Перераховані елементи організації оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств можна об'єднати у вісім великих груп:

- Ринкова складова;

- Тарифна система;

- Нормування праці;

- Форми і системи оплати праці;

- Преміювання;

- Натуральна оплата праці;

- Система стимулювання за результати роботи всього підприємства;

- Соціальні виплати.

Ринкова складова являє собою періодичну коригування заробітної плати працівників відповідно до мінливих ринкової ціною праці.

Тарифна система являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких здійснюється диференціація і регулювання розмірів тарифних ставок (окладів) різних груп і категорій працівників залежно від якості витрачається ними праці.

Нормування праці дозволяє встановити, який обсяг витрат праці повинен відповідати встановленому розміру його оплати в конкретних організаційно-технічних умовах.

Форми і системи оплати праці встановлюють строго певний порядок нарахування заробітної плати по кожній групі і категорії працівників залежно від кількості, якості і результатів індивідуальної та колективної праці.

Преміювання зацікавлює працівників у досягненні високих результатів своєї праці.

Застосування натуральної оплати праці обумовлюється специфікою способу життя сільських трудівників, більшість з яких веде особисте підсобне господарство.

Стимулювання за результати діяльності підприємства передбачає виплату додаткової винагороди кожному працівнику, величина якого залежить від розмірів одержуваної підприємством прибутку. Це формує у працівників корпоративний інтерес і зацікавленість у підвищенні ефективності роботи підприємства.

Соціальні виплати включають в себе оплату житла, харчування, палива та ін.

У загальному вигляді комплексна система матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств повинна включати в себе наступні елементи:

1. Авансові виплати відповідно до кількості, якістю та індивідуальними результатами праці кожного працівника (відтворювальна і стимулююча функції заробітної плати).

2. Грошова винагорода за кінцеві колективні результати праці - підсумки роботи первинного трудового колективу (стимулююча функція заробітної плати).

3. Грошова винагорода за кінцеві результати виробництва - підсумки роботи всього колективу підприємства (стимулююча функція заробітної плати).

4. Компенсаційні, стимулюючі і соціальні виплати та пільги, не пов'язані з кількістю і якістю витраченої праці, а також з кінцевими результатами праці та виробництва - за стаж роботи, за класність, за особливі умови праці та ін. (Відтворювальна і стимулююча функції заробітної плати ).

5. Натуральна оплата праці (стимулююча функція заробітної плати).

2.1 ЗНАЧЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Оплата праці працівників - це винагорода за працю. В значній мірі вона визначається кількістю і якістю витраченої праці, проте на неї впливають і чисто ринкові фактори. Такі, як попит і пропозиція праці, що склалася конкретна ко?юнктура, територіальні аспекти, законодавчі норми.

Оплата - основний мотив праці. Вона має мотиваційним ефектом. Реальність така, що гроші змушують людину працювати, а їх кількість стимулює трудову активність. У цьому і полягає економічний сенс оплати праці.

Оплата праці являє собою систему відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, угодами, локальними нормативними актами і трудовим договором. Іншими словами, практичне здійснення нарахування та виплати заробітної плати припускає використання певного организационно-економічного механізму оплати праці. Однак, хоча поняття «оплата праці» значно ширше поняття «заробітна плата», навряд чи поділ цих понять має практичний сенс, оскільки вони нерозривно пов'язані один з одним.

Сутність заробітної плати проявляється у виконуваних нею функціях. Виділяють такі основні функції заробітної плати:

- Відтворювальних;

- Стимулююча;

- Вимірювально-розподільча;

- Регулююча;

- Соціальна.

Реалізація відтворювальної функції заробітної плати забезпечує задоволення фізіологічних і духовних потреб працівників різних професійно-кваліфікаційних груп і членів їх сімей. Іншими словами, заробітна плата повинна гарантувати винагороду за працю в розмірах, необхідних для відтворення робочої сили, тобто відновлення здатності працівників до праці.

Сутність стимулюючої функції полягає у забезпеченні зростання трудової активності працівників і досягненні ними високих кінцевих результатів своєї праці за допомогою встановлення залежності розмірів заробітної оплати кожного працівника від його особистого трудового вкладу в результати роботи первинного трудового колективу, а також всього підприємства. Таким чином, реалізація стимулюючої функції забезпечує залежність заробітної плати від індивідуальних і колективних результатів праці.

Вимірювально-розпорядча функція призначена для розподілу коштів фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. За допомогою заробітної плати визначається індивідуальна частка у сукупному фонді споживання кожного працівника відповідно до його трудовим внеском.

Регулююча функція сприяє ув'язці платоспроможного попиту населення з обсягами виробництва товарів, так як зміна реальної заробітної плати супроводжується зниженням або зростанням попиту на споживчі товари і послуги. У свою чергу, зміна платоспроможного попиту впливає на динаміку розвитку економіки. Регулююча функція проявляється також і в тому, що відхилення заробітної плати від її рівноважної величини призводить до зміни співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці.

Соціальна функція заробітної плати спрямована на встановлення обґрунтованих мінімальних гарантій в оплаті праці та забезпечення соціально справедливої ??її диференціації.

Сенс соціальної функції полягає в тому, щоб не допускати необґрунтованого, з точки зору відтворення робочої сили, зниження розміру заробітної плати тих категорій працівників, попит на яких нижче, ніж пропозиція на ринку праці. Реалізація соціальної функції передбачає також використання механізму стримування спроб до встановлення необґрунтовано високих заробітків в окремих галузях народного господарства, а також заробітків керівників підприємств.

Слід зазначити, що у кожної функції є свого роду персоніфікований носій: відтворювальну функцію представляють працівники, стимулюючу - роботодавці, вимірювально-розподільну - спільно працівники і роботодавці, регулюючу і соціальну - держава. Таким чином, всі вони (і наймані працівники, і роботодавці, і держава) зацікавлені як можна в більш швидкому відновленні всіх функцій заробітної плати в повному обсязі.

2.2 Форми, системи та види оплати праці

Форми і системи оплати праці є складовими елементами організації заробітної плати.

Різноманіття форм господарювання в АПК передбачає різноманітні форми, види і системи оплати праці. Якщо уявити оплату праці у вигляді якоїсь системи, що застосовується на ВАТ «Птахофабрика Городок», то сукупність елементів, її характеризують, можна зобразити графічно (рис. 1).

Рис. 1 - сукупність понять, які характеризують оплату праці.

На практиці застосовуються дві форми заробітної плати - відрядна і погодинна. Форма оплати праці встановлює міру праці: повременщикам - годину роботи, відрядникам - кількість роботи. Погодинна форма оплати праці зазвичай застосовується в наступних випадках:

- Якщо робітник не може безпосередньо впливати на збільшення випуску продукції, який залежить від продуктивності машини, апарату або агрегату,

- Якщо з об'єктивних причин відсутні норми праці,

- Якщо забезпечення високої якості продукції є головним показників роботи,

- Якщо робоче місце знаходиться на конвеєрі з регламентованим ритмом,

- Якщо робітник зайнятий обслуговуванням устаткування.

Відрядна форма оплати праці стимулює насамперед збільшення кількості продукції. Вона застосовується на виробництві з переважанням ручного або машинно-ручної праці, де можна безпосередньо врахувати кількість і якість виконаної роботи і є необхідність стимулювати зростання обсягу товару. Відрядну форму оплати праці доцільно застосовувати при:

- Наявності норм часу або виробітку;

- Можливості обліку кількості та якості праці;

- Необхідність збільшення кількості продукції на конкретному робочому місці.

Система оплати праці показує механізм розрахунку тарифної заробітної плати та преміальних виплат. Існує кілька систем оплати праці: погодинна проста, погодинно-преміальна, відрядна проста, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, відрядна непряма, відрядна бригадна, акордна.

Погодинна проста заробітна плата (ЗПП) розраховується так:

ЗПП = Годинна тарифна ставка х Відпрацьований час

Наприклад, робочий хозслужби відпрацював 160 годин. Годинна тарифна ставка - 1163,35 руб.

ЗПП = 1163,35руб х 160 ч = 186136руб.

Почасово-преміальна заробітна плата (ЗПСШ):

ЗПСШ = Годинна тарифна ставка х Відпрацьований час х КП),

де Кп- коефіцієнт преміювання (наприклад, при 20% премії коефіцієнт - 1,2).

ЗПСШ = 1163,35 руб х 160 ч х 1,2 = 223 363 руб.

На ВАТ «Птахофабрика Городок нарахування відрядної заробітної плати проводиться згідно з затвердженими нормами виробітку і розцінки на механізовані польові роботи, розроблені головним економістом підприємства (Додаток А).

Відрядна проста заробітна плата (ЗПС):

ЗПС = Розцінка х Кількість виробів

Наприклад, тракторист справив оранку стерні на тракторі марки МТЗ-3022 з нормою вироблення 5 т / га. Розцінка за одиницю - 1901,86 руб.

ЗПС = 1901,68 руб. х 5 га = 9508,4 руб.

Розцінка - це тарифна заробітна плата за виріб, операцію або роботу.

Годинна тарифна ставка 2450,7

Розцінка = норма виробітку за 1 годину = 1,12 = 2,188 за 1 га

або

Розцінка = годинна тарифна ставка х норма часу в годинах = 2450,73 х 1,12 = 2,188

Відрядно-преміальна заробітна плата (ЗПСП):

ЗПСП = Розцінка х Кількість виробів х Кп = 2,188 руб х 5 га х 1,2 = 13128 руб.

Відрядно-прогресивна заробітна плата (ЗПСП) розраховується так: вироблення робочого в межах норми (бази) оплачується за основними розцінками, а понад норми - за підвищеними. Наприклад, планова вироблення оранки 5 га, розцінка 2188 руб; за надпланову вироблення 2 га розцінка збільшується на 20%.

ЗПср = 2188руб. х 5 га + 2188руб х 2га х 1,2 = 16191 руб.

Відрядна непряма заробітна плата (ЗПс.к.) встановлюється для стимулювання ефективної роботи обслуговуючого персоналу. Так, наладчик отримує заробітну плату в залежності від кількості продукції, випущеної основними робітниками, Розцінка для наладчика розраховується виходячи з його годинної тарифної ставки і вироблення робочого основного виробництва.

Наприклад, тракторист працює по 6-му розряду. Годинна тарифна ставка - 195,07 руб. Розцінка - 976,03 (1952,07 х 5) руб.

ЗПс.к. = 976,03 руб. х 5га х 1,2 = 4880 руб.

Відрядна бригадна заробітна плата (ЗПс.б.) має багато варіантів розрахунку. Основний сенс бригадної відрядної оплати полягає у стимулюванні високопродуктивної праці всіх членів бригади. Залежно від результатів роботи кожного члена бригади за день (або за місяць) встановлюється коефіцієнт трудової участі '- КТУ. Зарплата між членами бригади розподіляється по КТУ. Наприклад, бригада виконала роботу за відрядними розцінками на 100 тис. Руб. У бригаді 4 людини. КТУ першого робочого - 1,0, другого - 0,8, третій - 1,2, четвертого - 1,0. На 1 КТУ припадає 25 тис. Руб. (100 000/4). Заробітна плата першого і четвертого робочого буде однакова - по 25 тис. Руб., Другої - 20 тис. Руб. (25 х 0,8), третє - 30 тис. Руб. (25 х 1,2).

Акордна заробітна плата (ЗПс.а.) розраховується наступним чином. Нормується трудомісткість роботи на планову тривалість робочого періоду (день, тиждень, місяць). Якщо виконується робота раніше чи пізніше встановлених строків, то оплата праці при заданій якості роботи залишається незмінною. Наприклад, бригада отримала завдання виконати роботу вартістю 100 тис. Руб. за тиждень. Незалежно від того, виконана робота за 4 або за 10 днів, оплата залишається на рівні 100 тис. Руб. Найбільшу складність при організації заробітної плати представляє розробка системи оплати праці керівників і фахівців у зв'язку з відсутністю кількісних показників оцінки їхньої праці. Основою організації їхньої заробітної плати є посадові оклади, тобто місячна тарифна заробітна плата. З метою врахування особистих якостей працівника, зокрема освіти, стажу роботи і досвіду, розмір окладу по кожній посаді встановлюється в межах максимуму і мінімуму. Крім того, передбачається перелік надбавок і доплат за конкретні результати роботи, а також система преміювання за загальні та індивідуальні показники функціональної діяльності. На підприємствах можливі спеціальні системи преміювання: за експорт, виконання особливо важливих завдань, раціоналізаторську роботу та ін. Існують і такі системи оплати праці, коли щомісячна заробітна плата керівника поставлена ??в залежність від середньої заробітної плати персоналу, наприклад, вона в 3 або 5 разів більше .

Гнучкістю і простотою використання відрізняються безтарифні системи оплати праці. Вони засновані на розподілі заробітної плати в залежності від різних критеріїв:

- По паях або часткам;

- По системі плаваючих окладів, пов'язаних із зростанням (зменшенням) обсягу продажів.

Оплата праці керівників і фахівців може також складатися з двох частин:

- Заробітна плата, що включається в собівартість продукції;

- Частина прибутку підприємства.

Умови, порядок та показники, що впливають на розмір оплати праці керівників і фахівців, як правило, відображаються в контракті, який укладається між адміністрацією суб'єкта господарювання та працівником.

2.3 ТАРИФНА СИСТЕМА І ЇЇ ЗМІСТ

Тарифна система являє собою сукупність нормативних матеріалів, що регулюють рівень основної заробітної плати залежно від кваліфікації, умов праці, посади працівника, розмірів підприємства. Вона є інструментом, за допомогою якого практично враховується більшість принципів організації заробітної плати. Тарифна система включає:

1) тарифну ставку (годинну або місячну) першого розряду

2) тарифні коефіцієнти по розрядах (тарифну сітку)

3) тарифно-кваліфікаційні довідники;

4) районні коефіцієнти.

Тарифна система розробляється державними органами управління і рекомендується для застосування на підприємствах. Суб'єкти господарювання самостійно приймають рішення про повному або частковому використанні рекомендацій, підприємстві може бути встановлена ??більш висока тарифна ставка першого розряду і своя тарифна сітка при наявності фінансової можливості та необхідності підвищення заробітна плати персоналу. Держава встановлює розмір прожиткового мінімуму, нижче якого оплата праці опускатися не може.

Держава, профспілки і роботодавці спільно встановлюють рівень і динаміку оплати праці в Генеральній угоді на рік або на ряд років. На підприємствах адміністрація та працівники (або профспілка) укладають колективний договір, в якому передбачаються деякі положення оплати праці.

Тарифна сітка є шкалу, визначальну співвідношення тарифних коефіцієнтів, кількість розрядів, категорій працівників, а також межкатегорійних коефіцієнтів. В даний час поширені два варіанти тарифних сіток: єдина тарифна сітка (ЕСТ), що має 18 розрядів і 6 розрядна тарифна сітка застосовувана на сільськогосподарських підприємствах. За допомогою тарифної сітки визначають співвідношення тарифних ставок залежно від кваліфікації працівника (складності роботи). Приклад тарифної сітки для робітників ВАТ «Птахофабрика Городок» представлений у таблиці:

Таблиця «Єдина тарифна сітка робітників на роботах з нормальними умовами праці»

 Єдина тарифна сітка робітників на роботах з нормальними умовами праці

 з 1січня 2011

 Розряди 1 2 3 4 5 6 7 8

 Тарифні коеф-ти 1 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17

 Місячної тарифної ставки 133800 155208 180630 210066 231474 254220 271614 290346

 1.1 Робітники, зайняті на ручних роботах коеф-т 1,0

 (Яйцесклад, швейний цех, сторожа, кормоцех, ветблок, дезокамера)

 годинна тар.ст. 790,31 916,76 1066,92 1240,79 1367,24 1501,59 1604,34 1714,98

 денна тар.ст. 6322,50 7334,11 8535,38 9926,33 10937,93 12012,76 12834,68 13719,83

 месяч. тар.ст. 133800 155208 180630 210066 231474 254220 271614 290346

 1.2. Будівельники коеф. 1,2

 годинна тар.ст. 948,38 1100,12 1280,31 1488,95 1640,69 1801,91 1925,20 2057,98

 денна тар.ст. 7587,01 8800,93 10242,46 11911,60 13125,52 14415,31 15401,62 16463,80

 месяч.тар.ст. 160560 186250 216756 252079 277769 305064 325937 348415

 1.3 Реммастер, енергослужба, ковбасний, птахівництво, живий-во, убойний- коеф-т 1,1

 годинна тар.ст. 869,34 1008,44 1173,61 1364,87 1503,97 1651,75 1764,77 1886,48

 денна тар.ст. 6954,75 8067,52 9388,92 10918,97 12031,73 13214,03 14118,15 15091,82

 Месяч. тар.ст. 147180 170729 198693 231073 254621 279642 298775 319381

 1.4 Трактористи-машиністи коеф-т 1,3

 годинна тар.ст. 1027,41 1191,79 1387,00 1613,03 1777,41 1952,07 2085,64 2229,47

 денна тар.ст. 8219,26 9534,34 11096,00 12904,23 14219,31 15616,59 16685,09 17835,78

 месяч. тар.ст. 173940 201770 234819 273086 300916 330486 353098 377450

Тарифна ставка першого розряду повинна бути не нижче рівня прожиткового мінімуму. Заробітна плата робітників залежить від кваліфікації (1 - 6-й розряди), розробленої на підприємстві з використанням єдиної тарифної сітки.

Стосовно до робочим можна скласти більш деталізовану тарифну сітку, що враховує кваліфікацію, умови та форми оплати праці.

На ВАТ «Птахофабрика Городок» здійснюється доплати працівникам, зайнятим на роботах з несприятливими умовами праці, які встановлюються в розмірі 1,10-0,31% місячної ставки тарифного розряду за кожну годину роботи в цих умовах з урахуванням ступеня тяжкості і шкідливості праці. Нижче представлений перелік робочих місць і посад, на яких працюють за результатами атестації встановлені доплати за роботу із шкідливими умовами або небезпечними умовами праці.

 Найменування професії робітників, посади службовців% доплати сума доплат за 1 годину

 Оператор птахофабрик та механізованих ферм 0,10 146,32

 Оператор тваринницьких комплексів та механізованих

 ферм 0,10 146,32

 Оператор цеху з приготування кормів 0,10 146,32

 Слюсар з ремонту та обслуговування обладнання цеху по 0,10 146,32

 приготуванню кормів

 Комірник цеху з приготування кормів 0,10 146,32

 Конюх 0,10 146,32

 Бджоляр 0,10 146,32

 Санітар ветеринарний 0,10 146,32

 Лаборант- мікробіолог 0,10 146,32

 Лаборант хімічного аналізу 0,10 146,32

 Оброблювач птиці 0,10 146,32

 Слюсар з ремонту та обслуговування обладнання цеху забою 0,10 146,32

 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування цеху

 забою 0,10 146,32

 Апаратник виробництва технічної продукції 0,14 204,85

 Апаратник хім.водоочісткі 0,10 146,32

 Дезінфектор цеху забою 0,10 146,32

 Дезінфектор цеху готової продукції 0,10 146,32

 Слюсар-сантехнік з ремонту та обслуговування систем 0,10 146,32

 Слюсар з вентиляції та кондиціювання 0,10 146,32

 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 0,10 146,32

 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 0,10 146,32

 Кухар 0,10 146,32

 Оператор ЕОМ 0,10 146,32

 Водій автобуса 0,14 204,85

 Водій навантажувача 0,14 204,85

 Водій ДУК 0,14 204,85

 Слюсар з ремонту автомобілів 0,10 146,32

 Машиніст крана автомобільного вантажопідйомністю від 3 т і

 більше 0,14 204,85

 Токар 0,10 146,32

 Майстер-налагоджувальник з обслуговування машинно-тракторного парку 0,10 146,32

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 0,14 204,85

 Слюсар з ремонту с / г машин і устаткування 0,10 146,32

 Оператор котельні 0,20 292,65

 Апаратник термічної обробки м'ясопродуктів 0,14 204,85

 Машиніст холодильних установок 0,25 365,81

 Електрогазозварник 0,31 453,6

 Боєць худоби 0,25 365,81

Номінальна заробітна плата виражається кількістю грошових одиниць, отриманих працівником. Реальна заробітна плата характеризується споживною здатністю національної валюти. Зіставлення проводиться через так звану споживчу корзину, в якій представлений певний набір продуктів харчування, послуг і предметів споживання в розрахунку на одну особу працездатного віку. При низькому рівні інфляції і стабільної макроекономіці годинна тарифна ставка першого розряду як основний елемент тарифної системи залишається незмінною на протязі декількох дет.

Третій елемент тарифної системи - тарифно-кваліфікаційний довідник - є нормативним документом, на підставі якого здійснюється тарифікація робіт і робітників, тобто віднесення кожної роботи до відповідного тарифного розряду і присвоєння робітникам тарифних розрядів. Існує два види тарифно-кваліфікаційних довідників: єдиний і галузевий - для робітників окремих галузей.

Присвоєння робочим певного тарифного розряду здійснюється спеціальною кваліфікаційною комісією підприємства. Наприклад, у таблиці наведено схему привласнення тарифного розряду працівників ВАТ Птахофабрика Городок »:

 група працівників розряди

 оператор-птахівник обслуговуючий

 курей-несучок

 молодняк

6

5

 слюсар ремонтник 3-4

 оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5

Робітничим спеціальностям навчають в галузевих професійно-технічних навчальних закладах і видають відповідний документ: встановленого зразка, який засвідчує спеціальність і кваліфікацію робітника. З кожної професії в тарифно-кваліфікаційних довідниках дається коротка характеристика підлягають виконанню робіт, а також опис того, що робітник повинен знати. Наводяться приклади робіт, які він повинен уміти виконувати.

Багато сільськогосподарських підприємств застосовують традиційну шестирозрядна тарифну сітку для оплати праці робітників професій (трактористи-машиністи, робітники, зайняті на ручних роботах, в тваринництві, допоміжні робітники та інші).

Четвертий елемент тарифної системи - районні коефіцієнти до заробітної плати, компенсуючі відмінності вартості життя в особливих природно-кліматичних умовах або екологічній обстановці.

Тарифна система дозволяє порівнювати конкретні види праці, оцінювати їх кількість і якість, враховуючи складність і різні умови праці.

Тарифна заробітна плата розраховується відповідно до тарифної ставкою першого розряду, яка застосовується тарифною сіткою з урахуванням районних коефіцієнтів. Основна заробітна плата включає тарифну заробітну плату і премію за існуючим на підприємстві положенню. Крім основної персонал отримує додаткову заробітну плату, що складається з різних доплат (за роботу в нічний час, за навчання учнів і т.д.), передбачених у трудовому законодавстві, генеральному, угоді уряду, роботодавців і профспілки, а також в колективному договорі адміністрації підприємства і трудового колективу.

Загальний рівень оплати праці залежить від наступних основних факторів:

- Результатів господарської та фінансової діяльності;

- Кадрової політики;

- Рівня безробіття в регіоні, місті, серед працівників відповідної спеціальності;

- Впливу профспілки; конкурентів і держави.

Загальна сума нарахованої заробітної плати утворює фонд заробітної плати

Фонд заробітної плати являє собою нараховану суму виплат у грошовій і натуральній формі за вироблений обсяг продукції (робіт, послуг), відпрацьований час, а також за невідпрацьований час, який підлягає оплаті відповідно до трудового законодавства.

Залежно від складу виплат розрізняють годинний, денний і місячний фонди оплати праці. На ВАТ «Птахофабрика Городок» застосовується шестирозрядна тарифна система оплати праці, яка представлена ??в таблиці:

 Розряди Тарифний коефіцієнт Місячна ставка Денна ставка Годинна ставка

 1 1 146324 6893,95 861,74

 2 1,16 169736 7996,98 999,62

 3 1,35 197537 9306,83 1163,35

 4 1,57 229729 10823,49 1352,94

 5 1,73 253141 11926,53 1490,82

 6 1,9 278016 13098,50 1637,31

Часовий фонд оплати праці - це сума виплат за фактично відпрацьований час, враховане в людино-годинах. Він включає: виплати за тарифними ставками, окладів і відрядними розцінками по прямій і відрядно-преміальною системою або за середнім заробітком; оплату по акордних і акордно-преміальним нарядам; доплати відрядникам за відхилення від нормальних умов праці; премії за чинною системою преміювання; доплати бригадирам за керівництво бригадою; оплату понаднормової роботи за встановленими розцінками; оплату робіт з виправлення браку, допущеного не з вини робітника.

Денний фонд оплати праці включає годинний фонд і доплату за невідпрацьований час, враховане в людино-годинах, підлягає оплаті відповідно до законодавства, а саме: доплату за понаднормові години роботи; оплату внутрішньозмінних простоїв не з вини робітника; доплату за роботу в нічний час; оплату пільгових годин підліткам.

Місячний фонд оплати праці складається з денного фонду, оплати цілоденних простоїв не з вини робітника, оплати основних та додаткових відпусток та оплати неявок, пов'язаних з виконанням громадських і державних обов'язків, врахованих у людино-днях.

Згідно Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 2 листопада 2007 року № 1446 розмір базової величини становить 35000 руб.

2.4 ОПЛАТА ПРАЦІ В ТВАРИННИЦТВІ

У тваринництві праця робітників оплачується за акордно-преміальної, відрядно-преміальної, погодинно-преміальної, а також від валового доходу. Але основною в цій галузі є оплата за продукцію, т. Е. За кінцевий результат. Це особливо зручно в колективах, які поряд з обслуговуванням худоби вирощують і заготовляють корми. У цьому випадку в розцінці для оплати за одиницю тваринницької продукції враховують і витрати на виробництво кормів своїми силами.

У галузях тваринництва, в яких продукція надходить протягом року (молоко, яйця і т. Д.), Заробітну плату робітникам нараховують за встановленими в господарстві розцінками за продукцію за результатами роботи за місяць. Авансування при цьому не проводиться. У тих галузях, де продукція надходить по періодах (у вівчарстві, на відгодівлі та нагулі худоби і т. Д.), Працівникам видається аванс. Після отримання продукції їм видається різниця між заробітною платою, нарахованої за продукцію, і заробітною платою, виплаченої як аванс за відрядними розцінками або за тарифними ставками за відпрацьований час (з обслуговування худоби, птиці та інших тварин).

Преміювання колективів бригад, ланок, окремих робочих тваринництва може вироблятися за економію прямих витрат, передбачених у завданні, в розмірі до 70% отриманої економії. При перевищенні встановлених витрат з вини колективів проводиться їх відшкодування повністю або частково за рахунок коштів, передбачених на оплату праці та преміювання.

Преміювання бригад і ланок може проводитися і за іншими показниками, розробленим в господарстві. Наприклад, показниками для преміювання можуть бути: перевиконання плану виробництва продукції, підвищення продуктивності тварин порівняно з рівнем, досягнутим за попередні 3 5років, поліпшення якості продукції і т.д. Для конкретних бригад, ланок або окремого працівника не повинна допускатися множинність показників. У тваринництві премії можуть виплачуватися за результатами роботи за квартал або технологічний період з урахуванням виконання плану виробництва продукції з початку року (наростаючим підсумком).

Акордно-преміальна система застосовується в двох варіантах. Перший варіант застосовують у галузях, де продукція надходить по періодах або раз на рік: на вирощуванні, відгодівлі та нагулі худоби і птиці, в овочівництві та ін. Порядок видачі основної оплати праці такий же, як і в рослинництві. Розцінки за продукцію встановлюють виходячи з норми її виробництва і тарифного фонду заробітної плати, збільшеного до 150%. У період догляду за тваринами заробітну плату видають як аванс за відрядними і погодинним розцінками за голову або відпрацьований час. Після отримання продукції робочим доплачують різницю між заробітною платою, нарахованої за продукцію, і основним заробітком, виданими їм у період догляду за тваринами.

Другий варіант діє в галузях, в яких продукція (молоко, яйця та ін.) Виробляється і надходить протягом усього року. Основну оплату нараховують за місячними результатами за кількість і якість продукції або за продукцію і обслуговування тварин. Розцінки встановлюють як і при першому варіанті, виходячи з норми виробництва продукції та тарифного фонду, збільшеного до 150%.

На роботах, не пов'язаних безпосередньо з виробництвом продукції (на догляді за робочою худобою та виробниками і ін.), Застосовують відрядно-преміальну систему оплати за виконаний обсяг роботи або почасово-преміальну за відпрацьований час.

Істотні особливості має оплата праці робітників тваринницьких комплексів. Тут виробництво продукції організовано на індустріальній основі, встановлені проектна потужність і продуктивність праці. Праця робітників тваринницьких комплексів може оплачуватися за почасово-преміальною системою оплати, при якій праця робітників, зайнятих безпосередньо на обслуговуванні тварин, із застосуванням машин і механізмів, оплачується за денним тарифними ставками, розміри яких перевищують діючі на фермах інших підприємств. Їм встановлюють нормовані завдання (колективні та індивідуальні) з виробництва продукції або передачі худоби в інші групи.

При виконанні завдань на 100% нараховується додаткова оплата (премія) у розмірі 30-50% тарифної ставки. Якщо завдання виконані менше, ніж на 100%, але не менш ніж на 80% (на молочних комплексах то її відповідно знижують. У період освоєння виробничих потужностей комплексу додаткова оплата може виплачуватися, починаючи з виконання 60% нормованих завдань. У випадках, коли фактична продуктивність тварин менше проектної, виходячи з якої встановлено завдання, розмір додаткової оплати може бути зменшений на 1% за кожен відсоток зниження продуктивності.

Робітників можна преміювати у розмірі до 2% заробітної плати за кожен відсоток підвищення продуктивності праці в порівнянні з рівнем, передбаченим нормованим завданням. Їм виплачується також премія за збереження обслуговуваних тварин у межах встановлених норм відходу або нижче цих норм, збільшення проти норм виходу ділових телят і поросят, забезпечення безперебійної роботи обладнання та інші показники загальним розміром не більше 20% заробітку за розрахунковий період.

Зазначений порядок оплати праці відповідає характеру виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі. Він вдало стимулює зростання виробництва продукції, освоєння виробничих потужностей комплексів.

Хоча для працівників тваринницьких комплексів не встановлюють розцінки за продукцію, рівень їхньої заробітної плати безпосередньо пов'язаний з результатом виробництва - кількістю і якістю продукції, збереженням поголів'я худоби, продуктивністю праці. Додаткова оплата за виконання нормованих завдань сприяє підвищенню рівня нормування праці, оскільки норми обслуговування, нормовані завдання з виробництва продукції встановлюють виходячи з проектної продуктивності праці та проектного рівня виробництва продукції.

Виробництвом яєць на птахофабрики ВАТ «Птахофабрика Городок» займається три бригади. Оплата праці працівників, обслуговуючих стадо курей-несучок проводиться за відрядно-преміальною системою. Оплата основних робітників, зайнятих обслуговуванням промислового стада курей-несучок оплачується за одиницю виробленої продукції за розцінками. Встановлених з 146% тарифного фонду заробітної плати і норми виробництва продукції. Ця норма визначається з затвердженою норми обслуговування і планової продуктивності птиці.

Особливістю розрахунку в яєчному птахівництві при розрахунку враховується спосіб утримання птиці та кількість продукції.

На ВАТ «Птахофабрика Городок» виробляється основна оплата праці за рахунок валового збору яйця і збереження поголів'я, і ??розрахунок розцінок за 1000 штук яєць (перший і другий період), який представлений нижче:

 Розрахунок середнього поголів'я і валовий збір яйця обладнання ККТ-36тис. для птахівниці з 1.01.2011 р

 вік поголів. відмінок зообрак поголів. середнє про- валовий

 міс. на поч. % Гол% гол на кінець поголів. дук- збір

 м-ца м-ца тивно. яйця

 5-6 16920 0,90 152 1169 16 599 16 759 15 251 389

 6-7 16599 149 169 16280 16439 27 443859

 7-8 16280 147 169 15964 16122 27 435296

 8-9 15964 144 169 15651 15808 27 426810

 9-10 15651 141 169 15341 15496 26 402904

 10-11 15341 138 169 15034 15188 26 394879

 11-12 15034 135 169 14729 14882 25 372044

 2727180

 12-13 14729 133 169 14428 14579 25 364465

 13-14 14428 130 169 14129 14278 24 342677

 14-15 14129 127 169 13832 13981 24 335532

 15-16 13832 124 169 13539 13685 23 314766

 16-17 13539 122 169 13248 13393 21 281255

 15051 290 4365876

 нас.2%

 1період 2727180 54544 2672637

 2період 1638696 32774 1605922

 87318

 Фонд оплати з 1.01.2011 рік

 контр.- доп.за пр.46% всього фонду опл.за нас.

 6 розряд 13214,03 13214,03 19292,48 7041756,59

 1період 13214,03 13214,03 19292,48 4090006,57 3693586 36936

 2період 13214,03 13214,03 19292,48 2951750,02 29518

 кормодні 13214,03 13214,03 396421 66453

 1період 3656650

 2період 2922233

 к / дні 522450

 Розцінка за 1000штук яєць 1 період 1368,18

 Розцінка за 1000штук яєць 2 період 1819,66

 Розцінка за 1000штук яєць бою і нас. 761,05

 Розцінка за 1000 кормодней. 758,77

 Розрахунок середнього поголів'я і валовий збір яйця обладнання ККТ-36тис. для слюсаря з 1.01.2011 р

 вік поголів. відмінок зообрак поголів. середнє про- валовий

 міс. на поч. % Гол% гол на кінець поголів. дук- збір

 м-ца м-ца тивно. яйця

 5-6 33840 0,90 305 1338 33 197 33 519 15 502 778

 6-7 33197 299 338 32560 32878 27 887718

 7-8 32560 293 338 31928 32244 27 870592

 8-9 31928 287 338 31303 31616 27 853620

 9-10 31303 282 338 30683 30993 26 805808

 10-11 30683 276 338 30068 30375 26 789757

 11-12 30068 271 338 29459 29763 25 744087

 5454360

 12-13 29459 265 338 28855 29157 25 728931

 13-14 28855 260 338 28257 28556 24 685354

 14-15 28257 254 338 27665 27961 24 671064

 15-16 27665 249 338 27077 27371 23 629532

 16-17 27077 244 338 26495 26786 21 562511

 30102 290 8731752

 нас.2%

 1період 5454360 109087 5345273

 2період 3277391 65548 3211843

 174635

 Фонд оплати з 1.01.2011 рік

 контр.- доп.за пр.46% всього фонду опл.за нас.

 6 розряд 13214,03 13214,03 19292,48 7041756,59

 1період 13214,03 13214,03 19292,48 4090006,57 3693586 36936

 2період 13214,03 13214,03 19292,48 2951750,02 29518

 кормодні 13214,03 13214,03 396421 66453

 1період 3656650

 2період 2922233

 к / дні 1044900

 Розцінка за 1000штук яєць 1 період 684,09

 Розцінка за 1000штук яєць 2 період 909,83

 Розцінка за 1000штук яєць бою і нас. 380,53

 Розцінка за 1000 кормодней. 379,39

В матеріальне стимулювання працівників яєчного птахівництва необхідно виділити такі напрямки, як преміювання. У процесі формування кінцевого результату роботи птахофабрики члени трудового колективу надають різні впливи, вносять вагомий внесок у загальну справу. Тому і преміювання повинно бути не однаковим, а залежати від їх внеску. З цією метою на підприємстві необхідно визначити коефіцієнти значимості і відповідно до них продифференцировать максимальний розмір премії.

Працівникам, які мають звання «Майстер тваринництва 1 класу» нараховується надбавка в розмірі 20%, «Майстер тваринництва 2 класу» - 10%.

Працівникам галузі яєчного птахівництва на ВАТ «Птахофабрика Городок» виплачується також надбавка за безперервний стаж роботи в таких розмірах:

від 2-х до 5 років - 10%

від 5-10 років - 13%

від 10-15 років - 18%

понад 15 років - 20%.

Однак, застосовувана система матеріального стимулювання працівників галузі не стимулює зниження собівартості одиниці продукції, не забезпечує дію противитратної механізму. Зміни та доповнення до Інструкції про порядок застосування Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь представлені у додатку Б.

2.5 НАРАХУВАННЯ заробітку працівника ТВАРИННИЦТВА

Норми навантаження і розцінки працівників птахівництва, обслуговуючих курей-несучок на підприємстві представлені у додатку В.

Для контролю за трудовою дисципліною та з метою аналізу ступеня використання робочого часу застосовується табельний облік.

Табельний облік ведеться в табелі обліку робочого часу. Табелі ведуться за місцем роботи завідувачами відповідних підрозділів господарства - бригадири, завідувач ремонтними майстернями і т.д.

В табель записується весь особовий склад підрозділу. У табелі щодня відзначають вихід на роботу, кількість відпрацьованих годин, неявки відбивають у табелі умовними позначеннями, наприклад «О» - відпустка, «Б» - хвороба, «П» - прогул і т. Д.

У табелі обліку робочого часу та розрахунку нарахування заробітку заповнюється П.І.Б. робітників, зайнятих на обслуговуванні птиці в даному пташнику і кількість відпрацьованих днів і годин та суму нарахованої заробітної плати.

В галузі від оплати праці в птахівництві, заробітну плату працівникам нараховують 1 раз на місяць. При цьому основними показниками є вироблена продукція (приріст) і обслуживаемое поголів'я. Показники для нарахування заробітної плати містяться в первинних документах.

Для розрахунку нарахування заробітної плати заповнюють обліковий лист пташника. У ньому вказують: номер бригади, номер пташника, П.І.Б. бригадира, П.І.Б. оператора-птицевода, вид птиці, вікова група і дата посадки. При заповненні облікового аркуша пташника бригадир заповнює графи по кожному календарному дню: поголів'я на початок дня, вага всього поголів'я, вік птиці, скільки вибуло на санубой, кормодні, кількість і вагу падежу, та отримання яєць (кількість всього штук, в т.ч. бій).

В кінці календарного місяця кожна графа підсумовується і підводиться підсумок. Потім розраховується за місяць середнє поголів'я, кількість отриманої продукції і продуктивність. Підписується обліковий лист пташницею-оператором, бригадиром і головним зоотехніком. Розцінки беруть з Положення про оплату праці, яке розробляють в господарстві. У додатку Г представлений табель обліку робочого часу, розрахунок нарахування заробітку і обліковий лист пташника.

В кінці місяця у табелі проводять разом про відпрацьований час, днях неявки на роботу. Потім табель здають в бухгалтерію, де його дані після відповідної перевірки використовуються для складання платіжної відомості.

Визначення розцінок і нарахування заробітної плати за продукцію для робітників, зайнятих в птахівництві.

1. Визначення розцінок і нарахування заробітної плати для птахівниці-оператора, яка обслуговує молодняк курей в клітинних батареях.

а) Молодняк у віці 1-110 днів.

Розрахунок розцінки за продукцію.

На ВАТ «Птахофабрика Городок» для пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні молодняка курей яєчних порід у віці від 1 до 110 днів в клітинних батареях КБМ-2, встановлена ??технічно обґрунтована норма обслуговування 30000 голів (при 8-годинному робочому дні).

Середньодобовий приріст живої маси на 1 голову за виробничо-фінансового плану господарства на рік встановлення норм виробництва (виробітку) продукції на працівника передбачений 10 м

Виходячи із зазначеної норми обслуговування і планового середньодобового приросту живої маси для пташниць-операторів, встановлена ??річна норма виробництва (виробітку) продукції на працівника (приросту живої маси птиці) 251,1 ц.

Робота пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні молодняка птиці при комплексної механізації основних процесів, віднесена до V тарифним розрядом.

Річний тарифний фонд заробітної плати дорівнює 4391581 крб. (12031,73 руб. Х 365 дн.). Для розрахунку розцінки за продукцію зазначений фонд заробітної плати підвищується на 38% і складе 1577360 крб.

Розцінка за продукцію (1 ц приросту живої маси) дорівнюватиме 6282 руб. (1577360 руб .: 251,1 ц).

Встановлена ??розцінка в подальшому переглядається при зміні, рівня механізації, технології виробництва та інших умов.

Розрахунок заробітної плати за фактично отриману продукцію

Оплата за продукцію здійснюється після закінчення періоду вирощування молодняка птиці.

До розрахунку за продукцію заробітна плата виплачується пташника-оператору (як аванс в рахунок оплати за продукцію) за обслуговування поголів'я птиці за розцінками, що визначаються виходячи з відрядної тарифної ставки і норми обслуговування.

Протягом періоду обслуговування по закріпленій групі птиці отримано приросту живої маси 105 ц.

Основний і подменной пташницею буде нарахована заробітна плата за продукцію в сумі 659 610 руб. (6282 руб. Х 105 ц.)

Отже, доплата за продукцію складе 131 610 руб. (659610 крб. -528000 Руб.).

Розподіл заробітної плати за обслуговування птиці та доплати за продукцію між основною і подменной пташницею-операторами провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

б) Молодняк у віці 111-140 днів

Для пташниць-операторів, які обслуговують ремонтний молодняк курей у віці 111-140 днів, оплата праці проводиться за вихід ділових молодиць.

На ВАТ «Птахофабрика Городок» для пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні ремонтного молодняка курей у віці 111-140 днів в клітинних батареях ККТ, встановлена ??технічно обґрунтована норма обслуговування 18 000 голів (при 8 - годинному робочому дні).

Норма виробництва продукції (вихід ділових молодиць) на рік на пташницею-оператора на даному підприємстві встановлена ??205900 голів, вибракування на м'ясо - 12000 голів при збереженості поголів'я 99,5%.

Планується середня маса 1 голови молодняку ??у віці 150 днів 1350 г, при вибракуванню на м'ясо - 850 г і маса 1 голови в 60 днів - 600 г.

Розподіл тарифного фонду заробітної плати на оплату за вихід ділових молодиць і вибракованний молодняк провадиться пропорційно плановому приросту їх живої маси.

Робота пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні ремонтного молодняку ??промислового стада курей при комплексної механізації основних процесів, віднесена до V тарифним розрядом.

Річний тарифний фонд заробітної плати основної і подменной пташниць-операторів складуть 4391581руб. (12031,73 руб. Х 365 дн.).

Для розрахунку розцінки за продукцію зазначений фонд заробітної плати підвищується на 38% і складе 6060382 крб.

Оплата за приріст живої маси вибракованной птиці на м'ясо фонд заробітної плати становитиме 166 661 руб. на оплату за вихід ділового молодняку ??- 5893721 руб. (6060382руб. - 166661руб.)

Розцінка за продукцію (100 голів ділових молодиць віком 150 днів) дорівнюватиме 2862,4 руб. (5893721 руб .: 205,9 х 100)

Розрахунок заробітної плати за фактично отриману продукцію

Оплата за продукцію (вихід ділових молодиць) проводиться після закінчення періоду вирощування молодняка.

До розрахунку за продукцію заробітна плата виплачується пташника-оператору (як аванс в рахунок оплати за продукцію) за обслуговування поголів'я птиці за розцінками, що визначаються виходячи з відрядної тарифної ставки і норми обслуговування.

Фактично в середньому за період вирощування навантаження на пташницею-оператора склала 18 000 гол.

Після закінчення періоду вирощування по закріпленій групі птиці фактично передано в наступну групу 25650 голів ділових молодиць і вибраковано на м'ясо 2850 голів, від кетова отримано приросту живої маси 17,2 ц. (2850 гол. Х 604 гр.)

Нарахування заробітної плати проводиться:

а) за переданих в наступну групу ділових молодиць

(1419624 крб.: 25650 гол.) / 100 = 5553 руб.

б) за вибракованний на м'ясо молодняк:

(157736 руб.: 17,2 ц.) = 9170,7 руб.

2. Визначення розцінок і нарахування заробітної плати для птахівниці-оператора, які обслуговують курей-несучок при клітинному змісті.

Розрахунок розцінки за продукцію

На ВАТ «Птахофабрика Городок» для пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні курей-несучок промислового стада в клітинних батареях ККТ встановлена ??технічно обґрунтована норма обслуговування 16920 голів (при 8-годинному робочому дні).

Виробничо-фінансовим планом на рік встановлення норм виробництва (виробітку) продукції на працівника передбачено отримати протягом року від кожної курки-несучки 290 яєць, а тому числі від курей у віці 5-12 місяців (перший період - 173 яєць, у віці старше 12 до 17 місяців (другий період) - 117 яєць.

Виходячи із зазначеної норми обслуговування та прийнятої несучості (не нижче планової) курей-несучок, для пташниць-операторів встановлена ??річна норма виробництва (виробітку) продукції на працівника (одержання яєць) 4365,9 тис. Штук, в тому числі від курей возрасте5-12 місяців - 27,2 тис. штук і у віці старше 12 до 17 місяців -1638,7 тис. штук.

Робота пташниць-операторів, зайнятих на обслуговуванні курей-несучок кліткового утримання при комплексної механізації основних процесів, віднесена до VI тарифним розрядом. Річний тарифний фонд заробітної плати дорівнює 4823121 крб. (13214,03 руб. Х 365 дн.). Для розрахунку розцінки за продукцію зазначений фонд заробітної плати підвищується на 46% і складе 7041757 крб., В тому числі на перший період - 3656650 руб. і на другий період - 2922233 руб.

Розцінка за 1000 яєць буде дорівнює:

від курей у віці 5-12 місяців - 1368,18 руб. (3656650 крб.: 2672,637 шт.); у віці старше 12 до 17 місяців - 1819,66 руб. (2922233 крб.: 1605922 шт.).

Встановлені розцінки в подальшому переглядаються при зміні рівня механізації, технології виробництва та інших умов.

Розрахунок розцінки за обслуговування поголів'я курей у віці 150-180 (180-210) днів

На утримання нормативного поголів'я - 16920 голів за весь період - має бути витрачено 2643,4 тис. Кормо-днів.

Річний тарифний фонд заробітної плати при 8-годинному робочому дні (з урахуванням-підміни) буде дорівнює 1577360 крб.

Розцінка за 1000 кормо-днів складе 597 руб.

Розрахунок заробітної плати за фактично отриману продукцію

Пташниця-оператор прийняла на обслуговування 12 300 курей-несучок у віці 150 днів, розміщених в клітинних батареях КБН-1. У період з 150- до 180-денного віку курей на обслуговування цієї групи витрачено 338,1 тис. Кормо-днів, отримано яєць 55,6 тис. Штук.

Розрахунок заробітної плати за обслуговування поголів'я курей

597 руб. х 338,1 кормо-днів = 201 846 руб.

Розрахунок заробітної плати за виробництво яєць

За фактично отриману кількість яєць - 56,5 тис. Штук по розцінці, затвердженої для першого періоду, покладено виплатити 96370руб. (1733,27 руб. Х 55,6 тис. Шт.).

Ці суми розподіляються між основною і подменной пташницею операторами пропорційно відпрацьованим дням.

оплата праця тваринництво птахофабрика

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Важливою умовою успішного вирішення завдань щодо підвищення ефективності суспільного виробництва і прискоренню темпів зростання продуктивності праці є зміцнення та розвиток залежності оплати праці від кваліфікації та кінцевих результатів роботи кожного працівника, так як оплата праці є основним джерелом задоволення його матеріальних і культурних потреб.

Створення додаткового продукту, задоволення людиною своїх потреб (фізіологічних, психологічних, самоствердження, самовираження) можливе за допомогою праці.

Винагорода за кількість і якість витраченої праці в господарствах з державною формою власності здійснюється у формі заробітної плати, а у приватній - у формі оплати праці. Відмінності між цими економічними категоріями полягають в наступному; в державних підприємствах розмір і умови оплати праці визначають державні органи, а в приватних підприємствах - трудовий колектив на основі типового положення про оплату праці, затвердженого державними органами.

Заробітна плата являє собою сукупність винагород, які обчислюються у грошових одиницях або натуральній формі, які наймач зобов'язаний виплатити працівникові за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час.

Оплата праці - сукупність винагород за кількість і якість витраченої праці і доходу від власності. Дохід від власності формується з прибутку і розподіляється на пай, акцію.

Заробітна плата та оплата праці підрозділяється на два види: номінальну і реальну.

Номінальна заробітна плата (оплата праці) - сума грошових коштів, одержуваних працівниками за результати суспільно необхідної праці. Вона характеризує рівень оплати в прийнятих грошових одиницях Республіки Білорусь.

Реальна заробітна плата (оплата праці) - сукупність матеріальних благ і послуг, які працівники можуть придбати на отримувану ними суму заробітної плати при даному рівні цін на товари та послуги. Розмір реальної заробітної плати відображає фактичну купівельну спроможність.

Принципи оплати праці на сільськогосподарських підприємствах:

1. Оплата за кількістю та якістю праці, вкладеного у виробництво. Даний принцип означає, що оплата проводиться з урахуванням тривалості, інтенсивності та складності праці і залежить від обсягу виробництва продукції. Чим повніше оплата відображає кількість і якість праці, витраченої кожним виконавцем, тим більше зацікавленість всіх працівників підприємства в збільшенні виходу продукції, поліпшенні її якості і підвищенні ефективності виробництва.

2. Правильне співвідношення між зростанням оплати і продуктивністю праці. Підвищення оплати праці має супроводжуватися випереджаючим зростанням його продуктивності. Це дозволяє забезпечити розширене відтворення, створити правильні пропорції між споживанням і накопиченням.

3. Гарантійний оплати. Робітники і службовці підприємств отримують заздалегідь фіксовану грошову заробітну плату за встановленими тарифними ставками та посадовими окладами.

4. Матеріальна зацікавленість. Розмір оплати праці повинен знаходитися в залежності від результатів роботи як особистої, так і колективу, у складі якого людина трудиться.

5. Простота і ясність систем і форм оплати. Застосовувані системи і форми оплати праці мають бути доступні розумінню кожного робітника і службовця. В іншому випадку матеріальні стимули до праці будуть ослаблені.

При розробці різних систем і форм оплати праці та матеріального стимулювання необхідно враховувати перелічені вище принципи.

Для зацікавленості працівників у особистому доході і в доході підприємства економічна служба господарства зобов'язана створити систему стимулювання до високопродуктивної праці, в якій враховуються його мотиви і стимули.

Мотиви до праці - внутрішнє бажання людини задовольнити свої потреби. Вони бувають: а) фізіологічні (потреба в їжі, їжі та ін.); б) психологічні (мотиви безпеки - не втратити роботу, заробити на «чорний день»); в) визнання і самоствердження (потреба у привласненні розряду, звання та ін.); г) самовираження (бажання реалізувати творчий потенціал).

Стимули до праці - можливість отримання засобів задоволення своїх потреб в обмін на виконання певної роботи.

Стимули бувають матеріальні та нематеріальні.

До матеріальних відносять оплату праці, як головне джерело відтворення робочої сили і стимулювання до праці; цінні подарунки та ін. До нематеріальних - публічне визнання заслуг; різні заохочення; надання найманому працівнику свободи дій для самовираження та ін.

Адміністрація господарства при розробці системи стимулювання до праці крім перерахованих вище мотивів і стимулів повинна враховувати складність його, інтенсивність, тривалість, кваліфікацію виконавців та ін.

Організація заробітної плати на підприємстві включає:

встановлення обґрунтованих норм праці (норм часу, норм виробітку, норм обслуговування, норм чисельності персоналу, норм керованості). Вони служать основою для встановлення оптимальних пропорцій між окремими видами праці з метою об'єктивної кількісної оцінки витрат праці на виконання конкретних робіт;

застосування тарифної системи; визначення форм і систем оплати праці; формування фонду оплати праці.

Список використаної літератури

1. Апальков І.Є., Смирнов А.С. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва. - М .: Колос, 1980.

2. Бусел І.П. Економіка і організація сільськогосподарського виробництва. - М: Урожай, 1999.

3. Горфинкель И.Ш. та ін. Організація виробництва на сільськогосподарських підприємствах. - М: Уражай, 1997.

4. Добринін В.А. Економіка сільського господарства. - М .: Агропромиздат, 1990.

5. Організація сільськогосподарського виробництва. / Под ред. Ф.К. Шакірова.-М .: Колос, 2003.

6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК. -Мн .: Екоперс-пектіви, 1998.

7. Економіка сільського господарства. / Под ред. І.А. Мінакова. - М .: Колос, 2003.

8. Лещіловскій П.В. Економіка АПК. - Мн., 2005.

9. Н.Е.Заяц «Теорія фінансів», Мн. 1997р.

10. Горфинкель И.Ш. Наукові основи орг-ції пр-ва на с / г пр-ях: Уч. сел. Гірки, 2004р.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com