На головну    

 Контроль за рухом автобусів міського сполучення РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля - Транспорт

Зміст

Введення

1. Аналіз існуючого методу контролю за рухом автобусів міського сполучення м Гомеля на прикладі підприємства РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

1.1 Аналіз охоплення міських автобусних маршрутів лінійними диспетчерськими пунктами і кількості контрольованих рейсів

1.2 Аналіз статистичних даних щодо виконання рейсів і регулярності руху автобусів міського сполучення

1.3 Висновки

2. Пропозиції щодо забезпечення повного контролю за рухом автобусів міського сполучення лінійними диспетчерськими пунктами з розглядом доцільності контролю на окремих маршрутах в проміжних пунктах

2.1 Визначення режимів роботи лінійних диспетчерських пунктів і оцінка їх завантаженості

2.2 Аналіз результатів проектних рішень від облаштування кінцевих пунктів міських маршрутів лінійними диспетчерськими пунктами

2.3 Висновки

3. Пропозиції щодо впровадження автоматизованої радіонавігаційної системи диспетчерського управління на міських маршрутах, що обслуговуються підприємством РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

3.1 Цілі впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління на міських маршрутах, що обслуговуються РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

3.2 Основні вимоги до автоматизованої системи диспетчерського управління на міських автобусних маршрутах, що обслуговуються РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

3.3 Опис автоматизованої системи обліку роботи автотранспорту і дорожньо-будівельної техніки. Загальні відомості

3.4 Опис складових елементів системи

3.4.1 АРМ диспетчера

3.4.2 АРМ розподільника робіт

3.4.3 АРМ механіка з ремонту

3.4.4 АРМ механіка КПП

3.4.5 АРМ комірника ПММ

3.4.6 АРМ бухгалтера

3.4.7 АРМ економіста

3.4.8 АРМ начальника АТЦ (заст. Начальника АТЦ)

3.4.9 АРМ керівника підприємства

3.4.10 Автоматизована система контролю маршрутів руху автотранспорту

3.5 Опис апаратно-програмного комплексу ШКІПЕР

3.6 Висновки

4. Пропозиції щодо впровадження автоматизованої системи контролю проїзду на міських маршрутах, що обслуговуються підприємством РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля.

4.1 Аналіз структури перевезених пасажирів на міських перевезеннях, які виконуються РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

4.2 Мета впровадження автоматизованої системи контролю проїзду

4.3 Структура автоматизованої системи контролю проїзду

4.4 Висновки

5. Розрахунок капітальних і експлуатаційних витрат на реалізацію проектних рішень

5.1 Розрахунок капітальних і експлуатаційних витрат на впровадження автоматизованої системи контролю та обліку роботи автотранспорту і дорожньо-будівельної техніки

5.1.1 Розрахунок капітальних витрат

5.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

5.2 Розрахунок капітальних і експлуатаційних витрат на впровадження автоматизованої системи контролю проїзду

5.2.1 Розрахунок капітальних витрат

5.2.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

5.3 Висновки

6. Розрахунок економічної ефективності впровадження автоматизованої радіонавігаційної системи диспетчерського управління і автоматизованої системи контролю проїзду

6.1 Розрахунок економічної ефективності впровадження автоматизованої радіонавігаційної системи диспетчерського управління

6.2 Розрахунок економічної ефективності впровадження автоматизованої системи контролю проїзду

6.3 Розрахунок терміну окупності проектних рішень

6.4 Висновки

7. Оцінка обсягів викидів від транспортних засобів підприємства РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля

8. Охорона праці при роботі з персональним комп'ютером

8.1 Визначення оптимальних умов праці оператора ЕОМ

8.2 Загальні вимоги безпеки

8.3 Вимоги безпеки перед початком роботи

8.4 Вимоги безпеки при виконанні роботи

8.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

8.6 Вимоги безпеки після закінчення роботи

Висновок

Список літератури

Додатки

Введення

Транспортний комплекс Республіки Білорусь має винятково важливе значення в забезпеченні функціонування національної економіки та реалізації соціальної політики держави. На підприємствах транспортного комплексу зайнято близько 7% загальної чисельності працюючих в Республіці Білорусь. Транспортний комплекс Республіки Білорусь є великим споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Їм щорічно використовується від загального обсягу споживання в республіці більше 5% електроенергії, близько 80% бензину, 54% дизельного палива, 7% природного і 5% скрапленого газу.

Організаціями автомобільного транспорту, підвідомчими Міністерству транспорту та комунікацій Республіки Білорусь, забезпечуються перевезення пасажирів автобусами за регулярними маршрутами у міському, приміському, міжміському і міжнародному сполученнях. Парк автобусів цих організацій налічує 5,9 тис. Од., А з урахуванням КУП «Минсктранс" ? 7,8 тис. Од.

Перевезення пасажирів автобусами здійснюється на 5826 регулярних маршрутах. Міська автобусна маршрутна мережа республіки налічує 1435 маршруту, приміська ? 3467 маршруту, міжміський ? 843 маршруту і міжнародна ? 81 маршрут. Загальна протяжність маршрутної мережі Білорусі по всіх видах автобусного сполучення складає близько 210 тис. Км.

Автобусна маршрутна мережа республіки обслуговується автотранспортними організаціями, підвідомчими Міністерству транспорту і комунікацій, а також іншими перевізниками державної та недержавної форм власності.

Щодня регулярними автобусними маршрутами перевозиться більше 4 мільйонів пасажирів. Обслуговування пасажирів здійснюється на 244 пасажирських терміналах.

Однією з головних задач для підприємств автотранспортної галузі є підвищення якості надаваних послуг, які повинні повністю задовольняти потреби населення та економіки.

Якість надання послуг автотранспортними підприємствами залежить від багатьох факторів:

- Технічного та санітарного стану рухомого складу;

- Кваліфікації та культури працівників автотранспортних підприємств;

- Технології організації перевезень;

- Обсягів фінансування та повноти надходження доходів.

Метою даного дипломного проекту є розробка заходів щодо забезпечення підвищення ефективності контролю за рухом автобусів міського сполучення РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля.

Для зазначеної мети в дипломному проекті поставлені і вирішені наступні завдання:

- Проведений аналіз існуючого методу контролю за рухом автобусів міського сполучення РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля та виявлено його основні недоліки;

- Розроблені пропозиції щодо забезпечення повного контролю за рухом автобусів міського сполучення лінійними диспетчерськими пунктами з обґрунтуванням доцільності їх облаштування на кінцевих зупиночних пунктах кожного автобусного маршруту;

- Розроблені пропозиції щодо впровадження автоматизованої радіонавігаційної системи диспетчерського управління на міських маршрутах, що обслуговуються РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля;

- Розроблені пропозиції щодо впровадження автоматизованої системи контролю проїзду на міських маршрутах з метою забезпечення достовірного обліку обсягів перевезених пасажирів і повноти надходження доходів від даного виду перевезень;

- Зроблена оцінка ефективності впровадження автоматизованих систем на міських маршрутах, що обслуговуються підприємством РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля.

В рамках даного дипломного проекту розглянуті екологічні аспекти негативного впливу автотранспорту РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля на навколишнє середовище. Також розглянуто питання охорони праці в рамках забезпечення персоналу автотранспортних підприємств при роботі з персональним комп'ютером.

контроль рух автобус діспетческій радіонавігаційної

1. Аналіз існуючого методу контролю за рухом автобусів міського сполучення м Гомеля на прикладі підприємства РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля

1.1 Аналіз охоплення міських автобусних маршрутів лінійними диспетчерськими пунктами і кількості контрольованих рейсів

Якість обслуговування і регулярність руху - взаємопов'язані і невіддільні один від одного поняття. З підвищенням регулярності руху обсяг перевезень збільшується, рівномірніше розподіляються пасажири по автобусам маршруту, забезпечується можливість своєчасної оплати проїзду. При порушеннях регулярності руху відбувається переповнювання салону автобусів, зниження доходів і рентабельності маршруту. Нерівномірне завантаження викликає серйозні коливання витрат часу на посадку і висадку пасажирів, що в свою чергу створює затримки автобусів на зупинках, порушує встановлений режим роботи автобусів, підвищує витрата палива, знижується швидкість повідомлення і безпеку руху.

Важливо проводити аналіз регулярності руху автобусів як в цілому по всіх маршрутах, так і окремо по кожному маршруту. Даний аналіз сприяє визначенню вузьких місць при організації руху, є можливість виявити причини нерегулярності і відповідно до них розробити заходи щодо вдосконалення організації руху.

Попереднім етапом аналізу регулярності руху автобусів є безперервний збір даних. До засобів збору даних (контролю) відносяться технічні засоби та персонал лінійних диспетчерських пунктів.

З жовтня 2005 р на ряді міських автобусних маршрутах РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля проводиться лінійна диспетчеризація. Лінійна диспетчеризація забезпечується двома лінійними диспетчерськими пунктами, які розташовані на кінцевих зупиночних пунктах: Медмістечко і Мікрорайон Кленковскій. Аналіз охоплення міських автобусних маршрутів лінійними диспетчерськими пунктами наведено в таблиці 1.1 і на рисунку 1.1.

Малюнок 1.1 - Аналіз охоплення міських автобусних маршрутів лінійними диспетчерськими пунктами.

На підставі даних наведених у таблиці 1.1 та на рисунку 1.1 із 11 міських автобусних маршрутів, що обслуговуються РДАУП "Автобусний парк № 1" м Гомеля тільки 2 маршрути (18%) контролюється у двох напрямках, 3 маршрути (27%) - в одному напрямку , 6 маршрутів (55%) взагалі не контролюються.

Аналіз кількості контрольованих рейсів в будні і вихідні дні наведено у таблицях 1.2, 1.3 відповідно і на малюнку 1.2.

Таблиця 1.2 - Аналіз кількості контрольованих рейсів в будні дні (на підставі розкладу руху автобусів міського сполучення на 1.01.07 р)

Таблиця 1.3 - Аналіз кількості контрольованих рейсів у вихідні дні (на підставі розкладу руху автобусів міського сполучення на 1.01.07 р)

На підставі даних, наведених у таблицях 1.2, 1.3 і малюнку 1.2 лінійними диспетчерськими пунктами контролюється тільки близько 22% тижневого кількості рейсів, передбаченого розкладом, 11% рейсів контролюється в одному напрямку і лише 11% рейсів - в двох напрямках.

1.2 Аналіз статистичних даних щодо виконання рейсів і регулярності руху автобусів міського сполучення

Автобусний рух вважається регулярним, якщо автобуси своєчасно відправляються в рейс, інтервали на всіх зупиночних пунктах дотримуються рівними і відповідають розкладом, а автобуси прибувають в кінцевий пункт точно у встановлений розкладом час.

Регулярність руху забезпечується виконанням двох умов: при повному (100%) виконанні передбачених розкладом рейсів (необхідна умова) і при точному дотриманні водіями розкладів руху з забезпеченням водіями регулярності кожного рейсу (залишкове умова).

Рейс вважається регулярним, якщо водій автобуса точно відправляється з початкового пункту, своєчасно (із запізненням не більше ніж на 1 хв.) Пройде проміжні контрольні пункти і прибуде на кінцевий пункт точно за розкладом. Рейси, виконані з перевищенням допустимих відхилень від розкладу, незалежно від причин, що їх викликають, вважаються нерегулярними.

Слід розрізняти регулярність рейсу і регулярність руху автобусів на маршруті. Окремі рейси можуть бути регулярними, а належна регулярність руху на маршруті в цілому не досягнута.

Регулярність руху автобусів на маршруті визначається коефіцієнтом регулярності:

, (1.1)

де-коефіцієнт регулярності руху автобусів на маршруті;

- Кількість фактично виконаних рейсів;

- Число рейсів, виконаних з порушенням розкладу;

- Планова кількість рейсів, закладене в розкладі.

РДАУП "Автобусний парк №1" м Гомеля щомісяця подає звіт форми № 30-шос. (Розп.) "Про порушення розкладу прибуттів пасажирських маршрутних автобусів загального користування в кінцевий пункт рейсу" у вищестоящу організацію Раупах "Гомельоблавтотранс". У даному звіті відображена інформація по всіх видах автобусних повідомлень:

- Кількість прибуттів автобусів в кінцевий пункт рейсу, передбачених розкладом (планова кількість);

- Кількість виконаних прибуттів автобусів в кінцевий пункт рейсу (фактична кількість прибуттів);

- Кількість виконаних прибуттів без запізнення (регулярні);

- Кількість виконаних прибуттів із запізненням (нерегулярні);

- Кількість виконаних прибуттів понад кількість, передбаченого розкладом (додаткові);

- Кількість невиконаних прибуттів у зв'язку з відміною відправлень з початкового пункту рейсу, сходами з маршруту та іншими причинами (втрати).

Порівняльний аналіз факторів, що впливають на показник регулярності руху, за наявності лінійних диспетчерських пунктів

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати