На головну

Страхування коштів наземного транспорту - Банківська справа

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Кафедра "Фінанси і кредит"

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

по дисципліні: "Страхування"

на тему: "Страхування коштів наземного транспорту"

Кемерово 2010 р.

1. Загальні положення.

1.1 Відповідно до цивільного законодавства, Закону РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації", нормативними документами органу державного страхового нагляду Російської Федерації справжні Правила регулюють відносини виникаючі між Страхувальником і Страхувальником з приводу страхування коштів наземного транспорту.

1.2 За договором страхування коштів наземного транспорту Страхувальник зобов'язується за зумовлену договором плату (страхову премію), при настанні передбаченої в договорі події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику або інакшій особі, на користь якого укладений договір (Вигодопріобретателю), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні (виплатити страхове відшкодування) в межах певної договором страхової суми.

1.3 Страхувальник - ВАТ АСФ "ГРАНТА", діючий відповідно до виданої органом державного страхового нагляду Російської Федерації ліцензії.

1.4 Страхувальники - юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм, передбачених цивільним законодавством Російської Федерації і дієздатні фізичні особи, що уклали з Страхувальником договір страхування.

Страхувальником може бути:

а) фізична особа, що досягла 18-літнього віку (для власників мототранспорта - 16-літнього віку), якому засіб транспорту належить на праві особистої власності (власник);

б) фізична особа, що має від власника (власника) оформлену відповідно до чинного законодавства довіреність на право користування (розпорядження) даним транспортним засобом (довірені особи);

в) фізична або юридична особа, що має договір про фінансову оренду (прокаті) засобу транспорту;

г) юридична особа, що має на балансі засіб транспорту або що користується ним згідно з договором про оренду;

д) юридична особа, що уклала договір на користь фізичної особи, яка працює у нього і має засіб транспорту;

е) іноземна фізична або юридична особа, що постійно проживає або маюче своє представництво на території Російській Федерації.

1.5 Страхувальники мають право при висновку договорів страхування призначати фізичних або юридичних осіб (Вигодопріобретателей) для отримання страхових виплат за договорами страхування, а також замінювати їх по своєму розсуду до настання страхового випадку, письмово повідомивши про це Страхувальника.

1.6. Выгодоприобретатель не може бути замінений іншою особою після того, як він виконав яку-небудь з обов'язків за договором страхування або пред'явив Страхувальнику вимогу про виплату страхового відшкодування.

1.7 Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (Страхувальника або Вигодопріобретателя), що має заснований на законі, інакшому правовому акті або договорі інтерес в збереженні цього майна.

Договір страхування майна, укладений при відсутності у Страхувальника (Вигодопріобретателя) інтересу в збереженні застрахованого майна, недійсний.

1.8 Не допускається страхування протиправних інтересів.

1.9 Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що Страхувальник повідомив явно помилкові відомості при укладенні договору страхування, то Страхувальник має право зажадати визнання договору страхування недійсним і застосування наслідків, передбачених п.2 статті 179 ГК РФ.

1.10 Страхувальник не має право розголошувати отримані ним внаслідок своєї професійної діяльності відомості про Страхувальника (Вигодопріобретателе) і його майнове положення. За порушення таємниці страхування Страхувальник в залежності від роду порушених прав і характеру порушення несе відповідальність в порядку, передбаченому нормами цивільного законодавства Російської Федерації.

1.11 Договір страхування діє на території Російській Федерації.

2. Об'єкт страхування.

2.1 Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника (Вигодопріобретателя), пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом, внаслідок пошкодження або знищення (угону, крадіжки) наземного транспортного засобу.

2.2 На страхування приймаються:

а) легкові, вантажні і грузопассажирские автомобілі;

б) автобуси і микроавтобусы;

в) причеп і напівпричепи;

г) сільськогосподарські, будівельні машини і механізми на самохідному ходу.

2.3 Додатково Страхувальник може застрахувати:

а) обладнання і обладнання до засобу транспорту, не вхідне в його комплектацію згідно з інструкцією заводу-виготівника;

б) втрату товарного вигляду.

2.4 На страхування не приймаються транспортні засоби не минулі митного оформлення в РФ, якщо транспортний засіб увезений з інших держав і підлягає такому оформленню; багаж або вантаж, особисті речі водія або пасажирів, інакше майно, що знаходиться в транспортному засобі і що не відноситься до додаткового обладнання.

3. Страхові випадки і об'єм страхової відповідальності.

3.1 Страховим випадком є доконана подія, передбачена договором страхування, з настанням якого виникає обов'язок Страхувальника зробити страхову виплату Страхувальнику (Вигодопріобретателю).

3.2 Страховими випадками, по яких Страхувальник несе відповідальність, є:

а) "ЗБИТОК" - пошкодження або повна загибель транспортного засобу внаслідок зіткнення з іншим засобом транспорту, наїзду (удару) на рухомі або нерухомі предмети (споруди, перешкоди, тваринної і інш.), перекидання, затоплення, короткого замикання электротока, бою скла каменями і інакшими предметами, падіння з висоти або якого-небудь предмета на нього, пожежі, вибуху, провалу під лід, пошкодження водопровідної або опалювальної системи, удару блискавки, бурі, шторму, урагану, зливи, граду, рясного снігопаду, землетрусу, селя, обвалу, обвалу, паводка або повені, протиправних дій третіх осіб (крім угону);

б) "УГІН" - розкрадання засобу транспорту або знищення (пошкодження) його, пов'язане з розкраданням.

3.3 Страхувальник не відшкодовує збитки, виниклі в результаті:

а) впливи ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

б) військових дій, а також маневрів або інакших військових заходів;

в) громадянської війни, народних хвилювань всякого роду або страйків;

г) вилучення, конфіскації, реквизиции, арешту або знищення застрахованого майна по розпорядженню державних органів;

д) умисних дій Страхувальника (Вигодопріобретателя), в тому числі порушення правил дорожнього руху що привели до настання страхового випадку.

е) пошкодження (знищення) шин, якщо при цьому засіб транспорту не зазанавати інших пошкоджень;

ж) знищення (пошкодження) засобу транспорту під час перевезення його морськими, залізничними і іншими видами транспорту, крім випадків, коли законодавством або договором страхування не встановлена відповідальність транспортної організації (перевізника) за знищення (пошкодження) вантажу, що перевозиться;

з) пошкодження транспортного засобу внаслідок попадання всередину нього води, інакших рідин (гидроудар)

и) знищення (пошкодження) транспортного засобу внаслідок управління ним особою, що знаходиться в стані будь-якої форми сп'яніння або під впливом наркотичних, психотропних, токсикологічних, медикаментозних препаратів, застосування яких протипоказане при управлінні транспортним засобом, а також, якщо особа, керуюча транспортним засобом, в наслідок знаходження в якій небудь формі сп'яніння сховалося з місця ДТП або відмовилося пройти медичний огляд (експертизу);

к) управління застрахованим транспортним засобом особою, яка не мала водійський посвідчення або тимчасового дозволу на право управління транспортним засобом відповідної категорії;

л) управління застрахованим транспортним засобом особою, і що не було його власником і транспортним засобом, що не мав довіреності на право управління або шляхового листа;

м) експлуатації застрахованого транспортного засобу з порушенням встановлених правил пожежної безпеки і/або правил перевезення і зберігання вогненебезпечних, вибухонебезпечних речовин;

н) експлуатації застрахованого транспортного засобу з порушенням встановлених правил перевезення пасажирів і/або вантажів, передбачених правилами дорожнього руху (що іменуються далі - ГПД) і правилами експлуатації транспортного засобу; також не є страховими події з участю застрахованого транспортного засобу, якщо цей транспортний засіб не пройшов у встановленому порядку державний технічний огляд і несправність застрахованого транспортного засобу спричинила настання страхової події.

о) експлуатації застрахованого транспортного засобу з метою навчання водінню, участь в змаганнях, в тому числі неофіційного характеру і несанкціонованих компетентними органами (стихійно виниклих вуличних гонках), у випробуваннях, якщо інакше в письмовій формі не узгоджене з Страхувальником, а також з метою перевезення вантажів, вага яких перевищує максимальний дозволений заводом-виготівником транспортного засобу

В випадках, передбачених законом, Страхувальник може бути звільнений від виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності Страхувальника (Вигодопріобретателя).

3.4 Не відшкодовуються за справжніми Правилами: моральна шкода, непрямі збитки, штрафи і т.п.

3.5 Страхувальник має право повністю або частково відмовити в страховій виплаті у разі розкрадання транспортного засобу або пошкодження транспортного засобу внаслідок угону, якщо Страхувальник або інакша особа, допущена до управління транспортним засобом:

3.5.1 залишив відкритими (не замкненими на замок) двері або вікна транспортного засобу під час його стоянки або зупинки при відсутності в салоні водія;

3.5.2 залишив в салоні транспортного засобу або в доступному третім особам місці ключі від транспортного засобу, пульти від противоугонных систем (механічних, електронних, систем супутникового пошуку) і/або реєстраційні документи (свідчення про реєстрацію, паспорт транспортного засобу і т.п.), за винятком випадків, коли розкрадання або угін транспортного засобу сталися внаслідок грабунку і/або розбою;

3.5.3 здійснював комерційну (з метою отримання доходу) діяльність по перевезенню пасажирів і/або вантажів, не повідомивши Страхувальнику про таку мету використання транспортного засобу в письмовій формі при укладенні договору страхування.

3.6 У випадках, передбачених законом, Страхувальник може бути звільнений від виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності Страхувальника (Вигодопріобретателя).

3.7 Страхувальник має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо спричинення збитку застрахованому транспортному засобу виникло внаслідок здійснення Страхувальником наступних дій, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення РФ від 30.12.2001 м. № 195-ФЗ з подальшими змінами і доповненнями (далі - КоАП РФ):

а) ст. 12.5 ч.2 - управління транспортним засобом з явно несправними гальмівною системою (за винятком стояночного гальма), стерновим управлінням або зчіпним пристроєм;

б) ст. 12.9 ч.4 - перевищення встановленої швидкості руху транспортного засобу на величину більше за 60 кілометрів в годину;

в) ст. 12.10 ч.1 - перетин залізничного шляху поза залізничним переїздом, виїзд на залізничний переїзд при закритому або шлагбаумі, що закривається або при заборонному сигналі світлофора або чергового по переїзду, а одинаково зупинка або стоянка на залізничному переїзді;

г) ст. 12.11 ч.3 - розворот або в'їзд транспортного засобу в технологічні розриви розділової смуги на автомагистрали або рух заднім ходом по автомагистрали;

д) ст. 12.15 ч.3 - виїзд на сторону проезжей частини дороги, призначену для зустрічного руху, у випадках, якщо це заборонене Правилами дорожнього руху;

е) ст. 12.17 ч.2 - ненадання переваги в русі транспортному засобу, що має нанесеному на зовнішні поверхні спеціальні цветографические схеми, написи і позначення, з одночасно включеними проблесковым маячком синього кольору і спеціальним звуковим сигналом;

ж) ст. 12.21 ч.2 - порушення правил перевезення небезпечних, великогабаритних або ваговитих вантажів;

з) ст. 12.24 ч.1, 2 - порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, спричинення, що призвело легкого або середнього тягаря шкоди здоров'ю потерпілого;

и) ст. 12.27 ч.2 - залишення водієм в порушення Правил дорожнього руху місця ДТП, учасником якого він був".

3.8 Перелік страхових випадків визначається по угоді сторін і вказується в договорі страхування.

4. Страхова сума.

4.1 Страхова сума, в межах якої Страхувальник зобов'язується виплатити страхове відшкодування за договором страхування коштів наземного транспорту (майнове страхування), визначається угодою Страхувальника з Страхувальником відповідно до норм цивільного законодавства і справжніх Правил.

4.2 При страхуванні коштів наземного транспорту страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості (страхової вартості). Такою вартістю для коштів наземного транспорту вважається його дійсна вартість в місці його знаходження в день укладення договору страхування, що враховує ціну заводу-виготівника транспортного засобу, інші впливаючі на неї параметри і відсоток зносу за час його експлуатації.

4.3 Страхова сума на додаткове обладнання і обладнання, не вхідне в його комплектацію згідно з інструкцією заводу-виготівника, встановлюється з вказівкою страхової суми кожного об'єкта. Загальна їх страхова сума не може перевищувати 15 відсотків страхової суми застрахованого засобу транспорту.

4.4 Договором страхування страхова сума може бути встановлена нижче страховій вартості (неповне майнове страхування). При такій умові Страхувальник з настанням страхового випадку зобов'язаний відшкодувати Страхувальнику (Вигодопріобретателю) частину понесених останнім збитків пропорціонально відношенню страхової суми до страхової вартості.

Договором може бути передбачений більш високий розмір страхового відшкодування, але не вище страхової вартості.

4.5 Якщо майно (транспортний засіб) застраховано лише в частині страхової вартості, Страхувальник (Вигодопріобретатель) має право здійснити додаткове страхування, в тому числі у іншого Страхувальника, при умові, що загальна страхова сума за всіма договорами страхування не буде перевищувати страхову вартість.

4.6 Якщо страхова сума, вказана в договорі страхування перевищує страхову вартість, договір є недійсним в тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість. Сплачена зайво частина страхової премії поверненню в цьому випадку не підлягає.

4.7 У тому випадку, коли страхова сума перевищила страхову вартість внаслідок страхування одного і того ж об'єкта у двох або трохи страхувальників (двійчасте страхування) застосовуються положення передбачені справжніми Правилами, про наслідки страхування зверх страхової вартості. При цьому сума страхового відшкодування, належна виплаті кожним з страхувальників, скорочується пропорціонально зменшенню первинної страхової суми за відповідним договором страхування.

4.8 Якщо страхова премія вноситься на виплат, і до моменту встановлення перевищення страхової вартості вона внесена не повністю, то страхові внески, що залишилися повинні бути сплачені в розмірі, зменшеному пропорціонально зменшенню розміру страхової суми.

4.9 Якщо завищення страхової суми з'явилося слідством обману з боку Страхувальника, то Страхувальник має право вимагати визнання договору страхування недійсним і відшкодування заподіяних йому цим збитків в розмірі, що перевищує суму отриманої ним від Страхувальника страхової премії.

5. Франшиза.

5.1 У договорі страхування може бути передбачена франшиза, яка розрізнюється на умовну і безумовну.

При умовній франшизі Страхувальник звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу.

При безумовній франшизі відповідальність Страхувальника визначається розміром збитку за мінусом франшизи.

Франшиза визначається обома сторонами в процентному відношенні до страхової суми (або до суми збитку) або в абсолютній величині.

6. Страхова премія і страхові внески.

6.1 Під страховою премією розуміється плата за страхування, яку Страхувальник (Вигодопріобретатель) зобов'язаний сплатити Страхувальнику в порядку і в терміни, встановлені договором страхування.

6.2 При визначенні розміру страхової премії, належної сплаті за договором страхування, Страхувальник має право застосовувати розроблені їм і узгоджені з органом державного страхового нагляду тарифи, що визначають премію, що стягується з одиниці страхової суми, з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику (Додаток 1 до справжніх Правил).

6.3 При укладенні договору на термін менше за один рік страхова премія сплачується в наступних розмірах від суми річної премії:

при страхуванні на 1 місяць - 20%, 2 місяці - 30%, 3 місяці - 40%, 4 місяці - 50%, 5 місяців - 60%, 6 місяців - 70%,

7 місяців - 75%, 8 місяців - 80%, 9 місяців - 85%, 10 місяців - 90%, 11 місяців - 95%.

6.4 При оформленні додаткового договору страхування із збільшенням страхової суми розмір страхової премії розраховується таким чином: страхова премії за новим договором ділиться на 12 місяців і множиться на кількість місяців, що залишилися до кінця дії попереднього договору (неповний місяць вважається за повний). Страхова премія за попереднім договором ділиться на 12 місяців і множиться на кількість місяців (неповний місяць вважається за повний), що залишилися до кінця дії договору. Отримана частина страхової премії підлягає заліку за новим договором.

6.5 Страхова премія сплачуватися одноразово або на виплат готівкою або в безготівковому порядку. Сплата премії на виплат може бути передбачена лише при укладенні договору терміном на один рік. Страхувальник зобов'язаний сплатити страхову премію або першу його частину (при сплаті внесків на виплат) в 5-дневный термін (якщо інакше не передбачене договором страхування) після підписання договору страхування.

У разі несплати чергового страхового внеску в обумовлені договором страхування терміни дія договору припиняється в порядку, передбаченому справжніми Правилами і чинним законодавством.

6.6 Якщо страховий випадок наступив до сплати чергового страхового внеску, внесення якого прострочене, Страхувальник має право при визначенні розміру належного виплаті страхового відшкодування зарахувати суму простроченого страхового внеску.

7. Укладення договору страхування.

7.1 Договір страхування укладається на один рік або більш короткий термін.

7.2 Договір страхування укладається на основі заяви Страхувальника (Додаток 2). Договір страхування полягає в письмовій формі, недотримання якої спричиняє його недійсність. Договір страхування укладається шляхом складання документа, підписаного сторонами.

Для укладення договору страхування Страхувальник зобов'язаний пред'явити Страхувальнику реєстраційні документи транспортного засобу (в тому числі, паспорт транспортного засобу і/або свідчення про реєстрацію транспортного засобу). Якщо транспортний засіб не пройшов державну реєстрацію в термін 10 (десять) робочих днів (якщо інакший термін не передбачений договором страхування), договір страхування припиняється. При цьому страхування по ризику "РОЗКРАДАННЯ" розповсюджується тільки на події, що відбулися після реєстрації транспортного засобу в державних органах.

7.2.1 На вимогу Страхувальника Страхувальник зобов'язаний пред'явити комплекти оригінальних ключів і пультів від противоугонных систем (механічних, електронних, систем супутникового пошуку), водійський посвідчення осіб, допущених до управління транспортним засобом, довіреність на право управління транспортним засобом, а також надати Страхувальнику копії кредитного договору, договору оренди, лізингу, застави транспортного засобу і т.п. (при їх наявності).

7.2.2 Якщо Страхувальник є власником транспортного засобу по нотаріально засвідченій довіреності, при укладенні договору страхування він зобов'язаний надати Страхувальнику копію такої довіреності. Страхувальник, що не є власником транспортного засобу і керуючий ним на основі довіреності в простій письмовій формі, має право укласти договір страхування з умовою призначення Вигодопріобретателем власника транспортного засобу.

7.2.3 Якщо належний державній реєстрації транспортний засіб на момент подачі Страхувальнику заяви на страхування не зареєстровано, то договір страхування, по узгодженню сторін, може бути укладений після пред'явлення Страхувальнику документів, підтверджуючих придбання транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу і інш.). При цьому Страхувальник зобов'язаний пройти процедуру державної реєстрації транспортного засобу в порядку і терміни, передбачені чинним законодавством.

На вимогу Страхувальника Страхувальник зобов'язаний надати додаткові документи, що є у нього, що стосуються транспортного засобу і додаткового обладнання, необхідні для оцінки ризику.

7.2.4 Якщо транспортний засіб пройшло державну реєстрацію із зобов'язанням зворотного вивозу за межі Російської Федерації, то договір страхування діє тільки до дати вивозу.

7.2.5 Страховий поліс видається Страхувальнику в 3-х дневный термін після отримання Страхувальником страхової премії".

7.3 При укладенні договору страхування Страхувальник оглядає засобу транспорту, що пред'являється на страхування, а при необхідності призначає експертизу з метою встановлення його дійсної вартості. При цьому оцінка страхового ризику Страхувальником не є обов'язковою для Страхувальника, який має право довести інакше.

7.4 При укладенні договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити Страхувальнику відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для визначення імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику), якщо ці обставини не відомі і не повинні бути відомі Страхувальнику. При цьому істотними можуть бути визнані обставини визначено обумовлені Страхувальником в договорі страхування (страховому полісі) або в його письмовому запиті.

При укладенні договору страхування до отримання відповідей Страхувальника на поставлені Страхувальником питання, останній не може згодом вимагати розірвання договору або визнання його недійсним на тій основі, що відповідні обставини не були повідомлені Страхувальником.

Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що Страхувальник повідомив явно помилкові відомості про обставини, що мають істотне значення для визначення імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків від його настання, Страхувальник має право зажадати визнання договору недійсним і застосування наслідків відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадку, коли обставини, про які умовчав Страхувальник, вже відпали.

7.5 При укладенні договору страхування між Страхувальником і Страхувальником повинне бути досягнута угода по наступних істотних умовах:

а) про об'єкт страхування;

б) про характер події, на випадок настання якого здійснюється страхування (страхового випадку);

в) про термін дії договору і розмір страхової суми.

7.6 Страхувальник зобов'язаний ознайомити Страхувальника із змістом Правил страхування і вручити один примірник.

7.7 Умови, що містяться в справжніх Правилах страхування і не включені в текст договору страхування (страхового поліса), обов'язкові для Страхувальника, якщо в договорі (страховому полісі) прямо вказується на застосування таких правил і самі правила викладені в одному документі з договором (страховим полісом) або на його оборотній стороні або прикладені до нього.

7.8 У договорі страхування Страхувальником і Страхувальником може бути передбачено, що окремі положення Правил страхування не включаються в договір і не діють в конкретних умовах страхування.

7.9 При втраті Страхувальником договору страхування (поліса) в період його дії Страхувальник по письмовій заяві Страхувальника видає дублікат. Втрачений документ анулюється, і виплати по ньому не проводяться. Якщо в період дії страхування буде втрачений дублікат, наступний дублікат (і так далі) видається за певну плату, необхідну для його виготовлення.

7.10. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що Страхувальник повідомив явно помилкові відомості про обставини, що мають істотне значення для визначення імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків від його настання, Страхувальник має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

7.11. Договір страхування набирає чинності від дня сплати Страхувальником страхової премії, якщо договором не передбачене інакше.

Вдень сплати страхової премії вважається:

при безготівковій оплаті - день надходження грошових коштів на рахунок Страхувальника;

при готівковій оплаті - день сплати премії готівкою в касу Страхувальника.

Переоформлений договір набирає чинності від дня сплати Страхувальником по ньому страхової премії і діє до кінця терміну, вказаного в основному договорі.

7.12. Договір страхування, по якому виплачене страхове відшкодування, зберігає силу до кінця терміну його дії в розмірі різниці між страховою сумою, зумовленою договором і сумою зроблених виплат.

8. Пільги.

страхування засіб наземний транспорт

8.1 Страхувальник, який протягом одного року (періоду дії договору страхування) безаварийно експлуатував застрахований транспортний засіб і за цим договором не було страхових випадків, при укладенні нового договору без перерви, має право на знижку зі страхової премії в наступних розмірах: після першого року - на 10%, другого - 15%, третього і більш - 20%.

8.2 Страхувальнику, який протягом 2-х календарних років підряд укладав з Страхувальником договори страхування засобу транспорту, надається місячний пільговий термін для його поновлення. Новий договір страхування, взятий у вказаний пільговий термін, вважається відновленим і набирає чинності від дня закінчення дії попереднього договору. Якщо протягом пільгового терміну наступить страховий випадок, а новий договір страхування не укладений, то виплата проводиться з страхової суми, встановленої за останнім договором з утриманням страхового внеску.

9. Порядок припинення договору страхування.

9.1 Договір страхування припиняється у випадках:

а) закінчення терміну його дії;

б) виконання Страхувальником зобов'язань перед Страхувальником за договором в повному об'ємі;

в) несплати Страхувальником страхових внесків у встановлені договором терміни;

г) ліквідації Страхувальника, що є юридичною особою, або смерті Страхувальника, що є фізичною особою, крім випадків, передбачених Законом РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації";

д) ліквідації Страхувальника в порядку, встановленому законодавчими актами Російської Федерації;

е) прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним;

ж) в інших випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

9.2 Договір страхування може бути припинений достроково на вимогу Страхувальника або Страхувальника відповідно до норм цивільного законодавства і Закону РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

9.3 Договір страхування припиняється до настання терміну, на який він був укладений, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала і існування страхового ризику припинилося по обставинах, інакших, чим страховий випадок.

9.4 Страхувальник також має право відмовитися від договору страхування в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала по обставинах, вказаних в справжніх Правилах.

9.5 При достроковому припиненні договору страхування в зв'язку з тим, що відпала можливість настання страхового випадку і існування страхового ризику припинилося по обставинах інакших, чим страховий випадок, Страхувальник має право на частину страхової премії, пропорціонально часу, протягом якого діяло страхування.

9.6 При достроковій відмові Страхувальника від договору страхування сплачена Страхувальнику страхова премія не підлягає поверненню, якщо договором не передбачене інакше.

9.7 На вимогу Страхувальника договір страхування може бути припинений достроково, якщо це передбачене умовами договору страхування, з повідомленням про це Страхувальника не менш ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору страхування.

У цьому випадку Страхувальник повертає Страхувальнику внесені ним страхові внески повністю, а якщо вимога Страхувальника зумовлена невиконанням Страхувальником Правил страхування, то він повертає Страхувальнику страхові внески за неминулий термін договору за вирахуванням понесених витрат.

9.8 Договір страхування може бути визнаний недійсним з моменту його висновку по основах, передбачених чинним цивільним законодавством Російської Федерації, а також, якщо договір страхування укладений після настання страхового випадку, або об'єктом страхування є майно, належне конфіскації на основі відповідного рішення суду, що вступило в законну силу.

Визнання договору страхування недійсним здійснюється відповідно до чинного цивільного законодавства Російської Федерації.

Задача 1. Визначте дійсну вартість автомобіля.

Дані для розрахунку. ВАЗ-1111, рік випуску 1998, пробіг 8 тис. км. Вартість нового автомобіля 85 тис. рублів.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або 85000* (0,92+0,42)( /2) =56950

Задача 2. Визначте дійсну вартість автомобіля.

Дані для розрахунку. ВАЗ-2105, рік випуску 2002, пробіг 60 тис. км. Вартість нового автомобіля 130 тис. рублів.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або 130000* (0,42+0,62)( /2) =67600

Задача 3. Визначте дійсну вартість автомобіля.

Дані для розрахунку. ГАЗ-3110, рік випуску 2001, пробіг 135 тис. км. Вартість нового автомобіля 150 тис. рублів.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або 150000* (0,42+0,42)( /2) =63000

Задача 4. Визначте дійсну вартість автомобіля і розмір страхової премії при страхуванні за системою дійсної вартості.

Дані для розрахунку. ВАЗ-21099, рік випуску 2000, пробіг 90 тис. км. Вартість нового автомобіля 190 тис. рублів.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або 190000* (0,42+0,48)( /2) =85500

Згідно таблиці, тарифна ставка по ризику "Розкрадання" рівна 1,5%, а по ризику "Збиток" - 6%. Розмір страхової премії рівний:

85500* (1,5+6) /100=6412,5крб.

Задача 5. Визначте дійсну вартість автомобіля і розмір страхової премії при страхуванні за системою дійсної вартості.

Дані для розрахунку. ВАЗ-2109, рік випуску 2002, пробіг 70 тис. км. Вартість нового автомобіля 170 тис. рублів.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або

170000* (0,42+0,55)( /2) =82450

Згідно таблиці, тарифна ставка по ризику "Розкрадання" рівна 1,5%, а по ризику "Збиток" - 6%. Розмір страхової премії рівний:

82450* (1,5+6) /100=6183,75крб.

Задача 7. Визначте дійсну вартість автомобіля і розмір страхової премії при страхуванні за системою дійсної вартості.

Дані для розрахунку. ВАЗ-2104, рік випуску 1999, пробіг 90 тис. км. Вартість нового автомобіля 140 тис. рублів. Кількість осіб допущених до управління більше за 2, зберігається на стоянці, що неохороняється і стаж водіння менш двох років у водіїв.

Рішення. Дійсна вартість автомобіля рівна: вартість нового автомобіля помножена на коефіцієнт залишкової вартості або

140000* (0,42+0,48)( /2) =63000

Згідно таблиці, тарифна ставка по ризику "Розкрадання" рівна 0,8%, і необхідно її множити на 1,25, а по ризику "Збиток" - 5,6%, яку необхідно збільшити в 1,1 1,2 і 1,2 рази. Розмір страхової премії в результаті складе:

63000*1,25*0,8/100=630

63000*5,6*1,1*1,2*1,2/100=5588,35, відповідно загальний внесок

630+5588,35=6218,35

Тест.

1) Що є ціною в страхуванні майна:

вартість майна

+ страхова премія

собівартість одного страхового поліса

страхова сума

2) Страховий внесок при страхуванні майна визначається:

страхова сума плюс страхова премія

страхова премія, помножена на страхову суму

страхова сума, помножена на страхову премію

+ страхова сума, помножена на страховий тариф

3) Страхова торба в майновому страхуванні визначається:

+ страхувальником

страхувальником

перестрахувальником

законодавством

4) Страхова сума автомобіля, що дорого коштує визначається:

+ страхувальником

законодавством

страхувальником

перестрахувальником

5) Страхові тарифи в добровільних видах майнового страхування визначаються:

страхувальником

перестрахувальником

органом державного страхового нагляду

+ страхувальником

6) До майнового страхування не відноситься:

страхування вантажів

сільськогосподарське страхування

страхування цивільної відповідальності за спричинення шкоди третім особам

+ страхування життя

7) До майнового страхування відноситься:

страхування вантажів

сільськогосподарське страхування

страхування життя і пенсійне страхування

+ все, крім страхування життя і пенсійного страхування

8) До майнового страхування відноситься:

пенсійне страхування

+ сільськогосподарське страхування

9) До майнового страхування не відноситься:

+ пенсійне страхування

сільськогосподарське страхування

10) До майнового страхування відноситься:

+ всі види страхування відповідальності

всі види особистого страхування.

Список літератури,

що використовується 1. Федеральний Закон РФ від 29 листопада 2007 р. №286 - ФЗ "Про взаємне страхування" // Російська газета від 4 грудня 2007 р.

2. Закон РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" від 27 листопада 1992 р. // СЗ РФ. 1999. №47.

3. Білих В.С. Крівошеєв И.В. Страховоє право.: Короткий учбовий курс. - М.: Норма, 2001. - 269 з.

4. Цивільне право: Підручник. Т.2. / Під ред. А.П. Сергеєва, Ю.К. Толстого. - М.: ТК Велбі, Ізд-у проспект, 2005 - 776 з.

5. Фінансове право: Учбова допомога для вузів / Під ред. М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон і право, 2001. - 444 з.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com