На головну

 Лісова таксація та лісовпорядкування - Ботаніка та сільське господарство

Лісова таксація та лісовпорядкування

 Вік сосни 80

 Висота стовбура і довжина крони, м 25.3 10.9

 Енергія зростання у висоту Хороша

 Приріст за висотою за 10 років 3.0

 Число річних шарів на висоті 1,3 м 72

 Число річних шарів на висоті 3 м 65

 Місце вимірювання діаметра по висоті, м діаметр, см приріст за 10 років

 в корі без кори За 10 років

 на 1,3 24.0 21.5 2.8

 0 (на пні) 26.0 23.0 -

 1 24.4 21.7 2.9

 3 22.5 20.7 2.9

 5 20.8 19.4 3.0

 7 19.4 18.1 3.1

 9 18.2 17.1 3.1

 11 17.0 16.0 3.3

 13 15.0 14.2 3.4

 15 13.5 13.0 3.5

 17 11.0 10.4 3.5

 19 8.3 7.8 3.6

 21 5.4 5.0 3.7

 23 2.7 2.5 -

 24 1.8 1.6 -

Завдання №1.

Умова задачі:

За вихідними даними, узятим з таблиці, обчислити:

Обсяг стовбура в даний час в корі і без кори і 10 років тому за складною формулою серединних перерізів;

Обсяг стовбура за простою формулою серединного перерізу;

Обсяг стовбура за простою формулою кінцевих перетинів;

Абсолютну і відносні помилки обчислення обсягів різними способами.

Рішення:

1. Користуючись графами 1, 2, 3, 4, переносимо дані в таблицю вище. Доповнюємо таблицю графами 5, 6, 7,8. Діаметр 10 років тому (графа 5) знаходимо шляхом віднімання приросту по діаметру за 10 років (графа 4) з діаметра без кори (графа 3). Обсяг двометрових відрізків корі, без кори і 10 років тому без кори визначаємо за додатком №2 Методичних вказівок. Дані заносимо в графи 6, 7, 8.

Обсяг стовбура в корені і без кори в даний час і 10 років тому за складною формулою серединних перерізів

 Висота перерізу стовбура, м Діаметр, см Пріростпо діаметру за 10 років Діаметр 10 років тому Обсяг двометрових відрізків,

 У корі Без кори

 У корі Без кори 10 років тому

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 24.4 21.7 2.9 18.8 0,0935 0,0740 0,0555

 3 22.5 20.7 2.9 17.8 0,0795 0,0673 0,0498

 5 20.8 19.4 3.0 16.4 0,0680 0,0591 0,0422

 7 19.4 18.1 3.1 15.0 0,0591 0,0515 0,0353

 9 18.2 17.1 3.1 14.0 0,0520 0,0459 0,0308

 11 17.0 16.0 3.3 12.7 0,0454 0,0402 0,0253

 13 15.0 14.2 3.4 10.8 0,0353 0,0317 0,0183

 15 13.5 13.0 3.5 9.5 0,0286 0,0265 0,0142

 17 11.0 10.4 3.5 6.9 0,0190 0,0170 0,0075

 19 8.3 7.8 3.6 4.2 0,0108 0,0096 0,0028

 21 5.4 5.0 3.7 1.3 0,0046 0,0039 0,0003

 23 2.7 2.5 - - 0,0011 0,0010 -

 24 1.8 1.6 - - 0,0005 0,0004 -

 РАЗОМ по двометровим відрізкам

 0,4974 0,4281 0,2820

 Основаніевершінкі 1.8 1.6

 0.0005 0,0004

 Обсяг вершинки за формулою в корі 1/3 ? 0,0005 ? 1.3 = 0.0002 м 3

 3.1

 Обсяг вершинки за формулою без кори 1/3 ? 0,0004 ? 1.3 = 0.0002м 3

 3.3

 Загальний обсяг стовбура 0,4976 0,4283 0,2820

 Округлено 0,498 0,428 0,282

-

-

Довжину вершини визначаємо як різницю між висотою дерева - 25,3 м і довжиною ствола без вершини, рівної 24 м. Довжина вершини дорівнює 25,3 - 24 = 1,3 м.

2. Визначаємо обсяг стовбура за простою формулою серединного розтину

V = g1 / 2 ? L + Vв,

Де:

L - довжина ствола від заснування до вершинки;

Vв - об'єм вершинки;

g1 / 2-площа перетину на1 / 2обезвершіненного стовбура.

Діаметр на половині довжини обезвершіненного ствола (24: 2 = 12) дорівнює:

d12 (в корі) = 17 +15/2 = 16.0 см

d12 (без кору) = 16 + 14.2 / 2 = 15.1 см

За додатком 1 знаходимо площі перетинів на половині обезвершіненного стовбура:

g1 / 2 (в кope) = 0.0201 м2

g1 / 2 (без кори) = 0.0179 м2

Обсяг стовбура за простою формулою серединного розтину

V в корі = 0.0201 ? 24 + 0.0002 = 0.4824 м2

V без кори = 0.0179 ? 24 + 0.0002 = 0.4298 м3

3. Визначаємо обсяг стовбура по двох кінцевим перетинах. Для цього використовуємо формулу:

V = (go + gL) / 2 ? L + Vв,

Де:

go + gL- площі нижнього і верхнього перетинів, які знаходимо в додатку 1;

L - довжина ствола;

Vв- обсяг вершинки.

V в корі = 0.0531 + 0.0002 / 2 ? 24 + 0.0002 = 0.0267 ? 24 + 0.0002 = 0.6398 м3

V без кори = 0.0416 + 0.0002 / 2 ? 24 +0.0002 = 0.0440 ? 24 + 0.0002 = 0.5018м3

4. Результати визначення обсягів стовбура різними способами заносимо в таблицю:

Визначення обсягу стовбура різними способами

 Спосіб

 Обсяг до 0,0001 м З Розбіжність результатів

 У корі Без кори У корі Без кори

 1. За складною формулою 0.4976 0.4283 - -

 2. За простій формулі серединного розтину 0.4824 0.4298 0,0152 3,15%

 -0,0015

 0,35%

 3. По двох кінцевим перетинах 0.6398 0.5018

 -0,1422

 22,23%

 -0,0735

 14,65%

Визначаємо абсолютну і відносну помилки обчислення обсягів у корі за простою і складною формулами.

Абсолютна помилка дорівнює різниці обсягів у корі між обсягом,

обчисленим за простою формулою серединного розтину, і обсягом,

розрахованим за складною формулою.

0,4976 - 0,4824 = 0,0152 0,4283 - 0,4298 = - 0,0015

0,4976 - 0,6398 = - 0,1422 0,4283 - 0,5018 = - 0,0735

0,4976 - 0,4824 / 0,4824 ? 100% = 3,15% 0,4283 - 0,4298 / 0,4298 ? 100% = - 0,35%

0,4976 - 0,6398 / 0,6398 ? 100% = - 22,23% 0,4283 - 0,5018 / 0,5018 ? 100% = - 14,65%

Завдання №2.

Вихідні дані приймаємо із завдання №1.

Визначити: абсолютний, відносний і середній сбег стовбура.

Рішення:

Розрахунок сбєга стовбура дерева висотою 25,5 м

 Висота перерізу стовбура, м Діаметр, см Абсолютний сбегсм / м Відносний сбег,% Середній сбег стовбура, см

 У корі Без кори У корі Без кори У корі Без кори У корі Без кори

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 0 26,0 23,0 1,60 1,30 108,3 107,0 1,01 1,02

 1 24,4 21,7

 101,7 100,9

 1,3 24,0 21,5 0,75 0,40 100,0 100,0

 3 22,5 20,7

 93,7 96,3

 0,85 0,65

 5 20,8 19,4

 86,7 90,2

 0,70 0,65

 7 19,4 18,1

 80,8 84,2

 0,60 0,50

 9 18,2 17,1

 75,8 79,5

 0,60 0,55

 11 17,0 16,0

 70,8 74,4

 1,00 0,90

 13 15,0 14,2

 62,5 66,0

 0,75 0,60

 15 13,5 13,0

 56,3 60,5

 1,25 1,30

 17 11,0 10,4

 45,8 48,4

 1,35 1,30

 19 8,3 7,8

 34,6 36,3

 1,45 1,40

 21 5,4 5,0

 22,5 23,3

 1,35 1,25

 23 2,7 2,5

 11,3 11,6

 0,45 0,45

 24 1,8 1,6

 7,5 7,4

Абсолютний сбег визначаємо, віднімаючи діаметр на висоті 1 м з діаметра на нульовій висоті. Записуємо отримані дані в колонки 4 і 5.

Відносний сбег визначаємо за формулою:

Sot. = Dn / d1,3 ? 100

Де:

dn- діаметр на різній висоті перерізу стовбура;

d1,3-діаметр на висоті 1,3 м.

При цьому за 100% приймаємо діаметр на висоті 1,3 м

Sot. = 26,0 / 24,0 ? 100% = 108,3%

Результати записуємо в колонки 8 і 9

3. Середній сбег стовбура визначаємо для всього стовбура, віднімаючи з діаметру на нульовому зрізі діаметр верхнього зрізу, отриману різницю ділимо на довжину ствола.

Sср (в корі) = (26,0 - 1,8) / 24 = 1.01 смSср (без кори) = (23,0 - 1,6) / 24 = 1.02 см.

Завдання №3.

Вихідні дані приймаємо із завдання №1.

Визначити:

Діаметри стовбура на 1/4, на 1/2 і на 3/4 висоти в корі і діаметр без кори на 1/2 висоти стовбура;

Коефіцієнти форми;

3. Видова число різними способами - за формулами:

Кунце;

Шустова;

Вейзе;

Шіффеля. - За таблицею Ткаченко.

Рішення:

I. Знаходимо висоту стовбура на 1/4, на 1/2 і на 3/4 частини його повної висоти, і за цими даними визначаємо відповідні діаметри. Повна висота - 25,5 м.

1 / 4h = 25.3 / 4 = 6.3м

d? = d6.3 (в корі) = d7 + (d5-d7) / 2 ? (7 + 6.3) = 19.4 + (20.8-19.4) /2?0.7=19.9cm

Контроль

d6.3 = d5- (d5-d7) / 2 ? (6.3-5) = 20.8- (20.8-19.4) // 2 ? 1.3 = 26.5cm

1 / 2h = 25.3 / 2 = 12.6м

d ? = d12.6 (в корі) = d13 + (d11-d13) /2?0.4=15.0+ (17.0-15.0) /2?0.4=15.4cm

Контроль

d12.6 = d11- (d11-d13) /2?1.6=17.0- (17.0-15.0) /2?1.6=15.4cm

3 / 4h = 25.3 ? 3/4 = 18.9м

d ? = d18.9 (в корі) = d19 + (d17-d19) /2?0.1=8.4cm

Контроль

лісова таксація обсяг стовбур

d18.9 = d17- (d17-d19) /2?1.9=8.4cm

II. Коефіцієнти форми обчислюємо з точністю до 0,01, використовуючи обчислені показники діаметрів (діаметр пня беремо з даних завдання №1).

q0 = d0 / d1,3 = 26.0 / 24.0 = 1.08

q1 = dl / 4 / d1,3 = 19.9 / 24.0 = 0.83

q2 = d1 / 2 / d1,3 = 15.4 / 24.0 = 0.64

q3 = d3 / 4 / d1,3 = 8.4 / 24.0 = 0.35

Обчисливши коефіцієнти форми, даємо висновок про сбежістость стовбура, згідно таблиці: "наш" ствол - среднесбежістий.

 Стовбури

 q 2

 Сбежістость 0,55-0,60

 Среднесбежістие 0,65-0,70

 Малосбежістие 0,75-0,80

III. Визначимо видові числа з точністю до 0,001 за формулами:

1. Кунце

f = q2- С,

де q2- коефіцієнт форми; С - постійна величина, рівна для: сосни = 0, 20.

f = 0,64-0, 20 = 0,440

2. Вейзе

f = q22 = 0,642 = 0,410

3. Шустова

f = 0,60 ? 0,64 + (1,04 / 0,64 ? 25,3) = 0.384 + 0.064 = 0.448

4. Шіффеля

f = 0.66 ? 0,642 + 0.32 / 0.64 ? 25.3 + 0.140 = 0.271 + 0.020 + 0.140 = 0.431

4. По таблиці Ткаченко.

Поправка на фактичну величину коефіцієнта форми складе:

(0,444 - 0,406) / 0,05 = 0,008

фактична величина f = 0,406 + 0,008 = 0,414

5. При визначенні "старого" видового числа за основу циліндра приймаємо площа поперечного перерізу стовбура на висоті 1,3 м.

Обчислюємо "старе" видове число за формулою:

f = Vств. (В корі) /Vціл.1,3?h = 0.4976 / (0,0452 ? 25.3) = 0.4976 / 1.14356 = 0.435

6. Видові числа, знайдені різними способами, заносимо в таблицю і зіставляємо результати.

Визначення видових чисел різними способами

 Спосіб Видова число до 0,001 Розбіжність результатів

 За Кунце 0,440

 +0.005

 +1.2%

 За Вейзе 0,410 -0,025 - 5.7%

 За Шустову 0,448 +0.013 + 3.0%

 За Шіффелю 0,431

 -0,0004

 0.9%

 По таблиці Ткаченко 0,414

 -0,021

 4.8%

 Старе видове число 0.435 -

Всі способи обчислення дають відхилення від істинного значення ("старого видового числа) не більше 5.7%.

Завдання №4.

Вихідні дані приймаємо із завдання №1.

Визначити:

Обсяг стовбура зростаючого дерева наближеними способами:

За формулою Денціна;

За формулою Дементьєва;

Через видове число.

Рішення:

1. Визначаємо обсяг стовбура за формулою Денціна

Vств = d1,32 ? 0.001,

де d1,3-діаметр стовбура на висоті 1,3 м.

Ця формула вірна для висоти сосни 30м. У нас висота сосни 25,5 м. Тому кожен метр потрібно зменшити на 3%. Приймаємо d1,3равним 31,1 см, h = 25,5м. Без урахування поправки

Vств = d1,32 ? 0.001 = 26.02 ? 0,001 = 0,676м3?0,68 м3

Поправка дорівнює 3% ? (30-25,3) = 3% ? 4.7 = 13.5%, що складе:

(0,68 ? 13.5) / 100 = 0,09 м3

Обсяг стовбура з урахуванням поправки дорівнює:

Vств = 0,68-0,09 = 0,59м3 = 0,60 м3

2. Визначаємо обсяг стовбура за формулою Дементьєва:

Vcmв = d1,32 ? h / 3

ця формула для середнього q2 = 0,65 (для сосни).

У нашій задачі q2 = 0,64. Тому фактична висота на кожні 0,05 збільшуватиметься на 3 м. У нас висота зменшиться на 0.6 м.

Vcтв. = 0,676м3 ? ((25,3-0,6) / 3) = 0,676 ? 8.2 = 0,55 м3

3. Визначаємо обсяг стовбура через видове число:

Vств = g1,3 ? h ? f

Vств = 0,0452 ? 25,3 ? 0,435 = 0,50 м3

Завдання №5.

Вихідні дані приймаємо із завдання №1.

Визначити:

середній приріст по висоті, діаметру на висоті грудей і обсягом;

поточний приріст за висотою, діаметром, площі перетину і обсягом;

відсоток поточного приросту по висоті, діаметру і об'єму;

відсоток об'ємного приросту у зростаючого дерева через відносний діаметр по висоті грудей (спосіб Пресслер) і по числу річних шарів в останньому сантиметрі радіусу (спосіб Шнейдера).

Рішення:

1. Середній приріст

по висоте?h = (ha / a) = 25,3 / 80 = 0,32 м,

де ha- висота дерева, а - вік дерева.

по діаметру на висоті грудей

?d = d1,3 / a = 24,0 / 80 = 0,30 см;

за обсягом

?V = Va / a = 0.4283 / 80 = 0.0054 м3

де Va - 0.4283 (без кори) взято з завдання №1.

2. Поточний приріст:

- По висоті

Zh = (ha-ha-n) / 10 = 25,3- (25,3-3) / 10 = 0,30 м;

по діаметру на висоті грудей

ZTd1,3 = (da-da-n) / 10 = 21,5 - (21,5-2,8) / 10 = 0,28м;

за обсягом

ZTv = (Va-Va-n) / 10 = (0,4281-0,2820) / 10 = 0,0146 м3

3. Відсотки поточних приростів (Р) розраховуємо за формулами:

по висоті

PTh = (200 / n) ? ((ha-ha-n) / ha + ha-n)) = (200/10) ? ((25,3-22,3) / 25,3 + 22,3) ) = 1,26%;

по діаметру

PTd = (200/10) ? ((da-da-n) / (da + da-n)) = 20 ? ((21,5-18,7) / (21,5 + 18,7)) = 1,39%;

за обсягом

PTv = (200/10) ? ((Va-Va-n) / (Va + Va-n)) = 20 ? ((0,4281-0,2820) / (0,4281 + 0,2820)) = 4,1%

4. Спосіб Пресслер.

21,5 ? 1,6 = 13,4375

округлимо до 13,4

Pr13,4 = Pr13,5 + (Pr13,0 -Pr13,5) ? 13,5 - 13,0 ? (13,5 - 13,4) = 23 + (24 - 23) ? 0,5 ? 0, 1 = 23.2%

Відсоток поточного приросту = 23,2% за 10 років і 2.3% за один рік.

Число річних шарів на пні 80; на 1,3 м 72; на 3м 65; за 8 років (80 - 72) дерево виросло на 1,3 метра. За 15 років дерево виросло на 3м.

Метод арифметичної інтерполяції:

H10 = h8 + (h15 -h8 ? 15 - 8) ? (10 - 8) = 1,3 + (3 - 1,3 ? 7) ? 2 = 3,1м.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com