На головну

 Охорона праці. Безпека експлуатації силових трансформаторів класу напруги 110/35 кВ - Безпека життєдіяльності

Охорона праці. Безпека експлуатації силових трансформаторів класу напруги 110/35 кВ

1. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації силових трансформаторів класу напруги 110/35 кВ

1.1 Аналіз небезпечних чинників

Наявність напруги є основним небезпечним фактором при експлуатації силових трансформаторів, оскільки існує небезпека включення людини в електричний ланцюг і ураження струмом.

Ураження людини електричним струмом можливо в наступних випадках:

- Дотик або наближення на небезпечну відстань до струмоведучих частин під напругою без ізоляції або з пошкодженою ізоляцією;

- Дотик до корпусу силового трансформатора, який опинився під напругою внаслідок порушення ізоляції;

- Потрапляння під крокові напругу при знаходженні в зоні розтікання струму замикання на землю.

Розглянутий небезпечний фактор оцінюється струмом, що протікає через людину. Розрахункові значення струмів, що протікають через людину в шести випадках включення в електричний ланцюг подані в табл. 1.

При проведенні профілактичних оглядів і ремонтів, а також під час поточної експлуатації силового трансформатора (перевірка рівня трансформаторного масла, його заміна, протирання ізоляторів, фарбування) виникає небезпека, пов'язана з перебуванням працівників на висоті (можливість травматизму при падінні). Висота силових трансформаторів класу напруги 110 кВ становить 5-7 м.

Таблиця 1

Розрахункові значення струмів, що протікають через людину при різних видах включення в електричний ланцюг в мережі напругою 110 кВ

 Вид включення в електричний ланцюг Схема включення в електричний ланцюг Розрахункова величина струму, що протікає через людину

 Однофазное дотик до мережі

 I ч =

 U ф =

 R ч + R ел.д + R про

 = 110 = 21,2 (А)

 O3 · (1000 + 2000 + 0,5)

 Попадання під напругу дотику

 I ч =

 I з · R з · ? 1 =

 R ч

 = 5200 · 0,5 · 0,3 = 0,78 (А)

 1000

 Попадання під напругу кроку

 I ч =

 I з · R з · ? 1 =

 R ч

 = 5200 · 0,5 · 0,15 = 0,39 (А)

 1000

 Однофазное дотик в нормальному режимі

 При U Л = 35 кВ

 Однофазное дотик при аварійному режимі

 При U л = 35 кВ:

 Двухфазное дотик

 При U л = 35 кВ:

Примітки до табл. 1:

Uф = (110 · O3) В - фазна напруга мережі;

Rч = 1000 Ом - опір тіла людини;

Rел.д = 2000 Ом - опір електричної дуги;

Rз = 0,5 Ом - опір заземлювального пристрою;

Iз = 5200 А - струм замикання на землю;

?1- коефіцієнт напруги дотику, що враховує відстань людини до місця замикання на землю і форму потенційної кривої;

?1- коефіцієнт напруги кроку, що враховує відстань людини до місця замикання на землю і форму потенційної кривої.

Електрична дуга являє собою розряд з великою щільністю струму. Небезпека електричної дуги полягає в тому, що за допомогою неї людина може включатися в електричний ланцюг дистанційно, не торкаючись до струмоведучих частин. При цьому стовп дуги має дуже високу температуру, що викликає травми при ураженні дугою.

1.2 Аналіз шкідливих факторів

Одним з шкідливих факторів при експлуатації силових трансформа- торів класу напруги 110/35 кВ є підвищений шум, який викликається нещільним стяганням пакетів сталевих сердечників.

При тривалій роботі на відкритому повітрі в холодний період року в умовах охолоджуючих факторів навколишнього середовища: низької температури повітря, великій швидкості руху повітря і його підвищеної вологості може настати переохолодження організму й існує ризик розвитку різних простудних захворювань.

Аналізуючи небезпечні і шкідливі фактори під час експлуатації силового трансформатора можна зробити наступні висновок, що найбільшою небезпекою для людини є ураження електричним струмом. Сила і наслідки такого ураження залежать від багатьох факторів: схеми включення людини в електричний ланцюг, напруги мережі, режим її нейтралі, ступеня ізоляції струмоведучих частин від землі, а також ємності струмоведучих частин від землі. Таким чином, найбільш небезпечними є наближення (дотик) людини до мережі напругою 110 кВ. У мережі напругою 35 кВ небезпеку людини, яка доторкнувся до одного з фазних проводів при нормальному режимі роботи мережі, залежить від опору проводів відносно землі: зі збільшенням опору небезпека зменшується. При однофазному дотику до неушкодженої фазі в аварійному режимі напруга дотику буде значно більше фазного і дещо менше лінійної напруги мережі. Отже, це дотик у багато разів небезпечніше, ніж дотик до цієї ж фазі в нормальному режимі. Разом з тим, дуже небезпечним є двофазне дотик, тому що до тіла людини прикладається найбільша в даній мережі напруга - лінійне, а струм, що проходить через людину, має найбільше значення. Тому зазначена небезпека неоднозначна: в одному випадку включення людини в електричний ланцюг буде супроводжуватися проходженням через нього малого струму, а в іншому - струми можуть досягти великих значень, здатних викликати смертельне ураження людини.

небезпечний шкідливий трансформатор напруга

2. Профілактичні заходи щодо нормалізації умов праці при роботі з силовими трансформаторами класу напруги 110/35 кВ

2.1 Захисні заходи від ураження електричним струмом

Першою захисною мірою є контроль ізоляції. Обсяг

вимірювань та випробувань ізоляції силових трансформаторів класу напруги 110/35 кВ під час приймально-здавальних випробувань і в період поточної експлуатації включає: вимірювання опору ізоляції R60, визначення коефіцієнта абсорбції R60 / R15, вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg ? [1.8.16, Л5 ].

Оцінка результатів вимірювання R60і tg ? ізоляції виконується шляхом приведення виміряних після монтажу значень при конкретній температурі до значень при температурі заводських випробувань (після виготовлення).

Умови проведення та норми вимірювань ізоляції силових трансформаторів класу напруги 110 кВ подані в табл. 2.

Окремо повинні випробовуватися інші елементи трансформатора (масло, вводи) .Таблиця 2

Норми приймально-здавальних випробувань ізоляції силових трансформаторів класу напруги 110 кВ

 Найменування виміру Умови проведення Норми вимірювання

 1. Вимірювання опору ізоляції R 60, Ом Мегаомметр 2500 В при температурі 10-30 ?С

 Наведене значення R 60 ізоляції має бути не менше 50% значення, зазначеного в паспорті трансформатора

 2. Вимірювання коефіцієнта абсорбції R 60 / R 15 Мегаомметр 2500 В при температурі 10-30 ?С ? 1,3

 3. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg ? Мостом змінного струму при температурі 10-30 С Наведене значення tg ? ізоляції має бути не більше 150% паспортного значення силового трансформатора

Недоступність струмоведучих частин відкрито встановленого силового трансформатора передбачає наявність сітчастих або змішаних огороджень висотою 2 або 1,6 м над рівнем планування. Висота над рівнем підлоги огорожі для трансформаторів, встановлених всередині будівлі - 1,9 м. Сітки повинні мати отвори розміром не менше 10Х10 мм і не більше 25x25 мм, а також пристосування для замикання їх на замок.

Методи орієнтації в силових трансформаторах:

1. Написи на лицьовому боці трансформатора: марка трансформатора і диспетчерський номер.

2. Нанесення знаків небезпеки «Обережно! Електрична напруга ».

3. Відповідне розміщення і фарбування фаз: L1- верхня - жовта; L1- середня - зелена; L3- нижня - червона.

Таблиця 3

Норми комплектації силових трансформаторів класу напруги 110 кВ засобами захисту

 Найменування засоби захисту Напруга електроустановки, кВ Тип засоби захисту Кількість

 Основні

 Ізолююча штанга

 110

 35

 ШОУ-110

 Шио-35110 3 шт.

 Покажчик напруги

 100

 35

 УВН 90

 УВНБ 3 шт.

 Електровимірювальні кліщі 110 Ц-90 3 шт.

 Ізолюючі кліщі 35 3 шт.

 Додаткові

 Діелектричні рукавички - не менше 2 пар

 Діелектричні боти - 3 пари

 Переносні заземлення ШЗП-110У4 не менше 2 шт

 Захисні огородження - не менше 2 шт

 Плакати безпеки - За місцевими умовами експлуатації

Роль захисного заземлення в силовому трансформаторі класу напруги 110/35 кВ - перетворення замикання на корпус на коротке замикання. При цьому спрацьовує максимальний струмовий захист, яка

відключає аварійну ділянку.

У силових трансформаторах заземлению підлягає корпус [1.7.46, Л5]. Приєднання заземлюючих захисних провідників до корпусу трансформатора виконується зварюванням або болтовим з'єднанням [1.7.93, Л5].

Розрахунок захисного заземлення для комплектної трансформаторної підстанції напругою 110/35/10 кВ виконаний у пункті 2.2 проекту.

Електрозахисні засоби, якими повинні бути укомплектовані силові трансформатори класу напруги 110 кВ вказані в табл. 3.

2.2 Розрахунок захисного заземлення на комплектної трансформаторної підстанції (КТП) напругою 110/35/10 кВ

На рис. 1 показаний план КТП [§ 6-3, Л6]. До складу підстанції входять два трансформатора напругою 110/35/10 кВ, відкриті розподільні пристрої (ВРП) 110 і 35 кВ, комплектний розподільчий пристрій для зовнішньої установки (КРУН) 10 кВ і будівля общеподстанціонного управління (ОПУ).

Розрахунок захисного заземлення будемо проводити методом наведених потенціалів для двошарової структури грунту.

Вихідні дані:

1. План розміщення заземлюється обладнання - рис. 1. Територія підстанції займає площу S = 2217,6 м2.

Рис. 1. План КТП 110/35/10 кВ

2. Відомості про грунті. Розраховувати заземлитель будемо для двуслойного грунту з питомими опорами верхнього і нижнього шарів землі ?1 = 200 Ом · м, ?2 = 70 Ом · м. Потужність верхнього шару ґрунту h = 2,5 м.

Дані відомості вибрані довільно.

3. Відомості про природні заземлителях. В якості природного заземлювача буде використовуватися система трос-опори двох відповідних до підстанції ЛЕП напругою 110 кВ на металевих опорах з довжиною прольоту l = 250 м. Кожна лінія має один сталевий грозозахисний трос перетином s = 50 мм2 [2.5.39, Л5].

Опір заземлення опор повітряних ліній для обраного типу ґрунту не повинно перевищувати 10 Ом [табл. 2.5.21, Л5]. Приймаємо rоп = 10 Ом.

4. Струм замикання на землю в мережі напругою 110 кВ приймаємо рівним Iз = 5,2 кА [§ 5.4, Л7].

5. Заземлитель будемо виконувати з горизонтальних смугових електродів і вертикальних стрижневих електродів довжиною lв = 5 м. Глибина закладення електродів в землю t = 0,7 м [1.7.51, Л5].

Розрахунок.

Опір природного заземлення:

Заземлюючих пристроїв підстанції повинно мати опір Rзне більше 0,5 Ом згідно [1.7.51, Л5]. Виходячи з цього необхідний опір исскуственного заземлювача:

Складаємо схему заземлювача і наносимо її на план підстанції, прийнявши контурний тип заземлювача, тобто у вигляді сітки з горизонтальних смугових і вертикальних стрижневих (довжиною lв = 5 м) електродів. Вертикальні електроди розміщуємо по периметру заземлювача (рис. 5.2). При складанні схеми заземлювача керуємося [1.7.51, Л5].

Рис. 2. Схема заземлювача

Примітка до рис. 2: відстані між обладнанням (фундамен-том обладнання) до найближчих горизонтальним електродів 0,8 м.

За рис. 2 визначаємо сумарну довжину горизонтальних електродів:

Lг = [6 · 67,2 + 1 · (67,2 - 11,4 - 1,6) + 1 · (5,2 + 5,5 + 5,2) + 2 · (5,2 + 5, 2) + + 1 · (5,2 + 6 + 5,2) + 2 · (5,2 + 12,8 + 5,2) + 2 · (5,2 + 6 + 5,2) + 1 · (5,2 + 6 + 24,4) + + 1 · (67,2 - 6 - 1,6)] + [7 · 33 + 9 · (5,5 + 5,5) + 4 · (33 - 9,2 - 1,6) + 2 · (3,5 + 4,4 + 5,5) + 2 · 4,4 + 2 · (7,5 + 7,5) + 4 · (7,5 + 4,3) = 684,9 + 531,6 = 1216,5 (м).

Кількість вертикальних електродів: nв = 43 шт.

Сумарна довжина вертикальних електродів:

Відносна глибина занурення в землю вертикальних електродів:

Відносна довжина вертикальних електродів:

Для визначення еквівалентного питомого опору грунту ?еопределяем значення ?1 / ?2і k:

Еквівалентний питомий опір грунту:

Для визначення розрахункового опору штучного заземлювача Rінаходім коефіцієнт А:

Опір штучного заземлювача:

Опір заземлення підстанції:

Напруга на заземлителе при стікання з нього струму замикання на землю:

Опір заземлюючого пристрою підстанції і напруга на заземлителе при стікання з нього струму замикання на землю не перевищують допустимих значень: Rз <0,5 Ом; Uз <10 кВ.

2.3 Захисні заходи від інших небезпечних факторів

При проведенні робіт на висоті необхідно використовувати страхувальний пояс. Всі пристосування для підйому на висоту (сходи, поручні) повинні бути справні, стійкі і надійно закріплені.

Для запобігання ураження електричною дугою забороняється

наближатися до струмоведучих частин під напругою на відстань, меншу допустимого (для електроустановок напругою 110 кВ - 1 м) [табл. 1, Л8].

2.4 Захисні заходи від шкідливих факторів

При роботі на холоді, з одного боку, необхідно попереджати сильне охолодження організмів працюючих, з іншого - забезпечувати їх швидке зігрівання. Теплий одяг попереджає надмірне охолодження організму людини. Важливим фактором є застосування пристроїв місцевого обігріву (на постійних робочих місцях) або організація періодичних перерв у роботі з метою зігрівання в спеціальних теплих приміщеннях.

Заходи захисту від шуму:

1. Усунення неполадок в трансформаторі, які створюють шум.

2. Використання індивідуальних засобів захисту від шуму: спеціальні навушники, вкладиші у вушну раковину, протишумні каски.

3. Пожежна безпека при експлуатації силових трансформаторів класу напруги 110 кВ

Перелік горючих речовин та матеріалів у силовому трансформаторі:

- Трансформаторне масло;

- Тверда ізоляція обмоток.

Причини займання:

- Короткі замикання, які виникають при пошкодженні ізоляції; При цьому провідники нагріваються Надтока і може загорятися ізоляція.

- Перевантаження трансформаторів внаслідок неправильного вибору їх потужності;

- Великі перехідні опори;

- Електричні дуги і іскри;

- Порушення правил експлуатації силових трансформаторів.

Профілактичні заходи для запобігання виникнення та розповсюдження пожежі в силових трансформаторах класу напруги 110/35 кВ.

Для запобігання розтікання масла і розповсюдження пожежі при пошкодженнях маслонаповнених силових трансформаторів з масою масла більше 1 т в повинні бути виконані маслоприймачі, масловідводи і маслозбірники.

Розрахунок маслоприемника для трансформатора ТМН-6300/110-У1.

Маса трансформаторного масла: mтр.м = 9,96 т = 9,96 · 103кг.

Обьем трансформаторного масла:

Vтр.м = mтр.м / ? = (9,96 · 103) / (0,87 · 103) = 11,45 (м3),

де ? = 0,87 · 103кг / м3-щільність масла.

Габарити трансформатора: довжина - 5,8 м; ширина - 4,2 м.

Габарити маслоприемника повинні виступати за габарити трансформа-тора не менше ніж на 1 м при масі масла від 2 до 10 т згідно [4.2.70, Л5].

Приймаємо габарити маслоприемника: довжина а = 6,8 м; ширина в = 5,2 м.

Обьем маслоприемника повинен бути розрахований на одночасний прийом 100% олії, що міститься в корпусі трансформатора [4.2.70, Л5].

Обьем маслоприемника:

Vм = Vтр.м = 11,45 (м3).

Глибина маслоприемника:

h = Vм / (а · в) = 11,45 / (6,8 · 5,2) = 0,32 (м).

Приймаємо глибину маслоприемника h = 0,35 м.

Уточнюємо обсяг маслоприемника:

Vм = а · в · h = 6,8 · 5,2 · 0,35 = 12,38 (м).

На підстанціях з трансформаторами напругою 110 кВ і вище одиничної потужності 63 МВ · А і більше слід передбачати водопровід з живленням від існуючої зовнішньої мережі.

Фундаменти під маслонаповненими трансформаторами повинні виконуватися з негорючих матеріалів.

Трансформатори зовнішньої установки повинні фарбуватися у світлі тони для зменшення нагрівання прямими променями сонця.

Гасіння пожежі в силових трансформаторах.

При аварії на трансформаторі з виникненням пожежі він повинен бути відключений від мережі з усіх боків і заземлений. Після зняття напруги гасіння пожежі потрібно проводити усіма засобами пожежогасіння.

При наявності на трансформаторі стаціонарної установки пожежогасіння її необхідно включити дистанційно (вручну), якщо вона не включилася автоматично.

При внутрішньому пошкодженні трансформатора з викидом масла через

вихлопну трубу або через нижній роз'єм і виникненні пожежі всередині трансформатора, необхідно вводити засоби гасіння пожежі в середину трансформатора крізь верхні люки і крізь деформований роз'єм.

При виникненні пожежі на трансформаторі зливати масло з трансформатора забороняється, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх обмоток і викликати труднощі при подальшому гасінні.

Список літератури:

1. Основи техніки безпеки в електроустановках / Долін П.А. - М .: Вища школа, 1984. - 448 с.

2. Охорона праці в електроустановках / Князевський Б.А. - М .: Вища школа, 1983. - 336 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com