На головну    

 Технологічні процеси в сервісі - Транспорт

ДЕРЖАВНЕ освітніх закладах ВИЩОЇ професіональних ОСВІТИ

«САНКТ-Петербурзький державний університет

СЕРВІСУ І ЕКОНОМІКИ »

(Виборзький філія)

Контрольна робота

«Технічні процеси в сервісі»

Виборг 2010

1. Загальноросійський класифікатор послуг населенню (ОКУН)

 Код КЧ Найменування послуги

 017000 1 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

 017100 5 Технічне обслуговування легкових автомобілів

 017200 9 ремонту легкових автомобілів

 017300 2 Технічне обслуговування вантажних автомобілів і автобусів

 017400 6 Ремонт вантажних автомобілів і автобусів

 017500 3 Технічне обслуговування та ремонт мототранспортних засобів

 017600 3 Інші послуги з технічного обслуговування і ремонту автомототранспортних засобів

 017700 7 Технічне обслуговування та ремонт будівельно-дорожніх машин та обладнання

2. Необхідність сертифікації послуг ТО і Р

Сертифікація - це перевірка третіми особами якості виконання заявленої послуги.

Сертифікат - це документ підтверджує якість товару або послуги.

Таким чином сертифікація цей засіб надання споживачеві гарантії в тому, що виріб або послуга відповідає вимогам чинних нормативних документів.

Сертифікація переслідує дві основні мети:

а) Підтвердження безпеки послуги для здоров'я і життя людини його майна та навколишнього середовища.

б) Завоювання ринку (підвищення конкурентоспроможності)

Порядок проведення сертифікації послуг передбачає:

- Подачу заявки на сертифікацію здобувачем сертифіката (далі заявником);

- Оформлення договору на проведення робіт з сертифікації;

- Експертизу заявки в ОСУ та прийняття рішення за результатами експертизи, включаючи вибір схеми сертифікації;

- Проведення сертифікаційних випробувань (перевірок) відповідно до обраної схеми сертифікації;

- Аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- Оформлення та видачу сертифіката відповідності, додатки до нього та внесення сертифікованих послуг до реєстру;

- Проведення інспекційного контролю за стабільністю відповідності характеристик сертифікованих послуг вимогам нормативної документації;

- Коригувальні заходи у разі порушення відповідності послуги встановленим вимогам;

3. Інформацію яку виконавець зобов'язаний надати замовнику при ТО і Р

1. Виконавець зобов'язаний довести до відома споживача фірмове найменування (найменування) своєї організації, місце знаходження (юридична адреса) і режим її роботи. Зазначена інформація має бути розміщена на вивісці.

Виконавець - індивідуальний підприємець повинен надати інформацію про державну реєстрацію із зазначенням найменування зареєстрував його органу.

У разі тимчасового призупинення діяльності організації для проведення санітарних, ремонтних та інших заходів виконавець зобов'язаний інформувати споживачів про дату призупинення роботи і часу, протягом якого організація не буде здійснювати свою діяльність.

Якщо вид діяльності, здійснюваної виконавцем, підлягає ліцензуванню, споживачеві повинна бути надана інформація про номер ліцензії, строк її дії та орган, що видав ліцензію.

2. Виконавець зобов'язаний до укладення договору надати споживачеві необхідну достовірну інформацію про які надають послуги (виконуваних роботах), що забезпечує можливість їх правильного вибору.

Ця інформація має бути розміщена в приміщенні, де проводиться приймання замовлень, в зручному для огляду місці і в обов'язковому порядку містити:

а) перелік надаваних послуг (виконуваних робіт) і форм їх надання;

б) найменування стандартів, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати надавані послуги (виконувані роботи);

в) відомості про обов'язкове підтвердження відповідності послуг, що надаються (виконуваних робіт) встановленим вимогам, у разі якщо такі послуги (роботи) підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності (номер та термін дії документа, що підтверджує відповідність, орган, який його видав);

г) ціни на надавані послуги (виконувані роботи), а також ціни на використовувані при цьому запасні частини і матеріали та відомості про порядок і форму оплати;

д) гарантійні терміни, якщо вони встановлені;

е) відомості про терміни виконання замовлень;

ж) вказівка ??на конкретну особу, яка буде надавати послугу (виконувати роботу) і інформацію про нього, якщо це має значення виходячи з характеру послуги (роботи).

3. Інформація про обов'язкове підтвердження відповідності послуг, що надаються (виконуваних робіт) обов'язковим вимогам, що забезпечують їх безпеку для життя і здоров'я споживачів, навколишнього середовища та запобігання заподіяння шкоди майну споживачів, надається також у вигляді маркування в установленому порядку знаком відповідності.

4. Виконавець зобов'язаний також надати споживачеві для ознайомлення:

а) ці Правила;

б) адреса і телефон підрозділи по захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування, якщо такий підрозділ є;

в) зразки договорів, замовлень - нарядів, приймально-здавальних актів, квитанцій, талонів та інших документів, що засвідчують прийом замовлення виконавцем, оформлення договору та оплату послуг (робіт) споживачем;

г) перелік категорій споживачів, які мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при наданні послуг (виконання робіт), у відповідності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами.

Виконавець зобов'язаний повідомляти споживача на його прохання інші відносяться до договором і відповідної послузі (виконуваній роботі) відомості.

4. Порядок проведення ТО

Види ТО

1) В період передпродажної підготовки

2) Гарантійний період

3) Після гарантійного періоду

1. ТО передпродажної підготовки

Виробляється за інструкціями заводів виробників і в ній виконуються 3 комплексу робіт:

1.1 Обов'язкові роботи

а) Зняття консерваційного покриття;

б) Прибирально-мийні роботи;

в) Перевірка наявності технічної документації, комплектуючих деталей приладдя;

г) Перевірка відповідності номерів супровідної документації з номерами основних агрегатів автомобіля;

д) Перевірка і регулювання вузлів і систем забезпечення безпеки дорожнього руху.

1.2 За потреби роботи

Це роботи з усунення несправностей які неможливо видалити регулюванням (течі, вм'ятини)

1.3 Додаткові роботи

Роботи виконуються за бажанням покупця (установка сигналізацій, музики, додаткових світлових приладів, тонування стекол)

У продаж надходять машини пробіг яких по спідометрі не перевищує 100 км.

2. ТО в гарантійний період

Гарантійний термін встановлюється заводом виробником по пробігу і часу з початку експлуатації з моменту продажу.

Гарантійне обслуговування являє собою комплекс робіт (операцій), пов'язаних з реалізацією гарантійних зобов'язань підприємства-виробника і спрямованих на забезпечення повної працездатності продукції в гарантійний період експлуатації.

Гарантійне обслуговування включає в себе:

- Технічне обслуговування за інструкцією заводу виробника;

- Проведення комплексу заходів для створення умов нормальної експлуатації автомобіля.

Технічне обслуговування на гарантійному періоді експлуатації полягає в проведенні збирально-мийних, контрольно-діагностичних, кріпильних, регулювальних і мастильно-заправних робіт, спрямованих на забезпечення технічно справного стану систем, агрегатів, вузлів і продукції в цілому.

Характеристики продукції після проведення обслуговування повинні відповідати експлуатаційним характеристикам, передбаченим Технічними умовами на продукцію.

Технічне обслуговування на гарантійному періоді експлуатації виконується за рахунок власника, якщо інше не передбачено підприємством-виробником.

Гарантійний ремонт полягає у проведенні робіт з усунення дефектів та їх наслідків і спрямованих на повне відновлення працездатності систем, агрегатів, вузлів і продукції в цілому.

Усі витрати, пов'язані з виконанням гарантійного ремонту, відшкодовуються підприємством-виробником.

3. ТО після гарантійного періоду

Щоденне технічне обслуговування

При щоденному технічному обслуговуванні виконують контрольно оглядові роботи по агрегатів, систем і механізмів, які забезпечують безпеку руху: дія гальмівних систем; рівень гальмівної рідини в бачку головного гальмівного циліндра; стан шин, тиск повітря в шинах; стан рульового управління; стан освітлення, сигналізації; рівень елекролітів в акумуляторах.

Майже щодня або через кожні 400-500 км пробігу машини необхідно перевіряти рівень масла в картері двигуна, а також рівень охолоджувальної рідини в розширювальному бачку.

Крім того, виконуються роботи по забезпеченню належного зовнішнього вигляду автомобіля: миття, прибирання, полірування. Контрольно-оглядові роботи (заправка автомобіля паливом, маслом, охолоджувальною рідиною) необхідно здійснювати перед кожним виїздом, а збирально-мийні та заправні - по мірі необхідності.

Особливу увагу при обслуговуванні автомобіля приділяють несправностей, які можуть вплинути на безпеку руху. При цьому ОБОВ'ЯЗКОВО усувати виявлені несправності й ослаблення кріплення деталей, вузлів, агрегатів і систем.

Технічне обслуговування №1

Операції технічного обслуговування № 1 зазвичай проводять через 1500, 3000 і 5000 км для різних моделей автомобілів, але не менше 2 разів на рік. При цьому виконують такі види робіт:

- Мийно-прибиральні роботи - прибирання салону, мийка та сушка автомобіля;

- Контрольно-діагностичні роботи - перевірка дії робочої гальмової системи на одночасне спрацьовування і ефективність гальмування, дії гальмівної системи, гальмівного приводу, вільний хід рульового колеса і зазору в з'єднаннях рульового приводу, стану шин і тиску повітря в них, приладів освітлення і сигналізації;

- Роботи оглядові - огляд і перевірка кузова, стекол, номерних знаків, оббивки сидінь, дії дверних механізмів, склоочисників, дзеркал заднього виду, герметичності з'єднань систем мастильної, охолодження та гідравлічного приводу, виключення зчеплення, гумових захисних чохлів шарнірів рульових тяг, величини вільного ходу педалей зчеплення і гальма, натягнення ременя вентилятора, рівнів гальмівної рідини в поживних бачках головного гальмівного циліндра і приводу вимикання зчеплення, пружин і важеля в передній підвісці, штанг і стійок стабілізатора поперечної стійкості;

- Роботи кріпильні - кріплення двигуна, коробки передач і подовжувача, картера рульового механізму і рульової сошки, рульового колеса і рульових тяг, поворотних важелів, дзеркала заднього виду, сполучних фланців карданного валу, дисків коліс, приладів, трубопроводів і шлангів мастильної системи і системи охолодження , гальмівних механізмів і гідравлічного приводу вимикання зчеплення, приймальної труби глушника;

- Під час кріпильних робіт - регулювання вільного ходу педалей зчеплення і гальма, дії робочої і стоянкової гальмівних систем, вільного ходу рульового колеса і зазору в з'єднаннях рульового приводу, натягу ременя вентилятора;

- Доведення до норми - тиску повітря в шинах і рівнів гальмівної рідини в поживних бачках головного гальмівного циліндра і приводу вимикання зчеплення.

Крім того, під час ТО-1:

- Очищають від бруду і перевіряють прилади системи живлення і герметичність їх з'єднань;

- Перевіряють дію приводу, повноту закривання і відкривання дросельної і повітряної заслінок;

- Регулюють роботу карбюратора на режимах малої частоти обертання колінчастого вала двигуна.

В системі електрообладнання: очищають акумуляторну батарею та її вентиляційні отвори від бруду;

- Перевіряють кріплення, надійність контакту наконечників проводів з клемами і рівень електроліту; очищають прилади електрообладнання від пилу і бруду;

- Перевіряють ізоляцію електрообладнання, кріплення генератора, стартера і реле-регулятора.

Технічне обслуговування №2

Операції технічного обслуговування № 2 рекомендують проводити через 7500, 12 000, 20 000 км пробігу для різних моделей автомобілів, але не менше 1 разу на рік. Перед виконанням ТО-2 або в процесі його необхідно проводити поглиблене діагностування всіх основних агрегатів, вузлів і систем автомобіля для встановлення їх технічного стану, визначення характеру несправностей, їхніх причин, а також можливості експлуатації даного агрегату, вузла або системи.

Виконуючи операції ТО-2, крім обсягу робіт з ТО-1 проводять:

- Закріплення радіатора, головки блоку циліндрів і стійок коромисел, кришок кожуха головки блоку циліндрів, впускного і випускного трубопроводів, кришки блоку розподільних зубчастих коліс, корпусів фільтрів тонкого очищення масла, корпусів фільтрів грубого очищення масла, піддону масляного картера, картера зчеплення, амортизаторів, паливного бака, глушника, кришки редуктора заднього моста, драбини, пальців ресор, фланців півосей, замків і ручок дверей;

- Підтяжку гайок кріплення фланця до провідної шестірні головної передачі заднього моста і шарнірних пальців кріплення вушок амортизатора;

- Регулювання зусилля повороту рульового колеса, теплових зазорів клапанів, натягу ланцюга приводу механізму газорозподілу, зазору між гальмівними колодками і дисками коліс, зазору в підшипниках маточин передніх коліс.

Додаткові операції при ТО-2 в системі живлення автомобіля включають:

- Перевірку герметичності паливного бака і з'єднань трубопроводів;

- Усунення виявлених несправностей;

- З'їм карбюратора і паливного насоса, розбирання їх, очистку і перевірку на спеціальних приладах стану деталей;

- Перевірку після складання паливного насоса на спеціальному приладі;

- Перевірку легкості пуску і роботи двигуна.

При обслуговуванні системи електроустаткування:

- Перевіряють ступінь заряду по напрузі елементів батарей під навантаженням і при необхідності знімають батареї для підзарядки, стан щіток і колекторів генератора і стартера, роботу реле-регулятора;

- Регулюють натяг пружин якорів; знімають свічі запалювання і перевіряють їх стан;

- Очищають від нагару і регулюють зазори між електродами;

- Знімають переривач-розподільник запалювання й очищають його зовнішню поверхню від бруду та масла;

- Перевіряють стан контактів і регулюють зазори між ними;

- Змащують вал переривника-розподільника;

- Перевіряють стан проводів низької і високої напруги і регулюють дію приладів освітлення та сигналізації.

Очисні і мастильно-заправні роботи при ТО-2 необхідно проводити відповідно з картами змазування та рекомендаціями підприємств-виробників.

Операції ТО-2, вироблені приблизно після 30 000-45 000 км пробігу автомобіля, включають:

- Заміну масла в автоматичній трансмісії;

- Промивку системи змащення двигуна;

- Заміну масла в картері ведучого моста;

- Зачистку колектора стартера;

- Перевірку зносу і прилягання щіток;

- Очищення і змащення деталей приводу стартера.

Крім того, необхідно:

- Перевірити працездатність вакуумного підсилювача гальм;

- Відрегулювати напрямку світлових пучків фар;

- Зачистити контактні кільця генераторів;

- Перевірити знос і прилягання щіток;

- Замінити гальмівну рідину;

- Замінити охолоджуючу рідину.

Операції ТО-2, вироблені приблизно після 65 000-75 000 км пробігу, включають:

- Заміну масла в коробці передач;

- Заміну зубчастого ременя приводу механізму газорозподілу.

Сезонне технічне обслуговування

Сезонне технічне обслуговування проводиться для підготовки автомобіля до експлуатації в холодну і теплу пору року, т. Е. 2 ??рази на рік. Його необхідність пояснюється просто: для нормальної роботи труться потрібні однакові умови незалежно від температури навколишнього середовища.

В'язкість масла не залишається постійною. Вона збільшується з пониженням температури і зменшується з її збільшенням. Якщо влітку залити в коробку передач в'язке масло, то воно буде забезпечувати нормальну роботу деталей в заданому тепловому режимі і не створювати великого опору. У холодну пору року це масло теж буде забезпечувати мастило деталей, але до повного його прогріву потрібно не тільки багато часу, але й значна частина потужності двигуна. Враховуючи, що в автомобілі близько 10 000 деталей і багато з них змащуються, можна уявити, яке значний опір буде надано вузькому маслом, наприклад, при пуску холодного двигуна і до повного прогріву основних деталей, що труться автомобіля (коробка передач, задній міст і деякі інші вузли і деталі в сильні морози прогріваються дуже повільно). Тому з настанням холодів в коробку передач та інші агрегати легкових автомобілів старих моделей заливають масло невеликої в'язкості.

Навіщо міняти масло при настанні теплої пори року? Справа в тому, що зимові масла й змащення володіють меншою в'язкістю, а при нагріванні їх в'язкість ще більш зменшується, погіршуючи мастило деталей. Наприклад, рідке масло в двигуні швидко, майже не змащуючи поверхні деталей, проходить по всіх каналах і зазорам і стікає в піддон картера. У системі не створюється нормальний робочий тиск масла, в результаті чого двигун може швидко вийти з ладу.

Є всесезонні моторні масла, які з успіхом застосовуються як в холодну, так і в теплу пору року.

Які роботи входять в сезонне технічне обслуговування? У автомобілів старих моделей зазвичай СО прагнуть поєднати з ТО-2, тому виконується весь комплекс робіт ТО-2 і деякі додаткові роботи:

- Промивають систему охолодження;

- Перевіряють роботу пускового підігрівача, жалюзі, системи опалення та вентиляції, стан циліндричної групи;

- Промивають систему змащення двигуна;

- Замінюють масла й змащення у всіх агрегатах.

При підготовці автомобіля до зимової експлуатації:

- Перевіряють прилади електрообладнання;

- Промивають карбюратор і паливний бак;

- Утеплюють і готують акумуляторну батарею.

сертифікація технічний обслуговування автомобіль

© 8ref.com - українські реферати