На головну

Морфологія культури - Культура і мистецтво

Флиер А.Я.

Вчення про внутрішню структуру культури, її організаційно-функціональному будову. Існує безліч концепцій, що поділяють культуру з різних підстав, насамперед на матеріальну і духовну (традиція, що йде ще від археологів і почасти філософів). З точки зору власне культурології, подібна дихотомія не дозволяє нам дізнатися що-небудь нове про культуру, а тільки переконатися в тому, що будь-яке культурне явище, будучи опредмеченному, є субстратно матеріальним (навіть музика), але одночасно, навіть саме утилітарне з них (плотничий сокира), є у відомому сенсі духовним, несучим у своїх формах і рисах, сенсах та змістах певну символічну інформацію.

У своєму міркуванні про морфології культури я виходжу з розробленою ще філософами-еволюціоністами минулого століття концепції структурування культури на буденну та спеціалізовану і розгорнутої на цій основі вже в наші дні теорії Е. Орлової, дифференцирующей культуру на функціональні блоки і простежує канали трансляції соціально значимої інформації між повсякденною і спеціалізованої культурами.

Доцільність поділу культури на буденну та спеціалізовану полягає в тому, що основні функції людської життєдіяльності виникали в надрах повсякденною культури (повсякденної практики, яка входила в звичний спосіб життя селянина чи городянина і якій не потрібно було спеціально вчитися; основні її знання засвоювалися на рівні загального виховання і буденних соціальних контактів), але з часом виділялися в спеціалізовані професії, освоєння яких було вже практично неможливим без спеціальної професійної освіти, на чому власне і будується спеціалізована культура. При цьому основні функції обох сфер культури продовжують існувати паралельно, але в різних сферах життя індивіда.

Я виділяю чотири основні блоки здійснення людської життєдіяльності (у Орлової - тільки три), представлена ??наступними областями соціальної практики:

а) культура соціальної організації і регуляції, в область якої входять такі спеціалізовані та неспеціалізовані сфери життєдіяльності, як:

- господарська культура (на спеціалізованому рівні - економіка, торгівля, фінанси і т. п .; на буденному рівні - домашнє і присадибне господарство);

-правова культура (спеціалізована -право, юриспруденція, система охорони громадського порядку та регулювання правових відносин; буденна - мораль, моральність , громадська думка);

-політична культура (спеціалізована - державна політика, ідеологія, управлінська робота, військове і поліцейське справу і пр .; буденна - міжособистісні відносини між людьми в області приватного взаємодії);

б) культура пізнання і рефлексії світу, людини і міжлюдських відносин:

- філософська культура (спеціалізована - праці фахівців-філософів; буденна - здоровий глузд повсякденних уявлень про світ і правилах людської поведінки, народна мудрість);

- наукова культура (спеціалізована - професійна наука; буденна - повсякденні раціональні знання про світ, побутова логіка соціальної життєдіяльності);

- релігійна культура (спеціалізована - систематизовані релігійні вчення, конфесії і деномінації, професссіонально побудована езотерика; буденна -містіка, побутова магія, різноманітні прояви язичницьких атавізмів минулого);

- художня культура (спеціалізована - побудоване на спеціальну освіту або самодіяльне мистецтво, але під керівництвом професіоналів; буденна - побутове, «саморазвлекательное» мистецтво, а також різні види імітаційно-ігрової діяльності тощо. п.);

в) культура соціальної комунікації, накопичення, зберігання і трансляції інформації:

- культура міжособистісних інформаційних контактів (реально існує тільки в буденному формі);

-культура масової інформації (спеціалізована - професійні ЗМІ, реклама, громадські зв'язки; буденна - чутки, плітки і т. п.);

- інформаційно-кумулятивна культура (спеціалізована - система музеїв, бібліотек, архівів, електронних банків інформації та пр .; буденна - перекази, вірування, легенди і т. п.);

- культура межпоколенной трансляції соціального досвіду, культурної компетенції і знань (спеціалізована - система середньої та вищої освіти, спеціальних установ дошкільного виховання, клубів і гуртків за інтересами та ін. інституцій соціалізації та інкультурації особистості;

буденна -система домашнього виховання, «дворові» компанії, буденне соціальне спілкування, а також традиції, звичаї, звичаї та ін.);

г) культура фізичної та психічної репродукції, реабілітації та рекреації людини:

- сексуальна культура (з точки зору вирішення задач продовження роду існує тільки в повсякденних формах);

- культура фізичного розвитку (спеціалізована - професійний спорт і близькі до нього форми туризму; буденна - фізкультура, масовий спортивний туризм, культуризм і т. п.);

- культура підтримки і відновлення здоров'я (спеціалізована - медицина і система санаторно-лікувального обслуговування; буденна -самолеченіе, знахарство і пр.);

- культура відновлення енергобалансу людини (кулінарія, система і структура харчування та пр .; чіткий поділ на спеціалізовану та буденну складові тут, мабуть, можливо, але важко);

- культура відпочинку, психічної рекреації та реабілітації людини (спеціалізована - система організованого дозвілля, будинків відпочинку, «культурного» туризму, клубів та інших засобів релаксації; буденна - неорганізовані форми дозвілля, сон, алкоголізм , наркоманія та ін.).

Представляється, що подібна (мабуть, далеко не повна і ще потребує розвитку і доповненні) класифікація морфологічної структури культури серйозно просуває наші уявлення про сутність цього явища, розвінчує деякі міфи про сугубій духовності всього, що маніфестується терміном «культура».

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.countries.ru /

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com