На головну    

 Характеристика діяльності ТОВ "УфаКонтакт". Розробка екскурсії по місту Уфа - Фізкультура і спорт

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ ГОУ ВПО

Уфимская державна академія економіки та сервісу

Кафедра туризму та гостинності

ЗВІТ ПО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

Місце проходження практики ТОВ «УфаКонтакт»

Студента

Сахабутдінова Тимура Тагірович

групи СЗ-51 заочного відділення

спеціальності 100103

«Соціально-культурний сервіс і туризм»

Керівник практики від підприємства

Суфіанова Л.Ш.

Керівник практики від академії

Кузьміних К.В.

УФА-2010

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УфаКонтакт»

1.1 Організація роботи та управління підприємством

1.2 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства

1.3 Рекламна діяльність підприємства

1.4 Фінансово-економічні показники

1.5 Регулювання нестандартних ситуацій і конфліктів на підприємстві

ГЛАВА 2. РОЗРОБКА ТУРУ

2.1 Актуальність туру

2.2 Опис екскурсійного маршруту

2.3 Опис основних екскурсійних об'єктів

2.4 Кошторис екскурсії

ВИСНОВОК

Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

Метою проходження практики на базі туристичної фірми «Уфа-Контакт» є подальше придбання та поглиблення практичних навичок роботи на підприємство соціально-культурного сервісу і туризму. з предметів «Менеджмент в СКСіТ», «Маркетинг в СКСіТ» «Країнознавство», «Екскурсознавство», «Анімація», «Реклама в СКСіТ». Так само із застосуванням навичок отриманих з предмету «Екскурсознавство» і «Анімація» складається екскурсія.

Основні завдання:

1) Ознайомитися з роботою підприємства, нормативними актами, використовувані в ході роботи.

2) Придбати необхідну для роботи менеджера з продажу країнознавчу інформацію по основних туристичних напрямків.

3) Отримати навик використання оргтехніки на підприємство.

4) Ознайомитися з порядком складання договору і основними пунктами договору.

Під час проходження практики виконувала наступні роботи:

1) Ознайомлення з нормативними актами, на підставі яких працює підприємство.

2) Отримання навички роботи в програмах для турагентств.

3) Відповіді на дзвінки, відправка електронної пошти.

4) Сортування каталогів.

5) Допомога в заповненні договір і турпутівок.

6) Отримання навику онлайн бронювання і підбору туру.

7) Робота з оргтехнікою.

8) Обробка заявок на відпочинок у санаторіях Башкирії.

За результатами робіт, зробив висновок про найбільш популярних напрямках сезонного відпочинку за кордоном та отримав подання про готельної базі Єгипту.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «УфаКонтакт»

1.1 Організація роботи та управління підприємством

ТОВ «УфаКонтакт» за своєю організаційно-правовій формі є товариством з обмеженою відповідальністю.

Місце знаходження Товариства, Республіка Башкортостан місто Уфа, вул.Радянська 18.

Коротка характеристика ТОВ: Формування підприємства відбувається за рахунок внесків учасників. Кількість учасників варіюється від двох до десяти чоловік. Кожен учасник відповідає тільки в розмірі свого внеску. Статутний капітал підприємства повинен бути не менше 100 МРОТ. Діяльність підприємства здійснюється у відповідності з федеральним законом "Про ТОВ" в Російській Федерації.

Успіх в технології продажів туристського продукту був досягнутий фірмою завдяки добре налагодженій системі реалізації і гнучкою агентської політиці. По кожному туру розроблена велика інформаційна база (листівки, брошури), що дає можливість клієнту отримати достатній обсяг інформації для прийняття рішення про вибір напрямку і конкретного туру. Купуючи туристську путівку, клієнти підписують з фірмою договір, в якому вказаний ретельно відпрацьований набір умов, що дозволяє попередити можливі недоліки і конфлікти в обслуговуванні. У зв'язку з великим обсягом туристського обороту фірма має можливість встановлювати помірні ціни на всі види туристичного продукту, використовувати всі можливі види знижок для мінімізації вартості туристичного обслуговування.

Основною метою діяльності ТОВ «УфаКонтакт» є отримання прибутку, а також задоволення потреби населення в туристичних послугах.

Підприємство має необхідну для роботи матеріально- технічну базу. Офіс фірми має 2 кімнати, серед яких: кімната для роботи з клієнтами має 2 робочих місця, так само офіс має туалетну кімнату, підсобне приміщення і кімнату для персоналу. Всі робочі місця оснащені зручними стільцями, комп'ютерами з необхідним програмним забезпеченням і швидкісним інтернетом, факсом, МФУ (багатофункціональний пристрій). На підприємство є необхідні ілюстровані видання з актуальних для турфірми напрямками, які можуть бути корисні покупцям турів для прийняття правильного рішення.

1.2 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства

екскурсійний маршрут уфа

Основними напрямками діяльності ТОВ «УфаКонтакт» є:

- Продаж турів за напрямками: Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Туніс, Греція, Чехія, Італія, Франція, Іспанія, Болгарія, Хорватія, Таїланд, Кіпр, Мальта, Андорра, Малайзія, Індонезія, Індія, Китай, Куба, Домінікана, Росія, і Башкіріяж

- Автобусні тури по Європі

- Морські круїзи

- VIP та індивідуальні тури

- Корпоративний відпочинок

- Тури

1.3 Рекламна діяльність підприємства

Фірма веде активну рекламну політику, постійно вишукуючи найбільш ефективно працюючі рекламні простору в газетах, журналах, використовує зовнішню рекламу. Великий інтерес представляє представництво фірми в Інтернеті. У зв'язку із зростаючою роллю Інтернету у впливі на вибір споживачами того чи іншого продукту, сайт турфірми «УфаКонтакт» є гарантованим засобом для залучення нових клієнтів. Крім того він не тільки сприяє рекламної політиці фірми, але й несе інформативну роль, допомагаючи клієнтам заздалегідь ознайомиться з існуючими видами відпочинку. Продумана рекламна політика, значні кошти, що витрачаються на неї, приносять позитивний ефект - обсяг туристського продукту фірми постійно збільшується. Керівництво фірми уважно стежить за досить непостійним попитом на туристичні послуги. Фірма проявляє значний інтерес до туристської суспільного життя, бере участь у всіх важливих туристських заходах.

1.4 Фінансово-економічні показники

Основні показники діяльності підприємства

 Показники Роки

 2007 2008 2009

 Виручка, руб. 3126098 4233678 6456312

 Витрати, руб. 4789056 6342897 5695893

 Прибуток, руб. -1662958 -2109219 760419

 Чисельність працівників: 4 4 5

 Середня з / п, руб. 8000-9000 10000 12000

 Окупність,% -0,34 -0,33 0,11

1.5 Регулювання нестандартних ситуацій і конфліктів на підприємстві

Всі права та обов'язки турфірми і туриста описуються в укладеному між ними договором. Предметом договору є надання «Турагентство» послуг з оформлення туристичних поїздок. При підготовці до подорожі турист отримує необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни тимчасового перебування та перебування там, про звичаї місцевого населення, про релігійні обряди, святині, пам'ятники природи, історії, культури та інших об'єктах туристського показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища.

Якщо турфірма не в змозі отримати таку інформацію в компетентних органах (посольстві, консульстві) відповідної держави, вона повинна попередити потенційного туриста про відсутність у неї такої інформації до укладення договору. Ці відомості надаються будь-якому туристові, причому факт надання інформації доцільно фіксувати документально. В іншому випадку навіть наявність в договорі умови про те, що турфірма не несе відповідальності за зрив подорожі у зв'язку з відмовою у видачі в'їзної візи (такі умови в договорі зустрічаються досить часто), може бути не прийнято судом до уваги, і турфірма понесе відповідальність.

У відповідності зі ст.426 ЦК, договір між туристом і турфірмою відноситься до категорії публічних договорів. Це означає, що турфірма зобов'язана надавати туристичні послуги кожному, хто до неї звернеться, і не має права надавати перевагу одній особі перед іншим. Відмова турфірми укласти договір з туристом не допускається, якщо вона в змозі надати йому відповідні послуги.

У Законі договір про надання туристичних послуг названий договором роздрібної купівлі-продажу туристичного продукту. При цьому під туристичним продуктом розуміється право на тур, призначене для реалізації туристу, а під самим туром комплекс послуг з розміщення, перевезення, харчування туристів, екскурсійні та інші послуги, що надаються туристу в залежності від цілей його подорожі.

Якщо слідувати точному тексту Закону, то між туристом і турфірмою укладається договір про продаж прав. Іноді можна зустріти розуміння істоти цього договору як свого роду цесії, тобто поступки вимоги. Звідси робиться висновок про те, що турфірма як продавець прав на послуги не є виконавцем самих послуг і, відповідно, не несе відповідальності за їх якість.

Таке розуміння не грунтується на законі і не знаходить підтримки у судовій практиці. У Законі прямо вказані відповідальні перед туристом суб'єкти - турагент і туроператор. Крім того, у ст. 10 Закону зазначено, що турист має право вимагати від туроператора або турагента надання йому всіх послуг, що входять в тур, незалежно від того, ким ці послуги надаються. Нагадаємо, що відмінність між туроператором і турагентом в тому, що перший здійснює діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, а другий - тільки по просуванню і реалізації цього продукту.

Якщо письмова інформація про туристський продукт містить всі істотні умови договору, передбачені ст. 432 ЦК і ст. 10 Закону, та оформлена як пропозицію, з якого вбачається воля туроператора або турагента укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться, така пропозиція визнається публічною офертою (ст.437 ЦК), договір визнається укладеним з кожним, хто відгукнеться на пропозицію .

Багато складнощів у судовій практиці за позовами туристів пов'язано з тлумаченням договору, оскільки часто сторони при виникненні спору по-різному підходять до його змісту. Цьому сприяє прилучення до матеріалів справи рекламних проспектів, які суди схильні брати до уваги при визначенні умов договору. Тим часом, як відомо, рекламні проспекти рясніють такими якісними характеристиками місця відпочинку як "тихе місце", "готель розташований безпосередньо поблизу моря", "пляж добре обладнаний лежаками" і т.п. Ці характеристики припускають неоднозначне інтерпретацію.

Згідно ст. 432 ЦК, укласти договір означає досягти угоди по всіх його істотних умов. До числа істотних відносяться умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (п. 1 ст. 432 ЦК).

У переважній більшості випадків така угода вбирається в словесну форму, усну або письмову. Надзвичайно важливо, щоб використані в договорі слова і вирази ясно і недвозначно висловлювали волю його сторін. У багатьох випадках виявляється, що сторони по-різному розуміли зміст окремих положень укладається ними договору.

Якщо сторони виявляються не в змозі за взаємною згодою врегулювати виниклі розбіжності і прийти до єдиної тлумаченню договору, спір передається на розгляд суду. У Цивільному кодексі РФ існує спеціальна норма - ст. 431, що встановлює правила тлумачення договору судом.

Договір укладається в письмовій формі, як правило, шляхом підписання сторонами єдиного документа. У ст. 10 Закону визначено істотні умови договору про реалізацію туристського продукту. Деякі з них важко насправді злічити істотними - наприклад, інформацію про туроператора або турагента, включаючи дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, його юридичну адресу та банківські реквізити, які являють собою, по суті, відомості про одну із сторін договору, що не є предметом угоди між сторонами. Те ж відноситься і до відомостей про туриста.

Інформація про споживчі властивості туристичного продукту має істотне значення. Ця інформація дуже багата і включає в себе програму перебування і маршрут подорожі, дату і час початку та закінчення подорожі, її тривалість, порядок зустрічі, проводів і супроводу туристів і т.д.

Від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, турфірма звільняється, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставини. Невід'ємною частиною договору є туристська путівка, в якій зазначаються умови подорожі, роздрібна ціна туристського продукту та інші відомості, передбачені Законом. Одночасно туристська путівка підтверджує факт передачі туристичного продукту. Зразок туристської путівки затверджений листом Мінфіну РФ від 10.04.96 N 16-00-30-19. Оскільки путівка визначена в ст. 10 Закону як невід'ємна частина договору, в тексті самого договору немає необхідності дублювати всі ті відомості, які вказуються в путівці. Ці відомості автоматично стають зазначеними і в договорі. До заповнення путівки слід ставитися особливо уважно. Загальний принцип заповнення будь-яких бланків, який часто порушується на практиці, полягає в наступному: ні в путівці, ні в відривному талоні до неї не повинно залишатися прогалин. Якщо будь-яке поле не заповнюється словами, в ньому повинен ставитися прочерк. Саме в путівці містяться конкретні умови договору.

Путівка є невід'ємною частиною договору. Але, в той час як договір складається у двох примірниках, які мають однаковий текст, з путівкою як невід'ємною частиною договору справа йде трохи інакше. Після підписання бланк путівки розділяється на дві частини: власне путівку і відривний талон. Путівка передається туристу, а відривний талон залишається у турфірми. Як можна бачити з наведеного вище зразка путівки з відривним талоном, тексти цих частин не цілком збігаються. При цьому частиною договору стає тільки сама путівка, але не відривний талон. Його функція - доказательственная і облікова.

У разі розбіжності між записами в путівці і відривному талоні суд, як правило, віддає перевагу путівці. А завдання туриста- "терориста" - довести невідповідність якості або номенклатури наданих послуг умовам договору, зазвичай містяться тільки в путівці. Тому доцільно, щоб графа відривного талона "Сплачені послуги" включала в себе зміст наступних трьох граф путівки: "Пакет послуг ...", "Екскурсійна програма" та "Додатково оплачені послуги", тобто дійсно повний перелік оплачених послуг. Але така педантичність зустрічається нечасто.

Серед поширених недоліків при заповненні путівки можна відзначити залишення незаповненою графи "Додатково оплачені послуги". Це відкриває можливість недобросовісному туристу самостійно заповнити цю графу і згодом пред'явити позов у ??зв'язку з ненаданням додаткових послуг. Якщо в графі "Сплачені послуги" відривного талона відсутня їх повний перелік, позиція турфірми в судовому процесі значно ускладнюється. Іноді вказано вище в путівці закінчення маршруту подорожі не відповідають дійсному. Якщо в якості пункту від'їзду практично завжди вказується пункт відправлення відповідного транспортного засобу (наприклад, Москва, аеропорт "Шереметьєво"), то вказане в путівці місце закінчення маршруту не завжди відповідає тому місцю закінчення, яке випливає з оплаченого туристом і видається йому турфірмою проїзного документа, скажімо при подорожі за маршрутом Москва - Гамбург - Москва турист оплачує проїзд саме за таким маршрутом, тому з його пасажирського квитка буде слідувати закінчення маршруту в пункті "Москва, Шереметьєво", а з путівки "Гамбург, аеропорт". Подібних невідповідностей слід уникати, оскільки вони можуть представити собою підставу для пред'явлення позову. Особливо велике значення набуває правильне вказівку переліку послуг у разі, якщо турист переслідує оздоровчі цілі. У цьому випадку наслідком неналежного виконання умов договору може виявитися погіршення здоров'я туриста, що істотно позначиться на розмірі компенсації моральної шкоди.

ГЛАВА 2. РОЗРОБКА ТУРУ

2.1 Актуальність туру

Розроблюваним туром є екскурсія по місту Уфа. Актуальність такого туру визначається невеликою кількістю фірм, що пропонують екскурсійні послуги по нашому місту. Крім того для реалізації таких послуг слід взяти до уваги місцезнаходження турфірми. Вона знаходитися в історичному центрі міста, навпроти Радянській площі. Екскурсія проходить по одній з головних вулиць міста, вулиці Заки Валід. Вона входить в число самих древніх вулиць міста Уфи і безсумнівно виявиться цікавою людям, які опинилися перший раз в нашому місті. За порівняно невеликий час можна побачити самий знаменитий пам'ятник нашого міста, які прагнуть подивитися всі опинилися в Уфі, а також побачити архітектурні об'єкти які були побудовані до 450-річчя входження Башкирії до складу Російської Федерації. Побувавши на екскурсії можна буде дізнатися не тільки історичні факти про Уфі, але й ознайомитися з культурними та спортивними об'єктами, а також переконатися наскільки вулиця Заки Валід древня і яку роль вона грала в житті міста у всі часи.

2.2 Опис екскурсійного маршруту

Метою екскурсії є ознайомлення гостей міста з культурними, історичними, спортивними об'єктами в контексті розповіді про одну з перших вулиць міста. Екскурсія проходитиме від початку вулиці, від Телецентру, майже до кінця вулиці де вона перетинає проспект Салават Юлаєв і переходить у вулицю Сочинську. Екскурсія тривати 90 хвилин. До складу групи входять 12 екскурсантів, а також один екскурсовод-співробітник фірми.

За час екскурсії буде зупинка у наступних об'єктів:

Пам'ятник Салават Юлаєв (7 хв.) - Конгрес-Хол (5 хв.) - Головний корпус БГУ (5 хв.) - Стадіон Динамо і Будівля Присутніх місць (1 половина 19ст.) (10 хв.) - Башкирський державний театр драми імені Мажіта Гафурі (5 хв.) - Садиба Россинская (5 хв.) - Монумент Дружби (10).

2.3 Опис основних екскурсійних об'єктів

Пам'ятник Салават Юлаєв. Вважається, що пам'ятник Салават Юлаєв став найкращим творінням скульптора Тавасіева, який працював над ним протягом 30 довгих років. Вперше про історичне героя Сосланбек Дафаевіч Тавас почув у селі Стерлібашево, куди супроводжував евакуйованих з Москви влітку 1941 року сім'ї художників. Він зібрав всю наявну про героя літературу, вивчив архівні матеріали і народний фольклор. З самого початку Тавас вирішив зобразити Салавата верхи на коні. А раз так, то потрібно було вибрати найвідповідальніший період у житті народного героя. Відомо, що Салават зі своїм загоном був посланий на підкріплення урядових військ, що йдуть на розгром Пугачова. Але Салават прийняв рішення примкнути до царя-отаману і підтримати народне повстання. Момент прийняття цього рішення і відображений Тавасіева. Підвівшись на стременах, могутньою рукою натягнувши поводи, вершник на високій кручі осадив розпаленого коня. Сміливе, вольове обличчя, енергійний, піднятий в призовному русі жест правої руки з батогом-Камчия. Салават як би звертається до своїм товаришем із закликом йти до Пугачова. Модель пам'ятника в натуральну величину з гіпсу була закінчена до 1963 року. Вона була обговорена найбільшими фахівцями в Москві і офіційно прийнята колегією Міністерства культури СРСР. Після чого, Тавас привіз її в Уфу, де вона була встановлена ??у фойє Башкирського державного театру опери та балету. За свідченням самого автора, все схвалювали і хвалили його роботу. Але одна жінка башкирка помітила, що для батира фігура "тавасіевского Салавата" виявилася занадто по юнацькому крихкою. Це зауваження змусило Сосланбека Дафаевіча попрацювати над вдосконаленням пам'ятника. Скульптура відливалася на Ленінградському заводі "Сонументскульптура", в якості матеріалу був використаний бронзовані чавун. Керівники, інженери та робітники заводу працювали з любов'ю. Це була дуже складна, трудомістка робота. Відливали пам'ятник протягом півтора місяців. Крупна кінна скульптура, яка спирається на три точки (зі значним зміщенням центру ваги, пов'язаним з доданням скульптурі більшої динамічності та виразності), а також наявність великих вітрових навантажень зажадали спеціального розрахунку. Питання було вирішено шляхом влаштування унікальною сталевої рами, забитої підставою в залізобетонний постамент і пропущеної через спираються ноги, пустотіла корпус коня і фігуру вершника.

Конгрес-хол. Будівництво Конгрес-Холу почалося восени 2005 року в рамках підготовки до святкування 450-річчя добровільного входження Башкирії до складу Росії. Загальна площа триповерхового будинку, зведеного на перетині вулиць Заки Валід і Гафурі, становить 36 тисяч квадратних метрів. Його проект виконаний японським архітектором - вихідцем з Башкортостану Ришат Мулагільдіним спільно з працівниками "Башагропромпроекта". У Конгрес-холі розмістилися концертний зал на 839 місць, два конференц-зали, музейно-виставковий комплекс. Тут будуть розміщені ресторан національної кухні на 120 місць, торговий центр на 1000 відвідувачів. А також - зимовий сад і підземний автопаркінг на 230 машиномісць. Конгрес-хол має кілька архітектурних особливостей: встановлено великий засклений фасад з видом на річку Агідель, з найбільшим башкирським орнаментом протяжністю 179 метрів і площею - 2377 кв. метрів. Будівля має єдиний в Росії зал з розкривним на екстер'єр задником сцени, спроектований з метою надання максимальної свободи для творчої фантазії режисера. Будівля запроектована ключовим у створенні першого в Уфі просторового ансамблю - сучасного центру міського тяжіння з каскадом площ спускаються до набережної, природним природним амфітеатром, найбільшою в місті багаторівневої пішохідною зоною, найбільшим фонтанні комплексом в республіці. Конгрес-хол побудований на березі річки Білої на території поблизу пам'ятника Салават Юлаєв і корпусів Башкирського державного університету. До будівництва тут знаходилися старі будинки, які були знесені, мешканцям надано комфортне житло. Крім того, проведено благоустрій території, тут посаджені вирощені в розпліднику їли за сучасними технологіями, які дозволяють досягти великої приживлюваності дерев, побудована також пішохідна доріжка навколо пам'ятника Салават Юлаєв. Майданчик будівництва грандіозного об'єкта зажадала зміцнення грунту. Будівництво Конгрес-холу та благоустрій даної території відбулося з ініціативи Президента Башкортостану М.Г.Рахімова, який неодноразово виїжджав на місце Будівництво, зустрічався з Уфімцев. Городяни повністю схвалили і підтримали ініціативу глави республіки з благоустрою території та будівництва об'єкта.

Головний корпус БДУ. Башкирський державний університет утворений в 1957 році на базі Башкирського державного педагогічного інституту ім. К.А. Тімірязєва. Передісторія створення вузу пов'язана з існуванням в Уфі в перші роки після Жовтневої революції Інституту народної освіти (ІНО), згодом перетвореного в Башкирський державний педагогічний інститут (БГПІ). Питання про відкриття в Уфі педагогічного вузу вперше був поставлений в 1905 р, коли центр Оренбурзького навчального округу, обслуговуючого Оренбурзьку, Уфимську, Пермську губернії, а також Тургайскую і Уральську області, був переведений з Оренбурга до Уфи. Уже в 1906 р цей проект був схвалений тодішнім міністерством освіти і 4 жовтня 1909 в Уфі відкривається Учительський інститут, для якого було відведено будівлю по Телеграфної вулиці, 9 (нині - один з корпусів Уфимського інституту мистецтв по ул.Цюрупа, 9). Уфимський учительський інститут в 1920 р був перетворений в Інститут народної освіти, а потім - у педагогічний інститут. У 1930 р в БГПІ знову сталася внутрішня реорганізація, відділення були перейменовані у факультети (фізико-математичний, природознавства, географічний, історико-філологічний), при яких функціонували вже 15 кафедр. У тому ж році були відкриті заочне, а в наступному - вечірній відділення. Стадіон «Динамо». Реконструкція стадіону "Динамо" почалася ще в 1998 році, остаточно він був відкритий в 2007 році. Проект реконструкції розроблений ЗАТ ПІ "Башкіргражданпроект", головний архітектор - Галина Богатирьова. У комплексі розташовані зал міжнародного рівня, адміністративні приміщення, сауни, 25-метровий басейн з шістьма доріжками, дитячий аквапарк, зал фехтування, зал сухого плавання, пневматичний тир. 50-метровий тир оснащений за останнім словом техніки: «жива» мішень і обман зору у вигляді спецефектів створять ілюзію присутності в зоні бойових дій. У самому серці «Динамо» розташоване спортивне ядро. У нього входить: футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, сектор для стрибків у довжину, сектор тенісу. Взимку можна організовують масове катання на ковзанах. З'являються ковзанярські доріжки, проводяться хокейні матчі.

Будівля Присутніх місць. В Уфі не так вже й багато будівель 1-ї половини XIX століття, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Будівля, про якого йде мова, було побудовано на вулиці Іллінській (нині Заки Валід, 45) для присутніх місць Оренбурзької губернії в 1834 - 39 рр. У той час Уфа була центром великий Оренбурзької губернії, правителем якої був видатний державний і громадський діяч Василь Олексійович Перовський. Відповідно до генерального плану Нової Уфи Сметаніна-Гесте Соборна площа по периметру забудовувалася урядовими будівлями. Будівля присутніх місць стало однією з ланок цього ланцюжка: на західній стороні площі в ті роки була побудована Духовна семінарія (нині головний корпус заводу ім. Кірова); на південній - Архієрейський будинок з духовної консисторії (знесені, на їх місці Будинок Республіки); на північно-східному куті - чоловіча класична гімназія з двома флігелями, яка відзначила в минулому місяці своє 170-річчя (нині будівля медінституту); на південно-східному куті Соборній площі стоїть нещодавно відреставрований архітектором Ю.А. Пацковим губернаторський будинок; в центрі площі підносився в небо красень Воскресенський собор. Будівля присутствених місць було споруджено за всіма правилами класичного містобудування та побудови композиції фасадів: у фронтальній частині головного фасаду, що виходить на червону лінію вулиці, виділяється середній ризаліт, вікна першого поверху і фриз якого виділені стриманим классицистическим ліпним декором - сандрики полуциркульного обриси над дверними і віконними прорізами і фризовий пояс з чергуються тригліфами і метопами; над віконними прорізами другого поверху - сандрики у вигляді виносних поличок. У другій половині минулого століття присутні місця прикрасились парадній чавунної сходами зі стовпцями - однією з кращих в місті, яка сама по собі є витвором мистецтва. Ці сходи, веде по центру будівлі від входу на третій поверх, і на всьому протязі своїй не перестає - дивувати витонченістю і різноманітністю металевого декору. Із західного боку від нашого будинку стоїть нова споруда Держархіву, а до неї примикає (на розі з вул. Маркса, колишньої Олександрівської) старовинне одноповерхова будівля архіву присутніх місць. Колись обидві будівлі стояли на одній садибі, з'єднувалися воротами і мали загальний двір. Губернський архів називався "архівом Присутніх місць" і спочатку служив державною установою. Складається з двох частин кутовий будинок Губернського архіву також виконано в позднеклассіческій дусі: воно має трикутний фронтон, рустовані лопатки і штукатурну розшивку, ряд вікон завершується імітацією клинчатого каменю. Сукупна гармонійність будівель Соборній площі була зруйнована ще в минулому столітті розсаджуванням Ушаковського парку, а ансамбль площі не був розвинений і доведений до кінця. З 1960-х рр. тут з'явилися будівлі, дисгармонує з архітектурним середовищем (сірі хрущовські 5-поверхівки, новий корпус архіву та корпусу заводу ім. Кірова, Башгосдрамтеатр і т.д.). Але, крім Воскресенського собору та Архієрейського будинку, для нас збереглися всі ланки цього недобудованого архітектурного ансамблю. При реставрації необхідно повернути на свої місця лише деякі деталі: бічні ворота і піднесення по центру фасаду (аттик), відновити відсутні литі балясини на парадних сходах. У будівлі подекуди чудом збереглися і старовинні двері.

Башкирський державний театр драми імені Мажіта Гафурі. Засновано 4 грудня 1919 в Стрелітамаке. Художнім керівником і директором став В.Муртазін-Иманский. Відкрився в грудні 1919 його постановкою "Богатир Салават" по Ф.Сулей-манов-Инанне, витриманої в формах "народного вистави". У 1922 був злитий з татаро-башкирської трупою Уфімського державного Показового театру. Сформовані стаціонарний і пересувний колективи. У 1926 в Башкирському державному технікумі мистецтв відкривається театральне відділення, в театрі створюється студія для вивчення основ "системи" К.Станіславського. Перетворення на цьому етапі здійснює актор, режисер і театральний педагог М.Магадеев. У 1935 присвоєно звання академічного. У 1930-40-і в репертуарі переважала класика і твори на соціальні теми. Найбільший розквіт і оновлення театру в 1955-85 пов'язані з ім'ям режисера Ш.Муртазіной. У 1997-2000 колектив очолював актор і режисер А.А.Надиргулов, учень А.А.Васільева.

Садиба Россинская. Одноповерховий будинок, що стоїть на розі вулиць Цюрупи і Заки Валід (раніше вони іменувалися Телеграфної і Великий Іллінської), знають багато жителів Уфи. Будівництво будинків в цьому районі Уфи розгорнулося в першій половині XIX століття. Початкові власники садиби не відомі. Західна ділянка Іллінської вулиці до другої половини XIX століття звався Черкаліхіной вулицею. Більше сімдесяти років тут жило старовинне Уфимське сімейство знаменитих дворян Россинская. За даними одноденного перепису 1879 дане кутове місце (у кварталі № 75 першої міської частини) належало надвірного радника Володимиру Петровичу Россинская, дружиною його була белебєєвськая поміщиця Параскева Михайлівна Россинская (уроджена Шкапской).

Кутовий особняк садиби займає виграшний в архітектурному відношенні північно-західний кут перехрестя вулиць Великої Іллінської і Телеграфної. Є найдавнішою спорудою в даному кварталі, очевидно, це перша будівля на цьому місці.

Кутовий особняк представляє з себе унікальний зразок будівлі «ліпнина стилю» другої половини XIX століття. Вікна будівлі завершені багатою бароковою ліпниною. Під вікнами - ніші і прямокутні виступи по периметру з дрібною деталізацією. Під дахом по підзори уздовж обох головних фасадів - південного і східного - тягнеться рослинно-гіпсовий карниз дуже складної форми, перемежовуючись помилковими контрфорсами через часті рівні проміжки. Поділяють фриз і площину стін складні тяги з рідкісною для Уфи хвилею меандру. Цоколь будинку складається з обтесаних прямокутних вапнякових блоків.

Кути будівлі і парадний вхід облямовані пілястрами зі складною розкішної виступной ліпниною, що обіграє мотиви лиштв і подзор. Парадний вхід, звернений на вул. Іллінську, що нині не чинний, почасти замурований, зберігся малюнок дверей, а також двох здвоєних вікон-ліхтарів зі складною расстекловкой і рейками гнутих форми. Вінчає ганок ліхтар врівень з дахом круглящіеся барокове спорудження також з багатою ліпниною всередині кола (сильно постраждало від часу). Крім пілястр, площина стін оригінально розрізана горизонтальними тяговими пасками, вдало поєднуються з частотністю і обрамлениями вікон.

Якщо подумки виключити товстий полуторавековой «культурний шар» у будівлі і підніматися вгору по Великій Іллінської вулиці, то особняк Россинская буде виглядати значною спорудою на горбочку. Двором він, ймовірно, стикався з тієї природної первісної гаєм, яка існувала до 1905 р на території нинішнього краєзнавчого музею (колишній Селянський поземельний банк).

З точки зору історії та архітектури Уфи другої половини XIX століття садиба Россинская представляє величезний інтерес. Розпорядженням Кабінету Міністрів РБ від 10 січня 1995 садиба поставлена ??на держохорону як пам'ятка історії та архітектури республіканського значення. Кутовий особняк - зразок роботи архітектора-професіонала, ім'я якого так, напевно, ніколи й не буде відомо. Необхідне проведення дуже дбайливого і дуже ретельної реставрації з відновленням втрачених деталей кутового будівлі-пам'ятника. Пропоноване перспективне пристосування будівлі - нежитлове офісне установа, побажання нащадків Россинская - Музей уфимського дворянства.

Монумент Дружби. Монумент Дружби був споруджений в Уфі на честь святкування 400-річчя добровільного входження Башкирії до складу Росії. Пам'ятник, розташований на високому березі річки Білій, являє собою дві вертикальні стели з рожевого граніту, скріплені трьома монолітними кільцями з сірого граніту. У підстави - дві жіночі фігури з бронзи, уособлюють Башкирію і Росію. Напис на обеліску: "1557-1957. Слава великій братській дружбі російського і башкирського народу!".

У жаркий серпневий день трідцатіпятіметровий гранітний обеліск піднявся в небо на підвищеному березі Білої. Багатьом монумент представляється у вигляді меча, встромлений в землю - як символу миру, кінця воєн і чвар. Ідея дружби вирішена у вигляді двох вертикальних стел, скріплених трьома монолітними кільцями-обручами з сірого граніту. У підстави обеліска сидять алегоричні жіночі фігури - російська і башкирка. Вони увінчують лавровими вінками рельєф, що зображає момент оформлення прийняття російського підданства прибулим посольством башкир на чолі з биями. Про цю подію нагадують слова і дати, висічені на пам'ятнику: "1557-1957", "Слава великій братській дружбі російського і башкирського народів".

Крім рельєфу із зображенням акту прийняття підданства, на чотиригранному підставі обеліска встановлені ще три. Центральний рельєф, звернений у бік міста, зображує радість трудової перемоги. Міцне рукостискання російської та башкирського робітників - смисловий і композиційний центр рельєфу. Поруч знаходяться фігури допомагають розкриттю сенсу відбувається події, образно показують будівництво, сільське господарство, промисловість. Близькі до цього рельєфу і два інших, розташованих по бічних сторонах підстави, на теми науки і культури. На рельєфах зображено близько сорока фігур, відлитих із бронзи. Це дозволило збагатити рельєфи грою на співвідношенні кольору бронзи і граніту. До підніжжя пам'ятника від річки Білої веде гранітні сходи в сто ступенів. Зараз Монумент Дружби став однією з візитних карток міста. Зображення цієї пам'ятки було розміщено на срібній трирубльовою монеті, випущеній у 1999 році в серії "Пам'ятки архітектури Росії". Автори проекту - скульптори Михайло Бабурін, Галига Левицька, архітектори Кутирев і Гаврилов. Відливав скульптурні композиції в бронзі ленінградський завод "Монументскульптура".

Крім розповіді про основні екскурсійних об'єктах, у програмі передбачена анімаційна програма, що представляє собою вікторину «Хто більше знає про Уфі». В якості втішних призів передбачені національні сувеніри, в якості головного призу - баночка башкирського меду.

2.4 Кошторис екскурсії

До кошторису екскурсії входить оплата послуг екскурсовода, трансфер від турфірми «Мандрівник» до пам'ятника Салават Юлаєв і від Монументу Дружби до турфірми «Мандрівник». Трансфер здійснюється мікроавтобусом фірми «Газель». За додаткову плату бажаючі можуть скористатися послугами професійного фотографа під час екскурсії.

 Послуги На 1 год, руб На групу, руб.

 Екскурсовод 170 2040

 Трансфер 70840

 Разом 240 2880

Додаткові послуги:

Послуги фотографа - за весь час екскурсії із записом фотографій на цифровий носій - 500 руб.

ВИСНОВОК

Турфірма «УфаКонтакт» є рентабельним підприємством з досить розвиненою матеріально-технічною базою. Основними покупцями турів є постійні клієнти, але так само завдяки своїй рекламній політиці турфірма не перестає купувати і нових клієнтів. Це сприяє і виграшне місцезнаходження турфірми. До негативних моментів у роботі фірми можна віднести велику конкуренцію. В радіусі 5-10 хвилинах ходьби зосереджено досить велика кількість фірм з подібними напрямками діяльності, структурою управління та організаційно-правовою формою.

Для залучення нових клієнтів, а також для виживання в умовах конкуренції пропонується розгляд можливості проведення екскурсійних послуг. Турфірма перебувати поруч з готелем «Башкортостан», що припускає наявність необхідної цільової групи. Пропонований екскурсійний тур триває 90 хвилин і дозволяє гостям столиці почути розповідь про знаменитого пам'ятнику Салават Юлаєв, а також дізнатися з чого починалася забудова міста і побачити на власні очі одні з перших будівель Уфи. Тур познайомить гостей нашого міста не тільки з історичними, а й культурними та спортивними об'єктами Уфи. В результаті реалізації туру задовольниться необхідність екскурсійних послуг, турфірма придбає нових клієнтів і додатковий прибуток.

Список використаних джерел та літератури

1. Про ліцензування окремих видів діяльності: Федеральний закон від 8 серпня 2001р. N 128-ФЗ;

2. «Положення про ліцензування турагентської діяльності» (затв. Постановою Уряду РФ від 11.02.2002 р № 95).

3. Про основи туристської діяльності в РФ: Федеральний закон від 1 червня 2007 року.4. Морозова, Л. Турфірми в масовий падіж // "Російська Бізнес-газета" №607 від 13 червня 2007

5. Квартальнов, В.А. Туризм / В.А. Квартальнов. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 320 с.

6. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії http://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа

© 8ref.com - українські реферати