На головну

 Силове електрообладнання вівчарні на 500 вівцематок - Фізика

Зміст

1. Характеристика проектованого об'єкта і опис технологічного процесу

1.1 Технологічний процес

1.2 Архітектурно-планувальні та будівельні рішення

1.3 Характеристика приміщень за умовами навколишнього середовища і з електробезпеки

1.4 Інженерне забезпечення будівлі

2. Схеми електричних мереж будівлі

2.1 Характеристика струмоприймачів

2.2 Системи струмоведучих провідників. Системи заземлення

2.3 Визначення місця електричного вводу в будинок

2.4 Виконання структурної схеми електричних мереж будівлі

2.5 Принципова схема розподільної мережі

2.6 Принципова схема живильної мережі

3. Розрахунок електричних навантажень

3.1 Мета розрахунку і обгрунтування прийнятого методу розрахунку

3.2 Визначення основних розрахункових параметрів: розрахункової потужності на вводі, коефіцієнта потужності, повної потужності

4. Вибір устаткування, апаратів управління та захисту

4.1 Характеристика комутаційних апаратів

4.2 Характеристика і розрахунок захисних апаратів

4.3 Остаточний вибір ВРУ

5. Розрахунок перерізів кабелів і проводів

6. Вибір типів електропроводок будівлі. Обгрунтування конструктивного виконання

7. Розробка схеми принципової електричної управління

7.1 Аналіз технологічного процесу і вимоги до управління

7.2 Розробка схеми і вибір елементів схеми

7.3 Опис роботи принципової схеми управління

8. Кошторис (за укрупненими показниками)

9. Заходи з економії електроенергії

10. Техніко-економічні показники проекту

Література

Анотація

Курсова робота представлена ??розрахунково-пояснювальною запискою на 25 сторінках машинописного тексту, містить 6 таблиць, один малюнок і графічної частиною, що включає 2 аркуша формату А1.

У роботі представлені:

- Характеристика об'єкта електрифікації та опис технологічного об'єкта;

- Принципові схеми розподільної і живильної мереж технологічні та кінематичні схеми.

У процесі виконання курсового проекту були проведені такі розрахунки:

- Підрахунок електричних навантажень і визначення розрахункової потужності на вводі. Розрахунок коефіцієнта потужності і повної потужності;

- Розрахунок перетинів проводів та кабелів. Вибір типів електропроводок;

- Розробка схеми принципової електричної управління;

- Складання кошторису за проектом силового обладнання.

Записка також містить опис роботи принципової електричної схеми силових ланцюгів і вибір комутаційної і захисної апаратури. У процесі виконання курсового проекту була розроблена схема управління та сигналізації.

1. Характеристика проектованого об'єкта і опис технологічного процесу 1.1 Технологічний процес

Вівчарство забезпечує народне господарство різноманітною продукцією - шерстю, шубно та хутряними овчинами, а також високоякісними продуктами харчування: баранини, жиру, молока. Вівці відносяться до жуйних тварин. Основною біологічною особливістю овець є їх хороша пристосованість до використання пасовищ і грубих кормів. Взимку вівці знаходяться на стійловому утриманні в приміщеннях, влітку - на пасовищах.

У найбільш теплою, світлою і без протягів частини кошари влаштовують тепляк з пологовим відділенням. У прямокутних кошарах тепляк НЕ відгороджують постійними перегородками. Необхідний температурно-вологісний режим в цьому випадку підтримується за допомогою інфрачервоних ламп-термоізлучателей.

Одна з найбільш відповідальних і трудомістких операцій у вівчарстві - стрижка. Застосування машинної стрижки підвищує продуктивність стригалів в 3 ... 5 разів порівняно з ручною, збільшує настриг вовни на 8 ... 13% за рахунок низького і рівного зрізу.

 1.2 Архітектурно-планувальні та будівельні рішення

За новим проектам вівчарських ферм рекомендується застосовувати будівлі з полегшених конструкцій промислового виготовлення. В якості зовнішніх огороджувальних конструкцій застосовують полегшений керамзитобетонний і асбестоцементний пакети, панелі на дерев'яному каркасі. Для покриттів застосовуються легкі плити або азбестоцементні листи. Кошара виконується прямокутної форми з розмірами 78 ? 21м. Висота коника - 5м. В кошарі розміщується 500 вівцематок.

 1.3 Характеристика приміщень за умовами навколишнього середовища і з електробезпеки

Кошара на 500 вівцематок відноситься до другої категорії по надійності електропостачання. За умовами навколишнього середовища приміщення сире з хімічно активної чи органічної середовищем. З електробезпеки приміщення належить до особливо небезпечних, тому є залізобетонний підлогу, вогкість і органічне середовище.

 1.4 Інженерне забезпечення будівлі

У всіх кошарах застосовується примусова вентиляція. Для підтримки необхідної для ягнят температури використовують інфрачервоні випромінювачі, зокрема установку ІКУФ-1М, в комплект якої входить 20 облучателей. Для напування овець в кошарах використовують групові напувалки ДАТ-4. Роздача корму здійснюється мобільним кормораздатчиком. Прибирання гною здійснюється скребком-бульдозером БН-1 з колісним трактором МТЗ. В даний час промисловість випускає комплекти технологічного обладнання для машинної стрижки овець. У нашому випадку використовується агрегат ЕСА-12/200. Цей агрегат може використовуватися в електрифікованих господарствах з поголів'ям овець не більше 500. Будівля кошари захищається стрижневими громовідводи, які встановлюються на конику даху. Перетин стрижня блискавкоприймача 100 мм2, а довжина 200мм. З'єднання блискавкоприймача з заземлювачем виконується за допомогою струмопроводу зі сталевої катанки діаметром 6 мм 2. Заземлювач споруджують з двох вертикальних електродів діаметром 20мм. Довжиною 3м, віддалених один від одного на відстані 5м, об'єднаних під землею на глибині 0,5м горизонтальним електродом зі смугової сталі перетином 40х4 мм.

2. Схеми електричних мереж будівлі 2.1 Характеристика струмоприймачів

Характеристика струмоприймачів наведена в таблиці 1.

Всі електродвигуни мають нормальні умови пуску.

Таблиця 1. Основні параметри струмоприймачів.

 № за планом Найменування струмоприймача Кількість Параметри струмоприймачів

 Тип ЕД Виконання Ступінь захисту

,

 кВт

,

А

,

%

,

А

 1-2 Вентилятор 2 АІР80А4 УЗ IP44 1,1 2,75 5,5 0,81 75 15,1

 3-4 Привід ПР-1М 2 АІР50А4 УЗ IP44 0,05 0,27 4,5 0,63 53 1,23

 Установка облучательной ІКУФ 1-М 1 ІКУФ-1М УЗ IP44 20,6 31,3

 ЩУ Щит управління 1 2,5 4,2

 ЩО Щит освітлення 1 8,5 12,9

 Р1-Р4 ЕСА-12/200 1 УЗ 2,3 17,3

 2.2 Системи струмоведучих провідників. Системи заземлення

Харчування електроустановки будівлі передбачаємо на напругу 380 / 220В змінного струму від що стоїть окремо трансформаторної підстанції

В електроустановках будинків на змінному струмі існують наступні системи струмоведучих провідників:

однофазні двопровідні;

однофазні трьохпровідний;

двофазні трьохпровідний;

двофазні п'ятипровідні;

трифазні чьотирьох;

трифазні п'ятипровідні.

У нашому випадку буде трифазна п'ятипровідна система струмоведучих провідників для силового електрообладнання. Живить лінія від підстанції - повітряна. На вводі в будинок влаштовується повторне заземлення нульового захисного провідника. Система заземлення - TN, підсистема

ТN-S, що характеризується тим, що від трансформаторної підстанції до вводу в будинок передбачається трифазна п'ятипровідна система провідників.

 2.3 Визначення місця електричного вводу в будинок

Попередній вибір ВРУ.

Виходячи з найпростіших умовиводів, розташовуємо ввід в будинок в коридорі з більшою площею, тому в ньому буде орієнтовний центр електричних навантажень (вісь 13-А). Виходячи з умов розташування центру електричних навантажень, рассредоточенности електроприймачів по будівлі, з урахуванням розташування живильної трансформаторної підстанції, а також з урахуванням наміченої схеми електропостачання об'єкта визначаємо місце розташування ввідного пристрою - вісь 13-А.

Попередньо вибираємо ВРУ марки ВРУ-1. За способом установки - підлогове.

 2.4 Виконання структурної схеми електричних мереж будівлі

Структурна схема електричної мережі - графічний документ, що дає загальне уявлення про конфігурацію електричних мереж. Вони призначені для найбільш легкого і доступного розуміння схем.

силове електрообладнання вівчарська ферма

Для прийому і розподілу електроенергії в кошарі передбачається радіально-магістральна схема електричної мережі з двостороннім живленням. Введення в будівлю здійснюється двома живлять лініями з можливістю перекладу харчування на одну лінію при виході з ладу інший живильної лінії. Проаналізувавши всі електроприймачі будівлі, розбиваємо їх на групи з урахуванням їх розташування та приладдя до технологічних ліній. Приймаємо, що всі електроприймачі живляться від ВРУ, встановленого в коридорі. Управління вентиляторами і приводами ПР1М здійснюється зі шаф управління серійного виготовлення, а ІКУФ-1М з пультів управління, що надходять в комплекті з технологічним обладнанням. Щиток освітлення живиться від ввідного пристрою.

Прилади обліку у ВРУ не встановлюються, оскільки будівля кошари живиться безпосередньо від ТП виділеної для кошари. Для захисту обслуговуючого персоналу та тварин встановлюємо в ВРУ УЗО.

 2.5 Принципова схема розподільної мережі

Схема розподільчої мережі виконується по умовним позначенням, прийнятим в стандартах у формі таблиць. Основна відмінність від інших схем в тому, що й апарати і електропроводки виконуються у вигляді ліній.

На кресленнях принципових схем розподільних мереж наводять дані про розподільчих пристроях, про апарати ліній, що відходять, їх типи і параметри. Також вказують пускові апарати, проводки і кабелі, способи прокладки, марки, перерізи, електроприймачі, до яких вони йдуть.

2.6 Принципова схема живильної мережі

Принципові схеми живильної мережі виконуються аналогічно схемам розподільчої мережі.

3. Розрахунок електричних навантажень 3.1 Мета розрахунку і обгрунтування прийнятого методу розрахунку

Розрахунок електричних навантажень і знаходження розрахункової потужності на вводі будемо проводити методом ефективного числа електроприймачів. Цей метод є найбільш точним і широко застосовуваним. Цей метод застосовується для об'єктів, де відомі дані про потужності всіх одиничних електроприймачів, але не надається можливим встановити чіткий за часом цикл роботи технологічного обладнання, тобто на таких об'єктах, де початок роботи електроприймачів і тривалість їх включення носить випадковий характер.

 3.2 Визначення основних розрахункових параметрів: розрахункової потужності на вводі, коефіцієнта потужності, повної потужності

Розрахунок ведемо в табличній формі (таблиця 2). Таблиця розбита на 15 граф. У графі 1 таблиці записується найменування вузла живлення, потім построчно записуємо за характерними категоріям все електроприймачі, що відносяться до даного ВРУ. Вихідні дані, взяті із завдання, записуються в графи 1-4, а довідкові дані - величину коефіцієнта використання і значення Cos? в графи 5 і 6. За величиною Cos? розраховуємо tg?. Навантаження електроосвітлення, підключені до розраховується ВРУ, на першій стадії не записує. Їх включаємо в розрахунок після підсумкового рядка по силовим навантаженням даного ВРУ.

Після заповнення граф 1-6 знаходяться розрахункові величини граф 7, 8,9. Аналогічні дії проводимо для всіх груп, підключених до ВРУ. Після цього проводимо підсумовування кількості електроприймачів, визначаємо встановлену потужність всіх ЕП, що беруть участь у розрахунку. У графах 7, 8, 9 визначаються підсумкові величини. Для заповнення графи 5 у підсумковому рядку визначаємо груповий коефіцієнт:

(1)

Оперуючи даними підсумкового рядка, визначаємо ефективне число електроприймачів за формулою:

(2)

де, - групова встановлена ??потужність, кВт;

- Встановлена ??потужність одного ЕП, кВт;

- Число ЕП.

Величину знайденого значеніяокругляем до найближчого меншого цілого числа і записуємо в графу 10 підсумкового рядка.

За значеніюі раніше визначеному значеніюпо довідкової таблиці 3 [3] знаходимо значення коефіцієнта розрахункового навантаження записуємо в графу 11.

Застосовуючи знайдене значення величини, за формулами знаходимо розрахункові потужності актівнойі реактівнойнагрузок:

(3)

при <10; (4)

прі? 10; (5)

Значення велічіниізаносім в графи 12 і 13 підсумкового рядка.

Тому до розглянутого ВРУ підключені освітлювальні навантаження об'єкта, то після підсумкового рядка в графі 1 таблиці записуємо "електроосвітлення", проставляючи значень величин графи 4, 12 і 13. У новій підсумковому рядку виробляємо підсумовування, определяяі, відповідно, і за знайденими сумарним значенням визначаємо повну розрахункову потужність:

(6)

Визначаємо значення струмового розрахункового навантаження:

(7)

Дані розрахунків записуємо у відповідні графи підсумкового рядка. Розрахункова потужність на вводі визначається аналогічно.

Таблиця 2. Розрахунок електричних навантажень.

 Вихідні дані Розрахункові величини

 Ефек. число ЕП,

 nе

 Переходи. расч. нагр.,

 Кр Розрахункові потужності

 Розр.

 струм,

 Iр,

А

 За завданням По довіднику

 Найменування електроприймачів Кількість ЕП, шт

 одн.

 ЕП

 Pн

 заг.

 ЕП

 SPн

 Переходи. ісп.

 Ки

 Переходи. мощн.

 cosj / tg? Кі. Pн Кі. Pн. tgj n. Pн2

 Акт.

 Pр,

 кВт

 Реактив.

 Qр,

 квар

 Повна.

 Sр,

 кВА

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 QF1

 Привід ПР1М 2 0,05 0,1 0,08 0,5 / 1,73 0,008 0,014 0,005

 Вентилятор 2 1,1 2,2 0,5 0,8 / 0,75 1,1 0,825 2,42

 Разом по QF1: 4 - 2,3 0,48 0,8 / 0,75 1,108 0,839 2,425 2 1,79 1,98 0,923 2,18 3,3

 ЩУ - 2,5 2,5 2,5

 Разом: - 4,8 4,48 0,923 4,57 6,9

 ІКУФ-1М 20,6 20,6 20,6

 ЕСА-12/200 2,3 2,3 2,3

 Разом: - 27,7 27,38 0,923 27,39 41,6

 Електроосвітлення - 8,5 8,5 8,5

 Разом по будівлі: 8 - 36,2 35,88 0,923 35,89 54,5

Далі визначаємо максимальний короткочасний струм лінії. Для ланцюгів, що живлять групу електроприймачів, максимальний струм визначається за наступною формулою:

, (8)

де, - пусковий струм ЕД, при пуску якого короткочасний струм лінії досягає найбільшої величини, А.

- Робочий струм лінії, А.

- Коефіцієнт попиту, визначається за даними розрахунку методом ефективного числа ЕП ,. Для групи з кількістю ЕП.

- Номінальний струм ЕД, при пуску якого короткочасний струм лінії досягає найбільшої величини, А.

Визначаємо максимальний струм лінії 1-Н1 (рис.1) живильної чотири споживача (1,3). Використовуючи дані таблиць 1, отримуємо:

для ЕП1;

для ЕП3;

.

Максимальний струм лінії 1-Н1 13А. Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

4. Вибір устаткування, апаратів управління та захисту 4.1 Характеристика комутаційних апаратів

Для комутації ліній, що відходять від ВРУ застосовуються п'ять автоматичних вимикачів серії АЕ-2036, розраховані на струм 25 А, номінальна напруга для автоматичних вимикачів ~ 380 В [8].

Для дистанційного керування двигунами застосовуємо магнітні пускачі серії ПМЛ. Для дистанційного керування магнітними пускачами використовуємо кнопкові станції марок ПКЄ-222-2УЗ для установки поза щитів. Кожна станція на дві кнопки, таблиця 3.26 [7].

На вводі в ВРУ встановлені автоматичні вимикачі серії ВА-57-31 на струм 100 А і ~ 660 В.

Для захисту обслуговуючого персоналу та тварин встановлюємо в ВРУ УЗО марки РУД-05УЗ.

 4.2 Характеристика і розрахунок захисних апаратів

Для автоматичних вмикачів вибираємо струми теплових расцепителей з умови:

, (9)

де, - коефіцієнт надійності, що враховує розкид по струму спрацьовування теплового розчеплювача, 1,1 ... 1,3 [8].

Струм уставки теплового расцепітеляустанавлівается якомога більше к. Так само перевіряємо автомати на можливість помилкового спрацьовування при пуску двигунів за умовою:

, (10)

де, - струм відсічення електромагнітного розчеплювача, А;

- Коефіцієнт надійності, що враховує розкид по струму спрацьовування електромагнітного розчеплювача, 1,25 [8];

- Коефіцієнт, що залежить від умов пуску двигуна, 1,6 - тривалий пуск, 2,5 - легкий пуск.

Для захисту електродвигунів від перевантажень і від стопорного режиму використовуємо теплові реле серії РТЛ, які вибираємо з таблиці [7] по напряженіюі по струму. Уставку теплового реле () регулюємо якомога ближче до.

Вибір УЗО здійснюється за такими параметрами: по струму основних затискачів; по напрузі; по струму витоку:

, (11)

де, для електродвигунів;

для проводок, кабелів (- довжина, м).

Розрахунок захисних апаратів виконуємо у вигляді таблиці 4.

Таблиця 3. Захисні і пускові апарати.

 Споживач (ділянка) Пусковий апарат Захисний апарат

 Позначення

 , А

 , А Марка

 , А Марка

 , А

 , А

 ЩУ-Н1 4,2 - АЕ-2026М 16 АЕ-2026М 8 (7,2) 48

 4-Н1 0,27 0,492 ПМЛ120002 10 РТЛ-100504 0,8 (0,48) -

 3-Н1 0,27 0,492 ПМЛ120002 10 РТЛ-100504 0,8 (0,48) -

 2-Н2 2,75 6,04 ПМЛ120002 10 РТЛ-100704 2 (3) -

 1-Н2 2,75 6,04 ПМЛ120002 10 РТЛ-100704 2 (3) -

 1-Н1 3,02 5,2 АЕ-2026М 16 АЕ-2026М 8 (7,2) 48

 2-Н1 3,02 5,2 АЕ-2026М 16 АЕ-2026М 8 (7,2) 48

 QF1 6,9 12,3 АЕ-2026М 16 АЕ-2026М 8 (7,2) 48

 ОБ-Н1 31,3 - АЕ-2046М 63 Комплектно з обладнанням

 Р-Н3 5,1 - ПМЛ1230 10 РТЛ-100704 2 (5,2) -

 Р-Н1 5,1 - АЕ-2026М 10 АЕ-2026М 6,3 (5,67) 30

 ЩО-Н2 12,9 - АЕ-2026М 16 АЕ-2026М 16 (14,4) 48

 Н1 54,5 32 ВА-57-31 100 ВА-57-31 63800

 Н2 54,5 32 ВА-57-31 100 ВА-57-31 63800

4.3 Остаточний вибір ВРУ

Остаточно вибираємо ВРУ типу ВРУ1-13-20-УХЛ4.

5. Розрахунок перерізів кабелів і проводів

Завданням розрахунку електропроводок є вибір перетинів дротів. Розрахунок перерізів кабелів виробляємо з умови допустимого нагріву з умови:

, (12)

де, - допустимий струм провідника, А;

- Тривалий струм, що протікає по провіднику, А.

Після вибору перетину проводиться перевірка на допустиму втрату напруги за умовою:

, (13)

де, - розрахункова втрата напруги,%;

- Допустима втрата напруги, для внутрішніх електромереж приймається 2,5% [8].

, (14)

де, - сумарна потужність, що передається по ділянці мережі, кВт; - довжина ділянки мережі, м; - перетин жили провідника, мм2; - постійний для даного провідника коефіцієнт, що залежить від напруги мережі, числа фаз і матеріалу дроти, таблиця 12.3 [8] .

Також виробляємо перевірку перетину провідника на відповідність току захисного апарату з умови:

, (15)

де, - струм захисного апарату, А;

- Коефіцієнт кратності захисного апарату [4].

Розрахунок проводимо у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4. Розрахунок перетинів провідників.

 Ділянка мережі

,

А

,

м

 , КВт

,

 мм 2

,

А

,

%

,

А

 3-Н1 0,27 2 0,05 2,5 19 0,005

 1-Н2 2,75 2 1,1 2,5 19 0,019

 1-Н1 3,02 4 1,15 2,5 19 0,04 16 0,22

 4-Н1 0,27 2 0,05 2,5 19 0,005

 2-Н2 2,75 2 1,1 2,5 19 0,019

 2-Н1 3,02 88,7 1,15 2,5 19 0,088 16 0,22

 ЩУ-Н1 4,2 24,3 2,5 2,5 17,5 0,52 16 0,22

 Об1-Н1,2 ... ОБ9-Н1,2 5 6 1,03 2,5 19 0, 19

 ОБ11-Н1,2 ... ОБ19-Н1,2 5 6 1,03 2,5 19 0, 19

 ОБ10-ШУ 15,55 23 10,3 2,5 17,5 2,06

 ОБ20-ШУ 15,55 17 10,3 2,5 17,5 1,52

 ОБ-Н1 31,1 3 20,6 10 38,64 0,13 63 0,22

 Р1-Р2, Р3-Р4 5,1 30 2,3 2,5 17,5 0,6

 Р2-Н3 5,1 10 2,3 2,5 17,5 0,2

 Р3-Н3 5,1 62 2,3 2,5 17,5 1,24

 Р-Н2, Р-Н1 5,1 15 2,3 2,5 17,5 0,21 10 0,22

 ЩО-Н1 12,9 73 8,5 6 34,8 2,2

 ЩО-Н2 12,9 76 8,5 6 34,8 2,3 16 0,22

 Н1, Н2 54,5 2 36,2 10 64,4 0,15 100 0,22

Примітка:

1. * - уточнюються при нарізці траси.

6. Вибір типів електропроводок будівлі. Обгрунтування конструктивного виконання

Електропроводки повинні відповідати умовам навколишнього середовища та архітектурним особливостям будівлі. При цьому повинні бути прийняті до уваги такі фактори, як: безпека, пожежі - і вибухонебезпечність, надійність, зручність експлуатації, монтажу, економічність.

Для заживлення електроприймачів кошари використовуємо кабель марки АВВГ, що прокладається на лотках, скобах і коробах, утоплених урівень в підлогу. Опромінювачі ІКУФ підвішуються на тросах. Прохід кабелів через стіни і перекриття виконуємо в сталевих трубах. Для заживлення облучателей ІКУФ до сполучної коробки використовуємо кабель ВВГ. З'єднувальні коробки типу У614.

В якості контрольного кабелю використовуємо кабель АКВВГ, що прокладається на лотках або на скобах.

7. Розробка схеми принципової електричної управління

Розробимо принципову електричну схему для управління облучательной установкою ІКУФ.

 7.1 Аналіз технологічного процесу і вимоги до управління

Процес обігріву та опромінення ягнят проводиться облучательной установкою ІКУФ-1М в автоматичному режимі за сигналом реле часу, встановленому в шафі управління.

Вимоги до схеми управління:

окреме управління УФ облучателями і ІК лампами;

робота схеми в автоматичному і ручному режимах;

автоматичне включення облучателей по команді реле часу;

сигналізація про роботу облучателей;

захист облучательной установки від ненормальних режимів мережі;

безпеку обслуговуючого персоналу.

 7.2 Розробка схеми і вибір елементів схеми

Розробку схеми починаємо з того, що визначаємо умови, пропоновані до схемою. З технологічної точки зору схема повинна забезпечувати світлову сигналізацію про включення облучателей. Вибираємо елементи схеми, які мають забезпечити виконання заданих умов. Після вибору виконання схеми, наводимо її на аркуші графічної частини (лист 1). Дані щодо вибору елементів наведені в таблиці 5.

Таблиця 5. Перелік елементів схеми.

 Позначення Найменування Тип ПЗА Кол. Примітки

 QF1 Вимикач автоматичний АЕ2043 1

 QF2 Вимикач автоматичний АЕ2046 1

 QF3 Вимикач автоматичний АЕ2044 1

 KM1, KM2 Пускатель магнітний ПМЛ-3110 2

 HL1, HL2 Лампа сигнальна НС12011 2

 KT Реле часу 2РВМ 1

 SA1 Перемикач П / П 1

 SB1, SB2 Кнопка ПКЕ1-211 4

 TV Трансформатор ОСМ-1 січня 220/127

7.3 Опис роботи принципової схеми управління

Для автоматизації роботи установки ІКУФ-1М використано реле часу 2РВМ. Схема працює в ручному та автоматичному режимах. У ручному режимі (SA в положенні "Р") управління ультрафіолетовими облучателями здійснюється кнопками SB1, SB4. Перемикачі SA3, SA4 дозволяють також перемикати лампи інфрачервоного обігріву з паралельного на послідовне з'єднання. В автоматичному режимі управління ІКУФ-1М здійснюється від реле часу 2РВМ, де контакти проміжного реле першої програми KT1.1 включають інфрачервоні, а другий КТ1.2 ультрафіолетові лампи.

8. Кошторис (за укрупненими показниками)

 № п / п Позиція цінника (нормативу) Найменування робіт, витрат, ресурсів. Одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Загальна вартість

 1 2 3 4 5 6 7

 1 Монтажні роботи

 1 Установка ВРУ1-13-20УХЛ4 шт. 1 418180 418180

 2 Установка щита управління шт. 1 30450 30450

 3 Установка шафи управління шт. 1 30450 30450

 4 Установка ЩО шт. 1 30450 30450

 5 Установка коробки сполучної шт. 20 17170 343400

 6 Прокладка кабелю по лотках 100м 2,69 57 890 155 724

 7 Прокладка кабелю в стіні 100м 1,17 48270 56475

 8 Прокладка кабелю на тросу 100м 1,08 148 880 160 790

 9 Монтаж пускача шт. 4 10000 40000

 Разом: 1296369

 Разом з додатковими витратами (к = 1,7): 2203827

 2а Вартість обладнання

 1 Ціна заводу виробника ВРУ1-13-20УХЛ4 шт. 1 950670 950670

 2 Щит управління ЩУ шт. 1 50000 50000

 3 ЩО ЯОУ-3520 шт. 1 95000 95000

 4 ІКУФ-1М шт. 1 805140 805140

 5 Коробка з'єднувальна шт. 20 820 16400

 Разом: 1296369

 Разом з транспортними та складськими витратами (к = 1,16): 1503788

 2б Вартість матеріалів

 1 Трос 100м 1,08 30000 32400

 2 Кабель силовий АВВГ 3X2,5 м 4420 1680

 3 Кабель силовий АВВГ 4X2,5 м 161466 75026

 4 Кабель силовий АВВГ 4X10 м березні 1520 4560

 5 Кабель силовий АВВГ 5X2,5 м 119604 71876

 6 Кабель силовий ВВГ 3X2,5 м 108 1225 132300

 7 Кабель силовий АВВГ 4X6 м 149932 138868

 8 Кабель силовий АВВГ 5X10 м лютому 1771 3542

 9 Труба сталева діаметром 25мм м березні 1300 3900

 Разом: 464152

 Разом з транспортними та складськими витратами (к = 1,16): 538416

 Разом по розділу 2: 2042204

 3 Вартість виробів

 1 Лоток 100м 2,69 80000 215200

 2 Скоба шт. 250250 62500

 Разом по розділу 3: 277700

 Разом по кошторису: 4523731

9. Заходи з економії електроенергії

З метою забезпечення надійної, економічної і безпечної експлуатації електроустановок необхідно:

своєчасне обслуговувати і ремонтувати технологічне та електричне обладнання;

автоматизувати систему вентиляції;

раціонально використовувати штучне освітлення;

правильна налагодження систем автоматизації;

дотримання технологічного процесу, облік його специфіки;

забезпечувати обслуговування установок персоналом необхідної кваліфікації, навчати і інструктувати персонал, що обслуговує електроустановки.

10. Техніко-економічні показники проекту

Завершальною стадією з розробки проектно-кошторисної документації є визначення техніко-економічних показників.

Вони визначаються за розрахунками, кресленнями, іншим матеріалам електротехнічної частини проекту, а також по виконаної кошторисі на електротехнічні роботи.

Відомості про показники зводимо в таблицю 6.

Таблиця 6. Техніко-економічні показники проекту.

 Найменування показників Обоз. Од. з. Величина Примеч.

 1. Розрахункова потужність, всього

 Р Р кВт 35,88

 2. Встановлена ??потужність електроприймачів за все, в тому числі:

 силові

 освітлення, електрообігрів і опромінення

 Р У

 Р СИЛ

 Р нагрів

 кВт

 кВт

 кВт

 36,2

 7,1

 29,1

 3. Коефіцієнт потужності Cos? - 0,88

 4. Вартість електроустановки все,

 в тому числі:

 монтажні роботи

 вартість обладнання

С

 З М

 З Про

 тис. руб.

 тис. руб.

 тис. руб.

 4523,7

 2203,8

 1503,7

Література

1. А.К. Занберов. Основи проектування енергообладнання: Практикум, частина 1. - Мн .: бгати, 2004. - 64с.

2. А.К. Занберов. Основи проектування енергообладнання: Практикум, частина 2. - Мн .: бгати, 2004. - 84с.

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування систем комплексної електрифікації", - Мн., 1985.

4. Методичні вказівки з розрахунку електричних навантажень в мережах 0.38 ... 10кВ сільськогосподарського призначення, - Мн., 1984.

5. Будзко І.А., Зуль Н.М. "Електропостачання сільського господарства", - М .: Агропромиздат, 1984.

6. Норми технологічного проектування (НТП - 85).

7. Качанов Т.П. "Курсове та дипломне проектування", - М: Колос, 1980.

8. Неклепаев Б.М., Крючков І.П. "Електрична частина електростанцій і підстанцій", - М .: Вища школа, 1989.

9. Довідник з будівництва електричних мереж 0.38 - 35кВ. - М .: Енергоіздат, 1982.

10. Довідник з проектування електричних мереж у сільській місцевості. - М .: Енергія, 1990.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com