На головну

 Розробка електроприводів пресових машин - Фізика

Зміст

Введення

1 Огляд промислових установок і характеристика застосовуваного сировини

2 Опис технологічного процесу

2.1 Опис технологічної схеми

2.2 Опис обладнання

2.3 Коротка характеристика обладнання.

2.3.1 Екструдер з черв'ячним пресом ПП 90x30 2.3.2 Завантажувач ЗГВ 500

2.3.3 СушілкаСГ-300

2.3.4 Головка трубна ГТ-50/75

2.3.5 Калибратор

2.3.6 Охолоджуюча ванна

2.3.7 Товщиномір

2.3.8 Маркиратор

2.3.9 Тягнучий пристрій

2.3.10 Дліномер

2.3.11 Машина намотувальна.

3 Система керування електроприводом екструдера і вимоги до неї

4 Розрахунок потужності і вибір електродвигуна

4.1 Вибір електродвигуна

4.2 Електродвигуни постійного струму серії 6ПФ

4.3 Датчики струму і швидкості

4.4 Час розгону двигуна

5 Керований випрямляч

5.1 Вибір тиристорів

5.2 Розрахунок згладжує дроселя

5.3 Регулювальна характеристика перетворювача

6 Опис розімкнутої системи електропривода

6.1 Структурна схема разомкнутого електроприводу

6.2 Статізм в розімкнутої системі регулювання

7 Синтез замкнутої системи електроприводу екструдера

7.1 Підлегле регулювання координат електроприводу.

7.2 Оптимізація контуру регулювання струму

7.3 Оптимізація контуру регулювання швидкості

7.4 Розрахунок статичної характеристики

8 Розрахунок динамічних характеристик

8.1 Стійкість електроприводу

8.2 Розрахунок перехідного процесу

9 Розрахунок некерованого випрямляча

9.1 Вибір і розрахунок параметрів трансформатора

9.2 Розрахунок і вибір діодів

10 Вибір апаратури захисту

1 січня Безпека і екологічність проекту

11.1 Загальна характеристика проектованого об'єкта

11.2 Шум і вібрація

11.3 Мікроклімат на робочому місці

11.4 Вентиляція та опалення

11.5 Освітлення

11.5.1 Розрахунок природного освітлення

11.5.2 Розрахунок штучного освітлення

11.6 Електробезпека

11.7 Захист від статичної електрики

11.8 Молниезащита

11.9 Пожежна профілактика і засоби пожежогасіння

11.10 Технологічна безпека

11.1 1 Засоби індивідуального захисту

11.1 2 Охорона навколишнього середовища

12 Техніко-економічне обґрунтування проекту

12.1 Розрахунок основних фондів, капітальних витрат на обладнання

12.2 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати

12.3 Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання

12.4 Розрахунок цехових витрат

12.5 Електроенергія на технологічні цілі

12.6 Калькуляція собівартості продукції

12.7 Розрахунок економічної ефективності

Висновок

Додатки

Електропривод екструдера

Специфікація ДЕЕЛ. 14060465.07.10 000

Електропривод екструдера

Креслення загального вигляду ДЕЕЛ. 14060465.07.10 ВО

Електропривод екструдера

Характеристики ДЕЕЛ. 14060465.07.10 Е1

Електропривод екструдера

Схема структурна ДЕЕЛ. 14060465.07.10 Е2

Електропривод екструдера

Схема електрична функціональна ДЕЕЛ. 14060465.07.1С ЕЗ

Електропривод екструдера

Перелік елементів до електричної схемою ДЕЕЛ.14060465.07Л0 ПЕ

Електропривод екструдера

Таблиці економічних розрахунків ДЕЕЛ.14060465.07.10 ТБ

Введення

Однією з найважливіших умов створення матеріально-технічної бази країни, потужним важелем підвищення суспільного виробництва і прискорення технічного прогресу у всіх галузях є хімізація народного господарства. Хімічна промисловість в нашій країні розвивалася більш високими темпами, ніж вся промисловість в цілому.

Сучасні хімічні заводи з'явилися і в Татарії, Корінний реконструкції зазнали старі підприємства. Хімічні підприємства республіки вже в середині 50-х років випускали великий асортимент продуктів: фотожелатін, кіно-фотоплівку, гумові технічні вироби, миючі засоби, реактиви та інші види продукції, що мають велике народногосподарське значення.

Новим важливим етапом у розвитку хімічної промисловості, стало рішення про її прискоренні і прийнята програма по збільшенню випуску полімерів, штучних і синтетичних волокон, пластичних мас, синтетичного каучуку та інших матеріалів, які відкривають нові можливості прогресу у всіх областях виробництва.

Найважливішою особливістю розвитку хімічної промисловості в нових умовах було те, що більшість в нових умовах хімічних виробництв переводилося на нову сировинну базу природний і попутний гази нафтовидобутку і гази нафтопереробних заводів. Ресурсів цієї сировини в нашій країні було достатньо. Особливо перспективним у цьому плані були райони Середнього Поволжя. Маючи величезними запасами нафти і потужною нафтопереробної промисловістю. Татарстан мав винятково сприятливі умови для отримання синтетичної сировини на основі переробки попутних нафтових газів. Попутні нафтові гази були найбагатшими за змістом найцінніших фракцій для виробництва багатьох найважливіших фракцій і синтетичних матеріалів.

У 1959 - 65 рр намічалася стройка і введення в експлуатацію два потужних підприємства з виробництва нових видів синтетичних матеріалів. Одне з них було вирішено розмістити в Ленінському районі м Казані. Найважливішим фактором було те, що використання дешевого і доступного сировини - зріджених газів Мінебаевского заводу, що доставляються більш ефективним способом (по продуктопроводу) забезпечує високу рентабельність виробництва.

13 липня 1963р. була отримана перша партія Казанського фенолу і ацетону.

В даний час АТ «Казаньоргсинтез» випускає великий асортимент продукції ацетон, фенол, поліетилен низького і високого тиску, а також вироби з нього та багато іншого.

Відкрите акціонерне товариство «Казаньоргсинтез» - дно з найбільших хімічних підприємств Республіки Татарстан та Російської

Федерації, виробляє більше 38% всього російського поліетилену і є його найбільшим експортером. Сьогодні "Казаньоргсинтез" має 40-річний досвід роботи на ринку хімічних товарів, є найбільшим виробником широкого спектру продукції органічної хімії.

Одним з цехів АТ «Казаньоргсинтез» з випуску виробів з поліетилену низького тиску є цех пластмасових виробів. Основною продукцією цього цеху є труби напірні, призначені для трубопроводів, що транспортують воду і труби з поліетилену для газопроводів.

Поліетиленові труби виготовляються на трубних екструзійних лініях. Розплав полімеру видавлюється з фільєри екструдера у вигляді безперервної трубчастої заготовки, яка тягне пристроєм простягається через калібруючу насадку, де за допомогою матриці і дорна труба калибруется по зовнішньому і внутрішньому діаметрам і частково охолоджується. Потім труба надходить в охолоджувальну ваііу, в якій вона остаточно охолоджується водою. Після проходження через Маркіруючий пристрій готова труба розрізається на шматки або намотується в бухту, Контроль за роботою лінії здійснює автоматична система, яка отримує інформацію від 15-20 термопар, розташованих в різних зонах технологічного процесу, інформацію про двох значеннях тиску розплаву до і після фільтра, про двох, трьох значеннях частоти обертання шнека і тягне пристрою, про товщину стінки, про діаметр труби, про тиск масла в системі мастила. Таким чином, система автоматично переналаштовує себе під оптимальний режим роботи для забезпечення найвищої якості.

ВАТ «Казаньоргсинтез» виробляє труби напірні з поліетилену низького тиску для будівництва трубопроводів господарсько-побутового водопостачання, а також для транспортування рідких і газоподібних речовин, до яких поліетилен хімічно стійкий.

1. Огляд промислових установок і характеристика застосовуваного сировини

Сучасні пресові машини оснащуються переважно індивідуальним електроприводом.

В електроприводах пресових машин можна виділити наступні групи:

1. Основні електроприводи машин, забезпечених маховиками;

2. Основні безмаховіковие електроприводи машин;

3. електроприводи насосів та компресорів, що використовуються в гідропресах і молотах;

4. електроприводи допоміжних механізмів механічних і гідравлічних пресових машин.

Механічні пресові машини з маховиками електроприводами є найбільшою групою по числу типів і кількістю випущених і експлуатованих машин. Сюди входять: все кривошипні преси, кувальні машини і вальці, більшість автоматів і ножиць, гвинтові преси та ін.

У технологічних процесах переробки пластмас черв'ячні машини використовуються для виготовлення труб, листів, плівок, а також для пластикации і гранулювання.

В черв'ячних пресах для переробки пластмас є вздовж циліндричного корпусу зони, підігрів маси в яких здійснюється за допомогою спеціальних нагрівачів.

Статистичний момент опору черв'ячних машин мало залежить від частоти обертання. Зазвичай плавне регулювання частоти обертання потрібно в діапазоні 5: 1 - 10: 1. Це викликано з тим, що черв'ячні машини встановлюються в безперервних агрегатах для виробництва виробів з полімерних матеріалів. Тому електроприводи зазвичай виконуються з двигуном постійного струму.

Поліетилен (-СН2-СН2-) п - продукт полімеризації безбарвного газу етилену, що відноситься до кристалізується полимерам. За щільністю поліетилен підрозділяють на поліетилен низької щільності, що отримується в процесі полімеризації при високому тиску (ПЕВТ), що містить 55-65% кристалічної фази, і поліетилен високої щільності, одержуваний при низькому тиску (ПЕНД), що містить 74-95% кристалічної фази [1 ].

Чим вище щільність і кристалличность поліетилену, тим вище міцність і теплостійкість матеріалу. Тривало поліетилен можна застосовувати при температурі до 60-100 ° С. Морозостійкість досягає мінус 70 ° С і нижче. Поліетилен хімічно стійкий і при нормальній температурі не розчинний ні в одному з відомих розчинниках.

Недоліком поліетилену є його схильність до старіння. Для захисту від старіння в поліетилен вводять стабілізатори та інгібітори (2-3% сажі уповільнює процеси старіння в 30 разів).

Під дією іонізуючого випромінювання поліетилен твердне: здобуває більшу міцність і теплостійкість.

Поліетилен застосовують для виготовлення труб, литих і пресованих не силовому деталей, плівок, він служить покриттям на металах для захисту від корозії, вологи, електроструму.

Для виробництва гладких труб на АТ «Казаньоргсинтез» використовується екструзионная лінія ЛДГТ 90x30-50 / 75, призначена для виготовлення гладких труб із зовнішнім діаметром 50, 63 і 75мм методом безперервної шнекової екструзії з поліетилену низького тиску.

В якості вихідної сировини використовується поліетилен низького тиску марки 273-79 вищого і першого сортів ГОСТ 16.338-85 і поліетилен вторинний по ТУ 63-178-74-88. Цифри в маркуванні поліетилену 273-79 позначають:

2 - процес полімеризації етилену протікає на комплексних металоорганічних каталізаторах при низькому тиску; 73 - порядковий номер базової марки; 7 - ступінь галогенізаціі поліетилену; 9 - група щільності поліетилену. Основні характеристики поліетилену марки 273-79 наведені в таблиці 1.1:

Таблиця 1.1 - Основні характеристики поліетилену марки 273-79

 Найменування показників Значення показників

 1. Щільність, г / см

 2. Показники плинності розплаву при

 навантаженні 5 кг, г / 10хв

 3. Розмір гранул, мм

 4. Температура займання, ° С

 5. Температура самозаймання, ° С

 6. Токсичність

 0,957-0,964

 в / с 0,3-0,5

 1 / с 0,3-0,55

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com