На головну    

 Розвиток готельного ланцюга і її діяльність в структурі туристських ринків на прикладі готелю "Holiday Inn Moscow Lesnaya" - Фізкультура і спорт

Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ Г. МОСКВИ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМІЯ ТУРИСТСЬКОГО І Готельно-ресторанний бізнес

(ІНСТИТУТ) ПРИ УРЯДІ МОСКВИ »

Кафедра «Організації і технології готельного бізнесу»

Випускної кваліфікаційної роботи

Тема: «Розвиток готельного ланцюга і її діяльність в структурі туристських ринків»

(На прикладі готелю «Holiday Inn Moscow Lesnaya»)

Москва 2007

Зміст

Введення

Глава I. Готельний ланцюг як система в індустрії гостинності

1.1 Історія розвитку індустрії гостинності

1.2 Сучасні тенденції розвитку готельних мереж на міжнародному туристичному ринку

1.3 Основні ознаки готельної ланцюга

Глава II. Особливості управління готельними ланцюгами

2.1 Концепція міжнародної готельної ланцюга

2.2 Російський досвід і перспективи створення готельних мереж

2.2.1 Участь у міжнародних готельних ланцюжках

2.2.2 Шлях створення національних компаній і брендів

2.3 Форми управління готельними ланцюгами

2.3.1 Готельний менеджмент і види структур управління готелем

2.3.2 Специфіка різних видів управління готельними підприємствами

2.3.3.Форми готельних об'єднань

2.3.4 Оцінка відмінностей управління готельним підприємством

Глава III. Дослідження роботи цепочкового готелі Holiday Inn, представленої на Російському ринку

3.1 Менеджмент якості і дотримання єдиних стандартів в даній цепочкового готелі

3.2 Організаційна структура готельного підприємства та вимоги до матеріально-технічної базі готельного підприємства Holiday Inn

3.3 Орієнтація готелі Holiday Inn на сегмент туристського ринку

3.4 Пропозиція щодо вдосконалення функціонування готелів Holiday Inn, представлених на російському ринку

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Введення

Що відрізняє мережеву готель від автономної, що належить одному власникові або групі? У першу чергу те, що входить в мережу готелі вже не треба придумувати той чи інший механізм управління тестувати його на життєздатність. Мережева готель стає малою часткою єдиного цілого. У будь-якому випадку приналежність готелі тієї чи іншої мережі означає якусь уніфікацію стандартів, які різняться в залежності від пріоритетів того чи іншого оператора.

Головним завданням готельного оператора є управління готельним об'єктом відповідно до прийнятих в тій чи іншій компанії стандартами. Це дозволяє забезпечити повернення коштів, інвестованих у створення готелю, власнику, а також налагодити безперебійне функціонування готелю з метою отримання стабільно високих доходів і подальшої рентабельної експлуатації.

У сучасному готельному бізнесі протягом багатьох років йде жорстка, постійно посилюється конкурентна боротьба. Щоб бути конкурентоспроможним на ринку готельних послуг, щоб не тільки зберегти свій сегмент ринку, але й розширити його, керівникам готелів необхідно бути в постійному пошуку нових форм і методів у роботі з клієнтами. Нова філософія сучасного бізнесу особливо чітко простежується в роботі готелів, що належать до міжнародним готельним ланцюгах. У Росії число готелів, що належать до тієї чи іншої ланцюга незначно. Велика частина транснаціональних компаній має штаб квартиру в США чи в Європі.

Англійська компанія «Inter Continental Hotels Group» представлена ??в Москві готелями ланцюга «Holiday Inn». Це один з яскравих представників міжнародних готельних об'єднань на Російському туристичному ринку. У числі інших, готелю «Holiday Inn» прагнуть безперервно підвищувати якість надаваних послуг, а також впроваджувати нові послуги, націлені на найбільш повне задоволення потреб своїх клієнтів.

Об'єкт дослідження дипломної роботи - готель «Holiday Inn».

Предметом дослідження дипломної роботи є розвиток готельних ланцюгів і їх діяльність. А також актуальність їх розвитку на Російському туристичному ринку.

Метою дипломної роботи є виявлення особливостей функціонування готельної ланцюга «Holiday Inn» та її розвиток в Москві, пропозиції щодо вдосконалення її діяльності та підвищення якості обслуговування.

Завданнями дипломної роботи є:

1. Виявлення сучасних тенденцій розвитку міжнародних готельних мереж.

2. Дослідження Російського досвіду щодо створення готельних мереж і перспектив розвитку.

3. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення функціонування готелів «Holiday Inn» на Російському ринку, грунтуючись на результати досліджень в ході переддипломної практики.

Методами дослідження даних питань є: аналіз туристської літератури з даного питання, а також Інтернет-ресурсів. Значну частину інформації вдалося отримати під час проходження переддипломної практики в готелі «Holiday Inn Moscow Lesnaya».

Практичний досвід автора в службі прийому і розміщення гостей дозволив детально вивчити технологію роботи готельного підприємства та організаційні особливості, а також виявити специфіку обслуговування гостей, тому СПиР взаємодіє з усіма службами готелю. У роботі використані матеріали тренінгів, в яких автор брав участь, наприклад, тренінг «Introduction to Holiday Inn», що розповідає про історію виникнення готелі, специфіці управління готельним комплексом, а також про взаємини між персоналом і клієнтами в готелі. До емпіричним методам дослідження відноситься також спостереження автора в процесі участі в роботі служби прийому і розміщення, вивчення взаємодії між службами готелю, спостереження за ставленням обслуговуючого персоналу до гостей і між собою.

У розділі 1 дипломної роботи розглядаються теоретичні аспекти діяльності цепочкового готелів і історія розвитку індустрії гостинності в цілому. Виявляються сучасні тенденції розвитку готельних мереж у світі.

У розділі 2 дипломної роботи вивчається Російський досвід ведення готельного господарства та перспективи створення готельних мереж на Російському туристичному ринку.

У розділі 3 дипломної роботи розглядаються практичні аспекти діяльності готельних підприємств «Holiday Inn» на Російському ринку, пропозиції з удосконалення їх функціонування.

Глава I. Готельний ланцюг як система гостинності

1.1 Історія розвитку індустрії гостинності

1.1.1 Історичні корені індустрії гостинності

Виникнення перших підприємств обслуговування, або, як ми говоримо тепер, індустрії гостинності, сягає своїм корінням у глибину століть. Уже в Стародавніх Греції та Римі (приблизно 50-й рік до н.е.) таверни були важливим елементом соціального і релігійного життя. Частими відвідувачами таверн були чоловіки (жінкам дозволяв вісь розважати гостей піснями і танцями). Більшість таверн в Греції будувалися, як правило, недалеко від храмів. Жертвопринесення богам, що носили ритуальний характер, були частиною подальших бенкетів, тому тіла тварин, принесених в жертву, переносилися в сусідні таверни для поїдання.

Хоча багато таверни в Древній Греції і мали приміщення для розміщення мандрівників, історичний початок готельної індустрії, як ми її сьогодні розуміємо, все-таки більшою мірою пов'язане з Давнім Римом.

Римська Імперія була велика, і велике число римських чиновників і купців часто виїжджало у справах. В результаті для їх розміщення стала складатися досить розгалужена мережа заїжджих дворів і таверн. В основі Римської держави лежала сувора класова структура, яка неминуче зробила свій вплив і на підприємства розміщення.

Увійшло, наприклад, в звичай, що для державних чиновників питання розміщення вирішувалися заздалегідь їх численними підлеглими, в той час як купці та інші неофіційні мандрівники змушені були самі шукати собі притулок на ніч і самі домовлялися про оплату.

Давньоримські заїжджі двори розташовувалися уздовж головних доріг у містах і селах і були досить стерпними, якщо говорити про відпочинок, але про комфорт не було й мови.

Римляни вважаються першими в історії мандрівниками або екскурсантами. Їх поїздки були зазвичай обмежені межами Римської Імперії, але, оскільки сама Імперія займала величезну територію, вони могли відвідати досить багато місць, що, безсумнівно, сприяло зростанню і процвітанню заїжджих дворів і таверн по всій Імперії.

Із занепадом Римської Імперії (I ст. Н.е.) І приходом періоду смутного часу заїжджі двори і таверни, що втратили постійну клієнтуру, старіли і розорялися. Тільки через майже чотири століття, з настанням періоду пізнього Середньовіччя (500-1300 рр.) Торгівля та подорожі стали відроджуватися знову. З ними почали відроджуватися знову і підприємства розміщення і харчування.

На американську індустрію гостинності значний вплив зробили ті процеси, які відбувалися в середньовічній Англії. У період раннього середньовіччя пересування по Англії було вкрай утруднено через непрохідності доріг і великої небезпеки нападу з боку грабіжників і злодіїв. Після завоювання Англії норманами в 1066 році умови для подорожей покращилися, і число мандрівників стало збільшуватися. Відвідування храмів і ходіння до святих місць в Палестину стали поширеним явищем.

Перші постоялі двори Англії, починаючи з цього часу, були приватними будинками, оскільки будь-хто міг взяти на постій мандрівника за плату. Поступово, однак, конкуренція призвела до процвітання одних і занепаду інших. В результаті вміст заїжджих дворів переросло в професійну діяльність, а заїжджі двори придбали всі характерні для того часу риси комерційних підприємств.

З точки зору архітектури англійські заїжджі двори мало чим відрізнялися від континентальних, зокрема, римських заїжджих дворів. Як і в Римській Імперії, вони будувалися з дерева, і функції їх були тими ж.

З каменю в ті давні часи будувалися лише замки та монастирі. Вони служили більш надійним захистом від нападів численних розбійників. Ось чому благородні мандрівники, як правило, воліли зупинятися на нічліг в монастирях, в той час як представники середнього класу (торговці і дрібні землевласники) за відсутністю достатніх коштів змушені були зупинятися на заїжджих дворах.

Сильний вплив англіканської церкви не сприяло паломництву до католицьких святинь, а значить, стримувало розвиток сфери обслуговування. Лише зі зменшенням її впливу на англійську суспільне життя в період пізнього Середньовіччя стала зростати потреба в приватних засобах розміщення, оскільки люди стали все частіше відвідувати святі місця, і число таверн і заїжджих дворів стало збільшуватися для того, щоб задовольнити всі збільшується попит.

Період історії, що змінив Середньовіччя, відомий як Епоха Відродження. Цей період відзначений відродженням Європи, що зробило позитивний вплив і на підприємства розміщення в Англії. У цей період європейська економіка випробувала на собі бурхливий ріст і поява нових ремесел, помітно покращилася торгівля між країнами. Це не могло не відбитися і на потребах в тавернах і заїжджих дворах.

Король Генріх VIII також сприяв розвитку заїжджих дворів, провівши через парламент указ про розпуск монастирів. Люди більше не могли розраховувати на постій в монастирях, що змушувало їх зупинятися в приватних заїжджих дворах.

У період Відродження і в більш пізні роки англійська соціальна та економічна система зазнала великих змін. Процвітаюча внутрішня і міжнародна торгівля і повсюдне поява диліжансів сприяли подальшому вдосконаленню підприємств розміщення та харчування.

Перші англійці, які вступили на землю Американського континенту, привнесли з собою той досвід будівництва та управління тавернами і заїжджими дворами Англії, який був накопичений за багато століть попередньої історії.

1.1.2 Історія готельної індустрії США

Історики вважають, що перші заїжджий двір на Американському континенті з'явився в 1607 році. Хоча американські заїжджі двори продовжували свій родовід від англійських заїжджих дворів, вони з багатьох аспектів від них відрізнялися. Зокрема, на американських підприємствах розміщення відсутня дискримінація за класовою ознакою. Крім того, вони несли на собі велику економічну навантаження, ніж їхні європейські прототипи.

Число заїжджих дворів в Америці збільшувалася у міру того, як європейські переселенці освоювали все нові і нові території. Все це були однотипні будівлі, призначення яких можна було дізнатися ще здалеку. Як і в Європі, постоялі двори в Америці будувалися і як житло для господарів, і як тимчасовий притулок для мандрівників. Це ще не були чисто комерційні підприємства, час яких ще не настав. Якісні зміни стали відбуватися лише наприкінці XYHI століття.

У 1794 РОЦІ з'явилася перша комерційна готель, побудований виключно з метою обслуговування клієнтів. Відкриття готелю "Сіті Готель" в Нью-Йорку було початком будівництва дуже скромних за сьогоднішніми мірками готелів і в інших містах. Всі приміщення як для відпочинку, так і для прийняття їжі носили комунальний характер.

У 1829 році в Бостоні відкрився готель "Тремонт", перший в країні готель першого класу, який з'явився як би детонатором готельного буму в США, що пронісся спочатку по містах Східного узбережжя, а потім на Середньому Заході, Заході та Півдні.

До кінця XIX століття вже були розповсюдженими два типи готелів великі і розкішні, з одного боку, а з іншого - маленькі і застарілі. Всі ці готелі будувалися поблизу міських транспортних вузлів, головним чином залізничних. З поширенням залізниць все більше людей стало подорожувати з комерційними цілями, однак розкішні готелі і раніше визнавалися занадто дорогими, а маленькі готелі - що не задовольняють потреб споживача.

Перші роки ХХ століття вважаються часом початку будівництва готелів для бізнесменів і комерсантів. Першим це зрозумів Елсворт Статлер. У 1908 році він відкриває готель у Буффало під назвою "Буффало Статлер". Це була принципово нова концепція в готельній справі, заснована на наданні клієнтам максимальних зручностей. Що особливо важливо, ця перша у своєму роді готель був орієнтована виключно на бізнесменів. Частиною цих зручностей було повсюдне наявність дверних замків, водопроводу, вимикачів біля дверей, туалетних кімнат, ванних в кожному номері і безкоштовної ранкової газети. Це була революція в готельній справі. Успіх був надзвичайним. Бізнесмени з усієї країни з'їжджалися сюди тільки для того, щоб, поживши кілька днів у цьому готелі, повернутися додому і розпочати будівництво такого ж, але вже свого підприємства.

У роки Першої Світової Війни готельне будівництво в США припиняється. Багато готелів в той період ледь зводили кінці з кінцями.

Подальший розвиток готельної індустрії відновився в "ревуть 20-ті роки". У цей період технології готельного бізнесу досягли свого найвищого рівня. Саме в цей час був побудований найбільший у світі готель "Стефенс" (1927), пізніше перейменований в "Конрад Хілтон" (нині "Хілтон Хотів енд Тауер"). Саме в цей час почав розвиватися готельний бізнес Конрада Хілтона.

У 30-і роки, в середині Великої депресії, готельний бізнес знову занепав. Це було найважче час, який коли-небудь відчувала готельна індустрія США. Відродження індустрії гостинності почалося лише на початку 40-х років.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати