На головну

 Багатоповерхівка в каркасі (в'язевий варіант) - Будівництво

Зміст

Введення

Цілі і завдання курсової роботи

1. Компонування перекриття

1.1 Збір навантажень

1.2 Визначення геометричних розмірів елементів (для двох варіантів перекриття)

1.2.1 Визначення розмірів колон

1.2.2 Визначення геометричних розмірів ригелів

1.2.3 Визначення розмірів плит перекриття

2. Визначення витрати матеріалів (для двох варіантів перекриття)

2.1 Визначення витрати матеріалів для плит перекриття

2.2 Визначення витрати матеріалів для ригелів

3. Розрахунок і конструювання елементів каркасу

3.1 Розрахунок і конструювання плит перекриття

3.1.1 Визначення внутрішніх зусиль

3.1.2 Приведення фактичного перетину до розрахункового

3.1.3 Розрахунок по нормальному перерізу

3.1.4 Розрахунок по похилому перерізі

3.2 Розрахунок і конструювання колони

3.2.1 Визначення внутрішніх зусиль

3.2.2 Розрахунок колони по нормальному перерізу

Введення

У в'язевих каркасах застосовують панелі перекриттів зазвичай двох типів: пустотні з висотою перерізу 220 мм і ребристі з висотою перетину від 300 до 400 мм. Ширину пустотних панелей приймають у межах від 1,2 до 1,8 м, ребристих - від 1,2 до 1,5 м. За розташуванням в перекритті розрізняють панелі рядові, міжколонного середні і міжколонних крайні. Міжколонні можуть мати вирізи в торцях для огибания колон. Ширину рядових панелей приймають у межах від 1,2 до 1,8 м з урахуванням кратності 100 мм, міжколонних середніх - від 1,5 до 1,8 м з урахуванням кратності 100 мм, добірних - від 0,6-0,9 м з урахуванням кратності 50 мм

Ригелі мають дві марки - Однополичний (Р1) у торцевих стін (на них спираються панелі тільки з одного боку) і двухполочная (Р2) інші. По-різному маркуємо також панелі перекриттів - міжколонного крайні (П1), міжколонного середні (П2) і рядові (П3).

Пустотні панелі укладають на полиці ригелів через вирівнюючий шар розчину товщиною 10 мм, а ребристі прикріплюють зварюванням закладних деталей (міжколонного приварюють в будь-якому випадку).

Мета і завдання курсової роботи:

Метою роботи є розрахунок техніко-економічних показників для двох варіантів перекриття.

У відповідності з поставленою метою необхідно:

· Представити два варіанти компоновки перекриття;

· Визначити геометричні розміри і витрата матеріалів для плит перекриття за двома варіантами;

· Визначити геометричні розміри і витрата матеріалів для ригелів за двома варіантами перекриття.

· Розрахувати техніко-економічні показники для двох варіантів перекриття і вибрати найбільш економічний варіант.

Вихідними даними для проектування є: розміри будинку в плані по зовнішніх осях L1х L2расстоянія між поздовжніми і поперечними креслення осями l1x12 (сітка колон), кількість і висота поверхів, корисна нормативне навантаження на 1 мгпокритія і перекриттів (включаючи постійну, тривалу і короткочасну) і класи робочої арматури.

1. Компонування перекриття

1.1 Збір навантажень

Компонування перекриття за двома варіантами представлена ??на малюнку 1.

Таблиця 1

Збір навантажень на 1м2перекритія

 Найменування навантаження Нормативна навантаження, кПа Коеф. надійності за навантаженням, g Розрахункове навантаження, кПа

 Постійне навантаження:

 1. Власна вага 3 1,1 (СНиП 2.01.07-85 *, табл.1) 3,3

 2. Пол 1,3 1,3 (СНиП 2.01.07-85 *, табл.1) 1,69

 Разом: 4,3 4,99

 Тимчасова навантаження:

 1. Тривала 4,2 1,2 (СНиП 2.01.07-85 *, пункт 3.7) 5,04

 2. Короткочасна 2 1,2 (СНиП 2.01.07-85 *, пункт 3.7) 2,4

 Разом: 6,2 7,44

 Повна: 10,5 12,43

 Постійна + тривала 8,5 10,03

Таблиця 2

Збір навантажень на 1м2покритія

 Найменування навантаження Нормативна навантаження, кПа Коеф. надійності за навантаженням, g Розрахункове навантаження, кПа

 Постійне навантаження:

 1. Власна вага 3 1,1 (СНиП 2.01.07-85 *, табл.1) 3,3

 2. Пол 1,3 1,3 (СНиП 2.01.07-85 *, табл.1) 1,69

 Разом: 4,3 4,99

 Тимчасова навантаження:

 1. Тривала 1,12 1,6

 2. Короткочасна 1,12 1,6

 Разом: 2,24 3,2 (СНиП 2.01.07-85 *, пункт 5.2 *)

 Повна: 6,54 8,19

 Постійна + тривала 5,42 6,59

1.2 Визначення геометричних розмірів елементів (для двох варіантів перекриття)

1.2.1 Визначення розмірів колон

Вихідні дані: розміри в плані по зовнішніх осях 18 * 42 м, сітка колон 6 * 6 м, число поверхів - 3, висота поверхів в осях 4,2 м, панелі перекриттів пустотні, район будівництва г. Пермь, навантаження на перекриття наведені в табл. 1 на покриття - в табл. 2.

Колони в'язевих каркасів мають квадратний перетин, розміри якого зазвичай не міняють по всій висоті будівлі і визначають по колонах першого поверху. При зусиллі від розрахункового навантаження в колоні більше 2500 кН краще приймати перетин 400 * 400 мм, менш 2000 кН - 300 * 300 мм, при інших значеннях зусилля - одне з цих або проміжне розтин.

Для призначення розмірів перетину колон наближено, без урахування власної ваги ригелів і колон, визначаємо зусилля від розрахункового навантаження в колоні першого поверху:

N = Aгр * P1 * (n-1) + Aгр * P2,

де Aгр- вантажна площа колони;

P1і P2- повна розрахункове навантаження по табл. 1 і табл. 2 відповідно;

n - число поверхів.

За табл. 1 розрахункове навантаження на перекриття дорівнює 12,43 кПа. При двох міжповерхових перекриттях і вантажної площі колони 6 * 6 = 36 м2усіліе в колоні складе 2 * 12,43 * 36 = 895 кН. За табл. 2 розрахункове навантаження на покриття - 8,19 кПа, зусилля в колоні від неї - 8,19 * 36 = 294,84 кН. Повний зусилля в колоні: 895 + 294,84 = 1189,84 кН, що менше 2000 кН. Приймаємо перетин колон 300 * 300 мм.

1.2.2 Визначення геометричних розмірів ригелів

Так як відстані між поздовжніми і поперечними креслення осями рівні, то геометричні розміри ригелів і панелей перекриття приймаємо однаковими для двох варіантів перекриття.

Розміри перетину ригелів залежать від навантаження і прольоту, висота h коливається від 450 до 600 мм, а ширина ребра b - від 200 до 300 мм. При цьому ширина звисів полиць, як правило, становить 100 мм, а висота полки h?150 мм. Дані для попереднього призначення перетину ригелів наведено в табл. 3. Так як сума тимчасових навантажень дорівнює 7,44 кПа і l1 = l2 = 6, то розміри перетину ригелів призначаємо b * h = 200х450.

Таблиця 3

Рекомендовані розміри ригелів b * h, мм

 Відстань між поздовжніми осями l 1, м

 Крок ригелів l 2, м

 5 6 7

 при корисної розрахункової навантаженні до 8 кПа

 5 200х450 200х450 200х450

 6 200х450 200х450 200х500

 7 200х500 200х550 200х550

 при корисної розрахункової навантаженні до 12 кПа

 5 200х450 200х450 200х500

 6 200х500 200х500 200х550

 7 200х600 300х550 300х550

 при корисної розрахункової навантаженні більше 12 кПа

 5 200х500 200х500 200х550

 6 200х550 200х600 300х550

 7 300х550 300х600 300х600

Так як прив'язка крайніх колон осьова, то проектна довжина ригелів визначається:

lр = l2-2 * hk / 2-2 * 15,

де l2- крок колон;

hk- висота перерізу колони;

15 - монтажний допуск.

lр = 6000 - 300 - 2 * 15 = 5670 мм.

1.2.3 Визначення розмірів плит перекриття

Проектна довжина панелей з урахуванням зазорів:

lпл = l2-2 * BР / 2-2 * 15,

де l2- крок колон;

Bр- ширина ригеля;

15 - монтажний допуск.

Lпл = 6000-200 - 2 * 15 = 5770 мм.

При відстані між осями колон 6000 мм номінальну ширину рядових панелей призначаємо 1500 мм, міжколонних панелей призначаємо рівної 1500 мм, а добірних - 900 мм.

Проектна ширина панелі дорівнює:

Bп = B-2 * 15,

де Bп- проектна ширина плити;

B - номінальна ширина плити;

15-монтажних допуск.

Рядова панель перекриття:

Bп = 1500-15 * 2 = 1470 мм.

Міжколонні панель перекриття:

Bп = 1500-15 * 2 = 1470 мм.

Добірна плита перекриття:

Bп = 900-15 * 2 = 870 мм.

Висота пустотних панелей дорівнює 220 мм.

каркас перекриття ригель навантаження

2. Визначення витрати матеріалів (для двох варіантів перекриття)

2.1 Визначення витрати матеріалів для плит перекриття

Витрата бетону:

V = Bgk * lgk * hgk * t?

де Bпл- ширина плити, м; lпл- довжина плити, м; hпл- висота перерізу плити, м; t - коефіцієнт (для пустотних плит t = 0,55, для ребристих t = 0,27).

Плита додаткова:

V1 = 0,87 * 5,77 * 0,22 * 0,55 = 0,6 м3;

Плита Міжколонні:

V2 = 1,47 * 5,77 * 0,22 * 0,55 = 1,02 м3;

Плита звичайна:

V3 = 1,47 * 5,77 * 0,22 * 0,55 = 1,02 м3.

Витрата арматури:

R = V * K,

де K - коефіцієнт, залежить від типу конструкції (визначається за таблицею);

При проміжних значеннях витрата стали визначається за допомогою методу лінійної інтерполяції.

K = a + (b-a) / (d-c) * (Р1н-с);

K = 78 + (98-78) / (12,5-8) * (10,5-8) = 78 + 20 / 4,5 * 2,5 = 89,11 кг / м3;

Плита додаткова:

R1 = 0,6 * 89,11 = 53,47 кг;

Плита Міжколонні:

R2 = 1,02 * 89,11 = 90,89 кг;

Плита звичайна:

R3 = 1,02 * 89,11 = 90,89 кг.

2.2 Визначення витрати матеріалів для ригелів

Витрата бетону:

Vр = A * lр,

де А - площа перерізу ригеля, м2; lр- довжина ригеля, м.

A1 = 0,45 * 0,2 + 0,1 * (0,45-0,23) = 0,112 м2;

A2 = 0,23 * 0,2 + 0,4 * 0,22 = 0,134 м2;

Ригель Р1:

Vp1 = 0,112 * 5,67 = 0,64 м3;

Ригель Р2:

Vp2 = 0,134 * 5,67 = 0,76 м3.

Витрата арматури для ригеля:

Rp = Vp * K;

де К - коефіцієнт, залежить від типу конструкції.

K1 = 181 + (200-181) / (60-30) * (31,5-30) = 181,95 кг / м3 (P1);

K2 = 200 + (225-200) / (90-60) * (63-60) = 202,5 ??кг / м3 (P2);

Ригель Р1: Rp1 = 0,64 * 181,95 = 116,4 кг;

Ригель Р2: Rp2 = 0,76 * 202,5 ??= 153,9 кг.

Таблиця 4

Витрата матеріалів (для двох варіантів перекриття)

 Номер варіанта Найменування елемента Позначення елемента Витрата бетону, м3 Витрата сталі, кг

 Варіант 1 Плити перекриття П1 0,6 53,47

 П2 1,02 90,89

 П3 1,02 90,89

 Ригелі Р1 0,64 116,4

 Р2 0,76 153,9

 Варіант 2 Плити перекриття П1 0,6 53,47

 П2 1,02 90,89

 П3 1,02 90,89

 Ригелі Р1 0,64 116,4

 Р2 0,76 153,9

3.Расчет і конструювання елементів каркасу

3.1 Розрахунок і конструювання плит перекриття

3.1.1 Визначення внутрішніх зусиль

З точки зору статистичного розрахунку всі типи панелей розглядають як вільно опертих однопрогонові балки, навантажені рівномірно навантаженням q. Для її визначення необхідно помножити розподілену по площі навантаження на номінальну ширину панелі.

Пустотні панелі розраховуються за міцністю як балки таврового перетину з полицею в стислій зоні.

Вихідні дані: проектні розміри 1470 * 5770, висота перетину - 220 мм, бетон класу В20:

Rb = 10,35 МПа

при gb2 = 0,9.

Арматура -

Rs (A III) = 365 МПа,

Rsc (A III) = 365 МПа.

де P1- повна розрахункове навантаження на плиту по табл. 1, кПа;

B - ширина плити;

gn- коефіцієнт надійності за призначенням;

l0- розрахункова довжина елемента,

l0 = lпл-2 * (100-15) / 2.

l0 = 5770-85 = 5685 мм;

M = 12,43 * 1,5 * 0,95 * (5,685) 2/8 = 71,56 кН-м;

Q = 12,43 * 1,5 * 0,95 * 5,685 / 2 = 50,35 кН.

3.1.2 Приведення фактичного перетину до розрахункового

Висота перерізу приведеного перерізу дорівнює фактичній висоті h = 220 мм.

Товщина полки таврового перерізу:

h'f = (h-d) / 2 = (220-159) / 2 = 30,5 мм;

Ширина полиці таврового перерізу:

b'f = B-2 * 10 = 1470-20 = 1450 мм;

Розрахункова ширина ребра:

b = B-2 * 10-n * 159 = 1470-20-7 * 159 = 337 мм.

3.1.3 Розрахунок по нормальному перерізу

1. Визначення положення стиснутої зони:

Визначаємо при х = hf '.

де Мгр- момент, що сприймається перерізом за умови, що висота стиснутої зони дорівнює висоті полиці;

Rb- розрахунковий опір бетону стиску з урахуванням коефіцієнта gb2;

h0- робоча висота перерізу.

Мгр = 10,35 * 1,45 * 0,0305 * (0,19-0,0305 / 2) = 0,0799 МН-м = 79,9 кН-м.

Мгр = 79,9 кН ? м> М = 71,56 кН ? м ®xстисла зона не виходить з полиці.

2. Визначаємо коефіцієнт am:

am = 71,56 * 10-3 / (10,35 * 1,45 * (0,19) 2) = 0,13.

3. Визначаємо відносну висоту стиснутої зони:

Визначаємо граничну відносну висоту стиснутої зони по СНиП 2.03.01-84 *.

Значення xRопределяется за формулою:

де w - характеристика стиснутої зони бетону, що визначається за формулою:

ssR- напруга в арматурі, МПа, прийняте для арматури класів:

А-I, А-II, А-III, А-IIIв -;

ssp- попереднє напруження арматури;

ssu- максимальне напруження в арматурі стиснутої зони.

.

xR = 0,628> x = 0,139 - габарити перетину підібрані правильно.

4. Визначимо висоту стиснутої зони:

х = x * h0 ? h'f;

х = 0,139 * 190 = 26,4 мм <30,5 мм.

5. Визначимо площу розтягнутої арматури:

;

.

Для багатопустотних панелі стрижні ставляться між постатями.

По сортаменту приймаємо 8?14 (As = 1231 мм2).

6. Визначаємо фактичну висоту стиснутої зони:

;

7. Визначимо несучу здатність перерізу:

;

.

Мu = 78,65 кН ? м> М = 71,56 кН ? м - площа арматури підібрана правильно.

3.1.4 Розрахунок по похилому перерізі

Найбільша поперечна сила на опорі панелі:

Попередньо поперечну арматуру приймемо по конструктивним вимогам (по пункту 5.27 СНиП 2.03.01-84 *.). На приопорних ділянках довжиною l / 4 арматуру встановлюємо конструктивно 8?6 A-III з кроком не більше h / 2 = 220/2 = 110 мм, приймаємо крок 100 мм, в середній частині прольоту поперечну арматуру не встановлюють.

1. Розрахунок по забезпеченню міцності похилої смуги між сусідніми тріщинами.

Коефіцієнт jb1определяется за формулою:

Коеффіціентопределяется за формулою: = 1 + 5amw;

де

;

.

.

-

розміри панелі достатні

2. Розрахунок міцності по похилій тріщині

З досвіду проектування плитних конструкцій при розрахунку міцності по похилій тріщині на дію поперечної сили проекцію найбільш небезпечного похилого перерізу приймають як:

Поперечна сила в кінці такого перерізу:

Коефіцієнт, що враховує вплив полки в стислій зоні:

.

Коефіцієнт, що враховує вплив поздовжніх сил :.

При цьому

.

де Qb- поперечна сила, сприйнята бетоном на тріщині;

Rbt- розрахунковий опір бетону розтягуванню;

jb2- коефіцієнт, що враховує вплив виду бетону;

с - довжина проекції найбільш небезпечного похилого перерізу на поздовжню вісь елемента.

Q1 = 39,14 кН> Qb = 31,78 кН -

необхідно визначити зусилля, яке сприймає поперечною арматурою:

;

.

.

Qsw + Qb = 407,52 + 31,78 = 439,3 кН> Q = 50,35 кН -

міцність похилого перерізу забезпечена.

3.2 Розрахунок і конструювання колони

3.2.1 Визначення внутрішніх зусиль

N = N + Nk + Np,

Np = n * Vp * 1,1 * 25,

Nk = hе * n * h2k * 1,1 * 25,

де hе- висота поверху;

n - кількість поверхів;

1,1 - коефіцієнт надійності за навантаженням;

hk- висота перерізу колони.

Nk = 3 * 4,2 * 0,09 * 1,1 * 25 = 31,185 кН;

Np = 3 * 0,76 * 1,1 * 25 = 62,7 кН;

N = 1189,84 + 31,185 + 62,7 = 1283,73 кН.

Nl = Nl + Nk + Np,

Nl = Aгр * ((n-1) * P1, l + P2, l),

де P1, l- розрахункова значення постійної і тривало діючого навантаження по табл. 1;

P2, l- розрахункова значення постійної і тривало діючого навантаження по табл. 2;

Nl = 36 * (2 * 8,5 + 5,42) = 807,12 кН;

Nl = 807,12 + 31,185 + 62,7 = 901 кН.

3.2.2 Розрахунок колони по нормальному перерізу

Умова міцності має вигляд:

,

де Ab = hk2- площа бетонного перерізу;

j - коефіцієнт, що враховує гнучкість колони і тривалість дії навантажень (коеф. поздовжнього вигину).

Перетворимо формулу, отримаємо:

,

,

де j1, j2- коефіцієнти, що враховують гнучкість колони і тривалість дії навантажень.

Коефіцієнти j1і j2определяем послідовними наближеннями по таблиці 5.

Таблиця 5

Коефіцієнти для обліку гнучкості колони і тривалості дії навантажень

 Гнучкість

 l 0 / h

 j 1 залежно від N l / N

 j 2 залежно від N l / N

 0 0,5 1 0 0,5 1

 6 0,93 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92

 10 0,91 0,90 0,89 0,91 0,91 0,90

 14 0,89 0,85 0,81 0,89 0,87 0,86

 16 0,86 0,80 0,74 0,87 0,84 0,82

 18 0,83 0,73 0,63 0,84 0,80 0,77

 20 0,80 0,65 0,55 0,81 0,75 0,70

У нашому випадку, при

и

, J1 = 0,87, j2 = 0,88.

При j = j2 = 0,88 визначаємо:

.

Перевіряємо:

.

Так як j = 0,88 = j2 = 0,88, то арматура підібрана правильно.

По сортаменту приймаємо 4?22 A-III (As + As '= 1520 мм2).

;

.

Отриманий відсоток армування від робочої площі бетону становить:

.

При гнучкості колони = 11,43 це вище мінімально допустимого відсотка армування mmin = 0,2% і менше рекомендованого максимального mmax = 3%.

При mмм, з урахуванням кратності 50 мм.

При m> mmaxшаг поперечних стержнів повинен бути

мм,

з урахуванням кратності 50 мм, де d - діаметр поздовжніх стрижнів (d = 22 мм).

У нашому випадку m = 1,69%За умовами зварювання діаметр поперечних стержнів повинен бути не менше dsw = 0,25d = 0,25 * 22 = 5,5 мм. Приймаємо 4?6 A-III.

Згідно з вимогами норм, захисний шар бетону до робочої арматури повинен становити не менше 20 мм. Остаточно відстань від осей подовжніх стрижнів до зовнішніх граней приймаємо рівним 25 мм.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com