На головну

 Принцип підготовки друкованої продукції до друку - Журналістика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ Вище професійне УЧИЛИЩЕ

ВІДГУК

На дипломну КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ Випускнику ГРУПИ № 11

Молчанова Ольга Олександрівна

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Професія: «Оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки »

1. Тема роботи «Принципи підготовкі газетної продукції до друку»

2. Керівник роботи Дятченко Діана Олександрівна

3. Загальна характеристика діпломної кваліфікаційної характеристики: Дипломна кваліфікаційна робота містіть чісленні теоретичні матеріали по різноманітнім харчування, пов'язаним з комп'ютерними вірусамі та антівіруснімі програмами. Робота виконан з Дотримання усіх вимог относительно структури, змісту та оформленню діпломної кваліфікаційної роботи

4. Індивідуальні Особливості учня во время виконан роботи: Во время роботи учень показавши добру теоретичну та практичність підготовку та уміння організуваті свою роботу

5. Попередня оцінка: Робота виконан на Достатньо Рівні та заслуговує оцінку 8 (Вісім) балів

Керівник роботи Д. О. Дятченко

(Підпис)

«____» ___________ 2009 р.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту містить:

- 74 сторінки;

- 15 малюнків;

- 6 таблиць;

- 21 джерело;

- 2 додатки.

Об'єкт дослідження: найбільш підходяща програма, для створення газетного видання.

Мета роботи: вивчення способів підготовки газетного видання до друку.

У дипломній роботі виконано: огляд програм для підготовки газетного видання до друку; порівняльний аналіз Publisher і PageMaker; описаний процес підготовки газетного видання до друку; оцінка економічної доцільності використання персонального комп'ютера; правила охорони праці на робочому місці оператора комп'ютерного набору та верстки.

ДРУК, ІНФОРМАЦІЯ, КОМП'ЮТЕР, ПРОГРАМА, ПРОЦЕС, ГАЗЕТА, ВЕРСТКА.

Умови отримання дипломної роботи

93400, м Сєвєродонецьк пр. Радянський 17, Сєвєродонецьке вище професійне училище.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ГАЗЕТНИХ видання до друку

1.1 Газетне видання як вид друкованої продукції

1.2 Описи процесу додрукарської підготовки

1.2.1 Макет газети

1.2.2 Дизайн друкованого видання

1.2.3 Графічні рішення публікації

1.2.4 Коректура як спосіб роботи з текстом

1.2.5 Типографіка як спосіб графічного оформлення публікації

1.2.6 Інфографіка

1.2.7 Верстка друкованого видання

2 ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ГАЗЕТНИХ видання до друку

2.1 Огляд і аналіз пакетів програм верстки

2.1.1 Видавничий пакет Page Maker

2.1.2 Іздательний пакет QuarkXPress

2.1.3 Порівняльний аналіз двох пакетів

2.2 Описи процесу створення газетного видання в PageMaker

3 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ робочого місця оператора комп'ютерного набору; ОПЕРАТОРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКІ4 НОРМИ І ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ПК

4.1 Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори

4.2 Забезпечення електробезпеки

4.3 Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до приміщень, оснащеним ПК

4.4 Протипожежний захист

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А. Газета на тему «принципи підготовки газетних видань до друку»

ДОДАТОК Б. Газета на тему «все найцікавіше!»

ВСТУП

Тема даної дипломної роботи є «принципи підготовки газетних видань до друку».

Метою дипломної роботи розглянути всі етапи підготовки газетного видання до друку.

Актуальність обраної теми у тому, що роль засобів масової інформації в сучасному суспільстві дуже велика і на популярність тієї чи іншої газети в чималому ступені впливає якість її поліграфічного виконання, тобто та оформлення газети має велике значення. Тому важливо знати всі принципи підготовки газетних видань до друку і всі вимоги до підготовки макета. Так як зовнішній вигляд, стиль, краса газети залежить від того, як ви створите макет: помістіть колонки, вставите малюнки, виберете шрифт для тексту, наскільки зробите його барвистим і багато іншого. Якість газети безпосередньо залежить від паперу, так що при підготовки макета так само необхідно враховувати і те на якому папері буде друкуватися газета.

Таким чином, можна виділити наступні етапи моєї дипломної роботи:

- Аналіз літературних джерел і посилань Інтернет, присвяченій моїй темі;

- Розгляд особливостей оформлення газетних видань;

- Огляд програм для створення газетних видань;

- Створення газети та підготовка до друку.

Завдання роботи полягає в тому, що б визначити найбільш підходящу програму верстки, в якій буде найбільш легше створювати газету.

Теоретична значимість полягає в розгляді програм Page Maker і QuarkXPress.

Практична значимість роботи полягає у створенні покрокової інструкції з виготовлення друкованого газетного видання.

1 ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ГАЗЕТНИХ видання до друку

1.1 Газетне видання як вид друкованої продукції

Газета - це періодичне видання, що виходить через короткі проміжки часу, містить офіційні матеріали, оперативну інформацію і статті з актуальних суспільно-політичним, науковим, виробничим та іншим питанням, а також літературні твори і рекламу. Залежно від типу і призначення газети мають різні терміни виходу - від одного до семи разів на тиждень, різні тиражі і формати. Газета може випускатися протягом короткого часу, обмеженого певним заходом - конференцією, фестивалем і т.п. Поряд з основним випуском, газета може видаватися в розширеному варіанті за рахунок додатків. Газети можуть бути загальнополітичними або спеціалізованими, які висвітлюють окремі проблеми суспільного життя, науки, техніки та інших областей діяльності і адресовані певним категоріям читачів.

Газета може відрізнятися на кілька видів: Загальнополітична газета - газета, систематично висвітлює питання внутрішньої і зовнішньої політики країни, а також міжнародне життя.

За місцем випуску та розповсюдження розрізняють:

- Всесоюзну;

- Республіканську;

- Крайову, обласну;

- Міську;

- Багатотиражну газети.Спеціалізірованная газета - газета, систематично висвітлює окремі проблеми суспільного життя, науки, техніки культури та інших галузей діяльності і адресована певним категоріям читачів

За читацького адресою розрізняють:

- Професійну газету;

- Адресовану фахівцям різної кваліфікації ,;

- Профспілкову;

- Комсомольську та ін. Газети.Спеціальний газетний випуск - газетне видання, підготовлене виїзної або громадської редакцією основної газети для оперативного доведення необхідної інформації до читача, що має поточний і валовий номери, рік, дату видання, що виходить протягом обмеженого терміну

1.2 Описи процесу додрукарської підготовки

Додрукарська підготовка охоплює етапи робіт, починаючи від ідеї оформлення, підготовки текстової інформації, образотворчих оригіналів і графіки і закінчуючи виготовленням готових друкарських форм, які використовуються для друку тиражу.

Інформаційний зміст і професійне графічне оформлення друкованої продукції одночасно є основою і для публікацій в галузі електронних засобів інформації, наприклад, домашніх сторінок в Інтернеті або у формі CD ROM. Тому крім поняття "допечатниє процеси" з'явилося поняття про домедійной підготовці - premedio. Цим терміном позначають цифрову підготовку тексту та зображення, придатних для виведення на будь-який кінцевий носій інформації. Власне допечатним процесам може передувати підготовчий етап домедійной підготовки.

У допечатних процесах відбулися значні зміни, пов'язані з переходом від традиційних до цифрових технологій. Тим не менш, протягом поки нетривалої перехідній стадії фотоформа як носій інформації використовується ще багатьма підприємствами. У книзі описуються обидві допечатниє технології:

- Традиційні допечатниє процеси;

- Цифрові допечатниє процеси.

Розрізняються вони за способом виготовлення фотоформ. Всі варіанти, що використовують технології створення смуг або спуску смуг з окремих фотоформ, вимагають механічних або ручних операцій верстки або монтажу, і відносяться до категорії "традиційних додрукарських процесів". На відміну від них процеси цифрової обробки інформації, так звані "Комп'ютер - фотоформа" і "Комп'ютер - друкована форма" (Computer to Film, Computer to Plate) і т.д.

Підготовка газетних видань до друку складається з декількох етапів:

1. Макет газети.

2. Дизайн.

3. Графічні рішення:

- Підбір фотографій;

- Побудова колірної моделі видання;

- Фотозйомка;

- Малюнки;

- Пошук зображень і клипарта;

- Векторизация логотипів;

- Підбір колірної гами видання;

4. Робота з текстом:

- Коректура;

- Редактура;

5. Типографіка:

- Шрифтові рішення для постійних елементів видання;

- Підбір гарнітури шрифту для текстів, рубрик і заголовків;

6. Інфографіка.

7. Верстка:

- Композиція газетної смуги;

- Верстка шапок і заголовок;

- Заверстка підвалу;

- Верстка ілюстрацій;

Які будуть розглянуті нижче більш докладно.

1.2.1 Макет газети

Підготовка макету - це творчий і в той же час технологічний процес, дизайнер повинен врахувати не тільки побажання щодо фірмового стилю та оформлення, але й характер публікованих матеріалів, ілюстрацій, а також особливості процесу друку (офсет, друк на цифровому дуплікаторі або лазерному принтері) . Як правило, макет розробляється один раз і є своєрідною візитівкою видання, міняючись порівняно рідко.

Макет будь-якій публікації складається з кількох типових елементів: логотип або «шапка» (наприклад, назва газети, журналу чи буклету);

- Заголовки;

- Підзаголовки;

- Основний текст публікації;

- Текст і оформлення таблиць і графіків;

- Розмітка листа публікації;

- Спосіб подачі ілюстрацій і малюнків (на плашці або в тексті).

Якщо матеріал складається з декількох листів, то кожен з них має свій шаблон залежно від смислового наповнення. Для журналу, приміром, це перша сторінка, зміст, основні розділи ... У газеті розрізняються макет першої та останньої сторінок, а також дизайн парних і непарних смуг. Для листів елементами оформлення є «шапка», яка може містити логотип, адреса, телефон, а також нижній колонтитул.

Шрифт кожного елемента макета, форматування абзацу, колір і його розташування записуються в таблицю стилів, що істотно прискорює і спрощує верстку.

Використання платформи Macintosh дозволяє отримати набагато більш професійні результати при роботі з кольоровими публікаціями, проте в умовах шкільної редакції при підготовці чорно-білих або кольорових (запечатуваних декількома квітами без їх змішування) видань і подальшого друку на цифровому дуплікаторі в один або кілька кольорів, платформа PC дозволяє отримувати цілком якісні результати. До того ж усуваються проблеми сумісності між різними комп'ютерними платформами.

1.2.2 Дизайн друкованого видання

Дизайн і верстка, з одного боку, вирішують чисто функціональне завдання, максимально забезпечуючи легкість для читання тексту, з іншого - причетні до створення видовища, візуально активної структури, художньої речі. Хороший дизайн здатний додати унікальному змістом преси закінченість, «піднести» його. У читача виникає більше довіри до акуратною і впорядкованої газеті, ніж до неохайною і хаотичною. Хороший дизайн є більш функціональним, ніж прикрашає, і він ніколи не приносить в жертву корисний зміст для того тільки, щоб підвищити рівень оформлення газети.

Формулювання заголовка набагато важливіше, ніж його ефектне розташування або використаний шрифт. Спочатку написати хороший заголовок, а потім вже думати про шрифт і про те, як цей заголовок оформити.

Мішель А. Картер зауважує, що «приваблива і зручна газета подобається не тільки читачам, але і рекламодавцям. Вони знають, що люди, на яких орієнтована їхня реклама, побачать її в радующем очей контексті, що підштовхне читачів уважніше вчитатися і помітити їх оголошення ».

Успішний дизайн газети задовольняє трьом умовам - це «дизайн, функціональний для співробітників газети, що відображає зміст і характер газети і що подобається (підсвідомо) читачам». (Визначення сформулювали шотландські консультанти з медіа-дизайну Ally Palmer і Terry Watson в доповіді «Новий дизайн, нові формати» для Всесвітньої газетної асоціації.)

Для стислості ми обмежуємося словом «газета». Однак сказане тут відноситься і до журналів. Правда, журнальні дизайн і верстка відрізняються більшою свободою і креативністю.

Поширення так званих настільних видавничих систем (комп'ютер + принтер + текстові та графічні редактори) роблять тему дизайну друкованих матеріалів актуальною буквально для кожного. Можливо, наведені тут рекомендації комусь допоможуть краще оформити шкільну газету, курсову роботу або реферат.

Ключові поняття успішного дизайну - однаковість і впорядкованість. Всі елементи, з яких будується смуга і вся газета з номера в номер, підпорядковані цим найважливішим вимогам. Розглянемо базові елементи газетного дизайну.

Шрифт - основний елемент газетного дизайну. Найважливішим фактором у виборі шрифтів для тексту і заголовків, для підписів, врізок і цілих смуг є чіткість, различимость.

Варто вибрати один шрифт (гарнітуру) для вашого основного тексту. Для основного тексту використовуються «звичайні», «робочі» гарнітури. У смузі набору абсолютно недоречні декоративні шрифти. У них зазвичай не самий звичний вигляд і багато додаткових елементів, що ускладнюють читання. Їх іноді використовують для заголовків, шапок, логотипів і подібних випадків, коли букв не багато.

Дослідження показують, що найбільш легко очей людини читає шрифт із зарубками, а не рубаний шрифт, який не має подібних елементів. (Шрифти із зарубками: Times New Roman, Georgia, Courier New і т. Д. Рубані шрифти: Arial, Verdana, Tahoma і т. Д.) Дослідники, що займалися вивченням функції людського ока, відкрили, що сітківка ока «вловлює» зарубки букв , як ніби вона чіпляється за ручки. Очей і, отже, мозок набагато швидше ідентифікують букву із зарубками, ніж без них. (При верстці веб-сторінок діє зворотне правило, оскільки на екрані краще читаються рубані шрифти.)

Однак найбільш важливим критерієм у виборі шрифту для основного тексту є читабельність. Єдиний спосіб визначити найбільш легкий для читання шрифт для вашого основного тексту - це експеримент і відбір зразків різних шрифтів для вашої газети, враховуючи технічні можливості друкарні.

Деякі радять вибрати 2-3 гарнітури. Але для початківців верстальників і це багато.

Використовувати потрібно цей єдиний шрифт для всього газетного матеріалу. Суть в тому, щоб зробити легким читання газети, щоб бути послідовними і щоб мати код, який читач завжди зрозуміє. Коли читач бачить шрифт вашого тексту, то він знає, що читає новини.

Ніколи не варто застосовувати цей шрифт в рекламі. Не збивати з пантелику читачів, порушуючи правило. Прибережіть інші шрифти для рекламодавців. Цей єдиний шрифт може бути використаний тільки для основного тексту.

Використовувати потрібно обраний шрифт досить великого розміру (кегля), щоб його легко можна було читати. Пам'ятайте, що ви хочете зробити ваші газети найбільш легко сприймаються для читачів. Якщо текст надрукований занадто дрібно то це, можливо, дозволить вам розмістити більше слів на сторінці, але ви утрудните читачеві сприйняття цих слів. Традиційно в російських газетах текст друкувався 8-м кеглем, однак зараз в газетах спостерігається тенденція до збільшення розміру шрифту до 9-9,5 пунктів.

Сприйняття кегля залежить від конкретної гарнітури. Оптична висота рядка формується насамперед з висоти рядкових знаків, а вона для кожної гарнітури різна. Якщо поставити поруч 10-пунктовой AvantGarde і Garamond, перший буде виглядати набагато вище.

Не потрібно стискати і не розтягувати шрифти. Вони не випадково були розроблені певним чином. Якщо вже дійсно потрібен дуже вузький шрифт, то краще підібрати той, який спочатку був створений саме таким.

Виділення слів або частини тексту. Для цих цілей застосовуються напівжирний (bold) і курсив (italic). Читати їх складніше, але для невеликих шматків тексту вони підійдуть. Іноді доречно з обережністю ввести колір.

Головне - ніколи не натискати кнопку «підкреслення» (underline). Підкреслення як засіб виділення дісталося нам від убогих за своїми можливостями друкарських машинок і вважається верхом типографического моветону.

Вибравши той чи інший спосіб виділення лида і потрібно завжди використовувати його. Найпростіший спосіб - верстати лід напівжирним. Іноді для лида використовують кілька збільшений кегль.

Потрібно так само вибрати постійний інтервал між рядками (інтерліньяж). Набравши текст певним шрифтом, варто поекспериментувати з інтервалом між рядками, щоб з'ясувати, який з них найбільш привабливий і самий легкий для читання. У міру збільшений межстрочнік підвищує читабельність, особливо при довгій рядку.

Встановивши свій стандарт і потім потрібно застосовувати його постійно. Ніколи не потрібно збільшуючи розмір інтервалу, коли стаття занадто коротка або, зменшуючи його, коли текст досить довгий.

В основному тексті необхідно використовувати один шрифт або, можливо, два.

Завжди потрібно вибирати один шрифт для заголовків матеріалів, пов'язаних з новинами. Як правило, якщо основний текст набирається гарнітурою з зарубками, для заголовків вибирають рубаний шрифт.

У комп'ютері є різноманітні шрифти, і хочеться використовувати всі. Не варто вибирати різні, і потрібно вибрати всього один шрифт для всіх заголовків новин. Можна урізноманітнити зовнішній вигляд заголовків при одному шрифті, варіюючи кегль і способи виділення.

Можна вибрати інший шрифт для заголовків статей інших (новинних) розділів газети. Але можна використовувати один шрифт в однакових його різновидах для цих матеріалів. Це ще один з орієнтирів, який створюється для читача. Таким чином, вони дізнаються, що статті з заголовками, надрукованими одним шрифтом - це новини, а іншим шрифтом - це матеріали інших розділів газети.

Не варто використовувати ці шрифти для реклами. Читачі мають знати, чого чекати від кожної газетної статті, яку вони бачать в газеті. Шрифти - це візуальні орієнтири для них.

Установка інтерліньяжу для заголовків. Застосовувати потрібно його постійно і одноманітно з певним шрифтом.

Використання великих і малих букви в заголовках. Як показують дослідження, людина читає і сприймає слова, надруковані тільки великими літерами, набагато довше, ніж слова, що складаються з великих і малих літер. Це відноситься і до реклами. У виняткових випадках, можливо, використовувати в заголовку провідною статті тільки великі літери. Якщо це зробити, то потрібно збільшити розмір шрифту так, щоб усунути всі перешкоди, що виникають через те, що всі букви великі.

Попрацювавши одного разу над дизайном шрифту (гарнітура, кегль, інтерліньяж) варто використовувати його послідовно на всіх смугах газети.

Оптимальна ширина для колонок основного тексту близько 5 сантиметрів (12 цицеро). Це 8-10 слів або 45-60 знаків. Все, що набрано вже цього, важко читати.

При читанні око робить зигзагообразное рух. При вузькій колонці він совається туди і сюди. Ні розміреності руху. Якщо колонка вирівняна по ширині, виникає занадто багато переносів. Якщо ні - довжина рядка сильно змінюється.

При довгій рядку оці нудно. Він втомлюється. Рух сповільнюється. А знайти початок наступного рядка - і зовсім важко. Це використовують для завдання настрою. Варто зауважити, діловий, новинний, енергійний текст частіше кладеться в розумно вузьку, енергійну колонку. А монографії або пафосні дорогі буклети часто використовують «статичну» довгий рядок.

Найширшу колонку слід робити приблизно в 12 сантиметрів (25 цицеро). Більш широкі колонки важко читати і процес сприйняття буде значно уповільнений. Читач буде змушений охоплювати окремі слова, а не групи слів одночасно.

Не варто вставляти лінійки, що розділяють колонки (колонні риси), за винятком тих моментів, коли вони точно потрібні для розділення матеріалів на сторінці. Лінійки між колонками захаращують смугу, краще використовувати білі простору між колонками основного тексту.

Той же принцип діє для горизонтальних розділових лінійок.

На практиці без лінійок буває важко обійтися, особливо при щільній верстці.

видання газета друк верстка

1.2.3 Графічні рішення публікації

Фотографії, використовувані в публікації, бажано переводити в режим відтінків сірого (grayscale) з роздільною здатністю не менше 300 точок на дюйм з використанням корекції балансу яскравості і контрастності. При цьому бажано використовувати різні варіанти відтворення фотозображень растром (стандартні фільтри Adobe Photoshop).

Можна також використовувати фотографії в режимі duotone (двоколірна тонована фотографія). Основу складає чорно-біла фотографія. В якості другого кольору використовується Pantone Spot Color (незмішувані кольори - червоний, синій, зелений, фіолетовий, жовтий). Вони друкуються в два проходи на дуплікаторі за допомогою змінних барабанів.

Фотографії та ілюстрації дуже важливі. Вони:

- Привертають увагу до матеріалу;

- Доповнюють матеріал візуальною інформацією;

- Розширюють можливості верстки.

Використання фотографій та ілюстрацій може поліпшити або погіршити оформлення газети. Те, як газета поміщає фотографії, особливо на першій смузі, є самим виразним показником розуміння редакцією принципів дизайну газети.

Ширина фотографії повинна бути кратною колонці. Тобто фото треба ставити шириною в одну, дві, три і т. Д. Колонок, але не 1,5 або 2,3 ширини колонки. Варіанти - на жаль, зустрічаються - коли фото частково «в'їжджає» в сусідню колонку, неприпустимі.

Красива фотографія повинна бути домінуючим елементом на сторінці. Слід враховувати місце розташування фотографії або ілюстрацій при макетуванні смуги. Сторінка монтується навколо фотографій. Має сенс створювати дизайн смуги саме таким чином, так як: перше, що побачать читачі на сторінці газети - це фотографії.

Варто надавати фотографії форму широкого (горизонтального) або глибокого (вертикального) прямокутника. Квадратна форма нудна. Чим далі піде від квадрата, тим більш цікаво буде виглядати фотографія.

Коли на смузі розташовуються декілька фото, вони повинні відрізнятися розмірами і формою. Винятки: верстка ряду дрібних фотографій та ілюстрацій зразок кіноплівки, а також міні-інтерв'ю безлічі людей з певної теми, коли даються їхні портрети.

Якщо потрібно розміщувати кілька пов'язаних між собою фотографій або ілюстрацій в фотонарисі, виділити необхідно тільки одну з них як головну. Цю фотографію слід зробити в два рази більшого розміру в порівнянні з іншими. Усі фотографії потрібно розмістити на сторінці разом так, щоб вони стосувалися один одного. Сила впливу фотографій та ілюстрацій збільшується, коли вони згруповані подібним чином, і ця сила зменшується, якщо фотографії розкидані по сторінці і розбиті текстом.

Підпис до фото потрібно друкувати більш великим кеглем, ніж основний текст. Використовувати напівжирний шрифт. Якщо в тексті шрифт із зарубками, то в підписах використовуйте рубаний.

Логотипи для публікації повинні бути підготовлені у вигляді векторних зображень, описаних по контуру. Вони можуть бути як чорно-білими, так і кольоровими (Pantone Spot Color).

Якість фотографій найчастіше виявляється нижче прийнятного, тому при підготовці зображень, крім тонової і колірної корекції, доводиться мати справу з ретушшю. Ретушування застосовується для виправлення дефектів (артефактів) зображення, таких як плями, забруднення, подряпини. Крім того, за допомогою ретуші можна так змінити зображення, що воно буде виглядати краще початкового.

Для ретушування використовують інструменти малювання, підбираючи відповідний колір, в тому числі найважливіший з них - Clone Stamp (клонують штамп). Є і спеціальний фільтр для видалення подряпин і пилу. Він викликається через меню Filter > Noise > Dust & Scratches (Фільтр > Шум > Пил і подряпини).

1.2.4 Коректура як спосіб роботи з текстом

Коректура - це процес виправлення граматичних і технічних помилок і недоліків в текстовому і графічному матеріалах, підготовлених для розмноження типографським або іншим яким способом.

Для коректури виготовляються пробні коректурні відбитки.

Якщо при коректурі на пробних відбитках знаходиться більше п'яти помилок, етап верстки відправляється на початок створення публікації.

1.2.5 Типографіка як спосіб графічного оформлення публікації

Типографіка-це графічне оформлення друкованого тексту за допомогою набору і верстки з використанням норм і правил, специфічних для даної мови. Іншими словами, типографіка - це і мистецтво, і ремесло, і набір правил, які використовують шрифти і оформлювальні засоби для досягнення однієї-єдиної мети-зробити текст найбільш оптимальним у сприйнятті читача.

Типографических оформлення тексту, має три важливих обмеження:

1. Зміст тексту - перше і найголовніше. Чи не типографіка задає текст, а текст - типографіку, яка повинна підкорятися змістом тексту і найкращим чином розкривати його читачеві.

2. Контекст вживання тексту. Залежно від того, чи оформляється список оголошень, афіша або журнальна стаття, повинні, відповідно, використовуватися різні виразні засоби.

3. Доступні інструменти. Оформлений текст буде кардинально відрізнятися, чи використовуєте ви в якості інструментів масло і полотно, щільний папір і перо, тонкий папір і друкарську машину або ж екран комп'ютера і різні браузери в різних операційних системах.

Інструменти та засоби типографіки різняться, мета - завжди одна

Екранна типографіка, тобто оформлення тексту для його прочитання з монітора комп'ютера, більшою мірою залежить від третього обмежувача.

1.2.6 Інфографіка

Інформаційна графіка - це карти, таблиці, графіки, діаграми, рейтинги, схеми і т. Д. Для візуалізації новин інформаційна графіка так само важлива, як і фотографія.

Найпростіші і давно відомі графічні елементи - карти, що показують читачам точне місцезнаходження події, про який йде мова в статті. Для того щоб отримати найпростішу карту місцевості, потрібно мати лише сканер і вихідну друкарську карту.

Всередині більшості довгих статей містяться різні списки. Так, наприклад, з матеріалу, присвяченого дитячій літературі, можна виділити список рекомендованих дитячих книг. Вийміть цей список зі статті, щоб уникнути повторення, і надрукуйте його іншим шрифтом, помістіть над ним заголовок і зробіть навколо нього рамку, визначте розмір. Отже, у вас готова інформаційна графіка.

При створенні інфографіки домінуючим міркуванням має бути інформативність, а не художність. Складна графіка марна, якщо вона не роз'яснює або не доповнюють статтю.

1.2.7 Верстка друкованого видання

Верстка - процес і результат текстових і ілюстраційні матеріалів, заголовків та інших елементів на просторі кожної смуги відповідно до їх макетами.

Його суть зводиться до заповнення готової інформацією макета. З одного боку, це може здатися не дуже складною справою, однак і тут зустрічається безліч підводних каменів. Основна проблема, як правило, полягає в тому, що матеріалу або багато, або занадто мало і верстальщику доводиться думати над тим, яким чином розташувати текст і зображення. І у верстці з'явилося таке поняття як комп'ютерна верстка.

Для комп'ютерної верстки характерне використання ескізних макетів. Це стало можливим, оскільки в електронній верстці смуга формується не з речових носіїв зображення (метал або плівка), що дозволяє на будь-якому етапі вносити поправки та уточнення ,, змінюючи, якщо потрібно, розміри і положення будь-якого елементу. Верстка по ескізним макетів припускає сталість і стандартизированность оформлення, наявність оформительской моделі як керуючої структури: чим повніше вона розроблена і зафіксована, тим менш докладним може бути макет. Точні макети зазвичай використовуються для створення комп'ютерних шаблонів видання при оновленні або зміні дизайну, при нестандартної верстці. У цих випадках макет повинен містити не тільки звичайні позначення, а й вказівки на гарнітури і кеглі шрифтів, на величини прогалин і відступів - на все, що піддається змінам.

У ході комп'ютерної верстки тексти в смуги вводяться двома шляхами - безпосередньо з клавіатури за місцем, відведеним в макеті, або шляхом імпортування документа, створеного в текстовому процесорі. Основні тексти набираються в текстовому процесорі, тому що він краще пристосований для цього.

Переваги комп'ютерної верстки полягають у можливості автоматизувати велику частину роботи з реалізації макета за допомогою еталонних сторінок, бібліотек і шаблонів - «порожніх» примірників видання, що містять все, що включається в кожен його випуск.

Завершується верстка висновком смуг. Після цього в залежності від технічної оснащеності редакції смуги у вигляді електронної версії або виведені на плівку або на папір передаються в друкарню для виготовлення друкарської форми і тиражування видання. Для кольорових видань передбачений процес кольороподілу.

Верстку виконують строго по макету, так як сприйняття змісту газети багато в чому визначається оформленням газетної шпальти.

Основне завдання при оформленні газет полягає в умілому розміщенні матеріалу на смузі, виділення головного. Засоби втілення оформлювального задуму, що робить матеріал більш помітним, - вміле використання гарнітур, кегля і накреслення шрифтів, шрифтове і композиційне виділення заголовків на смузі, виразне ілюстрування матеріалу і т.п.

Окремі частини газетного набору мають характерні назви, пов'язані з розташуванням статей або ілюстрацій на смузі.

Газета починається з заголовної частини, яка може займати всю ширину смуги або її частину. Основні її елементи: назва газети; постійний заклик; назва організації (органу), що поміщається під назвою газети; календарні відомості і номер випуску. Назва газети постійно і розташовується у верхньому лівому куті першої смуги або у верхньому рядку першої смуги. Назва відокремлено від тексту найчастіше жирної лінійкою. Календарні відомості і номер випуску розміщують під назвою газети або в рамці праворуч.

Передову статтю поміщають в лівій верхній частині першій смуги. Її набирають на найбільший формат і заверстуються на одну або декілька колонок. Передову статтю відбивають лінійкою від іншого матеріалу або укладають в рамку.

Підбірка - матеріал однорідний по темі; його розміщують на декількох колонках і об'єднують одним загальним заголовком - шапкою. Добірки можуть бути тематичними та разнотемнимі. В добірку найчастіше об'єднують невеликі статті інформаційного характеру (замітки, інтерв'ю, репортажі). Добірку заверстуються вгорі чи внизу смуги і чітко відокремлюють від іншого матеріалу. Кілька добірок укладають в рамку. Якщо в добірці багато матеріалу, її заверстуються на розвороті під загальною шапкою.

Вікно - стаття або зображення, прямоугольно заверстані у верхньому правому куті смуги. Вікно відбивають від тексту знизу і збоку жирними лінійками.

Ліхтар - стаття (або зображення), заверстані в центрі або внизу смуги на дві-три колонки. Висота такої статті повинна бути більше її ширини; статтю відокремлюють від іншого матеріалу жирними або фігурними лінійками.

Підвал - стаття, розміщена в декількох, а найчастіше у всіх колонках внизу смуги. Відокремлюють підвал від попереднього тексту лінійкою; заголовок підвалу розташовують найчастіше над першими двома-трьома колонками. Висота підвалу повинна бути не більше ? і не менше ? висоти смуги.

Стояк - стаття, заверстані на дві-три колонки по всій висоті смуги.

Куточок - стаття або ілюстрація, заверстані в одному з кутів смуги, за винятком правого верхнього. Куточок відокремлюють від іншого матеріалу лінійками.

Горище - великий матеріал, подібний підвалу, але розміщений вгорі смуги і зверстаний на всю ширину смуги або на кілька колонок. Його відбивають від подальшого тексту жирними лінійками або укладають в рамку.

Підверстці - матеріал, яким заповнюють порожнє місце під статтею, тематично з ним не пов'язаної.

Оголошення заверстуються зазвичай на останній шпальті.

Колонтитули розташовують або на весь формат смуги, або внизу з заверсткой в ??кутку на формат однієї колонки: на парних сторінках - в першій колонці, на непарних - в останній. Колонтитул містить назву газети, її номер, дату і колонцифру.

Всі шпальти газети повинні мати однаковий формат незалежно від числа колонок на смузі. Всі колонки в смузі повинні бути однакової довжини.

Хоча багато правила книжково-журнальної верстки застосовні і для газетної, але вимоги до верстки дещо пом'якшені, так, наприклад, при наборі і верстці газет необов'язково виконання вимоги придатності рядків; потрібно витримувати лише горизонтальну приводку рядків в одній статті і приводку останніх рядків всіх колонок; допустимі переноси, що йдуть підряд в декількох рядках, та ін.

Крім того, деякі правила верстки характерні тільки для газет.

Шапки і заголовки відбивають від колонтитула на 10-12 п.

Відбиття рубрик в газеті не залежить від умови приводні смуг. Заголовки від подальшого тексту відбивають на 4-6 п., А від попереднього - на 8-12 п.

Заголовки повинні відповідати наступним правилам:

- Якщо заголовок заверстуються на початку колонки, то над ним має бути не менше трьох рядків тексту або заголовок ставлять вгору колонки;

- Якщо заголовок заверстуються в нижній частині колонки, то під ним повинно бути не менше трьох рядків тексту;

- Якщо кінцева рядок коротше лівої пробільними частини заголовка, який слідує за нею, то рядок вважається пробільними, це враховують при відбитті заголовка - пробіл над ним зменшують;

- Якщо заголовок не поміщається в одному рядку, частина його переносять в іншу, при цьому кожен рядок повинна мати смислове значення.

- Якщо багатостроковий заголовок набирається малими літерами, то міжрядковий інтервал робиться стандартним, якщо прописними буквами - міжрядковий інтервал збільшують на 2 п.

- Якщо заголовок поміщається в рамку, то відстань до рамки роблять з усіх боків однаковим, в межах 4-12 п.

- При перенесенні в інший рядок частині заголовка, що має в середині знак тире, цей знак ставлять в кінці рядка, причому при вимкненні заголовка в "червону рядок" знак тире входить в рахунок виключки, тобто його прирівнюють до пробільними матеріалу.

Підвал заверстуються в нижній частині газетної смуги. Підвал повинен займати від ? до ? висоти смуги. Лінійку над підвалом відбивають від тексту підвалу на 10 п., А від попереднього тексту - на 4-6 п. Лінійка і прикраси, що відокремлюють підвал від решти тексту, повинні бути жирними.

Якщо зображення заверстані у верхньому куті смуги, воно не повинно виходити за її формат.

Ілюстрація по краю смуги повинна збігатися по контуру з лінією рядків і бути рівномірно відбита з усіх боків на 8-10 п.

Якщо ілюстрація не відноситься до тексту, розташованому поруч з ним, вона повинна бути виділена зверху і знизу лінійками на повний формат.

Над зображенням не повинно бути абзацний рядки тексту, а під ним - неповної останнього рядка.

Підписи під ілюстраціями набирають шрифтом кг. 8 п. Довжина рядків підпису повинна бути рівна ширині кліше, виключаючи фацети. Підписи авторів ілюстрацій набирають кг. 6 п. І вимикають вправо.

2 ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ГАЗЕТНИХ видання до друку

2.1 Огляд і аналіз пакетів програм верстки

2.1.1 Видавничий пакет Page Maker

Page Maker - програма верстки, або по-іншому - видавнича система. Ця програма використовується зазвичай при додрукарської підготовці видань на останніх стадіях процесу. Основне призначення цього класу програм - макетування, збір воєдино всіх елементів видання (растрових малюнків, векторних малюнків, тексту, схем, таблиць), розміщення їх на сторінках, компоновка сторінок, завдання остаточних параметрів форматування і створення оригіналу-макета видання - того еталону, представленого у друкованому або електронному вигляді, з якого здійснюватиметься виготовлення друкованих (при традиційному способі відтворення) або інших форм і остаточна друк тиражу.

Серед інших представників цього класу програм, таких як QuarkXPress, Adobe Frame Maker, Adobe InDesing, Corel Ventura - Page Maker займає гідне місце завдяки своєму професіоналізму, широкого сектору можливостей, чіткості і логічності інтерфейсу, сумісності з іншим програмним забезпеченням, хорошому документування, наявності російської версії. Історично склалося так, що Page Maker одним з перших з'явився на нашому ринку програм комп'ютерного дизайну і так прижився, що, з одного боку, багато користувачів, що почали з ним працювати десятиліття тому, залишилися, йому вірні досі, незважаючи на появу нових подібних програм.

Page Maker створювався як програма для професійного застосування в поліграфії та з початку з ним працювали, в основному, саме професіонали - поліграфісти та дизайнери. Але поступово, з бурхливим впровадженням комп'ютеризації в наше життя, ця програма перейшла з професійної галузі використання в незрівнянно в більш широку. І якщо раніше її застосовували тільки у видавництвах для додрукарської підготовці серйозних видань - книг, журналів, газет, то тепер вона популярна в багатьох, і не обов'язково видавничих фірмах для розробки оригінал-макетів всіляке друкованої продукції - буклетів, каталогів, листівок, календарів, плакатів , оголошень, різного виду реклами, документації, рефератів, дипломів. І працюють з Page Maker не тільки професіонали-поліграфісти, а й люди самих різних професій. Ця програма має можливості і для професійної верстки, і для аматорської. Такий її імідж просувається і підтримується самою фірмою Adobe.

Основне призначення Page Maker - підготовка продукції для подальшого друку, тобто поліграфічний дизайн. Але програма так само має широкі можливості для створення електронних публікацій - ця область зараз затребувана. Елементи, створені та оброблені в Page Maker, використовують і при оформленні Web-сторінок, тобто в області Web-дизайну.

Page Maker має багато достоїнств, він пов'язаний з професійною областю - поліграфією, в якій існують свої закони, правила і стандарти. Програми для створення і обробки растрової графіки - Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, або однієї з програм для створення векторної графіки - CorelDraw, Adobe Illustrator або Macromedia FreeHand - процес освоєння Page Maker буде значно легше. Імпорт графіки. У вирішенні завдань імпортування графіки програма PageMaker має явну перевагу перед QuarkXPress. Пакет PageMaker підтримує набагато більше ключових форматів файлів, ніж QuarkXPress, чиє відставання в цій галузі тягнеться роками. У той час як PageMaker дозволяє імпортувати навіть такі формати, як AutoCAD DXF, CGM, CorelDraw і фільми QuickTime. Робота з текстом

Давним-давно в програму PageMaker був вставлений простий текстовий редактор, який дозволяв користувачам працювати з текстом в окремому вікні, де вони могли б налаштувати розмір і шрифт тексту, щоб поліпшити його читаність без зміни діючих атрибутів тексту макета. У програмі QuarkXPress цієї можливості не було ніколи.

Редагування тексту. Пакет PageMaker володіє також великими можливостями редагування тексту, наприклад, дозволяє виконувати пошук і заміну кольору, відтінку, горизонтального масштабування, інтерліньяжу та розміру трекінгу тексту, в той час як в QuarkXPress таких функцій немає. Імпорт тексту. Програма PageMaker забезпечує кращу підтримку імпорту тексту, допускаючи імпорт електронних таблиць Microsoft Excel і вихідних текстів HTML, чого позбавлений пакет QuarkXPress.

2.1.2 Іздательний пакет QuarkXPress

QuarkXPress - програма верстки, або по-іншому - видавнича система. Переваги цього пакету - складна верстка з використанням функцій обтікання об'єкта текстом, тісною інтеграцією тексту і графіки, здатність змінювати форматування макета із збереженням узгоджених стандартів оформлення. Наприклад, шаблони документів замість обмеження ваших можливостей допомагають ефективно описати стандартні параметри форматування документа і в подальшому значно заощадять час при остаточній верстці. Управління колонкамі.в пакеті QuarkXPress на сторінці можна змінити, вказавши нове число на панелі "Вимірювання" (Measurements), і справу зроблено - QuarkXPress заллє нові колонки текстом за вас. Обтікання текстом. в QuarkXPress поза конкуренцією. У версії 4 в програму додана функція створення тексту вздовж кривої Безьє або боксу будь-якої форми. Крім того, додаток тепер може автоматично виконувати обтікання текстом обтравочних контурів і альфа-канали імпортованих зображень. Так само легко в пакеті QuarkXPress управляти вирівнюванням тексту на сторінці. Можна задати вертикальне вирівнювання, при якому проміжки між абзацами і / або інтерліньяж змінюються таким чином, щоб текст заповнив всю висоту колонки. Після завершення роботи над документом QuarkXPress його параметри можна використовувати для роботи з новим текстом і графікою, причому залишатиметься можливість зміни форматування нового документа Пакет QuarkXPress дозволяє створювати текстові та образотворчі бокси з кривих Безьє з плавними вигинами, описувати контур текстом або створювати власне зображення. Хоча ці кошти не можуть служити заміною програмами Adobe Illustrator або Macromedia FreeHand, вони проте цілком ефективні при створенні простих малюнків або графіки середньої складності. У QuarkXPress з'явилася можливість конвертування тексту в бокси для тексту або зображення, а також злиття декількох боксів.

QuarkXPress дозволяє створювати складні відсічні контури прямо в середовищі програми без переходу в Adobe Photoshop. Ці відсічні контури, а також контури з імпортованих файлів EPS і TIFF можна редагувати без обмежень.

В області роботи з півтонами і налаштування колірного балансу пакет QuarkXPress також має перевагу, оскільки володіє більш широким діапазоном налаштування кольорів виводу. Проте більшість людей не змінюють радикально колірний баланс зображень, імпортованих в пакети для верстки, спираючись в цій частині на можливості пакета Photoshop. У програмі QuarkXPress і раніше дивним чином відсутній вбудований широкий пробіл (em-space).

2.1.3 Порівняльний аналіз двох пакетів

В обох програмах реалізований подібний підхід до створення "довгих документів" (книг). Зазвичай керівництва, великі звіти і традиційні книги складаються з файлів, що містять окремі розділи, які необхідно згрупувати для узгодження стильових листів та наскрізної нумерації сторінок. У цій області жодна з програм не володіє помітною перевагою; пропоновані ними можливості досить зручні.

Редагування таблиць. Тут пакети QuarkXPress і PageMaker також домоглися нічийного результату, але лише через виключно слабких можливостей обох програм з редагування таблиць.

У програмі PageMaker окрема утиліта для редагування таблиць була розроблена кілька років тому, але вона не інтегрована в головну програму і вимагає експортування таблиць як графіки - через це під час макетування таблиці редагувати не можна, а при змінах в таблиці вам доведеться повторно форматувати її і знову експортувати з табличного редактора як графіку.

У пакеті QuarkXPress табличного редактора немає, хоча представники компанії повідомляють, що в даний час ведеться розробка безкоштовного додаткового модуля, який почне поширюватися через кілька місяців. А поки верстальщикам доведеться використовувати табуляції, що часто буває досить важко і забирає багато часу, або застосовувати розширення, такі як Tableworks Pro (1920 грн).

У пакеті PageMaker інтенсивно застосовуються палітри з закладками, що полегшує використання різних керуючих палітр.

Користувальницький інтерфейс пакета PageMaker мені здається більш приємним, а групування можливостей пакету QuarkXPress більш природним. У PageMaker простежується тенденція "розкидати" опції по різних меню програми або створювати більше, ніж необхідно, команд меню. Крім того, інтерфейс зв'язку пакету з додатковими модулями "засилає" їх усі, незалежно від виконуваних ними функцій, в спеціальне меню. Незважаючи на це, деякі користувачі воліють інтерфейс PageMaker, оскільки він здається їм більш вільним і розташовує до творчості.

Грунтуючись на можливостях остаточної версії, яка була в нашому розпорядженні, рекомендують пакет PageMaker як програми верстки для професійного та напівпрофесійного використання, він володіє великими можливостями і більш гнучкий, ніж QuarkXPress, а його підхід до верстки сторінок збереже ваш час і зараз, і в тривалій перспективі.

Поза всяких сумнівів, пакет PageMaker вирішує ті завдання, для яких він призначений. Новачки у видавничій справі скоріше віддадуть перевагу пакет PageMaker, оскільки його підхід заснований на імітації ручного монтажу макета і інтуїтивно зрозумілий, - саме в цьому випадку основний, з точки зору професіоналів, нестача пакету PageMaker стає його перевагою.

Пакет QuarkXPress далекий від совершенства.Табліца 2.1 - Порівняльна характеристика QuarkXPress і PageMaker

 Область застосування PageMaker QuarkXPress

 Верстка стандартних публікацій да да

 Складна верстка немає да

 Імпорт файлів так ні

 Створення графіки немає да

 Робота із зображеннями так ні

 Управління параметрами типографіки немає да

 Редагування тексту так ні

 Форматування абзаців немає да

 Підготовка ділових публікацій да да

 Робота з документами так так

 Операція з кольором так так

 Користувальницький інтерфейс да да

Таблиця 2.2 - Можливості програм PageMaker і QuarkXPress

 PageMaker QuarkXPress

 Багатоколонкові фрейми Вбудований редактор таблиць

 Символьні стильові листи Підтримка додаткових модулів Photoshop

 Автоматичне обтікання текстом нерегулярних структур; розширена підтримка обтравочних контурів Підтримка імпорту більш широкого діапазону форматів файлів

 Вертикальне вирівнювання Підтримка контекстуальних меню

 Вбудований редактор таблиць Вбудовані широкі прогалини

 Виборче імпортування кольорів стилів і т. П. Підтримка спільно використовуваних в мережі стандартних файлів і файлів переваг

 Автоматичне створення буквиц при описі параметрів абзаців Розширений набір утиліт для сервісних бюро

 Підтримка спільно використовуваних в мережі стандартних файлів і файлів переваг Використання спливаючих меню в палітрах

 Повністю інтегровані засоби розробки для Web, або більш тісні, динамічні зв'язки з пакетом PageMill Повністю інтегровані засоби розробки для Web; вбудована підтримка експорту в формат PDF

 Інструменти створення кривих Безьє Кроссплатформние бібліотеки

2.2 Описи процесу створення газетного видання в PageMaker

Перед тим як приступити до комп'ютерної верстки газетного видання, необхідно продумати зовнішній вигляд кожної сторінки. Спочатку потрібно розробити маці кожної сторінки виходячи з того, що формат сторінок А4, кількість сторінок - 4.

Макети сторінок надані на малюнках 2.1, 2.2.

Рисунок 2.1 - Макет першого сторінки

Малюнок 2.2 - Макет друге сторінки

Комп'ютерну верстку будемо виконувати в програмі PageMaker.

Спочатку макетування газетного видання в програмі PageMaker необхідно задати початкові налаштування документа.

Для цього вибираємо Файл > Новий і виставляємо наступні параметри:

- Розмір А3 (найбільш частий формат використовувані для газетних видань);

- Орієнтацію Wide (альбомна);

- І виставимо прапорці двостороння й облицювання сторінки;

- А так же вказуємо кількість сторінок, нам необхідна одна.

Доступ до діалогового вікна Налаштування досягається вибором команди Файл > Установки > Загальні. У ньому проробимо наступні налаштування:

- Встановимо в якості одиниць виміру Ціцеро (вкажемо ці ж одиниці виміру і для лінійок);

- Вкажемо спосіб відображення графіки на екрані, вибравши перемикач Стандартний. Цим досягається відображення імпортованої графіки в низькому дозволі. При виборі перемикача У високому дозволі при виведенні на екран використовується 256 квітів, що безумовно виглядає красиво, але істотно сповільнює оновлення екрану;

- У групі Збереження виберемо перемикач Компактно. При такій установці на збереження файлу буде вимагатися трохи більше часу, але його розміри будуть меншими. Якщо вибрати перемикач Швидко, то PageMaker НЕ БУДЕ очищати внутрішні записи документа про його зміни, що може призводити до надмірного розростання файлу;

- У групі Напрямні виберіть перемикач Попереду. Цим ви забезпечите собі постійний і простий доступ до напрямних. У PageMaker можна заблокувати можливість випадкового видалення напрямних.

У тому ж діалоговому вікні клацніть на Додатково.

У списку Текст встановіть прапорець Застосовувати типографські лапки. Для введення значків дюйма і фута використовуйте відповідну клавішу в комбінації з клавішею .

У списку Зображення знайдіть параметр Попереджати, якщо обсяг перевищить. Дана установка пов'язана з командою Режим зв'язку меню Елемент. Існує два способи роботи з імпортованою графікою. Переважно імпортування копії зображення з низьким дозволом із збереженням зв'язку з файлом оригінального зображення (з високою роздільною здатністю). За замовчуванням PageMaker копіює в документ всю інформацію зображення у високому дозволі (що пояснює непомірні розміри деяких файлів PageMaker). Значення параметра попередження за замовчуванням встановлено рівним 256К. Це означає, що зображення з розміром, що не перевищує зазначену величину, будуть копіюватися повністю, без зв'язування. Для зображень, що мають більший розмір, можна або використовувати зв'язування, або імпортувати всю інформацію. Якщо не використовувати даний підхід, велика ймовірність відправлення в сервісне бюро проекту без додаткових графічних файлів. Теоретично, якщо вся інформація імпортується в документ, необхідності у зв'язуванні немає.

Макет будь-якій публікації складається з кількох типових елементів: логотип або «шапка» (наприклад, назва газети, журналу чи буклету):

- Заголовки;

- Підзаголовки;

- Основний текст публікації;

- Текст і оформлення таблиць і графіків;

- Розмітка листа публікації;

- Спосіб подачі ілюстрацій і малюнків (на плашці або в тексті).

Так як макет газети складається з багатьох елементів для зручності чисте поле аркуша розділити за допомогою допоміжних ліній. Т. е. Виконати первісну розмітку сторінки. На друк допоміжні лінії виводяться. Результати розмітки сторінки представлені на малюнку 2.7. Після того, як поділили допоміжними лініях необхідно приступати до комп'ютерної реалізації макета сторінки. Сторінка формату А3 і тому необхідно розділити її на дві сторінки. Так само необхідно і не забути відокремити місце для згину сторінок

На наступному етапі підготовки необхідно визначиться з колірною гамою будівлі відповідно до жанру газети. Якщо газета буде містити цікаві факти і новини, то, приміром, чорний колір буде непрактичний, тому необхідно брати теплі, яскраві кольори. Що і застосуємо до нашої газети, так як надалі в газеті будуть розташовуватися не серйозні факти.

До верстки в PageMaker необхідно підготувати всі текстові графічні елементи газети. Статті готуються в текстовому редакторі, де зберігається у форматі * .txt, * .doc, графічні елементи в програмі Photoshop і зберігаються у форматі * .jpg і *. JPEG. Заголовки статей виготовляються за допомогою фігурного тексту Word Art.

Можна вставити так же текст з Word. Надрукувати в Word текст, і за допомогою WordArt, оформити його красиво. Потім копіювати текст і вставити в газету. І редагувати, просто двічі натиснути правою кнопкою миші, і цей напис відкривається відразу в програмі Word. Так вставимо назву газети.

Після закінчення підготовчого етапу, можна приступати до верстки сторінки.

На першу сторінку вводимо текст за допомогою команд: Файл / Місце і вибрати у вікні потрібний текстовий документ. Так же текст можна редагувати, натиснувши на панелі інструментів кнопку тексту.

Фігури можна так само вставляти з програми Word. Так ми вставляємо автофигуру виноски для реклами. Вставивши експортом тексту, в автофигуру текст.

Тепер необхідно вставити картинку. Це можна зробити за допомогою команди меню Файл / Приміщення та вибрати місце і файл необхідний для приміщення. Потім просто вставляємо в потрібне місце.

Потім вставляємо зміст газети. І редагуємо, вибравши на панелі інструментів кнопку тексту. Виділяємо текст змісту і вибираємо колір на панелі палітра. Так само на панелі тексту можна відредагувати розмір, шрифт, вирівнювання тексту і т. Д.

Розміщуємо так само «оголошення», як на макеті газеті. І перша сторінка газети готова.

Переходимо до другої сторінці. Сторінку можна додати за допомогою команд меню: Компонування / Вставити сторінку. І у вікні написати число сторінок, в нашому випадку 1 і натиснути Insert.

Другу сторінку так само можна розділити допоміжними лініями, не забувши відокремити місце для згину сторінок.

Тема, так само як і на першої сторінки вставляємо фігурним текстом Word Art. Так само можна клацнути подвійним клацанням миші і напис відкриється відразу в програмі Word.

Після заголовка поміщаємо першу статтю за допомогою команд меню: Файл / Приміщення. Потім редагуємо його, як редагували на першій сторінці текст. Встановлюємо колір, виставляємо розмір шрифтів т. Д. Так само додаємо малюнок до статті.

Потім додаємо другу і третю статтю, таким же способом.

Таким же чином оформляємо третю і четверту сторінку.

Готовий макет зверстаної газети представлений у додатку Б.

3 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ робочого місця оператора комп'ютерного набору; Оператор комп'ютерної верстки

У сучасних умовах до професії оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки висуваються ряд кваліфікаційних вимог.

Оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки повинен вміти:

- Набирати у текстовому редакторі спеціальні види тексту, які містять терміни (фізичні, математичні, хімічні, астрономічні тощо) одиниці виміру, їх Українські та Міжнародні позначення; Таблиці, Графічні елементи алфавіти і інші текстові елементи;

- Виконувати правку тексту (виділяти текст, видаляти, переміщати копіювати текс, виконувати контекстний пошук і заміну);

- Записувати файл на диск або дискету або інші носії інформації роздруковувати на принтері текст будь-якого виду і моделі;

- Працювати в комп'ютерній мережі;

- Виконувати операції з базами даних;

- Вести діловодство відповідно існуючим законодавством.

Зазначені вище вміння та навички Оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки може застосувати таких професійних сферах:

- Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж обробки інформації;

- Комп'ютерна обробка текстової та образної комп'ютерної інформації;

- Видавнича справа поліграфічна промисловість виробництво друкованих матеріалів;

- Книговидавнича справа (створення книг, брашур, буклетів тощо);

- Видавництво журналів, газет та інших періодичних публікацій;

- Інші види видавничої діяльності (виготовлення поштових бланків, конвертів; формулярів, плакатів, художніх репродукцій і т.д.).

Всі наведені вище сфери діяльності неможливо здійснити без застосування персонального комп'ютера, який повинен бути оснащений сучасним програмним оснащенням, покликаним вирішувати всі поставлені професійні завдання.

У своїй роботі Оператор комп'ютерного набору; оператор комп'ютерної верстки застосовують такі програмні забезпечення:

1) Системні програми:

- Операційні системи (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista);

- Антивірусні програми (Kasperskiy, NOD32, DoktorWEB);

- Архіватори (WinRAR, WinZip Seven Zip);

- Файлові менеджери (Total Commander, Far Manager, Windows Commander).

2) Прикладні програми:

- Текстовий редактор (Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007);

- Редактор електронних таблиць (Microsoft Excel 2003/2007 Super Calc);

- Системи управління базами даних (Microsoft Access 2003/2007);

- Графічний редактор (Corel Draw 12, Adobe Photoshop CS / CS2);

- Редактор Презентацій (Microsoft PowerPoint 2003/2007);

- Програми верстки (Microsoft Publisher 2003/2007, Page Maker, Quark Xpress).

Для потримай працездатності перерахованих вище програм не обходимо подоб рать ПК задовольняє наступним системним вимогою:

- Процесор ? 2 ГГц;

- Материнська плата ASUS A8N-SLI SE;

- Звукова плата вбудована;

- Блок живлення 200 Вт;

- Вінчестер ? 80 Гб;

- СD / DVD Rom 52x;

- ОЗУ ? 1024 Mб;

- Відео карта ? 128 Мб;

- Мережева карта ? 100 Мб / с.

Таким чином, необхідно підібрати Персональний комп'ютер, що задовольняє представленим вище системним вимогою і розрахувати його вартість. Для цього необхідно проаналізувати прайс-листи комп'ютерних фірм міста Сєвєродонецька (Bars, SRT) (Комп'ютерні технології та Комп'ютерна мода)

Таблиця 3.1 - Вартість персонального комп'ютера у фірмах

 Найменування Ціна, грн.

 Барс СРТ

 1 Процесор CPU AMD Athlon64 S939 / 400/640 357,80 350,00

 2 Материнська плата ASUS A8N-SLI SE, nForce4 SLI, ATX 496,10 500,00

 3 Пам'ять RAM 512 Mb DDR400 325,20 320,00

 4 Відеокарта VGA Sapphire R X 1600 PRO  548,30 546,00

 5 Дисковод FDD Sony 37,10 35,00

 6 Дисковод DVD ± RW NEC 7170A  203,30 200,00

 7 Корпус ATX Codegen 6054-C10  176,25 175,00

8

 Блок живлення 300W APC Back-UPS CS 470,00 470,00

 ВСЬОГО

Для повноцінного функціонування ПК необхідно підібрати повноцінну периферію - Монітор, клавіатуру, принтер, сканер, звукові колонки, миша (див. Таблицю 3.2)

Таблиця 3.2 - Вартість периферійних пристроїв у фірмах

 Найменування Ціна, грн.

 Барс СРТ

 1 Миша Ф4 Tech SWOP-35  29,15 30,00

 2 Клавіатура Storm KB-955 21,20 25,50

 3 Монітор 19 LG 1952S-BF  1422,30 1400,00

 4 Принтер HP 1400 540,50 600,00

 5 Колонки SPK WCS-600G <2x 18W> 124,05 125,00

 ВСЬОГО: 2137,20 2175,50

Зв'язки з Законодавством України на персональних комп'ютерах має бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення, тому його також необхідно придбати у зазначених фірмах (див. Таблицю 3.3)

Таблиця 3.3 - Вартість програмного забезпечення у фірмі

 Найменування Ціна, грн.

 Барс СРТ

 1 Windows XP Profession 797,00 790,00

 2 Антівіруснік Касперський 495,00 510,00

 3 Win ZIP 510,00 490,00

 4 Total Commander 350,00 345,00

 5 Microsoft Office 2007 (Basic) 1100,00 1100,00

 6 CorelDRAW Graphics Suite Х4, Rus, Windows, графічний пакет для дизайну 1389,00 1350,00

 7 Adobe Photoshop CS4 Litc Russian, Windows, RET, пакет обробки фотозображень (65015507) 3400,00 3400,00

 8 Quark Xpress 5000,00 4500,00

 9 Page Maker 945,00 950,00

 ВСЬОГО

Таким чином, вартість персонального комп'ютера, встановленого на робочому місці Оператора комп'ютерного набору; оператора комп'ютерної верстки буде складати з трьох показників: Вартість персонального комп'ютера; Вартості периферійних пристроїв; Вартості програмного забезпечення (див. Таблиця 3.4)

Таблиця 3.4 - вартість персонального комп'ютера для робочого місця

 Найменування Ціна, грн.

 Барс СРТ

 Персональний комп'ютер

 Периферійні пристрої

 Програмного забезпечення

 ВСЬОГО

Розрахувавши за прайс-листами вартість робочого місця, у фірмах Барс і СРТ, видно, що вартість комп'ютера в фірмі Барс дорівнює 18427,15 грн, а у фірмі СРТ дорівнює 18206,5 грн. Таким чином, обладнання для робочого місця оператора комп'ютерного набору; оператора комп'ютерної верстки вигідніше придбати у фірмі СРТ.

4 НОРМИ І ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ПК

4.1 Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Наявний в даний час в нашій країні комплекс розроблених організаційних заходів та технічних засобів захисту, накопичений передовий досвід роботи ряду обчислювальних центрів показує, що є можливість домогтися значно більших успіхів у справі усунення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Проте стан умов праці та її безпеки в ряді приміщень, оснащених ПК ще не задовольняють сучасним вимогам. Оператори ПК, оператори комп'ютерної верстки та інші працівники приміщень, оснащених ПК ще стикаються з впливом таких фізично небезпечних і шкідливих виробничих факторів, як підвищений рівень шуму, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика та інші.

Багато співробітників приміщень, оснащених ПК пов'язані з впливом таких психофізичних факторів, як розумове перенапруження, перенапруження зорових і слухових аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження. Вплив зазначених несприятливих факторів призводить до зниження працездатності, викликане розвиваються втомою. Поява і розвиток втоми пов'язане з змінами, що виникають під час роботи в центральній нервовій системі, з гальмівними процесами в корі головного мозку. Наприклад, сильний шум викликає труднощі з розпізнаванням колірних сигналів, знижує швидкість сприйняття кольору, гостроту зору, зорову адаптацію, порушує сприйняття візуальної інформації, зменшує на 5 - 12% продуктивність праці. Тривала дія шуму з рівнем звукового тиску 90 дБ знижує продуктивність праці на 30 - 60%.

Медичні обстеження працівників приміщень, оснащених ПК показали, що крім зниження продуктивності праці високі рівні шуму призводять до погіршення слуху. Тривале знаходження людини в зоні комбінованого впливу різних несприятливих факторів може призвести до професійного захворювання. Аналіз травматизму серед працівників приміщень, оснащених ПК показує, що в основному нещасні випадки відбуваються від впливу фізично небезпечних виробничих факторів при заправці носія інформації на обертовий барабан при знятому кожусі, при виконанні співробітниками невластивих їм робіт. На другому місці випадки, пов'язані з дією електричного струму.

4.2 Забезпечення електробезпеки

Електричні установки, до яких відноситься практично все обладнання ПК, представляють для людини велику потенційну небезпеку, так як в процесі експлуатації або проведенні профілактичних робіт людина може торкнутися частин, що знаходяться під напругою. Специфічна небезпека електроустановок: струмоведучі провідники, корпуси стійок ПК та іншого устаткування, яка під напругою в результаті пошкодження (пробою) ізоляції, не подають будь-яких сигналів, які попереджають людину про небезпеку. Реакція людини на електричний струм виникає лише при протіканні останнього через тіло людини. Виключно важливе значення для запобігання електротравматизму має правильна організація обслуговування діючих електроустановок приміщень, оснащених ПК, проведення ремонтних, монтажних і профілактичних робіт. При цьому під правильною організацією розуміється строге виконання ряду організаційних і технічних заходів і засобів, встановлених діючими "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕ і ПТБ споживачів) і "Правила установки електроустановок" (ПУЕ) Залежно від категорії приміщення необхідно вжити певних заходів, що забезпечують достатню електробезпеку при експлуатації та ремонті електроустаткування. Так, в приміщеннях з підвищеною небезпекою електроінструменти, переносні світильники повинні бути виконані з подвійною ізоляцією або напруга живлення їх не повинно перевищувати 42 В. У приміщеннях, оснащених ПК до таких приміщень можуть бути віднесені приміщення машинного залу, приміщення для розміщення сервісної та периферійної апаратури. В особливо небезпечних же приміщеннях напруга живлення переносних світильників не повинна перевищувати 12 В, а робота з електротранспортіруемим напругою не вище 42 В дозволяється тільки із застосуванням ЗІЗ (діелектричних рукавичок, килимків тощо). Роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них, роботи проводяться безпосередньо на цих частинах або при наближенні до них на відстань менше встановленого ШЕУ. До цих робіт можна віднести роботи з налагодження окремих вузлів, блоків. При виконанні такого роду робіт в електроустановках до 1000 В необхідне застосування певних технічних і організаційних заходів, таких як: огорожі розташовані поблизу робочого місця та інших струмоведучих частин, до яких можливо випадковий дотик; робота в діелектричних рукавичках або стоячи на діелектричному килимку; застосування інструменту з ізолюючими рукоятками, за відсутності такого інструменту слід користуватися діелектричними рукавичками. Роботи цього виду повинні виконуватися не менше ніж двома працівниками.

Відповідно до ПТЕ і ПТВ споживачам і обслуговуючому персоналу електроустановок пред'являються наступні вимоги: особи, які не досягли 18-річного віку, не можуть бути допущені до робіт в електроустановках; особи не повинні мати каліцтв і хвороб, що заважають виробничій роботі; особи повинні після відповідної теоретичної та практичної підготовки пройти перевірку знань і мати посвідчення на доступ до робіт в електроустановках.

У приміщеннях, оснащених ПК розрядні струми статичної електрики найчастіше виникають при дотику до будь-якого з елементів ПК. Такі розряди небезпеки для людини не представляють, але крім неприємних відчуттів вони можуть привести до виходу з ладу ПК. Для зниження величини виникаючих зарядів статичної електрики в приміщеннях, оснащених ПК покриття технологічних статей слід виконувати з одношарового полівінілхлоридного антистатичного лінолеуму.

4.3 Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до приміщень, оснащеним ПК

Приміщення, оснащені ПК, їх розміри (площа, об'єм) повинні в першу чергу відповідати кількості працюючих і размещаемому в них комплекту технічних засобів. У них передбачаються відповідні параметри температури, освітлення, чистоти повітря, забезпечують ізоляцію, від виробничих шумів і т.п. Для забезпечення нормальних умов праці санітарні норми СН 245-71 встановлюють на одного працюючого, обсяг виробничого приміщення не менше 15 м3, площа приміщення вигородженому стінами або глухими перегородками не менше 4,5 м3.

Для експлуатації ПК слід передбачати такі приміщення: машинний зал, приміщення для розміщення сервісної та периферійної апаратури, приміщення для зберігання запасних деталей, інструментів, приладів (ЗІП); приміщення для розміщення припливно-витяжних вентиляторів; приміщення для персоналу; приміщення для прийому-видачі інформації.

Основні приміщення, оснащені ПК розташовуються в безпосередній близькості один від одного. Їх обладнають загальнообмінною вентиляцією і штучним освітленням. До приміщення машинного залу та зберігання магнітних носіїв інформації пред'являються особливі вимоги. Площа машинного залу повинна відповідати площі необхідної за заводськими технічним умовам даного типу ПК.

Висота залу над технологічним підлогою до підвісної стелі повинна бути 3 - 3,5 м. Відстань підвісним і основним стелями при цьому має бути 0,5 - 0,8 м. Висоту підпільного простору приймають рівною 0,2 - 0,6 м.

У приміщеннях, оснащених ПК, як правило, застосовується бічне природне освітлення. Робочі кімнати і кабінети повинні мати природне освітлення. В інших приміщеннях допускається штучне освітлення.

У тих випадках, коли одного природного освітлення не вистачає, встановлюється суміщене освітлення. При цьому додаткове штучне освітлення застосовується не тільки в темний, але і в світлий час доби.

Штучне освітлення по характеру виконуваних завдань ділиться на робоче, аварійне, евакуаційне.

Раціональне колірне оформлення приміщення направлено на поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, підвищення його продуктивності і безпеки. Забарвлення приміщень, оснащених ПК впливає на нервову систему людини, його настрій і в кінцевому рахунку на продуктивність праці. Основні виробничі приміщення доцільно фарбувати відповідно до кольору технічних засобів. Освітлення приміщення та обладнання має бути м'яким, без блиску.

Зниження шуму, створюваного на робочих місцях у приміщеннях, оснащених ПК внутрішніми джерелами, а також шуму проникаючого ззовні, є дуже важливим завданням. Зниження шуму в джерелі випромінювання можна забезпечити застосуванням пружних прокладок між підставою машини, приладу і опорною поверхнею. Як прокладок використовуються гума, повсть, пробка, різної конструкції амортизатори. Під настільні шумливі апарати можна підкладати м'які килимки з синтетичних матеріалів, а під ніжки столів, на яких вони встановлені, - прокладки з м'якої гуми, повсті, завтовшки 6 - 8 мм. Кріплення прокладок можливо шляхом приклеювання їх до опорних частин.

Можливо також застосування звукоізолюючих кожухів, які не заважають технологічному процесу. Не менш важливим для зниження шуму в процесі експлуатації є питання правильної та своєчасної регулювання, змащування і заміни механічних вузлів шумливого обладнання.

Раціональна планування приміщення, розміщення обладнання в приміщеннях, оснащених ПК є важливим фактором, що дозволяє знизити шум при існуючому обладнанні ПК. При плануванні приміщень, оснащених ПК машинний зал і приміщення для сервісної апаратури необхідно розташовувати в дали від кричав він і вібруючого устаткування.

Зниження рівня шуму, проникаючого в виробниче приміщення ззовні, може бути досягнуто збільшенням звукоізоляції огороджувальних конструкцій, ущільненням по периметру притворів вікон, дверей.

Таким чином для зниження шуму створюваного на робочих місцях внутрішніми джерелами, а також шуму, проникаючого з поза слід: послабити шум самих джерел (застосування екранів, звукоізолюючих кожухів); знизити ефект сумарного впливу відбитих звукових хвиль (звукопоглинальні поверхні конструкцій); застосовувати раціональне розташування обладнання; використовувати архітектурно-планувальні та технологічні рішення ізоляцій джерел шуму.

4.4 Протипожежний захист

Пожежі в приміщеннях, оснащених ПК становлять особливу небезпеку, тому що пов'язані з великими матеріальними втратами. Характерна особливість приміщень, оснащених ПК - невеликі площі приміщень. Як відомо пожежа може виникнути при взаємодії горючих речовин, окислення і джерел запалювання. У приміщеннях, оснащених ПК присутні всі три основні чинника, необхідні для виникнення пожежі.

Горючими компонентами є: будівельні матеріали для акустичної і естетичної обробки приміщень, перегородки, двері, підлоги, перфокарти і перфострічки, ізоляція кабелів і ін.

Протипожежний захист - це комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також на створення умов для успішного гасіння пожежі.

Джерелами запалювання в приміщеннях, оснащених ПК можуть бути електронні схеми від ПК, прилади, застосовувані для технічного обслуговування, пристрої електроживлення, кондиціонування повітря, де в результаті різних порушень утворюються перегріті елементи, електричні іскри і дуги, здатні викликати загоряння горючих матеріалів.

У сучасних ПК дуже висока щільність розміщення елементів електронних схем. У безпосередній близькості один від одного розташовуються сполучні дроти, кабелі. При протіканні по них електричного струму виділяється значна кількість теплоти. При цьому можливо оплавлення ізоляції. Для відводу надлишкової теплоти від ПК служать системи вентиляції та кондиціонування повітря. При постійному дії ці системи представляють собою додаткову пожежну небезпеку.

Енергопостачання в приміщеннях, оснащених ПК здійснюється від трансформаторної станції і двигун-генераторних агрегатів. На трасформаторних підстанціях особливу небезпеку представляють трансформатори з масляним охолодженням. У зв'язку з цим перевагу слід віддавати сухим транформатор.

Пожежна небезпека двигун-генераторних агрегатів обумовлена ??можливістю коротких замикань, перевантаження, електричного іскріння. Для безпечної роботи необхідний правильний розрахунок і вибір апаратів захисту. При поведінці обслуговуючих, ремонтних і профілактичних робіт використовуються різні мастильні речовини, легкозаймисті рідини, прокладаються тимчасові електропровідниками, ведуть пайку та чистку окремих вузлів. Виникає додаткова пожежна небезпека, що вимагає додаткових заходів пожежного захисту. Зокрема, при роботі з паяльником слід використовувати неспалену підставку з нескладними пристосуваннями для зменшення споживаної потужності в неробочому стані.

Для більшості приміщень приміщень, оснащених ПК встановлена ??категорія пожежної небезпеки В.

Однією з найбільш важливих завдань пожежної захисту є захист будівельних приміщень від руйнувань та забезпечення їх достатньої міцності в умовах впливу високих температур при пожежі. Враховуючи високу вартість електронного обладнання в приміщеннях, оснащених ПК, а також категорію його пожежної небезпеки, будинки для приміщень, оснащених ПК і частини будівлі іншого призначення, в яких передбачено розміщення ПК повинні бути 1 і 2 ступеня вогнестійкості.

Для виготовлення будівельних конструкцій використовуються, як правило, цегла, залізобетон, скло, метал та інші негорючі матеріали. Застосування дерева повинно бути обмежено, а в разі використання необхідно просочувати його вогнезахисними складами. У приміщеннях, оснащених ПК протипожежні перешкоди у вигляді перегородок з вогнетривких матеріалів встановлюють між машинними залами.

До засобів гасіння пожежі, призначених для локалізації невеликих загорянь, відносяться пожежні стволи, внутрішні пожежні водопроводи, вогнегасники, сухий пісок, азбестові ковдри і т.п.

У будинках приміщень, оснащених ПК пожежні крани встановлюються в коридорах, на майданчиках сходових клітин та входів. Вода використовується для гасіння пожеж у приміщеннях програмістів, бібліотеках, допоміжних і службових приміщеннях. Застосування води в машинних залах ПК, сховищах носіїв інформації, приміщеннях контрольно-вимірювальних приладів зважаючи на небезпеку пошкодження або повного виходу з ладу дорогого устаткування можливо у виняткових випадках, коли пожежа приймає загрозливо великі розміри. При цьому кількість води має бути мінімальним, а пристрої ПК необхідно захистити від попадання води, накриваючи їх брезентом або полотном.

Для гасіння пожеж на початкових стадіях широко застосовуються вогнегасники. По виду використовуваного вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на такі основні групи.

Пінні вогнегасники, застосовуються для гасіння палаючих рідин, різних матеріалів, конструктивних елементів і устаткування, крім електрообладнання, що знаходиться під напругою.

Газові вогнегасники застосовуються для гасіння рідких і твердих речовин, а також електроустановок, що знаходяться під напругою.

У виробничих приміщеннях, оснащених ПК застосовуються головним чином вуглекислотні вогнегасники, перевагою яких є висока ефективність гасіння пожежі, схоронність електронного устаткування, діелектричні властивості вуглекислого газу, що дозволяє використовувати ці вогнегасники навіть у тому випадку, коли не вдається знеструмити електроустановку відразу.

Для виявлення початкової стадії загоряння й оповіщення службу пожежної охорони використовують системи автоматичної пожежної сигналізації (АПС). Крім того, вони можуть самостійно приводити в дію установки пожежогасіння, коли пожежа ще не досяг великих розмірів. Системи АПС складаються з пожежних сповіщувачів, ліній зв'язку та прийомних пультів (станцій).

Ефективність застосування систем АПС визначається правильним вибором типу сповіщувачів та місць їх встановлення. При виборі пожежних сповіщувачів необхідно враховувати конкретні умови їхньої експлуатації: особливості приміщення і повітряного середовища, наявність пожежних матеріалів, характер можливого горіння, специфіку технологічного процесу і т.п.

Відповідно до "Типових правил пожежної безпеки для промислових підприємств" зали ПК, приміщення для зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, підготовки даних, сервісної апаратури, архівів, копіювально-розмножувального устаткування і т.п. необхідно обладнати димовими пожежними сповіщувачами. У цих приміщеннях на початку пожежі при горінні різних пластмасових, ізоляційних матеріалів і паперових виробів виділяється значна кількість диму і мало теплоти.

В інших приміщеннях, оснащених ПК, у тому числі в машинних залах дизель генераторів і ліфтів, трансформаторних і кабельних каналах, повітроводах допускається застосування теплових пожежних сповіщувачів.

Об'єкти приміщень, оснащених ПК крім АПС необхідно обладнати установками стаціонарного автоматичного пожежогасіння. Найбільш доцільно застосовувати в приміщеннях, оснащених ПК установки газового гасіння пожежі, дія яких заснована на швидкому заповненні приміщення вогнегасною газовим речовиною з різким зниженням вмісту в повітрі кисню.

У даній роботі розглядалися питання, пов'язані з тим, що працівники приміщень, оснащених ПК: оператори ПК, оператори комп'ютерної верстки по колишньому піддаються впливу фізично небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Таких, як підвищений рівень шумів, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або нестача природного світла, недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика та ін. Визначалися шляхи вирішення цих проблем, щоб забезпечити безпечні умови праці для працівників приміщень, оснащених ПК.

Особлива увага приділяється пожежної безпеки, оскільки пожежі в приміщень, оснащених ПК пов'язані з небезпекою для людського життя і великими матеріальними втратами.

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної дипломної роботи, було з'ясовано, що роль засобів масової інформації в сучасному суспільстві дуже велика і на популярність тієї чи іншої газети в чималому ступені впливає якість її поліграфічного виконання, тобто та оформлення газети має велике значення. Тому важливо знати всі принципи підготовки газетних видань до друку і всі вимоги до підготовки макета. Так як зовнішній вигляд, стиль, краса газети залежить від того, як ви створите макет: помістіть колонки, вставите малюнки, виберете шрифт для тексту, наскільки зробите його барвистим і багато іншого.

У першій частині дипломної роботи була розглянута теорія принципу підготовки газетного видання до друку. Докладно розглянуті всі етапи підготовки газетного видання.

У другій частині диплома були розглянуті видавничий пакет Page Maker і видавничий пакет QuarkXPress. Далі було виконано їх порівняння. З'ясували, що видавничий пакет Page Maker краще підходить для створення газетного видання. Тому що ця програма краще сприймається користувачем, має більше можливостей і краще підходить для підготовки газетного видання. Потім безпосередньо було виконано створення газети в програмі Page Maker.

Так само в дипломній роботі було мною розраховане робоче місце оператора комп'ютерного набору; оператора комп'ютерної верстки у фірмах Барс і СРТ. І пораховано, що у фірмі Барс вартість робочого місця 18427,15 грн., А у фірмі СРТ 18206,5 грн. І з'ясовано, що у фірмі Барс, тому робоче місце вигідніше придбати у фірмі Барс.

У дипломній роботі було так само розглянуто норми і вимоги охорони праці при роботі на ПК оператора комп'ютерного набору; оператора комп'ютерної верстки.

ПЕРЕЛІК використанням літератури

1. Донні ОКвін довідкове керівництво для дизайнерів та операторів друку «Додрукарська підготовка»;

2. Т. Іванова навчальний курс «Підготовка до»;

3. Відчуваю С.С. Естетика книжкових пропорцій. - М., 2000;

4. Волкова В.В., Газанджіев С.Г., Галкін С.І., Ситников В.П. Дизайн газети та журналу. - М., 2003;

5. Галкін С.І. Оформлення газети та журналу: від елемента до системи. - М., 1998;

6. Дизайн періодичних видань / Под ред. Е.О. Лазаревич. - М., 2000;

7. табашнікі І.М. Газета та дизайн. - Тюмень, 2003;

8. http://www.krugosvet.ru - книги для дизайну;

9. http://corpress.ru - верстка;

10. http: //otherreferats./programming/00011633.html - огляд та аналіз програм верстки;

11. http://www.kursiv.ru/kursiv/archive/32/help.html - обробка та растрирование зображень для друку газет;

12. http://www.bestreferat.ru/referat-99831.html - верстка смуг в газетах, журналах, книгах;

13. http://bankrabot.com/work/work_19757.html - роль сучасний коштів додрукарської підготовки в практиці місцевої преси;

14. http://www.advesti.ru/publish/program/130505_opit/ - досвід порівняльного опису пакетів верстки;

15. http://www.printmagazine.ru/articles/62 - газети в поліграфії;

16. http://www.bestreferat.ru/referat-96350.html - типологічні характеристики видань;

17. http://www.publish.ru/articles/4393621/text/4741845.html - керівництво по QuarkXPress;

18. http://www.renomespb.ru/redizdpod.php?PHPSESSID=c0272eb7ef651cbe71338be76f189441 - видавнича підготовка;

19. http://www.verstka.com/ - верстка;

20. http://raexpress.msk.ru/index/0-17 - друк газет;

21. http://rusgraf.ru/graf13/Glava%201/Index32.htm - програми верстки.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com